Verkeersborden Duitsland plus omschrijving

Verkeersborden Duitsland plus omschrijving Verkeersborden in één van de populairste vakantielanden: Duitsland!. Vele Nederlanders hebben voor korte of langere tijd de vakantie wel eens in Duitsland doorgebracht. Dit betekent veelal ook dat er deelgenomen wordt aan het Duitse verkeer. Alhoewel vele verkeersregels en verkeerstekens in Duitsland overeenkomen met die in Nederland, is het toch wel prettig met voldoende kennis van (verkeers)zaken op reis te gaan. Het overzicht van Duitse verkeersborden helpt u er mogelijk bij.

Enkele basisregels deelname verkeer Duitsland

 • In Duitsland geldt in het algemeen de regel “rechts gaat voor links”, tenzij verkeersborden of verkeerstekens anders aangeven.
 • Bij deelname aan het verkeer op de weg moet de nodige voorzichtigheid en wederzijds begrip in acht worden genomen.
 • Degene die aan het verkeer deelneemt moet zich zo gedragen, dat aan een andere verkeersdeelnemer geen schade wordt toegebracht, deze niet in gevaar wordt gebracht, of gegeven de omstandigheden op de weg onnodig gehinderd wordt
 • Voertuigen gebruiken de weg. Bij meerdere rijstroken in dezelfde rijrichting, moet de meest rechtse rijstrook gebruikt worden. De vluchtstrook maakt geen onderdeel uit van de rijbaan.
 • Bij gladheid, veroorzaakt door ijs, sneeuw en spoorvorming, mag u met een motorvoertuig alleen met voorgeschreven banden rijden.
 • Een bestuurder van een voertuig mag slechts een snelheid rijden, zodat het voertuig onder alle omstandigheden beheersbaar blijft en tijdig op de wisselende verkeerssituaties gereageerd kan worden.
 • Bij zicht van minder dan 50 meter door mist, sneeuwval of regen, mag niet sneller gereden worden dan 50 km/u.
 • Een bestuurder moet de snelheid dusdanig aanpassen, dat het voertuig tot stilstand kan worden gebracht, binnen de afstand waarover de weg vrij is.
 • Bestuurders van motorvoertuigen mogen niet zo langzaam rijden, dat andere weggebruikers/verkeersstromen worden gehinderd.

Snelheid op wegen in Duitsland

Maximum toegestane snelheid op Duitse wegen voor motorvoertuigen tot 3500 kg (tenzij door verkeersborden/verkeerstekens anders wordt aangegeven)
 • Binnen de bebouwde kom – 50 km/u.
 • Buiten de bebouwde kom – 100 km/u.
 • Autosnelwegen - geen beperking, advies 130 km/u.

Rijden met sneeuwkettingen

De toegestane maximumsnelheid voor motorvoertuigen met sneeuwkettingen bedraagt onder alle omstandigheden 50 km/u.
Bij overschrijding van de maximumsnelheid en overige verkeersovertredingen kent Duitsland boetes die over het algemeen lager liggen dan in Nederland.

Verkeersborden Duitsland

Uitgangspunt zijn de Duitse verkeersborden. Behalve de beschrijving in de Duitse taal, is de beschrijving van de verkeersborden -voor zover overeenkomstig of vergelijkbaar- ook in de Nederlandse taal weergegeven.

101 - 151 Gefahrenzeichen

101101
101 Gefahrenstelle
J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
102102
102 Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts
J8 Gevaarlijk kruispunt
103103
103 Kurve (links)
J3 Bocht naar links
103103
103 Kurve (rechts)
J2 Bocht naar rechts
105105
105 Doppelkurve (zun. rechts)
J4 S-bocht(en), eerst naar rechts
108108
108 Gefälle
J7 Gevaarlijke daling
110110
110 Steigung
J6 Steile helling
112112
112 Unebene Fahrbahn
J1 Slecht wegdek
113113
113 Schnee- oder Eisglätte Glatteisgefahr
J36 IJzel of sneeuw
114114
114 Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz
J20 Slipgevaar
115115
115 Steinschlag
Vallend gesteente
116116
116 Splitt, Schotter
J25 Losliggende stenen
117117
117 Seitenwind
J31 Zijwind
120120
120 Beidseitig verengte Fahrbahn
J17 Rijbaanversmalling
121121
121 Einseitig links verengte Fahrbahn
J18 Rijbaanversmalling links
121121
121 Einseitig rechts verengte Fahrbahn
J18 Rijbaanversmalling rechts
123123
123 Baustelle
J16 Werk in uitvoering
124124
124 Stau
J33 File
125125
125 Gegenverkehr
J29 Tegenliggers
128128
128 Bewegliche Brücke
J15 Beweegbare brug
129129
129 Ufer
J26 Kade of rivieroever
131131
131 Lichtzeichenanlage
J32 Verkeerslichten
133133
133 Fußgänger
J23 Voetgangers
134134
134 Fußgängerüberweg
J22 Voetgangersoversteekplaats
136136
136 Kinder
J21 Kinderen
138138
138 Radfahrer kreuzen
J24 Fietsers en bromfietsers
140140
140 Tiere
J28 Vee
142142
142 Wildwechsel
J27 Groot wild
144144
144 Flugbetrieb
J30 Laagvliegende vliegtuigen
145145
145 Kraftomnibusse
J14 Tram(kruising)
150150
150 Bahnübergang mit Schranken
J10 Overweg met overwegbomen
151151
151 Unbeschrankter Bahnübergang
J11 Overweg zonder overwegbomen

201 - 292 Vorschriftzeichen

201201
201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren
J12 Overweg met enkel spoor
205205
205 Vorfahr gewähren!
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
206206
206 Halt! Vorfahr gewähren!
B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
208208
208 Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!
F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
209209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord aangegeven
209209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord aangegeven
209209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord aangegeven
211211
211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
214214
214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts
D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
215215
215 Kreisverkehr
D1 Rotonde, verplichte rijrichting
220220
220 Einbahnstraße links
C4 Eenrichtingsweg
222222
222 Vorgeschriebene Vorbeifahrt: links
D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
224224
224 Haltestellen - Straßenbahnen oder Linienbusse
L3 Bushalte/tramhalte
224224
224 Haltestellen Schulbusse
Bushalte / schoolbus
229229
229 Taxenstand
Taxistandplaats
237237
237 Sonderweg Radfahrer
G11 Verplicht fietspad
238238
238 Sonderweg Reiter
G9 Ruiterpad
239239
239 Sonderweg Fußgänger
G7 Voetpad
240240
240 Gemeinsamer Fuß- und Radweg
Gemeenschappelijk fiets- voetgangerspad
241241
241 Getrennter Rad- und Fußweg
Gescheiden fiets- en voetgangerspad
242242
242 Beginn des Fußgängerbereichs
Begin voetgangerszone
243243
243 Ende eines Fußgängerbereichs
Einde voetgangerszone
244244
244 Beginn einer Fahrradstraße
Begin fietspad
244a244a
244a Ende einer Fahrradstraße
Einde fietspad
245245
245 Linienomnibusse
Lijnbus
250250
250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
251251
251 Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
253253
253 Verbot für Kraftfahrz. mit einem zul. Gesamt-gewicht über 3,5 Tonnen…
C7 Gesloten voor vrachtauto’s
254254
254 Verbot für Radfahrer
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
255255
255 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas
C11 Gesloten voor motorfietsen
256256
256 Verbot für Radfahrer
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor
258258
258 Verbot für Reiter
Gesloten voor ruiters
259259
259 Verbot für Fußgänger
C16 Gesloten voor voetgangers
260260
260 Verbot für Krafträder, mehrspurige Kraftfahrzeuge
C12 Gesloten voor motorvoertuigen
261261
261 Verbot für kennzeich-nungspflichtige KFZ mit gefährlichen Gütern
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
262262
262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht
C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
263263
263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast
C20 Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
264264
264 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschl. Ladung
C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven
265265
265 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschl. Ladung
C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven
266266
266 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Länge einschl. Ladung
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
267 Verbot der Einfahrt
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
268268
268 Schneeketten sind vorgeschrieben
Gebruik sneeuwkettingen verplicht
269269
269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
Verboden voor voertuigen die oppervlaktewater verontreinigende stoffen vervoeren
270270
270 Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen
Verkeersverbod bij smog of ter vermindering van schadelijke luchtverontreiniging
272272
272 Wendeverbot
F7 Keerverbod
273273
273 Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand
Verplichting tot het aanhouden van de op het bord vermelde minimale volgafstand
274274
274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit
A1 Maximumsnelheid
275275
275 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit
Voorgeschreven minimum snelheid
276276
276 Überholverbot für KFZ aller Art
F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
277277
277 Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F3 Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
278278
278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
A2 Einde maximumsnelheid
279279
279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
Einde voorgeschreven minimum snelheid
280280
280 Ende des Überholverbotes für KFZ aller Art
F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
281281
281 Ende des Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F4 Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
282282
282 Ende sämtlicher Streckenverbote
F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
283283
283 Haltverbot
E2 Verbod stil te staan
286286
286 Eingeschränktes Haltverbot
E1 Parkeerverbod
290290
290 Eingeschränktes Haltverbot für eine Zone
Parkeerverbod-zone
291291
291 Parkscheibe
E10 Parkeerschijfzone
292292
292 Ende eines eingeschränkten Haltverbots
Einde parkeerverbod-zone

301 - 630 Richtzeichen

301301
301 Vorfahrt
B3 Voorrangskruispunt
306306
306 Vorfahrtsstraße
B1 Voorrangsweg
307307
307 Ende der Vorfahrtsstraße
B2 Einde voorrangsweg
308308
308 Vorrang vor dem Gegenverkehr
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
310310
310 Ortstafel
H1 Bebouwde kom
311311
311 Ortstafel
H2 Einde bebouwde kom
314314
314 Parkplatz
E4 Parkeergelegenheid
315315
315 Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts
Half parkeren op het trottoir in de rijrichting toegestaan
316316
316 Parken und Reisen
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
317317
317 Wandererparkplatz
Parkeergelegenheid ten behoeve van wandelaars
325325
325 Beginn eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G5 Erf
326326
326 Ende eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G6 Einde erf
330330
330 Autobahn
G1 Autosnelweg
331331
331 Kraftfahrstraße
G3 Autoweg
332332
332 Ausfahrt von der Autobahn
Afrit autosnelweg
334334
334 Ende der Autobahn
G2 Einde autosnelweg
336336
336 Ende der Kraftfahrstraße
G4 Einde autoweg
350350
350 Fußgängerüberweg
L2 Voetgangersoversteekplaats
353353
353 Einbahnstraße
C3 Eenrichtingsweg
354354
354 Wasserschutzgebiet
Waterwingebied
355355
355 Fußgängerunterführung
Voetgangerstunnel
356356
356 Verkehrshelfer
Verkeersbrigadier
357357
357 Sackgasse
L8 Doodlopende weg
358358
358 Erste Hilfe
Eerste hulppost
359359
359 Pannenhilfe
Pechhulp
360360
360 Fernsprecher
Telefoon
361361
361 Tankstelle
Tankstation
363363
363 Polizei
Politie
366366
366 Zelt- und Wohnwagenplatz
Campeerplaats
367367
367 Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftstelle
Informatieburo - VVV
375375
375 Autobahnhotel
Hotel langs autosnelweg
376376
376 Autobahngasthaus
Gastverblijf langs de autosnelweg
377377
377 Autobahnkiosk
Kiosk langs de autosnelweg
378378
378 Toilette
Toiletten
380380
380 Richtgeschwindigkeit
A4 Adviessnelheid
381381
381 Ende der Richtgeschwindigkeit
A5 Einde adviessnelheid
392392
392 Zollstelle
F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
434434
434 Wegweisertafel (nach RWBA)
K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met inerlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers
439439
439 gegliederter Vorwegweiser(nach RWB)
K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
440440
440 Vorwegweiser zur Autobahn (nach RWBA)
K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
442442
442 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern
K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
448448
448 Ankündigungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
453453
453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K1 Lage beslissingswijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
458458
458 Planskizze (Ausführung nach RUB)
K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
531531
531 Einengung (Ende eines Fahrstreifens)
L5 Einde rijstrook
545545
545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit
L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Duitse taal – verkeersbordenOnze oosterburen, de Duitsers, hebben een heel andere taal dan wij Nederlanders. Ook langs de weg zie je dit verschil te…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPVoorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPWanneer spreek je bij verkeersdeelname van voorrang verlenen en wanneer van voor laten gaan? Bij het verlenen van voorra…
Vakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie–Regelgeving en maximumsnelheid in Europa. Goed voorbereid op reis! Voor velen staat de (auto) zomervakantie wee…
Verkeersborden Nederland en DuitslandVerkeersborden Nederland en DuitslandNederland en Duitsland kennen binnen de regelgeving in het verkeer vele overeenkomsten, maar -in details- ook enkele ver…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • StVO
Reacties

H. Koenen, 12-11-2018
Wat betekent het ronde bord P StVO op een parkeerplaats? Reactie infoteur, 13-11-2018
Beste H,

Betrof dit een P op een bedrijventerrein. Het StVo in Duitsland is namelijk als het RVV of de Wegenverkeerswet in Nederland.
De toevoeging op zich heeft geen betekenis. Reservering voor bedrijf wellicht?

Mvg - Sjaak

Henk Kat, 05-08-2018
Langs de snelweg zagen we een paar borden met een dikke pijl en WHF.
Leken wel iets op de Franse borden route du soleil.
Wat betekenen die borden met WHF langs de Duitse weg richting Hamburg? Reactie infoteur, 06-08-2018
Sorry Henk, maar ik moet je het antwoord schuldig blijven. Mijn eerste gedachte is die van een omleidingsroute, maar daar kan ik helaas niets over vinden.

Mvg - Sjaak

Frans van den Broek, 24-04-2018
Waar mag ik mijn touringcar parkeren in Duitsland? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Frans,

Waar je met de touringcar mag parkeren staat niet beschreven en zal afhangen van de plaatselijke omstandigheden en/of een plaatselijke verordening. Het beste kunt u contact opnemen met de plaatselijk politie (of regio) voor de regelgeving.

Mvg - Sjaak

Rob Weiland, 01-08-2017
Ik parkeerde bij een bord 286 waarin bovenin een witte pijl naar links stond. Wat is daarvan de betekenis? Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Rob,

Dit betekent dat het parkeerverbod geldt aan de zijde van de weg in de richting van de pijl. Dus niet in de richting naar rechts.

Mvg - Sjaak

R. Antonissen, 09-02-2017
Bij bord 255 (verboden voor motoren) staat ook wel SA - SO onder. Mijn vraag is, geld dit ook op feestdagen, bijvoorbeeld op maandag. Reactie infoteur, 09-02-2017
Beste R,

Voor zover ik kan nagaan geldt het verbod alleen voor de vermelde dagen. Zo dit ook voor feestdagen geldt, zou dit vermeld moeten worden op een onderbord.
Zie o.a.:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/Verkehrszeichen.html

Mvg - Sjaak

Frank, 20-10-2016
LS,

De reactie van "infoteur"/Sjaak aan Letty dd 17-08-2015 is helaas niet correct. Conform de SVO is de uitleg van de witte pijl in parkeer- en stopverboden als volgt: Weisse Pfeile in den Zeichen 283 und 286 zeigen den Anfang, das Ende oder die Fortsetzung des Haltverbots an. Der Anfang der Verbotsstrecke kann durch einen zur Fahrbahn weisenden waagerechten Pfeil im Zeichen, das Ende durch einen solchen von der Fahrbahn wegweisenden Pfeil gekennzeichnet sein. (Das Zeichen für den Anfang der Verbotsstrecke sieht daher z.B. in Einbahnstraßen auf der rechten und linken Straßenseite genau umgekehrt aus; immer zeigt der Pfeil zur Fahrbahn, auf der rechten Straßenseite zeigt er nach links, auf der linken nach rechts.)
Kortom: de pijl duidt hetzij het begin (indien wijzend naar de rijbaan) dan wel het einde (indien wijzend in tegengestelde richting) van het verbod aan. Het verbod is geldend voor de zijde van de weg waar het is geplaatst.
Vriendelijke groet,
Frank Reactie infoteur, 20-10-2016
Dank voor de verklaring Frank.

Mvg - Sjaak

G. Hertogh, 02-10-2016
Wat is de betekenis van het vierkante blauwe bord met een witte U plus een wit cijfer bij de meeste afritten van de Duitse autobahn? Reactie infoteur, 03-10-2016
Beste G,

Dat is net als het Nederlandse "U" een bord dat een alternatieve route aangeeft ingeval van calamiteiten op de autosnelweg.
Door deze route te volgen wordt u uiteindelijk weer naar de eerder gekozen route geleid.

Mvg - Sjaak

Letty, 16-08-2015
Niet duidelijk bij een parkeer-/stopverbod: de witte pijl in het bord b.v. naar links geldt het verbod dan voor de linkerkant van de weg? Dus met andere woorden men mag rechts wél parkeren? Reactie infoteur, 17-08-2015
Beste Letty,

Het verbod geldt in de richting waar de pijl naar wijst. Dus… zoals je het omschrijft.

Mvg - Sjaak

Jo, 01-07-2015
Dag Sjaak, een Duits verbods bord waar je niet stil mag staan, met een kruis zoals je weet. Maar dan met een zwarte pijl in het bord die naar links toe wijst. Wat houdt dit in? Reactie infoteur, 02-07-2015
Beste Jo,

Het verbod tot stil staan geldt dan in de richting van de pijl of pijlen.

Mvg - Sjaak

Tonnie Timans, 07-07-2014
Vraag: afgelopen week een diverse borden
gezien in duitsland langs de autowegen
vorm langwerpig geel bord in de vorm van een langwerpige mijter. Wie kan mij vertellen wat de betekenis is Reactie infoteur, 08-07-2014
Beste Tonnie,

Ik weet niet precies welk bord je bedoelt, maar mogelijk een bord die een omleidingsroute aangeeft.
Kijk even onder de volgende link bij verkeersbord 78 en 79:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/Anlage_3.html

Mvg - Sjaak

Ria, 26-08-2013
Waren laatst in Duitsland. Zagen daar een rechthoekig bord wit met zwarte rand. In het midden een grote oranje pijl. Willen graag weten wat of het betekent.
vr groet. Reactie infoteur, 26-08-2013
Beste Ria

Dit betreft bord: "Zeichen 467.1 Umlenkungspfeil" en wordt indien nodig geplaatst om een alternatieve route aan te geven vanaf de autosnelweg.
Ligt een beetje in sfeer van de U-borden.

Mvg - Sjaak

Kees, 27-05-2012
Onlangs in Duitsland gereden met de camper. Vaak inhaalverbodsborden gezien met daaronder een wit bord met afbeeldingen van oa vrachtauto en auto met aanhanger.
Wat betekend die aanduiding? Mag ik wel of niet inhalen? Reactie infoteur, 28-05-2012
Beste Kees,

Het onderbord geldt -net als in Nederland- voor de categorie voertuigen die op het bord vermeld staan, tenzij 'uitgezonderd' vermeld staat, maar dit laatste zal bij inhalen niet veel voorkomen.

Mvg - Sjaak

Kleuver G., 25-10-2011
Volgens een Duitse vriend heeft bord 264 de betekenis "verboden voor voertuigen breder dan de aangegeven breedte" SPIEGELS daarbij inbegrepen. Voor wat betreft de lading kan ik mij dat indenken maar is dit inderdaad ook bij de spiegels zo? Reactie infoteur, 25-10-2011
Beste G.,

In Nederland gelden de regels exclusief spiegels, maar voor Duitsland durf ik het niet met zekerheid te zeggen, (kan er namelijk niets van terug vinden)
Kijk even bij deze link voor meer info:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/Ladung.html

Mvg - Sjaak

Martin, 02-08-2011
Bij het verkeersbord - 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit, A1 Maximumsnelheid - zag ik in Duitsland op de autosnelweg het onderschrift "LG-I" staan. Waar staan die letters voor en wat betekent het? Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste Martin,

Heeft met een bepaalde klasse te maken hebben.
Bij de link vind je veel informatie: http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/
Anlage 2
48 zeichen 273

Mvg - Sjaak

Wim, 21-09-2009
Soms zie je naast de Duitse autostrades zo van die ronde / Gele borden met daarin een Tank of een vrachtwagen. Daaronder staat dan 60 / 90 geschreven. Lijkt mij iets voor het leger maar ik kan mij niet inbeelden dat een tank 90 zou rijden op de autobaan. Weet iemand misschien waarvoor deze dienen of wat ze willen zeggen? Dank, Reactie infoteur, 21-09-2009
Beste Wim,

Kijk even of je dit bedoeld?

http://duits.skynetblogs.be/post/3005597/militaire-verkeersborden-aan-duitse-bruggen

Mvg - Sjaak

Margreet Boon, 06-09-2009
Ik zocht eigenlijk de betekenis van een rechthoekig wit bord met daarop een soort oranje stropdas of grote zetpil die je langs de snelweg ziet. Weet iemand waar die voor staat? Reactie infoteur, 07-09-2009
Beste Margreet,

Het betreft hier bord 467 - 'umlenkungspfeil'. Een omleiding.

Mvg - Sjaaak

Gom Kremers, 02-09-2009
In Duitsland kom ik vaak het verbodsbord tegen met daarin een vrachtauto en een getal 7 ton of 3,5 t.
Ik heb en camper van 3,5 ton.
Mag ik dit bord negeren of omdat ik 3,5 ton weeg er niet in rijden?(meestal verwijst het naar een of andere plaats of dorp. Reactie infoteur, 02-09-2009
Beste Gom,

Zover ik weet geldt het ook voor de camper. Men spreekt namelijk over 'voertuigen' die een bepaald tonnage niet mogen overschreiden. Ingeval van de 3,5t is de camper te zwaar.

Mvg - Sjaak

Kim, 09-06-2009
Wat betekent een bord met 80 erop en eronder: rollsplit? Reactie infoteur, 10-06-2009
Beste Kim,

Dit onderbord waarschuwt voor steenslag, tengevolge waarvan de maximum-snelheid (tijdelijk) wordt teruggebracht.

Mvg - Sjaak

Douwe, 01-03-2009
In Nederland zie je veel blauwe, rechthoekige borden met daarop een "U" gevolgd door een nummer. Dit schijnen Duitse verkeersborden te zijn die bij calamiteiten een omleidingsroute aangeven. Is dit correct en waar kun je die routes vinden? Reactie infoteur, 01-03-2009
Beste Douwe,

Waar je alle exacte routes en de nummering kunt vinden weet ik niet. Op de autosnelwegen staat wel aangegeven welk routenummer je moet volgen om een bepaald doel -via een omleidingsroute- te bereiken.

Voor Nederland zie:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/21588-verkeersborden-nederland-plus-gevaarherkenning.html

Mvg - Sjaak

Nina, 21-10-2008
Iik had een vraag. Als je nou een parkeerverbod hebt maar een staat in dat bord een pijl naar recht of links of naar beide kanten wat houdt dat dan in. Reactie infoteur, 21-10-2008
Beste Nina,

Voor zover ik kan achterhalen betreft het de richting of richtingen waarvoor het parkeerverbod geldt. Dus… het verbod geldt voor de richtring/zijde waarin de pijl wijst.

In het Duitse StVo is iets soortgelijks als volgt beschreven:
"Der Anfang der Verbotsstrecke kann durch einen zur Fahrbahn weisenden waagerechten weißen Pfeil im Schild, das Ende durch einen solchen von der Fahrbahn wegweisenden Pfeil gekennzeichnet sein. Bei in der Verbotsstrecke wiederholten Schildern weist ein waagerechter Pfeil zur Fahrbahn, ein zweiter von ihr weg".

Voor meer informatie zie:
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_41.php

Mvg - Sjaak

Remco, 07-10-2008
In duitsland kom ik wel een een bord tegen rechthoekig wit met een oranje soort van langwerpige vijfhoek erin (als een soort pijl). Ik ben wel nieuwsgierig wat dit betekent. Reactie infoteur, 09-10-2008
Beste Remco,

Helaas zegt het in de vraag bedoelde bord mij niets. Heb je misschien een afbeelding/foto?

Misschien meer duidelijkheid op:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/

Mvg - Sjaak

Rien Broekhuizen, 10-09-2008
Ik heb een vraag over het volgende: Bij een afdaling staan borden waarop een maximumsnelheid staat aangegeven van 60 km. Onder deze borden zitten bijborden van 1, auto met caravan, 2 een vrachtwagen, 3 een bord "ab 7.5 ton". Vraag is nu, moet je met een touringcar die is voorzien van een Duitse tempo 100 vergunning je aan de aangegeven 60 km houden of geld dit alleen voor de aangegeven voertuigen. Reactie infoteur, 12-09-2008
Beste Rien,

Allereerst sorry voor de verlate reaktie.

Bij een bord met een vergelijkbare aanduiding is de volgende verklaring te lezen.

262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht.

Binnen de verklaring is het gewicht van belang (in dit geval 5,5 ton) en het woord 'voertuig'. Dit betekent als ik het volgens de nederlandse wet benader, het niet uitmaakt of het een auto(?), vrachtauto, bus of paard en wagen(?) is. Het zijn tenslotte allemaal voertuigen.

Met 'duitse' zekerheid kan ik het helaas niet zeggen, maar volgens de nederlandse wet moet je je aan de 60 km. houden.

Volgende site voegt mogelijk nog het één en ander toe:

http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/

Mvg - Sjaak

Jaap, 01-09-2008
Voor antwoord zie: http://duits.skynetblogs.be/post/3005597/militaire-verkeersborden-aan-duitse-bruggen Reactie infoteur, 01-09-2008
Beste Jaap,

Bedankt voor je positieve bijdrage. Ik kende de borden niet, maar zal ze zeker in het artikel verwerken.

Groeten - Sjaak

Sandra Janssen, 21-07-2008
Ik had een vraag. Ik ben terug uit duitsland en heb een vraag over een verkeersbord wat niet tussen de borden staat uitgelegd.
Het ziet er als volgt uit:
Rond geel en met op de ene helft bijv: 1 pijl met daaronder 50 en op de nadere helft 2 pijlen met 100 eronder.
Dus naar mijn idee 1 en/of 2 baans heen en teruggaand verkeer.
Maar wat houdt het daad werkelijk in.
ik hoop antwoord van u te krijgen ik ben erg nieuwsgierig geworden.

Groetjes Sandra janssen Reactie infoteur, 21-07-2008
Beste Sandra,

Ik zou geen antwoord op je vraag kunnen geven… helaas! Een foto of verwijzing zou misschien helpen.
Wellicht dat onderstaande link je verder brengt.

http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 03-02-2018
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.