Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2021

Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2021 2021 - Boete of bekeuring bij te hard rijden, oftewel overschrijding van de maximum toegestane snelheid met de personenauto of lichte bedrijfsauto in Nederland voor 2021. De weergegeven boetebedragen gelden voor de snelheidsovertredingen in 2021 met de personenauto en alle andere motorvoertuigen op meer dan twee wielen, plus brommobielen. De opgelegde boetes zijn afzonderlijk weergegeven en afhankelijk van het soort weg waarop de snelheidsovertreding plaatsvindt; binnen de bebouwde kom, een erf of 30-km-zone en buiten de bebouwde, op autowegen en autosnelwegen. Het rijden met een te hoge toegestane snelheid op bedoelde wegen bij wegwerkzaamheden wordt met een hogere bekeuring beboet.

Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden 2021

Meer dan tachtig procent van alle verkeersboetes wordt uitgedeeld vanwege te hard rijden, oftewel voor snelheidsovertredingen.
De bedragen van de boetes -voor te hard rijden- die in de tabel zijn opgenomen, betreffen boetes die nog administratief via de Wet Mulder worden afgedaan. Een minimumbedrag bij het overschrijden van de maximum toegestane snelheid waarvoor u -via de Wet Mulder- beboet kunt worden bedraagt: vanaf 12 euro tot een maximum van 423 euro. Vermelde boetebedragen zijn na de wettelijk verplichte correctie op de gemeten snelheid en administratiekosten.

Vaststellen boetebedragen 2021

De boetebedragen voor snelheidsovertredingen zijn opgenomen voor snelheidsovertredingen van 1 tot en met 30 km per uur. Het verschil in hoogte van de boetes wordt onder andere bepaald door de gereden snelheid, de snelheidsovertreding, de weg waar de snelheidsovertreding plaatsvindt, zoals: 'binnen de bebouwde kom', 'buiten de bebouwde kom', op de autosnelweg, de autoweg en bij wegwerkzaamheden.


Vaststellen boetebedragen 2021

De boetebedragen voor snelheidsovertredingen zijn opgenomen voor snelheidsovertredingen van 1 tot en met 30 km per uur. Het verschil in hoogte van de boetes wordt onder andere bepaald door de gereden snelheid, de snelheidsovertreding, de weg waar de snelheidsovertreding plaatsvindt, zoals: 'binnen de bebouwde kom', 'buiten de bebouwde kom', op de autosnelweg, de autoweg en bij wegwerkzaamheden.

Te vermelden gegevens in de toelichting

Gemeten, gecorrigeerde en toegestane snelheid, afstand waarover werd gevolgd en onderlinge afstand, wijze van constateren, snelheidsmeter wel/niet geijkt/getest, soort weg e.d.

Benadering bij wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden moet sprake zijn van daadwerkelijk werkzaamheden op dat moment en/of van een gewijzigde wegsituatie, die een gevaarscheppend element oplevert. Dit moet vermeld worden.

Snelheidsoverschrijding met meer dan 50 km/u

(deze worden niet via de Wet mulder afgedaan)
Bij een snelheidsoverschrijding vanaf 50 km/h kan het rijbewijs ingevorderd worden en dient proces-verbaal te worden ingezonden aan het parket. Er moet dan wel een staandehouding plaatsvinden.

Inbeslagname van het voertuig

Bij overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 100% in samenhang met een geconcretiseerde gevaarzetting, kan je auto in beslag genomen worden. In twijfelgevallen zal -vóórdat tot inbeslagneming wordt overgegaan- overleg plaatsvinden met het OM.

Hoogte boete snelheidsovertreding 2021

 • Snelheden en bedragen zijn ná aftrek van ondervermelde correctie, maar zonder administratiekosten.
 • In de tabel weergegeven getallen bij snelheidsovertredingen in km/u zijn bedragen in Euro's.

Correctie op snelheidsovertreding

De correctie op de gemeten snelheid bedraagt in km. per uur:
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 00 t/m 100 km/u. - 3 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 101 t/m 130 km/u. - 4 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 131 t/m 165 km/u. - 5 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 166 t/m 200 km/u. - 6 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 201 t/m 230 km/u. - 7 kilometer.

Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar soms andere, strengere regels.

Hoogte boete snelheidsovertreding 2021

Algemeen

 • Als bestuurder niet in staat zijn, het voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is bij snelheden tot en met 80 km/u. (kleven) - 300 euro. Daarboven beslist het OM.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg - 150 euro
 • Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg - 250 euro

Boete binnen de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom en overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij plaatsing verkeersbord A1, uitgezonderd 30-km aanduiding.
MAXIMAAL € 346 bij een overschrijding van 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 29354350576574100108120129139149
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 160173184197211224239251267282300314330

Boete 30-km zone en erf

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij plaatsing verkeersbord A1 -30km zone en binnen een erf.
MAXIMAAL € 430 bij een overschrijding tot 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 4857667788100110139150164177191204
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 219233249265282298315333352373393412430

Boete wegwerkzaamheden - Bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1 en A3).
MAXIMAAL € 430 bij een overschrijding tot 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 4857667788100110139150164177191204
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 219233249265282298315333352373393412430

Boete (auto)wegen buiten bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1 en A3)
MAXIMAAL € 329 bij een overschrijding van 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 2532394652616994104114123133142
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 152162176188200212224239252267280295313

Boete wegwerkzaamheden - (auto)wegen

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1 en A3)
MAXIMAAL € 401 bij een overschrijding van 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 39475665758393117130142153165179
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 193206220233249265280295313330346365383

Boete autosnelweg

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom
MAXIMAAL € 450 bij een overschrijding van 39 kilometer.
Km/u 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Euro 121622253138445158658997 105 114 123
Km/u 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Euro 132143155165177189200212224235249261271 286 302
Km/u 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Euro 316331346362378394411427435

Boete wegwerkzaamheden - Autosnelweg

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1)
MAXIMAAL € 383 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 33415161708089115126137148158170
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 184197211224239252267282300315331349365

Bezwaar indienen tegen een bekeuring voor te hard rijden

Boetes voor te hard rijden zijn -naast die voor fout parkeren of foutief stilstaan- waarschijnlijk het meest voorkomend. Twijfelt u aan de hoogte van de boete, of meent u dat deze onterecht is "uitgeschreven", dan bestaat er de mogelijkheid hiertegen Bezwaar in te dienen.

Regels beginnersrijbewijs

Sinds 30 maart 2002 gelden voor beginnende bestuurders -de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs- strengere regels dan voor bestuurders die hun rijbewijs al langer in het bezit hebben. Word je voor onderstaande feiten staande gehouden door de politie, dan volgt registratie bij het Openbaar Ministerie en eventuele vermindering van de de punten van je beginnersrijbewijs. Vanaf oktober 2014 geldt bij een veroordeling voor twee zware overtredingen -binnen vijf of zeven jaar- dat je het rijbewijs moet inleveren en opnieuw examen voor het rijbewijs moet doen bij het CBR. De periode van 7 jaar kan gelden voor degene die op de leeftijd van 16 jaar het rijbewijs heeft behaald; vijf jaar voor degene die op de leeftijd vanaf 18 jaar het rijbewijs heeft behaald.

Overtredingen bij een beginnersrijbewijs

Overtredingen die tot ongeldig verklaren van het rijbewijs kunnen leiden:
 • Snelheidsovertredingen van méér dan 30 km. per uur.
 • Het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet*
 • Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet.
 • Overtreding van artikel 19 van het RVV 1990 - De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Onder andere bumperkleven.
 • Forse overtreding van artikel 20, 21, 22 van de Wegenverkeerswet. (artikelen die de toegestane maximumsnelheden regelen)
 • Het negeren van verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden (artikel 62 van het RVV 1990/ Wegenverkeerswet)
 • Het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels dan wel verkeerstekens, indien daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht.

Wegenverkeerswet - Belangrijke artikelen

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet - Kapstokartikel

Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Het gebruik van het woord "eenieder" houdt in dat in dat je niet direct zelf aan het verkeer deel hoeft te nemen, om toch in overtreding te zijn. Verbrand je bijvoorbeeld takken in de tuin dat een grote rookontwikkeling tot gevolg heeft, dan kan dit je aangerekend worden als het verkeer er ernstige hinder van ondervindt.

Gevaarzettend gedrag

Hier valt onder andere ook agressief rijgedrag, oftewel "gevaarzettend gedrag" onder. Agressief rijgedrag kan -afhankelijk van de ernst- tot een veroordeling van 2 maanden hechtenis, of hoge geldboetes leiden. De rijbevoegdheid kan bij veroordeling tot 2 jaar ontzegd worden.

Artikel 6 van de Wegenverkeerswet: letsel of dood door schuld

Letsel of dood door schuld: het is eenieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Dodelijke slachtoffers verkeersongeval

Vindt er ten gevolge van agressief verwijtbaar rijgedrag een ongeval plaats waarbij (dodelijk) slachtoffers vallen, dan wordt dit aangerekend als een misdrijf, waarbij ontzegging van de rijbevoegdheid van 5 jaar kan volgen en maximaal 9 jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden.

Artikel 7 van de Wegenverkeerswet: betrokkenheid bij een ongeval

Bij betrokkenheid bij een (ernstig) ongeval geldt het volgende:
 • Het is degene die op één of andere manier bij een verkeersongeval is betrokken verboden de plaats van het ongeval te verlaten.
 • Deze plaats mag slechts worden verlaten wanneer behoorlijk de gelegenheid is gegeven de identiteit vast te stellen, zowel van de betrokken personen, als de betrokken motorrijtuigen.
 • Niemand die bij het ongeval letsel is toegebracht in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

Artikel 8 van de Wegenverkeerswet: stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden

Bezwaar - Rijden onder invloed van stoffen of een combinatie van stoffen waarvan je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze de rijvaardigheid kunnen verminderen, zodat je niet tot het behoorlijk besturen van een voertuig in staat bent.
Alcoholdelicten tellen niet mee voor het puntenrijbewijs. Rijden onder invloed kunnen wel leiden tot het verplicht volgen van LEMA (lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer) of EMA (educatieve maatregel alcohol en verkeer). Het maximum toegestane promillage alcohol voor een beginnende bestuurder is 0,2 (plusminus één standaardglas alcohol)

Lees verder

© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Bekeuringen 2021: verkeersboetes en snelheidsovertredingenBekeuringen 2021: verkeersboetes en snelheidsovertredingenDe boete voor te hard rijden kan u in 2022 en 2023 veel geld kosten, maak een eigen berekening. Zeker als er werkzaamhed…
Verkeersboetes 2020, bekeuringen rood - snelheidsovertredingVerkeersboetes 2020, bekeuringen rood - snelheidsovertredingVerkeersboetes in 2020, door rood licht rijden, bekeuringen voor de auto en gebreken aan de auto kosten u veel geld. In…
Verkeersboetes 2020 - overzicht hoogte bekeuringenVerkeersboetes 2020 - overzicht hoogte bekeuringenTe hard gereden, fout geparkeerd of gebeld achter het stuur? Hierop kunnen in Nederland fikse boetes staan. De hoogte va…

Maximumsnelheid met de auto: volgens regels CBRIn Nederland is het vaak erg onduidelijk welke maximumsnelheid geldt op de weg. Er bestaan basisregels, maar daar worden…
Van woonerf naar erf - Regels en maximumsnelheidVan woonerf naar erf - Regels en maximumsnelheidBinnen een erf staan wonen, verblijven en spelen centraal; voetgangersvoorzieningen als stoep of trottoir ontbreken. Het…
Bronnen en referenties
 • Openbaar mimisterie
 • Ministerie Verkeer en waterstaat
 • CJIB
 • Autorij-instructie.nl
Reacties

Jr, 02-11-2020
Helaas heb ik te hard gereden binnen de bebouwde kom. 50 is toegestaan en snelheid was tussen de 70 en 80.
Er stond een politieauto bij het stoplicht. Vanuit de auto meten ze met een lasergun. Ik heb voor het stoplicht voor rood staan wachten om linksaf te slaan. (hun stonden rechts stil bij een afslag). Ik ben verder niet aangehouden. Ze hadden ook alle ruimte om mij aan te houden, het was erg rustig en ze zaten met 2 man in de auto.

Krijg ik nu wel een boete omdat ik op diverse site lees dat je bij een lasergun wel aangehouden moet worden tenzij niet mogelijk. Reactie infoteur, 02-11-2020
Best Jr.

Nee, een aanhouding is niet nodig; de laser is geijkt en dit is voldoende om de overtreding te constateren.

Mvg - Sjaak

Lars, 26-09-2020
Ben geflitst tegen 191, 185 correctiesnelheid op de autosnelweg. De toegestane snelheid was 120km/h. De feitcode van de overtreding is VM070. Wat gaat mijn boete zijn en wat kan er gebeuren (ben een belg). CJIB heeft me al gecontacteerd om te weten wie de bestuurder was, heb dit meteen via de website doorgegeven. Hoelang gaat het duren vooraleer ik meer weet?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 28-09-2020
Beste Lars,

Via onderstaande link kun je berekenen wat de boete / gevolgen zijn voor België. Het kan tot enkele maanden duren voordat je wat hoort. Dit geldt voor beide landen.
Zie:
https://www.wegcode.be/boeteberekening
Voor Nederland geldt dat het OM de hoogte van de boete bepaalt omdat de snelheidsovertreding te hoog is. Dit is mede afhankelijk van de verkeerssituatie op het moment van de overtreding, de duur van het bezit van het rijbewijs en het "verkeersverleden".

Mvg - Sjaak

Iam, 06-08-2020
Goedendag,

Vanmorgen reed ik te snel over autosnelweg en ben ik aan de kant gehaald.
Een agent in burger liet me weten dat ik 200km pu ging terwijl ik zag dat ik tussen de 160/170 zat. Veel te hard, klopt!
Hij gaf ook aan dat hij vond dat ik 5 kreeg had zitten bumperkleven, niet mijn beleving maar die discussie ga ik liever niet aan.

Aangezien ik al 13 jaar mijn rijbewijs heb en misschien 2 keer een flitsboete voor 10 km te hard heb gehad in mijn leven ben ik benieuwd wat me te wachten staat.

de agent liet mij weten dat hij het toch gaat afronden naar 150 waar ik blij mee ben maar ook gek vind als je zo overtuigt bent dat ik 200 reed. ik ben in afwachting van de OvJ maar ik zag dat bumperkleven en 50 te hard al snel op een boeten van 600+770 = 1300 euro neer komt…

klopt dit een beetje? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Iam,
Ik kan niet aangeven of het bedrag zal kloppen. Zowel bij de snelheidsovertreding als bij het bumperkleven is het aan het OM om de hoogte te bepalen. Bumperkleven valt niet meer onder de wet Mulder. In ieder geval zal het boetebedrag voor de snelheidsovertreding meer dan 440 euro bedragen. Ik neem aan dat de maximum toegestane snelheid op de autosnelweg 100 km/u was?

Mvg - Sjaak

P., 05-08-2020
Beste,
Onlangs ben ik bekeurd binnen de bebouwde kom. Feitcode VA035 met correctie 81 ipv 50.
Ik was de bestuurder. Heb ik online doorgegeven. We zijn nu 10 weken verder en nog steeds hoor ik niets. Is lang wachten een reden om me zorgen te maken. Een vriend van me is onlangs bekeurd voor een gelijkwaardig feit en had binnen 6 weken zijn strafbeschikking in huis. Ben geen recidivist, alleen in 1990 een keer ontzegging gehad ivm te hoge snelheid. Waarom duurt het zo lang. Ik wil graag de duidelijkheid, het kan maar duidelijk zijn. Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste P.

Dit kan tot vier maanden duren. Het zal geen invloed hebben op de trafeis, ook al zal het OM over de hoogte beslissen.
Zie ook:
https://www.bezwaartegenverkeersboetes.nl/hoe-lang-voordat-je-boete-binnen-krijgt/#:~:text=Bij%20verkeersboetes%20geldt%20in%20principe, Houd%20daar%20rekening%20mee.

Mvg - Sjaak

M., 28-07-2020
Goeiedag,

Laatst was ik aan het rijden op de snelweg in de ochtend na 06:00. Het was dus weer 100 km per uur op de wegen. Ik reed 180 op de snelweg. Naast mij op een weiland (ertussen nog een vangrail en dan de snelweg) reed er een politie auto op een weggetje naast de vangrail. Ze stonden niet stil. Ik zag ze pas toen ik net naast hun reed zeg maar en remde gelijk af naar 130/120. Niet genoeg natuurlijk. Ik ben niet achtervolgd of staande gehouden of wat dan ook.

Kan ik nu een boete verwachten of heb ik geen probleem? Er was ook geen flitspaal, dus dan zou ik echt gelaserd moeten zijn door de politieauto. Hopelijk is dat niet het geval omdat ik van mensen te horen kreeg dat ze je echt staande moeten houden.

Groetjes Reactie infoteur, 29-07-2020
Beste M,

Gezien de beschrijving is het niet aannemelijk dat je een boete kunt verwachten. Een correcte meting / waarneming is waarschijnlijk niet te maken. Een staande houding is in principe niet nodig om een overtreding te constateren, wel als het om een overtreding gaat die tot inname van het rijbewijs zou kunnen leiden (er is niet waar te nemen wie de bestuurder is/was). Bekeuring kan dan hooguit op kenteken plaatvinden.

Mvg - Sjaak

Natan, 21-06-2020
Goedemorgen,

Ik heb even een vraag, vannacht ben ik aangehouden en de reden daarvoor was dat ik te hard had gereden binnen de bebouwde kom. Ik kwam van een 80 weg die vervolgens en 50 weg werd. Ik reed 46 km te hard. Toen ik werd gemeten. Daarnaast had ik ook iets teveel alcohol op. Ik had 480 geblazen en ik heb nog net geen 5 jaar mijn rijbewijs. Helaas was die ook gelijk ingenomen.

Dit is wel pas de eerste keer dat ik in aanraking ben gekomen met de politie.

Dus vandaar dat ik echt benieuwd ben wat mijn straf is. En Hoelang ik mijn rijbewijs kwijt ben.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 22-06-2020
Beste Natan,

Daar is geen uitspraak over te doen, het OM beslist hierover en de strafmaat zal -los van het persoonlijk verkeersverleden- ook afhangen van het gevaar dat het gedrag ten tijde van de overtreding heeft opgeleverd.

Mvg - Sjaak

Kees, 03-06-2020
Beste S,

Ik ben vannacht 01:00 staande gehouden en ben gelaserd met 188 km/h met een correctie van 6 km. 182 km te hard op de autosnelweg. Dit is mijn 2e keer voor een snelheidsovertreding. De 1e keer reed ik binnen de bebouwde kom 52 km/h te hard en was ik 10 dagen mijn rijbewijs kwijt en moest een EMG cursus doen.
Wat kunnen nu de gevolgen voor mij zijn en wat kan ik zelf doen om zsm me rijbewijs terug te krijgen?

Met vriendelijke groeten

Kees Reactie infoteur, 04-06-2020
Beste Kees,

Terug krijgen van het rijbewijs wordt door het OM bepaald, evenals de gevolgen die het kan hebben. Gezien de herhaling (recidieve) zal de strafeis waarschijnlijk hoger uitvallen. Zie de link voor de eventuele stappen die u kunt ondernemen:
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Verzoek-teruggave-rijbewijs#8749df1b-3639-4517-b7d1-d28d8de8ff750

Mvg - Sjaak

Joost, 28-05-2020
Beste S,
laatst ben ik staande gehouden door een politie agent. Die verklaarde dat ik 50 km te hard heb gereden waarop ik zei dat het onmogelijk was omdat het nog geen 200 meter was van stoplicht tot stoplicht. Wel heb ik 70 gereden op een 50 weg dit geef ik dan ook eerlijk toe. De politie agent kon geen bewijs aan me geven en ik moest het er maar mee doen dat hij een eed heeft afgelegd. wel heeft hij er 90 km van gemaakt omdat volgens meneer politie de 100 werd aangetikt maar voor 1 seconden omdat ik moest stoppen voor rood. ik weet zelf dat dit nooit kan zo hard rijden met een up!, graag zou ik willen weten wat de gevolgen van mij zijn. de politie agent was ook nog eens alleen.
mvg,
joost Reactie infoteur, 28-05-2020
Beste Joost,

Dat een agent alleen is hoeft geen probleem te zijn, dat is voor een bevoegde beambte voldoende om een overtreding te constateren en te handelen. Het meten van de snelheid zal door een geijkt apparaat moeten gebeuren. Het is uiteraard onmogelijk om de snelheid van een object met het blote oog waar te nemen (hooguit bij benadering). Hoe heeft hij geconstateerd dat de 100 werd aangetikt? Daar moet dan een bewijs van zijn. Wacht de feitcode op de beschikking even af; aan de hand daarvan is te bepalen wat de geconstateerde overtreding is geweest.

Mvg - Sjaak

S., 17-05-2020
Beste Sjaak,

Ik ben in een bedrijfsauto geflitst terwijl ik 40 km/h te hard reed (160 km/h waar 120 was toegestaan). Het bedrijf heeft een brief van het CJIB ontvangen met daarin de vraag om aan te geven wie er op dat moment reed.

Ik heb nog een beginnersrijbewijs en vraag me nu af of ik een punt in mindering krijg als ik mezelf aangeef voor deze overtreding. Ik lees overal dat zoiets alleen gebeurt als je daadwerkelijk staande wordt gehouden door de politie. Toch vraag ik me af of dit zo is, omdat er dus wel een bestuurder moet worden aangewezen.

Alvast veel dank,
S. Reactie infoteur, 18-05-2020
Beste S,
Als je meer dan 40 km. per uur te hard had gereden, dan had dit tot puntenaftrek kunnen leiden. Nu zit je precies op de grens en krijg je geen aantekening. Moet de correctie er nog van af?
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

S. T., 17-05-2020
Hallo, ook ik zou graag een advies van u willen.

Ik ben in april met een mobiele radar geflitst met 38 km te hard, bij wegwerkzaamheden. Ik ben echter niet staandegehouden maar partner (zijn auto) heeft verzoek om contact gekregen en ik heb mij als bestuurder gemeld, verder geen verklaring.
Heeft het zin om in verzet te gaan vanwege het feit dat ik niet staande ben gehouden? Naar mijn idee had dit gemoeten, en als ze dit niet hebben gedaan, moeten ze dit toch motiveren? Ook meldt het CJIB via hun klantenservice dat er geen foto aanwezig is.

alvast dank! Reactie infoteur, 18-05-2020
Beste ST,

Een staandehouding hoeft niet plaats te vinden, constatering door een bevoegde beambte en/of geijkte apperatuur is voldoende. Als het goed is geeft de feitcode op de beschikking de aard van de overtreding aan. Bezwaar indienen zal dan ook geen positief resultaat opleveren.

Mvg - Sjaak

L., 14-05-2020
Graag zou ik advies willen krijgen,

Ik ben een beginnend bestuurder van 20 jaar en heb sinds mijn 17e mijn rijbewijs.
In deze 3 jaar heb ik een keer een boete gehad voor per ongeluk door rood rijden.

Nu ben ik een paar dagen geleden gelaserd door een motoragent op een 60km weg buiten de bebouwde kom.
Ik werd gelazerd met 109 km per uur. 49 te hard dus.
Hier ging nog een correctie van 5 vanaf dus het komt uit op 45 km per uur te hard.

Kan iemand mij vertellen wat hier de waarschijnlijke gevolgen van zijn en is een rijbewijs inname mogelijk?

Ik hoor graag wat de opties zijn in deze situatie. Reactie infoteur, 15-05-2020
Beste L,

De snelheidsovertreding valt nog binnen de overschrijding van maximaal 50 km p/u. Waarschijnlijk kom je er dan vanaf met een strafbeschikking (hoge boete)
Zie o.a. ook:
https://www.juridischloket.nl/politie-en-justitie/verkeersovertredingen/snelheidsovertreding/

Mvg - Sjaak

Melandri Midhoven, 24-04-2020
Ik ben naar alle waarschijnlijkheid gemeten op de snelweg door een voertuig welke voor mij reed met een boordsnelheidsmeter. (Niet staande gehouden)

Wat schrijft de wet m.b.t. deze snelheidsmeter. Quote:
'… De snelheid van het gevolgde voertuig wordt immers geconstateerd door op (nagenoeg) gelijkblijvende afstand te volgen en vervolgens de overtreding af te leiden van de met het dienstvoertuig gereden snelheid. De goede werking van de boordsnelheidsmeter is echter essentieel voor de bewijsvoering en daarom wordt ten aanzien van de geldigheidsduur van de ijking in deze aanwijzing aangesloten bij de bepalingen die in de Regeling meetmiddelen politie gelden voor radarsnelheidscontrolemeters.' unquote

Het gaat mij niet over de werking van deze snelheidsmeter, maar hoe deze dient te worden gebruikt. Namelijk er wordt gesproken over het gevolgde voertuig en… gelijkblijvende afstand te volgen.

Een voertuig kan mij niet volgen als deze voor mij rijdt.

Is hier jurisprudentie over? zo ja, stuur de link(jes) Reactie infoteur, 27-04-2020
Beste Melandri,

Ik ken er geen jurisprudentie over, maar ik denk dat je "het gevolgde voertuig" in de geest van de bedoeling van de wet moet zien, waarbij het dan niet uitmaakt of het volgen voor of achter het voertuig heeft plaatsgevonden, ook al is dit taalkundig niet juist.

Mvg - Sjaak

Patrick van der Hamsvoort, 16-03-2020
Beste,

Ik heb een boete gekregen voor te hard rijden in het dorp bij wegwerkzaamheden

frappante is: geen werkzaamheden gezien, geen bord 30 gezien. Oorspronkelijk was het 50 daar, maar er zou een bord 30 hebben gestaan. (en samen honderden mensen met mij)

Nu heeft de agent gereageerd op mijn bezwaar met een PV en een inhoudelijke motivatie.

Echter zitten daar fouten in.

Zo is bijvoorbeeld de lokatie van de vaststelling niet correct beschreven. Gezien de foto kan de radarwagen daar nooit hebben gestaan, maar 60 - 70 mtr eerder. Dat betekent dat er 80 - 90 mtr zat tussen het bord en de radarwagen.
Agent beweert zelfs de afstand tot het bord te hebben gemeten met zijn radar, echter kan dan helemaal niet.

2 zaken:
1 het PV klopt derhalve enkel op dit punt niet
2 de vaststelling is niet op de lokatie gedaan waarvan de verbalisant beweert te hebben gestaan in zijn PV

Is dit in den beginne mede een argument tot seponeren.

Daarnaast, ondanks de foto's met zichtbaar de bebording, heeft niemand deze borden gezien.

2 maanden naar de vaststelling is het natuurlijk moeizaam verder bewijs te vinden hiervoor of er idd een bord heeft gestaan én dat men vrij zicht op dit bord had.


2 zaken hier Reactie infoteur, 17-03-2020
Beste Patrick,

De situatie ter plekke kan ik helaas niet beoordelen. Indien er een (tijdelijke) verlaging van de maximum toegestane snelheid is, moet dit duidelijk aangegeven worden door de wegbeheerder. Ingeval van wegwerkzaamheden is er een uitspraak van de hoge raad geweest dat er wel sprake moet zijn van werkzaamheden/activiteit (tenzij de werkzaamheden gewijzigde omstandigheden opleveren - wegversmalling, slecht wegdek e.d.)
Vormfouten in de gegevens leiden o.h.a. niet tot wijziging.
Wellicht is het een mogelijkheid de krachten te bundelen en in beroep te gaan.
Zie: https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-mijn-boete

Mv - Sjaak

Rick Visscher, 08-01-2020
Ik ben vandaag bij de zitting geweest.
1e x : 37 km/h te hard rekening betaald
2e x : 40 km/h te hard hiervoor moest ik voor komen.
Buiten de bebouwde kom ( A1 Bord ) 100 km waar ik 60 mocht rijden.
Eis: 2 maand Rijontzegging en een bekeuring van 600 €

Doordat het zolang geleden is (2 jaar en 2 maand) krijg ik 5 % korting waardoor de rijontzegging is opgeheven maar de bekeuring van 600 € is blijven staan. Ik had gevraagd als er rekening schap hadden gehouden dat het in 2017 was gebeurd qua (betaling), ze zijden van wel alleen 600 vind ik nog een hoog bedrag.

Sjaak bedankt voor reactie, groeten. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Rick,

Over de hoogte van het bedrag kan ik niet zoveel zeggen. De rechter zal het feit dat het al een keer eerder is gebeurd mee hebben gewogen in de strafbepaling. Dat de rij-ontzegging is ingetrokken moet je maar als een cadeautje zien.
Zie ook: https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/

Mvg - Sjaak

Rick Visscher, 05-01-2020
In november 2017 ben ik voor de tweede keer in de fout gegaan dat ik te hard heb gereden (30 km/h). Ik ben deze dag staande gehouden, maar kreeg deze middag geen bekeuring, of een brief of dergelijke mee dat ik daad werkelijk te hard had gereden.

Dit stond in de brief die ik kreeg. Hij, op of omstreeks 7 november heeft gereden met een snelheid van ongeveer 100 km/h, in elk geval de aldaar toegestane maximumsnelheid 60 km/h met meer dan 30 km/h heeft overschreden.

Nu de vraag, gebeurd het vaker dat je pas na 26 maanden wordt opgeroepen voor een hoorzitting? Wat zou je kunnen verwachten van een Rechter? Ik was met stomheid geslagen, dat ik meer naar 2 jaar na dato nog moest voorkomen, of is dit normaal? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Rick,

Het kan inderdaad lang duren voordat je wordt opgeroepen. Wat er beslist gaat worden is zo niet te zeggen. Dit heeft onder andere te maken met herhaling (recidieve), beginnersrijbewijs en de omstandigeheden waarbinnen de overtreding heeft plaatsgevonden.
Zie ook:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/vraag-antwoord/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/

Mvg - Sjaak

Leon Jacobs, 11-12-2019
Hoi Sjaak,

Ik ben net 20 en heb sinds 2017 mijn rijbewijs. Nu ben ik in een bestelbus van de zaak geflitst (flitspaal) terwijl ik binnen de bebouwde kom (50km/u) 54 km/u te hard reed. (Hoe dan ook dom, dus ga mezelf niet zitten verdedigen)

Nu hebben we bij het bedrijf zojuist een brief gekregen waarin kortom wordt gevraagd om de gegevens aan te leveren van de persoon die op het moment van de overtreding bestuurder was. Het bedrijf heeft meerdere busjes en het is niet te achterhalen wie op welk moment met welk busje reed. Wat gebeurt er wanneer ik niet (officieel) naar voren kom? Dit doe ik namelijk alleen wanneer er anders iemand anders voor moet opdraaien.

Ik hoor het graag.

Mvg,
Leon Reactie infoteur, 11-12-2019
Beste Leon,

Als er geen staandehouding heeft plaatsgevonden, zal de wekgever -die de auto op kenteken/naam heeft staan- aangesproken worden, de boete moeten betalen en dit vervolgens op jou moeten verhalen. Probleem is dat de overschreden snelheid dusdanig hoog is dat het OM zal moeten beslissen. Wat hieruit voortvloeit durf/kan ik niet zeggen. Maar even met de werkgever overleggen, voordat deze in de problemen komt lijkt me de beste oplossing.

Mvg - Sjaak

Edwin, 08-12-2019
LS,

Ik ben onlangs geflitst op de N201 Provincialeweg, kruising Loenenseweg. Ik stond voor het stoplicht naast een aantal busjes en auto's en wilde deze even snel voorbij voordat de weg weer terug gaat van 2 naar 1 baan.
Met mijn A3 - Etron gaat dat redelijk rap en zit ik met 7,6 sec op 100 km. Na de inhaalmanoeuvre moest ik uiteraard snelheid verminderen en weer aansluiten in de rij. ik ben echter door de Roodlicht en snelheidscamera geflitst met een snelheid gemeten van 97 km/h. Ter plaatse van de kruising met verkeerslichten is de maximumsnelheid 60 km/uur voor de doorgaande delen geldt een snelheid van max 80 km/uur.
NB: op de flitsfoto is duidelijk te zien dat ik tijdig voor het verdrijfvak weer tussen de auto's in kon voegen en de snelheid juiste aannemen.
VRAAG: heeft het zin hier bezwaar voor te maken of kan ik beter de strafbeschikking accepteren?
Met vriendelijke groet, Edwin Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Edwin,

Bezwaar indienen zal m.i. geen zin hebben omdat je gecontroleerd om en nabij 40 km/u te hard hebt gereden. De plaats op de weg voor het verdrijvingsvlak weer innemen zal geen argument zijn. Inhalen is in deze een vrije keus; invoegen achter de andere voertuigen had ook gekund.

Mvg - Sjaak

Ivo, 28-09-2019
Beste,

Ik ben zojuist aangehouden binnen de bebouwde kom met 31km te hard. 8 maanden geleden ben ik aangehouden op de snelweg met 48km te hard. Moet ik nu vrezen voor een rijontzegging?

Mvg Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste Ivo,

Dat hangt een beetje van de beoordeling van de officier van justitie af, in combinatie met je eerdere overtreding(en) en het feit of je een beginnersrijbewijs hebt of niet. Er is dus helaas geen concreet antwoord op te geven.

Mvg - Sjaak

S., 12-09-2019
Hallo Sjaak,
Mijn dochter heeft nu 3 jaar haar rijbewijs en is zojuist staande gehouden door under cover agenten. Ze reed 46 km te hard op een autoweg waar ze op dat deel maar 50 km mocht rijden.
De zaak gaat naar het OM.
Wat zijn de gevolgen? Krijgt ze een boete of raakt ze haar rijbewijs kwijt en hoelang gaat het duren voordat je dit weet?
Ze is nog nooit staande gehouden.
Gr. Reactie infoteur, 13-09-2019
Beste S,

De snelheidsovertreding valt nog net binnen de 50 km/u.dat is geluk anders zijn de gevolgen groter. Uw dochter heeft wel een beginnersrijbewijs waarvoor het gevolgen heeft. Verder is het afhankelijk wat het OM beslist, wat weer mede afhankelijk is van het "verkeersleden" (recidive)
Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/welke-strafbare-feiten-tellen-mee-voor-het-beginnersrijbewijs
en
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/?goto=tarieven_berekening&tarieven_mode=bereken_&BerekenTariefForm.Max=50&BerekenTariefForm.WW=False&BerekenTariefForm.Snelheid=100&BerekenTariefForm.Weg=BuiBebKo&BerekenTariefForm.Cat=1

Mvg - Sjaak

Jc Hoek, 08-09-2019
Ik reed 145km waar je 80km mag, wat is mijn boete? Reactie infoteur, 09-09-2019
Beste JC,

Dat beslist het openbaar ministerie omdat de snelheidsoverschrijding meer dan 50 km/u is geweest. De hoogte van de straf/boete zal mede afhankelijk zijn overtredingen, gemaakt in het verleden (recidive)

Mvg - Sjaak

John, 29-08-2019
Goedemorgen,

Zojuist een bekeuring ontvangen betreft een snelheidsovertreding. Daar staat de volgende locatie op: A37 LI hmp 20.38.
Sinds wanneer heeft een hmp twee decimalen? Ik weet dat de flitser bij hmp 20.3 stond, niet 20.38 want die bestaat niet.

Heeft het zin dat ik in bezwaar ga, omdat locatie niet geheel juist is?

Mvg John Reactie infoteur, 29-08-2019
Nee dat zal geen zin hebben John. Feitelijk zou het nog nauwkeuriger zijn. Vormfouten leiden ook niet kwijtschelding.

Mvg - Sjaak

Cengiz Donmez, 18-08-2019
Tot heden snelheid informatie op rails van A4 met zwarte tape afgeplakt, zelfs traject controle aanwijzing bij het invoer vanuit leiden is was ook afgeplakt tot 25 juni, toch heb ik 7 keer in eerste twee weken van juni bekeuring
Ontvangen hoe kan ik op die bekeuringen bezwaar maken terwijl maximum snelheid. Aanwijzer met zwarte tape afgeplakt zijj Reactie infoteur, 19-08-2019
Beste Cengiz,

Ik weet niet of bezwaar maken zin heeft; je vermeldt niet wat je gereden snelheid is geweest. Als er geen lagere maximum snelheid staat aangegeven, geldt de algemene regel dat er op autosnelwegen maximaal 130 km/u gereden mag worden.

Mvg - Sjaak

Emmy, 12-08-2019
Mijn zoon heeft in een 30 km zone tegen de 60 km gereden en is aangehouden door een agent in burger, in een 20 jaar oude opel corsa (dus niet herkenbaar als politie-auto. Hij krijgt onder artikel 5 een boete van 450 euro. In de brief (die we 4 maanden na de gebeurtenis ontvingen) staat een verkeerde locatie (daar is hij die dag niet geweest). Wij gaan opvragen wat er nu precies in het proces verbaal staat (dat hij niet heeft ontvangen). Wij hebben gebeld over de gevolgen maar kregen een zeer warrige dame aan de telefoon. Wat wij helder willen weten is of het afgedaan is als hij de boete betaalt. De dame aan de telefoon had het namelijk ook nog over een mogelijke zitting waarover in de brief in ieder geval niets vermeld staat. Daarnaast willen we ook graag weten hoe het zit met de opmerking dat er mogelijk een aantekening gemaakt wordt in de justitiële documentatie. M.i. wordt die gemaakt of niet, maar zou dat ook in de brief vermeld moeten zijn. Boel onduidelijkheid waar het OM ons totaal geen info over kan geven. Reactie infoteur, 13-08-2019
Beste Emmy,

Zo ver ik kan beoordelen blijft het bij de boete. Anders zou m.i. de hoogte van het boetebedrag niet direct gegeven zijn, maar dit ter zitting door de officier van justitie vastgesteld moeten worden. Een onherkenbare auto en/of vormfouten danwel de verstreken duur tussen de overtreding en de ontvangen beschikking zal niet van invloed zijn.
Mocht de overtreding van invloed zijn op het beginnersrijbewijs, dan krijgt u hier bericht van. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/welke-strafbare-feiten-tellen-mee-voor-het-beginnersrijbewijs

Mvg - Sjaak

Kees, 30-07-2019
Beste Sjaak,
Bedankt voor uw reactie. Het gebeurde op een 100 weg dus mocht maar 30 te hard maar ik zal mijn rijbewijs dus waarschijnlijk niet kwijt raken? Reactie infoteur, 30-07-2019
Beste Kees,

Het Openbaar Ministerie beslist. Een en ander zal ook afhankelijk zijn van overtredingen in het verleden. Invordering van het rijbewijs vindt plaats vanaf 50 km/u. Mogelijk een aantekening bij een beginners of puntenrijbewijs.
Zie ook: https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Kees, 30-07-2019
Beste Sjaak,

Ik heb afgelopen week staande gehouden door een laser agent, ik reed gecorrigeerd 31km te hard en zal daar een boete voor krijgen. Ook heeft de agent doorgegeven dat ik mijn gordel niet om had en mijn telefoon in mijn handen had en volgens de agent geen richting aangaf. Dat laatste klopt niet want dat deed ik wel.

Kunt u mij de hoogte van de boete geven en als de officier me alsnog een boete gaat geven voor iets van de andere dingen behalve de snelheid? Verder is dit de eerste keer dat ik een snelheidsovertreding hebt gemaakt. Dus mag ik mijn rijbewijs gewoon houden toch maar krijg een strafpunt? Of denkt u dat het ook gevolgen gaat hebben op mijn rijbewijs. Reactie infoteur, 30-07-2019
Beste Kees,

Het niet dragen van een autogordel en het geen richting aangeven kosten elk 95 euro, het niet handsfree bellen 240 euro.
Voor de snelheidsovertreding is het afhankelijk onder welke omstandigheden de overtreding heeft plaastgevonden; binnen of buiten bebouwde kom, op autoweg, opautosnelweg etc. Dit kan ik uit de vraag niet opmaken. Het bedrag zal dus in ieder geval hoger zijn dan het bedrag dat in het overzicht staat aangegeven. Overigens kun je "slechts" voor maximaal 3 overtredingen per keer beboet worden.

Mvg - Sjaak

Stefan, 09-07-2019
Beste,
Ik ben 2jaar geleden staande gehouden op de snelweg waar je 100 mocht. Nadat een agent met lasergun mij van voren heeft gelaserd om 02.00 uur snachts op een 5 baansweg, (door de weeks, niet tot nauwelijks verkeer).Gepakt met 60km te hard. Nu was mijn rijbewijs voor 11 dagen ingenomen. Vanaf dat moment augustus 2017 heb ik nooit meer iets gehoord over dit voorval. Geen plaats, geen snelheid totaal niks. Tot ik deze week een brief kreeg dat ik mij moet verantwoorden bij de rechtbank. Voor het verpleegde feit. Nu wel met datum tijd en plaats.

Is dat normaal dat daar 2 jaar overheen gaat.?
Gelukkig de afgelopen 2 jaar 0 boetes gehad, anders zou dit waarschijnlijk zwaar tegen werken? Kan ik dat in mijn voordeel gebruiken nu?
Wat is ongeveer de Minimale boeten zoals mijn verhaal beschreven?

Gr stefan en bedankt alvast Reactie infoteur, 10-07-2019
Beste Stefan,

Over de hoogte van de boete kan ik niet zo veel zeggen, anders dan dat het aanzienlijk meer zal zijn dan 300 euro. Het feit dat het al meer dan twee jaar geleden is kan in je voordeel werken. Een educatieve maatregel verkeer b.v. zal nu niet zo veel nut meer hebben, gezien de tijd die er tussen ligt. Verder durf ik geen uitspraken te doen en moet de rechter beslissen. Die zal je gedragingen in het verkeer -in het verleden- wel in zijn of haar overweging meenemen.

Mvg - Sjaak

Piet, 03-05-2019
Beste,

Van de week ben ik staande gehouden door een agent. Deze gaf aan dat ik te hard reed. Op de reguliere verkeersborden stond dat ik er 100 km/u mocht rijden.

De agent gaf aan dat er ivm wegwerkzaamheden 70 gereden mocht worden. Dit was volgens hem aangegeven op de matrixborden. Ik heb dit niet gezien en bovendien waren er helemaal geen wegwerkzaamheden, maar was de politie controle aan het uitvoeren bij verschillende voertuigen aan de zijkant van een 6baans weg?!

De agent heeft mij nooit verteld hoeveel te hard ik heb gereden volgens hem en gaf aan dat ik een proces-verbaal kreeg (en dus een cursus moet volgen etc etc.)

Mag dit gewoon of kan ik straks beroep gaan tegen dit proces-verbaal en maak ik kans om te winnen?

Groet,
Piet Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Piet,

Als de maximum toegestane snelheid correct was aangegeven op (matrix)borden én je reed te hard, zoals medegedeeld bij de staandehouding, dan zal het geen zin hebben bezwaar in te dienen. Of je een cursus moet volgen is afhankelijk van het aantal kilometers die je te hard hebt gereden na aftrek van de correctie!?

Mvg - Sjaak

Piet, 23-04-2019
Beste,
Gisteren ben ik op de terugweg van vakantie in de Eifel in Duitsland hoogstwaarschijnlijk geflitst toen ik iemand inhaalde die continu 40-50km/u reed op een toen nog 100km/u weg. Na een hele tijd niet kunnen inhalen heb ik hem getracht voor de wijziging in 70km/u in te halen, maar op het moment dat ik naast hem reed, ging de persoon in de witte auto ineens wel harder rijden. Door degene die nog vlak achter hem zat kon ik alleen nog maar kiezen om op tijd, voor er tegenliggers aankwamen, voor hem te komen en iets harder te gaan dan de 100km/u. ik schat in dat het tussen de 110 en 115km per uur is geweest waar men net 100 a 150 meter van maximaal 100km/u naar maximaal 70km/u mocht rijden. Dit is mijn eerste snelheidsovertreding in Duitsland (en de laatste grove snelheidsovertreding in 9,5 jaar) welke gemaakt is en ditmaal om een ongeluk te voorkomen.
Ik weet in ieder geval dat ik voortaan maar lekker 40-50 in de kolonne blijf tuffen op een 100km/u weg dan dat dit me ooit nog eens overkomt. mijn vraag is: Zal dit hoogstwaarschijnlijk een rijontzegging voor een x aantal maanden in Duitsland opleveren, of wordt er voor de eerste keer vaak nog vanaf gekomen met een strikte waarschuwing als ik de omstandigheid toelicht waarin ik mij haast gedwongen voelde om deze beslissing te nemen?
Ik verneem graag uw mening.

Met vriendelijke groet,
Piet Reactie infoteur, 24-04-2019
Beste Piet,

Ik denk dat het geen positief resultaat zal hebben bezwaar in te dienen. Het is namelijk nooit hard te maken dat de beschreven situatie is ontstaan zoals deze ontstaan.
Je kunt de waarden eventueel zelf invoeren bij onderstaande link:
https://www.bussgeldkatalog.org/geschwindigkeitsueberschreitung/

Mvg - Sjaak

Bb, 23-04-2019
Beste,
Ik ben onlangs door een videoauto opgenomen. De uitgevoerde meting is in drie verschillende toegestane maximale snelheidsgebieden uitgevoerd. In het proces-verbaal is de maximale toegestane snelheid van één van deze gebieden benoemt (middelste). Mag er een gemiddelde maximale snelheid worden gehanteerd? En moet men met een videoauto rekening houden met de minimale afstand tot de borden snelheidswijziging zoals met flitser locaties?
BVD Reactie infoteur, 24-04-2019
Beste BVD,

Ja dat mag; men zou ook de gemiddelde hoogst gemeten snelheid over een bepaald traject als uitgangspunt kunnen nemen. Of men een bepaalde vaste afstand hanteert vanaf een snelheidswijziging weet ik niet. Wel is het zo dat de aangegeven maximum toegestane snelheid geldt vanaf passage van een bord/teken en niet dat met daar pas van het gas af moet. Je wordt dus geacht een snelheidsverandering -aangegeven door verkeersborden of verkeerstekens- tijdig op te merken en hier het gedrag tijdig op aan te passen, zodat bij passage de correcte snelheid gereden kan worden. Vanuit deze regel geredeneerd maakt het dus niet uit vanaf welk punt na een snelheidsverandering men meet, ook al komt dit wellicht onrechtvaardig over.

Mvg - Sjaak

Freek, 21-04-2019
Ik ben onlangs geflits op een 50km weg met een gecorrigeerde snelheid van 113km.
Ik ben niet staande gehouden en heb daar ook geen verleden in.
Kunt u inschattent wat daar de evt gevolgen van zouden kunnen zijn.
Overigens ben ik beroepschauffeur. Reactie infoteur, 23-04-2019
Beste Freek,

Hier kan ik helaas geen concreet antwoord op geven. Een dergelijke hoge snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom zou alsnog kunnen leiden tot een rij-ontzegging, dit wordt ter zitting bepaald door de rechter/officier van justitie. Bij staande houding gaat het om de directe inname van het rijbewijs.

Mvg - Sjaak

Arnold, 19-04-2019
Beste Sjaak,

Op 8 Januari 2019 heb ik fiks te hard gereden (200 waar 130 toegestaan is). Op deze weg staan geen vaste flitsers.

Stel dat er een mobiele flitser heeft gestaan: Dan komt hier waarschijnlijk een zitting voor. Hoe snel krijg je die normaliter thuis?

Ik ben nu ruimschoots 3.5 maand verder dan de pleegdatum, moet ik nog rekening houden hiermee? Voor mij even belangrijk daar ik op het punt van baanwissel sta, waarbij ik veel dien te rijden.

Grt Arnold Reactie infoteur, 23-04-2019
Beste Arnold,

Dit kan tot enkele maanden duren. Zie
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/vraag-antwoord/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/
Alleen.zoals ik het lees kan dit -anders dan een geldelijke boete- geen vergaande consequenties meer voor je hebben als het te lang duurt, omdat het tegendeel nog moeilijk te bewijzen zal zijn. Zie
https://www.pauwelsadvocaten.eu/just-a-knack/artikel/a/140/Binnen-welke-termijn-ontvangt-u-uw-proces-verbaal-na-een-verkeersovertreding

Mvg - Sjaak

Emiel, 17-04-2019
Ben gisteren aangehouden voor de 1e keer ooit in 20 jaar. En helaas direct voor 32 km te hard op 60km weg. Wat staat me te wachten nu? Krijg blijkbaar bericht v officier van justitie. Krijg ik een boete of is wordt dit zwaarder gestraft? Reactie infoteur, 17-04-2019
Beste Emiel,

De officier van justitie bepaalt inderdaad de hoogte van de boete en deze zal mede afhankelijk zijn van overtredingen, begaan in het verleden. Dat is individueel dan ook lastig in te schatten.
Wel zal de boete hoger zijn dan de in het artikel vermelde 317 euro. Het feit dat je geen beginnend bestuurder bent zal in het voordeel werken.

Mvg - Sjaak

Henk Voorbij, 05-01-2019
Waarom zijn de boetes zo belachelijk hoog in vergelijking met andere Europeese landen.
Kan er ook niet gekeken worden of men te maken heeft met een "veelpleger" of met iemand die de laatste jaren
geen snelheidsovertredingen heeft gemaakt. Dit lijkt mij in het digitaletijdperk een kleine moeite, een soort bonus-
malus regeling.

Mvgr. Henk Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste Henk,

Zou het niet weten; hoef het beleid gelukkig niet te maken. De automobilist is door de jaren heen wel een gewillige "melkkoe" gebleken, rijden doen we toch. Het "kwartje van Kok" wachten we tenslotte ook nog op. Het rekeningrijden van Camiel Eurlings ligt op de plank te verstoffen. Hier zou men een dergelijk systeem ook aan kunnen koppelen. Maar ja… de politiek!
In geringe mate wordt de veelpleger ook wel aangepakt door middel van het puntenrijbewijs en het beginnersrijbewijs. Recidiven krijgen uiteindelijk ook wel hogere/zwaardere straffen. Daarnaast zou je ook kunnen stellen dat de veelrijders door meer kilometers te maken een grotere kans hebben op een overtreding en dus op een boete. Afhankelijk van het rijgedrag zal dit evenredig moeten stijgen.
(maar ja, aan de andere kant… worden de algemene lasten niet uit het ene potje betaald, dan komt het wel uit het andere potje)

Mvg - Sjaak

Simondg, 14-11-2018
Ik ben in een auto van de firma geflitst geweest aan 114 km/h gecorrigeerd waar ik 90 km/h mocht rijden.
Normaal is dit geen enkel probleem maar ik ben ondertussen al 2 x beboet geweest voor overdreven snelheid (Eerste keer was 60 km/h teveel en tweede maal was 55 km/h teveel) en heb bij beide keren ook een effectief rijverbod gehad. Bij de laatste boete heb ik ook al mijn proeven moeten opnieuw doen.

Ik vraag me af als recidive, kan een minnelijke schikking mij kwaad doen? Of kan ik dit op mij nemen en betalen en is de kous daarmee af?

Hartelijk bedankt voor je hulp!

Mvg,

Simon Reactie infoteur, 14-11-2018
Beste Simon,

Zijn de eerdere overtredingen ook met de auto van zaak gepleegd?
Het kenteken zal niet op jouw naam staan vermoed ik. De werkgever kan dan het boetebedrag op jouw verhalen, maar jij als bestuurder blijft dan buiten schot.

Mvg - Sjaak

Jack, 21-10-2018
Beste Sjaak,

Ik ben in een leenauto geflitst bij een binnen bebouwde kom toegestaan 50km waar ik zelf 95km heb gereden. Wat zijn hier de gevolgen verder van?
Krijg ik een boete of moet ik voorkomen?

Alvast bedankt voor u reactie.
J.J Reactie infoteur, 22-10-2018
Beste Jack,

Als er geen staande-houding heeft plaatsgevonden zal de eigenaar (kentekenhouder) in eerste instantie aangeschreven worden. Verder is het afhankelijk van o.a. leeftijd en je "verkeersverleden" en/of de bereidheid van de eigenaar om de boete op zich te nemen. De hoogte van de strafmaat wordt hoe dan ook door het OM bepaald omdat de snelheidsoverschrijding binnen de bebouwde kom te hoog is om geldelijk via de wet Mulder af te handelen. De gevolgen zijn individueel bepaald en kunnen verschillen van persoon tot persoon.
Zie ook:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/

Mvg - Sjaak

Hasan, 19-09-2018
Beste Sjaak,
Onlangs heb ik een boete voor maximum snelheid overtreding voor 40 tot 45 km gekregen.
Ik ben een beginnende bestuurder en het is eerste keer dat ik een boete ontvang. Kunt u mij toelichten dat wat de gevolgen voor mij zijn?
Alvast bedankt voor uw reactie.

Mvg,
H.R.K Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Hasan,

Het ligt er aan in welke situatie de snelheidsovertreding plaats heeft gevonden (binnen, buiten bebouwde kom, autosnelweg?) en.of het de eerste of tweede etc. ernstige overtreding is.
Is het de eerste, dan valt de sanctie - los van de boete- wel mee.
In het algemeen geldt:
"Bent u als beginnende bestuurder binnen 5 of 7 jaar (als u uw eerste rijbewijs voor uw 18e heeft gehaald) voor de 2e keer voor een verkeersovertreding aangehouden en veroordeeld? Dan moet u uw rijbewijs inleveren bij de politie."
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Mike, 26-06-2018
Dank je wel Sjaak, ik ga zeker bezwaar indienen.
Ik reed van A naar B en B wordt later beboet?
Maar net als jij zegt, het is wel degelijk een vormfout maar ik weet niet wat het OM hiervan zegt, ik heb er wel gereden
Als het verdrijvingsvlak gegrond wordt verklaard dan klopt de plaats van de snelheid niet met de tijd, toen reed ik niet op de dijk waar die staat uitgeschreven.
Helaas staan er geen hectometer punten bij, alleen de naam van de dijk, anders was het nog duidelijker. Ik ga dit bij de lokale politie navragen, net als de ijkingsrapporten en ben benieuwd.

Groet Mike Reactie infoteur, 27-06-2018
Beste Mike,

Succes! Als je t.z.t. de uitslag wilt laten weten… graag (daar zijn anderen mogelijk weer bij geholpen)

Mvg - Sjaak

Mike, 24-06-2018
Beste Sjaak,

Dank voor jouw reactie maar waarom geen beroep?
Ik zie dat er op DigiD staat dat ik het ijkingsrapport bij de instantie op de beschikking kan navragen wat ik ook zeker ga doen want mij is niet medegedeeld of dat ik gelazerd ben of dat er een trajectcontrole is gedaan, over hoeveel meter is dit gemeten etc. Van alles is mij niet medegedeeld behalve dat ik 108 km reed Ze kunnen ook zeggen dat ik 128 heb gereden of 98, ik heb geen bewijs gezien.
Daarnaast zie ik dat er tijdsfouten staan op de beschikking in DigiD.
Ik ben eerst over het verdrijvingsvlak gereden en heb daarna te hard gereden. De snelheid staat eerder als het verdrijvingsvlak, is dit reden om aan te vechten dat dit niet klopt.
Op de snelheid staat 20.14 uur en bij het verdrijvingsvlak 20.18 uur. Dit klopt niet en omdat ze nu 2 afzonderlijke beschikkingen staan (vermoedelijk dat ze dan 2 x € 9,-- administratiekosten kunnen innen) klopt het dus niet.
Graag jullie advies.

Groet Mike Reactie infoteur, 25-06-2018
Beste Mike,

Je kunt natuurlijk altijd (online) bezwaar indienen. Wat het resultaat zal zijn kan ik niet beoordelen. De verwarring omtrent de snelheid en verdrijvingsvlak zal waarschijnlijk als vormfout worden afgedaan, wat niet meer automatisch leidt tot "kwijtschelding" van de boete. (dit was vroeger wel het geval)

Mvg - Sjaak

Mike, 13-06-2018
Ik ben vanavond staande gehouden na een domme actie om een oudere in te halen over een verdrijvingsvlak en daarna te hard gereden. Het eerste deel klopt en het tweede deel waarschijnlijk ook maar hoe kom ik er achter wat de exacte snelheid was die de dienders mij mededeelde? Ik reed 108 waar ik 80 mocht op een lege dijk langs het Veluwemeer en omdat ik wilde eten en moe was heb ik ook gelijk meegewerkt en had ik niets te verklaren omdat ik snel naar huis wilde. Ik vraag me nu eigenlijk af of de snelheid gemeten is met de auto, of deze dan gekalibreerd moet zijn etc. Kan ik dit opvragen of moet ik dan in beroep als ik de boete ontvang?

In afwachting op uw antwoord.

Mvg Mike Reactie infoteur, 14-06-2018
Beste Mike,

In beroep gaan zal niet zoveel zin hebben. De apparatuur van de politie moet aan bepaalde eisen voldoen en geijkt zijn. Via inloggen met DigD kun je de overtreding wel inzien.
Zie:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/vragen-antwoorden/

Mvg - Sjaak

Dries, 02-06-2018
Afgelopen week staande gehouden. Ik reed pieksnelheid 140 waar ik 100 mocht. Boete is binnen en daar staat op meetsnelheid 132 en met correctie 127. Boete is dus voor 27 km te hard.

Ik heb een beginnersrijbewijs. Krijg ik nu aan strafpunt of aantekening? Of heeft dit verder geen gevolgen? Reactie infoteur, 04-06-2018
Beste Dries,

De snelheidsovertreding blijft onder de 40 km/u en zal verder geen gevolgen hebben.
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Bayar, 28-05-2018
Goedendag,

Miscchien een stomme vraag, kon het antwoordt niet zo snel vinden, maar hoe zit het kwa wet omtrent het volgende?
Ik heb binnen 2 uur tijd op hetzelfde plek snelheidsboete gekregen (zelfde radar op zelfde dag dus). mag dit?
Kan ik vrijstelling/bezwaar maken hierop dat ik 1 van de 2 betaal?

Mvg en alvast erg bedankt Reactie infoteur, 29-05-2018
Beste Bayar,

Ja, dat mag. In feite staan de overtredingen los van elkaar. Wordt je b.v. twee maal bekeurd voor fout parkeren op dezelfde plaats, dan zou het anders zijn.

Mvg - Sjaak

Imke, 15-04-2018
Beste Erik,

Ik ben zojuist gelaserd met 128kmh buiten de bebouwde kom waar je maar 80kmh mocht. Ik ben mij zeker bewust ervan dat dit te snel was. Alleen ben ik 27weken zwanger en werd in eens echt niet goed/ misselijk. Ik persoonlijk voelde mij tijdens het te snel rijden echt niet veilig om op een niet belichte parkeerplek aan de N375 (volgens mij) te stoppen. Daarnaast wist ik ook dat alleen een paar minuten vandaan de snelweg kwam en direct voor de oprit van de A28 een Shel pompstee was waar ik gewoon 10x liever ging stoppen omdat deze 10x veiliger voelde ivm licht, shop, wc, andere mensen enz. Het is echt zo dom verlopen… Ik heb ook aan de meneer uitgelegd dat ik misselijk was en liever bij een belichtte pompstee wou stoppen ipv een niet belichte parkeerplek. Ze zagen mij ook aansluitend (toen ze mijn rijbewijs enz hadden opgevraagd en weer weg reden) frisse lucht snappen, water drinken en misschien nog overgeven want dat gebeurd vlak ernaar… Maak ik kans op boetevermindering? Boetevervalling? Ik hoor graag uw mening. Reactie infoteur, 16-04-2018
Beste Imke,

Ik ben bang dat je argumenten niet tot een boetevermindering zullen leiden. Er zijn wellicht ook genoeg argumenten te verzinnen waarom je hoogzwanger juist niet te hard moet rijden.
Mocht je bezwaar in willen dienen, dan kan dit online via:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Erik, 29-03-2018
Beste Sjaak,
Heb een beschikking ontvangen, als eigenaar van de auto verdacht van 50 km te hard gereden op de autosnelweg. Ik moet aangeven of ik de bestuurder was op dat moment. Als er nu wordt ingevuld dat een kennis uit Timboektoe heeft gereden, kan ik dan maximaal een geldboete verwachten als eigenaar van de auto of moet ik alsnog voorkomen? Ik ben niet staande gehouden en geen beginnend bestuurder. Dank alvast. Reactie infoteur, 01-04-2018
Beste Erik,

Als eigenaar/kentekenhouder van het voertuig bent u verantwoordelijk voor dat wat met het voertuig gebeurd, indien er geen staandehouding plaatsvindt. De verrekening met de persoon uit "Timboektoe" moet u zelf verzorgen. Tenzij… u kunt aantonen dat u op het bewuste moment niet op de bewuste plek geweest kan zijn.

Mvg - Sjaak

Simone, 18-03-2018
Beste Sjaak,

Mijn rijbewijs is gister ingevorderd omdat ik de matrix borden boven de weg genegeerd heb en dus 130 bleef rijden op een snelweg naar ik 70 moest. Ik ben bewust op de linkerbaan gaan rijden omdat ik niemand tot last wilde zijn. Toen zat er een politieauto achter me en mocht ik dus mijn rijbewijs inleveren. Ik dacht altijd dat de matrixborden een adviessnelheid waren en alleen met een rode rand een maximum snelheid. Daar had ik dus ongelijk in. Het aantekenen van bezwaar zal dus wel weinig zin hebben, maar ik vroeg me wel af of je weet wat ik nu ongeveer kan verwachten als sanctie? Daarbij heeft de politieagent me toestemming gegeven om, nadat hij mijn rijbewijs ingenomen had, mijn auto aan de kant te zetten. Is dat niet tegen de procedure in?

Alvast bedankt! Groet, Simone Reactie infoteur, 19-03-2018
Beste Simone,

De matrixborden geven een maximum toegestane snelheid aan; dit is al lang zo. Lastig om iets over de sanctie te zeggen, want dit is o.a. afhankelijk van beginnersrijbewijs en de overtredingen die in het verleden zijn gemaakt (recidieve). Betreft het een eerste grove snelheidsovertreding (meer dan 50 km) dan kan een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd worden van 2 maanden en een boete van minimaal 750 euro, maar dit beslist het Openbaar Ministerie. De auto aan de kant zetten lijkt me wel te mogen als je hier toestemming voor hebt. Dit doet overigens niets af aan de snelheidsovertreding.
Zie ook:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/?goto=tarieven_berekening&tarieven_mode=bereken_&BerekenTariefForm.Max=70&BerekenTariefForm.Snelheid=130&BerekenTariefForm.Weg=As&BerekenTariefForm.Cat=1&BerekenTariefForm.WW=False

Mvg - Sjaak

Neil, 23-02-2018
Beste Sjaak, Ik heb vorige jaar een flitsboete ontvangen voor 34 km waar 80 gereden mocht worden. Ik heb toen de tijd 02-02-2017 een bezwaar ingediend omdat er op de flitsoto stond aangegeven dat de toegestane snelheid 0 km was. Ik heb mijn bezwaar aangetekend opgestuurd echter heb ik hiervan nooit een terugkoppeling ontvangen of een bevestiging van ontvangst. Daarnaast ben ik op 3-3-2017 ook aangehouden door een motoragent voor een snelheid overtreding voor 43km te hard op een weg waar 80km gereden mag worden. De agent had mijn details genoteerd maar ik kreeg geen boete mee, ook heb ik daar verder niks meer van gehoord. Het is nu inmiddels al een jaar geleden sinds de eerste overtreden. Kan ik nog een boete verwachten voor beide situaties? Mvg Neil Reactie infoteur, 23-02-2018
Beste Neil,

Het kan enige tijd duren; een absolute termijn is er niet.
Kijk even bij de volgende link onder "binnen welke termijn moet de bekeuring op de mat liggen"
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/

Mvg - Sjaak

Leen, 08-01-2018
Mij is ooit verteld dat pas verbaliseerd wordt bij een bepaalde hoogte van een snelheid overschrijding. Ik heb te hard gereden dat is een feit, op de A4 en dat zal ongetwijfeld ook vastgelegd zijn op een foto.
Volgens de acceptgiro reed ik 138 waar 130 gereden mocht worden. Daar ging de correctie nog vanaf en bleef 133 km/h over. Dus uiteindelijk wordt ik beboet voor een overschrijding van 3 km/h. Mijn vraag is wordt er nu werkelijk verbaliseerd voor zulke lage snelheid overschrijdingen? Reactie infoteur, 08-01-2018
Beste Leen

In het blok "Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom" staat het boetebedrag vanaf een snelheids overschrijding van 1 km/u vermeld.

Mvg - Sjaak

Jan, 30-12-2017
Ik heb met de vrachtwagen minder als 50 mtr afstand achter mijn voorganger gereden op de autobaan in Duitsland, wat zijn hier de kosten van? Reactie infoteur, 02-01-2018
Beste Jan,

Dit is mede afhankelijk van de ter plaatse geldende maximum toegestane snelheid.
Zie onder de kop "Niet aanhouden van voldoende volgafstand, oftewel "bumperkleven" bij volgend artikel:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/168716-boetes-verkeersboetes-in-duitsland-voor-2017.html#go-3

Mvg - Sjaak

Pieter, 30-11-2017
Sjaak,

Heb 50 km/u ( gecorrigeerd) te hard gereden en ben geflitst in een 100 zone. Tot nu toe alleen kleine boetes gehad. Waar moet ik rekening mee houden qua strafmaat? Boete of meer? Reactie infoteur, 30-11-2017
Beste Pieter,

Het zal waarschijnlijk bij een geldelijke boete blijven. Zie ook de reactie bij Alp, volgend op jouw reactie onder aan het artikel.

Mvg - Sjaak

Alp, 18-10-2017
Ik heb een beetje te hard gereden 130km/h op een 50 weg, maar ik weet nou net niet zeker of ik geflits ben daar. Wat zou de boete kunnen bedragen? Reactie infoteur, 18-10-2017
Beste Alp,

Een eventuele boete wordt door de rechter bepaald. De wet schrijft voor dat de politie verplicht is om het rijbewijs in te vorderen bij een snelheidsovertreding van 50 km/u of meer. Dit geldt echter alleen bij staandehouding. Wanneer u niet bent staande gehouden, raakt u uw rijbewijs niet direct kwijt, maar de rechter kan later wel een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen waardoor u alsnog uw rijbewijs kwijt kan raken.

Zie ook:
https://www.rijontzegging.com/snelheidsovertredingen/boete-snelheidsovertreding/

Mvg - Sjaak

Frank, 05-10-2017
Ben onlangs gelaserd buiten de bebouwde kom met snelheid 78 waar 60 toegestaan is.
Niet staande gehouden ondanks dat dit eenvoudig mogelijk was op deze rustige polderweg.
Inmiddels beschikking ontvangen met alleen een omschrijving (feitcode) datum en tijdstip, locatie (globale locatie gezien het een lange weg betreft) kenteken en gemeten en gecorrigeerde snelheid.
Op beschikking wordt op geen enkele wijze vermeld hoe deze constatering heeft plaats heeft gevonden.

Is het gebruikelijk om een bestuurder niet staande te houden en is de beschikking wel compleet aangezien er niet wordt vermeld hoe constatering heeft plaatsgevonden. Reactie infoteur, 05-10-2017
Beste Frank,

Voor snelheidscontrole is een staandehouding niet nodig; voor zwaardere overtredingen waar het de persoon "raakt" wel. Registreren van het kenteken is voldoende, ook al zou je zelf niet gereden hebben.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 06-01-2021
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.