Verkeersborden Engeland, Schotland en Wales

Verkeersborden Engeland, Schotland en Wales Verkeersborden Engeland. Buiten het feit dat er in Engeland links gereden moet worden, komen vele verkeersborden en verkeersregels overeen met die in Nederland en vele andere Europese landen. Toch kan het prettig zijn -op reis of vakantie naar Engeland- de verkeersborden of verkeerstekens paraat te hebben, zodat je veilig en soepel aan het Engelse verkeer kunt deelnemen. Onderstaand een overzicht van de meeste voorkomende verkeersborden zoals die in Engeland geplaatst zijn. Verkeersborden en verkeersregels, die overigens ook in Schotland en Wales gelden.

Verkeersborden Engeland

De verkeersborden en verkeersregels die in Engeland gelden, gelden -soms met kleine aanpassingen- ook voor Schotland en Wales. De regelgeving staat omschreven in " The Highway Code", waarvan je onder aan het overzicht een directe link vindt. Ook Malta maakt gebruik van de Engelse regelgeving en lay-out van de Engelse verkeersborden.

Engeland
Schotland
Wales

Hoofdvormen Verkeersborden in Engeland, Schotland, Wales en op Malta

Net als in Nederland zijn er in Engeland een aantal hoofdvormen in de verkeersborden te onderscheiden, die de functie al op afstand duidelijk maken. Door de unieke vorm van de (serie) verkeersborden weet je vroegtijdig of je met gevaar, een gebod, een aanwijzing etc. te maken kunt gaan krijgen. Je rijgedrag kun je hier bij voorbaat enigszins op aanpassen. De exacte betekenis / het gebod / het verbod of de aanwijzing wordt uiteraard bij nadering pas duidelijk.


Hoofdvormen Verkeersborden

1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
  1. Rond: gebods- of verbodsborden. Waarbij de blauwe ronde verkeersborden een verplichting aangeven (b.v. de rijrichting) en de rode ronde verkeersborden een verbod (b.v verboden af te slaan)
  2. Rechthoek: informatieborden in verschillende afmetingen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Daarbij is blauw: informatie, groen: richtingsborden op de hoofdwegen, wit: richtingsborden op de secundaire wegen. De witte rechthoekige borden worden ook als onderborden gebruikt, die in combinatie met een ander verkeersbord de werking of strekking van het bewuste bord toelichten of aanvullen.
  3. Triangel, punt naar boven: waarschuwingsbord, al dan niet aangevuld met een onderbord voor een nadere toelichting
  4. Triangel, punt naar beneden: bord met unieke vorm en functie: geplaatst bij naderen van kruispunten, waar voorrang verleend moet worden aan bestuurders op de kruisende weg. Een onderbord kan nadere informatie toevoegen.
  5. Achthoek: uniek vormgegeven verkeersbord, waarbij gestopt moet worden bij de stopstreep. Bestuurders op de kruisende weg voorrang verlenen!


Voorbeeldberekening Engelse snelheid, hoogtes, lengtes en breedtes

Bereken de lengte 32' - 6"als volgt:
32 '- 6" is: 32 feet (=30.48 cm) plus 6 inch (=2.54 cm)
Lengte is dan: (32 x 30.48) + (6 x 2.54) = 9.75 meter plus 15 cm. = 9.90 meter
In Nederland zal je dan 10 meter op de verkeersborden lezen
-
Bereken de hoogte 14' - 6" als volgt:
14"- 6" is: 14 feet (=30.48 cm) plus 6 inch (=2.54 cm)
Hoogte is dan: 14 x 30.48) + (6 x 2.54) = 4.27 meter plus 15 cm. = 4.42 meter
In Nederland zal je dan 4.4 meter op de verkeersborden lezen
-
Bereken de afstand in yards:
Afmeteing in yds = yard = 0.9144 meter
50 yds = 0.9144 x 50 = 45.72 meter
-
Bereken de snelheid in kilometers per uur:
1 mph (mile per hour) = 1.61 kilometer per uur
40 mph = 40 x 1.61 kilometer = 64.4 kilometer per uur

Verkeersborden Engeland

Schotland - Wales - Malta

Omschrijving Engels

Borden

Toevoeging Nederlands

the maximum speed in miles per hour, at which traffic may travel, if it is safe to do so
maximumsnelheid, maximum toegestane snelheid
the national speed limit for the type of road and class of traffic applies
einde van de aangegeven toegestane maximumsnelheid. De standaardsnelheid voor de geldende weg(en) -gekoppeld aan het type voertuig- zijn weer van kracht. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (streetlight areas) is 30 mph
temporary maximumspeed advised for prevailing traffic conditions
tijdelijke adviessnelheid in bepaalde situaties. In Engeland maximum adviessnelheid; in Nederland maximumsnelheid
maximum speed advised, at miles per hour, at a bend (the plate may be used with other warning signs)
adviessnelheid voor een bocht. Op het onderbord kan andere informatie vermeld staan
minimum speed permitted, in miles per hour, unless it is impracticable or unsafe to comply
minimum toegestane snelheid in miles per uur, mits veilig en logisch
end of minimum speed requirement
niet te verwarren met de verkeersborden in Nederland die de adviessnelheid aangeven
crossroads
zijwegen. Voorrangskruispunt B3. Bestuurders van links en rechts verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg'
side road left
zijweg van links B4. Bestuurders van links verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg'
side road right
zijweg van rechts B5. Bestuurders van rechts verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg'
traffic marges onto main carriageway
Y-splitsing van links. Bestuurders vanuit de splitsing verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg'
traffic marges onto main carriageway
Y-splitsing van links. Bestuurders vanuit de splitsing verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg'
staggered junction
verspringende zijwegen. Bajonetaansluiting: bestuurders vanuit de verspringende wegen verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg'
junction on a bend
bestuurders uit de zijweg in de bocht verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' Symbool op het verkeersbord kan gespiegeld zijn
junction on a bend
bestuurders uit de zijweg in de bocht verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' Symbool op het verkeersbord kan gespiegeld zijn
T-junction
T-splitsing. Vergelijkbaar met de afbuigende voorrang in Nederland
GIVE WAY
B6: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
GIVE WAY
B6: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, met afstand tot het kruispunt
GIVE WAY - STOP
B6: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, met aanduiding van een stopstreep
STOP
B7: STOP verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
End of 20mph zone and start of 30mph speed limit
overgang van een zone van 20 mph naar 30-miles zone
no vehicles, except bicycles being pushed
C1: gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
no entry for vehicular traffic
C2: gesloten voor voertuigen
one-way traffic
C3: éénrichtingsverkeer
no motor vehicles except solo motorcycles
C6: gesloten voor motorvoertuigen op méér dan twee wielen
no goods vehicles over maximum gross weight shown in tons
C21: gesloten voor voertuigen en samstellen van voertuigen, waarvan de totale massa hoger is dan op het bord staat aangegeven
no hors drawn vehicles
gesloten voor aangespannen wagens
no towed caravans
gesloten voor voertuigen met aangekoppelde caravans
no solo motorcycles
C11: gesloten voor motorfietsen
no motor vehicles
C12: gesloten voor alle motorvoertuigen
no cycling
C14: gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
no pedestrians
C16: gesloten voor voetgangers
no vehicle or combination of vehicles over the lenght shown
C17: gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
no vehicles over width shown
C18: gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
no vehicles over width shown
C18: zie boven. Maten kunnen in feet en inch staan en als aanvulling in meters aangegeven worden
no vehicles over the hight shown may pass the sign
C19: gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
no vehicles over the hight shown may pass the sign
C19: gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
no vehicles over the maximum gross weight shown in tonnes
C21: gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
no buses (over eight passengers seats)
gesloten voor autobussen
no ridden or accompanied horses
gesloten voor ruiters te paard, of te voet
no carrying explosives
C22: gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
no articulted vehicles
gesloten voor vrachtauto's met aanhanger
mini roundabout (give way to traffic from the immediate right)
D1: rotonde: verplichte rijrichting
keep right
D2: gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
keep left
D2: gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
vehicles may pass either side to reach the same destination
D3: bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
turn left ahead
D5: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
turn right ahead
D5: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
proceed in direction indicated by the arrow
D4: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
no waiting
E1: parkeerverbod
no stopping
E2: verbod stil te staan
loading prohibited between times shown on the sign
laden en lossen toegestaan tijdens de op het bord vermelde uren
no waiting
verbod stil te staan. Op een bord wordt aangegeven voor welke richting en tijden het verbod geldt
no loading at any time
verbod te laden en lossen
no waiting at any time
verbod stil te staan. Op een bord wordt aangegeven voor welke richting en tijden het verbod geldt
pedestrian zone
voetgangersgebied
parking
E4: parkeergelegenheid
vehicles may be parked partially on the verge or footway
voertuigen mogen deels geparkeerd worden in de berm of op het trottoir of voetpad
vehicles may be parked wholly on the verge or footway
voertuigen mogen in het geheel geparkeerd worden in de berm of op het trottoir of voetpad
loading only
parkeren toegestaan voor laden en lossen. Let op onderborden met andere opschriften
end of verge or footway parking
einde: zie boven
end of verge or footway parking
einde: zie boven
no overtaking
F1: verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
end of overtaking restriction as shown
F2: einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
no overtaking by goods vehicles
F3: verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
end of overtaking restriction as shown
F4: einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
give priorety to vehicles from opposite direction
F5: verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richitng
traffic has priority over oncoming vehicles
F6: bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
no U-turn
F7: keerverbod
no right-turn
gesloten voor rechtsafslaande voertuigen
no left-turn
gesloten voor linksafslaande voertuigen
uneven road
J1: slecht wegdek
bend to right
J2: bocht naar rechts
bend to left
J2: bocht naar links
double bend first to right
J4: S-bocht(en), eerst naar rechts
double bend first to left
J5: S-bocht(en) eerst naar links
steep hill upwards
J6: steile helling
steep hill downwards
J7: gevaarlijke daling
try your breaks
test remmen op goede werking
roundabout
J9: rotonde
level crossing with barrier or gate ahead
J10: overweg met overwegbomen
level crossing without barrier or gate ahead
J11: overweg zonder overwegbomen
level crossing without barrier
J12: overweg zonder overwegbomen
countdown markings may be provided on the approach to a crossing
afstandsmarkering tot een kruispunt. Onderlinge afstand plusminus 90 meter
trams crossing ahead
J14: tram(kruising)
drivers of other vehicles must give way to trams at level crossings without barriers. Sometimes just a "give way" sign or and a tram plate may be used
tramoverweg zonder overwegbomen; geef voorang aan trams. Soms is alleen het verkeersbord met tram plus onderbord (geef voorrang) geplaatst
opening or swing bridge ahead
J15: beweegbare brug
road works
J16: werk in uitvoering
road narrows on both sides
J17: rijbaanversmalling
road narrows on right
J18: rijbaanversmalling rechts
road narrows on left
J18: rijbaanversmalling links
end of dual carriageway
einde vierbaansweg
slippery road
J20: slipgevaar
school crossing patrol ahead
J21: kinderen
zebra crossing
J22: voetgangersoversteekplaats
pedestrians in road ahead
J23: voetgangers
frail or blind or disabled pedestrians likely to cross road ahead
aandacht voor zwakke of blinde verkeersdeelnemers
cycle route ahead
J24: fietsers
soft verges
zachte berm
soft verges
zachte berm over een afstand van....
loose chippings
J25: losliggende stenen
quayside or river bank
J26: kade of rivieroever
agricultural vehicles
landbouwvoertuigen
accompanied horses or ponies likely to be in or crossing the road
aandacht voor ruiters op de weg
supervised cattle crossing
begeleide oversteekplaats voor vee
wild animals
J27: groot wild
cattle
J28: vee
migratory toad crossing
overgang voor trekkende padden
wild fowl
wilde vogels
wild horses or ponies
wilde paarden of ponnie's
horse-drawn vehicles likely to be in the road
aandacht voor paard en wagens
cattle grid
vee rooster
two-way traffic straight ahead
J29:tegenliggers
two-way traffic crosses one-way road
kruisend verkeer uit beide richtingen
low flying aircraft or sudden aircraft noise
J30: laagvliegende vliegtuigen
side winds
J31: zijwind
traffic signals
J32: verkeerslichten
traffic queues likely ahead
J33: file
risk of ice
J36: ijzel of sneeuw
danger. A plate indicates nature of danger
J37: gevaar. Op het onderbord wordt de aard van het gevaar aangegeven
electrified overhead cable
elektriciteitskabels
road humps
J38: verkeersdrempel
available hight of headroom
maximale doorrijdhoogte. Hoogte kan ook in meters worden weergegeven
risk of grounding
gevaar voor vastlopen van (lange) voertuigen
slow moving vehicle
langzaam rijdende voertuigen
worded warning sign
aard van de waarschuwing wordt op het bord weergegeven
available hight of headroom
maximale doorrijdhoogte. Hoogte kan ook in feet en inches worden aangegeven
risk of falling or fallen rocks
vallend gesteente
tunnel ahead
tunnel
motorway
G1: autosnelweg
end of motorway
G2: einde autosnelweg
home zone
G5:erf
end of home zone
G6: einde erf
start of designated quiet lane
G5a stiltegebied
end of designated quiet lane
G6a einde stiltegebied
seperated path and track for pedal cycles and pedestrians
G7-11 gescheiden voet- fietspad
shared route for pedal cycles and pedestrians only
G7-11 gecombineerd voet- fietspad
route for pedal cycles only
G11: verplicht fietspad
route for trams only
trambaan
route for buses and pedal cycles only
baan voor bussen en fietsers. Let op de onderborden voor andere weergaven.
start of a speedlimit at the boundary of a town or village
H1 bebouwde kom
Voor de inhoud van "Traffic Signs" : www.dft.gov.uk Engeland, Schotland, Wales en Malta
Toegestane maximumsnelheid voor personenwagens
(tenzij op borden anders is aangegeven)
binnen de bebouwde kom (indicatie: daar waar lantaarnpalen staan)30 mph
op wegen met één rijstrook in beide richtingen60 mph
op wegen met meer rijstroken in beide richtingen70 mph
op autosnelwegen70 mph
© 2010 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
WK voetbal 1958Zweden heeft in 1958 de eer om het WK voor dat jaar te mogen organiseren. Het speelsysteem is voor de laatste keer aange…
Vakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie–Regelgeving en maximumsnelheid in Europa. Goed voorbereid op reis! Voor velen staat de (auto) zomervakantie wee…
Verkeersborden GhanaVerkeersborden GhanaVerkeersborden Ghana. Ghana -de vroegere Goudkust- is sinds 1957 onafhankelijk. Tot die tijd was “de Goudkust” een kolon…
Wat betekenen die strepen op de weg?Wat betekenen die strepen op de weg?Op een heleboel wegen buiten de bebouwde kom komen we tegenwoordig een ander soort belijning tegen. De oude doorgetrokke…

Cursus theorie voor het rijexamen: VerkeersdeelnemersIn deze eerste les van de theorie voor het rijexamen ga je meer leren over de verschillende deelnemers die in het verkee…
Zoab en geen aquaplaning meerZoab (zeer open asfalt beton) is een wegverharding met een hoog percentage holle ruimte. Met zoab wordt het opspatten va…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • GOV.UK
  • RVV1990
Reacties

H. Hoofstede, 14-02-2016
Bedankt voor deze duidelijke informatie

mvg Henk Reactie infoteur, 15-02-2016
Fijn om te horen Henk; daar doen we het voor!

Mvg - Sjaak

Jan, 29-06-2015
Prachtige samenvatting van de verkeersregels ter plekke! Reactie infoteur, 30-06-2015
Goed om te lezen Jan, daar doen we het voor!

Mvg - Sjaak

Niels, 20-05-2013
Ben elke keer weer verrast door de heldere infoNu. Reactie infoteur, 20-05-2013
Thanks Niels, hoop dat je er wat aan hebt.

Mvg - Sjaak

Immanuel Altes, 02-03-2012
Moet ik iets aan mijn verlichting doen als ik naar Schotland ga?. Deze is nu namelijk afgesteld op rechts rijden. Reactie infoteur, 02-03-2012
Beste Immanuel,

Kijk even bij de gelinkte site:
http://www.schotlandforum.nl/index.php?topic=7.25

Mvg - Sjaak

F. R. Mandemaker, 27-07-2011
Bedankt voor deze mogelijkheid om wat verkeerszekerder naar Schotland te gaan.
Zal het vakantieplezier zeker ten goede komen! Reactie infoteur, 28-07-2011
Bedankt en… een goede en veilige vakantie!

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 21-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.