Scootmobiel - Verkeersregels en Veiligheid

Scootmobiel - Verkeersregels en Veiligheid De scootmobiel; rijden, verkeersregels en veiligheid op de weg. Een blik op de weg leert ons dat de scootmobiel niet meer uit het huidige straatbeeld is weg te denken. Voor velen geldt het bezit en gebruik van de scootmobiel behoud van de zelfstandigheid en de mobiliteit. Groot voordeel is dat u met de scootmobiel bijna overal kunt komen en deze bijna overal kan en mag parkeren. Dat er bij het besturen van een scootmobiel een aantal verkeersregels van belang zijn, en dat het rijden op de scootmobiel niet altijd zonder gevaar is, komt mogelijk mede door de wisselende plaats op de weg en de daarbij behorende maximum snelheden.

Gebruik van de Scootmobiel

Het bezit van een scootmobiel mag zich in een enorme populariteit verheugen. Stonden er in 2006 - 150.000 scootmobielen geregistreerd, in 2013 is het bezit gestegen tot ruim 250.000 voertuigen. Naar verwachting zullen dit er in 2030 meer dan 600.000 geregistreerde scootmobielen zijn.

Gemiddeld rijdt een scootmobiel bezitter 2,6 kilometer per dag, wat ongeveer overeenkomt met 1000 kilometer per jaar.
Keerzijde van het stijgende scootmobielbezit en de daaruit voortvloeiende deelname aan het verkeer, is een toename van het aantal verkeersongevallen. In de periode 2007 - 2011 is het aantal slachtoffers dat een gang naar de Eerste Hulp heeft moeten maken gestegen van 1200 tot 2000.

Ongevallen met de scootmobiel

In een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, worden aanrijdingen met medeweggebruikers, éénzijdige ongevallen als kantelen en / of het verkeerd inschatten van stoepranden, botsen tegen objecten en dergelijke genoemd. Acht op de tien ongevallen vonden plaats in de bebouwde kom. Vooral in en om een huis of gebouw, op een straat zonder fietsstrook of op een vrijliggend fietspad. Bijna driekwart van de ongevallen vonden plaats tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. 14% van de verkeersongevallen waarbij een bestuurder van een scootmobiel betrokken is wordt veroorzaakt door het omdraaien of verkeerd toepassen van de gas- en remfunctie.

(eenieder die wel eens op een scootmobiel heeft gereden, weet dat deze functies onlogisch en tegennatuurlijk zijn. Van kinds-af-aan betekent remmen een handel "inknijpen", in tegenstelling tot de meeste scootmobielen waarbij u de remhandel juist los moet laten om tot stilstand te komen. Bij het rustig toeren zal deze wijze van remmen veelal geen problemen opleveren, maar bij plotseling reageren lijkt me dit géén juiste keuze, omdat dan in een reflex gehandeld wordt)

Wettelijke status van de scootmobiel op de openbare weg

De scootmobiel valt onder de regeling van (gemotoriseerde) gehandicaptenvoertuigen. Onder een gehandicaptenvoertuig wordt volgens de wet (RVV 1990) verstaan:
"voertuig dat is ingericht voor het vervoeren van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km/h bedraagt, en geen bromfiets is"

 • Voor het besturen van een scootmobiel heeft u geen rijbewijs nodig
 • Voor een scootmobiel die harder kan rijden dan 10 km/u geldt een minimum leeftijd van 16 jaar (onder 16 jaar is ontheffing aan te vragen)
 • U bent verplicht minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Als bewijs hiervoor moet u een geel verzekeringsplaatje achter op het voertuig bevestigen en het verzekeringsbewijs bij u dragen
 • Bij gebruik van de rijbaan (in plaats van trottoir of voetpad) moet u indien nodig verlichting voeren. Verlichting moet gevoerd worden bij nacht en bij dag als het zicht ernstig wordt belemmerd

Maximumsnelheid voor de scootmobiel

(als door verkeersborden anders wordt aangegeven, de laagste snelheid)
Alhoewel de meeste scootmobielen begrenst zullen zijn op plusminus 16 km/u, gelden officieel de volgende maximum toegestane snelheden voor gehandicaptenvoertuigen:

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden

Voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
 1. Rijdend in een erf 15 km per uur.
 2. Op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur.
 3. Op de rijbaan 45 km per uur.
 4. Voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden

Voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
 1. Op het fietspad of het fiets/bromfietspad 40 km per uur.
 2. Op de rijbaan 45 km per uur.
 3. Voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

Belangrijke verkeersborden

Kijk voor een volledig overzicht van de verkeersborden en de omschrijving bij: Alle Verkeersborden in Nederland

Verkeersborden die de voorrang regelen
Waar u zeker niet mag (in)rijden met de scootmobiel

Verkeersregels voor de scootmobiel

Allereerst geldt voor een bestuurder van een scootmobiel wat in het algemeen ook voor andere deelnemers aan het verkeer geldt, waaronder onder andere:
 • Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
 • Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.
 • Rijdt een bestuurder van een scootmobiel op de weg, dan volgt hij of zij de verkeersregels die gelden voor bestuurders.
 • Rijdt een bestuurder van een scootmobiel op het voetpad of trottoir, dan volgt hij of zij de verkeersregels die gelden voor voetgangers.

Verder zijn voor bestuurders van scootmobielen regels uit het RVV 1990 (de Wegenverkeerswet) van toepassing. Onder Verkeersregels RVV 1990 vindt u deze regels. Daar waar in de regels motorvoertuigen staat, gelden de regels niet, waar bestuurders staat in de meeste gevallen wel.
© 2013 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boeken over veilig rijden met de scootmobielBoeken over veilig rijden met de scootmobielMet een scootmobiel rijden is toch anders dan als fietser of automobilist aan het verkeer deelnemen. Misschien wilt u we…
Scootmobiel; veiligheid, verkeersregels en cursussenScootmobiel; veiligheid, verkeersregels en cursussenScootmobielen zijn gehandicaptenvoertuigen met een motor, net als elektrische rolstoelen en invalidenkarretjes. Er gelde…
Rijden in een scootmobielVroeger was iemand die slecht ter been was aan huis gekluisterd. Tegenwoordig zijn deze mensen heel erg geholpen met een…
Scootmobiel: drie, vier, of vijf wielen?Er zijn steeds meer mensen die van een scootmobiel afhankelijk zijn om zich binnen- en buitenshuis te kunnen verplaatsen…

Auto van de zaak en bijtelling, hoe zit dat?Auto van de zaak en bijtelling, hoe zit dat?Voor het kunnen uitvoeren van jouw werk, kan door jouw werkgever een auto ter beschikking worden gesteld. Dat kan een le…
Rijschool kiezen: waar kun je op letten?Rijschool kiezen: waar kun je op letten?Wanneer je je rijbewijs wilt halen is het erg belangrijk dat je hiervoor een goede rijschool kiest. De rijschool leert j…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Veiligheid.nl
 • RVV 1990
Reacties

Chris, 14-01-2020
Is er een wettelijk bepaalde loop afstand vanaf de voordeur tot aan de stalling. Ik kan me voorstellen dat deze zo kort mogelijk dient te zijn. Maar een stalling kan om diverse redenen wat verder weg geplaatst moeten worden. Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Chris,

Dit zou meer iets voor de gemeente of de WMO zijn. In de Wegenverkeerswet is dit niet geregeld. Wordt denk ik ook lastig omdat iedere (woon)situatie verschilt. Je mag de scootmobiel in principe overal parkeren zolang je andere weggebruikers niet hindert, maar een stalling gaat verder.

Mvg - Sjaak

Bert Boer, 16-09-2019
Is het verplicht een geel hesje te dragen? Reactie infoteur, 16-09-2019
Nee Bert, dat is in Nederland niet verplicht; soms wel raadzaam. Er zijn landen waar dit ingeval van pech wel moet.

Mvg - Sjaak

Rob Bergfeld, 22-02-2019
Een scootmobiel schijnt op een fietspad te mogen rijden.
Als aan een éénrichtingsverkeerbord de toevoeging 'm.u.v. fietsers' hangt, geldt die vrijstelling dan ook voor een scootmobiel?

Wellicht ter verduidelijking: De straten in de buurt hier (allemaal éénrichtingsverkeer met de uitzondering voor fietsers) zijn dusdanig smal dat de combinatie fiets-auto eigenlijk al niet mogelijk is; die met een scootmobiel past ècht niet. Als het tot een (verbale) confrontatie komt, wie staat dan in zijn/haar recht? Reactie infoteur, 22-02-2019
Beste,
Een bestuurder met een scootmobiel mag bijna overal rijden, dus ook daar waar éénrichtingsverkeer m.u.v. fietsers geldt. Het kan soms verstandiger zijn het trottoir te kiezen, maar dit hoeft niet.
Als een bestuurder met de scootmobiel het trottoir of het voetpad volgt, moeten de regels die gelden voor voetgangers gevolgd worden, met een maximum toegestane snelheid van 6 km/u.
Volgt hij of zij de openbare weg, dan moeten de regels voor bestuurders gevolgd worden, met een (theoretische) maximum toegestane snelheid van 45 km/u.

Mvg - Sjaak

Tiske Boonstra-Goes, 30-01-2019
Dag,

Zijn er regels over het parkeren van scootmobielen in zorgcentra? Er is bericht dat accu's kunnen ontploffen. Is er wet/ regelgeving aangaande waar ze geparkeerd mogen staan (algemene ruimte, gang, eigen kamer?)
Met dank! Reactie infoteur, 30-01-2019
Beste Tiske,

Nee, officiële wettelijke regels bestaan er niet, maar ik kan me voorstellen dat (zorg)instellingen eigen regels hebben m.b.t. de veiligheid en dergelijke. Vaak heeft dit te maken met de doorgang voor hulpdiensten, opdat zij niet belemmerd worden door obstakels.- ingeval van nood.

Mvg - Sjaak

Peters-Pierot, 28-08-2018
Mag iedereen ongeacht lichamelijke beperking een scootmobiel rijden? Voorbeeld dochter of zoon zonder beperking rijden op de scootmobiel van vader. Mag dat? Reactie infoteur, 29-08-2018
Beste,

Als de scootmobiel niet harder kan rijden dan 10 km/u, geldt er geen (leeftijds)beperking. Kan de scootmobiel sneller dan 10 km/u dan geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Alhoewel een scootmobiel volgens de wet een gehandicaptenvoertuig is, hoef je niet "gehandicapt" te zijn om een scootmobiel te mogen besturen. Iemand moet wel fysiek en/of geestelijk in staat zijn veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen, alhoewel deze grens niet vast omschreven is.

Mvg - Sjaak

Schol, 28-08-2018
Mag een bestuurder van een scootmobiel een hond aan de lijn meevoeren? Zo ja, moet de hond dan rechts worden meegevoerd? Reactie infoteur, 28-08-2018
Beste Schol,

Ja dat mag, mits je de hond goed onder controle hebt. De beste kant is niet geregeld, maar rechts is het meest voor de hand liggend en het veiligst. Zodoende begeleid je de hond aan stoep- bermkant. Je zal dan wel contra "gas" moeten geven en remmen met links.

Mvg - Sjaak

F. J. J. Battes, 18-07-2018
Geachte,
Moet een bestuurder van een scootmobiel een medische verklaring hebben voor het rijden op een scootmobiel en is er een jaarlijkse controle om te kijken of iemand nog wel capabel is om op een scootmobiel zich tussen het overige verkeer te begeven.
Staan er ook sancties op als blijkt dat iemand zich regelmatig niet aan de regels houd. Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Battes,

Eenieder zal zich aan de (verkeers)regels moeten houden, maar voor het rijden van een scootmobiel geldt in principe geen beperking of medische verklaring. Wel moet een persoon fysiek in staat zijn de scootmobiel veilig te besturen. Zo niet, dan zou artikel 5 van de wegenverkeerswet op enig moment kunnen gelden, nl:

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”
(dit zou je als sanctie kunnen zien)

Mvg - Sjaak

H. M. Krijtenberg, 26-06-2018
Mag er achter een scootmobiel een aan hanger, en wat zijn dan de bepalingen en hoe groot en lang en breed mag dan deze aanhanger zijn? Ik zou de aanhanger willen gebruiken voor boodschappen te doen. Reactie infoteur, 26-06-2018
Beste H,

Nee, helaas mag er achter een scootmobiel géén aanhangwagen worden voortbewogen.
Artikel 15.18.1 punt 2:
"Met een gehandicaptenvoertuig mag geen aanhangwagen worden voortbewogen"

Zie voor de volledige tekst binnen het voertuigreglement artikel 15.18.1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20#Hoofdstuk5

Mvg - Sjaak

Carel Verschoor, 23-04-2018
Waar kan ik de voertuig gegevens en de tenaamstelling van een scootmobiel opvragen? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Carol,

Een scootmobiel heeft geen kenteken, zodat deze niet op naam gesteld is, en deze gegevens dus ook niet zijn op te vragen. De voertuiggebonden gegevens kun je meestal vinden op een sticker op het frame of op de stoelbuis. De gegevens staan soms ook geponst in het frame.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 25-10-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.