Verkeersborden Nederland en Duitsland

Verkeersborden Nederland en Duitsland Nederland en Duitsland kennen binnen de regelgeving in het verkeer vele overeenkomsten, maar -in details- ook enkele verschillen. Beide landen hebben hun verkeersborden en verkeersregels, die zorg moeten dragen voor een goede veiligheid op de weg en een soepele doorstroming van het verkeer binnen het beschikbare wegennet. Onderstaand een vergelijking tussen de verkeersborden zoals die in beide landen geplaatst zijn en volgens welke verkeersregels gehandeld worden.

Hoe verhoudt Nederland zich tot Duitsland, of Duitsland zich tot Nederland

In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de borden in Nederland; daartegenover staan de overeenkomstige of meest overeenkomende borden die in Duitsland het verkeersbeeld bepalen. Niet altijd worden dezelfde verkeersborden gebruikt, of is de regelgeving geheel identiek. In dergelijke gevallen volsta ik met: 'geen vermelding'.

Onderscheid en begrip

Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.

Verkeersborden Nederland

Duitsland

A-borden: snelheid
B-borden: voorrang
C-borden: geslotenverklaring
D-borden: rijrichting
E-borden: parkeren en stilstaan
F-borden: overige geboden en verboden
G-borden: verkeersregels
H-borden: bebouwde kom
J-borden: waarschuwing
K-borden: bewegwijzering
L-borden: informatie
101 - 151 Gefahrenzeichen
201 - 292 Vorschriftzeichen
301 - 630 Richtzeichen

A-borden: snelheid

A1A1
A1 Maximumsnelheid
274274
274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit
A2A2
A2 Einde maximumsnelheid
278278
278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
A3A3
A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
Geen vermelding
A4A4
A4 Adviessnelheid
380380
380 Richtgeschwindigkeit
A5A5
A5 Einde adviessnelheid
381381
381 Ende der Richtgeschwindigkeit

B-borden: voorrang

B1B1
B1 Voorrangsweg
306306
306 Vorfahrtsstraße
B2B2
B2 Einde voorrangsweg
307307
307 Ende der Vorfahrsstraße
B3B3
B3 Voorrangskruispunt
301301
301 Vorfahrt
B4B4
B4 Voorrangskruispunt. Zijweg links
Geen vermelding
B5B5
B5 Voorrangskruispunt. Zijweg rechts
Geen vermelding
B6B6
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
205205
205 Vorfahr gewähren!
B7B7
B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
206206
206 Halt! Vorfahr gewähren!

C-borden: geslotenverklaring

C1C1
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
250250
250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
C2C2
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
267267
267 Verbot der Einfahrt
C3C3
C3 Eenrichtingsweg
353 Einbahnstraße
C4C4
C4 Eenrichtingsweg
220220
220 Einbahnstraße links
C5C5
C5 Inrijden toegestaan
Geen vermelding
C6C6
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
251251
251 Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge
C7C7
C7 Gesloten voor vrachtauto's
253253
253 Verbot für Kraftfahrz. mit einem zul. Gesamt-gewicht über 3,5 Tonnen...
C8C8
C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Geen vermelding
C9C9
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Geen vermelding
C10C10
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Geen vermelding
C11C11
C11 Gesloten voor motorfietsen
255255
255 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas
C12C12
C12 Gesloten voor motorvoertuigen
260260
260 Verbot für Krafträder, mehrspurige Kraftfahrzeuge
C13C13
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor
256256
256 Verbot für Radfahrer
C14C14
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
254254
254 Verbot für Radfahrer
C15C15
C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Geen vermelding
C16C16
C16 Gesloten voor voetgangers
259259
259 Verbot für Fußgänger
C17C17
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
266266
266 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Länge einschl. Ladung
C18C18
C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven
264264
264 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschl. Ladung
C19C19
C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven
265265
265 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschl. Ladung
C20C20
C20 Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
263263
263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast
C21C21
C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
262262
262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht
C22C22
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
261261
261 Verbot für kennzeich-nungspflichtige KFZ mit gefährlichen Gütern
Geen vermelding
268268
268 Schneeketten sind vorgeschrieben
Geen vermelding
269269
269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
Geen vermelding
270270
270 Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen
Geen vermelding
245245
245 Linienomnibusse
Geen vermelding
258258
258 Verbot für Reiter
Geen vermelding
273273
273 Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand
Geen vermelding
275275
275 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit
Geen vermelding
279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
C23-01C23-01
C23-01 Spitsstrook open
Geen vermelding
C23-02C23-02
C23-02 Spitsstrook vrijmaken
Geen vermelding
C23-03C23-03
C23-03 Spitsstrook gesloten
Geen vermelding

D-borden rijrichting

D1D1
D1 Rotonde, verplichte rijrichting
215215
215 Kreisverkehr
D2D2
D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
222222
222 Vorgeschriebene Vorbeifahrt: links
D3D3
D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
Geen vermelding
D4D4
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
209209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus
D5D5
D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
209209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts
D6D6
D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
214214
214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts
D7D7
D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
209209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und links
Geen vermelding
211211
211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung

E-borden: parkeren en stilstaan

E1E1
E1 Parkeerverbod
286286
286 Eingeschränktes Haltverbot
E2E2
E2 Verbod stil te staan
283283
283 Haltverbot
E3E3
E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
Geen vermelding
Geen vermelding
290290
290 Eingeschränktes Haltverbot für eine Zone
Geen vermelding
292292
292 Ende eines eingeschränkten Haltverbots
E4E4
E4 Parkeergelegenheid
314314
314 Parkplatz
E5E5
E5 Taxistandplaats
229229
229 Taxenstand
E6E6
E6 Gehandicaptenparkeerplaats
Geen vermelding
E7E7
E7 Gelegenheid voor het onmiddelijk laden en lossen van goederen
Geen vermelding
E8E8
E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
Geen vermelding
E9E9
E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
Geen vermelding
E10E10
E10 Parkeerschijfzone
291291
291 Parkscheibe
E11E11
E11 Einde parkeerschijf-zone
291291
291 Parkscheibe
E12E12
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
316316
316 Parken und Reisen
E13E13
E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
Geen vermelding
Geen vermelding
315315
315 Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts
317317
317 Wandererparkplatz

F-borden: overige verboden en geboden

F1F1
F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
276276
276 Überholverbot für KFZ aller Art
F2F2
F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
280280
280 Ende des Überholverbotes für KFZ aller Art
F3F3
F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
277277
277 Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F4F4
F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
281281
281 Ende des Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F5F5
F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
208208
208 Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!
F6F6
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
308 Vorrang vor dem Gegenverkehr
F7F7
F7 Keerverbod
272272
272 Wendeverbot
F8F8
F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
282282
282 Ende sämtlicher Streckenverbote
F9F9
F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
Geen vermelding
F10F10
F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
392392
392 Zollstelle

G-borden: verkeersregels

G1G1
G1 Autosnelweg
330330
330 Autobahn
G2G2
G2 Einde autosnelweg
334334
334 Ende der Autobahn
G3G3
G3 Autoweg
331331
331 Kraftfahrstraße
G4G4
G4 Einde autoweg
336336
336 Ende der Kraftfahrstraße
G5G5
G5 Erf
325 Beginn eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G6G6
G6 Einde erf
326326
326 Ende eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G7G7
G7 Voetpad
239239
239 Sonderweg Fußgänger
G8G8
G8 Einde voetpad
Geen vermeldig
G9G9
G9 Ruiterpad
238238
238 Sonderweg Reiter
G10G10
G10 Einde ruiterpad
Geen vermelding
G11G11
G11 Verplicht fietspad
237237
237 Sonderweg Radfahrer
G12G12
G12 Einde verplicht fietspad
Geen vermelding
G12aG12a
G12a Fiets/bromfietspad
Geen vermelding
G12bG12b
G12b Einde fiets/bromfietspad
Geen vermelding
G13G13
G13 Onverplicht fietpad
Geen vermelding
G14G14
G14 Einde onverplicht fietspad
Geen vermelding
Geen vermelding
240240
240 Gemeinsamer Fuß- und Radweg
Geen vermelding
241 Getrennter Rad- und Fußweg
Geen vermelding
242 Beginn des Fußgängerbereichs
Geen vermelding
243 Ende eines Fußgängerbereichs
Geen vermelding
244 Beginn einer Fahrradstraße
Geen vermelding
244a244a
244a Ende einer Fahrradstraße

H-borden: bebouwde kom

H1H1
H1 Bebouwde kom
310310
310 Ortstafel
H2H2
H2 Einde bebouwde kom
311311
311 Ortstafel

J-borden: waarschuwing

J1J1
J1 Slecht wegdek
112112
112 Unebene Fahrbahn
J2J2
J2 Bocht naar rechts
103103
103 Kurve (rechts)
J3J3
J3 Bocht naar links
103103
103 Kurve (links)
J4J4
J4 S-bocht(en), eerst naar rechts
105105
105 Doppelkurve (zun. rechts)
J5J5
J5 S-bocht(en), eerst naar links
105105
105 Doppelkurve (zun. links)
J6J6
J6 Steile helling
110110
110 Steigung
J7J7
J7 Gevaarlijke daling
108108
108 Gefälle
J8J8
J8 Gevaarlijk kruispunt
102102
102 Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts
J9J9
J9 Rotonde
Geen vermelding
J10J10
J10 Overweg met overwegbomen
150150
150 Bahnübergang mit Schranken
J11J11
J11 Overweg zonder overwegbomen
151151
151Unbeschrankter Bahnübergang
J12J12
J12 Overweg met enkel spoor
201201
201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!
J13J13
J13 Overweg met twee of meer sporen
201201
201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!
J14J14
J14 Tram(kruising)
145145
145 Kraftomnibusse
J15J15
J15 Beweegbare brug
128128
128 Bewegliche Brücke
J16J16
J16 Werk in uitvoering
123123
123 Baustelle
J17J17
J17 Rijbaanversmalling
120120
120 Beidseitig verengte Fahrbahn
J18J18
J18 Rijbaanversmalling rechts
121121
121 Einseitig links verengte Fahrbahn
J19J19
J19 Rijbaanversmalling links
121121
121 Einseitig rechts verengte Fahrbahn
J20J20
J20 Slipgevaar
114114
114 Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz
J21J21
J21 Kinderen
136136
136 Kinder
J22J22
J22 Voetgangersoversteekplaats
134134
134 Fußgängerüberweg
J23J23
J23 Voetgangers
133133
133 Fußgänger
J24J24
J24 Fietsers en bromfietsers
138138
138 Radfahrer kreuzen
J25J25
J25 Losliggende stenen
116116
116 Splitt, Schotter
J26J26
J26 Kade of rivieroever
129129
129 Ufer
J27J27
J27 Groot wild
142142
142 Wildwechsel
J28J28
J28 Vee
140140
140 Tiere
J29J29
J29 Tegenliggers
125125
125 Gegenverkehr
J30J30
J30 Laagvliegende vliegtuigen
144144
144 Flugbetrieb
J31J31
J31 Zijwind
117117
117 Seitenwind
J32J32
J32 Verkeerslichten
131131
131 Lichtzeichenanlage
J33J33
J33 File
114114
114 Stau
J34J34
J34 Ongeval
Geen vermelding
J35J35
J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
Geen vermelding
J36J36
J36 IJzel of sneeuw
113113
113 Schnee- oder Eisglätte
Glatteisgefahr
J37J37
J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
101101
101 Gefahrenstelle
J38J38
J38 Verkeersdrempel
Geen vermelding
Geen vermelding
115115
115 Steinschlag

K-borden: bewegwijzering

K1K1
K1 Lage beslissingswijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
453453
453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K2K2
K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
332332
332 Ausfahrt von der Autobahn
K3K3
K3 Beslissingswijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven
Geen vermelding
K4K4
K4 Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
453453
453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K5K5
K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
440440
440 Vorwegweiser zur Autobahn (nach RWBA)
K6K6
K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
439439
439 gegliederter Vorwegweiser(nach RWB)
K7K7
K7 Wegwijzer voor fietsers en brom-fietsers (handwijzer) met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijke fietsroutenummer (boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)
Geen vermelding
K8K8
K8 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
Geen vermelding
K9K9
K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
458458
458 Planskizze (Ausführung nach RUB)
K10K10
K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met inerlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers
434434
434 Wegweisertafel (nach RWBA)
K11K11
K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
448448
448 Ankündigungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K12K12
K12 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)
Geen vermelding
K13K13
K13 Wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)
]Geen vermelding
K14K14
K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
442442
442 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern
Geen vermelding
442442
442 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
Geen vermelding
354354
354 Wasserschutzgebiet
Aanduiding trap
355355
355 Fußgängerunterführung
Vooraanduiding door verkeersbrigadiers geregelde oversteekplaats
356356
356 Verkehrshelfer
Geen vermelding
358358
358 Erste Hilfe
Geen vermelding
359359
359 Pannenhilfe
L16L16
L16 Noodtelefoon
360360
360 Fernsprecher
Verwijzing naar tankstation
361361
361 Tankstelle
Geen vermelding
363363
363 Polizei
Verwijzing naar camping
366366
366 Zelt- und Wohnwagenplatz
Aanduiding van informatieplaats
367 Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftstelle
Geen vermelding
375 Autobahnhotel
Verwijzing naar restaurant
376 Autobahngasthaus
Geen vermelding
377 Autobahnkiosk
Geen vermelding
378 Toilette

L-borden: informatie

L1L1
L1 Hoogte onderdoorgang
Geen vermelding
L2L2
L2 Voetgangersoversteekplaats
350350
350 Fußgängerüberweg
L3L3
L3 Bushalte/tramhalte
224224
224 Haltestellen - Straßenbahnen oder Linienbusse
Geen vermelding
224224
224 Haltestellen Schulbusse
L4L4
L4 Voorsorteren
Geen vermelding
L5L5
L5 Einde rijstrook
531531
531 Einengung (Ende eines Fahrstreifens)
L6L6
L6 Splitsing
Geen vermelding
L7L7
L7 Aantal doorgaande rijstroken
Geen vermelding
L8L8
L8 Doodlopende weg
357357
357 Sackgasse
L9L9
L9 Vooraanduiding doodlopende weg
357357
357 Sackgasse
L10L10
L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
Geen vermelding
L11L11
L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
545545
545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit
L12L12
L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit


Overzicht verkeersborden Nederland en diverse landen

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPVoorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPWanneer spreek je bij verkeersdeelname van voorrang verlenen en wanneer van voor laten gaan? Bij het verlenen van voorra…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…
Shared Space - Minder verkeersborden - Meer veiligheidShared Space - Minder verkeersborden - Meer veiligheidMinder verkeersborden op de weg en toch veiliger? Dit kan in veel gevallen door toepassing van Shared Space, oftewel de…

Verkeersborden FrankrijkVerkeersborden FrankrijkVerkeersborden in Frankrijk , één van de meest populaire vakantiebestemmingen. Iedere zomer reizen duizenden Nederlander…
Verkeersborden België en NederlandVerkeersborden België en NederlandWorden in het artikel 'Verkeersborden Nederland en België Totaaloverzicht' de verkeersborden uit het Nederlandse RVV 199…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • CROW
  • Strassentechnik
Reacties

Anja van den Bremer, 14-05-2018
Verkeersbord in Duitsland langs de snelweg, een oranje pijl naar boven of liggend. Wat is hier de betekenis van? Bvd. Reactie infoteur, 14-05-2018
Beste Anja,

Ik vermoed dat je verkeersbord K14 in het overzicht bedoeld. "Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen"

Mvg - Sjaak

Wim Overmars, 29-04-2016
Ik kom in Duitsland (langs de snelweg) regelmatig een verkeersbord tegen waarvan ik de betekenis niet ken (staat ook niet in de lijst met Duitse verkeersborden). Het bord valt het best te omschrijven als: een rechthoekig wit bord met een oranjekleurige "kroontjespen" erin. De kroontjespen komt zowel horizontaal als verticaal voor. Wat is de bedoeling van dit bord? Reactie infoteur, 30-04-2016
Beste Wim,

Waarschijnlijk bedoel je de gelinkte borden, die gebruikt worden bij alternatieve omleidingsroutes.
Zie 78 en 79 bij:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/Anlage_3.html

Mvg - Sjaak

Nico Leemkuil, 03-09-2013
Vorige week was ik met mijn scooter (45km) in Duitsland, mijn vraag is nu moet ik daar op de weg of op het fietspad rijden?.B.V de rose brug bij kleef!.
voor de veilig heid heb ik op fietspad gereden, maar werd er een beetje gek aangekeken.
vriendelijke groet": nico Reactie infoteur, 03-09-2013
Beste Nico,

Een en ander zal aangegeven moeten worden / zijn op een onderbord.
Kijk even bij de volgende link voor meer informatie:
http://www.ansv.nl/wetgeving-en-verkeer/regels-in-het-buitenland-voor-scooters-en-brommers-in-europa/duitsland/

Mvg - Sjaak

Dirk Bouwman, 28-08-2013
In Duitsland zie je stopverbod borden met pijltjes (links, rechts of beide) daar in. Daar snap ik niets van. Kunt u mij misschien vertellen wat dit betekend?
Vriendelijke groet,
Dirk Reactie infoteur, 28-08-2013
Beste Dirk,

Stond het bewuste bord op een T-splitsing, bij het verlaten van een parkeerterrein, uitrit e.d.?
In ieder geval geldt het stopverbod voor dat gedeelte van de weg, in de rijrichting(en) die door de pijlen worden aangegeven.

Mvg - Sjaak

Jan Evers, 17-12-2012
Wij zijn van 14 tot 17 december in Duitsland geweest. Onderweg zag ik regelmatig een groot formaat oranje kleurige pijl rechtdoor of links/rechts aan geven. Ik zou graag willen weten wat voor verkeersteken dat is.
Mvg, Jan Evers. Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Jan,

Ik vermoed dat je een verkeersbord bedoeld voor de te volgen route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, vegelijkbaar met het Nederlandse verkeersbord K14.

Mvg - Sjaak

Bj, 31-01-2011
Vraagje. Langs de Autobahn in Duitsland staan borden, die zijn wit en daar staat een grote oranje/gele pijl (meer een driehoek, maar moet toch duidelijk een pijl voorstellen. Wat betekenen die borden? Ik heb op een gegeven moment zo'n bord gezien met strepen er doorheen en bij een verkeersknoooppunt dat er zelfs twee stonden die ieder een andere kant op wezen en een bestemming aangaven. Reactie infoteur, 01-02-2011
Beste BJ,

Dit bord geeft een omleidingsroute aan vanaf autosnelwegen. Een beetje te vergelijken met de Nederlandse U-borden.
Zie voor meer info:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/

Mvg - Sjaak

Peter, 17-08-2010
Hallo Sjaak, Alvast bedankt voor de reaktie maar heb toch nog een vraag. Ik begrijp dat ik dan geen personenauto mag inhalen mits ik een caravan achter de auto heb hangen. Maar mag ik dan wel, mits ik een caravan achter de auto heb hangen, ook geen vrachtauto cq bus inhalen die hooguit maar 50 km per uur rijden waar 80 is toegestaan. Reactie infoteur, 18-08-2010
Beste Peter,

Nee, officieel mag dit niet. Het inhaalverbod geldt voor de aangegeven catagoriën, waarbij niet over onderlinge snelheden gesproken wordt.
Echter… ik kan me voorstellen dat -vanuit verkeersinzicht- de doorstroming in bepaalde gevallen belemmerd wordt, zodat een ander gedrag logisch kan zijn en mogelijk niet tot een proces verbaal leidt!?

Mvg - Sjaak

Peter, 16-08-2010
Onder het bord "F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen", hangt nog een vierkant wit bord met zwarte randen met een bus, een vrachtauto en een personenauto met aanhangwagen afgebeeld
wat betekend dit bord eigenlijk Reactie infoteur, 17-08-2010
Beste Peter,

Het onderbord geeft aan voor welke voertuigen of samenstellen van voertuigen het verbod of gebod geldt.

In jouw voorbeeld mag je met de auto zonder aanhanger gewoon inhalen. De vermelde catagoriën hebben overigens alle een beperking van de toegestane maximum snelheid. Inhalen door deze voertuigen belemmeren aldaar waarschijnlijk de doorstroming.

Mvg - Sjaak

Niki, 16-08-2009
In duitsland staan ronde gele verkeersborden. Met zwarte getallen en pijltjes. Kan iemand mij zeggen wat die bordjes betekenen? Reactie infoteur, 16-08-2009
Beste Niki,

Kijk even bij bijgaande linken, mogelijk helpt dat je verder.

http://duits.skynetblogs.be/post/3005597/militaire-verkeersborden-aan-duitse-bruggen

http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 22-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.