Boete overtreding met fiets en scootmobiel 2020

Boete overtreding met fiets en scootmobiel 2020 Hoe hoog zijn de boetes voor overtredingen met de fiets of scootmobielvoor 2020? Alhoewel de bestuurder van een fiets (scootmobiel en gehandicaptenvoertuig) bij deelname aan het verkeer als zwakkere verkeersdeelnemer wordt gezien, moeten ook zij zich aan de voor hen geldende verkeersregels houden. De boetes en de bijbehorende geldbedragen die bij de overtredingen worden uitgeschreven, worden nog door de wet Mulder afgehandeld. De regelgeving en de daaruit voortvloeiende boetes bij overtreding van de verkeersregels zijn gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 en het RVV 1990.

De fietser in het verkeer

Fietsers -en dan met name jonge fietsers- vertonen vaak onberekenbaar gedrag. Enerzijds zijn ze jong en onbevangen en hebben mogelijk aandacht voor andere zaken dan het verkeer, anderzijds is de kennis van de verkeersregels, gevaarherkenning en het hebben van verkeersinzicht onvoldoende aanwezig of nog in ontwikkeling.

Dat fietsers in het algemeen als zwakkere verkeersdeelnemers worden gezien heeft ook te maken met het onstabiele gedrag van de fiets (b.v. wind, gladheid, slecht wegdek, uitwijken op twee smalle banden, leeftijd, cultuur) en het feit dat een fietser weinig voorzieningen op en om de fiets kent die bescherming bieden. Veelal is de fietser bij deelname aan het verkeer ook slechter zichtbaar dan de meeste andere verkeersdeelnemers.

Boete mobiele telefoon op de fiets - 95 euro

Als de politie (vanaf 1 juli 2019) ziet dat u tijdens het fietsen uw telefoon (of een ander mobiel elektronisch apparaat zoals een navigatiesysteem, tablet of muziekspeler) vasthoudt, dan kunt u een boete krijgen van €95. Als u stilstaat mag u uw telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat wel vasthouden en gebruiken.


Afwijkende regels fietsers

 • Voor bestuurders van fietsers geldt géén maximum toegestane snelheid. *
 • Fietsers mogen als enige bestuurders met zijn tweeën naast elkaar rijden, zolang zij het overige verkeer niet hinderen.
 • Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
 • In enkele gevallen mogen fietsers bij rood licht rechts afslaan (dit moet dan wel aangegeven staan). Zij laten -bij rechts afslaan- links afslaande tegemoet komende bestuurders dan wel voor gaan, evenals overstekende voetgangers en/of over rijdende bestuurders van gehandicapten voertuigen die gebruik maken van het trottoir of voetpad.

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet

* Voor eenieder die aan het verkeer deelneemt, geldt wel artikel 5 uit de Wegenverkeerswet; het zogenaamde "kapstokartikel".
Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd.

Gehandicaptenvoertuigen

Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig gebruiken het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets-/bromfietspad of de rijbaan. Deze bestuurders zijn vrij bij de keuze van de plaats op de weg. De plaats op de weg die zij innemen bepalen de regels die zij moeten volgen en eventueel overtreden. Zo volgen zij rijdend op het trottoir of voetpad de verkeersregels voor voetgangers en rijdend op de rijbaan de regel voor voertuigen.

Maximum toegestane snelheid gehandicaptenvoertuig met motor

 • Trottoir of voetpad: 6 km/u zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Op de rijbaan: 45 km/u zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Fiets-/bromfietspad: 30 km/u binnen de bebouwde kom en 40 km/u buiten de bebouwde kom.

Boete overtreding verkeersborden 2020

Bij een aantal boetebedragen wordt verwezen naar het overtreden van de regel die voortvloeit uit de omschrijving en het gewenste gedrag van een verkeersbord, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

De wet Mulder

De genoemde boetebedragen -per januari 2020- zijn gebaseerd op 'lichte' overtredingen die nog administratief via de wet Mulder worden afgehandeld. Waar in het overzicht OM staat weergegeven, worden de sancties niet meer volgens de wet Mulder afgehandeld, maar beslist de officier van justitie over de sanctie.

Boete overtreding met fiets, scootmobiel en gehandicaptenvoertuig 2020

(gehandicaptenvoertuig met en zonder motor)
Omschrijving van de overtreding en boetebedragen in Euro's voor 2016Euro
Een aanwijzing van een opsporingsambtenaar niet opvolgenOM
Beneden de 16 jaar een gehandicaptenvoertuig (zonder ontheffing) besturen250
In strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift 55
Niet op eerste vordering een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer ter inzage afgeven55
Niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen 95
Niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen 90
Niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht95
Als bestuurder, die in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens
de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, de gegeven bevelen niet opvolgen
140
Niet zoveel mogelijk rechts houden op weg95
Als (snor)fietser niet het verplichte fietspad (G11) of fiets/bromfietspad (G12a) gebruiken55
Als (snor) fietser bij ontbreken verplicht fietspad (G11) of fiets/ bromfietspad (G12a) niet de rijbaan gebruiken (ook gebruiken bij fietsen op voetgangersgebied) (G7)55
Inhalen
Niet links inhalen95
Een bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar linksaf wil slaan, links inhalenOM
Een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats inhalenOM
Oprijden van kruispunten
Een kruispunt blokkeren95
Verlenen van voorrang
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg
Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram
Een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 95
Doorsnijden militaire colonnes/uitvaartstoeten
Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden35
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden35
Afslaan
Afslaan zonder richting aan te geven35
Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ links dicht achter voor laten gaan
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan
Bij het links afslaan de rechts afslaande bestuurders niet voor laten gaan
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 95
Stilstaan
Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd55
Parkeren
Parkeren zonder dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte 150
Parkeren in parkeervak bij parkeermeter35
Een fiets op andere wijze plaatsen dan is toegestaan35
Signalen en verlichting
Signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan wat voor signalen35
Geen licht voeren bij: nacht, binnen de bebouwde kom35
Geen licht voeren bij:
 • nacht, buiten de bebouwde kom
 • dag, indien het zicht slecht is
Beide 55
Groot licht voeren bij dag, bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig55
Niet gelijktijdig branden achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde, bij nacht, binnen de bebouwde kom35
Niet gelijktijdig branden achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde, bij:
 • nacht, buiten de bebouwde kom
 • dag, indien het zicht slecht is
 • mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is
 • mistlicht(en) aan de voorzijde voeren

55
55
55
35
Bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd geen voor- en achterlicht voeren
Als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig zonder motor, gebruikmakend van de rijbaan of het fiets-/bromfietspad35
Als fietser bij nacht of dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd geen voortdurend voor tegemoetkomende weggebruikers zichtba(a)r(e) wit(te)- of ge(e)l(e) licht(en) aan de voorzijde voeren en/of voortdurend voor van achteren naderende weggebruikers zichtbaar rood licht aan de achterzijde voeren55
Verblindend wit of geel licht aan de voorzijde voeren55
Knipperende verlichting voeren55
Naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het (de) toegestane bermlicht, bochtlicht, hoeklicht, richtlicht, markerings- of staaklichten55
Voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze dan genoemd op welke wijze gebruikt55
Autosnelwegen
Als fietser of bestuurder van een gehandicaptenvoertuig met of zonder motor op autoweg of autosnelweg (spookrijden).
150
Autowegen
Als fietser of bestuurder van een gehandicaptenvoertuig met of zonder motor op autoweg of autosnelweg (spookrijden).
150
Voetgangers niet voor laten gaan van/als
 • blinde voorzien van een blindenstok waaruit bleek dit; mate van hinder
 • een persoon die zich moeilijk voortbeweegt
 • voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken)
 • gehandicaptenvoertuig (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken)
OM
Voorrangsvoertuigen
Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan werden optische en geluidssignalen gevoerd95
In- en uitstappende passagiers
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven150
Bijzondere manoeuvres
Zonder het overige verkeer voor te laten gaan bij:
 • wegrijden
 • achteruitrijden
 • uit een uitrit de weg oprijden
 • van de weg een inrit inrijden
 • keren
 • invoegen
 • uitvoegen
 • van rijstrook wisselen
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 95
Autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte55
Zitplaatsen
Tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten) geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr in bus;passagiers < 18 jr en < 1.35 m, bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats55
Als (brom)fietser een passagier jonger dan acht jaar vervoeren op ondoelmatige/onveilige voorziening55
Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur mobiele telefoon
Als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden 95
Verkeersborden
Geen voorrang verlenen (B6)95
Niet stoppen bij stopbord (B7)55
Geen voorrang verlenen (B7)95
Niet stoppen en geen voorrang verlenen bord B6 bord B795
Handelen in strijd met geslotenverklaring
In beide richtingen (C1) wegen algemeen35
 • in beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken)
 • eenrichtingsweg overige wegen (C2)
 • eenrichtingsweg (C3)
 • eenrichtingsweg (C4) bord C3 bord C4
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 55
Geslotenverklaring
Ruiter, vee, wagen, motorvoertuig niet harder dan 25 km/h, brommobiel,
(brom)fiets en gehandicaptenvoertuig (C9)
35
Fiets, gehandicaptenvoertuig zonder motor (C14) (categorie 3 betreft alleen snorfiets) bord C14 35
 • bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met in werking zijnde motor bord C12 bord C13
 • (brom)fiets, gehandicaptenvoertuig (C15)
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 35
Rijrichting
Rijden in strijd met:
 • verplichte rijrichting op rotonde (D1)
 • gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2)
 • gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4)
 • gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5)
 • gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6)
 • gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7)
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 35
Parkeren en stilstaan
Verbod (brom)fietsen te plaatsen (E3)35
Inhalen
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5)55
Overige geboden en verboden
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5)55
Keren in strijd met keerverbod (F7)55
Niet stoppen bij stopgebod (F10)95
Gebruik maken van een uitsluitend voor:
 • lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus (F13)
 • trams bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig (F15)
 • lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus (F17)
 • vrachtauto’s en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto of lijnbus (F19)
 • vrachtauto’s bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 35
Verkeerslichten
Driekleurig verkeerslicht
 • niet stoppen voor rood licht
 • rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan
95
95
Tweekleurig verkeerslicht
Niet stoppen voor rood licht
95
Rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan95
Bruglichten
Niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht
95
Overweglichten
Niet stoppen voor rood knipperend overweglicht
95
Voetgangerslichten
Oversteken bij rood voetgangerslicht
Oversteken bij geel knipperlicht en overig verkeer ter plaatse niet voor laten gaan
Voor beide overtredingen geldt een boete van euro 95
Rijstrooklichten:
Rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken
55
Verkeerstekens op het wegdek
Doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting55
Als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen95
Verdrijvingsvlak gebruiken95
Als bestuurder een puntstuk gebruiken95
Niet stoppen voor stopstreep35
Bij haaientanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg mate van gevaar/hinder90
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus, autobus of tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS”55
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram,
gebruik maken van een busbaan of - strook aangeduid met: “LIJNBUS”
55
Verplichtingen weggebruikers
Het niet opvolgen aanwijzing:
 • dmv een rode lamp
 • verlichte politietransparant
 • verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat
 • verkeersbrigadier bord F10
OM
Niet opvolgen van aanwijzing:
 • gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar
 • gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar
 • gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie
 • gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of bedrijfsauto van transportbegeleider
OM
* geldt alleen voor gehandicaptenvoertuigen

Bezwaar indienen CJIB - Centraal Justitieel Incassobureau

Heeft u naar aanleiding van een overtreding een bekeuring ontvangen en bent u het hiermee niet eens, dan bestaat de mogelijkheid hiertegen bezwaar in te dienen bij het CJIB.

Beroep aantekenen

Digitaal beroep aantekenen kan eenvoudig en on-line. Volg stap voor stap de instructies voor Het Digitaal Loket

Lees verder

© 2014 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boeken over veilig rijden met de scootmobielBoeken over veilig rijden met de scootmobielMet een scootmobiel rijden is toch anders dan als fietser of automobilist aan het verkeer deelnemen. Misschien wilt u we…
Scootmobiel; veiligheid, verkeersregels en cursussenScootmobiel; veiligheid, verkeersregels en cursussenScootmobielen zijn gehandicaptenvoertuigen met een motor, net als elektrische rolstoelen en invalidenkarretjes. Er gelde…
Ins en outs van de Wet MulderIns en outs van de Wet MulderDe Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, beter bekend als de Wet Mulder, is in het leven geroe…
Scootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidScootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidDe scootmobiel; rijden, verkeersregels en veiligheid op de weg. Een blik op de weg leert ons dat de scootmobiel niet mee…

Wielrennen, hoe pak je dat aan? Tips voor de beginnerWielrennen is leuk en gezond en steeds meer mensen doen het. Wil jij ook in de benen komen op de racefiets, maar weet je…
Snorfiets en elektrische fiets, verkeersregels en voordelenSnorfiets en elektrische fiets, verkeersregels en voordelenDe snorfiets is een prettig vervoersmiddel en voor steeds meer mensen een aantrekkelijk voertuig. Je hoefde er voorheen…
Bronnen en referenties
 • Overheid.nl
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • CJIB
 • Autorij-instructie.nl
Reactie

Aad van Duijn, 09-10-2016
Ik denk dat de stelling dat voor een fiets geen maximum snelheid geldt niet een juiste is.
Er is één uitzondering: als er een bord met een maximumsnelheid staat op het wegvak waar je op rijdt, moet je je aan die maximumsnelheid houden, óók fietsers en zelfs voetgangers. Een wegvak houdt op bij de eerste de beste afslag, dus vaak duurt dat niet zo lang. En meestal zijn fietspaden gescheiden van de normale weg, waardoor je niet op hetzelfde wegvak zit en de maximumsnelheid dus niet geldt. Oftewel: als fietser heb je geluk. Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Aad,

Natuurlijk dient de fietser zich ook aan de maximum geldende snelheid te houden. Dit is echter niet expliciet vastgelegd en is ook moeilijk vast te leggen. Theoretisch zou een staande houding -na controle- de enige mogelijkheid zijn. Artikel 5 zal dan waarschijnlijk -in bepaalde situaties- eerder gehanteerd worden. “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 19-03-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Fietsen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.