Verkeersborden Nederland

In Nederland hebben wij een heleboel verschillende soorten verkeersborden. Van sommige is de betekenis voor iedereen duidelijk, anderen zijn niet zo bekend. Welke verschillende soorten verkeersborden zijn er en welke betekenis hebben ze?

A-borden, B-borden en C-borden

A-borden zijn alle verkeersborden die iets aangeven over de snelheid en B-borden geven allemaal iets aan over het al dan niet verlenen van voorrang. C-borden zijn verkeersborden die betrekking hebben op geslotenverklaringen.

A-borden

Maximum snelheid, verboden harder te rijden dan de snelheid die er op dit bord staat. In geval van dit bord is dit 50 km/uur.
Einde maximumsnelheid, na dit bord mag je weer zo hard rijden als op de soort weg waar op je rijdt toegestaan is.
Maximumsnelheid elektronisch aangegeven, dit bord zie je veel op de snelweg en heeft dezelfde betekenis als het eerste verkeersbord.
Adviessnelheid, er wordt advies gegeven over hoe hard je op een bepaald stuk wel zou kunnen rijden. Dit bord zie je vaak voor onoverzichtelijke bochten etc. Je bent niet verplicht hier 50 km/uur te rijden, maar het is wel aan te raden.
Einde adviessnelheid.
30 km. zone, dit bord geeft het begin van een 30 km. zone aan, waar je maximaal 30 km/uur mag rijden.
Einde 30 km. zone.

B-borden

Voorrangsweg, je rijdt op een voorrangsweg en hebt bij ieder kruispunt op deze weg voorrang.
Einde voorrangsweg, je rijdt nu weer op een gewone weg waar alles van rechts voorrang heeft.
Voorrangskruising, je nadert een kruising met wegen naar links en rechts. Je hebt voorrang op verkeer vanuit deze wegen.
Voorrangskruising, je nadert een kruising met een weg naar rechts. Je hebt voorrang op verkeer vanuit deze weg.
Voorrangskruising, je nadert een kruising met een weg naar links. Je hebt voorrang op verkeer vanuit deze weg.
Verleen voorrang, als je dit bord tegenkomt moet je voorrang verlenen aan alle verkeer. Meestal staan er hier ook driehoeken op de grond met de punt naar jou toe, dit heten haaientanden.
Stop, als je dit bord tegenkomt moet je, hoe dan ook, stoppen. Hierbij staat er meestal ook een stopstreep op de weg geschilderd.

C-borden

Gesloten, in beide richtingen.
Gesloten, in deze richting.
Eenrichtingsweg.
Eenrichtingsweg.
Inrijden toegestaan.
Gesloten, voor het voertuig dat op het bord staat. Dit kunnen motorvoertuigen, tractoren, vrachtwagens, fietsen, motoren, voertuigen met aanhangers etc. zijn.
Gesloten, voor voertuigen die breder zijn dan de aangegeven breedte, in dit geval 2,3 m.
Gesloten, voor voertuigen die hoger zijn dan de aangegeven hoogte, in dit geval 3,1 m.
Gesloten, voor voertuigen die langer zijn dan de aangegeven lengte, in dit geval 10 m.
Gesloten, voor voertuigen die bepaalde giftige stoffen vervoeren.
Gesloten, voor voertuigen die zwaarder zijn dan het aangegeven gewicht, in dit geval 5,4 ton.
Gesloten, voor voertuigen waarvan de aslast hoger ligt dan het aangegeven gewicht, in dit geval 4,8 ton.

D-borden, E-borden en F-borden

D-borden zijn alle verkeersborden die iets aangeven over de rijrichting en E-borden geven allemaal iets aan over het parkeren en stilstaan. F-borden zijn verkeersborden die betrekking hebben op andere geboden en verboden.

D-borden

Rotonde, je moet in de aangewezen richting de rotonde om rijden.
Verplichte rijrichting, je moet het bord aan de aangegeven zijde passeren, in dit geval dus aan de rechter kant.
Verplichte rijrichting, je moet het bord aan de aangegeven zijde passeren, in dit geval mag dat dus aan beide zijden.
Verplichte rijrichting, je mag hier alleen in de richting van de pijl rijden, in dit geval dus alleen rechtdoor.
Verplichte rijrichting, je mag hier alleen in de richting van de pijl rijden, in dit geval dus naar rechts.
Verplichte rijrichting, je mag hier alleen in de richting van de pijl rijden, in dit geval dus naar rechts of naar links.

E-borden

Parkeerverbod, hier mag je niet parkeren, wel stil staan om even iemand uit te laten stappen, te laden of te lossen.
Verboden, om stil te staan. Dit mag hier ook niet om te laden, te lossen of iemand uit te laten stappen.
Verboden, om scooters, brommers of (brom)fietsen te plaatsen.
Parkeerplaats.
Parkeerplaats, voor datgene wat er op het bord staat. Dit kan voor taxi's, auto's, (brom)fietsen, vrachtwagens, aanhangers, bussen, etc. zijn.
Parkeerplaats, hier mag je de auto gedeeltelijk op de stoep parkeren, dus met 2 wielen.
Parkeerplaats, voor bepaalde tijd. Je mag in het geval van dit bord hier maximaal 2 uur parkeren.
Einde parkeerplaats, voor bepaalde tijd, in dit geval voor 2 uur.
Voetgangerszone, binnen dit gebied is het verboden te rijden, hier mag alleen gelopen worden. Dus met de fiets of brommer aan de hand mag...
Zone; verboden voor vrachtwagens.
Parkeerplaats, voor carpoolers. Mensen die op weg zijn naar hun werk kunnen hier afspreken en hun auto parkeren. Dan kunnen ze samen naar het werk rijden.

F-borden

Inhaalverbod, voor motorvoertuigen.
Einde inhaalverbod, voor motorvoertuigen.
Inhaalverbod, voor vrachtwagens. Alleen vrachtwagens mogen hier niet inhalen.
Einde inhaalverbod, voor vrachtwagens
Voorrang verlenen, jij moet het tegemoet komende verkeer voor laten gaan. Dit bord staat vaak bij een obstakel op de weg waar maar één motorvoertuig tegelijk langs kan.
Voorrang verlenen, jij hebt voorrang ten opzichte van het tegemoetkomende verkeer. Dit bord staat vaak bij een obstakel op de weg waar maar één motorvoertuig tegelijk langs kan.
Keerverbod, verboden te keren.
Einde verbod, alle voorgaande verboden worden beëindigd.
Einde verbod, alle voorgaande verboden op elektronische signaleringsborden worden beëindigd.
Stop, je bent verplicht te stoppen.

G-borden, H-borden, J-borden en K-borden

G-borden zijn alle verkeersborden die iets aangeven over de verkeersregels en H-borden geven allemaal iets aan over de bebouwde kom. J-borden zijn verkeersborden die betrekking hebben op waarschuwingen en K-borden gaan over de bewegwijzering.

G-borden

Autosnelweg, begin van de autosnelweg.
Autosnelweg, einde van de autosnelweg.
Woonerf, het begin van het woonerf.
Woonerf, het einde van het woonerf.
Voetpad, begin van het voetpad.
Voetpad, einde van het voetpad.
Ruiterpad. begin van het ruiterpad.
Ruiterpad, einde van het ruiterpad.
Fietspad, begin van een verplicht fietspad.
Fietspad, begin van een verplicht fietspad.
(brom-) fietspad, begin van een verplicht (brom-) fietspad.
(brom-) fietspad, einde van een verplicht (brom-) fietspad.
Fietspad, begin van een onverplicht fietspad. Hier mag je alleen fietsen, dus niet brommen.
Fietspad, begin van een onverplicht fietspad. Hier mag je alleen fietsen, dus niet brommen.

H-borden

Bebouwde kom, begin van de bebouwde kom. Hier mag je, tenzij anders aangegeven, niet harder rijden dan 50 km/uur.
Bebouwde kom, einde van de bebouwde kom. Je mag 80 km/uur rijden, tenzij anders aangegeven.

J-borden

Pas op, slecht wegdek.
Pas op, scherpe bocht, in dit geval naar links.
Pas op, haarspeldbochten. In dit geval is de eerste bocht naar rechts.
Pas op, gevaarlijke daling.
Pas op, steile helling.
Pas op, gevaarlijk kruispunt.
Pas op, rotonde.
Pas op, spoorwegovergang met spoorbomen.
Pas op, spoorwegovergang zonder spoorbomen.
Pas op, spoorwegovergang, in dit geval met enkel spoor.
Pas op, spoorwegovergang, in dit geval met 2 of meer sporen.
Pas op, tram.
Pas op, beweegbare brug.
Pas op, wegwerkzaamheden.
Pas op, rijbaanversmalling.
Pas op, rijbeenversmalling aan één kant, in dit geval rechts.
Pas op, slipgevaar.
Pas op, kinderen.
Pas op, zebrapad.
Pas op, (brom-) fietsers.
Pas op, kade.
Pas op, losliggende stenen.
Pas op, groot wild.
Pas op, tegenliggers.
Pas op, laagvliegende vliegtuigen.
Pas op, zijwind.
Pas op, file.
Pas op, verkeerslichten.
Pas op, ongeval.
Pas op, slecht zicht door regen, sneeuw of mist.
Pas op, ijzel of sneeuw.
Pas op, gevaar. Waarvoor, dat wordt meestal op een onderbord aangegeven.

K-borden

Hier volgen een aantal voorbeelden van K-borden, die allemaal bewegwijzeringsborden zijn.
bewegwijzering, voor auto's.
bewegwijzering, voor fietsers.
bewegwijzering, richting een bepaalde wijk.
bewegwijzering, voor (vracht)auto's met gevaarlijke stoffen, die moeten deze borden volgen.

L-borden, R-borden, X-borden en 0-borden

L-borden geven allemaal informatie en R-borden zijn alle verkeersborden die iets aangeven over de rijstrooksignalering. X-borden gaan allemaal over diverse aanduidingen en O-borden zijn onderborden.

L-borden

Tram- of bushalte.
Voorsorteren, in dit geval aan beide kanten.
Einde, van de aangegeven rijstrook. In dit geval de linker.
Rijstroken, geeft het aantal aan. In dit geval zijn er 3 rijstroken.
Doodlopende weg, in dit geval geldt het voor alle voertuigen. In het geval dat er een onderbord onder hangt, geld het alleen daar voor of juist niet daar voor.
Doodlopende weg, de rechterafslag.
Verboden in te rijden, aan de rechterkant en alleen voor vrachtwagens.
Verkeersbord, om aan te geven dat, in dit geval, op de meest linkse rijstrook auto's van maximaal 2 meter breed mogen rijden.
Verkeersbord, om aan te geven dat op deze rijstrook alleen auto's van maximaal 2 meter breed kunnen rijden. Hogere auto's moeten op een andere rijstrook rijden.

R-borden

Maximumsnelheid, op elektronisch verkeersbord.
Einde verbod, alle verboden op elektronische verkeersborden gelden hierna niet meer.
Rijstrook verlaten, voertuigen op deze rijstrook moeten ritsen.
Gesloten rijstrook, hier mag niet gereden worden.
Open rijstrook, hier mag gereden worden.
Busbaan, deze rijstrook is alleen open voor bussen.

X-borden

Bochtschild, verwijst naar een zeer scherpe bocht.
Korte invoegstrook.
Einde vluchtstrook.
Verkeersbrigadier, op dit zebrapad moet je, als er een brigadier staat, zijn aanwijzingen opvolgen.
Bebakening, de drie borden tellen als het ware af tot bijvoorbeeld een spoorwegovergang. Het eerste bord heeft 3 strepen, iedere streep staat voor 70 meter. Het tweede bord heeft 2 strepen en de laatste 1.

0-borden

Uitgezonderd, het voertuig dat op het bordje staat. Dit bordje hangt onder een verbodsbord of waarschuwingsbord en geldt dus voor alle voertuigen, behalve voor datgene wat op dit bordje staat, in dit geval tractoren.
Alleen, voor het voertuig dat op het bordje staat. Dit bordje hangt onder een verbodsbord of waarschuwingsbord en geldt dus voertuigen die op dit bordje staan, in dit geval vrachtauto's.
Aanduiding, voor kruisend verkeer.
Aanduiding, voor welke richting het bord boven dit onderbord van kracht is.
Uitgezonderd, bestemmingsverkeer.
Inhalen toegestaan, je mag het voertuig op dit bordje inhalen, in dit geval tractoren.
Afbuigende voorrangsweg, met 2 zijwegen.
Afbuigende voorrangsweg, met 1 zijweg, aan de rechterkant.
Afbuigende voorrangsweg, met 1 zijweg, rechtdoor.
© 2007 - 2024 Lobke, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden, hoe en watVerkeersborden, hoe en watOns verkeer wordt voor een groot gedeelte geregeld door verkeersborden. Verkeersborden zijn een van de drie verkeersteke…
Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Er heerst veel verwarring over de te rijden maximumsnelheid op de Nederlandse wegen. Ter ontlasting van het milieu, het…
U-borden, de weg naar uit uitwijkroutesU-borden! Steeds vaker zie je deze borden langs de weg verschijnen. Al deze borden worden bevestigd aan reeds bestaande…
Wat staat er op dat plaatsnaambord?Wat staat er op dat plaatsnaambord?Op het moment dat je de bebouwde kom van een bepaalde woonplaats binnenkomt, zie je aan de kant van de weg een plaatsnaa…

Zuinig autorijdenZuinig autorijdenEr zijn twee goede redenen om zuinig te rijden met de wagen. Je kan het doen uit overtuiging. Wie zuiniger rijdt, stoot…
A1 Snelweg (Rijksweg 1)De A1 is een autosnelweg die loopt van de Ring van Amsterdam (A10) tot aan de Duitse grens nabij Oldenzaal. Deze weg tel…
Reactie

Amy Weedage, 20-03-2008
In Ijsselmonde hebben we een rotonde op die rotonde staat een voorrangsbord op het punt waar de tram van rechts komt, onder het voorrangsbord hangt er een bordje wit met zwarte letters TRAM heb je nu wel op geen voorrang op de tram? Reactie infoteur, 21-03-2008
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat de tram voorrang heeft…

Lobke (154 artikelen)
Laatste update: 06-09-2007
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Auto
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.