Verkeersborden Frankrijk

Verkeersborden Frankrijk Verkeersborden in Frankrijk , één van de meest populaire vakantiebestemmingen. Iedere zomer reizen duizenden Nederlanders in of door Frankrijk. Wie kent de 'auto-route', 'péage' of 'route du soleil' niet? Om het reizen te vergemakkelijken, vind je in dit artikel een overzicht van de meeste Franse verkeersborden en de bijpassende verklaringen, alsook vergelijkbare Nederlandse verklaringen van de in dit artikel afgebeelde verkeersborden. Rest mij nog eenieder een goede en veilige reis of doorreis toe te wensen!

Verkeersborden in Frankrijk Frans-Nederlands

In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de borden in Frankrijk, waarbij tevens -voor zover de borden in Nederland eenzelfde doel hebben- de Nederlandse omschrijving wordt vermeld.

Onderscheid en begrip

Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.

Aanduiding op de Franse snelweg: de tolpoorten op de peage

Behalve met verkeersborden word je -op reis of doorreis- op de Franse autosnelwegen met tolpoorten geconfronteerd. Kijk hier..... om naar de borden / aanduidingen op de peage te gaan !

Omschrijving Frans

Borden

Omschrijving Nederlands

Les panneaux de stationnement
Les panneaux d'interdiction
Les panneaux de danger
Les panneaux d'intersection
Les panneaux d'indication
Les panneaux d'obligation
Les panneaux de direction
Parkeren en stilstaan
Geslotenverklaring en overige
Waarschuwingsborden
Voorrangsborden
Verkeersregels
Rijrichting en verkeersregels
Bewegwijzeringsborden

Les panneaux de stationnement

Parkeren en stilstaan
Arrêt et stationnement interdits.
a2ba2b
E2: Verbod stil te staan
Stationnement interdit.
a3ba3b
E1: Parkeerverbod
Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
a4ba4b
Parkeerverbod voor de aangeven dagen van de maand
Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.
a5ba5b
Parkeerverbod voor de aangegeven dagen van de maand
Entrée d'une zone à stationnement interdit.
a6fa6f
Parkeerverbod-zone

Les panneaux d'ínterdiction

Geslotenverklaring en overige
Circulation interdite à tous les véhicules dans les deux sens.
b2bb2b
C1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-/trekdieren of vee
Sens interdit à tout véhicule.
b3bb3b
C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-/trekdieren of vee
Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.
b4bb4b
Verboden het volgende kruispunt links af te slaan
Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.
b5bb5b
Verboden het volgende kruispunt rechts af te slaan
Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection. Cette interdiction concerne également la prochaine intersection.
b6bb6b
Keerverbod
Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.
b7bb7b
F5: Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car.
b8bb8b
F1: Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Fin d'interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans side-car.
b9bb9b
F2: Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Interdiction aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules affectés au transport de marchandises dont le PTAC ou le PTRA est supérieur à 3,5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le PTAC ou le PTRA au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau.
b10bb10b
F3: Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Fin d'interdiction de dépasser les véhicules de PTAC ou PTRA supérieur à 3,5 tonnes.
b11bb11b
F4: Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Arrêt au poste de douane.
b12bb12b
F10: Stop: In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
Arrêt au poste de gendarmerie.
b13bb13b
Stop: post rijkspolitie
Arrêt au poste de police.
b14bb14b
Stop: politiepost
Arrêt au poste de péage
b15bb15b
Stop: tolpost
Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.
b16bb16b
C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen
Accès interdit à tous les véhicules à moteur
b17bb17b
Gesloten voor alle gemotoriseerde voertuigen
Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Un panonceau indiquant un tonnage peut complété ce panneau, dans ce cas l'interdiction concerne que les véhicules dont le PTAC ou le PTRA excède le poids indiqué.
b18bb18b
C7: Gesloten voor vrachtauto's
Accès interdit aux piétons.
b19bb19b
C16: Gesloten voor voetgangers
Accès interdit aux cycles.
b20bb20b
C14: Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
Accès interdit aux voitures à bras.
b21bb21b
Gesloten voor handkarren
Accès interdit aux véhicules à traction animale.
b22bb22b
Gesloten voor bespannen wagens
Accès interdit aux véhicules agricoles.
b23bb23b
C8: Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.
b24bb24b
Gesloten voor voertuigen voor personenvervoer
Accès interdit aux cyclomoteurs.
b25bb25b
C13: Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen, met inwerking zijnde motor
Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. Ce panneau concerne les transports de marchandises ainsi que les voitures tractant une remorque ou une caravane.
b26bb26b
C17: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
b27bb27b
C18: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
b28bb28b
C19: Gesloten voor voeruigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Accès interdit aux véhicules, aux véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
b29bb29b
C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
b30bb30b
C20: Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.
b31bb31b
Gesloten voor voertuigen, die een volgafstand aanhouden, minder dan op het bord is aangegeven
Signaux sonores interdits.
b32bb32b
Verbod tot geven van een signaal met de claxon
Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.
b33bb33b
Einde verbod tot gebruik van de claxon
Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.
b34bb34b
Gesloten voor voertuigen die bepaalde explosieve of licht ontvlambare stoffen vervoeren
Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.
b35bb35b
Gesloten voor voertuigen die bepaalde gevaarlijke, verontreinigende stoffen vervoeren
Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme telles.
b36bb36b
C22: Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
Limitation de vitesse, ce panneau indique la vitesse à ne pas dépasser.
b37bb37b
A1: Maximumsnelheid
Fin de limitation de vitesse.
b38bb38b
A: Einde maximumsnelheid
Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription.
b39bb39b
Gesloten voor de op het bord aangegeven categorie(ën)
Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.
b40bb40b
Einde geslotenverklaring voor de op het bord aangegeven categorie(ën)
Fin de toutes les interdictions précédemment signalées imposées aux véhicules en mouvement. Cette fin d'interdiction s'appliquant aux véhicules en mouvement, les interdictions concernant l'arrêt et le stationnement continuent de s'appliquer.
b41bb41b
F8: Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h.
b42bb42b
Begin 30-km-zone
Sortie d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h.
b43bb43b
Einde 30-km-zone

Les panneaux de danger

Waarschuwingsborden
Endroit fréquenté par les enfants
c2bc2b
J21: Kinderen
Passage pour piétons
c3bc3b
J22: Voetgangersoversteekplaats
Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche
c4bc4b
J24: Fietsers en bromfietsers
Passage de cavaliers
c6bc6b
Oversteekplaats voor ruiters
Passages d'animaux sauvages
c7bc7b
J27: Groot wild
Passage d'animaux domestiques
c8bc8b
J28: Vee
Passage d'animaux domestiques
c9bc9b
J28: Vee
Virage à droite
c10bc10b
J2: Bocht naar rechts
Virage à gauche
c11bc11b
J3: Bocht naar links
Succession de virages dont le 1er est à droite
c12bc12b
J5: S-bochten, eerst naar links
Succession de virages dont le 1er est à gauche
c13bc13b
J4: S-bochten, eerst naar rechts
Cassis ou dos-d'âne
c17bc17b
J1: Slecht wegdek
Ralentisseur de type dos-d'âne
c18bc18b
J38: Verkeersdrempel
Chaussée rétrécie par la gauche
c19bc19b
J19: Rijbaanversmalling links
Chaussée rétrécie par la droite
c20bc20b
J18: Rijbaanversmalling rechts
Chaussée rétrécie
c21bc21b
J17: Rijbaanversmalling
Chaussée particulièrement glissante
c22bc22b
J20: Slipgevaar
Pont mobile
c23bc23b
J15: Beweegbare brug
Débouché sur un quai ou une berge
c24bc24b
J26: Kade of rivieroever
Annonce de feux tricolores
c25bc25b
J32: Verkeerslichten
Autres dangers. La nature du danger peut ou non être précisée par un panonceau.
c26bc26b
J37: Gevaar. De aard van het gevaar is aangegeven op een onderbord
Vent latéral
c27bc27b
J31: Zijwind
Circulation dans les 2 sens. C'est le seul panneau de danger qui est placé au début de la zone
c28bc28b
J29: Tegenliggers
Risque de chute de pierres ou présence sur la route de pierres tombées
c29bc29b
Vallend gesteente
Descente dangereuse
c30bc30b
J7: Gevaarlijke daling
Traversée d'une aire de danger aérien
c31bc31b
J30: Laagvliegende vliegtuigen
Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Ce panneau peut être complété par le panonceau "FEUX CLIGNOTANTS" ou par le panonceau "STOP"
c32bc32b
J11: Overweg zonder overwegbomen
Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains. Ce panneau peut être complété par le panonceau " SIGNAL AUTOMATIQUE" pour les passages à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains
c33bc33b
J10: Overweg met overwegbomen
Carrefour à sens giratoire. Les régimes de priorité liés à ce panneau sont précisés dans la rubrique priorité
c34bc34b
J9: Rotonde
Traversée de voies de tramways
c35bc35b
J14: Tram(kruising)

Les panneaux d'intersection

Voorrangsborden
Priorité de passage
d2bd2b
B2: Voorrangskruispunt
Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.
d3bd3b
J8: Gevaarlijk kruispunt
STOP : marquer l'arrêt à la limite de la chaussée abordée et céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche . Signal de position, il est complété par une ligne blanche continue
d4bd4b
B7: Stop: verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
Arrêt à l'intersection. C'est le signal avancé du signal " STOP ".
d5bd5b
Vooraankondiging kruispunt met bord d4b (Frans) en B7 (Nederlands) 'STOP'
Cédez le passage à l'intersection. C'est le signal avancé du signal " CEDEZ LE PASSAGE".
d7bd7b
Vooraankondiging bord B6: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Indication du caractère prioritaire d'une route. La priorité s'applique à toutes les intersections
d8bd8b
B1: Voorrangsweg
Fin du caractère prioritaire d'une route
d9bd9b
B2: Einde voorrangsweg

Les panneaux d'indication

Verkeersregels
Parc de stationnement
e2be2b
E4: Parkeergelegenheid
Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque
e3be3b
Parkeerschijfzone
Parc de stationnement payant, quelque soit le mode de paiement
e4be4b
Betaald parkeren; parkeermeter
Hôpital. Eviter le bruit
e5be5b
Ziekenhuis; vermijd onnodig geluid
Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation de vitesse
e6be6b
A4: Adviessnelheid
Fin de vitesse conseillée
e7be7b
A5: Einde adviessnelheid
Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage
e8be8b
E5: Taxistandplaats
Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage
e9be9b
Busstandplaats
Indication d'un arrêt de tramway. Le stationnement est réservé aux tramways. Les autres usagers ne doivent pas dépasser un tramway à l'arrêt
e10be10b
Tramhalte. Verbod de tram op de halte te passeren
Circulation à sens unique. Il est interdit de faire demi-tour
e11be11b
C3: Eenrichtingsweg
Chemin sans issue
e12be12b
L8: Doodlopende weg
Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
e13be13b
F6: Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
Passage pour piétons sur la chaussée
e14be14b
Voetgangersoversteekplaats
Ralentisseur de type dos-d'âne
e15be15b
Verkeersdrempel
Stationnement réglementé pour les caravanes
e16be16b
Parkeergelegenheid caravans
Indication des voies affectées à chaque sens de circulation de la chaussée abordée. Les voies rencontrées sont de bas en haut
e18be18b
Rijstrookindeling, tegenliggers
Indication des conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Ces panneaux indiquent les conditions particulières de circulation telles que : affectation de voies, nombre de voies, sens de circulation par voie, dangers, prescriptions ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée
e19be19b
Vooraanduiding scheiding van rijstroken
Indication de la réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées
e21be21b
Vooraanduiding vermindering van rijstroken
Annonce d'une voie de détresse à droite
e22be22b
Vooraanduiding noodstopstrook rechts
Présignalisation d'un chemin sans issue
e23be23b
L9: Vooraanduiding doodlopende weg
Route pour automobiles. Sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/h et à 100 km/h pour les jeunes conducteurs
e24be24b
G3: Autoweg (voor beginnende bestuurders: maximumsnelheid 100 km/u)
Fin de route pour automobiles
e25be25b
G4: Einde autoweg
Début de section à statut autoroutier
e26be26b
G1: Autosnelweg
Fin de section à statut autoroutier
e27be27b
G2: Einde autosnelweg
Indications diverses
e28be28b
Aard van de aanwijzing(en) verschillen
Poste de secours
e29be29b
Hulppost
Poste d'appel d'urgence
e30be30b
L16: Noodtelefoon
Cabine des postes et télécommunications
e31be31b
Telefoon
Informations relatives aux services ou activités touristiques
e32be32b
Informatieplaats
Terrain de camping pour tentes
e33be33b
Kampeerterrein tenten
Terrain de camping pour caravanes
e34be34b
Kampeerterrein caravans
Terrain de camping pour tentes et caravanes
e35be35b
Kampeerterrein tenten en caravans
Auberge de jeunesse
e36be36b
Jeugdherberg
Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied
e37be37b
Vertrekpunt wandelroute
Emplacement pour pique-nique
e38be38b
Picknickplaats
Trains autos
e39be39b
Autotrein
Train auto-couchettes
e40be40b
Auto-slaaptrein
Navire transbordeur, bac
e41be41b
Veerboot
Toilettes ouvertes au public
e42be42b
Openbaar toilet
Installations accessibles aux handicapés physiques
e43be43b
Aangepast voor mindervaliden
Installations diverses
e44be44b
Diverse verwijzingen mogelijk
Pré-signalisation de la praticabilité d'une section de route
e45be45b
Vooraankondiging toelatingseisen voor een deel van de weg
Restaurant
e46be46b
Restaurant
Hôtel ou motel
e47be47b
Hotel of motel
Débit de boissons ou cafétéria
e48be48b
Eet- en drinkgelegenheid
Poste de distribution de carburant
e49be49b
Tankstation
Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en GPL
e50be50b
Tankstation, LPG verkrijgbaar
Aire piétonne. Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.
e52be52b
Voetgangersgebied, met mogelijkheid tot parkeren van voertugen
Fin d'une aire piétonne
e53be53b
Einde voetgangersgebied
Indication d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et notifie aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter
e54be54b
Fietsgebied voor twee- en driewielige rijwielen
Indication de la fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce signal indique aux conducteurs des autres véhicules la fin d'interdiction d'emprunter cet aménagement et de s'y arrêter
e55be55b
Einde fietsgebied voor twee- en driewielige rijwielen
Indication d'une traversée de voies de tramways
e56be56b
Aanduiding tramkruising
Indications aux frontières rappelant les limitations de vitesse sur le territoire français
e57be57b
Aanduiding maximumsnelheden Franse wegen
Première annonce d'un croisement d'autoroutes
e58be58b
Vooraanduiding kruispunt autoweg
Indication rappelant les limites de vitesse sur autoroute
e59be59b
Herhaling maximumsnelheid autosnelweg
Diagramme de la voie de détresse
e61be61b
Voorbeelddiagram van een noodstopstrook
Pré-signalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées
e62be62b
Vooraanduiding: inhaalgedeelte op gescheiden rijstroken (2 x 2)
Indication d'un créneau de dépassement à trois voies affectées " deux voies plus une voie"
e63be63b
Aanduiding 'inhaalgedeelte' met drie rijstroken (2 x 1)
Indication d'un créneau de dépassement à trois voies affectées " une voie plus deux voies".
e64be64b
Aanduiding ínhaalgedeelte' met drie rijstroken (1 x 2)
Indication de la fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.
e66be66b
Aanduiding einde 'inhaalgedeelte 'met drie rijstroken (2 x 1)
Pré-signalisation du début d'un section à péage
e67be67b
Vooraanduiding begin tolweg
Pré-signalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement au péage.
e68be68b
Vooraanduiding tolpoort
Pré-signalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.
e69be69b
Vooraanduiding ticketautomaat tolweg
Pré-signalisation du paiement du péage
e70be70b
Vooraanduiding betaalpoort tolweg
Indication de la présence d'un péagiste
e71be71b
Aanduiding aanwezigheid loketist
Indication de paiement par carte bancaire
e72be72b
Aanduiding betaalmogelijkheid betaalpas
Indication du paiement automatique par pièces de monnaie.
e73be73b
Aanduiding kontante betaalwijze
Pré-signalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute
e74be74b
Vooraankondiging service- en rustpunt langs de auto-route
Pré-signalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées
e75be75b
Vooraankondiging service- en rustpunt via afslag auto-route
Marque du poste de distribution de carburant
e76be76b
Aanduiding verkooppunt brandstof
Marque du poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfié (G.P.L.)
e77be77b
Aanduiding verkooppunt branstof, voedingsmiddelen en LPG
Point de mise à l'eau d'embarcations légères
e78be78b
Te waterlatingsplaats lichte boten
Gare de téléphérique
e79be79b
Kabelbaanstation
Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine
e80be80b
Startpunt stoeltjeslift en kabelbaan
Point de vue
e81be81b
Uitzichtpost
Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière et l'état des routes
e82be82b
Radiofrequentie verkeersinformatie
Jeux d'enfants
e83be83b
Kinderspeelplaats
Station de vidange pour caravanes, auto-caravanes et cars
e84be84b
Halteplaats voor het ledigen van caravans, campers en auto's
Distributeur de billets de banque
e85be85b
Geldpunt
Station de gonflage
e86be86b
Luchtstation
Point relax
e87be87b
Ontspanningsgebied
Atelier d'entretien de véhicules
e88be88b
Autowerkplaats
Relais d'information de service
e89be89b
Service/]Informatie
Chambre d'hôtes ou gîte
e90be90b
Gasthuis
Point de départ d'un circuit de ski de fond
e91be91b
Start skiparcours

Les panneaux d'obligation

Rijrichting en verkeersregels
Obligation de tourner à droite avant le panneau
f2bf2b
Gebod de op het bord aangegeven richting te volgen
Contournement obligatoire par la droite
f4bf4b
D2: Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
Direction obligatoire à la prochaine intersection: aller tout droit.
f6bf6b
D4: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Direction obligatoire à la prochaine intersection : tourner à droite.
f7bf7b
D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Directions obligatoires à la prochaine intersection: aller tout droit ou tourner à gauche.
f9bf9b
D6: Gebod tot het volgen van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Directions obligatoires à la prochaine intersection: tourner à droite ou tourner à gauche
f11bf11b
D7: Gebod tot het volgen van de richtingen die op het bord zijn aangegeven
Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque
f12bf12b
G11: Verplicht fietspad
Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle
f13bf13b
G12: Einde verplicht fietspad
Chemin obligatoire pour piétons
f14bf14b
G7: Voetpad
Fin de chemin obligatoire pour piétons
f15bf15b
G8: Einde voetpad
Chemin obligatoire pour les cavaliers
f16bf16b
G9: Ruiterpad
Fin de chemin obligatoire pour cavaliers
f17bf17b
G10: Einde ruiterpad
Vitesse minimale obligatoire
f18bf18b
Minimum snelheid 30 km/u
Fin de vitesse minimale obligatoire
f19bf19b
Einde minimum snelheid 30km/u
Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices
f20bf20b
Omleggen van sneeuwkettingen verplicht om ten minste twee banden van het motorvoertuig
Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige
f21bf21b
Einde verplichting omleggen sneeuwkettingen
Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun
f22bf22b
Busbaan
Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun
f23bf23b
Einde busbaan
Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription
f24bf24b
Andere verplichtingen kunnen op het bord worden aangegeven
Fin d'obligation dont la nature est mentionnée
f25bf25b
Einde van de aangegeven verplichting
Voie réservée aux tramways
f26bf26b
Trambaan
Fin de voie réservée aux tramways
f27bf27b
Einde trambaan

Les panneaux de direction

Bewegwijzeringsborden (bij benadering)
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière
g13bg13b
K1: Lage beslissingswijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière
g11bg11b
K2: Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting met afstandsaanduiding, interlokale doelen, verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple
g43bg43b
K4: Beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelweg en Europese hoofdroutes
Panneau de pré-signalisation courante des carrefours
g2bg2b
K5: Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
Panneau de position sans indication de distance
g25bg25b
K6: Beslissingswijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummers niet-autosnelweg
Panneau de pré-signalisation avec schéma des carrefours
g20bg20b
K10: Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers
Panneau de position avec une indication de distance. Le sigle de l'autoroute en bleu indique que pour rejoindre RIOM on va emprunter en partie une autoroute
g5bg5b
K11: Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
Panneau d'avertissement de sortie simple
g4bg4b
K13: Wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom met wijknummers (in verkeersgebieden)


Tolpoorten - aanduidingen op de peage

Peage

Tolpoort gesloten
Tolpoort geopend; alle betalingen mogelijk
Alleen betalen met creditcard
Alleen betalen met munten in automaat
Alleen voor rekeningrijden (télépeage)
Uitsluitend zwaar verkeer
Alleen credit-card, auto en aanhanger niet hoger dan twee meter
Alleen télépeage, auto en aanhanger niet hoger dan twee meter


Overzicht verkeersborden Nederland en diverse landen

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
EK voetbal 1984In 1984 was het de beurt aan Frankrijk om het toernooi te organiseren. Wederom werd er gespeeld met een voorronde en een…
EK voetbal 20002000 is het jaar dat het EK voor het eerst wordt georganiseerd in het nieuwe millennium. Het is de 11 editie van dit imm…
Vakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie–Regelgeving en maximumsnelheid in Europa. Goed voorbereid op reis! Voor velen staat de (auto) zomervakantie wee…
EK voetbal 1996In 1996 is het een feestje voor de UEFA, het EK wordt dit jaar voor de 10e keer gehouden, Engeland is gastland. Er zijn…

Verkeersborden OostenrijkVerkeersborden OostenrijkHet verkeer in Oostenrijk. We kennen Oostenrijk hoofdzakelijk als wintersportland, maar ook zomers heeft dit land -al da…
Verkeersborden Nederland en DuitslandVerkeersborden Nederland en DuitslandNederland en Duitsland kennen binnen de regelgeving in het verkeer vele overeenkomsten, maar -in details- ook enkele ver…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • Aviva
  • CROW
Reacties

Coc Slobbr, 30-09-2017
Bij Lengtes staan in de middenberm op de tolweg rode vierkante bordjes met witte sterren. Ook staat er 300 met 3 sterren in. 100 meter verder 200 met 2 sterren etc Wie kan mij vertellen waar die voor zijn? Zie het al jaren maar weer t antwoord nog steeds niet
Vr.gr.
Coc Reactie infoteur, 02-10-2017
Beste Coc,

Zeker weten doe ik het niet, maar is het misschien een aanduiding voor een "oversteek" naar de andere weghelft ingeval van calimiteiten? Er zou dan een zichtbare doorgang moeten zijn ter hoogte van de vangrail?

Mvg - Sjaak

Janet, 12-09-2017
Hallo,
Ben op zoek naar de bruine verkeersborden langs de tolwegen in Frankrijk. Die bijvoorbeeld een bezienswaardigheid aangeven. Heeft iemand een idee waar ik kan zoeken? Groet, Janet Reactie infoteur, 13-09-2017
Beste Janet,

Ik kan het zo snel niet vinden (mijn Frans is matig), maar onder de volgende link moet je het volgens mij kunnen zoeken:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?cidTexte=LEGITEXT000006074228

Mvg - Sjaak

Son, 01-07-2012
Wij zagen in Frankrijk de volgende belijning: 2 onderbroken strepen met een doorgetrokken rode lijn daartussen. Wat is hier de betekenis van? Reactie infoteur, 05-07-2012
Even een aanvulling:
Gedurende de Tour de France ben ik de situatie tegen gekomen zoals je waarschijnlijk bedoeld.
Zie: https://plus.google.com/111143461780671366228#111143461780671366228/posts
en dan scrollen de foto van 1 juli (beetje onduidelijk.maar ja)
In feite betekent de belijning niet veel anders dan dat je gewoon in mag halen en in plaats is gekomen van de enkele onderbroken, gestreepte middenas.
Inhalen wordt hierdoor -zoals al geschreven- wel ontmoedigd, mede omdat de weg optisch wordt versmald. (denk b.v. aan de fietssuggestiestroken in Nederland)

Beste Son,

Het antwoord heeft even op zich laten wachten, maar ik heb het absolute antwoord helaas niet voor je kunnen vinden.
Als je het vergelijkt met de nederlandse situatie, betekent de doorgetrokken streep (kleuring) in feite niets, anders dan een maximumsnelheid aanduiding alhier.
Zie: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/16551-verkeer-nederlandse-wegen-belijning-en-maximumsnelheid.html
Het aanbrengen van een dergelijke signalering moet -los van de snelheidsindicatie die europees geregeld moet gaan worden- onder andere het inhalen ontmoedigen, mede omdat de weg optisch versmalt wordt.

Mvg - Sjaak

Marc de Beckker, 30-07-2011
Ik ben op zoek naar een afbeelding van een Frans verkeersbord dat waarschuwt voor mogelijke mistvorming. Dit bord verwijst naar witte dwarsstrepen op het wegdek, dat de minimaal te respecteren afstand tussen 2 voertuigen aangeeft. Dit bord ben ik een aantal in Noord-Frankrijk op de A1 of A2 tegengekomen. Reactie infoteur, 31-07-2011
Beste Marc,

Helaas kan ik de afbeelding en de gegevens ook niet vinden. Is wel vreemd.
Misschien heeft een opmerkzame lezer het antwoord.

Mvg - Sjaak

Ad Stolzenbach, 16-06-2011
Op de route borden staat het volgende vermeld, een plaatsnaam bijvoorbeeld Lyon met daarbij een oranje rechthoek met de letters BIS (cursief gedrukt). Kunt u mij uitleggen wat deze letters betekenen. Mijn beredenering is dat deze D-weg loopt tot de betreffende plaats. Is dat correct? Reactie infoteur, 18-06-2011
Beste Ad,

Ik zou je er geen sluitend antwoord op kunnen geven. Bekijk de gelinkte discussie even. Missschien heb je daar wat aan.
http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=32&t=5530

Mvg - Sjaak

Rob Haans, 15-10-2009
Het bordje "CB" staat voor betalen met Carte Bancaire, betaalpas. Toch staat er bij de aanduidingen van tolpoorten bij "CB" alleen betalen met creditcard. Hoe zit dat? Reactie infoteur, 24-10-2009
Beste Rob,

Terugkomend op je vraag het volgende:

Er kan inderdaad alleen betaald worden met een creditcard. Zover ik het kan overzien zal dit met de dekking en garantiestelling van de betaling te maken hebben.

Mvg - Sjaak

Johan, 07-10-2009
In aanvulling op de borden E22b-E61b dit betreft geen pechstrook maar een noodrem traject opsteile afdalingen. Reactie infoteur, 08-10-2009
Beste Johan,

Bedankt voor de correctie; zal de Belgische notering van noodstopstrook hanteren.

Mvg - Sjaak

Lesaffre Jacques, 05-07-2009
Wat is een maxi maal snelheid als je een caravan (1000 kg) trek in Frankrijk? Reactie infoteur, 05-07-2009
Beste Jacques,

Het volgende is van belang:

Personenauto's
Is het maximum toelaatbaar gewicht van de personenauto plus het maximum toelaatbaar gewicht van de aanhangwagen niet meer dan 3.500 kg? Dan is de maximumsnelheid 130 km/u.

Is het maximum toelaatbaar gewicht van de personenauto plus het maximum toelaatbaar gewicht van de aanhangwagen meer dan 3.500 kg? Dan is de maximumsnelheid 110 km/u.

Mvg - Sjaak

Karst Ahrens, 15-07-2008
A.s. vrijdag ga ik naar frankrijk met de auto met aanhanger minder dan 750 kg, op de terugweg moet bv. tussen metz en dijon voor o.a. auto met caravan omgereden worden.
Wordt wettelijk mijn auto met aanhanger minder dan 750 kg gezien als auto met caravan?
I.v.m. mijn spoedige vertrek, alvast hartelijk dank voor uw snelle reactie, hoogachtend, k.h. ahrens. Reactie infoteur, 15-07-2008
Beste Karst,

Helaas is mijn Franse kennis onvoldoende om de nuances in de Franse wegenverkeerswet te kunnen beoordelen. Het lijkt mij dat er -net als op de 'auto route' - een ver-schil bestaat in type voertuigen en aanhangwagens, maar zeker weet ik dit helaas niet. Mogelijk dat een eventuele lezer je kan antwoorden.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 18-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.