InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Diversen > Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2017

Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2017

Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2017 Hoe hoog zijn de verkeersboetes in Duitsland voor personenauto's, lichte bedrijfsauto's en motorfietsen in 2017? In Duitsland geldt voor genoemde motorvoertuigen in principe geen maximumsnelheid op de autosnelwegen, wel een adviessnelheid met een maximum van 130 km/u. Over het algemeen liggen de boetebedragen in Duitsland lager dan in Nederland het geval is. Dit neemt echter niet weg dat de boetes bij overtredingen in Duitsland behoorlijk op kunnen lopen voor zowel snelheidsovertredingen als andere verkeersovertredingen.

Algemene regels Duitsland

 • Binnen de bebouwde kom geldt een maximum toegestane snelheid van 50 km/u, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Buiten de bebouwde kom geldt een maximum toegestane snelheid van 100 km/u, tenzij door verkeerstekens anders aangegeven.
 • Op autosnelwegen geldt een adviessnelheid van 130 km/u, tenzij door verkeerstekens anders aangegeven.
 • Iedere bestuurder dient de snelheid zodanig aan te passen, dat volledig beheersing van het voertuig mogelijk blijft.
 • Bij een zicht van minder dan 50 meter, mag niet sneller gereden worden dan 50 km/u.
 • Een bestuurder moet zijn snelheid aanpassen en mag - zonder goede reden - niet zodanig langzaam rijden, dat andere bestuurders worden gehinderd.

Verwarnung of Bussgeldbescheid

In Duitsland worden de lichte overtredingen beboet tot maximaal 55 euro; de "Verwarnung". Voor zwaardere overtredingen geldt een "Bussgeldbescheid". De Verwarnung moet binnen korte tijd betaald worden (binnen één week), betaalt u niet of te laat, dan wordt de Verwarnung omgezet naar een Bussgeldbescheid. Dit heeft als gevolg dat de boete hoger zal uitvallen.

Bezwaar indienen

Bij een Verwarnung kunt u geen bezwaar indienen, bij een Bussgeldbescheid kan dit binnen twee weken na ontvangst van het Bussgeldbescheid. U kunt zich dan wenden tot de instantie die op het Bescheid vermeld staat.

Boetebedragen 2017


Vaststelling van de boetes in het algemeen

Er wordt in Duitsland vaak een onderscheid gemaakt tussen het begaan van een "standaard" overtreding, en overtredingen waarbij gevaar voor een ander ontstaat en de overtreding waardoor schade veroorzaakt wordt. Het boetebedrag wordt hoger naarmate de gevolgen van de gemaakte overtreding groter zijn.

Boetes snelheidsovertredingen Duitsland voor 2017

De hoogte van de boetebedragen voor snelheidsovertredingen in Duitsland zijn ingedeeld in boetes "binnen de bebouwde kom" en in boetes "buiten de bebouwde kom". Daarnaast wordt er bij overtredingen van de maximum toegestane snelheid bij het vaststellen van de hoogte van de boetebedragen een onderscheid gemaakt tussen "normale" en "slechte" weersomstandigheden, waarbij het zicht minder bedraagt dan 50 meter.

Correctie op de gemeten snelheidsovertreding

 • 3 km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid tot en met 100 km/u bij flitsen.
 • 3% bij overschrijden van de maximumsnelheid boven 100 km/u bij flitsen.
 • 4 – 5 km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid tot en met 100 km/u bij videoregistratie vanuit rijdend voertuig.
 • 4% km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid boven 100 km/u bij videoregistratie vanuit rijdend voertuig.

Snelheidsovertredingen binnen en buiten de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor 2016
Km/u tot 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
Euro 15253580100160200280480680

Overschrijding van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom voor 2016
Km/u tot 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
Euro 1020307080120160240440600

Snelheidsovertredingen bij slechte weersomstandigheden

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij een zicht van minder dan 50 meter, bij mist, hevige sneeuwval en/of regen voor 2016
Km/u tot 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70
Euro 80100160200280480680

Overschrijding van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom bij een zicht van minder dan 50 meter, bij mist, hevige sneeuwval en/of regen voor 2016
Km/u tot 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70
Euro 80100160200280480680

Andere boetebedragen voor verkeersboetes met betrekking tot de snelheid

Te snel rijden bij/metBoete in euro's
Te snel rijden met sneeuwkettingen vanaf: 10
Zonder reden zo langzaam rijden dat de doorstroming gehinderd wordt. 20
Overschrijden van de toegestane maximumsnelheid met sneeuwkettingen. 20
Het veroorzaken van een ongeval door het niet aanpassen van de snelheid. 35
Te snel rijden in de omgeving waar zich kinderen of ouderen ophouden. 80
Het niet aanpassen van de snelheid aan bijzondere verkeersomstandigheden. 100
Rijden met te hoge snelheid (tot 20 km/u) bij zicht van minder dan 50 meter, bij mist, sneeuw en hevige regen (hogere snelheden zie tabel) 80
Het niet rijden met gepaste snelheid, waarbij anderen in gevaar gebracht kunnen worden. 120
De snelheid niet aanpassen bij slecht zicht en slechte weersomstandigheden, waardoor anderen in gevaar gebracht kunnen worden. 120
Het niet rijden met gepaste snelheid, waarbij een ongeval wordt veroorzaakt. 145
De snelheid niet aanpassen bij slecht zicht en slechte weersomstandigheden, waardoor een ongeval wordt veroorzaakt. 145

Niet aanhouden van voldoende volgafstand, oftewel "bumperkleven"

De hoogte van de boete - in euro's - bij bumperkleven op autowegen en autosnelwegen is afhankelijk van de gereden/gemeten snelheid in combinatie met de afstand die aangehouden wordt ten opzichte van de voorligger. Het boetebedrag wordt bepaald door een percentage van de helft van de gereden/gemeten snelheid.

Onvoldoende volgafstand/bumperkleven tot een snelheid van 80 km/u

 • Onvoldoende afstand (bumperkleven) tot een voorligger binnen de bebouwde kom 25 euro.
 • Onvoldoende afstand (bumperkleven) tot een voorligger tot 80 km/u 25 euro.

Afstand tot de voorligger is minder danBoete bij 80 en 100 km/uBoete bij 130 km/u
5/10 x de helft van de gemeten snelheid. 75 100
4/10 x de helft van de gemeten snelheid.100 180
3/10 x de helft van de gemeten snelheid. 160 240
2/10 x de helft van de gemeten snelheid.240 320
1/10 x de helft van de gemeten snelheid. 320 400

Verkeersboetes overtredingen op autosnelwegen en autowegen

Feit of overtredingBoete in euro's
Rijden met een voertuig dat niet sneller kan en mag rijden dan 60 km/u. 20
Rijden met een voertuig dat, met inbegrip van de lading, hoger is dan 4.20 meter. 70
Het niet volgen van de juiste rijstrook. 25
Hinderen van het verkeer op de doorgaande rijbaan bij oprijden/invoegen. 75
Keren, achteruit rijden of tegen het verkeer inrijden op op- en afritten. 75
Keren, achteruit rijden of tegen het verkeer inrijden op de vluchtstrook. 130
Keren, achteruit rijden of tegen het verkeer inrijden op de doorgaande rijbaan. 200
Stilstaan (vrijwillig) op de rijbaan. 30
Parkeren op de rijbaan. 70
Als voetganger gebruik maken van de weg. 10

Algemeen

Op alle wegen geldt een boete van 80 euro bij onvoldoende rechts houden en als u andere bestuurders in gevaar brengt bij:
 • Zelf inhalen.
 • Ingehaald worden.
 • Inhalen in onoverzichtelijke bochten.
 • Inhalen bij onoverzichtelijke heuvels.

Verkeersboetes overtredingen bij een rood verkeerslicht

Feit of overtredingBoete in euro's
Door rood licht rijden. 90
Door rood licht rijden waarbij gevaar ontstaat. 200
Door rood licht rijden waarbij schade ontstaat.240
Door rood licht rijden vanaf 1 seconde rood. 200
Door rood licht rijden vanaf 1 seconde rood waarbij gevaar ontstaat.320
Door rood licht rijden vanaf 1 seconde rood waarbij schade ontstaat.360

Boetebedragen bij foutief inhalen

Feit of overtredingBoete in euro's
Rechts inhalen binnen de bebouwde kom. 30
Rechts inhalen buiten de bebouwde kom. 100
Inhalen met een te gering snelheidsverschil ten opzichte van het in te halen voertuig. 80
Aanhouden te hoge snelheid en onvoldoende zijdelingse afstand bij passeren/voorbij gaan van andere weggebruikers. 80
Inhalen binnen onoverzichtelijke wegomstandigheden en/of zonder voldoende zicht op tegemoetkomend verkeer gedurende de gehele inhaalprocedure. 100
Inhalen binnen onoverzichtelijke wegomstandigheden en/of zonder voldoende zicht op tegemoetkomend verkeer gedurende de gehele inhaalprocedure, waarbij tevens een inhaalverbod wordt genegeerd, doorgetrokken strepen worden overreden en/of een door een pijl aangegeven rijrichting niet wordt gevolgd.
Bovenstaande waarbij gevaar ontstaat: 250
Bovenstaande waarbij schade ontstaat: 300
150
Inhalen waarbij achteropkomende verkeer in gevaar worden gebracht. 80
Onvoldoende zijdelingse afstand aanhouden bij inhalen van ander verkee.r 30
Na inhalen niet direct zo veel mogelijk rechts rijden. 10
Hinderen van van het ingehaalde verkeer bij naar rechts gaan (afsnijden. 20
Verhogen van de snelheid terwijl u zelf wordt ingehaald. 30
Links inhalen terwijl een voorligger het voornemen heeft, en al heeft aangegeven in te willen halen. 25
Niet of onjuist gebruik van de richtingaanwijzer 10

Handelen in strijd met de voorrangsregels

Feit of overtredingBoete in euro's
Het niet voor laten gaan van een tegenligger bij voorbij gaan van een obstakel op de eigen weghelft. 20
Onvoldoende snelheid minderen bij naderen van een voorrangsweg. 10
Niet in acht nemen van de voorrangsregel, geen voorrang verlenen. 25
Geen voorrang verlenen en daardoor anderen -die voorrang verleend dienen te worden- in gevaar brengen. 100
Inzetten van een belangrijke zijdelingse verplaatsing, keren of achteruit rijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan. 10
Hinderen van een railvoertuig bij links af slaan. 5
Afslaan zonder rechtdoorgaande bestuurders op dezelfde weg voor te laten gaan. 20
Niet voor laten gaan van rechtdoorgaande voetgangers bij afslaan. 70
Bij afslaan niet voorlangs afgebogen. 10
Bij afslaan hinderen van andere weggebruikers bij inrijden van een inrit, achteruit rijden en keren. 80
Hinderen van andere weggebruikers bij het verlaten van een uitrit. 30
Oprijden van een kruispunt dat niet vrij is en waardoor het verkeer gehinderd wordt. 20
Onvoldoende doorgang verlenen aan hulpdiensten/voorrangsvoertuigen op de autosnelweg of autoweg. 20

Overige verkeersboetes Duitsland voor 2017

Over het algemeen liggen de boetebedragen in Duitsland, anders dan die voor snelheidsovertredingen:
 • 5 euro hoger wanneer de overtreding hinder oplevert voor andere weggebruikers.
 • 5 á 10 euro hoger wanneer de overtreding gevaar oplevert voor andere weggebruikers.
 • 10 á 15 euro hoger wanneer door de overtreding schade aan derden ontstaat.
(omschrijving van de overtredingen betreft een populaire vertaling en geeft niet altijd de volledige inhoud weer)

Achtereenvolgens de overtredingen en boetes met betrekking tot

Feit of overtredingBoete in euro's

Plaats op de weg

Niet volgen van de rijrichting aangegeven op bebording op een vluchtheuvel of groenstrook. 10
Overtreden van het gebod rechts voorbij te rijden. 15
Als niet meest rechter rijstrook wordt gekozen. 20
Het niet kiezen van de rechter rijstrook bij gescheiden rijstroken. 25
Niet voldoende rechts aanhouden bij ingehaald worden, bij tegenliggers, voor onoverzichtelijke bochten en voor heuvels, waarbij voor andere weggebruikers gevaar ontstaat. 80
Rijden met banden die niet aan de eisenvoldoen bij modder, gladheid, ijzel en sneeuw (M+S banden) 60
waarbij hinder wordt veroorzaakt.
60
Keren in een tunnel. 60
Oneigenlijk gebruik van een vluchthaven of pechstrook, vanaf 20

Parkeren en stilstaan

Ongeoorloofd stilstaan. 10
Dubbel stilstaan (als dubbel parkeren) 15
Parkeren in een smalle of onoverzichtelijk straat/bocht. 15
Hinderen van een voorrangsvoertuig. 60
Ongeoorloofd parkeren waar stilstaan verboden is. 15
Ongeoorloofd parkeren op fiets- of voetpad. 20
Parkeren voor op een doorgang voor de brandweer. 35
Parkeren voor op een brand doorgang waardoor voorrangsvoertuigen worden gehinderd. 65
Parkeren bij de verkeersborden: 201, 224, 295, 296, 299, 306, 314. 10
Ongeoorloofd parkeren bij belijning op een fietspad. 20
Zonder vergunning parkeren op een invalidenparkeerplaats. 35
Parkeren op een plaats voor vergunninghouders. 10
Slordig parkeren/buiten parkeervak. 10
Parkeren indien de (ingestelde) tijd verstreken is, vanaf 10

In- en uitstappen

In gevaar brengen van het overige verkeer bij in- en uitstappen. 20
Het voertuig verlaten zonder de nodige voorzorgsmaatregelen genomen te hebben om verkeershinder te vermijden 15
Achterlaten van een voertuig zonder de nodige voorzorgsmaatregelen, waardoor gevaar voor het overige verkeer ontstaat. 60

Slepen

Bij slepen van een ander voertuig op de autosnelweg, het niet -bij de eerste afrit- uitrijden van de autosnelweg. 20
Bij slepen van een ander voertuig de autosnelweg oprijden. 20
Het niet gebruiken van de alarmerende knipperlichten bij slepen. 5

Signalen

Onterecht gebruik van de claxon- of lichtsignalen. 10
Een autobus en/of in- en uitstappende passagiers onvoldoende gelegenheid geven.10
Onnodig inschakelen van de waarschuwende knipperlichten. 5

Verlichting

Het onjuist of niet gebruiken van de voorgeschreven verlichting. 20
Het niet rijden met de juiste, voorgeschreven verlichting. 15
Het niet rijden met gedimd licht bij slechts zicht, bij mist en hevige sneeuwval en regen binnen de bebouwde kom. 25
Het niet rijden met gedimd licht bij slechts zicht, bij mist en hevige sneeuwval en regen buiten de bebouwde kom. 60
Geen verlichting op stilstaand voertuig bij pech. 20
Niet gebruiken van dimlicht in een tunnel. 10
Misbruik van signalen zoals gevoerd door voorrangsvoertuigen. 20

Spoorwegovergang

Geen voorrang verlenen aan een railvoertuig. 80
Niet wachten tot over gegaan mag worden (rode licht), vanaf 80

Openbaar vervoer/autobussen

Lijnbussen en openbaar vervoer op een halte niet met gepaste voorzichtigheid voorbij rijden. 15
Het bij een halte (bord 224) niet voor laten gaan van in- en uitstappende passagiers, vanaf 15
Inhalen en met ongepaste snelheid of onvoldoende zijdelingse afstand voorbijgaan van een autobus die met de richtingaanwijzer te kennen heeft gegeven bij een halte te willen stoppen of wegrijden. 60
Een autobus geen gelegenheid geven bij de halte weg te rijden.5

Autogordels en kinderzitjes

Het tegen de voorschriften vervoeren van personen in of op de auto. 5
Het tegen de voorschriften vervoeren van een kind in of op de auto, vanaf 30
Het niet gebruiken van de aanwezige veiligheidsgordels. 30

Lading

Het niet goed zekeren van de lading. 10
Het niet zekeren van de lading op voorgeschreven wijze. 25
Vervoeren van een lading, hoger dan 4.20 meter (inclusief het voertuig). 60
Belemmering van het zicht en/of gehoor door laden van het voertuig. 10
Belemmering van het zicht en/of gehoor door laden van het voertuig, waarbij de verkeersveiligheid in het geding kom. 25
Het kenteken door de belading niet goed leesbaar is. 5
Het niet volgens de voorschriften laden, waardoor de verkeersveiligheid of de veiligheid van het voertuig in het geding kom. 80

Voetgangers

Voetgangers bij een voetgangersoversteekplaats niet de gelegenheid geven over te steken en/of een VOP niet met gepaste snelheid naderen. 80
Bij verkeersstremming stoppen op een voetgangersoversteekplaats. 5

Voorsorteerstroken

Bij rechts afslaan niet de voorsorteerstrook voor rechts af volgen. 70
Bij rechts afslaan hinderen van bestuurders uit de vrije richting en/of weggebruikers op het fiets- en/of voetpad). 100

Milieu

Als bestuurder onnodig overlast of uitstoot veroorzaken. 10
Onnodig heen en weer rijden binnen de bebouwde kom. 20

Ongeval en aanwijzingen

Als betrokkenen bij een ongeval met geringe schade de weg niet vrijmaken. 30
Het verwijderen van sporen van het ongeval voordat de toedracht is vastgesteld. 30
Het niet opvolgen van aanwijzingen van een politiebeambte. 20
Negeren van een stopverbod, gegeven door een politiebeambte. 70
De weg niet direct vrijmaken voor een voorrangsvoertuig. 20

Verkeersborden

Negeren van het STOP-bord (206). 10
Bij verkeersbord 208 het tegemoetkomend verkeer niet voor laten gaan. 5
Het niet volgen van de rijrichting zoals aangegeven op de verkeersborden: 209, 211, 214, 222. 10
Het niet volgen van de rijrichting zoals aangegeven op de verkeersborden: 215, 220. 25
Het in gevaar brengen van het overige verkeer bij halverwege opstellen op een kruispunt (middeneiland). 35
Met een (motor)voertuig handelen in strijd met de voorschriften, betreffende de verkeersborden: 237, 238, 240, 241, 244. 15
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende de verkeersborden: 239, 242, 251, 251, 253, 254, 255, 260. 75
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende de verkeersborden: 262 tot en met 265. 20
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende het verkeersbord: 267. 25
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende de verkeersborden: 236, 242, 250. 30
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende het verkeersbord: 245. 15
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende het verkeersbord: 272. 20
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende het verkeersbord: 273. 25
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende de verkeersborden: 276, 277. 70
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende het verkeersbord: 325. 15
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende het verkeersbord 327, vanaf: 10
Handelen in strijd met de voorschriften, betreffende het verkeersbord 328, vanaf: 20

Voorbeelden van lichte overtredingen

 • Rijden met niet goed gezekerde lading.
 • Rijden zonder veiligheidsgordel.
 • Vervoeren van kinderen zonder kinderzitje.
 • Rijden met te weinig profiel op de banden.
 • Snelheidsovertredingen minder dan 20 km/u.
 • Met vervuild voertuig rijden in een milieuzone.
 • Het niet kunnen tonen van het rijbewijs.

Voorbeelden van zware overtredingen

 • Dronken achter het stuur aan het verkeer deelnemen.
 • Bumperkleven.
 • Oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook.
 • Gevaarlijk verkeersgedrag.
 • Negeren van een rood verkeerslicht.
 • Negeren van een inhaalverbod.
 • Snelheidsovertredingen boven 20 km/u.

Lees verder

© 2016 - 2017 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012In 2012 worden de verkeersboetes verhoogd. De verhoging is fors. De boete voor door rood rijden bedraagt € 220. Voor onn…
Buitenlandse verkeersboetes worden in Nederland geïndBuitenlandse verkeersboetes worden in Nederland geïndWie in Europa een verkeersovertreding begaat en daar door de politie bekeurd wordt, heeft grote kans dat hij een acceptg…
Hoogte van verkeersboetes voor te hard rijden bepalen (2012)De meest gegeven en daardoor wellicht ook meest gehate en gevreesde boetes zijn in Nederland de boetes voor snelheidsove…
Verkeersboetes, bekeuringen auto - snelheidsovertreding 2018Verkeersboetes, bekeuringen auto - snelheidsovertreding 2018Verkeersboetes en bekeuringen voor de auto kosten u veel geld. In 2018 worden de verkeersboetes gemiddeld 1,1% duurder,…
EK voetbal 1972Voor het eerst in de geschiedenis bereikte België in 1972 de finales van het EK. Dat jaar werd België ook gekozen tot he…
Bronnen en referenties
 • StVO - Bussgeldkatalog 2017

Reageer op het artikel "Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Hans, 09-09-2017 16:29 #5
Ik heb net als Billy na een bezoek aan Monschau het verzoek gekregen om 108.50 in de Duitse staatskas te storten.
Het is niet even snel te achterhalen of het ter plekke duidelijk is aangegeven dat je er maar 30 mag rijden, op de bekeuring is het niet duidelijk waar de flitsplek is. Ga gewoon maar reageren dat de snelheids aanduiding ter plekke niet duidelijk is en dat ik zonder opzet schijnbaar mogelijk te hard heb gereden. vinden wij hier de adm. kosten al hoog daar weten ze in Duitsland helemaal wel raad mee 80. voor de overtreding + 28.50 voor kosten en onkosten. Nu nog even een paar uurtjes om het in het Duits te formuleren. Gr. Hans Reactie infoteur, 11-09-2017
Beste Hans,

Of je succes zult hebben weet ik niet, maar misschien heb je aan de volgende informatie nog wat?
http://verkeersboetes.blogspot.nl/2010/07/bekeuring-duitsland.html

https://www.anwb.nl/experts/juridisch/vraag/032ddff8-728b-4eb9-9fc0-ce03d9d57c6b/wat-te-doen-met-een-duitse-brief-over-een-rijverbod

Mvg - Sjaak

Md, 14-06-2017 17:27 #4
Hallo,

Ook ik heb onlangs een mooie brief binnengekregen van de oosterburen. Door rood rijden, kosten: 432 EUR (!). Dit was op een erg onoverzichtelijke kruising (vanuit een zijweg de doorgaande weg op) waarbij ik nooit een stoplicht voor mijn weghelft heb gezien.
Lees hier max. 320 Euro, wanneer gevaar ontstaat. Dit was 's avonds en er was geen hond op de weg, enig idee waarom de boete dusdanig hoog is? Zijn er mogelijkheden om hier tegen in beroep te gaan?
Gr M Reactie infoteur, 15-06-2017
Beste Md,

Gaat het misschien om meerdere overtredingen? Voor het negeren van rood licht staat 320 tot 360 euro.
Kijk voor indienen van bezwaar even bij het volgende:
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?9,5467432

Mvg - Sjaak

Sarina, 27-01-2017 21:03 #3
Hallo,
wij rijden met een Ford Mustang 2,3 ecoboost met sportuitlaat. Nu gaan wij in juni voor een weekend naar Duitsland naar een Mustang meeting. Klopt het dat er een nieuwe wet is dat je in Duitsland beboet kan worden als je met een sportuitlaat rijdt?

grtjs Sarina. Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Sarina,

Helaas kan ik je geen concreet antwoord geven. Ik neem aan dat het -net als in Nederland- onder andere aan het aantal decibellen gekoppeld is en niet aan de uitvoering.
Mogelijk heb je hier wat aan:
http://www.bmvi.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/Servicesuche_Formular.html?nn=12872&resourceId=13364&input_=12872&pageLocale=de&templateQueryStringSearch=dezibel&submit=Suchen

Mvg - Sjaak

Billy Sobrie, 28-11-2016 19:19 #2
Een bezoekje aan Monschau kost mij 108,50€. Op de terugweg geflitst in bebouwde kom: overtreding 24km u zone 30 zijnde 80€. Als betrokkene komen er nog kosten bij id Name MSP KOSTEN nicht vorhanden EUR te voldoen; Als je denkt met 80€ er vanaf te komen zoals te lezen op internet ben je wel mis. Alles netjes vertaald maar als je wil reageren moet het wel in het Duits gebeuren. Mijn vraag: kan ik in België beboet worden als ik daarop niet reageer? Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Billy,

Ik begrijp je vraag niet zo goed, je bent beboet in Duitsland… reactie België?
Mocht je in België beboet worden, dan krijg je een beschikking thuisgestuurd.

Mvg - Sjaak

Marco, 24-03-2016 09:19 #1
Ik heb mij laten vertellen dat een boete voor buitenlanders hoger is. De reden zou zijn omdat er bij de Duitsers een punt van het puntenrijbewijs wordt afgetrokken, doordat dit bij buitenlanders niet kan zijn de bedragen hoger. Ik vraag mij nu af of dit ook waar is omdat ik het verder nergens terug kan vinden. Iemand een idee?

Gr vMarco Reactie infoteur, 25-03-2016
Beste Marco,

Bij mijn weten zijn de boetebedragen voor buitenlanders niet hoger (als er al niet direct wordt betaald). Wel kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
Ook voor buitenlanders gelden de strafpunten. Alhoewel ik de exacte uitvoering niet ken, geven de volgende publicaties wel wat meer duidelijkheid.
http://www.evo.nl/site/nederlanders-krijgen-duitse-verkeersstrafpunten
en
http://www.chauffeursforum.nl/index.php/topic/19513-inzicht-duits-boete-stelsel/

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 04-01-2017
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Special: Bekeuringen en Boetes
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 5
Schrijf mee!