Regels bijzondere voertuigen als quad, trike el. fiets etc.

Regels bijzondere voertuigen als quad, trike el. fiets etc. In Nederland mag maar met enkele voertuigen op de openbare weg gereden worden zonder dat u in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs. Voor de meeste voertuigen geldt in Nederland een minimum leeftijd vanaf 16 jaar en/of een geldig rijbewijs om een elektrische fiets, brommobiel, gehandicaptenvoertuig, quad, elektrische step, landbouwtrekker of ander bijzonder voertuig te mogen besturen. Welke voertuigen vallen onder de bijzondere voertuigen en welke eisen worden er aan het besturen van deze voertuigen gesteld?

Regels en voorwaarden bijzondere (motor)voertuigen

Welke regels, verkeersregels, voorwaarden of rijbewijseisen gelden achtereenvolgens voor de: elektrische fiets, E-bike, motorstep, gehandicaptenvoertuigen, brommobiel, segway, landbouwtrekkers, quad, trike, minibike, tuktuk, golfkar of een minitreintje? De regels gelden als u als bestuurder met het voertuig gebruik maakt van de openbare weg.

Regels en eisen bijzondere voertuigen


Elektrische fiets of E-bike

Een elektrische fiets heeft een elektromotor die de fietser ondersteunt bij het trappen. Voorwaarde voor een elektrische fiets of E-bike is dat u als fietser wel moet blijven mee trappen voor de aandrijving. De elektrische fiets of E-bike zal zonder mee trappen niet rijden.
Volgens de Wegenverkeerswet geldt de elektrische fiets of E-bike als een normale fiets.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Géén rijbewijs vereist.
 • Géén verzekeringsplicht.

Elektrische fiets als snorfiets

Dit is een fiets met een elektromotor waarbij u niet hoeft mee te trappen om op snelheid te komen. De fiets rijdt dus ook zonder mee te trappen. Volgens de wegenverkeerswet geldt deze elektrische fiets als snorfiets of bromfiets. Dit is afhankelijk van de soort en de door de constructie bepaalde toegestane maximum snelheden: 25 km/u (snorfiets) of 45 km/u (bromfiets). Zowel de snorfiets als de bromfiets (bromscooter) moeten zijn voorzien van een geldig kenteken: voor de snorfiets geldt een blauwe kentekenplaat; voor een bromfiets een gele kentekenplaat.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Minimaal in het bezit van het rijbewijs AM.
 • Minimaal WA verzekering verplicht (voor schade veroorzaakt aan anderen / derden).
 • Helmplicht als de elektrische fiets als bromfiets staat geregistreerd.

Step, skaters en skeelers

Personen die zich voortbewegen op: skeelers, rolschaatsen, een step of een skateboard, mogen op de stoep en op het fietspad rijden. Wanneer er geen stoep of fietspad is, mogen ze de rijbaan gebruiken. Zij worden binnen het verkeer benaderd als voetgangers en volgen ook de verkeersregels zoals die voor voetgangers gelden.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Géén leeftijdseisen,
 • rijbewijsplicht of
 • verzekeringsplicht.

Motorstep

Een motorstep is een step met een verbrandingsmotor of elektromotor. Voor een motorstep gelden andere regels dan voor een step zonder motor. De motorstep is volgens de Wegenverkeerswet een bromfiets of snorfiets. Dit is afhankelijk van de constructiesnelheid. Bij maximaal 45 km/uur valt de step volgens de wet onder de bromfiets en bij maximaal 25 km/uur valt de step onder de snorfiets. In beide gevallen moet de motorstep die op de openbare weg rijdt voorzien zijn van een Nederlands of Europees typegoedkeuringsmerk en typegoedkeuringsnummer, plus een geldig kenteken (snorfiets blauw - bromfiets geel). Bestuurders van een motorstep moeten zich houden aan de verkeersregels die gelden voor bromfietsers en snorfietsers.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Bromfietsrijbewijs (AM) of rijbewijs B.
 • Bestuurder moet minimaal 16 jaar oud zijn.
 • Minimaal WA verzekering is verplicht.
 • Helmplicht als de motorstep als bromfiets is aangemerkt.

Gehandicaptenvoertuigen met motor

Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen kunnen zijn:
 • Elektrische rolstoelen.
 • Scootmobielen.
 • Gesloten gehandicaptenvoertuigen * zoals de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.

* gehandicaptenvoertuigen zijn voertuigen, niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter. Brommobielen zijn géén gehandicaptenvoertuigen.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Voor het besturen van een gehandicaptenvoertuig met een elektromotor dat niet sneller dan 10 km/u kan rijden, geldt geen minimumleeftijd.
 • Voor een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig dat harder kan rijden dan 10 km/u,moet u in principe minimaal 16 jaar zijn (in sommige gevallen is ontheffing aan te vragen.
 • Géén rijbewijs nodig
 • Rijdend op het trottoir of voetpad volgt de bestuurder de regels voor voetgangers en mag niet sneller rijden dan 6 km/u.
 • Rijdend op het fiets- bromfietspad binnen de bebouwde kom maximaal 30 km/u en buiten de bebouwde kom 40 km/u.
 • Rijdend op de rijbaan (de weg) zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet sneller dan 45 km/u.
 • Minimaal WA verzekering verplicht.
 • Géén kenteken, maar een verzekeringsplaatje achter op het voertuig.
 • De minimum leeftijd voor het besturen van een scootmobiel is 16 jaar. Er is echter een uitzondering voor jongere bestuurders, hierbij wordt de scootmobiel afgesteld op maximaal 10 km per uur.

Brommobiel

Een brommobiel* lijkt het meest op een kleine personenauto. De brommobiel moet voldoen aan de technische eisen die staan beschreven in de Regeling Voertuigen. Een kenteken is verplicht.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Naast het theorie-examen voor de bromfiets ook het aparte praktijkexamen voor de brommobiel verplicht
 • de minimum leeftijd voor bestuurders is 16 jaar.
 • Het dragen van een gordel is verplicht. Zijn er geen gordels aanwezig en is het een open model, dan is een goedgekeurde helm verplicht.
 • Rijden op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer is verboden.
 • De maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom is 45 km/uur, tenzij ter plaatse een lagere maximumsnelheid geldt.
 • De brommobiel moet op de rijbaan rijden en mag geen gebruik maken fiets-/bromfietspaden.
 • Parkeren op het trottoir is verboden.
 • Op de achterkant van het voertuig moet een rond wit bord met rode rand zijn bevestigd waarin met zwarte letters het getal 45 is aangegeven.
 • De brommobiel moet minimaal WA-verzekerd zijn.

* brommobielen zijn géén gehandicaptenvoertuigen.

Segway

De Segway is een bijzonder type bromfiets en valt sinds 1 januari 2011 onder een nieuwe categorie voertuigen. De minister van Infrastructuur en Milieu bepaalt of zo’n voertuig de weg op mag. Is dit het geval, dan gelden er bepaalde regels, zoals een maximumsnelheid van 25 km/uur en het verplichte gebruik van verlichting.

Een Segway is een elektrisch aangedreven voertuig dat u staande of zittend bestuurt. Een Segway is een zelf balancerend voertuig met 2 wielen naast elkaar. Met een Segway mag u op het fietspad of op het fiets/bromfietspad rijden. Is er geen verplicht fietspad of fiets/bromfietspad, dan mag u op de rijbaan rijden.

Uitzondering gehandicapten

U mag als gehandicapte de Segway ook op de stoep gebruiken. U moet dan wel beschikken over een OV-Begeleiderskaart, een Valyspas of een WMO-pas. De maximumsnelheid op de stoep is -net als bij scootmobielen- 6 km/uur.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Géén rijbewijseisen.
 • Géén kenteken.
 • Géén helmplicht.
 • Verzekeringsplaatje plus minimaal WA verzekering verplicht.

Landbouwtrekkers

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 juli 2015 het trekkerrijbewijs (rijbewijs T) voor bestuurders van landbouwtrekkers ingevoerd.

Quad

Een quad is een motorrijtuig met 4 wielen en zonder carrosserie. De soort quad wordt bepaald op basis van de maximumsnelheid, de massa (het gewicht) en het maximum vermogen. Er zijn verschillende soorten quads:

De quad die niet is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg

Deze quad mag alleen op niet voor het openbaar verkeer openstaand eigen terrein rijden. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. Een voorbeeld is een kinderquad.

De quad die is goedgekeurd als bromfiets

Voor deze quads gelden dezelfde regels als voor bromfietsers.
 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 16 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Minimaal rijbewijs AM is verplicht.
 • Helmplicht.
 • Een eigen kenteken.

Verder heeft deze quad:
 • Een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/u.
 • Ledig gewicht van minder dan 350 kilogram (het gewicht van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen).
 • Motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 kubieke centimeter óf een dieselmotor met een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt óf een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt.

De quad die is goedgekeurd als een driewielig motorrijtuig

Voor deze quads gelden de volgende regels:
 • Geen maximum constructiesnelheid.
 • Achter op het voertuig is een kenteken verplicht.
 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.
 • Helmplicht, tenzij de quad is voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Ledig gewicht van hoogstens 400 kilogram (bij gebruik van goederenvervoer hoogstens 550 kilogram).
 • Maximumvermogen van niet meer dan 15 kilowatt.

De (zware) quad die is goedgekeurd als personenauto

Voor deze quads gelden de volgende regels:
 • Voor en achter op het voertuig is een kenteken verplicht.
 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.
 • Afhankelijk van de datum waarop de quad in het verkeer is gebracht (datum eerste toelating) moet deze zijn voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Dragen van een helm is niet verplicht.

De (zware) quad die is goedgekeurd als bedrijfsauto

Voor deze quads gelden de volgende regels:
 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B of C (maximummassa meer dan 3500 kg) is verplicht.
 • Afhankelijk van de datum waarop deze quad in het verkeer is gebracht (datum eerste toelating), moet deze voorzien zijn van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Een helm dragen is niet verplicht.
 • Kenteken is verplicht.

Trike

Een trike is een driewielig motorrijtuig of een driewielige bromfiets zonder carrosserie.

Regels voor een trike die is goedgekeurd als driewielig motorrijtuig

Rijden op de auto- en autosnelweg is toegestaan. Het gebruik van de autoweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van tenminste 50 km/uur mag en kan worden gehaald. Het gebruik van de autosnelweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van tenminste 60 km/uur kan worden bereikt.
 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.
 • Kenteken is verplicht.
 • Helmplicht, tenzij de trike is voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.

Regels voor een trike die is goedgekeurd als driewielige bromfiets

Deze trike heeft een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 45 km/uur, een ledig gewicht van minder dan 350 kilogram (het gewicht van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen) en een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 kubieke centimeter óf een dieselmotor met een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt óf een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt. Voor deze trikes gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • Minimumleeftijd bestuurder is 16 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Bromfietsrijbewijs (AM) is verplicht.
 • Helmplicht, tenzij de trike is voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Kenteken is verplicht.

Minibike

Een minibike is een kleine motor van ongeveer 50 centimeter hoog en 1 meter lang. Er zijn weinig minibikes goedgekeurd om op de openbare weg te rijden. Met een niet goedgekeurde minibike mag u niet op de openbare weg rijden of op een voor het openbare verkeer toegankelijk eigen terrein. Dan is de minibike onverzekerd. U mag met een minibike zonder typegoedkeuring alleen rijden op eigen terrein, dat niet toegankelijk is voor openbaar verkeer, zoals een racebaan of een eigen afgesloten erf.

Tuktuk

De tuktuk is een overdekt driewielig voertuig. Het voertuig is geschikt om meerdere personen mee te vervoeren. De tuktuk mag zonder vergunning gebruikt worden als taxi. Voor de tuktuk geldt dezelfde maximumsnelheid als voor een personenauto. Een tuktuk mag de snelweg op, mits het voertuig minimaal 60 km/uur kan en mag rijden. Tuktuks met een maximumsnelheid van 45 km/uur vallen volgens de wet onder de verkeersregels voor brommobielen. Deze tuktuks moeten een bromfietskenteken hebben. Voor de tuktuk gelden de volgende regels:
 • Moet voorzien zijn van een kenteken.
 • Bestuurder moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.

Golfkar

Een golfkar is een elektrisch aangedreven wagen bestemd voor gebruik op golfbanen. Met een golfkar mogen alleen caddies en golfspelers vervoerd worden op het golfterrein. Met een golfkar (golfwagentje) mag u niet op de openbare weg rijden. Een golfkar voldoet niet aan de eisen van de Regeling voertuigen.

Wegtreintje

Een wegtreintje is een motorvoertuig met een of meer aanhangwagens, ingericht voor het vervoer van personen. Vaak worden ze gebruikt om toeristen langs bezienswaardigheden te rijden. Het vervoer van personen in aanhangwagens is verboden. Een wegtreintje mag daarom alleen op de openbare weg rijden met een ontheffing voor het vervoer van personen in een aanhanger van de betrokken wegbeheerders (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen). De wegbeheerder zal ontheffingsvoorwaarden stellen om de verkeersveiligheid te bewaken en de hinder voor het overige verkeer zoveel mogelijk te vermijden. Er mogen ook personen in of op aanhangers worden vervoerd in het kader van een evenement of optocht, als daarvoor door de wegbeheerder een vergunning is afgegeven.

Lees verder

© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cursus theorie voor het rijexamen: VoertuigenIn dit deel van de cursus kom je meer te weten over verschillende soorten voertuigen die aan het verkeer deelnemen. Je l…
Het rijbewijs - Eisen en leeftijd voor alle rijbewijzenHet rijbewijs - Eisen en leeftijd voor alle rijbewijzenWat zijn de eisen voor het behalen van een rijbewijs, van het rijbewijs AM tot en met het rijbewijs DE. Voor het besture…
Snorfiets en elektrische fiets, verkeersregels en voordelenSnorfiets en elektrische fiets, verkeersregels en voordelenDe snorfiets is een prettig vervoersmiddel en voor steeds meer mensen een aantrekkelijk voertuig. Je hoefde er voorheen…
mijn kijk opGroter vermogen en hogere snelheid van elektrische fietsEen elektrische fiets is een uitkomst voor degenen die nog fit genoeg zijn om aan het verkeer deel te nemen maar toch ni…

mijn kijk opScootmobiel nieuw verkeerstechnisch probleemZoef, daar gaat er weer een. Je zou bijna denken: Daar vliegt er weer een. Weliswaar dan een hele grote vogel met een gl…
Veilig omgaan met containersVeilig omgaan met containersIn een tijd dat steeds meer vervoer van goederen en stoffen in containers plaatsvindt speelt de veiligheid daarbij een a…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Rijksoverheid.nl
Reacties

Charlote Waaijer, 13-09-2019
Hallo, ik snap de regels. Maar heb een vraag voor een uitzondering.

Mijn zoon van 15 jaar wordt volgende week geopereerd aan zijn knie. Hij mag dan 6 weken zijn knie niet buigen, wel belasten.
Nu zat ik afgelopen weekend op een trike. Dit zou voor mijn zoon ideaal zijn om dan die 6 weken op naar school te kunnen. Zonder dat wij hem moeten brengen en halen.
Ik hoorde dat als we een invalidenkaart voor hem aanvragen dat het dan wel mag.
Klopt dit? Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Charlote,

Ik vermoed dat het aanvragen van gehandicapteparkeerkaart lang(er) zal duren, als deze voor een korte periode -bij een aandoening van 6 weken- al verstrekt zou worden. Daarnaast mag een gehandicaptenvoertuig niet breder zijn dan 1.10 meter, wat voor de trike niet opgaat, Ander punt is de leeftijd van 15 jaar.
Wellicht is een scootmobiel de oplossing, maar dan moet er een ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente, omdat de minimum leeftijd om een scootmobiel te mogen besturen 16 jaar is.
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-verkeersregels-voor-een-gehandicaptenvoertuig-met-een-motor

Mvg - Sjaak

Wim, 10-09-2019
Mag ik ook achter een canta een fietscaravan hangen? Reactie infoteur, 10-09-2019
Beste Wim,

Een Canta is een gehandicaptenvoertug en dan mag er helaas geen aanhangwagen achter.
Zie regeling voertuigen artikel 5.18.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006746/2002-09-01/#Hoofdstuk5

Mvg - Sjaak

R. Beers, 16-08-2019
1. Als ik met een Canta op een 50- of 80 km-weg linksaf wil slaan mag/moet ik dan voorsorteren?
2. Krijg ik het verzekeringsplaatje van de verzekeraar? Reactie infoteur, 16-08-2019
Beste R,

Een bestuurder MAG (moet dus niet) voorsorteren en moet dat dan doen -voor linksaf- zoveel mogelijk naar links of tegen de wegas. Dit is de algemene regel. Laat het daarnaast afhangen van de verkeerssituatie, met inachtneming van de veiligheid en de doorstroming voor het overige verkeer.
Als je je hebt aangemeld, dan krijg je het verzekeringsplaatje van de adviseur of maatschappij toegestuurd. Tot het moment van ontvangst hiervan ben je in principe niet verzekerd.

Mvg - Sjaak

Patrick van Oostrum, 14-03-2019
Valt een rolstoelfiets met Spartamet motor ook onder de kentekenplicht-ontheffing als bijzonder voertuig?
specifiek de Velo Plus van Van Raam met 30cc Spartamet motor?
of is hierop de kenteken-, en rijbewijsplicht van toepassing? Reactie infoteur, 14-03-2019
Beste Patrick,

Een rijbewijs- of kentekenplicht is er voor dit soort voertuigen niet. Wel moet je een WA-verzekering afsluiten.

Mvg - Sjaak

Seusss Theo, 16-12-2018
Wat zijn de vereisten voor een golfkar toelating en gebruiken op de openbare weg in zeeuwsch vlaanderen? Reactie infoteur, 17-12-2018
Beste Theo,

Een golfkar is door het RDW niet goedgekeurd en is dan ook niet toegestaan voor gebruik op de openbare weg.
Voor evenementen en/of festiviteiten kan er eventueel een tijdelijke ontheffing worden verleend. Hiervoor kunt u het best contact opnemen met de gemeente.

Mvg - Sjaak

Randy, 05-06-2018
Beste,

ik ben een Belg en woon dichtbij de Nederlandse grens, waar ik heel vaak naartoe trek met de fiets. Ik heb onlangs een S-Pedelec trike besteld. Door een lacune in de Belgische wetgeving, is het momenteel nog niet mogelijk om een Belgische nummerplaat aan te vragen voor dergelijke fiets. Ik ben momenteel nog aan't wachten op antwoord of het mogelijk is om een Nederlandse plaat aan te vragen terwijl ik in België ben gedomicilieerd. Heeft u echter enig idee wat er kan gebeuren indien ik als Belg zonder plaat rondrijd in Nederland? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Randy Reactie infoteur, 05-06-2018
Beste randy,

Waarschijnlijk geldt dan de volgende "zware" overtreding:
"Wanneer een voertuig niet is goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg, het voertuig geen kenteken heeft en/of het kenteken de geldigheid heeft verloren. Dit geldt ook voor voertuigen die na herstel zijn afgekeurd door het RDW, of niet na behoren zijn gerepareerd".
Buiten het feit dat je onverzekerd rijdt, zal de procedure via het OM lopen, hetgeen inhoudt dat de zwaarte en de sanctie wordt bepaald door de ernst zoals die door het OM wordt ingeschat. (verschillende omstandigheden, recidive e.d.)

Mvg - Sjaak

Jonathan, 13-05-2018
Hoi…

Ik rijd ik een brommobiel. Nou kreeg ik een boete en proces verbaal om speling in het stuurkolom… In hoeverre zijn er technische eisen aan de technische aspecten van de wagen?
Mogen ze daarvoor boetes uitdelen? Reactie infoteur, 14-05-2018
Beste Jonathan,

Alle voertuigen die gebruik mogen maken van de openbare weg, moeten aan bepaalde eisen voldoen en goedgekeurd worden door her RDW. Voldoet het voertuig (deels) niet aan de technische eisen, dan ben je in overtreding en kan er een sanctie volgen. Een en ander staat beschreven in de "Regeling voertuigen"; boetes worden bepaald aan de hand van dat wat omschreven is in het "feitenboekje".

Mvg – Sjaak

Wouter, 28-03-2018
Welk rijbewijs is verplicht in Europa om een toeristisch treintje te besturen met 2 aanhangwagens met luchtremmen op een niet openbare weg ( deze dierentuin is volledig op prive terrein) en wat zijn dan de eventuele eisen gesteld door de verzekerings mij?
Met dank,
Wouter Reactie infoteur, 28-03-2018
Beste Wouter,

Voor het rijden op privé-terrein is geen rijbewijs vereist. Ten aanzien van de verzekering zul je een individuele verzekeringsmaatschappij moeten benaderen om de risico's af te dekken. De maatschappijen zullen m.i. eisen stellen ten aanzien van het gebruik in de gedachte ruimte, het hieruit voortvloeiend risico en de (leeftijd van) bestuurders op het treintje.

Mvg - Sjaak

Ad, 08-11-2017
In 2014 gold voor gehandicaptenvoertuig, loopfiets met elektromotor (24 v, 25 kw, max snelheid 20 km/uur) het lage btw tarief van 6 %, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen
Bij de link: www.belastingdienst.nl zie onder invalidewagens is nu deze regeling weggelaten.
Deze loopfiets met elektrische ondersteuning wordt uitsluitend als hulpmiddel gebruikt.
Is deze 2014 wettelijke regeling nog geldig?
Groetend, Ad. Reactie infoteur, 09-11-2017
Beste Ad,

Van de heffing van de BTW ben ik niet op de hoogte. Voor informatie kun je beter contact opnemen met de belastingdienst. Verder is het waarschijnlijk even afwachten wat het nieuwe kabinet doet?

Mvg - Sjaak

Mart van Opstall, 02-11-2017
Ik zie hier nergens iets staan over een "Elektrische Eenwieler", zijn hier ook regels aan verbonden? Reactie infoteur, 03-11-2017
Beste Mart,

Wat is de maximumsnelheid van het voertuig? Alhoewel de éénwieler niet apart staat beschreven, zal de max. snelheid een indicatie kunnen zijn voor de te volgen regels.
Zie ook:
https://www.verzekeraars.nl/media/1727/voertuigoverzicht-van-a-tot-z.pdf

Mvg - Sjaak

Bastiaan, 13-07-2017
Is de electrische Airbike MX5, die niet harder gaat dan 20 km, zonder rijbewijs toegestaan? Reactie infoteur, 14-07-2017
Beste Bastiaan,

De fiets is wel begrensd op max. 20 km/u, maar het gaat er tevens om of je in eerste instantie moet trappen om vooruit te kunnen. Moet je eerst trappen om de fiets in beweging te krijgen en is de fiets begrensd, dan heb je geen rijbewijsplicht voor deze E-bike.
Vraag bij twijfel de fabrikant:
http://www.airbike.com/nl/airbike-mx5.html

Mvg - Sjaak

Siemon, 18-06-2017
Waar valt een elektrisch voortgedreven "bakfiets" (niet zelf mee trappen) die tegenwoordig door kinderopvang wordt gebruikt om tot 8 kinderen mee te vervoeren onder? En aan welke eisen moet de bestuurder voldoen? Reactie infoteur, 19-06-2017
Beste Siemon,

Als je zelf niet hoeft mee te trappen, geldt de bakfiets als elektrische fiets of snorfiets (zie artikel), dus minimaal rijbewijs AM.

Mvg - Sjaak

David, 08-12-2016
Wij hebben een elektrische auto met een maximum van 15 km per uur sticker. Er zit een driehoek op. Mogen wij daar de openbare weg mee op? En zo nee wat moeten wij doen om dit wel mogelijk te maken? Reactie infoteur, 08-12-2016
Beste David,

Alleen een sticker met een maximum snelheidsaanduiding is niet voldoende. Je kunt het beste even contact opnemen met de RDW voor de te ondernemen stappen.
Zie: https://www.rdw.nl/sites/igk/Paginas/default.aspx

Mvg - Sjaak

Wout, 01-11-2016
Ik kan maar moeilijk de regeling vinden die precies beschrijft waar een Piaggio Ape aan moet voldoen. Zowel een 50cc als een normale versie.

Ik zie regelmatig een Ape rijden met verlopen verzekeringsplaatje uit 2006, zonder kenteken en parkeert in Amsterdam op betaalde parkeerplaatsen. Wel heeft de Ape een groot driehoek bord achterop. Die is mi nimmer te controleren. Hoe zit dat nu?

Ik ben benieuwd. Reactie infoteur, 02-11-2016
Beste Wout,

Controle zou alleen op een rollerbank, via een staandehouding of via een visuele controle kunnen plaatsvinden.
De driehoek op de achterzijde suggereert dat het een 25-km voertuig betreft. Het RDW zou dan een keuringsrapport afgegeven moeten hebben.
De kentekenplicht wordt bepaald door de constructie bepaalde snelheid en kan bij tuk-tuk achtige voertuigen meerdere kanten op.
Zie o.a.:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Bromfiets-of-snorfiets-ombouwen---wijzigen-constructiesnelheid.aspx?path=Portal/Particulier/Brommer/Wijzigen%20of%20restaureren

https://www.bokhorstverzekeringen.nl/piaggio-ape.html

Mvg - Sjaak

Mario, 01-09-2016
Leuke vraag/antwoord/discussies op deze pagina.

Mijn vraag is als volgt, ik heb een Citybug 2S gekocht (https://www.citybug.com) - waanzinnig leuk. Dit is een elektrische step met een max. snelheid van 22km/u en voert permanente verlichting inclusief extra remlicht. Het is niet de bedoeling om zelf mee te steppen. Hoe moet ik dit zien en mag ik hiermee het fietspad op in Nederland? Reactie infoteur, 02-09-2016
Beste Mario,

De bedoelde step zal -naar ik vermoed- onder de wetsregels van de snorfiets vallen als deze al goedgekeurd is door het RDW voor gebruik op de openbare weg.

Het beste kun je bij het RDW informeren:
https://www.rdw.nl/particulier/Paginas/default.aspx

Zie ook de volgende site:
http://www.motoped.nl/rest/faq/index.htm

Mvg - Sjaak

Pascal, 27-08-2016
Weet iemand hoe het zit met elektrische kinderquads? Het gaat om een model dat begrensd kan worden op 6km, 15km en 25km de begrenzing gaat via een sleutel die thuis gelaten kan worden. Ik vraag me af of mijn kinderen daarmee op de stoep mogen rijden, met de begrenzer afgesteld op 6km.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 29-08-2016
Beste Pascal,

Nee, een begrenzing is niet voldoende. De quad heeft uiteindelijk een -door de constructie bepaalde- maximum snelheid van 25 km/u en valt dan onder de regels van een snorfiets, waarvoor minimaal rijbewijs AM vereist is. (uitzondering: gehandicaptenvoertuigen)

Mvg - Sjaak

Jos Haakman, 22-08-2016
Op de Veluwe bij Nunspeet zaterdag j.l. een groep recreanten gezien op mij onbekende elektrische voertuigen. Zij werden staand bestuurd en het frame bestond uit een V vorm naar achteren. Het had 1 of 2 wielen voor en aan iedere framepoot achter 1 wiel. De wielen waren klein, ongeveer 20 cm. Concrete vragen: Kent iemand deze voertuigen? Welke zijn de regels voor deze voertuigen? Mogen zij b.v. op een smal fietspad? Bij het inhalen reden zij nl. een andere fietser van het fietspad af. Ze hadden kennelijk zelf niet in de gaten hoe breed zij waren. Bij voorbaat dank voor de informatie. Reactie infoteur, 22-08-2016
Beste Jos,

Ik weet niet of je een dergelijk voertuig bedoeld:

http://www.marktplaats.nl/z/fietsen-en-brommers/fietsen-driewielers-en-eenwielers-volwassenen/trikke.html?query=trikke&categoryId=449&attributes=S%2C34

Hadden de voertuigen een geel verzekeringsplaatje, blauw kenteken of geel kenteken?

Als de voertuigen door het RDW zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg, bepaalt de door de constructie bepaalde maximum snelheid de plaats op de weg. Globaal:
- tot 25 km/u als elektrische fiets met trapondersteuning (of mogelijk bedoeld voertuig/elektrische step). Geel verzekeringsplaatje. Onverplicht fietspad of fiets-bromfietspad.
- tot 25 km/u als E-bike of snorfiets. Rijden op fiets-bromfietspad toegestaan.
- tot 45 km/u als bromfiets. Fiets-bromfietspad, of openbare weg, afhankelijk van de bebording.

Voor meer informatie over bijzondere voertuigen:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/90320-regels-elektrische-fiets-brommobiel-quad-en-meer.html

B. Bouma, 04-07-2016
Ik heb een vraag over een Canta, die van mijn zoon is door een ander met geestelijke beperkingen total los gereden. De w.a. verzekering van deze persoon wil de schade niet vergoeden (2000 euro) omdat er sprake is van een motor-voertuig. Mijn zoon had zelf geen toestemming gegeven voor het rijden van de andere persoon in de Canta. Waarschijnlijk is door een vriend van beiden gezegd tegen de tegenpartij van rij er maar in, ik regel het wel. Mijn vraag is: tegenpartij is over de kop geslagen met de Canta, Is de Canta een motorrijtuig? Kan tegenpartij zich verschuilen achter geestelijke beperkingen om niet te hoeven betalen? Mijn zoon heeft ook geestelijke beperkingen. Maar schakelt dat dan eigen verantwoordelijkheid uit? Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste B,

Een Canta is wel een motorrijtuig, maar geen motorvoertuig.
Hoe het met de verantwoordelijkheid van personen met een verstandelijke beperking geregeld is weet ik niet. Dit zal mede te maken met de beslissingsbevoegdheid of het wel of niet onder curatele staan van de persoon in kwestie binnen het dagelijks leven.

In het geschetste geval lijkt me eerder sprake van joyriding, waarvan dan wel aangifte gedaan moet zijn gedaan
Voor joyriding stelt de wet het volgende:
Artikel 11 van de Wegenverkeerswet bepaalt:
"Het is verboden opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg te gebruiken"
Artikel 176, 2 van de Wegenverkeerswet bepaalt de straf:
"Overtreding van artikel 11 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie"
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-zijn-de-boetes-in-nederland

Alhoewel deze sanctie wel erg heftig is, kan het mogelijk een argument zijn om de ander de schade te laten vergoeden.

Mvg - Sjaak

A. D. A. de Ronde, 27-03-2016
In uw regelgeving staat, dat je niet met een golfkar op de openbare weg mag rijden. Toch zie ik dit steeds vaker, waarbij mensen die slecht ter been zijn bij een attractie via de openbare weg vervoerd worden. Kunt u mij zeggen of de regelgeving is aangepast? Dienen er veiligheidsgordels gebruikt te worden? Reactie infoteur, 27-03-2016
Beste A.

Officieel mag met een golfkar de openbare weg niet gebruikt worden, maar het kan zijn dat de wegbeheerder/de gemeente ontheffing heeft verleend.
Veiligheidsgordels voor golfkarretjes staat niet beschreven, maar als er in een voertuig gordels op/bij de zitplaatsen aangebracht zijn, moeten deze omgelegd worden.
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-de-autogordel-gebruiken

Mvg - Sjaak

Luijsterburg, 08-10-2015
Korte vraag: hoe zit het met de zgn scooterboards? Is daar verzekering, leeftijd en rijbewijs voor nodig? De verkoper geeft aan dat het 'volgens hun' onder de elektrische fiets valt. Ik heb mijn twijfels… Reactie infoteur, 09-10-2015
Beste,

Er zijn zo veel nieuwe "bijzondere voertuigen" dat ik het niet met zekerheid zou durven zeggen.
Naar mijn idee zal de maximumsnelheid bepalend zijn voor de categorie waaronder de scooterboard valt.
Als het board onder de elektrische fiets zou vallen, dan moet deze goedgekeurd zijn door het RDW om toegelaten te zijn voor gebruik op de openbare weg.
Bij de Rijksoverheid staat de scooterboard onder de bijzondere voertuigen niet beschreven.
Bij twijfel kan je het best contact opnemen met het RDW of verzekeringsmaatschappij.
Zie:
https://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Contact-met-de-RDW.aspx

Mvg - Sjaak

Daan, 14-09-2015
Hallo,
ik wil een mini crosser kopen maar dan moet ik eerst weten of je ze in het bos mag rijden als er geen bortje is dat zegt brom en snor fietsers verbonden. Reactie infoteur, 15-09-2015
Beste Daan,

Over het algemeen mag je niet op de openbare weg rijden als het voertuig niet is goedgekeurd door de RDW.
Ik denk daarnaast niet dat het is toegestaan door staats-bosbeheer of de bevoegde instantie om met crosser in een natuurgebied te rijden (als de wegen in het gebied al niet aangemerkt zijn als openbare weg)
Tevens zal het voertuig zonder goedkeuring niet te verzekeren zijn.

Mvg - Sjaak

Seow, 03-07-2015
Hoi,

Ik heb zojuist een io hawk gekocht. Hij kan maar max 10km/uur. Ik vroeg me af of ik met de io hawk wel op de openbare weg mag. Reactie infoteur, 04-07-2015
Beste Seow,

Ik weet het niet zeker… zie het antwoord bij Mark.

Mvg - Sjaak

Mark, 29-06-2015
Ik wil een Monorover R2 kopen, ik vraag me af of ik dan ook op de openbare weg mag rijden. Het is een soort van Segway zonder handvat. Dus alleen de plaat waar je op staat. Reactie infoteur, 29-06-2015
Beste Mark,

Ik weet het niet zeker, maar gezien de constructie en snelheid (max. 20 km.) zullen de regels voor voetgangers / skaters gelden.
Zo niet, dan zal het voertuig RDW gekeurd moeten worden, eventueel een rijbewijs AM behaald en een WA verzekering afgesloten.

Informeer even bij het RDW voor alle zekerheid:
https://www.rdw.nl/particulier/Paginas/default.aspx

Mvg - Sjaak

Jeroen Kuijten, 10-01-2015
Hoi ik heb een Roam Familie Skelter en wil er een Electro car van bouwen.
maar ik kan de regels die vereist zijn zo 1 2 3 niet vinden.
en hoop dat u ze wel kent.

ik heb al eerder een botsauto omgebouwd tot scootmobiel.
die ik nu als een 3wiels invalide snorfiets heb veranderd.
die regels ken ik allemaal goed.

maar ik wil nu weten hoe breed een electro car mag zijn
voor zover ik ze van vroeger ken lopen ze 15 en dat wil ik ook berijken en meer niet.
maar wat voor verzekering komt erbij kijken.
wat zijn de gestelde eisen om hem legaal op het fietspad te krijgen?.

groeten jeroen kuijten Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Jeroen,

Je vraag is vrij gecompliceerd.
Je kunt het beste even contact opnemen met de RDW; zij gaan over de (type)goedkeuringen.

Mvg - Sjaak

Sterre, 09-03-2014
Hallo,

Ik wil een fiets gaan bouwen met een motor erin gebouwd maar ik kan nergens achterhalen onder welk soort voertuig dat valt. ik weet nu dus niet welke voorwaarden er zijn en waar ik me aan moet houden.

Mvg,
Sterre Reactie infoteur, 10-03-2014
Beste Sterre,

Dit is van een aantal factoren afhankelijk. Wordt het een elektromotor, benzinemotor?
Bij onderstaande link heb je meer informatie:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/volledig/geldigheidsdatum_10-03-2014#Hoofdstuk6

Kijk ook eens bij het hoofdstuk "permanente eisen".
Bij twijfel kun je het beste contact opnemen met de RDW:
http://www.rdw.nl/particulier/Paginas/default.aspx

Mvg - Sjaak

Floyd Franken, 04-11-2013
Maar hoe zit dat dan met de accu auto's/stepjes voor kinderen die bij Bart Smit en dergelijke verkocht worden? daarmee wordt toch op de stoep gereden door die kinderen en dat is een elektrisch aangedreven voertuig.
Gegroet, Reactie infoteur, 04-11-2013
Beste Floyd,

Hier betreft het "speelgoed" en moet je op een zelfde wijze benaderen als skates, skeelers, driewielers en dergelijke. Deze weggebruikers volgen de regels voor voetgangers.

Mvg - Sjaak

Floyd Franken, 01-11-2013
Mag ik uit deze tekst opmaken dat het besturen van een elektrisch aangedreven kinder/midi quad/truck/jeep met een max. snelheid van niet meer dan 10kmph en afmetingen die niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter toegestaan is op de openbare weg?

Mvg, Reactie infoteur, 01-11-2013
Beste Floyd,

Er zal -hoe dan ook- eerst een type-goedkeuring van het RDW afgegeven moeten worden.

Mvg - Sjaak

Mariella, 08-05-2013
Ik zou graag willen weten hoe de regels nu precies in elkaar zitten voor elektrische fietsen die ook rijden zonder trapondersteuning en daardoor naar mijn idee gelijk worden gesteld met snorfietsen. Mogen deze wel of niet op het fietspad, mogen ze naast elkaar rijden, gelden alle andere punten die voor een fiets gelden qua verlichting etc. ook voor deze fietsen en moeten ze verzekerd zijn. Ik lees namelijk op internet tegenstrijdige berichten en zelfs de site van de overheid lijkt op dat punt niet bij te zijn. Reactie infoteur, 09-05-2013
Beste Mariella,

De meeste antwoorden op je vragen staan eigenlijk al in het artikel.
Regels voor fietsers:
Een E-fiets is alleen een fiets als je eerst zal moeten trappen om de fiets in beweging te krijgen. In dit geval is een verzekering niet vereist, mag je met tweeën naast elkaar rijden.
Regels voor snorfietsers:
Voor "fietsen" die al kunnen rijden zonder te trappen, gelden de regels voor snorfietsers (max. 25 km), WA verzekering plus geel plaatje, rijbewijs-AM en mogen dus niet naast elkaar rijden.
Ten aanzien van de verlichting, moeten beide aan de standaardvoorwaarden voldoen.
Voor "fietsvoertuigen" die geconstrueerd zijn om sneller dan 25 km per uur te kunnen rijden gelden de regels van bromfietsers (blauwe kentekenplaat)

Mvg - Sjaak

D. Slui, 12-04-2013
Is in geval van een ongeluk bv snorscooter tegen een fietser en de fietser is fout, wettelijk de fietser gelijk aan de man met de snorscooter? (gezien het fijt dat de snorscooter ook langzaam verkeer is en ook geen helm draagt, net als de fietse?) Reactie infoteur, 12-04-2013
Beste D.

Wettelijk gezien is de bestuurder van een snorscooter niet gelijk aan een fietser. Wel is het zo dat de bestuurder van een snorfiets (is motorrijtuig) de regels van fietsers moeten volgen (enkele regels uitgezonderd).
Wat bij een eventueel ongeval ten aanzien van de schuldvraag beslist zal worden kan ik niet beoordelen.
Bedenk wel dat er tegenwoordig voor het besturen van een snorfiets minimaal rijbewijs AM vereist. In de praktijk mag je dan m.i. van een bestuurder van een snorfiets meer kennis van de verkeersregels en verkeersinzicht en gevaarherkenning verwachten dan van een gemiddelde fietser of voetganger.

Mvg - Sjaak

Nel, 05-10-2012
Mag een electrische rolstoel op een rijbaan rijden bestuurd door een gehandicapt persoon van 24 jaar? Reactie infoteur, 06-10-2012
Beste Nel,

Een bestuurder van een rolstoel / gehandicaptenvoertuig is vrij in de keuze bij de plaats op de weg.
Maar… rijdt de ''rolstoeler'' op het trottoir of voetpad, dan moet de bestuurder van de rolstoel de verkeersregels voor voetgangers volgen en mag maximaal 6 km per uur gereden worden; rijdt de '' rolstoeler'' op de rijbaan, het fietspad of fiets- bromfietspad, dan moeten de verkeersregels die voor die voertuigen gelden gevolgd worden.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 02-07-2017
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.