Verkeersborden Oostenrijk

Verkeersborden Oostenrijk Het verkeer in Oostenrijk. We kennen Oostenrijk hoofdzakelijk als wintersportland, maar ook zomers heeft dit land -al dan niet op doorreis- veel te bieden. Kennis van de verkeersborden en verkeersregels verhogen de verkeersveiligheid voor zowel jezelf als de medeweggebruikers. In dit artikel geef ik vele verkeersborden zoals die in Oostenrijk toegepast worden, met zowel de "Duitse" / Oostenrijkse als Nederlandse omschrijving

Hoe verhoudt Nederland zich tot Oostenrijk, of Oostenrijk zich tot Nederland

In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de verkeersborden in Oostenrijk; daartegenover staat -indien van toepassing- de omschrijving van de verkeersborden, zoals deze in Nederland verklaard worden.

Onderscheid en begrip

Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.

Omschrijving Oostenrijk

Borden

Omschrijving Nederlands

Gefahrenzeichen § 50
Vorschriftszeichen § 52
Hinweiszeichen § 53
Waarschuwingsborden
Geslotenverklaring en overige
Voorrangsborden
Verkeersregels
Rijrichting en verkeersregels
Bewegwijzeringsborden

Gefahrenzeichen § 50

Querrinne oder Aufwölbung
§ 50/1§ 50/1
J1: Slecht wegdek
Gefährliche Kurve
§ 50/2a§ 50/2a
J2: Bocht naar rechts
Gefährliche Kurve
§ 50/2b§ 50/2b
J3: Bocht naar links
Doppelkurve rechts beginnend
§ 50/2c§ 50/2c
J4: S-bochten, eerst naar rechts
Doppelkurve links beginnend
§ 50/2d§ 50/2d
J5: S-bochten, eerst naar links
Kreuzung
§ 50/3§ 50/3
J8: Gevaarlijk kruispunt
Kreuzung mit Kreisverkehr
§ 50/3a§ 50/3a
J9: Rotonde
Kreuzung mit Straße ohne Vorrang
§ 50/4§ 50/4
B3: Voorrangskruispunt
Bahnübergang mit Schranken
§ 50/6a§ 50/6a
J10: Overweg met overwegbomen
Bahnübergang ohne Schranken
§ 50/6b§ 50/6b
J11: Overweg zonder overwegbomen
Andreaskreuz eingleisig
§ 50/6d§ 50/6d
J12: Overweg met enkel spoor
Andreaskreuz mehrgleisig
§ 50/6d§ 50/6d
J13: Overweg met twee of meer sporen
Gefährliches Gefälle
 § 50/7 § 50/7
J7: Gevaarlijke daling
Steigung 10%
§ 50/7a§ 50/7a
J6: Steile helling
Straßenenge beidseitig
§ 50/8a§ 50/8a
J17: Rijbaanversmalling
Straßenenge linksseitig
§ 50/8b§ 50/8b
J19: Rijbaanversmalling links
Straßenenge rechtsseitig
§ 50/8c§ 50/8c
J18: Rijbaanversmalling rechts
Baustelle
§ 50/9§ 50/9
J16: Werk in uitvoering
Seitenwind
§ 50/10a§ 50/10a
J31: Zijwind
Steinschlag
§ 50/10b§ 50/10b
Vallend gesteente
Flugbetrieb
§ 50/10c§ 50/10c
J30: Laagvliegende vliegtuigen
Fußgängerübergang
§ 50/11§ 50/11
J22: Voetgangeroversteekplaats
Radfahrüberfahrt
§ 50/11a§ 50/11a
J24: Fietsers en bromfietsers
Kinder
 § 50/12 § 50/12
J21: Kinderen
Achtung Tiere
§ 50/13a§ 50/13a
J28: Vee
Achtung Wildwechsel
§ 50/13b§ 50/13b
J27: Groot wild
Achtung Gegenverkehr
§ 50/14§ 50/14
J29: Tegenliggers
Vorankündigung eines Lichtzeichens
§ 50/15§ 50/15
Vooraankondiging verkeerslichten
Andere Gefahren
§ 50/16§ 50/16
J37: Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)

Vorschriftszeichen § 52

Fahrverbot in beiden Richtungen
§ 52/1§ 52/1
C1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdierenof vee
Einfahrt verboten
§ 52/2§ 52/2
C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
Einbiegen nach links verboten
§ 52/3a§ 52/3a
Links afslaan verboden
Einbiegen nach rechts verboten
§ 52/3b§ 52/3b
Rechts afslaan verboden
Umkehren verboten
§ 52/3c§ 52/3c
F7: Keerverbod
Überholen verboten
§ 52/4a§ 52/4a
F1: Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Ende des Überholverbotes
§ 52/4b§ 52/4b
F2: Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderlling in te halen
Überholen für Lastkraftfahrzeuge verboten
§ 52/4c§ 52/4c
F3: Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Ende des Überholverbotes für Lastkraftfahrzeuge
§ 52/4d§ 52/4d
F4: Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Wartepflicht bei Gegenverkehr
§ 52/5§ 52/5
F5: Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
Fahrverbot für alle mehrspurigen Kraftfahrtzeuge
§ 52/6a§ 52/6a
C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
Fahrverbot für Motorräder
 § 52/6b § 52/6b
C11: Gesloten voor motorfietsen
Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge
§ 52/6c§ 52/6c
C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen
Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger
§ 52/6d§ 52/6d
C10: Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagens
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge über ... Ges. Länge
§ 52/7a§ 52/7a
C17: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge über ...t Ges.Gew.
§ 52/7a§ 52/7a
C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger
§ 52/7b§ 52/7b
Gesloten voor vrachtauto's met aanhangwagens
Fahrverbot für Fuhrwerke
§ 52/7c§ 52/7c
Gesloten voor bespannen wagens
Fahrverbot für Tankfahrzeuge
§ 52/7d§ 52/7d
Gesloten voor tankwagens
Fahrverbot für Fahrzeuge mit gefährl. Gütern
§ 52/7e§ 52/7e
Gesloten voor voertiuigen met gevaarlijke stoffen
Fahrverbot für Omnibusse über ...t Ges. Gew.
§ 52/7f§ 52/7f
Gesloten voor autobussen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Fahrverbot für Omnibusse
§ 52/7f§ 52/7f
Gesloten voor autobussen
Fahrverbot für Omnisbusse über ... Ges. Länge
§ 52/7f§ 52/7f
Gesloten voor autobussen die langer zijn dan op het bord is aangegeven
Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder
§ 52/8a§ 52/8a
C15: Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Fahrverbot für Motorfahrräder
§ 52/8b§ 52/8b
C13: Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
Fahrverbot für Fahrräder
§ 52/8c§ 52/8c
C14: Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
Fahrverbot für über .. m breite Fahrzeuge
§ 52/9a§ 52/9a
C18: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
Fahrverbot für über .. m hohe Fahrzeuge
§ 52/9b§ 52/9b
C19: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über .. t Ges.-Gew.
§ 52/9c§ 52/9c
C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ..t Achsdr.
§ 52/9d§ 52/9d
C20: Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Geschwindigkeitsbeschränkung 10 km/h
§ 52/10a§ 52/10a
A1: Maximumsnelheid
Geschwindigkeitsbeschränkung 130 km/h
§ 52/10a§ 52/10a
A1: Maximumsnelheid
Geschwindigkeitsbeschränkung Schritttempo
Stapvoets rijden
Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung
§ 52/10b§ 52/10b
A2: Einde maximumsnelheid
Ende von Verboten oder Beschränkungen
§ 52/11§ 52/11
F8: Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
Zonenbeschränkung
§ 52/11a§ 52/11a
30-km zone
Ende einer Zonenbeschränkung
§ 52/11b§ 52/11b
Einde 20-km zone
Halt Zoll
§ 52/12§ 52/12
Grensovergang
Parken verboten
§ 52/13a§ 52/13a
E1:Parkeerverbod
Halten und Parken verboten
§52/13b§52/13b
E2: Verbod stil te staan
Parken an ungeraden Tagen verboten
§ 52/13c/a§ 52/13c/a
Verbod te parkeren op oneven dagen
Parken an geraden Tagen verboten
§ 52/13c/b§ 52/13c/b
Verbod te parkeren op even dagen
Hupverbot
§ 52/14§ 52/14
Verboden te toeteren
Reitverbot
§ 52/14a§ 52/14a
Gesloten voor ruiters
Radweg
§ 52/16§ 52/16
G11: Verplicht fietspad
Radweg Ende
§ 52/16a§ 52/16a
G12: Einde verplicht fietspad
Geh- und Radweg
§ 52/17a/a§ 52/17a/a
Voet-/fietspad
Geh-, Radweg Rad links od. rechts
§ 52/17a/b§ 52/17a/b
Voet-/fietspad.
Geh- und Radweg Ende
 § 52/17a/c § 52/17a/c
Einde voetgangers-/fietspad
Reitweg
§ 52/17b§ 52/17b
G9: Ruiterpad
Gehweg
§ 52/17c§ 52/17c
G7: Voetpad
Gehweg Ende
§ 52/17c§ 52/17c
Einde voetpad
Unterführung
§ 52/18§ 52/18
Voetgangerstunnel
Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit
§ 52/19§ 52/19
Minimumsnelheid
Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
§ 52/19a§ 52/19a
Einde minimumsnelheid
Umkehrgebot
§ 52/21§ 52/21
Gebod te keren
Schneeketten vorgeschrieben
§ 52/22§ 52/22
Sneeuwkettingen verplicht
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
§ 52/15f§ 52/15f
D7: Gebod tot het volgen van één der rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
§ 52/15a§ 52/15a
D6: Gebod tot het volgen van één der rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
§ 52/15c§ 52/15c
D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
§ 52/15d§ 52/15d
Voorgeschreven rijrichting
Vorrangstraße
 § 52/25a § 52/25a
B1: Voorrangsweg
Ende der Vorrangstraße
§ 52/25b§ 52/25b
B2: Einde voorrangsweg
Vorrang geben
 § 52/23 § 52/23
B6: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Halt
 § 52/24 § 52/24
B7: Stop; verleen voorrang aan de besturders op de kruisende weg

Hinweiszeichen § 54

Zum Parkplatz
§ 53/1b§ 53/1b
Richtingsaanduiding parkeergelegenheid
Zum Parkplatz 200m
§ 53/1b§ 53/1b
E4: Parkeergelegenheid
Krankenhaus
§ 53/2§ 53/2
Ziekenhuis
Kennzeichnung eines Schutzweges
§ 53/2a§ 53/2a
L2: Voetgangersoversteekplaats
Parkhaus
§ 53/1b§ 53/1b
Parkeergarage
Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt
§ 53/2b§ 53/2b
Fietsersoversteekplaats
Erste Hilfe
§ 53/3§ 53/3
Eerste hulp EHBO
Bett
Overnachten
Gottesdienste
§ 53/3a§ 53/3a
Kerk
Pannenhilfe
§ 53/4§ 53/4
Hulpdienst
Telefon
§ 53/5§ 53/5
Telefoon
Tankstelle
 § 53/6 § 53/6
Tankstation
Ende des Gegenverkehrs
§ 53/7§ 53/7
C3: Eenrichtingsverkeer
Wartepflicht für Gegenverkehr
 § 53/7a § 53/7a
F6: Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
Autobahn
 § 53/8a § 53/8a
G1: Autosnelweg
Ende der Autobahn
§ 53/8b§ 53/8b
G2: Einde autosnelweg
Ende der Autobahn
§ 53/8b§ 53/8b
G4: Einde autoweg
Autostraße
§ 53/8c§ 53/8c
G3: Autoweg
Fußgängerzone
§ 53/9a§ 53/9a
Voetgangerszone
Ende einer Fußgängerzone
§ 53/9b§ 53/9b
Einde voetgangerszone
Wohnstraße Wohnstraße
§ 53/9c§ 53/9c
G5: Erf
Ende einer Wohnstraße
§ 53/9d§ 53/9d
G6: Einde erf
Einbahnstraße links
§ 53/10§ 53/10
C5: Eenrichtingsweg
Sackgasse
§ 53/11§ 53/11
L8: Doodlopende weg
Laternen, die nicht die ganz Nacht über leuchten
§ 53/12§ 53/12
Onverlicht gedurende delen van de nacht
Vorwegweiser 2
§ 53/13a§ 53/13a
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
Vorwegweiser
§ 53/13a§ 53/13a
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
Wegweiser zweizeilig
§ 53/13b§ 53/13b
Wegwijzer
Wegweiser zur Autobahn zweizeilig
§ 53/14b§ 53/14b
Wegwijzer naar autosnelweg
Vorwegweiser
§ 53/15a§ 53/15a
Voorwegwijzer
Ausfahrtswegweiser
§ 53/15b§ 53/15b
Voorwegwijzer afslaande richting
Entfernungstafel
§ 53/15c§ 53/15c
Beslissingswijzer langs autosnelweg
Vorankündigung einer Umleitung
§ 53/16a§ 53/16a
Vooraankondiging omleidingsroute
Umleitung
§ 53/16b§ 53/16b
Omleidingsroute
Ortstafel
 § 53/17a § 53/17a
H1: Bebouwde kom
Ortsendetafel
§ 53/17b§ 53/17b
H2: Einde bebouwde kom
Internationaler Hauptverkehrsweg
§ 53/18§ 53/18
Europese route
Bundesstraße mit Vorrang
§ 53/19§ 53/19
Rijksweg met voorrang
Bundesstraße ohne Vorrang
§ 53/20§ 53/20
Rijksweg zonder voorrang
Pannenplatz
Pechstrook
Nebelwarntafel
Waarschuwingsbord mist en nevel
Landesstraße oder Bezirksstraße
§ 53/21§ 53/21
Doorgaande route
Vorangzeiger für Einordnen Nr. 2
§ 53/23§ 53/23
Vooraanduiding voorsorteerstrook
Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf
§ 53/23b§ 53/23b
L5: Einde rijstrook
Straße für Omnibusse
§ 53/24§ 53/24
Busbaan
Ende der Straße für Omnibusse
§ 53/24a§ 53/24a
Einde busbaan


Overzicht verkeersborden Nederland en diverse landen

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie–Regelgeving en maximumsnelheid in Europa. Goed voorbereid op reis! Voor velen staat de (auto) zomervakantie wee…
Verkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het water. Evenals voor het wegverkeer, kennen we op het water ook verkeersregels en…
Wat betekenen die strepen op de weg?Wat betekenen die strepen op de weg?Op een heleboel wegen buiten de bebouwde kom komen we tegenwoordig een ander soort belijning tegen. De oude doorgetrokke…
Duitse taal – verkeersbordenOnze oosterburen, de Duitsers, hebben een heel andere taal dan wij Nederlanders. Ook langs de weg zie je dit verschil te…

Verkeersborden Duitsland plus omschrijvingVerkeersborden Duitsland plus omschrijvingVerkeersborden in één van de populairste vakantielanden: Duitsland!. Vele Nederlanders hebben voor korte of langere tijd…
Verkeersborden FrankrijkVerkeersborden FrankrijkVerkeersborden in Frankrijk , één van de meest populaire vakantiebestemmingen. Iedere zomer reizen duizenden Nederlander…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
Reacties

S. Hoekzema, 09-07-2018
In Oostenrijk bestaat een vierkant blauw bord met een witte omgekeerde T.
Het staat niet in de bovenstaande verkeersborden. Weet u wat dit bord betekent? Reactie infoteur, 10-07-2018
Beste S,

Het bord betekent "doodlopende weg". In tegenstelling tot bord L8 is er geen rood blokje afgebeeld.

Mvg - Sjaak

M. Welleman, 03-11-2013
Waar mag ik met een snorscooter rijden in Oostenrijk? Reactie infoteur, 03-11-2013
Beste M,

Ik heb zelf geen toegang meer tot de site die de gegevens bevat.
Kijk voor informatie even op:
http://www.anwb.nl/bestemmingen/landeninformatie/vakantie/bestemmingIndex.html?btiId=BTI_9&themaId=BEST_P_62
en
http://www.ansv.nl/wetgeving-en-verkeer/regels-in-het-buitenland-voor-scooters-en-brommers-in-europa/oostenrijk/

Mvg - Sjaak

Domien Leppens, 30-12-2010
Wat betekent het bord 52/22 precies? Moet men sneeuwkettingen in het voertuig hebben of moeten ze reeds op de banden gemonteerd zijn? Reactie infoteur, 03-01-2011
Beste Domien,

Bij aanvang van het bord is het verplicht sneeuwkettingen gemonteerd te hebben. Het einde van de verplichting wordt aangegeven door een zelfde bord met een diagonale rode balk.

Mvg - Sjaak

Lia, 28-07-2010
Wat betekend precies bord 52-1 met onderbord "Forsterstrasse"? Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Lia,

Het lijkt me een vooraankondiging die bepaalt dat er een geslotenverklaring in beide richtingen geldt voor de Forsterstrasse.

Mvg - Sjaak

Frans, 14-03-2010
Wat betekent de informatie I-GL, dat vaak is te zien op de infoborden op de oostenrijkse autosnelwegen Reactie infoteur, 16-03-2010
Beste Frans,

Helaas moet ik je het antwoord schuldig blijven.

Misschien heb je wat aan deze site:
http://www.oeamtc.at/index.php

Mvg - Sjaak

Haarie, 11-08-2009
Ik ga naar oostenrijk op vakantie en neem 2 fietsen mee op de fietsdrager die op de trekhaak zit.
Moet ik nog een speciale plaat op de fietsen hangen? Of is gewoon de verlichting op de fietsendrager genoeg? Reactie infoteur, 12-08-2009
Beste Haarie,

Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen, maar gegeven het feit dat je -naar ik aanneem- in Nederland start, moet je in ieder geval een witte kentekenplaat van het trekkend voertuig bevestigen.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 25-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.