Verkeersborden België en Nederland

Verkeersborden België en Nederland Worden in het artikel 'Verkeersborden Nederland en België Totaaloverzicht' de verkeersborden uit het Nederlandse RVV 1990, bijlage 2 als uitgangspunt gebruikt; in dit artikel staan de verkeersborden, zoals deze in België geplaatst en toegepast worden centraal. Dit heeft tot voordeel dat de verkeersborden voor beide landen, overzichtelijk in de eigen categorieën ondergebracht zijn.

Verkeersborden België - Verkeersborden Nederland

In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de borden in België; daartegenover staan de overeenkomstige of meest overeenkomende borden die in Nederland het verkeersbeeld bepalen. Niet altijd worden dezelfde verkeersborden gebruikt, of is de regelgeving identiek. In dergelijke gevallen volsta ik met: 'geen vermelding'.

Onderscheid en begrip

Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.

Verkeersborden België

Verkeersborden Nederland

A-borden: gevaarsborden
B-borden: verkeersborden betreffende de voorrang
C-borden: verbodsborden
D-borden: gebodsborden
E-borden: verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren
F-borden: aanwijzingsborden
A-borden: snelheid
B-borden: voorrang
C-borden: geslotenverklaring
D-borden: rijrichting
E-borden: parkeren en stilstaan
F-borden: overige geboden en verboden
G-borden: verkeersregels
H-borden: bebouwde kom
J-borden: waarschuwing
K-borden: bewegwijzering
L-borden: informatie

A-borden

A1aA1a
A1a Gevaarlijke bocht. Bocht naar links
J3J3
J3 Bocht naar links
A1bA1b
A1b Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts
J2J2
J2 Bocht naar rechts
A1cA1c
A1c Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links
J5J5
J5 S-bocht(en), eerst naar links
A1dA1d
A1d Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts
J4J4
J4 S-bocht(en), eerst naar rechts
A3A3
A3 Gevaarlijke daling
J7J7
J7 Gevaarlijke daling
A5A5
A5 Steile helling
J6J6
J6 Steile helling
A7aA7a
A7a Rijbaanversmalling
J17J17
J17 Rijbaanversmalling
A7bA7b
A7b Rijbaanversmalling
J19J19
J19 Rijbaanversmalling links
A7cA7c
A7c Rijbaanversmalling
J18J18
J18 Rijbaanversmalling rechts
A9A9
A9 Beweegbare brug
J15J15
J15 Beweegbare brug
A11A11
A11 Uitweg of een kaai of een oever
J26J26
J26 Kade of rivieroever
A13A13
A13 Uitholling overdwars of ezelsrug
J1J1
J1 Slecht wegdek
A14A14
A14 Verhoogde inrichting(en)
J38J38
J38 Verkeersdrempel
A15A15
A15 Glibberige rijbaan
Het onderbord van dit model mag gebruikt worden om aan te duiden dat de weg glad kan zijn ten gevolge van ijzel of sneeuw
J20J20
J20 Slipgevaar
A17A17
A17 Kiezelprojectie
J25J25
J25 Losliggende stenen
A19A19
A19 Vallende stenen
Geen vermelding
A21A21
A21 Oversteekplaats voor voetgangers
J22J22
J22 Voetgangersoversteekplaats
A23A23
A23 Plaats waar speciaal veel kinderen komen
J21J21
J21 Kinderen
A25A25
A25 Oveersteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen
J24J24
J24 Fietsers en bromfietsers
A27A27
A27 Doortocht van groot wild
J27J27
J27 Groot wild
A29A29
A29 Doortocht van vee
J28J28
J28 Vee
A31A31
A31 Werken
J16J16
J16 Werk in uitvoering
A33A33
A33 Verkeerslichten
J32J32
J32 Verkeerslichten
A35A35
A35 Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte
J30J30
J30 Laagvliegende vliegtuigen
A37A37
A37 Zijwind
J31J31
J31 Zijwind
A39A39
A39 Verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer
J29J29
J29 Tegenliggers
A41A41
A41 Overweg met slagbomen
J10J10
J10 Overweg met overwegbomen
A43A43
A43 Overweg zonder slagbomen
J11J11
J11 Overweg zonder overwegbomen
A45A45
A45 Overweg voor enkel spoor
J12J12
J12 Overweg met enkel spoor
A47A47
A47 Overweg voor twee of meer sporen
J13J13
J13 Overweg met twee of meer sporen
A49A49
A49 Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen
J14J14
J14 Tram(kruising)
A51A51
A51 Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald. Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan
J37J37
J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)

B-borden

B1B1
B1 Voorrang verlenen
B6B6
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B3B3
B3 Verkeersbord dat het verkeersbord B1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
Geen vermelding
B5B5
B5 Stoppen en voorrang verlenen
B7B7
B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
B7B7
B7 Verkeersbord dat het verkeersbord B5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
Geen vermelding
B9B9
B9 Voorrangsweg
B1B1
B1 Voorrangsweg
B11B11
B11 Einde van voorrangsweg
B2B2
B2 Einde voorrangsweg
B13B13
B13 Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
Geen vermelding
B15B15
B15 Voorrang. De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker plaatsgesteldheid weer te geven
B3B3
B3 Voorrangskruispunt
B17B17
B17 Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt
J8J8
J8 Gevaarlijk kruispunt
B19B19
B19 Smalle doorgang. Gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit tegenovergestelde richting komen
F5F5
F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
B21B21
B21 Smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen
F6F6
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

C-borden

C1C1
C1 Verboden richting voor ieder bestuurder
C2C2
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
C3C3
C3 Verboden toegang, in beide richtingen voor ieder bestuurder
C1C1
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
C5C5
C5 Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan
C6C6
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C7C7
C7 Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen
C11C11
C11 Gesloten voor motorfietsen
C9C9
C9 Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen
C13C13
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor
C11C11
C11 Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen
C14C14
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
C13C13
C13 Verboden toegang voor bestuurders van gespannen
C9C9
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
C15C15
C15 Verboden toegang voor ruiters
C9C9
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
C17C17
C17 Verboden toegang voor bestuurders van handkarren
C9C9
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
C19C19
C19 Verboden toegang voor voetgangers
C16C16
C16 Gesloten voor voetgangers
C21C21
C21 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa
C21C21
C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
C22C22
C22 Verboden toegang voor bestuurders van autocars
C7aC7a
C7a Gesloten voor autobussen
Geen vermelding
C7bC7b
C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto's
C23C23
C23 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken
C7C7
C7 Gesloten voor vrachtauto's
C24aC24a
C24a Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C22C22
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
C24bC24b
C24b Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
Geen vermelding
C24cC24c
C24c Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke verontreinigde stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
Geen vermelding
C25C25
C25 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen, waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide
C17C17
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
C27C27
C27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aageduide
C18C18
C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven
C29C29
C29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide
C19C19
C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven
C31aC31a
C31a Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven
Geen vermelding, alternatief: D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
C31bC31b
C31b Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven
Geen vermelding. zie C31a en borden D-serie Nederland
C33C33
C33 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren
K7K7
F7 Keerverbod
C35C35
C35 Vanaf het kruispunt tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen
F1F1
F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
C37C37
C37 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35
F2F2
F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
C39C39
C39 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale massa meer dan 3500 kg. bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen
F3F3
F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
C41C41
C41 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39
F4F4
F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
C43C43
C43 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid
A1A1
A1 Maximumsnelheid
C45C45
C45 Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43
A2A2
A2 Einde maximumsnelheid
C46C46
C46 Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging
F8bF8b
F8b Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
C47C47
C47 Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen. Het opschrift mag vervangen worden door het woord "Taks"
F10F10
F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
C48C48
C48 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken
Geen vermelding
C49C49
C49 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C48
Geen vermelding

D-borden

D1D1
D1 Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt, op een hindernis geplaatst is, betekent het dat de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden
D4D4
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Zie D1 Verplichting de door de pijl aangeduid richting te volgen
D5D5
D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
D3D3
D3 Verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen
D6D6
D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
D5D5
D5 Verplicht rondgaand verkeer
D1D1
D1 Rotonde, verplichte rijrichting
D7D7
D7 Verplicht fietspad
G11G11
G11 Verplicht fietspad
D9D9
D9 Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A
Geen vermelding
D10D10
D10 Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers
Geen vermelding
D11D11
D11 Verplichte weg voor voetgangers
G7G7
G7 Voetpad
D13D13
D13 Verplichte weg voor ruiters
G9G9
G9 Ruiterpad

E-borden

E1E1
E1 Parkeerverbod
E1E1
E1 Parkeerverbod
E3E3
E3 Stilstaan en parkeren verboden
E2E2
E2 Verbod stil te staan
E5E5
E5 Parkeerverbod van de 1e tot de 15e van de maand
Geen verlmelding. Indien van toepassing, is dit weergegeven op een onderbord
E7E7
E7 Parkeerverbod van de 16e tot het einde van de maand
Geen vermelding. Indioen van toepassing, is dit weergegeven op een onderbord
E11E11
E11 Halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom
Geen vermelding. Indien van toepassing, is dit weergegeven op een onderbord
E9aE9a
E9a Parkeren toegstaan
E4E4
E4 Parkeergelegenheid
E9bE9b
E9b Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen
E8E8
E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigencategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
E9cE9c
E9c Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's
E7E7
E7 Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen
E9dE9d
E9d Parkeren uitsluitend voor autocars
Geen vermelding. Zie bord E8 Nederland
E9eE9e
E9e Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir
Geen vermelding
E9fE9f
E9f Verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir
Geen vermelding
E9gE9g
E9g Verplicht parkeren op de rijbaan
Geen vermelding
E9hE9h
E9h Parkeren uitsluitend voor kampeerauto's
Geen vermelding
E9iE9i
E9i Parkeren uitsluitend voor motorfietsen
Geen vermelding

F-borden

F1aF1a
F1a Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
H1H1
H1 Bebouwde kom
F1aF1a
F1a Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
H1H1
Zie H1
F1bF1b
F1b Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden `
H1H1
Zie H1
F1bF1b
F1b Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
H1H1
Zie H1
F3aF3a
F3a Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
H2H2
H2 Einde bebouwde kom
F3aF3a
F3a Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
H2H2
Zie H2
F3bF3b
F3b Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
H2H2
Zie H2
F3bF3b
F3b Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
H2H2
Zie H2
F4aF4a
F4a Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur
A1 zoneA1 zone
A1(zone) Begin zone maximumsnelheid
F4bF4b
F4b Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur
A2 zoneA2 zone
A2(zone) Einde zone maximumsnelheid
F5F5
F5 Begin van een autosnelweg
G1G1
G1 Autosnelweg
F7F7
F7 Einde van een autosnelweg
G2G2
G2 Einde autosnelweg
F8F8
F8 Tunnel. Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter. Op onderborden wordt de lengte van de tunnel en eventueel zijn naam aangeduid
L13L13
L13 Verkeerstunnel
F9F9
F9 Autoweg
G3G3
G3 Autoweg
F11F11
F11 Einde van een autoweg
G4G4
G4 Einde autoweg
F12aF12a
F12a Begin van een woonerf of van een erf
G5G5
G5 Erf
F12bF12b
F12b Einde van een woonerf of van een erf
G6G6
G6 Einde erf
F13F13
F13 Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn. Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden
L4L4
L4 Voorsorteren
F14F14
F14 Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
OFOSOFOS
OFOS Opgeblazen Fiets Opstellings Strook
F15F15
F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken
K4K4
K4 Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
F17F17
F17 Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen
Geen vermelding
F18F18
F18 Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
Geen vermelding
F19F19
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer
C3C3
C3 Eenrichtingsweg
F21F21
F21 Rechts of links voorbijrijden toegelaten
D3D3
D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
F23aF23a
F23a Nummer van een gewone weg
K6K6
K6 aanduiding niet-autosnelweg
F23bF23b
F23b Nummer van een autosnelweg
Hectometerbord, plus nummer autosnelweg
F23cF23c
F23c Nummer van een internationale weg
Geen vermelding
F23dF23d
F23d Nummer van een ring
Geen vermelding
F25F25
F25 Voorwegwijzer
K5K5
K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
F27F27
F27 Voorwegwijzer
K10K10
K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met inerlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers
F29F29
F29 Wegwijzer. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
K6K6
K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
F31F31
F31 Wegwijzer. Reisweg over een autosnelweg
K11K11
K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
F39F39
F39 Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt
K9K9
K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
F41F41
F41 Wegwijzer, omleggingsweg
Richtingaanduiding onder toevoeging van plaatsnaam of bestemming
F43F43
F43 Plaatsnaambord
Plaatsnaambord - Bebouwde kom
F45F45
F45 Doodlopende weg
L8L8
L8 Doodlopende weg
F47F47
F47 Einde van de werken
Geen vermelding
F49F49
F49 Oversteekplaats voor voetgangers
L2L2
L2 Voetgangersoversteekplaats
F50F50
F50 Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
J24J24
J24 Fietsers en bromfietsers
F50bisF50bis
F50bis Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en besuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen
F51F51
F51 Ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers
L301rbL301rb
L301rb Trap
F52F52
F52 Aankondiging van een nooduitgang in tunnels
Geen vermelding
F52bisF52bis
F52bis Vluchtroute. Aankondiging van de dichtsbijzijnde nooduitgang in de aangeduide richting. De afstand in meter is aangeduid op het verkeersbord
L19L19
L19 Dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
F53F53
F53 Verplegingsinrichting
Geen vermelding
F55F55
F55 Hulppost
Geen vermelding
F56F56
F56 Brandblusapparaat
L17L17
L17 Brandblusapperaat
F57F57
F57 Waterloop
Geen vermelding
F59F59
F59 Aankondiging van een parking
Geen vermelding
F60F60
F60 Aankondiging van een overdekte parking
Geen vermelding
F61F61
F61 Telefoon
Geen vermelding
F62F62
F62 Noodtelefoon
L16L16
L16 Noodtelefoon
F63F63
F63 Bezinepost
Verwijzing naar benzinestation
F65F65
F65 Hotel of motel
Geen vermelding
F67F67
F67 Restaurant
Verwijzing naar een restaurant
F69F69
F69 Drankgelegenheid
Geen vermelding
F71F71
F71 Kampeerterrein
Verwijzing naar camping
F73F73
F73 Caravanterrein
Verwijzing naar camping
F75F75
F75 Jeugdherberg
Geen vermelding
F77F77
F77 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, trefpunt voor toeristische informatie
Informatieplaats
F79F79
F79 Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt
Voorbeeld Werk in Uitvoeringbord
F81F81
F81 Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt
Voorbeeld Werk in Uitvoeringbord
F83F83
F83 Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt
Voorbeeld Werk in Uitvoeringbord
F85F85
F85 Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met éénrichtingsverkeer
Voorbeeld Werk in Uitvoeringbord
F87F87
F87 Verhoogde inrichting(en)
Geen vermelding
F89F89
F89 Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F89 geplaatst wordt
Geen vermelding
F91F91
F91 Slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeerrsregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F91 geplaatst wordt
Geen vermelding
F93F93
F93 Verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt
Geen vermelding
F95F95
F95 Noodstopstrook
Geen vermelding
F97F97
F97 Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om duidellijker de plaatsgesteldheid weer te geven
L5L5
L5 Einde rijstrook
F98F98
F98 Vluchthaven. Een onderbord met volgende symbolen duidt aan dat de vluchthaven uitgerust is met een noodtelefoon en een brandblusser
L15L15
L15 Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapperaat
F99aF99a
F99a Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
Zie borden G: verkeersregels
F99bF99b
F99b Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
Zie borden G: verkeersregels
F99cF99c
F99c Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
Zie borden G: verkeersregels
F101aF101a
F101a Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
Zie borden G: verkeersregels
F101bF101b
F101b Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
Zie borden G: verkeersregels
F101cF101c
F101c Einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
Zie borden G: verkeersregels
F103F103
F103 Begin van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden
Geen vermelding
F105F105
F105 Einde van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden
Geen vermelding
F107F107
F107 Inhaaltoelating. Vanaf dit verkeersbord tot aan het verkeersbord F109 is het voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen
F3 Verbod in plaats van aanwijzing
F109F109
F109 Einde van de inhaaltoelating voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen
F4F4
F4 Einde verbod in plaats van aanwijzing


Overzicht verkeersborden Nederland en diverse landen

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPVoorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPWanneer spreek je bij verkeersdeelname van voorrang verlenen en wanneer van voor laten gaan? Bij het verlenen van voorra…
Cursus theorie voor het rijexamen: VerkeersdeelnemersIn deze eerste les van de theorie voor het rijexamen ga je meer leren over de verschillende deelnemers die in het verkee…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…

Verkeersborden Nederland en DuitslandVerkeersborden Nederland en DuitslandNederland en Duitsland kennen binnen de regelgeving in het verkeer vele overeenkomsten, maar -in details- ook enkele ver…
Verkeersborden in België plus de omschrijvingVerkeersborden in België plus de omschrijvingVerkeersborden en informatieborden in België. Verkeersborden en verkeersregels dienen met name ter bevordering van de ve…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • CROW
  • Wegcode België
Reacties

Toon Ketelaars, 06-09-2011
Op de snelweg E34 bij Antwerpen, is een strook voor taxi's en bussen hierbij staat een orange bord met 2 kinderen voor wie geld dat bord zoal? Reactie infoteur, 09-09-2011
Ik heb de gegevens helaas niet kunnen vinden Toon. (een locatie via Google Maps misschien?)
Op http://wegcode.be/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=138 vind je alle gegevens, maar -voor zover ik heb gezocht- niet het door jou aangehaalde bord.

Mvg - Sjaak

Dick, 05-04-2010
Ik heb de volgende vraag.

Geldt een in Nederland geplaatst verkeersbord (30 km) tot aan de grens of is die snelheidsbeperking ook nog in Belgie van kracht.

2e vraag; Waar in de wetgeving vind ik dat? Reactie infoteur, 05-04-2010
Beste Dick,

Belgie en Nederland hebben elk hun eigen wetgeving, die niet grensoverschreidend werkt.

Voor België:
www.wegcode.be

Voor Nederland:
RVV en de WegenverkeersWet
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/geldigheidsdatum_07-07-2009

Mvg - Sjaak

Ben Padberg, 13-01-2009
Voor gehandicaptenvoertuig en brommobielen zijn in Nederland regels en verkeerstekens.
In België worden deze niet genoemd.
Kan ik met mijn invalidenvoertuig (canta) in Belgié rijden?

Met vriendelijke groet, Ben Padberg Reactie infoteur, 19-01-2009
Beste Ben,

Ik kan ze helaas op www.wegcode.be ook niet vinden.
Het Belgisch verkeersbureau is misschien de juiste instantie.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 22-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.