Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008

Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008 De aangepaste verkeersregels en verkeersborden vanaf 1 april 2008. Op 1 april 2008, 1 mei 2009 en 1 juli 2010 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen van de verkeersregels doorgevoerd. De verandering van de verkeersregels zijn nodig om de regels aan te passen aan de eisen van het heden en de toekomst, om de verkeersveiligheid te vergroten en meer duidelijkheid te geven aan de verschillende groepen van weggebruikers. De verkeersregels -die bij verkeersdeelname van belang zijn, zijn vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; het RVV 1990

Nieuwe verkeersregels met ingang van 1 juli 2010

Rouwstoet en voorrang

Een gemotoriseerde rouwstoet mag op een gelijkwaardig kruispunt niet doorsneden worden. Dit betekent dat weggebruikers op kruispunten zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden de volgauto's van een rouwstoet voorrang moeten verlenen, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt (weggebruikers: geldt dus voor bestuurders, maar ook voor voetgangers).

Verplichte vlag voor de gemotoriseerde rouwstoet

De rouwstoet zal herkenbaar moeten zijn door middel van het voeren van de speciale, officiële vlag op elk volgend voertuig.
Het eerste voertuig van de rouwstoet moet zich aan de normale voorrangsregels houden. Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die bij een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet die de officiële vlaggen voert, voor laten gaan.De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een officiële rouwstoet die van achteren nadert, voor laten gaan.

Brombakfiets

Bestuurders van een brombakfiets waarvan de voorwielen een diameter hebben van meer dan 40 cm, hoeven geen helm te dragen.

Parkeerplaats en onderborden

Parkeerplaatsen kunnen door middel van onderborden gereserveerd worden voor een bepaald doel, bijvoorbeeld het afzetten en ophalen van passagiers of het opladen van elektrische auto’s.

Ligplaatsen bij personenvervoer

Het gebruik van ligplaatsen in bussen, taxi’s en personenauto’s is toegestaan, mits deze ligplaatsen aan bepaalde eisen voldoen.

Parkeerplaats voor gehandicapten

Onterecht gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats is niet meer mogelijk.

Richtingaanwijzers op de fiets

Fietsen mogen voorzien zijn van richtingaanwijzers.

Busstrook en busbaan

Bestuurders van lijnbussen, trams en andere voertuigen die gebruik mogen maken van een busstrook of busbaan, mogen over verdrijvingsvlakken en puntstukken rijden, die in een busstrook of busbaan liggen.

Nieuwe verkeersborden

Er worden twee nieuwe verkeersborden ingevoerd met de betekenis:
gesloten voor autobussen (C7a) en gesloten voor vrachtauto’s en autobussen (C7b).

Nieuwe verkeersregels met ingang van 1 mei 2009

Lichte aanhangwagen naar 90 kilometer per uur

Vanaf 1 mei 2009 mag u met een personenauto of bestelauto die een lichte aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kilo trekt, op autowegen en autosnelwegen 90 kilometer per uur rijden. Tot 1 mei 2009 geldt de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Zware kampeerauto's 80 kilometer per uur

Vanaf 1 mei 2009 mag u met een zware kampeerauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kilo die afgeleid is van een vrachtwagen, op autowegen en autosnelwegen niet harder rijden dan 80 kilometer per uur. Vanwege de verkeersveiligheid geldt voor dit soort zware campers dezelfde maximumsnelheid als voor gewone vrachtwagens.

Instellen parkeerschijf alleen nog handmatig

Vanaf 1 mei 2009 mag u het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf alleen nog handmatig instellen. Een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag u dus niet meer gebruiken. Ook moet u vanaf 1 mei 2009 de parkeerschijf achter de voorruit van de auto plaatsen. De parkeerschijf moet van buitenaf duidelijk zichtbaar zijn.

Gehandicaptenparkeerplaatsen en de parkeerschijf

Vanaf 1 mei 2009 moet u op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord een maximale parkeerduur is aangegeven ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een blauwe streep.

Oneigenlijk gebruik van de uitrijstrook op autosnelweg

Vanaf 1 mei 2009 moet u als u na het verlaten van de doorgaande rijbaan op een uitrijstrook (uitvoegstrook) rijdt, deze uitrijstrook blijven volgen. U mag dus niet meer de doorgaande rijbaan verlaten, via de uitrijstrook een file op de doorgaande rijbaan inhalen en vervolgens weer invoegen.

Goedgekeurde verlichting op het voertuig

Vanaf 1 mei 2009 mogen de lichtarmaturen van uw auto alleen het type lamp hebben waarvoor ze zijn goedgekeurd. Gasontladingslampen (xenonlampen) geven veel meer licht dan halogeenlampen. Om te zorgen dat er geen weggebruikers door worden verblind, is het zeker voor gasontladingslampen van belang dat zij alleen worden gebruikt in speciaal daarvoor bestemde armaturen.

Nieuwe verkeersregels per 1 april 2008

Mistlampen

Als de mistlampen aan de voorzijde van het voertuig branden, hoeft het dimlicht niet gebruikt te worden.
Reden: Als de mistlampen en de dimlichten aan de voorzijde van de auto tegelijk branden, bestaat de kans dat je verblind wordt door de reflectie van je eigen dimlicht.

T-100 bussen

De maximumsnelheid van T-100 bussen wordt op de autowegen dezelfde als op de autosnelwegen, namelijk 100 km/uur.
Reden: Hiermee worden mogelijke onduidelijkheden rond de maximumsnelheid van T-100 bussen weggenomen.

Speciale dagrijlichten mogen aan

Bestuurders van een motorvoertuig mogen overdag dagrijlicht voeren.
Reden: Hiermee is het gebruik van dagrijlampen officieel geregeld.

Alleen passagiers vervoeren op échte zitplaats

U mag passagiers in de auto alleen vervoeren op een échte zitplaats, die gemaakt is voor het gebruik door volwassenen tijdens het rijden. Passagiers mogen dus tijdens het rijden niet zitten op een geïmproviseerde zitplaats of een zitplaats voor gebruik bij stilstand, zoals een zitbank in een camper. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld het vervoer van kinderen tot 1,35 meter op een standaard of achteraf ingebouwd bankje in een stationwagen en passagiers die gebruikmaken van een rolstoel.
Reden: Hierbij gaat het er om dat er tijdens het rijden gebruik wordt gemaakt van zitplaatsen die daarvoor ook geconstrueerd zijn. Dus niet van geïmproviseerde zitplaatsen of zitplaatsen voor gebruik bij stilstand.

Tijdelijke verkeerstekens gaan voor

Tijdelijke verkeerstekens op het wegdek gaan boven de andere verkeerstekens op het wegdek. Bij wegwerkzaamheden staan vaak tijdelijke verkeerstekens op het wegdek. Die gaan boven andere verkeerstekens op de weg.
Reden: Bij de aanwezigheid van tijdelijke verkeerstekens op het wegdek was het voor de weggebruikers soms niet duidelijk welk teken gevolgd moest worden.

Erf

Verkeerstekens die een maximumsnelheid aangeven, gaan niet boven de maximumsnelheid op een erf.
Reden: Hiermee wordt mogelijke onduidelijkheid rond de geldende maximumsnelheid op een erf weggenomen.

Matrixborden gelijk aan gewone verkeersborden

Elektronische verkeersborden (matrixborden) boven of naast de weg die bijvoorbeeld een maximumsnelheid aangeven, hebben voortaan dezelfde betekenis als 'gewone' verkeersborden. Maar staat er op het matrixbord een andere maximumsnelheid dan op het verkeersbord, dan geldt het bord met de laagste maximumsnelheid.
Reden: Hiermee worden mogelijke onduidelijkheden rond de geldende maximumsnelheid weggenomen, bijvoorbeeld bij files en wegwerkzaamheden.

Matrixbord 2

Verkeersborden mogen op een elektronisch signaleringsbord worden weergegeven.
Reden: De weergave van verkeersborden op matrixborden riep vragen op over de juridische status hiervan.

Nieuw vlak op het wegdek: het puntstuk

In de nieuwe verkeersregels komt een nieuw woord voor: 'puntstuk'. Dit is een vlak op het wegdek op de plaats waar wegen zich splitsen of bij elkaar komen. Puntstukken mogen, net als verdrijvingsvlakken, niet gebruikt worden. Daarop is één uitzondering. Als een puntstuk in een spitsstrook ligt, mogen de bestuurders die deze spitsstrook volgen, over het puntstuk heen rijden.
Reden: Het gebruik van puntstukken, zoals voor parkeren of voor gebruik bij het in- en uitvoegen op de autosnelweg kan onveilige situaties opleveren.

Bromfietsers 45 km/uur op de rijbaan

Op de rijbaan mogen bromfietsers en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen voortaan 45 km/uur rijden. Let wel op, want op het (brom)fietspad blijft de maximumsnelheid voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur daarbuiten. De maximumsnelheid van de snorfiets blijft 25 km/uur.
Reden: Dat is veiliger, omdat deze snelheid beter aansluit bij de snelheid van de auto’s op de weg.

Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen

Op de stoep of het voetpad mogen gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen niet harder rijden dan 6 km/uur. Dit in verband met de veiligheid van de voetgangers.
Reden: Het is veiliger als gehandicaptenvoertuigen op het trottoir of voetpad niet sneller gaan dan de voetgangers.

Skaters op de rijbaan

Skaters ook op het fietspad. Behalve op de stoep of het voetpad mogen skaters voortaan ook op het fietspad. En als er geen fietspad of stoep is, mogen skaters op de rijbaan.
Reden: Hiermee krijgen skaters meer mogelijkheden om zich te verplaatsen.

Aanhangwagens

Aanhangwagens, bestemd om door een motorvoertuig voortbewogen te worden, mogen niet geparkeerd worden op het voetpad, het trottoir, het fietspad, het fiets-/bromfietspad of het ruiterpad, ook niet als dat met de hand gebeurt.
Reden: Voor de verkeersveiligheid is het wenselijk op te kunnen treden tegen fout geparkeerde aanhangwagens, ongeacht de wijze waarop ze geparkeerd zijn.

Tot slot: gordels om

Bovenstaande verkeersregels zijn per 1 april 2008 ingegaan. Er gaat er ook nog één op 1 mei in. In auto's die op alle zitplaatsen gordels hebben, mogen niet méér inzittenden worden vervoerd dan er gordels zijn. Heeft u dus maar twee gordels op de achterbank, dan mogen er geen drie personen zitten.

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Mag je een rouwstoet inhalen?Vroeger hadden mensen vaak nog respect voor een rouwstoet. Als dan een begrafenisoptocht langskwam met de lijkwagen voor…
Regels doorsnijden rouwstoet of militaire colonneRegels doorsnijden rouwstoet of militaire colonneWanneer je als weggebruiker een rouwstoet of militaire colonne tegenkomt, is het dan toegestaan deze te doorkruisen? Het…
Scootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidScootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidDe scootmobiel; rijden, verkeersregels en veiligheid op de weg. Een blik op de weg leert ons dat de scootmobiel niet mee…
Scootmobiel; veiligheid, verkeersregels en cursussenScootmobiel; veiligheid, verkeersregels en cursussenScootmobielen zijn gehandicaptenvoertuigen met een motor, net als elektrische rolstoelen en invalidenkarretjes. Er gelde…

Autorijles - Belang van het veelvuldig kijken in de autoAutorijles - Belang van het veelvuldig kijken in de autoWat is het belang van een goed en juist of gericht kijkgedrag binnen het verkeer in de auto of lesauto. Als autorij-inst…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • Reflector
  • Min. v. Verkeer en Waterstaat
Reacties

Burkels, 18-08-2016
Goede middag,
Tijdens een rit naar Drenthe viel mij op de bij de dubbele, brede, belijning soms forse pijlen staan die de ene keer van je af, de andere keer naar je toe zijn. Ik kan nergens de betekenis daarvan vinden.
Vr. groet,
Burkels Reactie infoteur, 18-08-2016
Beste Burkels,
Ik vermoed dat de dubbele belijning -om en om- op één weghelft onderbroken zijn?
Waarschijnlijk een signaal/vooraankondiging om inhalen af te ronden/niet aan te vangen, omdat de onderbroken belijning over gaat in een doorgetrokken witte streep (of andersom).
Mvg - Sjaak

Aad, 08-07-2013
Goedenmiddag M,
Als je met trekker oplegger voorgesorteerd staat om rechtsaf te slaan, en je wacht netjes tot alle verkeer op de baan links naast je rechtsaf gegaan is, en je trekt op en gaat de bocht in en er blijkt een auto snel naast je is komen rijden die je vervolgens raakt wie is er dan fout? Gaarne uw antwoordt b.v.dank Aad. Reactie infoteur, 08-07-2013
Beste Aad,

De situatie is me niet helemaal duidelijk (situatieschets Google Maps?)
Als ik het goed begrijp was jij bij rechts afslaan niet in staat de meest rechter rijstrook / rijlijn aan te houden, bij twee rijstroken voor rechtsaf, gezien de lengte van de combinatie?
Vraag is mogelijk "wie raakt wie"?
Sociaal / moreel gezien is de ander dan wellicht fout, maar dat is waarschijnlijk moeilijk te bewijzen / aan te tonen zonder getuigen. De ander zou dan verwijtbaar gedrag verweten moeten kunnen worden.
Juridisch valt dit buiten mijn vakgebied, dus kan ik je helaas geen uitsluitsel geven.

Mvg - Sjaak

T. van Kerkhof, 18-09-2012
Mag een bus ook een met een pijl op het wegdek aangegeven uitvoegstrook negeren als deze in de busbaan ligt? Reactie infoteur, 18-09-2012
Beste T,

Omdat ik de situatie niet ken (Google Maps?), kan ik slechts een algemeen antwoord geven.
De regels voor bestuurders gelden -met een enkele uitzondering- ook voor de bestuurder van een autobus.

Mvg - Sjaak

Wim, 23-11-2011
Ik lees op u website dat dagrijverlichting is toegestaan. Nu zit het niet op mijn auto mag ik dat zelf aanbrengen of is dat niet toegestaan. Reactie infoteur, 23-11-2011
Beste Wim,

Dat kan, maar dan moet het wel aan bepaalde eisen vodoen.
Zie: http://www.autoverlichting.eu/shop/wetgeving-xenon-en-dagverlichting/55-wetgeving-dagrijverlichting.pdf

Mvg - Sjaak

E. M. Luitjes, 28-04-2010
Wat zijn nu precies de regels voor het passeren van een stilstaande bus door fietsers? En wordt er nog verschil gemaakt tussen binnen en buiten de bebouwde kom?
Met vriendelijke groeten, em Reactie infoteur, 28-04-2010
Beste,

In het algemeen wijkt het passeren van een autobus niet af van het passeren van een willekeurig ander object op de rijbaan. Dit moet je duidelijk, vlot en veilig doen. Ingeval van een bus. tram e.d. met als extra aandachtspunt de in- en uitstappende passagiers.

Bedoel je de situatie waarbinnen de bestuurder van de autobus d.m.v het gebruik van de richtingaanwijzer kenbaar maakt van een halte weg te willen rijden, dan geldt:
Binnen de bebouwde kom: laten alle bestuurders (dus ook fietsers) de autobus voorgaan
Buiten de bebouwde kom: hoeft dit niet. In principe moet de bestuurder van een autobus dan wachten tot hij de ruimte (of gelegenheid) heeft/krijgt van de halte weg te kunnen rijden vóórdat hij richting aangeeft en handelt.

Mvg - Sjaak

P. van Dijken, 02-04-2010
Vraag; ik rij in een oldtimer uit 1964 volvo 544 katterug, ik heb altijd begrepen dat, als een auto ouder is dan 25 jaar je niet verplicht bent om gordels te dragen, mits ze erin zitten natuurlijk, is dat nog steeds zo?
gr. Pieter Reactie infoteur, 02-04-2010
Beste P,

In de Regeling Voertuigen staat het volgende beschreven: (punt 3)

"Artikel 5.2.47
1.
Personenauto's die na 30 september 2000 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor alle naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen.
2.
Personenauto’s die na 31 december 1989 doch voor 1 oktober 2000 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen.
3.
Personenauto’s die na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1990 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor de zitplaats van de bestuurder en de naast deze plaats aanwezige zitplaatsen, voor zover deze aan een portier grenzen. "

Zie ook de publicatie in Staatscourant, artikel: 5.2.47
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/8219AEA1-DCC5-4F09-A118-BB31911BBFDC/0/Regeling_voertuigen_29042009.pdf

Mvg - Sjaak

D. Broekaert, 12-03-2010
Vraag ik ben in het bezit van een mercedes sprinter op b rijbewijs en trek hiermee af en toe een aanhangwagen met tmm gwicht van 2500kg, ik mag met de sprinter 3500kg maximaal trekken, moet ik nu een tachograaf gaan gebruiken of niet? Reactie infoteur, 12-03-2010
Beste D,

Alhoewel de vraag buiten mijn vakgebied valt, denk ik niet dat je een tachograaf hoeft te gebruiken.

Zie ook:
http://www.tachoinfo.nl/page.php?id=49

Mvg - Sjaak

P. G. Mezenberg, 10-01-2010
Vraagje: Mag ik met mijn fiets over een pakeerplaats voor auto"s fietsen? Bv: Fiets op openbare weg wil linksaf de pakeerplaats oversteken mag dit? Reactie infoteur, 10-01-2010
Beste,

Ja, dit mag als het een 'openbare weg' is.

Openbare weg:
Onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘feitelijke’ en ‘juridische’ openbaarheid van een weg. Van feitelijke openbaarheid van een weg is sprake, wanneer die weg vrij voor een ieder toegankelijk is. In dat geval is de Wegenverkeerswetgeving hierop van toepassing.

Van juridische openbaarheid van een weg is sprake, wanneer die weg openbaar is in de zin van de Wegenwet. Iedereen heeft het recht om van die weg gebruik te maken, niet slechts met toestemming van / bij gedogen door de eigenaar.

Mvg - Sjaak

Boudewijn Boom, 13-10-2008
Waarom kan het niet zo zijn dat een gehandicaptenvoertuig 50 mag, Dan irriteren de mensen binnen de bebouwde kom zich een stuk minder. Wat maakt die 5 km volgens jullie uit?

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Boom Reactie infoteur, 14-10-2008
Beste Boudewijn,

Die discussie wordt inderdaad wel vaker gevoerd; een bevredigend antwoord moet ik je echter schuldig blijven. Is iets voor de politiek. Dat de maximumsnelheid van een gehandicaptenvoertuig op 45 km. is gesteld komt omdat deze gelijk is getrokken met die van de brommobiel en de bromfiets (mits deze op de rijbaan mag). De irritatie dat motorvoertuigen 50 rijden en geh.voertuigen 45 zou een argument kunnen zijn, ware het niet dat de meeste motorvoertuigen toch ook sneller rijden. Verhoog je de basissnelheden dan bestaat de kans dat men deze ook weer overschrijdt, hetgeen het verkeer niet veiliger maakt. Blijft lastig!

Mvg - Sjaak

Peter Decabooter, 26-09-2008
Ik reed vandaag met de fiets naar huis. Zoals het in Brussel vaak het geval is staan de auto's in beide richtingen stil. Ik steek met mijn fiets (eigenlijk rijdt ik ze voorbij want ze staan stil) de auto's in mijn rijrichting links voorbij. In de ander richting komt een gemotoriseerde politieagent die hetzelfde doet en die mij zegt dat ik dat niet mag en dat ik mij uiterst recht moet houden. Ik antwoord "gij ook" en rijdt verder. Hij keert zich en beveelt me te stoppen en zegt dat ik hem niet te bevelen heb en dat de politie alles mag doen als ze in functie zijn en zich niet aan de verkeersregels dienen te houden in het uitoefenen van hun ambt. Hij zegt mij dat ik niet links mag voorbij steken en dat ik dat rechts moet doen (nochtans verbiedt artikel 16.3 dit). Hij maakt een P.V op. Mijn vraag is :
Mogen fietsers bij stilstaan verkeer de auto's links voorbijsteken of mogen ze dat niet? Reactie infoteur, 26-09-2008
Peter,

Nog even deze toevoeging.

Kijk onderstaande link binnen de Belgisch wegcode er even op na, deze geeft mogelijk meer duidelijkheid:

http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art16#16.3

Voorwaarde is wel dat er géén voorzieningen
voor fietsers ter plaatse zijn. (fietspaden e.d.)

Mvg - Sjaak

Els D'hoe, 10-09-2008
Wij hebben een wagen met 5 zitplaatsen (chauffeur in begrepen). We nemen een pleegkindje op in ons gezin (2 jaar). Mag zij op de schoot? Of worden we verplicht een grotere wagen aan te schaffen? Reactie infoteur, 12-09-2008
Beste Els.

In artikel 59 van het RVV staat onder andere het volgende beschreven:
Lid 1
"Bestuurders van een een personenauto, een bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel en hun passagiers maken gebruik van de voor hen beschikbare autogordel. Passagiers die jonger zijn dan 18 jaren en met een lengte van minder dan 1,35 meter, maken gebruik van een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem dat is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet. Wanneer de zitplaatsen die bestemd zijn voor passagiers voorzien zijn van autogordels, worden op deze zitplaatsen niet meer passagiers vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn".

Lid 2
"Met een personenauto, een bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel die niet zijn uitgerust met een autogordel of kinderbeveiligingssysteem als bedoeld in het eerste lid, worden geen passagiers vervoerd die jonger zijn dan 3 jaren en worden passagiers in de leeftijd van 3 tot 18 jaren met een lengte van minder dan 1,35 meter op een andere zitplaats dan een van de voorste zitplaatsen vervoerd".

Gegeven de inhoud van bovestaand artikel mag je bij afwezigheid van voldoende autogordels niet meer personen vervoeren dan dat er gordels aanwezig zijn.

Maar… heb je een gemiddelde auto, dan moet het mijn inziens toch mogelijk zijn gordels voor een vijfde persoon aan te brengen. Dan heb je vier zitplaatsen, plus één voor de bevestiging van een goedgekeurd kinderzitje.

Succes met de overweging.

Mvg - Sjaak

Mevr Butijn, 15-05-2008
Enige tijd geleden was er sprake van dat de max. snelheid op autosnelwegen voor een auto met vouwwagen verhoogd zou worden van 80 naar 90 km. Mjn vraag is of dit doorgaat en zoja wanneer? Reactie infoteur, 15-05-2008
Goede morgen,

Het is inderdaad de bedoeling om de snelheid van bedoelde combinaties te verhogen, maar het is helaas nog niet zover.
Zodra er meer over bekend is, zal ik er over berichten.
Zie voor de 'aktuele' informatie onderstaande link.


http://www.autorij-instructie.nl/?p=338

Mvg - Sjaak

Raa Ernst, 04-05-2008
Bij oude auto's welke op de achterbank geen gordels hebben hoeveel personen mogen er dan op deze bank zitten? Reactie infoteur, 04-05-2008
Beste Raa,

Zie onderstaande twee citaten:

"In afwijking van artikel 59, eerste en achtste lid, mogen tot 1 mei 2008 in personenauto’s en bestelauto’s, op andere zitplaatsen dan de voorste meer personen van 18 jaren en ouder of personen jonger dan 18 jaren met een lengte van meer dan 1,35 meter worden vervoerd dan er zitplaatsen met autogordels beschikbaar zijn".

"Tot slot: gordels om!
Bovenstaande verkeersregels zijn per 1 april 2008 ingegaan. Er gaat er ook nog één op 1 mei in. In auto's die op alle zitplaatsen gordels hebben, mogen niet méér inzittenden worden vervoerd dan er gordels zijn. Heeft u dus maar twee gordels op de achterbank, dan mogen er geen drie personen zitten".

Volgens de nieuwe regel per 01-05-2008, kun je in het algemeen stellen dat ergeen passagiers op de achterbank vervoerd mogen worden als er geen gordels aanwezig zijn. Voor uitzonderingen; kijk op de volgende link:

http://www.infopolitie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1380:de-kampeerwagen-en-gordelgebruik&catid=47:diverse

Mvg - Sjaak

Marco, 11-04-2008
Goedendag, een vraag mbt bromfietsers op de brom/fietspad. Omdat er snelheid binnen de bebouwde kom op 30 km/uur blijft, is het dragen van een helm verplicht in zo'n situatie?
Mvg,
Marko Reactie infoteur, 11-04-2008
Beste Marco,

De helmplicht blijft gewoon bestaan. De maximumsnel-heid is op het fiets-/bromfietspad weliswaar 30 km/uur, maar daar waar je op de rijbaan moet rijden is het 45 km/uur. Buiten dat is het dragen van een helm altijd veiliger.

Mvg - Sjaak

P. van Doorn, 02-04-2008
Goedendag, vandaag ben ik een ervaring rijker en en illusie armer!
Vanochtend ben ik aangehouden door een motorpolitie. Op onbeschofte wijze vertelde hij mij, dat er een algemene verkeerscontrole plaatsvond en dat ik moest volgen. Niet aan mij gevraagd of dat wel kon, nee gewoon volgen! Tevens meldde hij toen dat ik misschien ook een bekeuring zou krijgen voor rijden met mijn speciale dagrijlampen. Het was donker weer die dag, het regende en ik vond het noodzakelijk om beter in het verkeer goed zichtbaar te zijn. Bij aankomst in de Veemarkthallen te Utrecht. Werd ik gelast om alle zaken te laten controleren van de auto Volvo V70. Natuurlijk kon ik daar geen bezwaar tegen maken, ik was er gewoon 'uitgepikt". Ik meldden dat ik net van deze week de APK had klaten doen en gaf de controleurs ook het rapport. Ze deden daar schamper over en zeiden dat zegt nog niet zoveel! Alles was natuurlijk tip top en niets werd gevonden.De agent in functie zei mij toen dat ze mij bekeurde voor de overtreding rijden met mistlampen op de dag! ik vertelde haar (vrouw) over de nieuwe wet verkeer per 1 april 2008 en legde haar uit dat ik dagrijlampen gebruikte. NOOIT van gehoord was het antwoord en ze werden iets agressiever! Ik nu ook! Ik kon er nog één bij krijgen wegens beledigen van hun functie. Ik heb de bekeuring aangenomen onder toezegging van beroep. Moet u zeker doen, komt er nog eens zo'n bedrag bij! Ik denk de hele dag aan de slogan: DE POLITIE IS JE BESTE VRIEND!

Graag uw reactie en misschien wat bijstand!

Peter van Doorn Reactie infoteur, 02-04-2008
Beste Peter,

Hoogst eigenaardig wat je overkomen is. Als er één instantie is die de regels moet kennen -niet denkend dat de ingangsdatum en invoering een 1 aprilgrap was- dan is het de politie wel.
Dagrijlampen zijn natuurlijk een jong/nieuw fenomeen, alhoewel de Zweden hier al langer mee bekend zijn. Dat neemt niet weg dat -zij die de wet moeten handhaven- het zeker moeten weten.
Ik zou zeker bezwaar indienen. Hoop wel dat de 'overtreding' duidelijk omschreven staat.
Ik kan helaas weinig méér voor je doen dan je sterkte wensen en je het advies geven het artikel achter onderstaande link te bekijken

http://www.autorij-instructie.nl/?p=718

Mvg - Sjaak

Sjaak, 01-04-2008
Hmm het is een daf met een gewicht van rond de 12 á 13 ton Reactie infoteur, 01-04-2008
Beste Sjaak,

Theoretisch zou ik zeggen dat in een autobus die de snelheid van 80 km. niet mag overschrijden (uitzondering T-100-bus) (nog) geen gordelplicht geldt, maar met zekerheid kan ik het met betrekking tot campers helaas niet zeggen.
Dus… voor de zekerheid toch maar even naar de politie, zodat er ook verzekeringstechnisch geen problemen ontstaan.

Sjaak, 01-04-2008
In een grote camper ter grote van een 50 personen bus (soort tour bus voor bekende bijv) was het altijd zover wij wisten dat mensen achterin gewoon op de door ons geplaaste bankstellen (gewoon zoals in huis) wel mochten zitten maar voor in de bus gordels om moesten dat geld nog wel toch? Volgens de regels mochten wij er wel achterin zijn om wat eten uit de keuken te pakken en klaar te maken enz. Reactie infoteur, 01-04-2008
Beste Sjaak,

Campers zijn voor mij een beetje een grijs gebied. Zowel met betrekking tot de snelheid in combinatie met het gewicht, als de gordelplicht. (wanneer is het een auto, vrachtauto of autobus?) Bij twijfel zou ik informatie inwinnen bij de plaatselijke politie. Dus helaas niet een echt bevredigend antwoord.

Mvg - Sjaak

Jarno, 01-04-2008
Deze regels worden dus wel per direct op de examens gebruikt bij CBR terwijl niemand die deel neemt aan AM theorie daravan op de hoogte was vandaag dus heel slordig vind ik het om deze regels meteen per direct toe te passen. Ik ben 1 van de vele die daardoor ook gezakt zijn met 1 fout teveel. Reactie infoteur, 01-04-2008
Beste Jarno,

Vervelend dat je gezakt bent… maar je kunt ook stellen dat je niet één fout te veel hebt, maar 7. De veranderingen zijn nu ook weer niet zo anders of moeilijk; zijn vroegtijdig in alle media verschenen en zouden voor iedereen bekend kunnen zijn. Is iedereen met één fout teveel gezakt door de nieuwe regels… ik denk het niet. Vaak wordt er over de theorie te makkelijk gedacht en is er te weinig aandacht aan besteed. (waarmee ik niet wil/kan zeggen dat dat bij jou het geval is) De examens bij het CBR zijn geautomatiseerd en je kunt dus niet een oud en nieuw examen naast elkaar voeren. Misschien heb je gelijk en was een overgangsregeling sympathieker geweest, maar helaas!

Maar goed, op je uitslagformulier staan de punten (catagorieën) vermeld die nog aandacht nodig hebben.

Succes met je volgende examen.

Mvg - Sjaak

Axel, 27-03-2008
Ik heb 1 april mijn bromfietstheorie examen, houd dit nu in dat die nieuwe regels al bij het examen al gelden of gewoon nog de oude? Reactie infoteur, 27-03-2008
Beste Axel,

De regels gelden per 1 april, maar of ze dan ook al op het examen voorkomen weet ik niet. Het lijkt me nog wat vroeg. Mijn advies: zorg gewoon dat je ze kent, zo heel veel is het niet en je moet ze tenslotte wel meteen toepassen zodra je brommer gaat rijden. Op het moment dat het CBR de vragen opvoert, zal dit duidelijk uit de vragen blijken, of zal men dit wel toelichten.
Dus.maak je niet te veel zorgen en s u c c e s!

Mvg - Sjaak

Hermien, 26-03-2008
Wat wilen ze nu dan weer veranderen als je in een camper op de banken zit zijn dit dan geen degelijke zitplaatsen meer of begrijp ik alles weer verkeerd wij hebben dus een camper gebouwd met de opbouw van caravan mag je daar dan niet meer op zitten
wie weet dit? Ik zou hier graag wat meer over horen.

Groetjes Hermien Reactie infoteur, 26-03-2008
Beste Hermien,

In mijn artikel heb ik het over een vooraankondiging, maar vandaag valt in een publicatie van Verkeer en Waterstaat te lezen:

'Alleen passagiers vervoeren op échte zitplaats
U mag passagiers in de auto alleen vervoeren op een échte zitplaats, die gemaakt is voor het gebruik door volwassenen tijdens het rijden. Passagiers mogen dus tijdens het rijden niet zitten op een geïmproviseerde zitplaats of een zitplaats voor gebruik bij stilstand, zoals een zitbank in een camper. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld het vervoer van kinderen tot 1,35 meter op een standaard of achteraf ingebouwd bankje in een stationwagen en passagiers die gebruikmaken van een rolstoel'.

en:

'Tot slot: gordels om!
Bovenstaande verkeersregels gaan in per 1 april 2008. Er gaat er ook nog één op 1 mei in. In auto's die op alle zitplaatsen gordels hebben, mogen niet méér inzittenden worden vervoerd dan er gordels zijn. Heeft u dus maar twee gordels op de achterbank, dan mogen er geen drie personen zitten.
Er zijn nog meer nieuwe verkeersregels in de maak. Die gaan naar verwachting in de loop van volgend jaar in. Daarover tegen die tijd meer'.

Hoop dat het zo voldoende duidelijk is.

Mvg - Sjaak

Berthil, 13-02-2008
Kampeerauto's

Was: afhankelijk van constructie en gewicht maximaal 80 of 120 km. per uur

klopt niet alle kampeerauto's mogen nu 120 km per uur onafhankelijk van constructie en gewicht!
De maximale snelheid van 80 is opgelegd aan vrachtauto's en volgens de wet is een vrachtauto een voertuig dat is ingericht voor het vervoeren vanvracht. Een kampeerauto is dat echter niet en valt voor de verkeerswet onder personenvervoer omdat het ingericht is voor het vervoer van personen en mag dus 120 rijden zolang er niet meer dan 9 zitplaatsen in de camper bevinden. Reactie infoteur, 13-02-2008
Ik bedoel uiteraard -- onduidelijkheid---

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 16-01-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.