Autosnelwegen - Rijden en regels op de autosnelweg

Autosnelwegen - Rijden en regels op de autosnelweg Wat zijn de regels bij het rijden op een autosnelweg? De autosnelweg behoort tot de veiligste categorie wegen. Kruisende bestuurders, verkeerslichten of tegenliggers hoeft u op de autosnelweg niet te verwachten. Bestuurders rijden op -door een vangrail- gescheiden rijstroken in dezelfde richting met -min of meer- gelijke snelheden. Invoegen en uitrijden of uitvoegen op de autosnelweg en inhalen van andere bestuurders vragen wellicht de meeste voorzichtigheid van u als bestuurder. Bij voldoende verkeersinzicht, het aanhouden van de juiste snelheid en het bepalen van voldoende volgafstand, kan het rijden op de autosnelweg tot vele veilige kilometers leiden.

Gebruik of rijden van de autosnelweg

Het gebruik van de autosnelweg is slechts toegestaan voor bestuurders van motorvoertuigen waarmee met een snelheid van tenminste 60 km per uur mag en kan worden gereden. Op autosnelwegen is geen minimumsnelheid van kracht, maar u mag het overige verkeer niet hinderen of in gevaar brengen. U moet dus uw snelheid zoveel mogelijk aan het overige verkeer aanpassen en niet onnodig langzamer rijden dan het overige verkeer ter plaatse. Dit uiteraard voor zover u de maximum toegestane snelheid niet overschrijdt.


Verkeersregels en handelen op de autosnelweg

 • Aan het begin van een autosnelweg is verkeersbord G1 geplaatst.
 • Aan het begin van de toerit is ook bord C16 geplaatst om aan te geven dat de weg gesloten is voor voetgangers.
 • Aan het einde van een autosnelweg is bord G2 geplaatst.
 • A67: de rode aanduiding op de bewegwijzeringsborden geeft het nationale routenummer van een autosnelweg aan.
 • E34: de groene aanduiding op of boven de bewegwijzeringsborden geeft het internationale nummer van een Europese hoofdroute aan.

De Spitstrook

Een autosnelweg heeft altijd gescheiden rijbanen, ongelijkvloerse kruispunten en vluchtstroken. De vluchtstroken kunnen ook als spitstroken (C23-01-02-03) gebruikt worden.
De langs deze autosnelweg gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel uit van de autosnelweg.

De verkeersborden/verkeerstekens op autosnelwegen

G1G1
C16C16
G2G2
A3A3
A1A1
BB08BB08
BB03BB03
C23-01C23-01
C23-02C23-02
C23-03C23-03
K1K1

Op autosnelwegen gelden de volgende maximumsnelheden

(als op verkeersborden of elektronische signaleringsborden een lagere maximum snelheid is aangegeven, geldt deze snelheid)
 • Personenauto's en bedrijfsauto's onder de 3500 kg: 130 km per uur
 • Vrachtauto's, autobussen en kampeerwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kilogram geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.
 • T100-bus: 100 kilometer per uur.
 • Motorvoertuigen* die een aanhangwagen trekken met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kilogram geldt een maximum toegestane snelheid van 90 kilometer per uur.
(* personenauto, bedrijfsauto, driewielig motorvoertuig, motorfiets en kampeerwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kilogram)

Aangegeven toegestane maximum snelheid op de autosnelweg

Door middel van verkeersborden of elektronische signaleringsbord A3 (matrixborden) kan een lagere maximumsnelheid worden aangegeven. Bijvoorbeeld bij stremming van het verkeer, ongevallen, wegwerkzaamheden, slechte weersomstandigheden, uit milieu of veiligheidsoverwegingen, of als autosnelwegen dwars door woongebieden lopen (randsteden).

Hectometerborden

Op gedeeltes van autosnelwegen waar door het type verkeersbord als A1 een maximumsnelheid is aangegeven, is daarna om de 100 meter op de groene hectometerborden met een klein bordje (A1) de aldaar geldende toegestane maximumsnelheid aangegeven (80, 100, 130). De hectometerborden geven u ook nadere informatie over de weg waarop u rijdt. De aanduiding "A16" (BB08) geeft het routenummer van een autosnelweg aan, "Re" betekent rechter weggedeelte, "Li" betekent linker weggedeelte en 52,8 is een kilometeraanduiding. Om duidelijk te maken waar u zich bevindt, geeft u bij pech, ongeval of een ander noodgeval deze informatie door aan hulpdiensten.

Afstand houden en de "2-seconden regel"

Een bestuurder moet in staat zijn het voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover de weg vrij is én te overzien!
Dit betekent dat u zoveel afstand moet bewaren tot uw voorligger dat u in staat bent uw voertuig tijdig en veilig tot stilstand te brengen, gegeven de omstandigheden (overig verkeer, wegcondities, drukte, regen, gladheid, mist). Ga hierbij uit van de zogenaamde "2-seconden-regel". De regel houdt de afstand in die u met het voertuig aflegt in twee seconden.
Let op: deze afstand is de minimale volgafstand. Als u andere bestuurders niet hindert is 3 á 4 seconden veelal veiliger. U geeft uzelf door het aanhouden van een grotere volgafstand een veilige "buffer" en meer tijd op de wisselende verkeerssituaties te anticiperen én zo nodig te reageren.

Bepalen van de volgafstand tot uw voorligger

Een vuistregel voor de volgafstand bij personenauto's met een gemiddelde belading is:
De gereden snelheid gedeeld door 2 plus 10 % (120 km/u : 2 = 60, + 10% = 66 - afgerond 70 meter)

Als u de 2-seconden-regel hanteert, wacht u tot een voorligger een vast obstakel of bord boven of langs de autosnelweg passeert. Zodra de voorligger het obstakel passeert, tel voor uzelf "één-en-twintig, twee-en-twintig" om te bepalen of u minimaal twee seconden afstand tot de voorligger bewaart. Een voldoende veilige volgafstand vergroot de kans een kop-staart aanrijding te voorkomen aanzienlijk en u geeft inhalende bestuurders de gelegenheid om in te voegen, te ritsen enzovoort.

Invoegstrook

Een invoegstrook is een weggedeelte dat door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan (is autosnelweg) is afgescheiden en bestemd is voor bestuurders van motorvoertuigen die de doorgaande rijbaan willen oprijden. Wat is het gewenste gedrag bij aan komen rijden en invoegen op de autosnelweg? Als u vanaf een naast de autosnelweg gelegen tankstation, parkeergelegenheid, vluchthaven of vluchtstrook wilt invoegen op de doorgaande rijbaan, dan handelt u ook zoals in het gelinkte artikel beschreven. Houd eventueel wel rekening met een korte(re) invoegstrook.

Gecombineerde invoegstrook en uitrijstrook - Weefvakken

Het zogenaamde “weefvak”. Hierbij komen de invoegstrook en de uitrijstrook op de autosnelweg samen. Het invoegen en uitrijden vindt dan plaats op dezelfde strook door het kort achter elkaar -gelijktijdig- invoegen en uitrijden. Bij het weven zullen bestuurders van rijstrook veranderen/een zijdelingse verplaatsing uitvoeren -wat een bijzondere manoeuvre is- waarbij bestuurders elkaar officieel vóór moeten laten gaan. In de situatie van een gecombineerde invoegstrook/uitrijstrook is bepaald dat de invoegende bestuurder(s) de uitrijdende bestuurder(s) vóór moet laten gaan.

Gebruik van de richtingaanwijzer

Het is bij een weefvak van belang dat u als bestuurder tijdig met de richtingaanwijzer laat zien welke richting u wilt gaan of welke rijrichting u wilt blijven volgen. Geef blijvend naar rechts richting aan als u rechts wilt blijven rijden of naar rechts de doorgaande rijbaan wilt verlaten. Geef tijdig naar links richting aan als u wilt invoegen en de doorgaande rijbaan op wilt rijden. Verander pas dan van rijstrook als u voldoende snelheid en ruimte heeft en u de zijdelingse verplaatsing (invoegen op de doorgaande rijbaan) veilig kunt uitvoeren, zonder de overige bestuurders te hinderen.

Splitsing van autosnelwegen

Op plaatsen waar een autosnelweg zich splitst in twee afzonderlijke snelwegen, staat bij de splitsing een groen-wit rechthoekig bord met een pijlvorm (BB03) "splitsing autosnelweg". Vanaf de plaatsing van het bord “splitsing autosnelweg” lopen de uitrijstroken, voorsorteerstroken of rijstroken door als zelfstandige autosnelweg(en). Bij taper-aansluitingen/taper-invoegingen komen autosnelwegen bij elkaar of gaan rijstroken in elkaar over.

De uitrijstrook of uitvoegstrook

Als u de doorgaande rijbaan van een autosnelweg wilt verlaten, dan moet u uiteindelijk gebruik maken van een uitrijstrook. Zorg dat u tijdig op de meest rechtse rijstrook rijdt. Een afrit op een autosnelweg wordt met bewegwijzeringsborden (K-serie) aangegeven. De bewegwijzeringsborden die de gekozen afrit/afslag aangeven staan op 1200, 900, 600 en 300 meter afstand van de afrit geplaatst. Vanaf plusminus 300 meter geeft u richting aan om het overige verkeer kenbaar te maken dat u het doel heeft de autosnelweg uit te rijden.

Op autosnelwegen is het voor bestuurders verboden

 • Het voertuig te keren of achteruit te rijden.
 • Het voertuig te laten stilstaan.
 • Behalve in noodgevallen mogen weggebruikers géén gebruik maken van de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm
 • Met een motorvoertuig met aanhangwagen –als die combinatie langer is dan 7 meter- en bestuurders van een vrachtauto verboden op een rijbaan met drie of meer rijstroken enig andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken te gebruiken. Het verbod geldt niet voor het geval zij moeten voorsorteren. (splitsing van een autosnelweg)
© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Autorijles - Autosnelweg het invoegen en uitrijdenAutorijles - Autosnelweg het invoegen en uitrijdenRegels en gedrag bij naderen van én rijden op de autosnelweg. Invoegen en uitrijden of uitvoegen op de autosnelweg zul j…
Rijden spitsstrook op de autosnelweg - Regels en HerkenningRijden spitsstrook op de autosnelweg - Regels en HerkenningHerken de spitsstrook op de autosnelweg en ken de regels. Een spitsstrook is een extra rijstrook die wordt opengesteld b…
Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Er heerst veel verwarring over de te rijden maximumsnelheid op de Nederlandse wegen. Ter ontlasting van het milieu, het…
Theorie voor het rijbewijs - Theorie voor gevorderdenTheorie voor het rijbewijs - Theorie voor gevorderdenVerkeerstheorie voor gevorderden. Voor het behalen van de diverse rijbewijzen moet je eerst een theorie-examen afleggen.…

Medicijnen en verkeer: een gevaarlijke combinatieMedicijnen en verkeer: een gevaarlijke combinatieAlcohol en verkeer gaan niet samen. Daar is iedereen het over eens. Ook in de media krijgt dit volop aandacht met grote…
De langste tunnels van de wereldDe langste tunnels van de wereldIn de hele wereld zijn er duizenden tunnels. Tunnels voor fietsen, tunnels voor treinen, tunnels voor auto's enzovoort.…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • CROW
 • RVV 1990
 • WvW 1994
Reacties

F. D. van Heck, 10-12-2019
Vraag:
Rijdend op de A9 richting Amsterdam wordt de maximum snelheid soms door middel van matrixborden beperkt. Vaak gebeurt dat op een wijze die onduidelijk is. Er zijn twee rijstroken, soms geldt op de linker rijstrook max. 90km/h en de rechter 70km/h.
Als er weinig verkeer is en ik daarom (normaal) in de rechter rijstrook wil (moet?) blijven, mag ik dat toch naar de linker rijstrook om 90km/h te kunnen blijven rijden, ook al is er geen sprake van 'overig' verkeer? Reactie infoteur, 10-12-2019
Beste,

Plaats op de weg is welliswaar rechts, maar in dit geval mag een andere rijstrook gekozen worden. "zo veel mogelijk rechts" voor bestuurders kent -alhoewel niet exact beschreven- wel uitzonderingen als de situatie dit toelaat. Vermoedelijk zullen op de 70 km/u rijstrook meer wisselingen van verkeersstromen plaatsvinden van in- en uitvoegend verkeer en/of een (smallere) spitsstrook?

Mvg - Sjaak

Anonymous, 18-11-2018
IVM 2 seconden afstand houden… Hoeveel strepen op de snelweg (bij 120kmh) staat gelijk aan 2 seconden? Reactie infoteur, 19-11-2018
Beste Anonymous,

Dat kun je zo niet stellen, omdat de snelheid van je voorligger -in combinatie met de snelheid die je zelf rijdt- de 2 sec afstand bepaald. De strepen zullen daarnaast te snel voorbij flitsen om dit goed waar te kunnen nemen. Beter is om een lantaarnpaal, hectometerpaaltje, verkeersbord o.i.d. als ijkpunt t e nemen.
Passeert je voorligger b.v. een hectometerpaaltje, dan tel je voor jezelf tot het moment dat jij datzelfde paaltje passeert. Zit er 2 of meer seconden tussen, dan is de minimum volgafstand voldoende.

Mvg - Sjaak

Nico Makel, 08-08-2018
Als ik uitvoeg met aangeven van richting op een snelweg naar de uitvoegstrook (vierkante witte blokken) is het mij bekend dat ik deze strook niet meer mag verlaten. Mag ik voordat de uitvoegstrook (de witte blokken gaan over in een ononderbroken lijn) mijn richting aanwijzer uitzetten? Reactie infoteur, 08-08-2018
Beste Nico,

Zolang er geen dubbele belijning is (tot bij de puntstuk) mag je de uitrijstrook nog verlaten. Officieel geef je richting aan op een uitrijstrook tot aan het witte puntstuk, ten teken dat je de (autosnel)weg wilt verlaten. Daarna zet je de richtingaanwijzer neutraal en maak je eventueel een volgende keuze: rechtdoor, rechtsaf, linksaf. Zoals je ongetwijfeld wel meemaakt, doet bijna niemand dit, maar het is ze wel zo geïnstrueerd (zeker de "jonge" automobilisten)
Een en ander heeft ook te maken met het feit dat je rechts (meestal) van de blokmarkering de voertuigen links van je mag inhalen/voorbij gaan. Het gebruik van de richtingaanwijzer geeft hierbij meer duidelijkheid. Ook geeft dit duidelijkheid aan bestuurders op de doorgaande rijbaan; zij hoeven bij juist gebruik van de richtingaanwijzer dan geen invoegend voertuig te verwachten.

Mvg - Sjaak

Nico van den Berg, 31-12-2017
Betekent rechts rijden altijd uiterst rechts? B.v. Op een driebaansweg rijden op de midden strook. De linker strook kan door de mede weggebruikers gebruikt worden om in te halen en op de rechterstrook rijdt het overige(langzamer verkeer, vaak de vrachtwagens) Om te voorkomen dat je voortdurend van rijbaan moet wisselen (van midden rijstrook naar rechter rijstrook, en terug) Rijd je, als je niemand dwars zit, gewoon samen op met de massa en gaat pas naar rechts wanneer er geen voertuigen op de rechterbaan in het verschiet zijn.
Onlangs werd ik beboet omdat ik op deze manier reed. Het was donker en steeds heen-en-weer zwalken is onveiliger, lijkt mij. De politie-agent verklaarde de middensrook als verboden terrein; gaf een boete, en daarmee uit! “Ga maar naar de rechter”… Reactie infoteur, 02-01-2018
Beste Nico,

Ik ben het met je eens dat hetgeen je beschrijft soms een rustiger verkeersbeeld kan geven, maar helaas heeft de agent formeel gelijk.
Artikel 3 van het RVV 1990 - Plaats op de weg:
Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.

Mvg - Sjaak

Yvo, 30-08-2017
Hallo ik heb een vraag over een wat grijs gebied. Hoe zit het met de regels over inhalen op de snelweg? In het bijzonder:
Als ik iemand inhaal met maximum snelheid en er komt achter mij iemand die overduidelijk te snel rijdt aan, moet ik dan zo snel mogelijk aan de kant of mijn normale manoeuvre afmaken?
In mijn optiek is degene die achter rijdt degene die zijn snelheid en rijgedrag moet aanpassen aan de voorgangers. Nu staat het natuurlijk voorop dat je mensen niet nodeloos moet hinderen of in gevaar moet brengen. Dus je kunt beter niet gaan inhalen als je ziet dat er iemand komt aangesneld die hard zou moeten remmen voor je.

Maar hoe zit het met de wettelijkheid? Als ik aan een inhaal manoeuvre wil beginnen terwijl er ergens in de verte (100m of meer of zo) iemand komt aangesneld die dan eventueel zijn/haar snelheid geleidelijk moet matigen (tot de maximum snelheid). Ben ik dan toch in de fout om die manoeuvre überhaupt te beginnen? Dat zou een situatie creëren waar de bullebak de baas is, lijkt me.

Ik zou het graag weten, want ik houd me graag aan de regels. Reactie infoteur, 30-08-2017
Beste Yvo,

Zoals je aangeeft is het een grijs gebied. Wat is een redelijke afstand om een inhaal-manoeuvre uit te voeren? Een gat van 100 meter, 200 meter? Al met al zal het per situatie verschillen (snelheid, wegomstandigheden, weersomstandigheden etc.) en is er geen eenduidig antwoord op te geven. In alle redelijkheid moet je in kunnen halen, zolang dit voor de ander geen gevaar oplevert. Enige hinder zal -als de ander veel te hard rijdt- niet altijd te voorkomen zijn. Als er voldoende ruimte is bij aanvang van de manoeuvre ben jij m.i. niet fout. Een inhaalmanoeuvre moet wel altijd zo vlot mogelijk worden afgerond, maar dat is wat anders dan snel. Het gedrag van een ander moet ook niet resulteren in gevaar voor jezelf omdat je je opgejaagd voelt.
Ooit is de spreuk "geef je verstand voorrang" gelanceerd, maar of dit altijd voor eenieder dezelfde betekenis heeft?

Mvg - Sjaak

Agnes, 21-08-2017
Als er een rode kruis staat dat de baan gesloten is (geen ongeval of werkzaamheden) mag je dan 120 km rijden. Reactie infoteur, 22-08-2017
Beste Agnes,

De rijstrook waarboven een rood kruis oplicht, mag je hoe dan ook nooit gebruiken. Of er sprake van een ongeval is of dat er wegwerkzaamheden zijn, is niet doorslaggevend. Het kan ook zijn dat er -niet direct zichtbare- activiteiten worden voorbereid, die het noodzakelijk maken een rijstrook vrij te maken. (spitsstrook over het algemeen uitgezonderd).
De maximum toegestane snelheid zal over het algemeen al in een eerder stadium zijn teruggebracht tot 90, 70 of 50 km/u. Wordt er geen lagere snelheid aangegeven, dan is de maximum toegestane snelheid op een autosnelweg 130 km/u.

Mvg - Sjaak

Creemers, 15-12-2016
Heb vroeger, begin zestiger jaren, geleerd, dat je alleen mag inhalen met een minimaal snelheidsverschil van 5 km. Aangezien vrachtwagens kilometerslange files breien met inhalen, vraag ik me af of deze regel nog bestaat. Reactie infoteur, 16-12-2016
Beste Creemers,

Een minimum snelheidsverschil staat niet beschreven. Wel is het zo dat je het overige verkeer niet onnodig mag hinderen, hetgeen automatisch voldoende inhaalsnelheid tot gevolg zou moeten hebben.
Probleem is wellicht dat velen tegenwoordig op de cruise-control rijden, waarbij de snelheidsverschillen -bij inhalen- minimaal kunnen zijn als geen gas bijgegeven wordt.
Voor vrachtauto's geldt op trajecten waar dit wenselijk wordt geacht een inhaalverbod; voor auto's met (lichte) aanhangers is de maximum snelheid opgehoogd tot max. 90 km/u om dit probleem enigszins te ondervangen.

Mvg - Sjaak

Stegeman, 02-04-2016
Ik heb een vraag over het rijden op de snelweg. Als er een auto (onnodig) links rijdt, en de rechterbaan is helemaal leeg, mag ik dan mijn weg op de rechterrijbaan vervolgen en dan die auto op de linkerrijbaan rechts passeren of moet ik dan vaart verminderen en achter die auto op de linker rijbaan gaan rijden en hopen dat hij of zij naar rechts gaat. Mijn man zegt dat rechts op de rijbaan vervolgen geen inhalen is. Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Stegeman,

Bij file rijden mag er op de autosnelwegen rechts ingehaald worden/voorbij gereden worden, in andere gevallen officieel niet (uitzondering splitsing van snelwegen, of rechts van de blokmarkering).

Mvg - Sjaak

Sraar Geelen, 14-03-2016
Ik rij op een 2 baans autosnelweg meest rechts, en wil de auto voor mij inhalen.
Ook deze auto voor mij wil inhalen en heeft al richting naar links aangegeven.
Mag ik deze dan nog inhalen voordat hij gaat inhalen? Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste Sraar,

Als de bestuurder door middel van de richtingaanwijzer te kennen geeft in te willen halen, moet je deze voor laten gaan. Andersom geldt dat de bestuurder jou voor moet laten als jij dit voornemen kenbaar maakt. (wie als eerste richting aangeeft gaat eerst, uiteraard binnen alle redelijkheid)

Mvg - Sjaak

Catriona, 21-02-2016
Ik leer net de theorie les en heb een vraag waar ik nergens antwoord op vind.
Welke op een 3 vaksbaan is baan nummer 1, baan nummer 2 en baan nummer 3?
Dit was een vraag: mag ik een auto voorbij steken als ik op rijvak 3 rijd?

Kan u me het juiste antwoord geven?
Alvast bedankt,
Catriona Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Catriona,

De nummering van de weg/de rijstroken loopt vanaf de berm aan de rechter zijde van de weg, gezien vanuit de rijrichting die gevolgd moet worden.

Bij het inhalen vermoed ik dat je de indeling van een autosnelweg bedoelt?
Hierbij het volgende:
. inhalen geschiedt links (benevens enkele uitzonderingen), maar…
. plaats op de weg is rechts
Dit betekent dat je de meest rechter rijstrook moet volgen zodra er geen reden meer is de overige rijstroken te gebruiken.

Voertuigen boven de 3,5 ton mogen alleen de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken (zie de link)

Met een personenauto zou je de derde rijstrook mogen gebruiken om voertuigen in te halen die zich op de tweede rijstrook bevinden, met b.v. een vrachtauto niet. Dit tenzij het een splitsing van autosnelwegen betreft, waarbij voorsorteren het voor de vrachtauto mogelijk kan maken een derde of vierde rijstrook te moeten gebruiken om de links gelegen autosnelweg te kunnen volgen.

Zie: Artikel 21.3
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/179-art21

Hoop dat de vraag voldoende beantwoord is.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 15-09-2017
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.