Verkeer - Verkeersregelaars en Wegmarkeringen

Verkeer - Verkeersregelaars en Wegmarkeringen Bij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het naleven hiervan geen problemen opleveren. Je wordt geacht als verkeersdeelnemer of weggebruiker deze verkeersborden te kennen en de hieruit voortvloeiende regels of aanwijzingen toe te passen of te volgen. Hetzelfde geldt voor de op de Nederlandse wegen aangebrachte wegmarkeringen en de aanwijzingen, gegeven door een verkeersregelaar of verkeersbrigadier.

Verkeer - Verkeersborden, verkeersregels en wegmarkeringen

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 -kortweg het RVV 1990- staan de verkeersregels beschreven waaraan weggebruikers zich moeten houden. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan het volgen van aanwijzingen, waarbij artikel 82 van belang is. Bij het lezen of de benadering van de verkeersregels moet onderscheid gemaakt worden in:

Weggebruikers en bestuurders

 1. Weggebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, van een motorvoertuig of een tram, ruiters, geleiders van trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen en
 2. Bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers.

RVV artikel 82

 1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
  • A. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren
  • B. de militaire van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel A bedoelde ambtenaren en
  • C. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars
 2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden voor zover mogelijk, de in de ondertsaande tabel vastgestelde aanwijzingen gegeven.
 3. Bestuurders zijn tevens verplicht de vastgestelde aanwijzingen om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers (klaarovers).
  F10F10
 4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

Aanwijzingen verkeersregelaars - RVV 1990 - Bijlage 2

Met betrekking tot aanwijzingen, gegeven door een verkeersregelaar of verkeersbrigadier geldt dat de aanwijzingen boven de geldende verkeerstekens en verkeersregels gaan. Bedenk tevens dat de aanwijzingen, gegeven door de verkeesreregelaars, gepaard kunnen gaan met bewegingen van de arm(en) die de aanwijzing kunnen ondersteunen of verduidelijken.

Overzicht standaard aanwijzingen verkeersregelaar

Algemeen stopteken
Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren nadert
Stopteken voor her verkeer, dat de verkeersregelaar van achteren nadert
Stopteken zowel voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert.
Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert
Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken.
Teken tot snelheid verminderen
Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10

Wegmarkeringen - Markeringen op het wegdek

Doorgetrokken gele streep
verboden stil te staan voor bestuurders
Onderbroken gele streep
verbod voertuigen te parkeren
Blauwe streep parkeerzone
gebruik parkeerkaart verplicht
Doorgetrokken asstreep, deelstreep
verboden deze te overschrijden
Verdrijvingsvlak
aanduiding vermindering rijstroken, tijdig de juiste rijstrook kiezen
Stopstreep
aangebracht bij verkeerslichten en het stopbord B7 (breedte van de streep is min 30 cm.)
Voetgangersoversteekplaats
meestal binnen de bebouwde kom bij max. snelheden van 30 of 50 km. per uur
Fietsstrook
symbool van een fiets dient aangebracht te zijn, anders betreft het een fiets-suggestiestrook
Busbaan of busstrook
gedeelte van de rijbaan waarop woord ‘bus’ of ‘lijnbus’ is aangebracht
Blokmarkering bij bushalte
stilstaan overige bestuurders, alleen voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers
Haaientanden
veelal in combinatie met bord B6, betekenis: verleen kruisende bestuurders voorrang
Blokmarkering
bij invoeg- en uitrijstroken, fietsoversteekplaatsen en bushaltes

Wegwerkzaamheden en bebording

Tot slot nog enkele voorbeelden van borden die bij wegwerkzaamheden of omleidingen op de Nederlandse wegen gebruikt kunnen worden.

Daar waar -tijdens wegwerkzaamheden- een gele belijning is aangebracht, gaat het volgen hiervan boven de (bestaande) witte belijning. Na afronding van de werkzaamheden dient de gele belijning wel direct verwijderd te worden om onduidelijkheid of verwarring ten aanzien van de te volgen belijning te voorkomen.
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe word je verkeersregelaar?Hoe word je verkeersregelaar?Verkeersregelaars zijn onmisbaar bij allerlei evenementen en activiteiten. Maar zij moeten wel weten wat ze doen. En dat…
Wie heeft er voorrang?Wie heeft er voorrang?Verkeersregels: wie heeft er voorrang? Soms is het onduidelijk wie er voorrang heeft op een kruising of een T-splitsing.…
Begeleiding van exceptionele transportenBegeleiding door particuliere begeleiders van exceptionele transporten over het Nederlandse wegennet, met speciale onthe…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…

Verkeer - Gevaarherkenning VerkeersinzichtVerkeer - Gevaarherkenning VerkeersinzichtGevaarherkenning en verkeersinzicht bij de theorie, en in de praktijk als onderdeel van de rijtaak. Een onderdeel van zo…
Bijzondere manoeuvres bij het rij-examen CBRBijzondere manoeuvres bij het rij-examen CBRDe bijzondere manoeuvre en de bijzondere verrichtingen voor het rij-examen. 1 januari 2008 is het startschot gegeven voo…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • CROW
Reacties

Henk, 08-06-2017
Geachte Dames/heren,
Mijn naam is Henk en ben werkzaam bij het GVB.
We hebben in Amsterdam op verschillende plaatsen op de bus/trambaan een markering staan van "lijnbus met een X". Dit zijn plaatsen waar het te smal is voor passeren van bus en tram en heeft dit de betekenis dat bussen op deze delen van de bus/trambaan niet mogen rijden en de normale weg dienen te nemen. Mijn vraag is of dit een wettelijke regel is of een Amsterdamse bepaling is. Reactie infoteur, 08-06-2017
Beste Henk,

Een X op het wegdek heeft juridisch geen betekenis en komt in het RVV niet voor. De achterliggende gedachte bij toepassing van de X -in het algemeen- is het bewuste wegdeel vrij te laten als de situatie hierom vraagt. (b.v. rondom slagbomen bij bruggen, bushaltes e.d.)
Vanuit het GVB lijkt me dit dan ook een maatregel om de doorstroming te bevorderen en/of stremming te voorkomen.

Mvg - Sjaak

R. J. Bakker, 29-11-2016
De instructies voor de verkeersregelaar overdag zijn duidelijk. Maar hoe zit dat nu met een waarschuwingslamp in de nacht? Welke houding moet men aannemen voor diverse verrichtingen, en hoe is de richting van de waarschuwingslamp / verlichte staaf? Reactie infoteur, 30-11-2016
Beste R,

Bij mijn weten staat dit -anders dan de kleding- niet omschreven, maar een bewegende lichtstaaf, anders dan wit licht, lijkt mij het meest voor de hand liggend.
Zie o.a.:
http://www.verkeersplan.com/uitrusting-van-verkeersregelaars

Mvg - Sjaak

Hans Smeets, 02-11-2011
Bij markeringen staat bij een gele doorgetrokken streep de verklaring "verboden stil te staan voor bestuurders". Als er nu een zebra-pad bij een dergelijke gele streep aangebracht is, mag ik als bestuurder dan niet stoppen (en zou deze situatie in de praktijk niet voor mogen komen)? Of is "stil staan" bedoeld in de zin van stoppen om iemand in of uit te laten stappen? Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Hans,

Je moet in het verkeer een onderscheid maken tussen vrijwillig stoppen/stilstaan en onvrijwillig.
Als de verkeerssituatie er om vraagt mag je uiteraard altijd stil staan (dit is onvrijwillig), maar om boodschappen in- en uit te laden en/of passagiers in te laten stappen mag dit bij een doorgetrokken gelle streep niet.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 10-07-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.