Verkeer - Theorie - Alle aanvullingen Theorie-examen

Verkeer - Theorie - Alle aanvullingen Theorie-examen Aanvullingen / aanpassingen van de verkeers theorie. In 2008 is het theorie-examen en het praktijkexamen voor het rijbewijs B (auto) en het rijbewijs AM (brommer, scooter) op vele punten aangepast, dan wel aangevuld of uitgebreid. In Januari 2009 (theorie) en Maart 2009 (gevaarherkenning) kwam hier een vervolg op. Lees in onderstaand artikel wat er in de verkeerstheorie en aan de verkeersregels veranderd is én wat er vanaf 1 oktober 2009 voor veranderingen en aanvullingen doorgevoerd zijn.

Autorij-examen: aanpassingen theorie en regels

Na invoering van de nieuwe wijze van examineren -door het CBR- bij het praktijkexamen voor het rijbewijs B, kon een accentverschuiving bij het theorie-examen natuurlijk niet uitblijven. Binnen het examen nemen zaken als zelfstandig rijden, zelfreflectie, Verkeersinzicht en Gevaarherkenning een belangrijke plaats in. Om het theorie-examen beter aan te laten sluiten bij het (zelfstandig) autorijden in de praktijk, zijn een aantal thema's en inzichten binnen het theorie-examen aangevuld en/ of aangepast. Hierbij een overzicht van deze aanvullingen en aanpassingen, zoals die in 2008 hebben plaatsgevonden, én welke je vanaf 2009 nog mag verwachten.

Theorie en Verkeer - Aanpassingen en aanvullingen voor theorie-examen en praktijkexamen


Onderwerp A: algemene bepalingen verkeerswetgeving

Januari 2009

 • Hoe lang kan een rijverbod opgelegd worden wegens het gebruik van alcohol: maximale (onbepaalde) tijdsduur.
 • Wat zijn de consequenties van een rijverbod wegens het gebruik van alcohol: verbod tot het besturen van voertuigen.

Onderwerp D: techniek, controle en onderhoud van voertuigen

Maart 2008

 • Controlemaatregelen bij sneeuw: extra aandacht voor de werking van de ruitensproeier.

Juli 2008

 • Techniek, controle en onderhoud van voertuigen. Geldigheidsduur en tijdstip van de APK keuring: tijdstip, geldigheid, zowel voor motorvoertuigen met benzinemotor als dieselmotor.

Januari 2009

 • Wat is het doel van ventieldopjes: het tegengaan van stof en vuil.
 • Wat is de meest voor de hand liggende oorzaak van het sneller knipperen van de richtingaanwijzer: een defect.

1 oktober 2009

 • Weten wat de betekenis is van de diverse waarschuwingslampjes; bij welke waarschuwingslampjes men onmiddellijk dient te stoppen en bij welke brandende waarschuwingslampjes men door kan rijden naar een garage. Denk hierbij aan: groot licht, dimlicht, koelvloeistof, accu/laadstroom, motormanagementsysteem, oliepeil, oliedruk, waarschuwingslichten, achterruitverwarming, cruise-control, motortemperatuur en blokkeersysteem (ABS)

Onderwerp E : gebruik gordels en helmen: zitplaats voor passagiers

Maart 2008

 • Plaats bevestiging veiligheidshamer: beste plaats voor de bevestiging van de veiligheidshamer.

Januari 2009

 • Wanneer is een hoofdsteun goed afgesteld: visuele herkenning onjuist afgestelde hoofdsteun(en).

Onderwerp F: (milieubewust en energiezuinig rijden

Januari 2009

 • Wat kan het brandstofverbruik aanmerkelijk verhogen: airco; constante snelheid versus wisselende snelheid.
 • Welke voorziening verbruikt de meeste energie: airco versus achterruitverwarming en verwarming van de buitenspiegels

1 oktober 2009

 • Weten wat het brandstofverbruik aanzienlijk kan verhogen en/of verlagen.Denk aan: gebruik van een zo laag mogelijke of zo hoog mogelijke versnelling / keuze van de juiste versnelling gegeven de omstandigheden
 • Weten dat het gebruik van de achterruitverwarming van invloed is op het bandstofverbruik.
 • Weten bij welk toerental de motor van de auto de meeste brandstof verbruikt.Keuze: 2500, 3500 en 5000 toeren per minuut

Onderwerp G: risico's i.v.m. toestand bestuurder

(vermoeidheid, rijervaring, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, alcohol, (drugs) en medicijnen)

Maart 2008

 • Weten waar informatie is te vinden over medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden: bijsluiter, sticker.

Januari 2009

 • Waarom zijn jonge, beginnende bestuurders vaker bij een ongeval betrokken dan ervaren bestuurders: overschatten van eigen vaardigheden; onderschatten van de verkeersrisico's.
 • Waar moet je extra rekening mee houden als je vermoeid bent en toch gaat rijden: vermindering van het waarnemings-vermogen.
 • Hoeveel procent van de verkeersongevallen is het gevolg van vermoeidheid: percentage: 15%
 • Wat zijn de gevolgen van het gebruik van medicijnen in combinatie met het gebruik van alcohol: vermindering van het reactievermogen.
 • Waar moet extra rekening mee worden gehouden indien men passagiers vervoert: afleidende factoren.
 • Wat kunnen de gevolgen zijn van het roken van een joint: beïnvloeding van de rijvaardigheid.

1 oktober 2009

 • Weten dat het gebruik van koffie de versuffende werking van medicijnen niet ongedaan kan maken.
 • Weten dat het gebruik van oogdruppels het gezichtsvermogen tijdelijk kan verminderen.

Onderwerp H: risico's i.v.m. eigenschappen en toestand eigen voertuig

Maart 2008

 • Benoemen van de voor- en nadelen van een anti-blokkeersysteem (ABS): ABS heeft als voordeel dat het voertuig bij hard remmen bestuurbaar blijft. ABS geeft echter niet altijd een kortere remweg: de door de overheid gepropageerde volgafstand moet dus niet ingekort worden.
 • Op de hoogte zijn van de mogelijke nadelen van cruise-control: gebruik kan ten koste gaan van de oplettendheid van de bestuurder, doordat hij minder belast wordt, danwel minder actief is.
 • Het kunnen herkennen van de zogenaamde dode hoek: schematisch bovenaanzicht van een personenauto waarop onder andere de dode hoek is weergegeven.

Juli 2008

 • Risico’s i.v.m. eigenschappen en toestand eigen voertuig: het kunnen herkennen van de zogenaamde dode hoek. Filmpje dode hoek. Je moet weten: schematisch bovenaanzicht van een personenauto (met of zonder aanhangwagen), motorfiets of autobus waarop onder andere de dode hoek is weergegeven.

Januari 2009

 • Wanneer heeft een band de juiste spanning voor een goede wegligging: visuele herkenning juiste bandenspanning; te hoge bandenspanning; te lage bandenspanning.

1 oktober 2009

 • Weten dat de bestuurder van een vrachtauto een beperkt gezichtsveld heeft bij het naar rechts afslaan. Denk aan: situatie waarbij een vrachtauto -bij het naar rechts afslaan- een naastgelegen fiets-/bromfietspad of voetpad kruist

Onderwerp J: risico's i.v.m. aanwezigheid en gedrag ander verkeer

Maart 2008

 • Wat te verwachten en wat te doen bij het naderen van een (voorliggende) fietser. Al dan niet in combinatie met een tegenligger: verwachtingspatroon: fietser wijkt uit, rijdt rechtdoor, stopt. Gedragskeuze: snelheidsregeling, waarschuwen claxon .
 • Wat te doen bij het invoegen op de autosnelweg met 'inhalende' vrachtauto op de hoofdrijbaan: invoegen vóór of achter de vrachtauto
 • Wat te doen als een vrachtauto achteruit een uitrit verlaat en de bestuurder van de vrachtauto geen zicht heeft op het verkeer op de rijbaan: stoppen, doorrijden, waarschuwen.
 • Wat te doen bij een inhalende tegenligger die zijn of haar inhaalmanoeuvre heeft onderschat: krachtig remmend de berm in sturen, waarschuwen, snelheid minderen, plaats op de rijbaan verleggen.
 • Wat te doen bij een achteropkomende inhaler die zijn of haar inhaalmanoeuvre heeft onderschat: snelheidsaanpassing, waarschuwen.
 • Wat te doen bij het rijden tussen twee vrachtauto's terwijl niet kan worden ingehaald: volgafstand vergroten, volgafstand verkleinen.
 • Kennis van de relatie tussen snelheid in km. per uur en de afgelegde afstand per tijdseenheid: km. per uur, meter per seconde.
 • Kennis van de relatie tussen snelheid en remweg: verdubbeling snelheid, verviervoudiging van de remweg.
 • Wat te doen om de doorstroming bij fileverkeer op een autosnelweg te bevorderen: volgafstand aanpassen, wisseling rijstrook, aanhouden eenmaal gekozen rijstrook.

Juli 2008

 • Wat te doen bij het naderen van twee achter elkaar stilstaande autobussen waar passagiers instappen: snelheidsregeling.
 • Wat te doen wanneer men met hoge snelheid met de rechterwielen in een zachte berm terecht komt: gas loslaten; remmen; sturen.

Januari 2009

 • In welke stand voorkomen de voorwielen extra risico's bij een kop- staartbotsing: wielen rechtuit; wielen naar rechts; wielen naar links.
 • Wat is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen: mens; weg; voertuig.
 • In hoeveel procent van de ongevallen ligt de oorzaak bij de mens: percentage: 90%.

Onderwerp K: risico's i.v.m. weg-, zicht- en weersomstandigheden

Maart 2008

 • Het soort autoband kunnen benoemen dat een relatief hoger risico heeft op aquaplaning: smalle banden of normale banden ten opzichte van extra brede banden.
 • Wat te doen met de bediening van het voertuig bij een besneeuwd wegdek: voorkomen doorslippen van de wielen, gedoseerd gebruik van het gaspedaal.

Juli 2008

 • Risico’s i.v.m. weg-, zicht- en weersomstandigheden. Inzicht in risico's van wegen: 'N-weg' versus autosnelweg.

Januari 2009

 • Waar moet je rekening mee houden als het begint te sneeuwen: verlenging van de remweg.
 • Wat te doen indien het begint te sneeuwen: snelheid verminderen en rijgedrag aanpassen.
 • Welke weggedeelten worden het eerste glad als het gaat vriezen: benoemen weggedeelte (bruggen, viaducten etc.)

Onderwerp L: handelen bij ongevallen en pech onderweg

Maart 2008

 • Weten wat de juiste houding is voor een bewusteloos of brakend (verkeers)slachtoffer: stabiele zijligging.
 • Wat te doen als eerst aanwezige bij een ongeval: zorgen voor de eigen veiligheid.
 • Gebruik veiligheidshamer als hulpmiddel bij het ontsnappen uit het voertuig: kiezen welke ruit het beste kan worden ingeslagen.
 • Ontsnappingsmoment bij te water raken van de auto: voertuig boven water, voertuig onder water.
 • Gedragskeuze na ongeval met geringe schade: vrijmaken rijbaan, gebruik vluchtstrook, verder rijden naar parkeerplaats.

Juli 2008

 • Handelen bij ongevallen en pech onderweg: het kiezen van een veilige plaats voor het neerzetten van een defect voertuig op een autosnelweg. Je moet weten: vluchtstrook, berm.
 • Gebruik van de veiligheidshamer als hulpmiddel bij het ontsnappen van het voertuig: kiezen waar een ruit het beste kan worden ' ingeslagen'.
 • Wat te doen bij het krijgen van een lekke band op een autosnelweg: remgedrag, gas loslaten, sturen.

Januari 2009

 • Wat te doen als een verkeersslachtoffer bewusteloos en rustig ademend op de grond ligt: slachtoffer laten liggen en hulpdiensten alarmeren.

1 oktober 2009

 • Weten met welk vervoer men te maken heeft in geval men betrokken is bij een aanrijding met een voertuig waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Denk aan: kenmerk op voertuig waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd

Onderwerp V: geven van tekens en signalen; gebruik gevarendriehoek

Juli 2008

 • Wanneer richting aangeven bij verlaten van een rotonde: bij half rijden van rotonde, bij driekwart rijden van rotonde.

Onderwerp X: verkeersborden

Maart 2008


Onderwerp Y: verkeerslichten en aanwijzingen

Maart 2008

 • Het verschil kennen tussen een 'algemeen' verkeerslicht en een verkeerslicht voor een bepaalde rijrichting: verwachtings-patroon ten opzichte van tegemoetkomend verkeer.

1 oktober 2009

 • Weten wanneer men rekening moet houden met overstekend wild (bord J27). Zomer, winter, het gehele jaar
 • Weten wanneer het risico van overstekend wild het grootst is. Bij daglicht, donkerVernieuwd theorie-examen per 1 maart 2009

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat per 1 maart 2009 uit drie onderdelen:
 • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
 • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
 • Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen).

Vanaf 1 maart 2009 slaag je voor het vernieuwde theorie-examen als:
 • je tenminste 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
 • je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vernieuwd theorie-examen voor het rijbewijs bij het CBRnieuws uitgelichtVernieuwd theorie-examen voor het rijbewijs bij het CBRHet CBR heeft het afnemen van het theorie-examen vernieuwd. Het oude systeem om examens voor de verkeerstheorie af te ne…
Auto theorie examen: tips and tricksAuto theorie examen: tips and tricksWanneer je je autorijbewijs wilt behalen zal je moeten slagen voor het praktijk examen en het theorie examen. In dit art…
Het scooter certificaat. Wat is het?Welke veranderingen heeft het scooter certificaat de afgelopen jaren ondergaan en hoe steekt de toets nu eigenlijk in el…

Nationaal verkeersexamen - Theorie voor je rijbewijsNationaal verkeersexamen - Theorie voor je rijbewijsHet Nationaal Verkeersexamen. Dat het met de theoretische kennis van de verkeersregels niet al te best gesteld is, bewij…
Verkeersborden Nederland - (gevaar)herkenningVerkeersborden Nederland - (gevaar)herkenningVerkeersborden Nederland plus de gevaarherkenning. Iedere verkeersdeelnemer wordt geacht de verkeerstekens en de verkeer…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Reflector
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 19-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.