Verkeersborden Nederland - (gevaar)herkenning

Verkeersborden Nederland - (gevaar)herkenning Verkeersborden Nederland plus de gevaarherkenning. Iedere verkeersdeelnemer wordt geacht de verkeerstekens en de verkeersregels te kennen. Belangrijker is het, inzicht te krijgen in het hoe en waarom van deze regels. De regels en borden zijn met een doel ontworpen of geplaatst. Als je begrijpt wat de reden zou kunnen zijn, begrijp je ook het verkeer en het gedrag van anderen beter. Uitgangspunt bij de verklaring van de borden is het RVV 1990, bijlage 1.

Nederlandse verkeersborden

De Nederlandse verkeersborden zijn weergegeven, waarbij behalve de toelichting, die in het RVV 1990, bijlage 1, wordt omschreven, ook aandachtspunten en eventuele aanvullingen uit de praktijk. De vermelde aandachtspunten en aanvullingen zullen ongetwijfeld uitgebreid kunnen worden met andere voorbeelden, maar dienen 'slechts' als toevoeging op de verklaring van de verkeersborden. Onder 'verklaring' staat bij ieder bord de officiële omschrijving van het RVV vermeld.

Bij benadering van de verkeersborden en de verkeersregels is het volgende van belang

Bestuurders of voetgangers

Een aantal verkeersborden houden een gebod of verbod die alleen gelden voor bestuurders, andere verkeersborden gelden voor voetgangers of voor alle weggebruikers.

Bestuurders zijn weggebruikers behalve voetgangers. Dit onderscheid is belangrijk bij het toepassen van de regels van -al dan niet- voorrang verlenen en voor laten gaan.

Voorrang is geregeld tussen bestuurders onderling (kruispunten). Bij voetgangers spreken we van voor laten gaan (uitrit, zebra)


Motorvoertuigen

Alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Hier vallen dus ook traktoren, trolly-bussen en dergelijke onder. Trams en treinen niet, want deze worden langs rails voortbewogen.

Verkeer

Alle weggebruikers. Dus: bestuurders én voetgangers.

Voertuigen

Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.
Dus zowel op de weg, als op rails.

Weggebruikers

Voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen. Denk in het verkeer aan het onderscheid tussen bestuurders en weggebruikers en verkeer.

Aandachtspunt

Borden

Verklaring - Aanvulling

A Verkeersborden Snelheid

Aandachtspunt: je wordt geacht de snelheid te rijden bij passage van het verkeersbord. Wees bedacht op snelheidsverschillen
A1A1
Verklaring: maximumsnelheid
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: eventueel versnellen is pas toegestaan na passage van het bord. Wees bedacht op snelheidsverschillen
A2A2
Verklaring: einde maximumsnelheid
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: aangegeven snelheid is maximum toegestane snelheid en géén adviessnelheid
A3A3
Verklaring: maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
Aanvulling: de snelheid kan worden aangepast aan wisselende verkeerssituaties
Aandachtspunt: wisselende snelheden. Bestuurders die bekend zijn met de situatie zullen over het algemeen sneller rijden
A4A4
Verklaring: adviessnelheid
Aanvulling: de snelheid ligt over het algemeen 20 kilometer lager dan op het traject gebruikelijk is
Aandachtspunt: als bij A4 omschreven
A5A5
Verklaring: einde adviessnelheid
Aanvulling: geen aanvulling

B Verkeersborden Voorrang

Aandachtspunt: het bord is binnen de bebouwde kom vóór een kruispunt, en buiten de bebouwde kom ná een verhard kruispunt geplaatst
B1B1
Verklaring: voorrangsweg
Aanvulling: voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen
Aandachtspunt: heb na passage van dit bord weer extra aandacht voor gelijkwaardige kruispunten, uitritten e.d.
B2B2
Verklaring: einde voorrangsweg
Aanvulling: zie aanvulling bij B1
Aandachtspunt: je moet voorrang krijgen van bestuurders op de kruisende weg. Voorrang mag je nooit nemen!
B3B3
Verklaring: voorrangskruispunt
Aanvulling:zie aanvulling bij B1
Aandachtspunt: je moet voorrang krijgen van bestuurders van links
B4B4
Verklaring: voorrangskruispunt. Zijweg links
Aanvulling: zie aanvulling bij B1
Aandachtspunt: je moet voorrang krijgen van bestuurders van rechts
B5B5
Verklaring: voorrangskruispuint. Zijweg rechts
Aanvulling: zie aanvulling bij B1
Aandachtspunt: bord B6 geplaatst in combinatie met haaientanden. Extra aandacht bij afslaan voor fietsers, voetgangers
B6B6
Verklaring: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Aanvulling: zie aanvulling bij B1
Aandachtspunt: stoppen betekent ook echt stil staan vóór de stopstreep. Bord is doorgaans geplaatst in situaties waar slecht zicht is op (snel rijdende) bestuurders op de kruisende weg
B7B7
Verklaring: stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Aanvulling: zie aanvulling bij B1

C Verkeersborden Geslotenverklaring

Aandachtspunt: veelal gebruikt bij wegafsluitingen. Geldt niet voor voetgangers
C1C1
Verklaring: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, en geleiders van rij- of trekdieren of vee. (dus bestuurders)
Aanvulling: geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken
Aandachtspunt: in tegenovergestelde richting van de weg is bord C3 geplaatst. Let op voor welke groep weggebruikers de gesloten-verklaring geldt, of niet geldt. Dit wordt dan aangegeven op een onderbord
C2C2
Verklaring: eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (dus bestuurders)
Aanvulling: bestuurders: alle weggebruikers, behalve voetgangers
Aandachtspunt: zie C2, welk bord aan de tegenovergestelde richting van de weg is geplaatst. Let bij voorsorteren bij links afslaan in -aan deze wegen gelegen zijwegen- of er geen uitzonderingen van groepen weggebruikers geldt ten aanzien van het eenrichtingsverkeer
C3C3
Verklaring: eenrichtingsweg
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: zie de omschrijving bij bord C3
C4C4
Verklaring: eenrichtingsweg (bord geplaatst op T- splitsingen)
Aanvulling: kruispunt: kruising of splitsing van wegen
Aandachtspunt: let op tegenliggers
C5C5
Verklaring: inrijden toegstaan
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: motorrijders kan je dus wel verwachten, motorrijders met zijspan niet. Bord veelal geplaatst op smalle wegen, waar passeren problemen of gevaar kan opleveren
C6C6
Verklaring: gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
Aanvulling: motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.
Aandachtspunt: houd in het algemeen rekening met het feit dat een vrachtauto niet zo maar even versnelt of stil staat en een grote dode hoek heeft. Denk op kruispunten aan de sleeplijn van deze motorvoertuigen
C7C7
Verklaring: gesloten voor vrachtauto’s
Aanvulling: vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg.
Aandachtspunt: een 25-km voertuig is op afstand te herkennen aan een driehoekig oranje bord met afgeplatte hoeken en een rode rand. Denk aan snelheidsverschillen
C8C8
Verklaring: gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: doorgaans geplaatst bij wegen waar sneller kan en mag worden gereden dan 50 (autoweg) en 60 (autosnelweg) km/h.
C9C9
Verklaring: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen.
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: denk aan de juiste wijze van beladen. Voor specifieke gewichtsverhoudingen en het juiste rijbewijs, kijk bij volgend artikel
C10C10
Verklaring: gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Aanvulling: aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.
Aandachtspunt: motorrijders zijn gevoeliger voor zijwind. Achteropkomend 'verdwijnen' ze makkelijker in de dode hoek van de spiegels. Bij file-rijden mogen motorrijders stapvoets tussen de verkeersstromen door inhalen
C11C11
Verklaring: gesloten voor motorfietsen
Aanvulling: motorfiets: motorvoertuig op twee wielen, al dan niet met zijspan- of aanhang-wagen
Aandachtspunt: doorgaans geplaatst in verkeersluwe verblijfsgebieden
C12C12
Verklaring: gesloten voor alle motorvoertuigen
Aanvulling: motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.
Aandachtspunt: doorgaans geplaatst, daar waar fietsen en recreatie centraal staat
C13C13
Verklaring: gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicapten voertuigen, met inwerking zijnde motor.
Aanvulling: geen
Aandachtspunt: doorgaans geplaatst op wegen waar hogere snelheden gereden kunnen en mogen worden
C14C14
Verklaring: gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor Aanvulling: geen
Aandachtspunt: zie C14
C15C15
Verklaring: gesloten voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen
Aanvulling: geen
Aandachtspunt: doorgaans geplaatst bij autowegen en autosnelwegen
C16C16
Verklaring: Gesloten voor voetgangers
Aanvulling: voetganger: zij die zich te voet voortbewegen. Ook personen op skeelers moet je als voetganger benaderen
Aandachstpunt: doorgaans geplaatst bij smalle, bochtige wegen, waar het nemen van bochten of obstakels voor langere voertuigen problemen oplevert
C17C17
Verklaring: gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die met inbegrip van de lading langer zijn dan op het bord is aangegeven
Aanvulling: geldt voor voertuigen. Voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.
Aandachtspunt: doorgaans geplaats bij smallere wegen, waarbij bredere voertuigen problemen kunnen geven.
C18C18
Verklaring: Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading breder zijn dan op het bord aangegeven
Aanvulling: zie aanvulling C17
Aandachtspunt: Tunnels, viaducten en overige obstakels geven problemen bij onderdoor rijden van voertuigen, die hoger zijn dan op het bord aangegeven
C19C19
Verklaring: gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Aanvulling: zie aanvulling C17
Aandachtspunt: doorgaans geplaatst bij wegen, waar zwaardere voertuigen schade aan de weg, of de direkte omgeving kunnen veroorzaken
C20C20
Verklaring: gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Aanvullling: het betreft hier de aslast. Hoe meer assen het voertuig heeft, hoe groter het totaalgewicht mag zijn. Zie ook C17
Aandachtspunt: zie aandachtspunt C20
C21C21
Verklaring: gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de aslasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
Aanvulling: totaalmassa is het totaalgewicht van het voertuig, plus het laadvermogen van dat voertuig
Aandachtspunt: geplaatst ter ontlasting van woonwijken, tunnels e.d. in verband met mogelijk gevaar
C22C22
Verklaring: Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
Aanvulling: denk hierbij aan stoffen die van zichzelf gevaarlijk zijn, of stoffen die door een chemische reactie met andere stoffen gevaar kunnen opleveren.
Geldend met ingang van 1 mei 2009
C22aC22a
Gesloten voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
Geldend met ingang van 1 mei 2009
C22bC22b
Einde geslotenverklaring voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
Aandachtspunt: let op onrustig verkeers-gedrag door rijstrookwisselingen van bestuurders
C23-01C23-01
Verklaring: spitsstrook open
Aanvulling: in gebruik ter bevordering van de doorstroming, vermindering van de file-druk en ontlasting van het milieu
Aandachtspunt: als C23-01. Geef 'invoegers' de ruimte als de spitsstrook vrijgemaakt moet worden
C23-02C23-02
Verklaring: spitsstrook vrijmaken
Aanvulling: bij oprijden of verlaten van de spitsstrook mag de doorgetrokkken belijning overreden worden
Aandachtspunt: let eventueel ook op (onder)borden die de opengestelde tijden aangeven
C23-03C23-03
Verklaring: spitsstrook gesloten
Aanvulling: de vluchtstrook mag nu weer alleen in noodgevallen gebruikt worden

D Verkeersborden Rijrichting

Aandachtspunt: vlak vóór en op een rotonde mogen bestuurders anders dan links inhalen. Extra aandacht voor rijlijn- of rijstrook- verplaatsingen
D1D1
Verklaring: rotonde: verplichte rijrichting
Aanvulling: geef richting aan bij eventuele rijstrookwisselingen en het verlaten van de rotonde
Aandachtspunt: let op bestuurders die het bord pas laat opmerken, twijfelen en pas laat handelen
D2D2
Verklaring: gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
Aanvulling: borden zijn geplaatst bij kruispunten waar anders de doorstroming en de veiligheid in gevaar kan komen. De verplichte rijrichting moet dit voorkomen
Aandachtspunt: zie D2
D3D3
Verklaring: bord mag aan beide zijden worden voorbijgegeaan
Aanvulling: zie D2
Aandachtspunt: zie D2
D4D4
Verklaring: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Aanvulling: zie D2
Aandachtspunt: zie D2
D5D5
Verklaring: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Aanvulling: zie D2
Aandachtspunt: zie D2
D6D6
Verklaring: gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Aanvulling: zie D2
Aandachtspunt: zie D2
D7D7
Verklaring: gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Aanvulling: zie D2

E Verkeersborden Parkeren en stilstaan

Aandachtspunt: parkeerverboden gelden in situaties waar anders de doorstroming en de verkeersveiligheid in het geding komt.
E1E1
Verklaring: parkeerverbod
Aanvulling: parkeren: zie artikel
Aandachtspunt: als er een verbod geldt stil te staan, mag je uiteraard ook niet parkeren
E2E2
Verklaring: verbod stil te staan
Aanvulling: stil staan is het vrijwillig stil zetten van het voertuig.
Aandachtspunt: veelal geplaatst daar waar de doorgang van voetgangers belemmerd wordt
E3E3
Verklaring: verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
Aanvulling: bij negeren van het verbod kan de fiets of bromfiets verwijderd worden
Aandachtspunt: wordt zowel binnen als buiten de bebouwde kom (parkeerhavens en parkeerstroken) aangelegd
E4E4
Verklaring: parkeergelegenheid
Aanvulling: een in Nederland ontwikkeld bord, naar aanleiding van de olympische spelen in Amsterdam. Wordt nu internationaal toegepast
Aandachtspunt: alleen toegestaan voor taxi's
E5E5
Verklaring: Taxistandplaats
Aanvulling: voertuigen belast met het vervoer van personen met blauwe kentekenplaten
Aandachtspunt: laat de parkeerruimte rondom een gehandicaptenparkeerplaats voldoende vrij (rolstoel e.d.)
E6E6
Verklaring: gehandicaptenparkeerplaats
Aanvulling: de gehandicaptenparkeerkaart dient -achter het voorruit- duidelijk zichtbaar te zijn
Aandachtspunt: betreft niet alleen vrachtauto's, maar kunnen allerlei voertuigen zijn. Het gaat om de handeling van het laden en lossen
E7E7
Verklaring: gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen
Aanvulling: waar de grens ligt is niet helemaal duidelijk. 1 bos bloemen is geen laden en lossen, maar b.v. 50 bossen wel
Aandachtspunt: de afbeelding op de borden kunnen ook andere catagorieën zijn
E8E8
Verklaring: parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcatagorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
Aanvulling: op onderborden kan aanvullende informatie gegeven worden
Aandachtspunt: eventueel aangevuld met gegevens op een onderbord
E9E9
Verklaring: parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
Aanvulling: zie E8
Aandachtspunt: het bord wordt alleen bij binnenrijden van de zone geplaatst en niet meer herhaald
E10E10
Verklaring: parkeerschijf-zone
Aanvulling: voor houders van gehandicaptenparkeerkaarten gelden ruimere regels
Aandachtspunt: het bord wordt bij verlaten van de zone geplaatst en niet meer herhaald
E11E11
Verklaring: Einde parkeerschijf-zone
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: aangelegd ter ontlasting van (winkel)centra's en woonkernen
E12E12
Verklaring: parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
Aanvulling: veelal rijden er in dergelijk situaties 'pendeldiensten'
Aandachtspunt: voertuig staat veelal onbeheerd. Let op waardevolle spullen in het voertuig
E13E13
Verklaring: parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
Aanvulling: carpooling is beter voor het milieu en beperkt de kosten. Het overwegen waard, zeker met oog op de aankomende kilometer-heffing

F Verkeersborden Overige geboden en verboden

Aandachtspunt: let op snelheidswisselingen rondom een dergelijk bord
F1F1
Verklaring: verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Aanvulling: in tegenstelling tot bord C6 geldt het verbod voor alle motorvoertuigen
Aandachtspunt: let op bestuurders die al vroegtijdig besluiten in te halen
F2F2
Verklaring: einde verbod voor motorvoertuigen elkaar onderling in te halen
Aanvulling: zie bij F1
Aandachtspunt: blijf ondanks het verbod wel op eventuele manoeuvres van de vrachtauto(s) letten
F3F3
Verklaring: verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
Aanvulling: vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg.
Aandachtspunt: let ook hier weer op bestuurders die vroegtijdig besluiten in te halen
F4F4
Verklaring: einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
Aanvulling: zie F3
Aandachtspunt: probeer je moment van doorrijden veilig en sociaal te kiezen
F5F5
Verklaring: verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
Aanvulling: lees: 'bij nadering van verkeer'. Dit betekent dat je ook voetgangers uit tegengestelde richting voor moet laten gaan
Aandachtspunt: dwing het 'voor laten gaan' niet af
F6F6
Verklaring: bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
Aanvulling: zie F5. Weet ook hier het verschil tussen bestuurders en verkeer
Aandachtspunt: op kruispunten waar dit bord geplaatst is kan keren gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid en/of doorstroming
F7F7
Verklaring: keerverbod
Aanvulling: keren mag -tenzij het door verkeersregels verboden is- bijna overal, mits het geen éénrichtingsweg is en vlot en veilig gebeurt, zonder het overige verkeer te hinderen
Aandachtspunt: let op weggebruikers die bij het zien van het bord al reageren, in plaats van ná passage van het bord
F8F8
Verklaring: einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
Aanvulling: elektronische signaleringsborden gaan echter boven de standaard verkeersborden. Dit geldt ook voor aanwijzingen van het bevoegd gezag en verkeerslichten
Aandachtspunt: verboden, geboden of aanwijzingen op elektronische signalerings-borden kunnen voortdurend worden aangepast aan de situatie
F9F9
Verklaring: einde van alle op signaleringsborden aangegeven verboden
Aanvulling: de op het elektronisch signaleringsbord weergegeven gebod of verbod gaat boven de ter plaatse aangegeven verboden of geboden op de standaard verkeersborden.
Aandachtspunt: wordt in het dagelijks verkeer gehanteerd door verkeersbrigadiers
F10F10
Verklaring: Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
Aanvulling: (werden) geplaatst bij grensovergangen en douaneterreinen

G Verkeersborden Verkeersregels

Aandachtspunt: let op wisselende snelheden en geef richting aan bij alle rijstrookwisselingen, dan wel zijdelingse verplaatsingen
G1G1
Verklaring: autosnelweg
Aanvulling: het gebruik van de autosnelweg is slechts toegestaan voor bestuurders van motorvoertuigen, waarmee met een snelheid van ten minste 60 km/u. mag en kan worden gereden
Aandachtspunt: deze wegen kunnen over gaan in autowegen, 80-km. wegen, erftoegangswegen of het binnenrijden van de bebouwde kom. Let op snelheidsaanpassing zie G1.
G2G2
Verklaring: einde autosnelweg
Aanvulling: zie G1. Op autosnelwegen heb je geen kruisend verkeer of verkeerslichten. Dit maakt het één van de veiligste type wegen, waar echter wel met hoge snelheid gereden kan worden
Aandachtspunt: op autowegen kun je wel kruisend verkeer en / of verkeerslichten verwachten. De snelheid wordt rondom verkeerslichten -op plusminus 300 meter afstand hiervan- teruggebracht tot een snelheid die minimaal 20 km lager ligt
G3G3
Verklaring: autoweg
Aanvullling: het gebruik van de autoweg is slechts toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig, waarmee met een snelheid van ten minste 50 km per uur mag en kan worden gereden
Aandachtspunt: deze wegen kunnen overgaan in gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen of het binnenrijden van de bebouwde kom
G4G4
Verklaring: einde autoweg
Aanvulling: zie G3. Let op snelheidsaanpassingen, welke aflopend op de verkeersborden (B1) wordt aangegeven
Aandachtspunt: er zijn binnen een erf géén voetgangersvoorzieningen aangebracht (trottoir). Wonen en spelen staan in deze gebieden centraal. Het erf mag door voetgangers over de gehele breedte gebruikt worden
G5G5
Verklaring: erf
Aanvulling: er mag in een erf slechts stapvoets -maximaal 15 km/u- gereden worden. Binnen het erf hebben bestuurders van rechts voorrang
Aandachtspunt: meestal verlaat je een erf via een uitrit, waarbij je alle verkeer voor moet laten gaan (ook voetgangers)
G6G6
Verklaring: einde erf
Aanvulling: parkeren in een woonerf mag alleen in de daartoe bestemde parkeervakken
Aandachtspunt: voetgangers: personen die zich te voet voortbewegen. Dit kan ook zijn met de fiets aan de hand of op b.v. skeelers
G7G7
Verklaring: voetpad
Aanvulling: voetgangers gebruiken het trottoir of voetpad. Als er geen trottoir of voetpad aanwezig is, gebruiken zij achtereenvolgens het fiets- of fiets/bromfietspad, de berm, of de uiterste zijden van de rijbaan
Aandachtspunt: zie G7
G8G8
Verklaring: einde voetpad
Aanvulling: de regels voor voetgangers zijn ook van toepassing op gehandicaptenvoertuigen die het voetpad volgen
Aandachtspunt: passeer ruiters op de openbare weg altijd met voldoende tussenruimte, maak geen onnodig lawaai en voorkom schrikreacties
G9G9
Verklaring: ruiterpad
Aanvulling: ruiters gebruiken het ruiterpad. Als het ruiterpad ontbreekt, gebruiken ze de berm of rijbaan
Aandachtspunt: zie G7. Houd als medeweggebruiker rekening met onberekenbaar gedrag van dieren
G10G10
Verklaring: einde ruiterpad
Aanvulling: bij het einde van het ruiterpad extra aandacht voor ruiters die op de rijbaan komen of de weg oversteken
Aandachtspunt: veelal gelegen daar waar de snelheidsverschillen te groot zijn en / of de verkeersveiligheid in gevaar kan komen
G11G11
Verklaring: verplicht fietspad
Aanvulling: indien aanwezig, gebruiken fietsers en snorfietsers het verplichte fietspad of brom/fietspad
Aandachtspunt: aandacht voor fietsers en snorfietsers die hun rijlijn verleggen bij einde van het verplichte (en relatief veilige) fietspad.
G12G12
Verklaring: einde verplicht fietspad
Aanvulling: daar waar de fietser en snorfietsers weer op de rijbaan geleid worden, wordt gebruik gemaakt van een 'doorsteek', welke op de rijbaan veelal gemarkeerd wordt door een wit puntstuk en / of witte belijning
Aandachtspunt: zie G11
G12aG12a
Verklaring: fiets/bromfietspad
Aanvulling: bij afwezigheid van een fiets/bromfietspad gebruiken bromfietsers de rijbaan. Binnen de bebouwde kom: maximumsnelheid bromfietsen op de rijbaan 45 km/u, op het bromfietspad 30 km/u
Aandachtspunt: zie G11
G12bG12b
Verklaring: einde fiets/bromfietspad
Aanvulling: zie aanvulling G12
Aandachtspunt: veelal gelegen in bossen, parken en recreatiegebieden
G13G13
Verklaring: onverplicht fietspad
Aanvulling: bestemd voor fietsers en snorfietsers met uitgeschakelde motor
Aandachtspunt: zie G13
G14G14
Verklaring: einde onverplicht fietspad
Aanvulling: zie aanvulling G13

H Verkeersborden Bebouwde kom

Aandachtspunt: door de unieke vorm van het bord reeds op afstand te herkennen.
H1H1
Verklaring: bebouwde kom
Aanvulling: maximumsnelheden: motorvoertuigen 50 km/u, brommobielen en bromfietsen op de rijbaan 45 km/u, snorfietsen, tractoren en motorvoertuigen met beperkte snelheid 25 km/u.
Aandachtspunt: overgang in snelheden gelden pas bij passage van het bord
H2H2
Verklaring: einde bebouwde kom
Aanvulling: tenzij anders aangegeven geldt vanaf het bord voor motorvoertuigen een maximumsnelheid van 80 km/u, met uitzondering van tractoren

J Verkeersborden Waarschuwing

Aandachtspunt: aandacht voor goede controle over het stuurgedrag van het eigen voertuig en het stuurgedrag van anderen
J1J1
Verklaring: slecht wegdek
Aanvulling: goede schokbrekers en een juiste bandenspanning zijn van belang
Aandachtspunt: matig tijdig de snelheid, zodat je de bocht -bij voorkeur zonder te remmen- veilig kunt ronden
J2J2
Verklaring: bocht naar rechts
Aanvulling: houd rekening met de centrifugaalkracht in bochten. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans de macht over het stuur te verliezen, te kantelen of uit de bocht te vliegen
Aandachtspunt: zie J2.
J3J3
Verklaring: bocht naar links
Aanvulling: zie J2. Kijk -op afstand- tijdig de bocht door, zodat je weet waar je uiteindelijk naar toe rijdt
Aandachtspunt: zie J2 en J3
J4J4
Verklaring: s-bocht(en), eerst naar rechts
Aanvulling: zie J2 en J3. houd rekening met je rijlijn en die van andere bestuurders
Aandachtspunt: zie J2, J3 en J4
J5J5
Verklaring: s-bocht(en), eerst naar links
Aanvulling: zie J2, J3 en J4
Aandachtspunt: kies de juiste (lagere) versnelling, zodat je voldoende trekkracht hebt
J6J6
Verklaring: steile helling
Aanvulling: houd voldoende volgafstand om snelheidsverschillen van anderen op te kunnen vangen
Aandachtspunt: kies de juiste (lagere) versnelling, zodat je op de motor kunt afremmen
J7J7
Verklaring: gevaarlijke daling
Aanvulling: te veelvuldig remmen kan de werking van de remmen laten doen afnemen
Aandachtspunt: veelal kort na een bocht geplaatst, waarbij het gevaar bestaat dat de aandacht onvoldoende bij het naderend -gevaarlijk- kruispunt ligt
J8J8
Verklaring: gevaarlijk kruispunt
Aanvulling: matig de snelheid en let goed op bestuurders van rechts
Aandachtspunt: is op ruime afstand -als aanduiding- van een rotonde geplaatst
J9J9
Verklaring: rotonde
Aanvulling: signaleer tijdig hoe de voorrangssituatie is geregeld
Aandachtspunt: tevens beveiligd met rood (stoppen) en wit (doorgaan) licht
J10J10
Verklaring: overweg met overwegbomen
Aanvulling: overweg: kruising van een weg en een spoorweg, die wordt aangeduid door middel van bord J12 of J13
Aandachtspunt: bij afwezigheid van beveiligingsvoorzieningen uiterst voorzichtig naderen. Stop voor de overweg, om je te overtuigen dat er geen treinen naderen
J11J11
Verklaring: overweg zonder overwegbomen
Aanvulling: het is verboden een overweg op te gaan, indien je niet direkt kan doorgaan en deze niet direct kunt vrijmaken. Kijk dus tevens over de overweg om te kijken of je direkt door kunt
Aandachtspunt: Andreaskruis: overweg zonder beveiligingsvoorzieningen, uiterst voorzichtig naderen, stoppen
J12J12
Verklaring: overweg met enkel spoor
Aanvulling: weggebruikers laten bij een overweg een railvoertuig voorgaan; stilstaan en parkeren is op en overweg verboden
Aandachtspunt: zie J12. Dubbel Andreaskruis: aanduiding van twee of meer sporen
J13J13
Verklaring: overweg met twee of meer sporen
Aanvulling: zie J12. Bij afwezigheid van het Andreaskruis, wordt het verkeer geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd persoon
Aandachtspunt: situatie die je hoofdzakelijk aantreft binnen de bebouwde kom van (rand)stedelijke gebieden
J14J14
Verklaring: tram(kruising)
Aanvulling: tijdig snelheid minderen en het railvoertuig voor laten gaan
Aandachtspunt: geef na sluiten van de brug met name zwakkere verkeersdeelnemers voldoende gelegenheid hun weg te vervolgen
J15J15
Verklaring: beweegbare brug
Aanvulling: brug open - motor uit
Aandachtspunt: houd rekening met wegwerkers en verkeerstekens die een aanpassing van de snelheid of rijlijn aangeven
J16J16
Verklaring: werk in uitvoering
Aanvulling: wegwerkzaamheden vinden altijd plaats ter verbetering van de situatie. Heb geduld en geef wegwerkers de ruimte
Aandachtspunt: let op snelheidsverschillen en wijfelend gedrag, ook bij tegenliggers
J17J17
Verklaring: rijbaanversmalling
Aanvulling: los een eventuele stremming ter plekke soepel en velig op
Aandachtspunt: zie J17
J18J18
Verklaring: rijbaanversmalling rechts
Aaanvulling: zie J17. Geef richting aan bij een belangrijke zijdelingse verplaatsing
Aandachtspunt: zie J17 en J18
J19J19
Verklaring: rijbaanversmalling links
Aanvulling: ze J17 en J18
Aandachtspunt: pas je snelheid tijdig aan op de omstandigheden en houd voldoende volgafstand aan
J20J20
Verklaring: slipgevaar
Aanvulling: gladheid ontstaat ook bij regen, na een lange periode van droogte. Vuil en olie lossen dan op
Aandachtspunt: pas je snelheid aan en wees alert; ook op beweging tussen geparkeerde auto's en aan de zijden van de weg. Kijk ver vooruit en maak je blik 'breed'
J21J21
Verklaring: kinderen
Aanvulling: bord veelal geplaatst bij scholen, kinderspeelplaatsen. Denk aan speels en onoplettend gedrag van m.n. kleine kinderen
Aandachtspunt: zie J21
J22J22
Verklaring: voetgangersoversteekplaats
Aanvulling: bij een VOP moet je de voetganger vóór laten gaan, zonder dat deze aan je bedoelingen hoeft te twijfelen. Stop tijdig, daarbij oplettend voor het achteropkomend verkeer
Aandachtspunt: let op overstekende voetgangers
J23J23
Verklaring: voetgangers
Aanvulling: voetgangers: personen te voet, maar b.v. ook personen die zich voortbewegen op skeelers en bestuurders van gehandicapten-voertuigen die het trottoir volgen
Aandachtspunt: houd rekening met verschil in gedrag tussen fietsers, snorfietsers, brom-fietsers en eventuele gehandicaptenvoertuigen
J24J24
Verklaring: fietsers en bromfietsers
Aanvulling: snorfietsers moeten de regels van fietsers volgen
Aandachtspunt: minder tijdig snelheid om opspatten van stenen zoveel mogelijk te voorkomen
J25J25
Verklaring: losliggende stenen
Aanvulling: gevaar voor lakschade aan je eigen voertuig of die van anderen. Let op schrikreacties door het geluid van opspattende stenen
Aandachtspunt: hulp bij te water geraken: breng één of meerdere life-hammers aan in de auto.
J26J26
Verklaring: kade of rivieroever
Aandachtspunt: zie 'auto te water'
Aandachtspunt: wijk in principe niet uit bij een confrontatie met groot wild
J27J27
Verklaring: groot wild
Aanvulling: aanrijding met groot wild vindt meestal plaats in situaties waar harder wordt gereden (80 km). Uitwijken en krachtig remmen leidt dan mogelijk tot slippen en of ongeval
Aandachtspunt: komt incidenteel nog voor dat door het vee gebruik wordt gemaakt van de openbare weg
J28J28
Verklaring: vee
Aanvulling: vee is onberekenbaar. Geef boer/begeleider en vee de gelegenheid en de ruimte
Aandachtspunt: veelal geplaatst, daar waar éénrichtingsverkeer overgaat in verkeer uit beide richtingen
J29J29
Verklaring: tegenliggers
Aanvulling: let op de snelheid en de rijlijn van jezelf, alsook die van de tegemoetkomende bestuurders
Aandachtspunt: let op verplaatsing van de aandacht van de weg naar het vliegtuig; in het bijzonder van bestuurders die ter plekke onbekend zijn
J30J30
Verklaring: laagvliegende vliegtuigen
Aanvulling: let op: schrik door overdadig veel geluid bij laag overvliegen van het vliegtuig, met name bij geopende portierramen
Aandachtspunt: let op de rijlijn en plotselinge koersverandering van zowel jezelf als anderen. Let speciaal op voertuigen met aanhangwagens en vrachtverkeer. Deze vangen meer wind (vrachtauto) of zijn instabieler (aanhanger, caravan).
J31J31
Verklaring: zijwind
Aanvulling: voelbaar bij harde wind: vooral bij bruggen en de overgang van bebouwing naar de open ruimte
Aandachtspunt: geplaatst daar waar door een bocht of andere belemmering vroegtijdig zicht op de verkeerslichten wordt ontnomen
J32J32
Verklaring: verkeerslichten
Aanvulling: houd voldoende afstand op de voorligger en minder tijdig snelheid, omdat je eventueel opgestelde voertuigen voor het verkeerslicht niet tijdig kunt waarnemen en geen zicht hebt op de stremming of doorstroming
Aandachtspunt: veelal voorafgegaan door onrustig verkeersgedrag, rijstrookwisselingen en snelheidsverschillen. Kan ook worden weergegeven op een elektronisch signalerings-bord. Het aanhouden van voldoende volgafstand zorgt er vaak voor dat je rustig door kunt rijden
J33J33
Verklaring: file
Aanvulling: pas je snelheid aan, let op bestuurders vóór, naast en achter de auto en gebruik voor aansluiten aan de file -indien wenselijk- je alarmlichten tot je achter je auto door een ander voertuig wordt afgedekt
Aandachtspunt: probeer zo veel mogelijk de nieuwsgierigheid te bedwingen en blijf je aandacht op het verkeer richten
J34J34
Verklaring: ongeval
Aanvulling: zie 'verkeersongeval - hoe te handelen'
Aandachtspunt: pas de snelheid en de volgafstand aan op de (wisselende) omstandigheden. Gebruik het mistachterlicht alleen in de wettelijk voorgeschreven situaties, in verband met verblinden en hinderlijke reflectie op het (vochtige) wegdek
J35J35
Verklaring: slecht zicht door sneeuw, regen of mist
Aanvulling: gebruik van het mistachterlicht is slechts toegestaan bij sneeuw en dichte mist, indien het zicht minder is dan 50 meter.
Aandachtspunt: rijd zeer voorzichtig, houd voldoende afstand en voorkom krachtig remmen. Ga bij slippen van het gas en blijf rustig sturen in de gewenste rijrichting
J36J36
Verklaring: ijzel of sneeuw
Aanvulling: het rijden in een hogere versnelling, tijdig terugschakelen en op de motor afremmen, verkleint het gevaar op slippen of doorglijden
Aandachtspunt: tijdig snelheid minderen tot de aard van het gevaar duidelijk is en je gedrag hierop aanpassen
J37J37
Verklaring: gevaar
Aanvulling: algemeen gevaarsteken; de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord
Aandachtspunt: verkeersdrempels hebben tot doel de snelheid te laten doen verminderen
J38J38
Verklaring: verkeersdrempel
Aanvulling: met gepaste snelheid naderen en overrijden. Voorkom schade aan het voertuig en het wegdek

Aanpassingen

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren vele borden uit de K-serie = bewegwijzering aanpassen, dan wel vervangen. De in het artikel genoemde borden zullen op een bepaald moment dus achterhaald zijn. Tot die tijd gelden de borden en de toelichtingen zoals onderstaand weergegeven. Interesse in de vernieuwingen, zie: Aanpassing blauwe verkeersborden

Aandachtspunt

Borden

Verklaring - Aanvulling

K Verkeersborden Bewegwijzering

Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K1K1
Verklaring: lage beslissingswijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K2K2
Verklaring: voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting met afstandsaanduiding, interlokale doelen, verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K3K3
Verklaring: beslissingswijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K4K4
Verklaring: hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelweg en Europese hoofdroutes
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K5K5
Verklaring: voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K6K6
Verklaring: beslissingswijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummers niet-autosnelweg
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K7K7
Verklaring: wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K8K8
Verklaring: wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord) met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K9K9
Verklaring: omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K10K10
Verklaring: voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K11K11
Verklaring: voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K12K12
Verklaring: wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met wijknamen (in verkeersgebieden)
Aandachtspunt: zie artikel 'aanpassing blauwe verkeersborden'
K13K13
Verklaring: wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom met wijknummers (in verkeersgebieden)
Aandachtspunt: geplaatst ter voorkoming van vervoer van gevaarlijke stoffen door woonwijken, tunnels e.d.
K14K14
Verklaring: route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
Aanvulling: het betreft hier voornamelijk giftige, chemische en explosieve stoffen

L Verkeersborden Informatie

Aandachtspunt: denk -afhankelijk van de hoogte- ook aan eventuele belading op het dak van het voertuig (fietsen e.d.)
L1L1
Verklaring: hoogte onderdoorgang
Aanvulling: vaak geplaatst in combinatie met borden die een omleidingsroute voor hogere voertuigen aangeven
Aandachtspunt: laat voetgangers vóór gaan, zonder dat zij hoeven te twijfelen aan je bedoeling
L2L2
Verklaring: voetgangersoversteekplaats VOP
Aanvulling: alle bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die oversteken of op het punt staan dit te gaan doen, voor laten gaan
Aandachtspunt: stoppen bij een halte is voor bestuurders alleen toegestaan voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers (of op- en afstappen)
L3L3
L3aL3a
Verklaring: bushalte / tramhalte
Aanvulling: parkeren bij een halte is verboden ter hoogte van de geblokte markering of binnen 12 meter vóór en na het bord
Aandachtspunt: kijk ver vooruit en kies tijdig de juiste rijstrook
L4L4
Verklaring: voorsorteren
Aanvulling: bij een onderbroken witte streep mag nog van rijstrook gewisseld worden; vanaf de doorgebroken witte streep moet je de rijstrook blijven volgen
Aandachtspunt: houd rekening met de rijstrookvermindering en onrustig verkeersgedrag
L5L5
Verklaring: einde rijstrook
Aanvulling: geef invoegende bestuurders de ruimte
Aandachtspunt: signaleer veranderingen tijdig en houd rekening met bestuurders die de splitsing laat opmerken
L6L6
Verklaring: splitsing
Aanvulling: veelal een onrustig verkeersbeeld ter plekke
Aandachtspunt: signaleer tijdig veranderingen; op enig moment komt de situatie met bord L5
L7L7
Verklaring: aantal doorgaande rijstroken
Aanvulling: plaats op de weg is rechts. Onnodig links rijden is één van de grootste ergernissen
Aandachtspunt: bepaal -indien mogelijk- vóór inrijden van de weg al de mogelijkheid tot keren of achteruit rijden
L8L8
Verklaring: doodlopende weg
Aanvulling: keren is een bijzondere manoeuvre, waarbij je al het overige verkeer voor moeten laten gaan
Aandachtspunt: zie L8
L9L9
Verklaring: vooraanduiding doodlopende weg
Aanvulling: zie L8.
Aandachtspunt: er kunnen andere verkeerstekens op het bord zijn weergegeven
L10L10
Verklaring: vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
Aanvulling: signaleer tijdig voor wie de maatregel wel of niet bestemd is. Dit maakt dat je ook een voorspelling kunt maken van het gedrag van andere bestuurders
Aandachtspunt: zie L10
L11L11
Verklaring: verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook of rijstroken
Aanvulling: zie L10
Aandachtspunt: zie L10
L12L12
Verklaring: verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
Aanvuling: zie L10

L Informatie - Tunnelveiligheid

Aandachtspunt: bord wordt geplaatst bij elke tunnel, langer dan 250 meter. Houd rekening met personen die tunnelvrees hebben. Houd voldoende volgafstand aan
L13L13
Verklaring: verkeerstunnel
Aanvulling: vaak schommelende snelheden i.v.m. verschil in voertuigen, klimmen en dalen en de eerder genoemde tunnelvrees
Aandachtspunt: aangelegd in situaties waar de vluchtstrook afwezig of niet toereikend is, zowel in als buiten tunnels. Kan ook ter vervanging van bord BB06 worden geplaatst
L14L14
Verklaring: vluchthaven
Aanvulling: extra aandacht voor medeweggebruikers bij naderen en verlaten
Aandachtspunt: als L14, maar met extra voorzieningen
L15L15
Verklaring: vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat
Aanvulling: zie L14. Maak ook door middel van gebruik van de richtingaanwijzer vroegtijdig duidelijk wat je wilt gaat doen
Aandachtspunt: alleen te gebruiken in acute nood
L16L16
Verklaring: noodtelefoon
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: zie afbeelding bord
L17L17
Verklaring: brandblusapperaat
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: zie L17
L18L18
Verklaring: noodtelefoon en brandblusapparaat
Aanvulling: geen aanvulling
Aandachtspunt: let -indien een noodsituatie zich voordoet- op de meest dichts bijzijnde of veiligste weg naar de uitgang
L19 l-L19 rL19 l-L19 r
Verklaring: dichts bijzijnde uitgang of twee dichts bijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
Aanvulling: let op de richting: rechts of links
U-borden. Geven een alternatieve route aan bij calamiteiten/ongevallen/files op autosnelwegen

Verkeersveiligheid en verkeersinzicht

Veel ernstige verkeersongevallen vinden plaats in situaties waar sprake is van een 'afdekongeval'. Wees je bewust van situaties waarbij hier sprake van kan zijn.Eisen theorie examen

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit drie onderdelen

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen)

Je bent geslaagd voor het theorie-examen als

  • Je tenminste 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning.
  • Je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Duitse taal – verkeersbordenOnze oosterburen, de Duitsers, hebben een heel andere taal dan wij Nederlanders. Ook langs de weg zie je dit verschil te…
Verkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het water. Evenals voor het wegverkeer, kennen we op het water ook verkeersregels en…
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPVoorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPWanneer spreek je bij verkeersdeelname van voorrang verlenen en wanneer van voor laten gaan? Bij het verlenen van voorra…
Wat betekenen die strepen op de weg?Wat betekenen die strepen op de weg?Op een heleboel wegen buiten de bebouwde kom komen we tegenwoordig een ander soort belijning tegen. De oude doorgetrokke…

Verkeer - Theorie - Alle aanvullingen Theorie-examenVerkeer - Theorie - Alle aanvullingen Theorie-examenAanvullingen / aanpassingen van de verkeers theorie. In 2008 is het theorie-examen en het praktijkexamen voor het rijbew…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • CROW
  • RVV
  • WvW
Reacties

P. Curfs, 03-03-2013
Wat betekent op het onderbord bij parkeerbord voor vergunning houders (zone 10)? Reactie infoteur, 04-03-2013
Beste P,

Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen (is geen officieel RVV bord)
Mogelijk geeft dit een (bepaald of beperkt) gebied aan voor bedrijven/organisaties waarvoor binnen bepaalde gebieden plaatsen zijn gereserveerd waar geparkeerd mag worden (b.v. gedeeld autogebruik zoals b.v. Green Wheels)

Mvg - Sjaak

J. F. V. Nijnatten, 27-06-2012
Het gaat om het volgende onderwerp. Verplicht fietspad en onverplicht fietspad. Een jaar geleden waren wij verplicht om een snorscooter te kopen omdat mijn echtgenote niet meer kon fietsen, wij zijn 64 en 65 jaar. Wij zijn geen mensen om de de hele dag achter de geraniums te gaan zitten en houden van de natuur dus gaan er veel opuit om te genieten van de natuur. Wij wonen in Breda en rijden dan ook veel rond over verplichte fietspaden en rijden allerlei routes die aangegeven zijn. De bromscooter rond niet harder dan 25 a'27 km/uur. Gisteren kwamen we ineens tot de ontdekking dat bijna alle borden verplicht fietspad zijn vervangen voor het bordje onverplicht fietspad, en daar mogen wij niet rijden volgens de wet. Nu doet de fietsersbond heel goed werk maar ik begrijp niet waarom wij moeten boeten voor wat de jeugd aanricht met hun opgevoerde snorscooters, moeten wij nu weer achter de geraniums en kunnen wij niet meer genieten van de omgeving.
De volgende stap zal zijn dat de jeugd met bakfietsen (verplicht op het fietspad) vol kinderen die over het fietspad rijden worden geweerd, net als wij. Waar is het einde, kunnen de mensen nu helemaal niets meer van elkaar hebben. Pak de jeugd aan met hun opgevoerde scooters, daar durven ze niet aan, ook wij hebben daar last van en belanden weleens in de berm omdat ze het zo leuk vinden op de laatse halve meter uit te wijken en een hele grote mond te krijgen. Graag uw antwoord en wij hopen dat we onze snorscooter niet weg hoeven te doen.
P.s niemand kan mij vertellen in Breda waarom deze maatregel is genomen.
m.v.g. J.F.v.Nijnatten Reactie infoteur, 28-06-2012
Beste J,

Meestal zijn het 'stiltegebieden' en/of 'natuurgebieden' waar rust en recreatie het hoofddoel zijn.
Het feit dat je alleen met een snorfiets met uitgeschakelde motor op de onverplichte fietspaden mag rijden heeft te maken met het feit dat snorfietsers de regels van fietsers moeten volgen, maar dit kennelijk voor snorfietsers in het bewuste gebied niet gewenst is.
Het zal een gemeentelijk beleid zijn waar ik verder weinig van kan zeggen. Alternatief zou wellicht een elektrische fiets kunnen zijn.
Dat te hard en/of roekeloos rijden op -met name- bromfietsen feitelijk is beloond door de veranderde regelgeving, ben ik met u eens. Dit is echter wel een persoonlijke mening en wordt niet gestaafd door de ongevalcijfers. Beetje 'de kip of het ei'.

Mvg - Sjaak

Henk de Jong, 16-06-2011
Als ik een kruising nadert met alleen haaientanden op de weg en geen bord moet ik dan ook voorrang geven [bord b6] graag uw antwoord vgr h de jong Reactie infoteur, 16-06-2011
Beste Henk,

Over het algemeen zal op een kruispunt waar voorrang verleend moet worden aan bestuurders op de kruisende weg verkeersbord B6 in combinatie met haaietanden worden geplaatst / aangebracht, maar… haaietanden hebben (ook) een zelfstandige functie. Dit betekent dat de regel gelijk blijft als er alleen haaietanden zijn aangebracht. (alhoewel dit de situatie niet duidelijker maakt)
Vereiste is wel dat de haaietanden duidelijk zichtbaar zijn; dit is de taak van de wegbeheerder.

Mvg - Sjaak

S. Poppelaars, 08-02-2010
Ben op zoek naar de betekenis van het verkeersbord: verticaal rechthoekig, blauw met witte rand. Bovenin een wit vierkant met boven en onder een zwarte balk. In het midden de letters "K+R". Indeling bord hetzelfde als E12.
Graag uw antwoord.
Alvast hartelijk dank.
S. Poppelaars Reactie infoteur, 08-02-2010
Beste,

Dit bord vormt een onderdeel van de E-serie en is geplaatst bij een "gelegenheid tot het afzetten van iemand"

Mvg - Sjaak

J. K. Raaijmakers, 10-11-2009
Ik ben al lang op zoek naar de betekenis van het volgende verkeersbord :
een rechthoekig bord, in verticale opstelling(= korste kanten boven en onder), met de afbeelding van afwisselend zwarte en witte banen van 3 centimer die onder een hoek van 45-60 zijn aangebracht.
Je komt dit bord vaak tegen bij op- en afritten, bij bruggen, uitvoegstroken enz.

Kunt U mij helpen? Vriendelijk dank, groeten,

J.K.Raaijmakers. Reactie infoteur, 10-11-2009
Beste J.K.,

Middels dit bord wordt je geattendeerd op een versmalling of einde van de vluchtstrook.
Zie ook: http://www.autorij-instructie.nl/?p=386

Mvg - Sjaak

Wouter Heek, 10-12-2008
Deze site is heel handig om de verkeersborden te leren.
Maar misschien is het ook handag om de aanwijzingen van de politie te plaatsen?! Reactie infoteur, 10-12-2008
Beste Wouter,

Dank je.

Is dit de bedoeling:

http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/12726-verkeersregelaars-en-wegmarkeringen.html

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-10-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.