Parkeerschijfzone - Parkeren parkeerschijf en blauwe zone

Parkeerschijfzone - Parkeren parkeerschijf en blauwe zone Wanneer gebruik je de parkeerschijf? Parkeren in Blauwe zones. Een parkeerschijfzone is herkenbaar aan de verkeersborden E10 en E11. Veelal worden deze borden in combinatie met doorgetrokken blauwe strepen toegepast om de plaatsen waar parkeren is toegestaan aan te geven. De verplichting een parkeerschijf te gebruiken binnen een parkeerschijfzone geldt voor bestuurders voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. In de praktijk geldt deze regel dus voor bijna alle motorvoertuigen, met uitzondering van een motorfiets (zonder zijspan). De motorfiets mag wel geparkeerd worden binnen de zone, maar het gebruik van een parkeerschijf is dan voor de bestuurder van de motorfiets niet verplicht. Wat is parkeren, wat is stilstaan en welke regels zijn van toepassing in een parkeerzone-gebied?

Parkeerschijfzone - Blauwe zone in uw gemeente

Over het algemeen zal een bestuur van een gemeente, stad of dorp besluiten een parkeerschijf-zone in te richten als de parkeerdruk te hoog is en/of de parkeerruimte onvoldoende. Veelal zal dit een centrum van een dorp of stad zijn plus de direct aan het centrum aangrenzende woongebieden, om zodoende verplaatsing van de parkeerdruk of parkeeroverlast tegen te gaan. De maximum toegestane duur van het parkeren met gebruik van een parkeerschijf binnen een zone wordt aangegeven op de verkeersborden E10 en E11. De duur van het parkeren kan afwijken. Niet elke gemeente -die parkeerzones heeft- heeft ook de combinatie met blauwe zones. Neem voor informatie eventueel contact op met de betreffende gemeente(n).

Regels parkeren in een parkeerschijfzone en erf


Herkennen van een parkeerschijfzone

Parkeerschijfzone<BR>
Verkeersbord E10Parkeerschijfzone
Verkeersbord E10
Einde Parkeerschijfzone<BR>
Verkeersbord E11Einde Parkeerschijfzone
Verkeersbord E11
Instelkaart<BR>
ParkeerschijfzoneInstelkaart
Parkeerschijfzone
Kenmerkend voor een zone is dat het verkeersbord NIET wordt herhaald. De borden zijn slechts geplaatst bij binnenrijden en uitrijden van de zone. Let hier op als er geen blauwe belijning binnen de zone is aangebracht.

Definitie van parkeren volgens het RVV1990

Parkeren

Het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor -en gebruikt wordt tot- het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen. Hieruit volgt:
Stilstaan (vrijwillig stilstaan)
Het laten stilstaan van een voertuig gedurende de tijd die nodig is voor -en gebruikt wordt tot- het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Algemene regels binnen een parkeerschijfzone

Artikel 25

  1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
  2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
  3. Op de parkeerschijf staat aan de getoonde zijde slechts één cijferreeks, die een aanduiding geeft van de kalenderuren, en die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen.
  4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
  5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

Parkeren van een gehandicaptenvoertuig in een parkeerschijfzone

Artikel 26

1. Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd:
a. een gehandicaptenvoertuig, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte;
b. een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt, dan wel met het vervoer van een of meerdere personen die in een instelling verblijven, indien de kaart aan het bestuur van die instelling is verstrekt;
c. of indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig.
2. Indien op een onderbord een maximale parkeerduur is vermeld, is artikel 25, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de parkeerplaats niet hoeft te zijn voorzien van een blauwe streep.

Model van de parkeerschijf

De voorwaarde waaraan een parkeerschijf moet voldoen, stond beschreven, maar is in 2017 komen te vervallen. De wijze van gebruik is opgenomen in het RVV 1990 artikel 25. Op de achterzijde van de parkeerschijf kan voor de gebruiker eventueel informatie gedrukt staan over de wijze en regels van instellen van de parkeerschijf en de wijze van zichtbaar aanbrengen van de schijf in de auto (dashboard).

Het besluit parkeerschijf vervalt per 01-07-2017. Met deze wijziging van het RVV 1990 wordt het afzonderlijke Besluit parkeerschijf, een ministeriële regeling, overbodig gemaakt. Dat gebeurt door de wezenlijke eisen die men aan een parkeerschijf moet stellen over te brengen naar het RVV 1990 en de mogelijkheid van een ministeriële regeling te schrappen. Het model van de parkeerschijf is daarmee niet meer exact voorgeschreven, maar de betekenis van dat model was toch al beperkt. Dat komt doordat alle modellen die elders in de Europese Unie zijn of worden voorgeschreven ook in Nederland geldig zijn.

Overige verkeersborden die het parkeren regelen

Buiten de verkeersborden die in een parkeerschijfzone zijn geplaatst, kunt u de volgende verkeersborden aantreffen die het parkeren regelen: (kijk voor de omschrijving van de verkeersborden E1 tot en met E13 bij Verkeersborden Nederland )
E1E1
E2E2
E3E3
E4E4
E5E5
E6E6
E7E7
E8E8
E9E9
E12E12
* G5* G5

Parkeren binnen een erf

* Officieel valt het verkeersbord G5 buiten het overzicht verkeersborden die het ''parkeren en stilstaan'' regelen. Wel moet er bij parkeren binnen een erf aan een aantal regels worden voldaan. Voor het parkeren binnen een erf geldt:

Artikel 46

  1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.
  2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing (zie boven).
© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Parkeren in Amsterdam met gehandicaptenparkeerkaartParkeren in Amsterdam met gehandicaptenparkeerkaartParkeren in Amsterdam met een gehandicaptenparkeerkaart. In tegenstelling tot wat op verschillende sites te lezen is, is…
Van woonerf naar erf - Regels en maximumsnelheidVan woonerf naar erf - Regels en maximumsnelheidBinnen een erf staan wonen, verblijven en spelen centraal; voetgangersvoorzieningen als stoep of trottoir ontbreken. Het…
Alles over het parkeren van de autoZodra u met de auto op weg gaat weet u dat er altijd een moment komt waarop u de auto weer moet parkeren. Parkeren is ei…
Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2021Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2021Hoe hoog is de boete of bekeuring bij fout parkeren en/of fout stilstaan voor 2021? De hoogte van de opgelegde boete of…

Nationaal Verkeersexamen - Theorie voor auto en scooterNationaal Verkeersexamen - Theorie voor auto en scooterIn 2012 stond het Nationaal Verkeersexamen (theorie vragen voor het examen voor auto en scooter/brommer) in het teken va…
Rijden spitsstrook op de autosnelweg - Regels en HerkenningRijden spitsstrook op de autosnelweg - Regels en HerkenningHerken de spitsstrook op de autosnelweg en ken de regels. Een spitsstrook is een extra rijstrook die wordt opengesteld b…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid
  • Autorij-instructie.nl
  • RVV1990
Reacties

Fer, 12-08-2020
Het besluit parkeerschijf waarnaar gelinkt wordt is in juli 2017 vervallen. Betekent dit dat er geen formele voorschriften voor een parkeerschijf meer bestaan?
Zo geeft mijn gemeente parkeerschijven in witte hoesjes uit; het lijkt er dus op dat de vaak genoemde 'blauwe parkeerschijf' niet meer verplicht is.
Zie ik dat correct? Reactie infoteur, 13-08-2020
Beste Fer,

Het gebruik van een parkeerschijf blijft -daar waar het is eengegeven- nog steeds van kracht. De link is inderdaad achterhaald, zal deze aanpassen.
Zie o.a.: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/vraag-en-antwoord/waar-mag-ik-parkeren-met-een-parkeerschijf

Mvg - Sjaak

Erik, 25-07-2020
Blauwe parkeerzone onder bord maandag t/m vrijdag 0.800 -16.00…
Dan mag ik hier op zaterdag en zondag toch hele dag staan zonder schijf…? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Erik,

Dat klopt, het geldt alleen voor de tijden die zijn aangegeven (als ze zijn aagegeven). Het zal in dit geval gelden om de verkeersdruk gedurende de week te verminderen / beperken.

Mvg - Sjaak

Karin, 27-01-2020
Kan ik mijn auto zonder parkeerschijf/tijdslimiet parkeren als ik in een buurt parkeer waar alle parkeerplekken blauwe strepen hebben maar nergens de borden staan staan die aangeven dat het om een blauwe zone gaat? Reactie infoteur, 28-01-2020
Beste Karin,
Nee, de blauwe belijning heeft op zich al betekenis. Daarbij hoeft het niet om een zone te gaan, maar kan het ook slechts een enkel gebied / beperkte omgeving betreffen.
Mvg - Sjaak

Bouter, 15-01-2020
Beste.

Bij een blauwe parkeerzone staat op een onderbord vermeld dat de tijd vanaf 08.00 uur ingaat en maximaal 2 uur geparkeerd mag worden. Kan er dan voor 10.00 uur een bekeuring worden uitgeschreven voor het niet hebben van een blauwe p kaart? Betreffend voertuig kan dan immers nooit langer dan 2 uur geparkeerd staan en de bedoeling van een blauwe parkeerzone is toch dat parkeerplaatsen niet de hele dag door dezelfde voertuigen worden bezet. Uiteraard voldoe je niet aan de regel dat een blauwe kaart gebruikt moet worden, maar de onderliggende bedoeling is het niet langer dan 2 uur bezet houden van parkeerplaatsen en is dit is in genoemde situatie niet aan de orde. Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Bouter,

De bedoeling van de plaatsing van de parkeerkaart is dat het hierdoor controleerbaar blijft. Als deze vanaf 8.00 uur geplaatst moet worden en dit niet gebeurt, dan kan er een bekeurd worden. De regel staat geen vrije interpretatie toe. Dit zou dan voor meer verkeersregels op kunnen gaan.

Mvg - Sjaak

Jeanine, 23-11-2019
Hallo,

Als ik na 22:00 parkeer op een blauwe zone van 8-22 en de volgende ochtend 9:00 weer de auto kom halen… Mag dat? Als ik de blauwe kaart alvast klaar leg op 8:00? Reactie infoteur, 25-11-2019
Beste Jeanine,

Ja, je voldoet aan de voorschriften die de regeling vereisen. Tussentijds de parkeerkaart verzetten is niet toegestaan.

Mvg - Sjaak

Annie Brepoels, 09-05-2019
Als ik in een betaalde parkeerzone parkeer met een gehandicapte parkeerkaart en de blauwe parkeerkaart moet ik dan ook betalen? Reactie infoteur, 09-05-2019
Beste Annie,

Meestal niet, maar dit kan helaas per gemeente verschillen. Het is dus altijd raadzaam dit eerst on-line te controleren.

Mvg - Sjaak

Els, 19-03-2019
Ik heb mijn auto geparkeerd in een parkeerschijfzone (geldt tot 21:00 s'avonds) Ik heb om 21:02 een boete gekregen. Ik stond niet op een parkeerplaats met blauwe streep, maar het was wél ná 21:00. Nu vraag ik me af, er staat ook geen gele streep dat ik op die plek niét mag parkeren, tevens was het ná 21:00. Het parkeren ná 21:00 vervalt dan ook het bord dat je moet parkeren op de plekken met blauwe vakken? Reactie infoteur, 19-03-2019
Beste Els,

Ik weet de locatie niet, maar in principe moet er wel in de vakken geparkeerd worden, ook al geldt een bepaald tijdsblok niet. Het enige wat dan komt te vervallen is de verplichting tot het gebruik/instellen van de parkeerschijf na 21.00 uur tot…

Mvg - Sjaak

Mick, 03-09-2018
Als er in een blauwe zone maximaal 2 uur tussen 7.00 en 14.00 met een parkeerschijf geparkeerd mag worden en je komt om 12.00 uur aan, mag je dan na 14.00 uur wel je auto laten staan? Reactie infoteur, 08-09-2018
Beste Mick,

Als er geen borden staan die nadere informatie geven, mag er na 14.00 uur geparkeerd worden zonder gebruik van de parkeerschijf te maken.

Mvg - Sjaak

Commissaris Rex, 19-05-2018
Wat als er op het bord E10 een onderbord staat met: 08.00 tot en met 21.00 en ik dus na 21.00 ga parkeren? Is parkeren dan gratis? Reactie infoteur, 21-05-2018
Beste Rex,

De verplichting geldt alleen voor de op het onderbord vermelde uren.

Mvg - Sjaak

Denise, 14-04-2018
Ik heb om 4 uur 's nachts op een invalidenparkeerplaats geparkeerd om iemand op te halen. deze invalidenparkeerplaats staat in een blauwe zone, en helaas heb ik hier een boete voor gekregen maar naar mijn weten geldt de plek niet als de blauwe zone alleen overdag is. klopt dit of geldt het wel gewoon? Reactie infoteur, 16-04-2018
Beste Denise,

Je bent mogelijk niet beboet voor het parkeren binnen de blauwe zone, maar wel voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Als je de code van de beschikking hebt, kan ik dit met zekerheid bepalen (feitcode R 402 en een boetebedrag van 380 euro?). Als er voor de blauwe zone bepaalde tijden gelden, dan staat dit op het (onder)bord vermeld, maar dit geldt dan voor alle plaatsen, behalve de gehandicaptenparkeerplaats.

Mvg - Sjaak

Gina, 28-03-2018
Ik ga mijn huis verbouwen, mag ik een container op een blauwe zone plaats plaatsen? Verder zijn er geen gewone plaatsen beschikbaar. Reactie infoteur, 29-03-2018
Beste Gina,

Het parkeren in een blauwe zone betreft voertuigen of motorvoertuigen, dit geldt in principe niet voor een container. Bij het plaatsen van een container zou eerder sprake kunnen zijn van "overlast" of stremming. Neem even contact op met de gemeente. E.e.a. zal afhankelijk zijn van het beleid van de gemeente en/of de stremming die de container zou kunnen veroorzaken.

Mvg - Sjaak

Leo Priem, 28-12-2017
Mag ik in een blauwe zone een parkeerschijf om het uur veranderen en een hele dag stil geparkeerd blijven staan op dezelfde plek? Reactie infoteur, 29-12-2017
Beste Leo,

Nee, de tijd op de parkeerschijf mag tussentijds niet worden aangepast.
Mvg - Sjaak

Jan L., 11-09-2017
Vraag: Moet er binnen een blauwe zone (borden en belijning bij de ingang), elk parkeervak ook nog extra blauw "belijnd" zijn? Rust hier een verplichting op en waar kan ik die dan vinden?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
Mvg
Jan Reactie infoteur, 12-09-2017
Beste Jan,

Parkeervakken hoeven op zich niet blauw belijnd te zijn.
Het handelen/gedrag vloeit voort uit Artikel 25 uit het RVV 1990. Hierin staat onder andere het volgende beschreven:
" Het is verboden in een parkeerschijfzone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep"

Mvg - Sjaak

Jan, 21-01-2017
Onlangs heb ik een bekeuring ontvangen van €90,=. Het volgende was het geval:
Waar eerst nog parkeren gratis en zonder regels was, hebben ze in ons dorp ze sinds kort de parkeerschijf ingevoerd. Vanaf 9 uur s 'morgens moet je deze zichtbaar hebben liggen en dan mag je er 2 uur staan. Dit betekent dus dat je tot 11.00 uur in principe geen 'parkeer overtreding' kunt begaan, mits je de blauwe schijf maar hebt liggen. Ik was dit dus vergeten en krijg vervolgens om 10.00 uur in de morgen een bon. Ik vind dit zo zoeken…
Zou het zin hebben hierover in beroep te gaan?
Alvast bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groeten
Jan Reactie infoteur, 23-01-2017
Beste Jan,

Nee, helaas zal bezwaar aantekenen geen zin hebben. Ze zullen zich beroepen op de geldende tijden met gebruik van de parkeerschijf.

Mvg - Sjaak

Marcel, 05-04-2016
Vraag: Bestaat de mogelijk om een en hetzelfde parkeervak te combineren? Als voorbeeld een parkeervak langs de openbare weg, met aan weerskanten van het parkeervak:
- het bord voor parkeren met parkeerschijf (bord E10) met onderbord ma-za van 9 - 18u
op de zelfde verkeerspaal eronder/boven het
- bord parkeren voor vergunninghouders (bord E9) met onderbord ma-za van 18 - 9u.
Doel is om overdag als bewoners werken zijn, voldoende parkeerplaatsen vrij te krijgen voor kortparkeerders kort in de buurt van het winkelcentrum, terwijl in de avonduren de bewoners een 'gegarandeerde' parkeerplek kunnen krijgen. Of is dit nog nooit vertoond c.q. een doodzonde. Graag zie ik uw reactie met spanning tegemoet.
M.vr.gr. Marcel Reactie infoteur, 06-04-2016
Beste Marcel,

Alhoewel ik geen verkeersdeskundige ben, lijkt mij dat dit theoretisch wel zou moeten kunnen. Beslissingen hierover zouden op plaatselijk niveau genomen moeten worden.
Of het al ergens wordt toegepast -zoals in de vraag gesteld- zou ik niet weten; mogelijk is het ook wel verwarrend en/of juridisch onhaalbaar omdat dan de vast te stellen zone-tijd (b.v. 2 uur) in strijd kan zijn/overlappend kan werken met de aanvangstijd voor vergunninghouders.

Om parkeeroverlast te reguleren is er tenslotte al een blauwe zone in te stellen waarbij het parkeren voor bestuurders van buitenaf beperkt kan worden. Buiten sluitingstijd van de winkels zal de parkeerdruk dan al afnemen, alhoewel dat met de verruiming van de openingstijden van de winkels voor omwonenden mogelijk enig ongemak blijft geven.

Mvg - Sjaak

A., 05-02-2016
Ik parkeer in een blauwe zone. Ik gebruik netjes mijn schijf en krijg toch een bon.
Ik stond welliswaar niet in een parkeervak en waar ik stond, zag ik geen gele streep op de stoeprand.
Ik veroorzaakte geen opstopping, stond voor niemand in de weg en toch… 90 euro
Wat deed ik fout?!
vriendelijke groeten
van Dijk A. Reactie infoteur, 07-02-2016
Beste A,

Helaas is het feit of u in de weg stond of niet het criterium niet, ook al voelt dit wellicht onrechtvaardig.
Een gele streep -al dan niet onderbroken- regelen het wel of niet mogen stoppen of stilstaan; parkeren mag bij een gele streep in elk geval nooit.

Waarschijnlijk heeft u gehandeld in strijd met lid 1 van artikel 25 en niet geparkeerd op als zodanig aangegeven parkeervakken?

Voor het parkeren in een parkeerschijf-zone gelden de volgende regels:
Artikel 25 van het RVV
1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
3. Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.
4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

Mvg - Sjaak

H. J. A. Heijnens, 10-06-2015
Als er een blauwe zone is aangegeven b.v. op een parkeerplaats welke ruimte oftewel welke parkeerplaatsen achter de blauwe streep gelden hier voor? Of geldt dat voor alle parkeerplaatsen op het betreffende plein?
Graag hier antwoord op.
Groet H.Heijnens. Reactie infoteur, 11-06-2015
Beste J,

Als er zone borden zijn geplaatst geldt het zowel voor de parkeerplaatsen als voor de plaatsen waar blauwe belijning is aangebracht.
Het zone bord wordt slechts bij begin en eind van de zone geplaatst. Binnen dit gebied gelden de regels zoals in artikel 25 weergegeven.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 13-08-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.