InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Verkeer - Verkeersregelaars en Wegmarkeringen

Verkeer - Verkeersregelaars en Wegmarkeringen

Verkeer - Verkeersregelaars en Wegmarkeringen We zien bij deelname aan het Nederlandse verkeer vele verkeersborden. Je wordt geacht als verkeersdeelnemer deze verkeersborden te kennen en de hieruit voortvloeiende regels of aanwijzingen toe te passen of te volgen. Het zelfde geldt voor de markeringen op de Nederlandse wegen en de aanwijzingen van verkeersregelaars. In dit artikel aandacht voor beide.

RVV 1990

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 staan de verkeersregels beschreven. Voor het volgen van aanwijzingen is artikel 82 van belang. Dit artikel stelt:

RVV artikel 82

 1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
  • A. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren
  • B. de militaire van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel A bedoelde ambtenaren en
  • C. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars
 2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden voor zover mogelijk, de in bijlage 2 vastgestelde aanwijzingen gegeven.
 3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage 2, onderdeel 8 (is verkeersbrigadier) vastgestelde aanwijzingen om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.
 4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

Aanwijzingen verkeersregelaars - RVV 1990 - Bijlage 2

Algemeen stopteken
Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren nadert
Stopteken voor her verkeer, dat de verkeersregelaar van achteren nadert
Stopteken zowel voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert.
Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert
Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken.
Teken tot snelheid verminderen
Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10

Met betrekking tot aanwijzingen geldt:
Aanwijzingen gaan boven verkeerstekens en verkeersregels

Markeringen

Doorgetrokken gele streep
verboden stil te staan voor bestuurders
Onderbroken gele streep
verbod voertuigen te parkeren
Blauwe streep parkeerzone
gebruik parkeerkaart verplicht
Doorgetrokken asstreep, deelstreep
verboden deze te overschrijden
Verdrijvingsvlak
aanduiding vermindering rijstroken, tijdig de juiste rijstrook kiezen
Stopstreep
aangebracht bij verkeerslichten en het stopbord B7 (breedte van de streep is min 30 cm.)
Voetgangersoversteekplaats
meestal binnen de bebouwde kom bij max. snelheden van 30 of 50 km. per uur
Fietsstrook
symbool van een fiets dient aangebracht te zijn, anders betreft het een fiets-suggestiestrook
Busbaan of busstrook
gedeelte van de rijbaan waarop woord ‘bus’ of ‘lijnbus’ is aangebracht
Blokmarkering bij bushalte
stilstaan overige bestuurders, alleen voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers
Haaientanden
veelal in combinatie met bord B6, betekenis: verleen kruisende bestuurders voorrang
Blokmarkering
bij invoeg- en uitrijstroken, fietsoversteekplaatsen en bushaltes

Tot slot nog enkele voorbeelden van borden die bij wegwerkzaamheden of omleidingen op de Nederlandse wegen gebruikt kunnen worden.

Daar waar -tijdens wegwerkzaamheden- een gele belijning is aangebracht, gaat het volgen hiervan boven de (bestaande) witte belijning. Na afronding van de werkzaamheden dient de gele belijning wel direct verwijderd te worden om onduidelijkheid ten aanzien van de te volgen belijning te voorkomen.

Kijk voor de meest voorkomende verkeersborden op:

Verkeersborden

Lees verder

© 2007 - 2018 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden, hoe en watVerkeersborden, hoe en watOns verkeer wordt voor een groot gedeelte geregeld door verkeersborden. Verkeersborden zijn een van de drie verkeersteke…
Shared Space - Minder verkeersborden - Meer veiligheidShared Space - Minder verkeersborden - Meer veiligheidMinder verkeersborden op de weg en toch veiliger? Dit kan in veel gevallen door toepassing van Shared Space, oftewel de…
Test verkeersborden - Theorie van de verkeersbordenTest verkeersborden - Theorie van de verkeersbordenTest de kennis van de verkeersborden en verkeerstekens! In programma's als 'blik op de weg', 'het nationaal verkeersexam…
Verkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeersregels - WegenVerkeerswet. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW ken…
Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008De aangepaste verkeersregels en verkeersborden vanaf 1 april 2008. Op 1 april 2008, 1 mei 2009 en 1 juli 2010 zijn er ee…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • CROW

Reageer op het artikel "Verkeer - Verkeersregelaars en Wegmarkeringen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Henk, 08-06-2017 07:04 #5
Geachte Dames/heren,
Mijn naam is Henk en ben werkzaam bij het GVB.
We hebben in Amsterdam op verschillende plaatsen op de bus/trambaan een markering staan van "lijnbus met een X". Dit zijn plaatsen waar het te smal is voor passeren van bus en tram en heeft dit de betekenis dat bussen op deze delen van de bus/trambaan niet mogen rijden en de normale weg dienen te nemen. Mijn vraag is of dit een wettelijke regel is of een Amsterdamse bepaling is. Reactie infoteur, 08-06-2017
Beste Henk,

Een X op het wegdek heeft juridisch geen betekenis en komt in het RVV niet voor. De achterliggende gedachte bij toepassing van de X -in het algemeen- is het bewuste wegdeel vrij te laten als de situatie hierom vraagt. (b.v. rondom slagbomen bij bruggen, bushaltes e.d.)
Vanuit het GVB lijkt me dit dan ook een maatregel om de doorstroming te bevorderen en/of stremming te voorkomen.

Mvg - Sjaak

R. J. Bakker, 29-11-2016 23:44 #4
De instructies voor de verkeersregelaar overdag zijn duidelijk. Maar hoe zit dat nu met een waarschuwingslamp in de nacht? Welke houding moet men aannemen voor diverse verrichtingen, en hoe is de richting van de waarschuwingslamp / verlichte staaf? Reactie infoteur, 30-11-2016
Beste R,

Bij mijn weten staat dit -anders dan de kleding- niet omschreven, maar een bewegende lichtstaaf, anders dan wit licht, lijkt mij het meest voor de hand liggend.
Zie o.a.:
http://www.verkeersplan.com/uitrusting-van-verkeersregelaars

Mvg - Sjaak

Hans Smeets, 02-11-2011 11:18 #3
Bij markeringen staat bij een gele doorgetrokken streep de verklaring "verboden stil te staan voor bestuurders". Als er nu een zebra-pad bij een dergelijke gele streep aangebracht is, mag ik als bestuurder dan niet stoppen (en zou deze situatie in de praktijk niet voor mogen komen)? Of is "stil staan" bedoeld in de zin van stoppen om iemand in of uit te laten stappen? Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Hans,

Je moet in het verkeer een onderscheid maken tussen vrijwillig stoppen/stilstaan en onvrijwillig.
Als de verkeerssituatie er om vraagt mag je uiteraard altijd stil staan (dit is onvrijwillig), maar om boodschappen in- en uit te laden en/of passagiers in te laten stappen mag dit bij een doorgetrokken gelle streep niet.

Mvg - Sjaak

Jvd (infoteur), 21-03-2008 17:01 #2
Dank je wel Debby, leuk om te horen/lezen… een stimulans om door te gaan!

Debby, 21-03-2008 15:13 #1
Het is erg overzichtelijk en snel te vinden.

Infoteur: Jvd
Laatste update: 22-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Verkeersborden
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 5
Schrijf mee!