InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Regels stilstaan of parkeren met de auto op de openbare weg

Regels stilstaan of parkeren met de auto op de openbare weg

Regels stilstaan of parkeren met de auto op de openbare weg Regels bij parkeren of stilstaan met de auto op de openbare weg. Wat is binnen het verkeer het verschil tussen stilstaan en parkeren? Wanneer is er sprake vrijwillig stilstaan en wanneer van onvrijwillig stilstaan?Verkeersborden of verkeerstekens op en om de weg moeten duidelijk maken waar je wel of niet mag parkeren of wel of niet mag stilstaan. De definities of het onderscheid tussen stilstaan en parkeren en de situaties waarbinnen verboden of beperkingen gelden, worden beschreven in het RVV 1990.

Regels stilstaan op de openbare weg

Bij het stilstaan moet je een onderscheid maken tussen vrijwillig en onvrijwillig stilstaan. Er is sprake van vrijwillig stilstaan met een voertuig vanuit een bewuste of weloverwogen keuze. Onvrijwillig stilstaan -wat bij verkeersdeelname in steeds wisselende verkeerssituaties herhaaldelijk kan voorkomen- valt in dit verband niet onder stilstaan. Het stilstaan is géén keuze, maar vloeit voort uit de verkeersomstandigheden waarin je jezelf op een bepaald moment bevindt.

Vrijwillig stilstaan

Stil staan is het vrijwillig stil zetten van het voertuig om/tot:
 • Het onmiddellijk in en uit laten stappen van passagiers. Bijvoorbeeld bij een bushalte, winkelcentrum, woonhuis.
 • Het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Bijvoorbeeld even snel een boodschap doen of pinnen valt niet onder stilstaan.
Bij het stoppen en stilstaan altijd opletten of je dit veilig doet, het verkeer niet onnodig hindert, de doorstroming niet belemmert en het milieu niet onnodig belast.

Regels parkeren op de openbare weg

Volgens het RVV is parkeren:
Het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.
Dus: alle andere situaties waarbinnen je het voertuig vrijwillig stil zet en wat niet onder de twee punten bij stilstaan valt, wordt gezien als parkeren.

Stilstaan en Parkeren - RVV 1990 - artikel 23 en 24

De artikelen lijken een wat droge opsomming, maar probeer je de situaties -zoals omschreven in de artikelen- vanuit je eigen woonomgeving voor de geest te halen. De bedoeling van de regelgeving wordt dan beeldend en beter te begrijpen en toe te passen. Vraag je ook af wat de logica van de regelgeving is en hoeverre het voortkomt uit het creëren van veiligheid, zicht, een betere doorstroming of verminderde belasting van het milieu enzovoort.

Verbod stil te staan. RVV 1990 - artikel 23

De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:
 • Op een kruispunt of een overweg.
 • Op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook.
 • Op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan.
 • In een tunnel.
 • Bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering, dan wel ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord. (ervoor en erna)
 • Op de rijbaan langs een busstrook.
 • Langs een gele doorgetrokken streep.
Het stilstaan bij een bushalte geldt dus niet voor het onmiddellijk in en uit laten stappen van passagiers.

Parkeerverbod. RVV 1990 - artikel 24

De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:
 • Bij een kruispunt, op een afstand van minder dan vijf meter daarvan.
 • Voor een inrit of een uitrit. (dus ook je eigen uitrit niet)
 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
 • Op een parkeergelegenheid: A voor zover het voertuig niet behoort tot de op het bord of het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen. B op een andere wijze dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. C op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden.
 • Langs een gele onderbroken streep.
 • Op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.
 • Op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage 1, indien voor het voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.
 • Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1 op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slecht gedurende de aangegeven dagen of uren.
 • De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren
 • Indien een parkeergelegenheid aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E13 van bijlage 1 is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

Boetes bij foutief parkeren en/of stilstaan 2018
De hoogte van de boetes bij fout parkeren zijn over het algemeen 95 euro. Uitschieter is het ten onrechte parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats met een bedrag van 380 euro.
De hoogte van de boetes bij foutief stilstaan zijn over het algemeen 95 euro, met twee overtredingen van 140 euro.

Verkeersborden parkeren en stilstaan

E1E1
E2E2
E3E3
E4E4
E5E5
E6E6
E7E7
E8E8
E9E9
E10E10
E11E11
E12E12
E13E13

Lees verder

© 2007 - 2018 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Duitse taal – verkeersbordenOnze oosterburen, de Duitsers, hebben een heel andere taal dan wij Nederlanders. Ook langs de weg zie je dit verschil te…
Parkeren in Amsterdam met gehandicaptenparkeerkaartParkeren in Amsterdam met gehandicaptenparkeerkaartParkeren in Amsterdam met een gehandicaptenparkeerkaart. In tegenstelling tot wat op verschillende sites te lezen is, is…
Parkeerregels voor de caravan: 3 dagen voor de deurParkeerregels voor de caravan: 3 dagen voor de deurDe caravan voor de deur parkeren. Na de vakantie stallen veel mensen hun caravan of vouwwagen vaak voor de deur. Omdat h…
Tarieven voor het parkerenTarieven voor het parkerenIn vrijwel alle winkelcentra moet u fors betalen om u auto te parkeren. In steden als Amsterdam en Utrecht kunnen de tar…
Nieuwe verkeersregels en verkeersborden in België vanaf 2012Nieuwe verkeersregels en verkeersborden in België vanaf 2012Vanaf de zomer van 2012 zal het verkeersreglement in België aangepast worden. Er komen nieuwe regels, maar ook wijziging…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl

Reageer op het artikel "Regels stilstaan of parkeren met de auto op de openbare weg"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anne, 06-12-2018 18:34 #57
Beste Sjaak,

Ik woon in een wijk in Rotterdam waar parkeren gratis is. Dit leidt ertoe dat het superdruk is en na 18.00 is er amper parkeerplek te vinden. Nu wordt in de straat ook nog verbouwd waardoor parkeerplaatsen zijn ingenomen door containers. Afgelopen week kwam ik in de avond thuis en er was nergens parkeerplek (ik heb ongeveer een half uur rondjes door de wijk gereden om een plek te vinden) en ben bij een dichtbijzijnde wijk geweest om daar mijn auto te parkeren, maar daar stonden auto's zelfs aan de kant van de weg buiten de daarvoor bestemde parkeervakken (in mijn wijk was dit ook het geval). Toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om mijn auto neer te zetten in de flauwe bocht van een T-spliting waar ik de auto half op de stoep heb gezet (er was geen gele lijn of ander verkeersbord dat wees op een parkeerverbod). Op deze plek staan vaker auto's geparkeerd als alles vol is. Nu heb ik een boete ontvangen voor het creëren van een gevaarlijke situatie dan wel verkeershinder (140 euro). Naar mijn mening heb ik juist een plek uitgekozen waar ik zo min mogelijk hinder veroorzaakte, zelfs een vrachtwagen zou gewoon langs mijn geparkeerde auto hebben kunnen rijden. Zou het maken van bezwaar een kans van slagen hebben? Mijn verweer zou zijn dat ik geen andere keuze had en er alles aan heb gedaan om juist zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 07-12-2018
Beste,

Ik heb een soortgelijke situatie in Amsterdam meegemaakt waar ik indertijd woonde. De overtreding bleef uiteraard staan, maar de boete werd -na een gedegen onderbouwing (foto's) kwijtgescholden.
Dan zal een dergelijk uitspraak misschien niet altijd en overal hetzelfde zijn, maar misschien is het het proberen waard. Met zekerheid kan er echter geen uitspraak over doen.

Mvg - Sjaak

Pyrrha, 30-11-2018 18:33 #56
Ik heb een boete gekregen voor " met een stilstaand voertuig niet de rijweg gebruiken". Ik heb laat in de avond, midden in Amsterdam centrum, passagiers laten uitstappen op een laadenlosplek. Dat is toch veiliger dan op de straat omdat je dan de weg
niet blokkeert? Het is een smal en donker straatje. Reactie infoteur, 03-12-2018
Beste Pyrrha,

Is vergezocht, maar formeel heeft de dienstdoende beambte gelijk, maar jij ook dat je de doorstroming dan minder belemmert. De volgende keer gewoon de weg blokkeren en de alarmerende knipperlichten aan zetten. Er moet dan wel direct uit- of ingestapt worden. Of… een fake pakketje in de auto zetten, zodat laden en lossen aannemelijk wordt.

Mvg - Sjaak

Dennis, 06-11-2018 07:03 #55
Bij ons in de buurt is een groot kruispunt met zeer zachte hoeken (bijna bochten)
Een van de toegangswegen tot dat kruispunt heeft vlak daarvoor een vernauwing van de weg. Iemand vindt het nodig om daar dagelijks te gaan parkeren. Afslaand verkeer moet daarom om die auto heen over de verkeerde kant van de rijbaan.

Ik kan echter geen redenen vinden waarom dit tegen de regels is. Het is meer dan 5m van het kruispunt (net) als je tenminste rekent vanaf de fictieve scherpe hoeken van het kruispunt. Er ligt geen gele streep.

Mis ik een regel waardoor dit toch niet mag? Als het in een parkeerzone was, was het geloof ik wel verboden omdat dat geen parkeervak is? Reactie infoteur, 06-11-2018
Beste Dennis,

Als er geen verbod tot parkeren bestaat door bebording of belijning, is dit in principe binnen de bebouwde kom toegestaan. Levert het te veel hinder en / of gevaar op, dan kan het een optie zijn contact te leggen met de gemeente / de verantwoordelijke wethouder om de situatie aan te passen.

Mvg - Sjaak

Zwaan, 02-11-2018 11:25 #54
Ik woon in een huis met een eigen oprit. Deze moet ik uitrijden om op de openbare weg (2 auto's breed) te komen. Ik moet een stuk op de openbare weg rijden om te kijken of ik door kan rijden. Hierdoor blokkeer ik de weg voor de helft. Nu staan er regelmatig auto's, voor mij aan de overkant van de weg, geparkeerd binnen de bocht van 5 meter. Hierdoor kan ik moeilijk mijn uitrit uitkomen, en ontstaan er gevaarlijke (auto's, fietsen, scooter e.d. kunnen niet uitwijken) situatie's. Tevens kunnen wij ook niet kijken of er een auto van rechts komt omdat de auto geparkeerd staan binnen de 5 meter. Wat is hieraan te doen? Reactie infoteur, 04-11-2018
Beste Zwaan,

Volgens artikel 24 van het RVV mag er voor een uitrit of inrit niet geparkeerd worden. Tegenover een uitrit staat niet beschreven. Als dit hinder oplevert is het wellicht een optie de bewuste bewoner(s) op het parkeergedrag aan te spreken.
Zie ook de volgende discussie:
https://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/forum/parkeren/parkeren-een-uitrit

Mvg - Sjaak

Martine, 04-10-2018 11:27 #53
Vraag : Als een busje (geen belettering op auto) dubbel parkeert om ergens bloemen af te geven, terwijl je verderop gewoon kan parkeren mag dat dan? En is hij verplicht om zijn dubbele knipperlichten aan te zetten als dit wel mag en zijn deur te sluiten?
Ik word helemaal gek van het gemak van dubbel parkeren, terwijl er voldoende parkeergelegenheid is. Zijn bedrijven daar van vrij gesteld? Valt dat onder direct laden/lossen? Reactie infoteur, 04-10-2018
Beste Martine,

Een bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren volgens artikel 24 van het RVV. Probleem is vaak: wanneer gaat stilstaan over in parkeren? (is soms een grijs gebied)
Bij besteldiensten is vaak sprake van stilstaan en niet van parkeren, mits er activiteit van levering of laden waarneembaar is.
Het gebruik van de knipperende alarmlichten is in bedoeld geval niet voorgeschreven, maar kan wel duidelijkheid geven. De deuren zal men sluiten om diefstal te voorkomen.
Besef wel dat bezorgers vaak onder tijdsdruk werken en het zoeken van een geschikte parkeerplaats de werkdag aanzienlijk zal verlengen (geld); vrijgesteld zijn ze niet.
Men kan hooguit op overtreding van artikel 5 van de wegenverkeerswet aangesproken worden:
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd"

Mvg - Sjaak

Gadiza_@live Nl, 25-09-2018 21:38 #52
Ik ben 3 rondjes gaan rijden om dichtbij te kunnen parkeren omdat ik mijn gehandicapte moeder moest ophalen er stonden heel veel auto's dubbelgeparkeerd omdat daar een basisschool is. Een handhaver gaf aan dat ik niet mag stilstaan ik legde hem uit dat ik mijn gehandicapte moeder moet ophalen en zij niet ver kan lopen. Ik ben toch maar weggereden en heb toch een boete van 150 euro gekregen. Kan ik in bezwaar gaan met bewijs van de gehandicaptenkaart. Reactie infoteur, 26-09-2018
Beste Gadiza,

Of bezwaar indienen resultaat zal hebben kan ik niet beoordelen, maar het lijkt me wel de moeite waard.
Mogelijk dat een volgende keer alarmlichten aan, achterklep open beter verloopt, ook al hinder je het verkeer. Je moet dat wel direct je moeder in de auto kunnen helpen. Over het algemeen mag je wel stilstaan zolang er geen gele doorgetrokken gele streep op het wegdek in aangebracht en wanneer verkeersbord E2 (verbod stil te staan) is geplaatst, al dan niet met een zone aanduiding.

Mvg - Sjaak

Rene, 12-09-2018 14:45 #51
Mag ik op een breed trottoir stilstaan om spullen uit te laden om zo snel mogelijk daarna weer weg te rijden? Reactie infoteur, 16-09-2018
Beste Rene,

Sorry voor de late reactie (vakantie). Bestuurders van een motorvoertuig moeten de rijbaan gebruiken en mogen (formeel) het trottoir niet gebruiken. Alhoewel het de doorstroming belemmert, kunt u in een dergelijk geval de auto beter op de rijbaan laten staan met ingeschakelde waarschuwingslichten. Er moet dan wel direct en aannemelijk geladen en gelost worden.

Mvg - Sjaak

Gerrit, 01-08-2018 14:04 #50
Wat nu als je tijdens een cbr rijexamen een parkeervak inrijdt en daarna gelijk er weer uitrijd
of tijdens een rijles een parkeervak in en uit… je kunt moeilijk verwachten dat de cbr examinator tijdens de manoeuvre z'n mobieltje trekt of uitstapt om parkeerbelasting te betalen. Reactie infoteur, 01-08-2018
Beste Gerrit,

Onmiddellijk weer wegrijden na het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre wordt niet als parkeren of stilstaan gezien. Je zal -na uitvoeren van de manoeuvre- direct je weg weer vervolgen. Dit heeft een heel andere functie dan als bedoeld in de regelgeving omtrent het parkeren en/of stilstaan. Echter… is het niet de bedoeling de verrichting uit te voeren op b.v. een gehandicaptenparkeerplaats, laad of losplaats, weg met eenrichtingsverkeer etc. Maar dit duidt eerder op verkeersinzicht dan dat dit voortvloeit uit de regelgeving.

Mvg - Sjaak

Johannes, 17-07-2018 22:29 #49
Ben in centrum van stad (Amsterdam). Heb probleem met vinden van de goede route en er is iets mis met de navigatie op mijn telefoon. Dus rijd ik even een vrije parkeerplaats op om van de rijbaan te zijn, stel mijn navigatie goed in, en rijd daarna weer door.
Juist op dat moment - ik zie het gebeuren- rijdt de auto van parkeerbeleid langs. Gevolg: parkeerboete.
Wat was hier het juiste gedrag geweest? Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Johannes,

Alhoewel voor stilstaan alleen het onmiddellijk laten uitstappen van passagiers en/of laden, lossen van goederen betreft, is de boete gezien je verhaal wel erg kinderachtig. Formeel stond je -als het instellen van de navigatie wat langer duurde- geparkeerd, dit moet dan wel geconstateerd zijn door de beambte(s). Je zou -onderbouwd- bezwaar in kunnen dienen, maar of dit gehonoreerd wordt?

Bijlage 3 van het RVV1990 - PARKEREN: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.

Mvg - Sjaak

Rodney, 13-07-2018 16:48 #48
Geparkeerd in Den Haag, niet gezien dat ik op een invalidenplekje stond. Boete daarvoor gekregen en ook is die weggesleept. Nu moest ik 325 euro betalen om hem op te halen en krijg ook boete van 380 voor verkeerd parkeren is toch dubbelop? Kan ik bezwaar maken? Reactie infoteur, 16-07-2018
Beste Rodney,

Bezwaar maken zal niet veel uithalen. Het zijn twee verschillende zaken. 1. 380 euro voor het fout parkeren en 2. de kosten die de beheerder moet maken om de auto weg te slepen. Of er een wegsleepregeling gehanteerd wordt zal van gemeente tot gemeente verschillen.

Mvg - Sjaak

Baron, 14-05-2018 15:54 #47
Bij ons bedrijf in Drachten is de gemeente langs geweest omdat de overbuurman last heeft van ons en onze klanten.
Er is nog voldoende ruimte om langs te rijden echter gaat de gemeente nu over tot het opleggen van een dwangsom.
De gemeente geeft aan dat het verboden is om meer dan 3 voertuigen behorend bij ons bedrijf of die aan ons toe vertrouwd zijn door klanten op de openbare weg te parkeren.
Volgens mij klopt dit niet.

Hoor graag van u Reactie infoteur, 15-05-2018
Beste Baron,

Informeer eens bij de gemeente op welke Plaatselijke verordening zij dit baseren. Eenieder die voor het voertuig motorrijtuigenbelasting betaalt en verzekerd is, mag op de openbare weg/parkeerplaatsen parkeren. Uitzonderingen zouden dan duidelijk aangegeven moeten zijn.
(overigens… hoe moet een bevoegde ambtenaar weten welk voertuig van een klant is?)

Mvg - Sjaak

Kreeft, 11-05-2018 13:37 #46
Hoe zit het nu precies met parkeren op de stoep? Bij mij aan de overkant wordt een auto in zijn geheel op de stoep geparkeerd er kan geen invalide wagen of kinderwagen langs. Die moeten over de weg. Is dat toegestaan ondanks parkeergelegenheid om de hoek? Reactie infoteur, 11-05-2018
Beste Kreeft,

Parkeren op de stoep is in principe nooit toegestaan, ook al kunnen er nog wel voetgangers e.d. door. De bewuste persoon er op aanspreken misschien?

Mvg - Sjaak

G. Aukes, 09-04-2018 12:22 #45
Dag,

Is het toegestaan om op een wandelpad een permanente parkeerplek te creëren?
Is het toegestaan om een auto voor de ramen van de buren te parkeren terwijl er ruimte is voor de eigen ramen?

Vriendelijke groet
G.A.M. Aukes Reactie infoteur, 09-04-2018
Beste G.

Op een wandel- of voetpad mag niet geparkeerd worden. Op de openbare weg -tenzij er een beperking geldt door middel van borden of belijning- wel, ook al is dat niet voor de eigen deur.

Mvg - Sjaak

Henkie, 03-11-2017 08:18 #44
Ik woon op een industrieterrein. Mijn buren zijn gevestigd op de hoek van onze straat terwijl in deze bocht een parkeerverbod geldt. Het personeel van mijn buren parkeert met z'n allen in deze bocht waar ze met 3/4 deel van hun auto op eigen grond staan en met 1/4 deel van hun auto op het trottoir staan. Is het parkeren in de bocht (terwijl dit op eigen grond is) toegestaan?

Mvg, Henkie Reactie infoteur, 03-11-2017
Beste Henkie,

Het parkeerverbod ter plekke zal een reden hebben. Er mag dan ook niet deels geparkeerd worden op plekken waar dit niet is toegestaan. Of hier ook tegen opgetreden zal worden?

Mvg - Sjaak

Ed Stoopendaal, 16-07-2017 10:31 #43
Mijn buren hebben 4 auto's op de openbare weg geparkeerd die nauwelijks rijden. 2 van de auto's staan al meer dan 6 maanden stil. onkruid groeit onder de auto's vandaan. Ik ondervind hier veel hinder van aangezien deze al 6 maanden voor mijn deur staan. mag dit zomaar? Reactie infoteur, 17-07-2017
Beste Ed,

Als de buren netjes motorrijtuigenbelasting en verzekering betalen, mogen ze op de openbare weg parkeren waar dit in het algemeen is toegestaan.
U kunt de buren er op aanspreken, of.als het veel overlast of "rommel" geeft bij de gemeente informeren. (Het onderhouden van een tuin kan verplicht worden gesteld bij ernstige overlast, of dit ook voor de openbare weg geldt?)

Mvg - Sjaak

Froes, 04-07-2017 16:05 #42
Goede middag,
Ik heb bij mijn inrit een bord uitrit vrij laten en wegsleepregeling.
Ondanks deze borden staan er meerdere keren per dag en week allerlei auto's voor mijn uitrit om te laden en lossen.
Terwijl er in de directe omgeving plaats zat om voertuigen neer te zetten.
Mij rest volgens mij geen andere optie dan mijn eigen auto voor mijn uitrit te zetten,
dan kan ik er in en uit wanneer mij dat uit komt.
Maar in de bovenstaande info lees ik dat dit mij een bekeuring op kan leveren.
Klopt dit en wat rest mij om dit op te lossen. Reactie infoteur, 04-07-2017
Beste Froes,

Theoretisch mag je inderdaad niet voor een / je eigen uitrit parkeren. Maar of dit zo'n vaart loopt?
Informeer even bij de gemeente hoe men hier mee om gaat. Ik weet b.v. dat men hier in Zandvoort -gegeven de parkeerdruk in met name de zomer- soepel mee omgaat.

Mvg - Sjaak

Timon, 29-06-2017 20:22 #41
Mijn schoonvader is tegen een stilstaande/geparkeerde auto gefietst en wordt door de verzekering van de tegenpartij aansprakelijk gesteld voor de schade. De auto stond voor bijna de helft op zijn fietsstrook en de rest op de stoep. Bestuurder heeft beroepshalve een ontheffing parkeerverbod. De auto stond t.h.v. een y-splitsing van 2 autorijbanen die bij elkaar komen. De fietsstrook splitst ook af want die gaat over in een fietspad (=ook y-splitsing?).

Het regende en waaide. M'n schoonvader probeerde de auto te passeren. Toen hij over de schouder omkeek naar mogelijk achterop komend verkeer waaide de capuchon voor z'n gezicht. Per ongeluk is hij tegen de auto gefietst.

Het argument van de verzekering is dat hij tegen een geparkeerde auto aan reed. Wij vinden dat hier oneigenlijk gebruik is gemaakt van de ontheffing en dat een onveilige situatie is gecreëerd. Er is dus sprake van een overtreding door de automobilist. Wie heeft gelijk? En wat kunnen we doen? Reactie infoteur, 30-06-2017
Beste Timon,

Ik vrees dat de verzekeringsmaatschappij gelijk heeft. Het zijn twee verschillende zaken. De bestuurder van de auto zou hooguit bekeurd kunnen worden voor fout parkeren.
Ik geef veelal als verklaring dat er wel meerdere stlistaande objecten of obstakels op de weg kunnen zijn (afvalcontainer, verhuiswagen, dubbel geparkeerde auto etc.). Dit betekent niet dat de verantwoordelijke hiervoor dan aangesproken kan worden voor de eventuele schade.
De algemene regel is:
"een bestuurder moet in staat zijn het voertuig tot stilstand te brengen binnen een afstand waarover de weg vrij en te overzien is".

Mvg - Sjaak

Marianne, 18-06-2017 22:13 #40
Beste sjaak,
Vanmiddag wilden we wegrijden uit 1 vd parkeerhavens, die haaks op de weg staan aan de kant van een straat, De straat is niet breed.
Aan de andere kant stond langs de stoep, in de schaduw ineens een zwarte auto geparkeerd, de bewoonster wilde kennelijk even snel naar binnen.
Mijn man zag door de schaduw de zwarte auto achter zich niet en hij raakte die auto met uitparkeren doordat hij te weinig ruimte had om te kunnen manoeuvreren.
De bewoonster was snel weer naar buiten gelopen, naar ze zei om haar auto weg te zetten, opdat wij er geen last van zouden hebben met uit parkeren.
Hetgeen dus te laat was, onze trekhaak raakte haar portier en ze heeft schade.

Onze vraag: mag een auto langs de stoep parkeren als hij daarmee de aan de overkant in parkeervakken geparkeerde auto's hindert om uit te parkeren?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie
Marianne Pool-Eversteijn Reactie infoteur, 19-06-2017
Beste Marianne,

Helaas is de positie van de ander in dit geval niet bepalend voor de schuld. De ander kan mogelijk aangesproken worden op hinderlijk parkeren of fout parkeren indien dit door een verkeersbord geregeld wordt, maar de eenzijdige aanrijding kan hen niet aangerekend worden. Als er onvoldoende ruimte was, had de manoeuvre wellicht door (een aantal keer) steken wel uitgevoerd kunnen worden, mits het andere voertuig tijdig was opgemerkt?

Mvg - Sjaak

Ad Verhoeven, 13-05-2017 23:21 #39
Mag je met een ontheffing voor bord E1 wel parkeren bij een bushalte? Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Ad,

Nee, het betreft hier twee verschillende zaken. Geeft verkeersbord E1 een parkeerverbod aan, bij een bushalte mag je zelfs niet stilstaan, anders dan voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.
Theoretisch zou het in de berm -zo die er is- wel mogen. Zie voor de Europese regelgeving waar aan wordt gerefereerd:
http://www.verkeerskunde.nl/blog/blog/parkeerverbod-geldt-niet-meer-voor-de-berm-wat-nu.46631.lynkx

Mvg - Sjaak

Chava, 18-01-2017 17:13 #38
Is het rechtmatig dat er een E2bord staat in een doodlopende weg waar garages van aanwonenden op uit komen? Dit bord staat aan de ingang van het pad waarna het pad de hoek omslaat en aan het einde het E2 bord niet meer te zien is. Is het terecht om een boete voor stilstaan/parkeren te krijgen recht voor eigen garage?

Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 19-01-2017
Beste Chava,

Het bord geldt voor de zijde van de weg waar het bord geplaatst is, ook al maakt de weg een bocht, het blijft dezelfde weg. Het bord hoeft dan niet meer zichtbaar te zijn, maar je bent het wel gepasseerd. Pas na een volgend kruispunt moet het bord herhaald worden.
Waarschijnlijk is het bord geplaatst omdat de doorstroming -nabij de garages- anders te zeer belemmerd wordt als er geparkeerde voertuigen staan. (draaien in en uit de garages?)

Mvg - Sjaak

Joep, 15-01-2017 14:05 #37
Hoe is de afstand 5 meter van een kruispunt gedefinieerd? is dat het snijpunt van de rijwegen, dus in de stad bij straten het virtuele snijpunt van stoepranden. Of moet er gemeten worden vanuit de gevellijn, zodat er bij een trottoir van 5 meter dus pas op 10 meter geparkeerd mag worden. Ik kreeg een boete voor parkeren op 9 meter van de hoek en 1 meter achter de gevellijn (trottoir = 8 meter). Ik ging in beroep bij OM dat dit beroep ongegrond verklaarde. Reactie infoteur, 16-01-2017
Beste Joep,

De vijf meter wordt berekend aan de hand van de virtuele snijpunten van de stoepranden. Als er geen andere verboden van kracht waren en/of het geen erf betrof, is de negen meter vreemd?
Een foto van de locatie geeft wellicht duidelijkheid.

Mvg - Sjaak

Olga, 01-11-2016 07:34 #36
Ik heb een kind op speciaal onderwijs, ik haal en breng hem zelf naar school ivm de grote afstand. Wij als ouders worden geacht de kinderen aan de achterzijde op te halen op een parkeerplaats. Om kwart voor 3 is het daar spitsuur en zijn er onvoldoende parkeergelegenheden om 5 minuten te stoppen om je kind de gelegenheid te geven om in te stappen. Er zijn ook bedrijven gelegen aan dezelfde weg. Ik stond 5 minuten aan de zijkant van de grote oprit zonder dat dit belemmering opleverde van het terrein, met de motor aan wat de definitie is van stilstaan en niet parkeren. Er kwam een man boos op mijn auto af en begon te bonken op mijn raam dat ik daar niet mag parkeren. Ik gaf aan dat ik zo weer weg was en alleen mijn zoon op kwam halen. Ik kan me voorstellen als bedrijf dat je weinig begrip hier voor kunt opbrengen als dit iedere dag gebeurt, maar ik kan niet anders. Ben ik fout, want volgens mij is het openbare weg en is het geen afgesloten terrein, het wordt ook niet als zodanig aangegeven. Wat kan ik doen? Mag je bijvoorbeeld stil staan gedeeltelijk voor een inrit met lopende motor? Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Olga,

Parkeren is:
"het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor én gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen"
Wellicht kinderachtig, maar 5 minuten is niet "onmiddellijk". Formeel heeft de persoon dus gelijk.
Of de motor wel of niet blijft draaien wordt niet benoemd en is geen indicatie voor het parkeren of stilstaan. Bij een verwachte stop -langer dan plusminus één minuut- wordt je zelfs geacht de motor uit te zetten.
Gegeven het feit dat het formeel parkeren is, is het ook niet toegestaan voor een inrit of uitrit te "parkeren".

Mvg - Sjaak

A. V. D. Meer, 22-09-2016 16:34 #35
Hoelang mag een auto geparkeerd staan op een openbare weg? Reactie infoteur, 23-09-2016
Beste Meer,

Zolang als er WA verzekering en motorrijtuigenbelasting betaald wordt geldt hier geen omschreven periode voor. Ik kan me echter voorstellen dat er op termijn ingegrepen kan worden als het voertuig "overlast" bezorgt.

Mvg - Sjaak

Anoniem, 02-09-2016 19:12 #34
Beste,

Mag een stopverbod aan een zijde wat is aangegeven middels bord E2 overlopen in een parkeerverbod E1?
Dus heft het parkeerverbodsbord E1, het stilstaanverbod E2 op?
M.v.g. Reactie infoteur, 05-09-2016
Beste Anoniem,

Dit kan. De situatie ter plekke zal het verschil in benadering mogelijk rechtvaardigen?
Het bord wordt dan geplaatst na een kruispunt binnen de bebouwde kom.

Mvg - Sjaak

Twinkle, 02-09-2016 14:59 #33
Hallo,

Mag je in een woonwijk midden op de weg met tegenliggend verkeer stilstaan? Er was iemand die midden op de weg stilstond en het tegenliggend verkeer belemmerde. Waardoor ze was gaan rollen en het tegenliggend verkeer verder op zijn baan reed. Uiteindelijk stopte ze weer inene en beiden tegen elkaars bumper(zijkant) aankwamen. Ze geeft nu de tegenpartij de schuld terwijl zij degene is die midden op de weg stilstaat en dus op de rijbaan van het tegenliggend verkeer zit. Reactie infoteur, 02-09-2016
Beste Twinkle,

Het kan wel eens zijn dat de verkeerssituatie er om vraagt te (moeten) stoppen. Daarbij mag je het overig verkeer niet in gevaar brengen. Mogelijk dat de persoon in kwestie op artikel 5 aan te spreken is.

"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd".

Komt zij op de andere weghelft, dan lijkt het me niet logisch dat de tegenligger aansprakelijk gesteld kan worden.
Een en ander moet dan wel aan te tonen/te bewijzen zijn.

Mvg - Sjaak

Riet van de Zand-Degen, 28-08-2016 19:08 #32
Mag je in een hofje met parkeerverbod de auto half in de tuin en half op de weg parkeren? Reactie infoteur, 29-08-2016
Beste Riet,

Nee, als er een parkeerverbod geldt mag er -anders dan op privé terrein- niet geparkeerd worden.Half op de weg parkeren geldt ook als parkeren op de rijbaan.

Mvg - Sjaak

Katee, 19-08-2016 18:00 #31
Ik heb een vraag over parkeren in een smalle straat (4,5 mrt) in een woonwijk. Aan beide zijden zijn trottoirs, en per woning 1 inrit naar de garage. In de straat is er centraal gelegen een publieke parkeerplaats voor bewoners en of hun visites. Nu is er een situatie dat een bewoner zijn inrit niet gebruikt en van de garage een hobby werkplaats heeft gemaakt. Daardoor moeten de 2 autos, 1 op straat voor de woning en een andere wordt over het trottoir geplaatst op een verharde strook in het grasplatsoen. Zover ik advies heb ingewonnen bij de gemeente mag dat laatste niet en is verboden. Welke wet is hiervan toepassing? Wie moet hierin handhaven? Daarnaast heb ik de vraag of deze bewoner dit kan omzeilen door direct naast de niet-gebruikte inrit een aanvraag voor een nieuwe, zo mogelijk aan de andere woning zijde eventueel een derde inrit, of zijn er voor een woning maximaal maar 1 inrit aan dezelfde straatkant toegestaan? Ik zie graag advies tegemoet. Reactie infoteur, 22-08-2016
Beste Katee,

Bij een woning mogen meerdere inritten aangelegd worden, dit zal bij de gemeente aangevraagd moeten worden. De controle op het naleven van het gevoerde parkeerbeleid rust ook bij de gemeente/het bevoegde gezag.

Over het parkeren in de berm/plantsoen binnen de bebouwde kom heerst onduidelijkheid, omdat het verdrag van Wenen hierbij (mede) gevolgd dient te worden.
Zie o.a.:
http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2016/08/15/bermparkeren-toegestaan-geef-je-verstand-eens-voorrang/

Als ik de situatie goed begrijp kan de bestuurder theoretisch niet op de strook bij het plantsoen komen, omdat dan over het trottoir gereden moet worden, hetgeen niet is toegestaan.
Controle op de naleving ligt -zoals aangehaald- bij het bevoegd gezag.
Als het problemen geeft, kan de gemeente dit mogelijk ondervangen door het plaatsen van verkeersbord E1 (parkeerverbod).

Mvg - Sjaak

Cees van Dijk, 03-08-2016 18:14 #30
Mijn vraag is over parkeren al dan niet in een parkeervakken. Onduidelijk voor mij blijft of je links mag parkeren op de rijweg of in een parkeervakken. Dus aan de andere zijde als de rijrichting.

Ik probeer al geruime tijd om hier een antwoord op te krijgen wegens het feit dat uitrijden aan de verkeerde zijde van de weg uit een parkeerplaats nogal een gevaarlijke situatie kan zijn. Je moet da verkeer uit beide richtingen in de gaten houden en op een drukke weg is dit vaak een groot probleem wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Als u me hier antwoord op kunt geven en aangeven eventueel waar dit te vinden is, zou ik dit erg fijn vinden. PS ook agenten geven me een bevestigend en ontkennend antwoord, dus waar is de waarheid?
Met vriendelijke groet,
Cees van Dijk Reactie infoteur, 04-08-2016
Beste Cees,

Simpel gesteld mag je binnen de bebouwde kom overal op de rijbaan parkeren, tenzij dit niet is toegestaan/verboden is.
Wanneer of waar het niet is toegestaan kun je lezen in artikel 24, waarbij in een erf en parkeerschijfzone ook nog afwijkende regels kunnen gelden (alleen in "bedoelde" parkeervakken of blauwe streep).
Uiteraard mag je daar waar niet stil gestaan mag worden automatisch ook niet parkeren (zie artikel 23)

Valt de situatie zoals geschetst niet onder bedoelde artikelen én betreft het géén erf of parkeerschijf-zone waarbij het anders geregeld is, dan mag je de auto tegenover de parkeervakken op de rijbaan parkeren.
Dat er niet tegen de rijrichting in geparkeerd mag worden, dateert van voor de invoering van het RVV1990 en is niet meer van toepassing. Wel wordt parkeren in de rijrichting eerder aangeraden omdat dan over het algemeen de conflictpunten minder zijn (slechts de eigen weghelft).

Parkeren aan de overzijde mag uiteraard geen gevaar of hinder opleveren.

Dus: waar vind je het?
Feitelijk staat dus niet beschreven waar het wel mag, maar wel waar het niet mag. In alle andere gevallen is parkeren toegestaan.

Mvg - Sjaak

Arjan, 01-08-2016 07:50 #29
Wij wonen aan een woonerf. Als je uit het woonerf komt is aan de linkerkant een gele streep getrokken omdat de ingang van het woonerf kort na een bocht is. Aan de rechterkant is geen gele streep getrokken en daar staat regelmatig een auto geparkeerd. Als je uit het woonerf komt en naar rechts wilt, kom je dus gedwongen op de linker weghelft terecht en bovendien heb je slecht zicht omdat het woonerf lager ligt dan de straat. Soms staat er zelfs een auto op de inrit van het woonerf een auto geparkeerd. Mijn vraag is of het parkeren op deze plekken wettelijk is toegestaan. Graag uw reactie. Reactie infoteur, 01-08-2016
Beste Arjan,

Bij afwezigheid van de doorgetrokken gele streep of nadere bebording mag er geparkeerd worden.
De algemene regel dat er niet binnen een afstand van vijf meter tot een kruispunt geparkeerd mag worden geldt in dit geval wel.
In het erf zelf mag alleen in de parkeervakken of op de daartoe aangeduide plekken geparkeerd worden, verder in een erf niet.

Mvg - Sjaak

Roel, 29-07-2016 23:24 #28
Interessant. In onze wijk in Waalwijk staat E1 bij binnenkomst. Wij hebben een garage (eigendom) en een grote oprit (gemeente) en trottoir voor die garage. Het parkeren op die oprit is onlangs middels waarschuwing afgesloten en wij zoeken schaarse parkeervakken. Op welke grond is Art 24 RVV hier van toepassing? Oorspronkelijk werd er geklaagd richting 'handhaving' dat men parkeerde tegen de rijrichting in, maar dat lijkt nu juist legaal omdat E1 alleen de kant van plaatsing dekt en niet de overzijde. Immers, alleen E4 - E13 verwijzen pertinent naar vakken. Is het parkeren voor een oprit of inrit van toepassing indien voor eigen garage wordt geplaatst óp een trottoir / inrit? Is dit te omzeilen door aan de wegas overzijde (daar waar E1 nooit van toepassing was) tegen de rijrichting in te staan?
Interessante materie…
Mvg, Roel Reactie infoteur, 30-07-2016
Beste Roel,

Hetgeen je schrijft klopt inderdaad; het verkeersbord E1 heeft alleen betrekking op de zijde van de rijbaan waar het bord geplaatst is.
Voor de eigen inrit mag (theoretisch) niet geparkeerd worden. Dit heeft onder andere te maken met de bereikbaarheid bij mogelijke calamiteiten. Daarnaast is door het bevoegd gezag nooit vast te stellen of er geparkeerd wordt door de "eigenaar" of willekeurige derden.
Tegen de rijrichting in mag -zonder nadere aanduiding- stil gestaan of geparkeerd worden sinds de invoering van het RVV 1990. Dit kan zelfs een onderdeel van het examen bij het CBR zijn. Voorwaarde is wel dat het overige verkeer dan niet gehinderd of in gevaar gebracht wordt of kan worden.

Mvg - Sjaak

Celie, 25-07-2016 14:28 #27
U schrijft Parkeerverbod: ~
"Bij een kruispunt, op een afstand van minder dan vijf meter daarvan". Geldt dat ook voor een T-splitsing.
M.a.w. mag men ja dan wel nee op een T-splitsing z`n auto parkeren. Deze vraag, omdat links afslaand en er staat aan de rechterkant(bovenste stuk van de T) een auto, men over de as moet rijden om deze rechts geparkeerde auto te ontwijken. E.e.a. levert soms een gevaarlijke situatie op.

Graag Uw antwoord, hoe de regels hiervoor luiden.

Dank - J. Celie Reactie infoteur, 25-07-2016
Beste J,

Ja ook een T-splitsing is een kruispunt.
De volgende regels/definities zijn dan van belang:
- Kruispunt: kruising of splitsing van wegen (Begripsbepaling, bijlage 3 RVV)
- De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan (artikel 24 RVV)

Het type kruispunt is ten aanzien van het parkeren niet nader bepaald.

Mvg - Sjaak

A. Veenstra, 17-07-2016 06:58 #26
Ik kreeg een boete omdat ik op een wit kruis even stilstond (voor een oprit van een huis), daarbovenop kreeg ik een boete omdat ik geen parkeerkaartje had gekocht. 170 euro in totaal. De laatste boete vond ik onterecht. Reactie infoteur, 17-07-2016
Beste A,

Waarschijnlijk heb je dusdanig lang stilgestaan dat dit als parkeren gezien wordt.
De stapeling van boetes voor eenzelfde overtreding lijkt me merkwaardig (heb je de feitcodes?)
Zie voor de boetebedragen, zonder administratiekosten:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/124792-boetes-of-bekeuring-bij-fout-parkeren-en-stilstaan-voor-2016.html

Je kunt eventueel on-line bezwaar indienen op:
https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Peter, 14-07-2016 13:22 #25
Vandaag een 'beschikking' gehad voor het parkeren langs een gele doorgetrokken streep.
Lijkt duidelijk, maar ik zie niet in de regels, dat dit ook voor beide zijden van die streep geldt.

M.a.w. is parkeren in de berm naast een gele doorgetrokken streep wel of niet toegestaan?
Je blokkeert daarmee niet het doorgaande verkeer. Wie heeft een antwoord of een dergelijke ervaring? Reactie infoteur, 15-07-2016
Beste Peter,

Het verbod stil te staan geldt voor die zijde van de weg waar de belijning is aangebracht.
Een weg loopt van sloot tot sloot of van tuin tot tuin. De berm, trottoir, groenstrook behoort tot de weg, zodat ook daar het verbod stil te staan van kracht is.

Mvg - Sjaak

Rinnie Winters, 11-06-2016 19:17 #24
Voor ons huis hebben wij een parkeerhaven. Op het moment dat ik thuis kom is het vol maar kan nog wel met de voorwielen op de parkeerplek staan en met de achterwielen op de stoep.Hij staat veilig, er kan niemand tegen aan rijden.,omdat dat het einde van de stoep is.Nu heb ik daar een bekeuring voor gekregen is dat terecht.We wonen er al 49jaar en heb er nog nooit iemand over gehoord.Kan ik er bezwaar tegen indienen? Reactie infoteur, 11-06-2016
Beste Rinnie,

Het voelt wellicht onrechtvaardig, maar (deels) parkeren op de stoep is niet toegestaan.
Bezwaar indienen kan altijd, of het een kans van slagen heeft kan ik helaas niet beoordelen.
Zie eventueel:
https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Harrie Ceelen, 28-05-2016 10:48 #23
Ik woon in een straat Ringbaan oost in Tilburg. Om daar te komen rijd ik via de Oisterwijkse baan naar mijn straat. De Oisterwijkse baan gaat over in de Ringbaan Oost. In de Oisterwijkse baan staat een bord dat men daar op het einde niet mag parkeren. Mag ik nu wel of niet parkeren in mijn straat. Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Harrie,

Op de Oisterwijkse baan zie ik bijvoorbeeld -na het restaurant, voor het spoor- dat er een zonebord staat, die het parkeren verbiedt. Het parkeerverbod geldt tot het bord "Einde zone" is geplaatst.
Binnen een zone hoeft het bord niet bij ieder kruispunt herhaald te worden en moet jezelf bewust blijven van het verbod.

Mogelijk is het niet de bedoelde locatie. Geef eventueel de exacte locatie aan op Google Maps, zodat ik deze dan goed kan beoordelen.

Mvg - Sjaak

Leo, 24-11-2015 11:05 #22
Ik heb een garage waarvan de oprit van 4 meter uitkomt op een smalle straat. Regelmatig worden er auto's aan de andere kant van de straat geparkeerd (dus direct tegenover mijn garage) waardoor uitrijden vrijwel onmogelijk is. Is dat in strijd met artikel 24? Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Leo,

Conform artikel 24 parkeert de ander niet voor de uitrit, maar tegenover.
Een en ander zal mede afhangen van de breedte van de weg en de doorgang van de uitrit/inrit. Spreek de bewuste bestuurder er eens op aan.
Op gemeentelijk niveau is het mogelijk op te lossen door er een onderbroken gele belijning aan te brengen als aangetoond kan worden dat de huidige situatie gevaar op kan leveren.

Mvg - Sjaak

As, 04-07-2015 11:56 #21
Mijn vrouw werkt op een markt met weinig parkeermogelijkheden. Zij doet altijd de boodschappen op de markt en later op de dag haal ik die even op. Nu deed ik dat onlangs ook. Ik zette de auto stil naast een parkeervak, liet mijn deur openstaan(ramen stonden ook wijd open) en liep de kraam in om alle spullen van haar over te nemen. Zij pakte die uit de vrachtwagen (Staat in de kraam) en gaf die aan mij waarna ik direct weer naar mijn auto loop. Ik was binnen 2 minuten terug (meerdere getuigen) en heb dus alleen spullen overgenomen van mijn vrouw. Op het moment dat ik weer bij mijn auto ben fietsen 2 stadstoezichten gauw weg. Ze bleken mij net een bekeuring te hebben gegeven. In mijn optiek heb ik daar niet geparkeerd, ik heb geen boodschappen gedaan, ik heb alleen spullen opgehaald, die mij direct zijn gegeven. Toch heb ik een bekeuring voor parkeren met de auto waar dat niet mag. Op de plek waar ik stond mag je laden en lossen. Is deze bekeuring terecht? Reactie infoteur, 04-07-2015
Beste As,

Zoals beschreven praat je mijn inziens over het stilstaan met het doel onmiddellijk te laden en / of lossen.
U zou een bezwaar in kunnen dienen met bovenstaande motivatie.
Punt van twijfel is wellicht of een bevoegde ambtenaar in staat is een overtreding te constateren en een bekeuring uit te schrijven / de gegevens te noteren in minder dan twee minuten?

Mvg - Sjaak

Linda, 01-06-2015 13:54 #20
Wij wonen in een wijk met verschillende bochten. In die bochten is er telkens een witte onderbroken lijn. Hoever na de witte onderbroken lijn, dus in de rechte stukken, mag ik mijn wagen parkeren? Reactie infoteur, 01-06-2015
Beste Linda,

Een witte onderbroken lijn heeft geen betekenis ten aanzien van het parkeren; een onderbroken gele belijning wel. Staan er verkeersborden die het parkeren verbieden?
Zijn er geen verkeerstekens of verkeersborden zoals in onderstaand gelinkt artikel aangegeven, dan mag je gewoon parkeren.
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/9873-autorijles-parkeren-of-stilstaan-met-de-auto.html

Mocht er in of om de bochten b.v. een oversteekplaats zijn aangelegd, dan bedraagt de afstand voor en na deze oversteekplaats 5 meter.

Mvg - Sjaak

Anne, 27-05-2015 14:43 #19
Ik ben bekeurd voor het stilstaan op een trottoir. Mijn man en kinderen zaten in de auto terwijl ik een taart ophaalde uit de winkel, wegens gebrek aan parkeerplaatsen zette ik de auto niet storend voor andere passanten op de stoep. Is deze boete terecht? Reactie infoteur, 27-05-2015
Beste Anne,

Helaas maakt het feit dat er nog personen in de auto zitten niet uit. Op de stoep mag niet geparkeerd worden; niet storend kan over gaan in storend.
Stilstaan is het laten stilstaan van het voertuig voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen en/of het onmiddellijk laten in- of uitstappen van passagiers.
Is de duur van stilstaan langer dan dit, dan is er sprake van parkeren.

Mvg - Sjaak

Emil de Kuijer, 19-05-2015 11:08 #18
Ik sta met 2 wielen (maar net) in een gebied met dat wordt aangegeven met het verkeersbord zone parkeerverbod E01-ZB. Is het terecht dat ik hiervoor een boete krijg? Reactie infoteur, 19-05-2015
Beste Emil,

Zoals je aangeeft uiterst kinderachtig, maar je parkeert (deels) daar waar het verboden is.

Mvg - Sjaak

Frans, 31-01-2015 20:57 #17
Op dit ogenblik bewoon ik een hoekhuis met een parkeerplaats pal voor mijn voordeur. Er zijn geen verhogingen of stoepranden, de straat is smal en het trottoir is gelijk met de straat. De parkeerplaats is afgebakend met witte steentjes en is gesitueerd op 120 cm vanaf mijn voordeur. Op zich is dat vrij krap en als automobilisten buiten de lijntjes parkeren wordt de afstand tot mijn deur nog kleiner. Het record op dit moment is 40 cm! Handhaving haalt de schouders op en mensen die ik erop aanspreek vinden mij op zijn zachts gezegd een zeurpiet. Zoals gezegd bewoon ik een hoekhuis, de parkeerplaats is 120 cm vanaf de hoek. Een gemeenteambtenaar heeft mij verteld dat de vijf meter regel niet geldig is. Het is èènrichtings verkeer dus vanaf mijn hoek is geen verkeer te verwachten, de parkeerplaats is dus legaal volgens de ambtenaar. Fietsers en bromfietsers komen wel van beide richtingen, dit leid weleens tot conflictsituaties, maar tot nu toe zonder letsel of iets dergelijks. Mijn vraag is nu. Mag de gemeente een parkeerplaats op deze plek situeren? Reactie infoteur, 02-02-2015
Beste Frans,

Volgens artikel 24 van het RVV mag een bestuurder zijn voertuig niet parkeren binnen een afstand van vijf meter van een kruispunt. Op éénrichtingswegen / -verkeer wordt geen uitzondering gemaakt.
Betreft het geen uitrit of woonerf dan lijkt het me krap bemeten. Informeer eens bij de wethouder van verkeer en milieu (?) wat de motivatie is van de aanleg zoals u beschrijft.

Mvg - Sjaak

Waylon, 11-12-2014 07:10 #16
Beste meneer /mevrouw,
Ik heb een bekeuring gekregen voor het volgens de agente "parkeren op een invalideparkeerplaats". Tijdens mijn vertrek van een parkeerterrein (normaal parkeerplaats) met slagbomen, besloot ik om nog even te stoppen op 1 van de 4 vrije invalideparkeerplaatsen om mijn uitrij kaartje te pakken. Zo konden de auto's achter mij doorrijden. In dit tijdsbestek van minder dan een minuut wil ik verder rijden om het terrein te verlaten. Dit lukte echter niet omdat ik per direct werd gestopt door een agente die mij direct een bekeuring geeft. Kan ik dit aanvechten? Ik hoor graag van u.
MVG Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Waylon,

Parkeren is:
"het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor -en gebruikt wordt tot- het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.

Helaas was daar in uw geval geen sprake van. Formeel heeft de agente dus gelijk.

Mvg - Sjaak

Caroline, 24-09-2014 15:05 #15
Ik heb een bekeuring gekregen voor parkeren op een gelegenheid voor onmiddellijk laden en lossen van goederen. Ik stond geparkeerd op de hoek van de straat waar ik woon. Die hoek is omgeven met grote metalen bollen, waardoor een afgeschermde plek ontstaat. Ik woon hier al sinds 1996 en iedereen in de straat parkeert op zo'n plek in de straat (er zijn er zeker 16 van zulke plaatsen in de straat) geregeld zijn auto. We hebben hiervoor nog nooit een boete gehad, tot kortgeleden dus, met de omschrijving van dat laden en lossen er bij. Ik kan snappen dat de regel van 5m van een kruising zou gelden. Maar vind de omschrijving op de bekeuring daar niet bij passen (of wordt die 5 meter regel ook op die manier omschreven?) en ik vind het bovendien erg bizar dat nu na bijna 20 jaar hier ineens bekeuringen voor worden uitgedeeld.

Kan ik tegen deze bekeuring in beroep gaan? Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Caroline,

Op een plaats, bestemd voor laden en lossen en als zodanig aangegeven, mag niet geparkeerd worden.
Dat er in het verleden niet beboet is? Misschien een ander beleid / gemeentelijk tekort?
Als er door verkeersbord E7 wordt aangegeven dat de "parkeerplaats" gelegenheid biedt voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, heeft bezwaar indienen m.i. geen zijn.

Mvg - Sjaak

Geert, 07-01-2014 13:27 #14
Ik heb een bekeuring gekregen omdat ik mijn auto binnen 5 meter van een zebrapad had geparkeerd. Echter de auto stond VOORBIJ het zebrapad op een weg met gescheiden rijbanen waar éénrichtingsverkeer van toepassing was en ook geen wielrijders uit tegenovergestelde richting mochten komen. Ik belemmerde dus voor geen enkele verkeersdeelnemer het uitzicht. Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste Geert,

Helaas geldt de regel binnen een afstand van 5 meter voor en na de oversteekplaats.
Er worden geen uitzondering gemaakt ten aanzien van éénrichtingsverkeer en/of andere verkeersstromen / weggebruikers.
Zie ook artikel 23 van het RVV:
http://www.autorij-instructie.nl/2011/12/rvv-1990-tekst-en-regelgeving/

Mvg - Sjaak

B. Kruize, 15-05-2013 16:02 #13
Goeden middag mijn vraag is mag je tegenover een op/uit rit parkeren. Vaak kan ik moeilijk of geen gebruik maken van mijn inrit.
B.v.d.
B Kruize Reactie infoteur, 16-05-2013
Beste Berend,

Voor een inrit of uitrit mag niet geparkeerd worden; zelfs voor je eigen inrit niet. Aan welke zijde van de weg wordt verder niet beschreven.
In jouw geval zal het een en ander afhankelijk zijn van de ruimte die je als bestuurder hebt om te manoeuvreren.
De bewuste bestuurder er op aanspreken zal een eerste stap kunnen zijn. Wordt hier niet op gereageerd, dan is bemiddeling van een buurtagent wellicht een volgende stap.

Mvg - Sjaak

Chris, 01-05-2013 01:09 #12
Het bevreemdt mij, dat in "RVV 1990 - artikel 24: parkeerverbod" de borden E1 en E2 niet worden genoemd!

Is dat een omissie?

Mvg, Chris. Reactie infoteur, 01-05-2013
Beste Chris,

Zoals ik het zie worden in Bijlage I de verkeersborden getoond en omschreven. Daar waar het binnen de artikelen in de tekst van het RVV relevant is, worden alleen de uitzonderingen -of zaken die tot verwarring zouden kunnen leiden of nadere toelichting behoeven- nader beschreven / toegelicht.

Mvg - Sjaak

Schrooten, 28-07-2012 16:37 #11
Gelden voor een uitrit dezelfde parkeerregels als op een kruising, dit omdat onze overburen constant hun auto's parkeren achter onze oprit aan de andere kant van de weg, waardoor wij de draai niet kunnen maken om weg te kunnen rijden. Onze straat is ongeveer 4 meter breed. Wil dit graag weten, omdat de situatie momenteel behoorlijk escaleert en er geen duidelijkheid is over de regels. Reactie infoteur, 29-07-2012
Beste Mark / Tineke,

Het aantal meters zolas bij een kruispunt of VOP (5 meter) staat niet vermeld. Ik denk dat dit mede komt omdat er voor kruispunten en dergelijk richtlijnen voor de aanleg gelden (CROW) en deze redelijk uniform zijn, daar waar het begrip inrit of uitrit veel breder is.
Neemt niet weg dat vóór een uitrit ook de overzijde kan betreffen, om het zicht, de veiligheid en de doorstromong te bevorderen. (artikel 24 RVV 1990)
(deel) Artikel 24
1.De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:
a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
b. voor een inrit of een uitrit;
c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;
d. op een parkeergelegenheid:
1a. voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;
2a. op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;
3a. op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;
e. langs een gele onderbroken streep;
f. op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.

Spreek de buren er op aan, of vraag bemiddeling van de buurtagent als de situatie problemen oproept, of gevaar of hinder veroorzaakt. (eventueel artikel 5 WVW 1994)
Artikel 5
Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd

Mvg - Sjaak

Mirjam, 13-03-2012 22:22 #10
Er stond een auto geparkeerd aan de linkerkant van de weg bij een kruising om de weg te vragen. Hij had geen waarschuwingslichten aan. Ik passeerde hem aan de rechterkant en toen reed hij weg tegen mij bumper aan. Hij had geen knipperlicht aan toen hij wegreed. De man zegt dat hij niet de schuldige is omdat ik hem rechts inhaalde. Klopt dat? Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Mirjam,

Wegrijden is een bijzondere manoeuvre, waarbij je al het overige verkeer voor moet laten gaan.
Of jij nu -een stilstaande auto- rechts of links voorbij gaat / inhaalt doet dan niet ter zake.
Zoals je het beschrijft is de ander fout, alleen is dit mogelijk moeilijk te bewijzen.

Mvg - Sjaak

Mulder, 30-11-2011 08:33 #9
Ik sta te wachten om na links af te slaan op een heel, heel, heel klein oploopje in de weg.
Er staat iemand achter mij die zegt dat ik haar auto een tik heb gegeven op de voorbumper om dat mijn auto achteruit reed. Ik had het niet eens in de gaten dat de auto terug liep. Ze stond zeer dicht achter mijn misschien 5 tot 10 cm. Mag dat? Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste Martine,

Helaas ben jij schuldig als de auto werkelijk achteruit gereden is. Bij twijfel altijd de koppeling op het aangrijpingspunt vast houden of de handrem gebruiken.
Veel schade kan het niet zijn. Misschien -voordat je tot een eventuele regeling overgaat- even goed kijken naar laksporen o.i.d. of het wel door jou veroorzaakte schade is. Je kan het eventueel ook zien door vuil in de kras? Is de kras vuil dan is het oudere schade en laat je dan niet overbluffen.
Overigens wordt de afstand (5 - 10 cm.) in het geval van achteruit rollen niet nader bepaald.

Mvg - Sjaak

Carla, 20-10-2011 22:21 #8
Vanaf welk punt wordt de 5meter regeln i.v.m. het parkeren bij een kruising gemeten?
Ik heb namelijk mijn auto op een T splitsing op de "horizontale" kop geparkeerd (wat ik eigenlijk dagelijk doe) en nu ineens een boete gekregen. Omdat ik hier bezwaar tegen wil gaan maken zou ik graag weten of dit uberhaupt wel zin heeft. Overigens had ik exact 2 weken voordat ik de boete kreeg een gesprek met 2 politie agenten in de straat en die vertelde mij dat ik daar gewoon mocht parkeren omdat er in mijn straat nergens staat aangegeven dat langs de stoep parkeren verboden is, klopt dit? Reactie infoteur, 21-10-2011
Beste Carla,

Als ik je verhaal goed begrijp het volgende:
Een T-splitsing is ook een (gewoon) kruispunt waarvoor geldt dat je binnen een afstand van 5 meter niet mag parkeren.
Waar het meetpunt van de 5 mtr.officieel beschreven staat weet ik niet. Daar is ook wel discussie over.
zie: http://www.infopolitie.nl/forum/viewtopic.php?f=70&t=28126&p=391638&hilit=kruisingsvlak&sid=296738a785fb78a8bb7f6c343a8228e5#p391636
Ga uit van:
trek je bij de overliggende bochten een rechte lijn vanaf de helft van de bocht (kruisingsvlak), dan zou je van daaruit een vierkant kunnen maken naar de bovenliggende rechte lijn van de T
Dit vierkant is bepalend voor beoordeling van de 5 meter.
In alle gevallen geldt tevens dat je geparkeerde voertuig géén gevaar mag opleveren en dat het opgestelde voertuig het zicht niet te zeer belemmerd. Dit staat los van de afstand.

Mvg - Sjaak

J. Schrooten, 29-08-2011 19:43 #7
Ik vraag mij af of er uitgebreidere regels zijn voor het verbod op parkeren voor een uitrit. Bij mij staat er elke dag een auto voor de uitrit op maximaal 3.50 m. Mijn eigen auto is langer en we hebben soms veel moeite om de auto het parkeervak op eigen terrein op te rijden. Het betreft een 30 km zone in een woonwijk (geen woonerf) in een straat met voldoende parkeervakken (ook omdat we een tweede parkeergelegenheid op eigen terrein hebben aangelegd) waar een auto geparkeerd staat die aan een bouwbedrijf toebehoort, maar door de bewoner gebruikt wordt. De bewoner heeft verder op zijn erf een camper staan en een derde auto in een parkeervak langs de rijbaan. De bewoner heeft overigens voor zijn eigen uitrit voldoende plaats om zijn bedrijfsvoertuig te plaatsen. Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste J,

Je mag niet voor een uitrit parkeren (zelfs je eigen niet), maar een ander die tegenover de uitrit parkeert, moet dit wel op een dusdanige wijze kunnen doen, zodat degene die de uitrit in of uit moet rijden dit ook op een normale wijze kan doen.
De persoon hier op aanspreken lijkt het meest voor de hand liggend, anders kan de politie (buurtagent) wellicht een bemiddelende rol spelen!?

Mvg - Sjaak

H. P. Tamis, 26-08-2011 14:49 #6
Wat is de definitie van een kruispunt? Is een T-splitsing een kruispunt of niet? Mag men parkeren recht tegenover de afgetakte straat van een T-splitsing of niet? Reactie infoteur, 26-08-2011
Een kruispunt is een kruising of splitsing van wegen. Dit kan dus ook een Y of T-splitsing zijn. Op een kruispunt mag je niet parkeren binnen een afstand van 5 meter tot dat kruispunt.

Mvg - Sjaak

J. Lauret, 01-07-2011 17:44 #5
Ik moest een behoorlijk geldbedrag storten bij de bank. Daarom zette ik mijn auto stil met de deuren open en knipperlichten aan op een parkeerplaats voor invaliden net naast de ingang van de bank. Ik ben nog geen 3 minuten weg om het bedrag te storten, kom terug bij de auto en vind een parkeerbon van maar liefst € 180 op mijn motorkap. De parkeerwachter had kennelijk geen tijd om deze tussen mijn ruitenwissers te doen.
Voor de parkeerwachter moet duidelijk zijn geweest dat ik maar even weg was en ik niet parkeerde maar slechts even stilstond, want dit was maar echt 3 minuten ( kan ik aantonen aan de hand van mijn stortingsbewijs). Heeft het zin om tegen deze bekeuring in beroep te gaan. Dit is toch echt geld stelen van burgers. Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste J,

Het gegeven of het wel of niet als parkeren kan worden gezien is al lastig.
Bij het direct laten in- of uitstappen van passagiers of het onmiddellijk afgeven van een pakketje praat men niet over parkeren. Bij het storten van geld mag je er van uit gaan dat dit langere tijd duurt dan bedoeld.
Probleem blijft ook dat een parkeerwachter 1. niet weet hoe lang er al staat geparkeerd en 2. hoe lang het nog zal duren voordat je de parkeerplek weer zal verlaten.
Het parkeren op een invalidenparkeerplaats is -om redenen- alleen voorbehouden aan diegene die een geldige europese invalidenparkeerkaart zichtbaar achter het raam kan plaatsen. Het parkeren is alleen maar voor die groep bedoeld.
Dus… geld storten zal mijn inziens als parkeren worden gezien, en… op een invalidenparkeerplaats mag je zonder kaart niet parkeren.
Bezwaar aantekenen heeft denk ik geen zin, maar weten doe ik het -als rij-instructeur- niet.

Mvg - Sjaak

Boxxem, 24-08-2009 00:50 #4
Mijn vraag is tot hoevere is parkeren voor de uitrit niet toegestaan, bij ons zetten ze de auto gelijk met de oprit/uitrit dus er niet hellemaal vrij van wat men een normaal mens wel zou doen, en kan er dus moeilijk uitkomen en we hebben ook niet zo'n brede straat, wat zou hier voor de oplossing zijn, had al bijne een keer oorlog hier om die uitrit.wou hem graag al jaren heb hem nu en kan er soms nog niet normaal eruit ben er zo zat van, dus denk weleens neem het recht maar in eigen hand maar ja dan ben je zelf wel fout maar hoe moet het dan vraag ik me af. Reactie infoteur, 24-08-2009
Beste Boxxem,

Volgens art. 24 van het RVV is parkeren voor een uitrit niet toegestaan (in principe zelfs je eigen uitrit niet). Dit betekent ook dat je de rijlijn in en uit de uitrit voldoende vrij moet laten.
Het beste is het de ander aan te spreken op dit artikel. Kom je er samen niet uit, dan zou ik eerst overleggen met de politie hoe je hier het best mee om kan gaan. Je moet tenslotte nog een tidje door met de buren.

Succes - Mvg - Sjaak

H. P. Repping, 28-02-2009 16:08 #3
Mijn vraag is deze: Mijn vrouw vergeet haar handtas in een groentewinkel, ik rij terug zet de auto in een parkeervak, laat de moter draaien, blijf in de auto, vrouw stapt uit, en gaat de winkel binnen.
Ik zie aan de overkant bij een parkeerplaats een agente aankomen, zij spreekt me aan en zegt, een parkeerbon halen of u krijgt een bon. op dat moment stapt mijn vrouw weer in, (binnen 2 minuten), en ik rij weg, ik zie dat de agente mijn kenteken noteert, is dat terecht? Reactie infoteur, 28-02-2009
Beste,

Zoals in het artikel is te lezen, valt dit officieel onder parkeren, ook al lijkt/is het ver gezocht. Probleem kan in een dergelijke situatie zijn, dat een 'dienstdoende' niet kan weten hoelang u al met draaiende motor staat te wachten. Volgende keer misschien maar de achterklep open, waarmee de suggestie wordt gewekt dat er onmiddelijk geladen of gelost wordt!?

Mvg - Sjaak

Versteeg, 31-07-2008 18:36 #2
Parkeren voor je eigen uitrit? Je mag niet parkeren voor een inrit of uitrit. Maar wat als het je eigen uitrit is en er voor je huis een boom staat waardoor er geen 2 auto's achter elkaar geparkeerd kunnen worden? We hebben een moooie voortuin aangelegd en vinden het zonde om daar een auto in te parkeren. De buurvrouw parkeert haar auto wel óp haar inrit maar heeft soms moeite met uitparkeren omdat er aan de overkant van de straat auto's geparkeerd staan en ze dan de draai niet goed kan maken. Als mijn auto er niet zou staan kan de buurvrouw makkelijker in- en uitparkeren. Ik moet mijn auto dan maar ergens anders parkeren (in dit geval een kerkplein waar veel opgeschoten jeugd rondhangt en veel vernielingen plaatsvinden). Mijn auto staat zo krap mogelijk tegen de boom en blijft ruim binnen mijn inrit. De buurvrouw zegt dat ze evt. naar de politie wil gaan omdat ik volgens de wet niet zo mag parkeren.

Wat is juist? Reactie infoteur, 31-07-2008
Goede avond,

Helaas mag je ook voor je eigen uitrit niet parkeren, alhoewel dit erg onlogisch lijkt. Als er voldoende ruimte is zal dit zeker geen prioriteit van de politie zijn en zal er -naar mijn mening- zelden of nooit tegen opgetreden worden. Zie het meer als een stok achter de deur ingeval van conflicten. Helaas lijkt daar in uw situatie sprake van te zijn en heeft de buurvrouw een punt. Dat de houding van de buurvrouw weinig sociaal en kinderachtig is verandert helaas weinig aan de regelgeving.
Een compromis met de buurvrouw misschien?

Sterkte met het vervolg.

Mvg - Sjaak

Oeps, 23-05-2008 12:25 #1
Wat word gezien als een kruispunt? Is alles waar twee wegen samen komen een kruispunt? Reactie infoteur, 24-05-2008
Goede morgen,

In feite klopt het wat je in je vraag stelt.

Volgens het RVV is een kruispunt:
'een kruising of splitsing van wegen'

Te denken valt dan aan:
- volledig kruispunt (de vorm van een kruis)
- een Y -spliting (de vorm van een Y)
- een T-splitsing (de vorm van een T)
In alle gevallen geef je bestuurders van rechts voorrang, behalve als dit anders is geregeld door verkeerstekens (borden), verkeerslichten, of bij een uitritkonstruktie.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 01-05-2018
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Examen Auto
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 57
Schrijf mee!