Leren theorie rijbewijs B of AM: alle afmetingen, getallen

Leren theorie rijbewijs B of AM: alle afmetingen, getallen Leren van je theorie voor het rijbewijs B of AM; alle getallen in één overzicht! In de verkeers-theorie-boeken voor het rijbewijs-B of AM staan vele getallen, maximale snelheid, afmetingen, afstanden, maten en gewichten vermeld die je moet kennen voor je theorie-examen. De meeste van deze getallen, snelheden en waarden die voorkomen in de verkeerstheorieboeken en die je moet weten voor het behalen van je theoriecertificaat voor het rijbewijs-B of AM vind je -alfabetisch weergegeven- in onderstaande tabel. Raadpleeg voor aanvullende informatie, nadere uitleg en toevoegingen een theorieboek voor het rijbewijs B of AM.

Theorie voor het rijbewijs B of AM

Alle getallen, snelheden, cijfers en maten uit je theorieboek

In de meeste theorieboeken die op de markt zijn voor het behalen van het rijbewijs-B of AM worden de onderwerpen overzichtelijk per hoofdstuk behandeld. Dit betekent dat je de getallen, maten, afmetingen, percentages, promillages en dergelijke zelf uit de uitgebreide tekst moet zien te halen, waardoor je wellicht "door de bomen het bos niet meer ziet ".
Al de cijfers zoals deze in de theorieboeken voorkomen op een rijtje, zodat je een eenvoudig en volledig overzicht hebt bij het leren van je verkeerstheorie voor het theorie-examen bij het CBR.

Alle afmetingen en getallen die je moet kennen voor je theorie voor het rijbewijs

Getallen, afstanden en afmetingen staan op alfabetische volgorde vermeld.

Aanvullende informatie

Bij de afzonderlijke items is -voor zover van toepassing- een korte aanvulling, beschrijving of definitie toegevoegd, waarvan je in de verschillende verkeers-theorie boeken een meer uitgebreide uitleg of aanvulling kunt vinden.


Aanhangwagens

Getallen en afmetingen Aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.
12 meter De maximale lengte (tot 751 kg niet langer dan 8 meter)
2,55 meter De maximale breedte op verharde wegen.
2,20 meter De maximale breedte op onverharde wegen.
4 meter De maximale hoogte van voertuigen.
750 kg Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. moeten zijn voorzien van een reminrichting.
750 kg Aanhangwagens met een toegestane maximummassa tot en met 750 kg. = witte kentekenplaat als die van het trekkend voertuig.
751 kg Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. = gele, eigen goedgekeurde GAIK-kentekenplaat.
750 kg Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van 751 tot en met 1500 kg moeten zijn voorzien van een hulpkoppeling of losbreekreminrichting.
1500 kg Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 1500 kg moeten zijn voorzien van een losbreekreminrichting.

Personenwagens

Getallen en afmetingen Personenauto: personenauto als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel at, van de Regeling voertuigen
12 meter De maximale lengte
18 meter Maximale lengte van samenstellen van personenauto of driewielig motorrijtuig en aanhangwagen.
2,55 meter De maximale breedte op verharde wegen.
2,20 meter De maximale breedte op onverharde wegen.
4 meter De maximale hoogte.
5,2 meter Minimale remvertraging per seconde.
2 Ambergele of witte richtingaanwijzers aan de voorzijde.
2 Ambergele of rode richtingaanwijzers aan de achterzijde.
2 Ambergele richtingaanwijzers aan de zijkant (auto's na 1998)
2 Stadslichten, dimlichten en grootlichten aan de voorzijde.
2 Rode achterlichten.
2 Dagrijlichten (auto's met een typegoedkeuring vanaf 07-02-2011)
1 Mistachterlicht (tweede is toegestaan)
1 Achteruitrijlicht (tweede is toegestaan)
3Remlichten, waarvan één op het midden van de achterzijde (vanaf 01-10-2001)

Afstand - volgafstand

Getallen en afmetingen Volgafstand: minimale afstand tot de voorligger die als veilig gezien wordt, onder ideale weersomstandigheden
2 seconden minimale volgafstand tot een voorganger
0,5 + 10% globale volgafstand is de helft van je snelheid plus 10% (80km = 40 + 10% = 44 meter)
1 seconde reactietijd die je gemiddeld nodig hebt vóórdat je gaat handelen

Alcohol

Getallen en promillage Alcohol: het is eenieder verboden een voertuig te besturen, onder invloed van een stof -waarvan hij weet of vermoed- die de rijvaardigheid beïnvloed
1,5 uur Afbreektijd van één standaardglas alcohol.
0,2 promille Of 88 microgram uitgeademde lucht = maximumgehalte voor beginnende bestuurder.
0,5 promille Of 220 microgram uitgeademde lucht = maximumgehalte voor overige bestuurders.
0,8 promille EMA-cursus voor beginnende bestuurders.
24 uur Maximaal rijverbod bij te veel alcohol.
570 microgram Misdrijf, invordering van het rijbewijs.

Autobanden

Profiel en BAR Autobanden: dragen zorg voor het contact/grip tussen het voertuig en de het wegdek
1,6 mm Minimale profieldiepte van hoofdgroeven van de banden.
2,3 bar Indicatie van de luchtdruk in de autoband.

Autogordel

Draagplicht Autogordel: maximaal vervoer van het aantal personen als er gordels op de zitplaatsen aanwezig zijn
1.35 meter Personen kleiner dan 1.35 meter, goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem verplicht

Autoweg

Getallen en snelheid Autoweg: weg, aangeduid door verkeersbord G3
50 km Minimumsnelheid bestaat niet, maar gebruik van een autoweg is alleen toegestaan voor bestuurders van motorvoertuigen waarmee een snelheid van tenminste 50 km per uur mag en kan worden gereden.
900 meter Bewegwijzeringsborden bij uitrijden. Vervolgens op 600 en 300 meter.
300 meterAfstand vanaf waar richting dient aangegeven te worden bij verlaten van de autoweg of voorsorteren.

Autosnelweg

Getallen en snelheid Autosnelweg: weg, aangeduid door verkeersbord G1
60 km Minimumsnelheid bestaat niet, maar...toegestaan voor bestuurders van motorvoertuigen waarmee een snelheid van tenminste 60 km per uur mag en kan worden gereden
7 meter Samenstellen van voertuigen mogen op een autosnelweg met drie of meer rijstroken alleen de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken
100 meter Hectometerpaaltjes met een weergave van de toegestane maximumsnelheid
1200 meter Bewegwijzeringsborden bij uitrijden. Vervolgens op 900, 600 en 300 meter
300 meter Afstand vanaf welke richting dient aangegeven te worden bij verlaten van de autosnelweg

Bebakening trein- of tramkruising

Afstand tot het spoor Weggebruikers mogen een overweg opgaan, indien zij direct kunnen doorrijden en de overweg geheel kunnen vrijmaken
240 meter Buiten de bebouwde kom (soms ook binnen) geven de schuine rode strepen de afstand tot de kruising aan; geplaatst op 240, 160 en 80 meter.
300 meter Op autowegen is het eerste bord doorgaans op 300 meter geplaatst.

Bromfiets, bromscooter, snorfiets, brommobiel

Snelheid Bromfiets: motorrijtuig op twee of drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km.u. Snorfiets max. 25 km.u. Brommobiel max. 45 km/u
25 - 45 km zie tabel onder aan het artikel.

Erf

Snelheid Erf: verblijfsgebied waar voetgangersvoorzieningen ontbreken en voetgangers de weg over de gehele breedte mogen gebruiken
15 km Maximumsnelheid 15 km. (voorheen stapvoets)

Gehandicaptenvoertuig

Snelheid Gehandicaptenvoertuig: de bestuurder volgt op het voetpad of het trottoir de regels voor voetgangers, op de weg de regels voor motorvoertuigen
6 - 45 km Zie tabel onder aan het artikel.

Geluidsdemper

Geluid Bromfiets maximaal 97 dB, snorfiets 90 dB
2 dB Maximale overschrijding van de norm, vermeld in het kentekenregister

Gevarendriehoek

Afstand plaatsing Gevarendriehoek: stilstaande motorvoertuigen op meer dan twee wielen plaatsen een gevarendriehoek, indien het voertuig een obstakel vormt voor naderende bestuurders
30 meter Indien van toepassing te plaatsen op een afstand van plusminus 30 meter

Kijkgedrag/spiegelen

Kijken De frequentie van het kijken laat je mede afhangen van de weers- en wegomstandigheden en van het overige verkeer
5 tot 8 seconden Minimale tijd voor een controle in binnen- en buitenspiegel(s)
200 meter Minimale blik die vooruit gericht moet worden. Met 'vooruit' wordt ook de maximale blik in de breedte bedoeld.

Lading - ondeelbare lading

Afmetingen Lading personenauto's: algemeen
0 cm De lading mag niet aan de voorzijde van het voertuig uitsteken.
1 meter Achter het voertuig mag de lading niet meer dan 1 meter uitsteken.
5 meter De lading mag niet meer dan 5 meter achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteken.
Afmetingen Lading personenauto's: ondeelbare lading
1 meter De lading mag niet meer dan 1 meter aan de achterzijde van het voertuig uitsteken..
1 meter De lading mag niet meer dan 1 meter aan de voorzijde van het voertuig uitsteken.
20 cm De lading mag aan weerszijden van het voertuig niet meer dan 20 cm. uitsteken.
Afmetingen Aanhangwagens: deelbare en ondeelbare lading
0 De lading mag aan de voorzijde niet uitsteken (de koppeling)
3 meterMaximale toegestane breedte indien dit voor het vervoer noodzakelijk is.
5 meter De lading mag niet meer dan 0,5 maal de lengte van het voertuig uitsteken met een maximum van 5,00 meter, gerekend vanaf het hart van de achterste as van de aanhangwagen.
1 meterSteekt de lading méér dan 1 meter uit, dan moet een markeringsbord gebruikt worden.
10 cmSteekt de lading méér dan 10 cm. aan elke zijde uit, dan moet aan beide zijden een markeringsbord gebruikt worden.

Maximum toegestane snelheid

Snelheid Maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom
6 tot 130 km
 • Zie tabel
 • Parkeren

  Afstand Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk lade en lossen van goederen
  5 meter Op minder dan vijf meter van een kruispunt.

  Praatpaal

  Afstand Praatpaal; melding van pech en calamiteiten
  2 km Geplaatst om de twee kilometer met een pijl in de kortste looprichting.

  Slepen van een motorvoertuig

  Afstanden Slepen: afstand is achterzijde trekkend voertuig, voorzijde gesleepte voertuig.
  5 meter De maximale afstand tussen het trekkend voertuig en het getrokken voertuig.
  1Met een motorvoertuig mag niet meer dan één aanhangwagen worden voortbewogen.
  1 Met een motorvoertuig mag niet meer dan één motorvoertuig worden gesleept.

  Stilstaan

  Afstanden Stilstaan: het gaat hierbij om het vrijwillig stilstaan
  5 meter Binnen een afstand vóór af voorbij een voetgangersoversteekplaats.
  5 meter Binnen een afstand vóór of voorbij een oversteekplaats voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers.
  12 meter Bij een bushalte zonder geblokte markering (in totaal 24 meter), anders dan voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers

  Strepen en belijning

  Lengte en verhoudingenBelijning dient ter waarschuwing of geleiding van verkeersstromen
  20 meter Minimale lengte voordat een doorgetrokken streep als zodanig aangemerkt mag worden.
  1:3 Verhouding middenlijn op rijbaan of pad (1 lengte streep - drie lengtes niet)
  3:1 Verhouding middenlijn/waarschuwingslijn op de rijbaan bij bochten, hellingen en onoverzichtelijke situaties, eventueel opgevolgd door een doorgetrokken witte streep.

  Voeren van verlichting

  AfstandenDimlicht wordt gevoerd: bij nacht en bij dag als het zicht ernstig wordt belemmerd
  50 meter Mistachterlicht, maar dan alleen bij mist en sneeuwval bij een zicht minder dan 50 meter. (dus NIET bij regen)
  Geen Mistlampen aan de voorzijde: geen afstand bepaald, maar bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmeren.
  2,10 meter Markeringslichten zijn verplicht voor voertuigen breder dan 2,10 meter.
  6 meter Indien langer dan 6 meter, moet elke zijkant voorzien zijn van ambergele zijmarkeringslichten.
  6 meter Indien langer dan 6 meter, moet aan elke zijkant tenminste twee niet driehoekige ambergele reflectoren bevestigd zijn.

  Verkeersinzicht

  Verkeersinzicht - overige
  15% Brandstofbesparing bij toepassen van "het nieuwe rijden"
  90% Van de ongevallen is te wijten aan de mens
  800 Voertuigen raken jaarlijks te water. Plaats een Life-Hammer onder handbereik  Maximumsnelheid voor (motor)voertuigen binnen en buiten de bebouwde kom

  Kolom 1 = van toepassing op: (motor) voertuig
  Kolom 2 = toegestane maximumsnelheid per uur binnen de bebouwde kom
  Kolom 3 = toegestane maximumsnelheid per uur buiten de bebouwde kom
  Kolom 4 = toegestane maximumsnelheid per uur op autowegen
  Kolom 5 = toegestane maximumsnelheid per uur op autosnelwegen
  1 (motor)Voertuig234**5**
  Personenauto50 km80 km100 km120/130 km
  Motor50 km80 km100 km120 /130km
  Vrachtwagen50 km80 km80 km80 km
  Autobus50 km80 km80 km80 km
  T100 bus50 km80 km100 km100 km
  Kampeerwagen, afgeleid van een vrachtwagen, meer dan 3500 kg50 km80 km80 km80 km
  Personenwagen met aanhanger, 50 km80 km90 km90 km
  Bestelauto met aanhanger, minder dan 3500 kg50 km80 km90 km90 km
  Bestelauto met aanhanger, meer dan 3500 kg50 km80 km80 km80 km
  Brommobiel45 km45 km----
  Bromfiets op fiets/bromfietspad30 km40 km----
  Bromfiets op de rijbaan45 km45 km----
  Snorfiets25 km25 km----
  Gehandicaptenvoertuig met motor op: fiets/bromfietspad30 km40 km----
  Gehandicaptenvoertuig met motor op: de rijbaan45 km45 km----
  Gehandicaptenvoertuig met motor op: trottoir of voetpad06 km06 km----
  Landbouwvoertuig25 km25 km----
  Motorvoertuig met beperkte snelheid25 km25 km----

  ** In geval van een ernstige verstoring van de olie-aanvoer kan worden bepaald dat op autowegen en op autosnelwegen een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur.

  Cijfers rond het theorie-examen B

  • Je kan het theorie-examen afleggen vanaf je 16de jaar.
  • Het theoriecertificaat blijft tot anderhalf jaar na afgifte geldig.

  Vragen theorie

  In totaal 65 vragen
  © 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
  Gerelateerde artikelen
  Verkeer - Auto afmetingen lading aanhangwagenVerkeer - Auto afmetingen lading aanhangwagenRegels voor deelbare en ondeelbare lading bij het vervoeren van de lading op aanhangwagen en personenauto en de (rijbewi…
  Soorten rijbewijzenVoor het besturen van een voertuig heb je altijd een rijbewijs nodig. Dit kan dus een rijbewijs zijn voor het besturen v…
  Wijziging en regels voor het rijbewijs in de Europese UnieWijziging en regels voor het rijbewijs in de Europese UnieEr gelden nieuwe Europese richtlijnen voor de diverse rijbewijzen binnen de Europese unie. Met ingang van 19 januari 201…

  De langste tunnels van de wereldDe langste tunnels van de wereldIn de hele wereld zijn er duizenden tunnels. Tunnels voor fietsen, tunnels voor treinen, tunnels voor auto's enzovoort.…
  De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)Wanneer je bent aangehouden voor het rijden onder invloed, is het mogelijk dat je wordt aangemeld voor een EMA cursus. M…
  Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • RVV 1990
  • WvW 1994
  • Regeling Voertuigen
  • Autorij-instructie.nl
  Reacties

  Amber, 20-09-2016
  Heel handig, bedankt! Reactie infoteur, 20-09-2016
  Goed om te horen Amber, daar doe ik het voor.

  Mvg - Sjaak

  Loehmer, 21-05-2012
  Is het volgende wel correct? 2 (twee) dB is NIETS! Een normaal gesprek levert al ca 55dB(m) opů
  ik heb bovenstaande regel hier beneden gekopieerd.
  "Geluiddemper op verbrandingsmotor
  2 dB maximale overschrijding van de norm, vermeld in het kentekenregister" Reactie infoteur, 21-05-2012
  Beste Loehmer,

  2 dB boven op de norm. Dit komt dus inderdaad hoger uit.

  Mvg - Sjaak

  Jvd (613 artikelen)
  Laatste update: 31-05-2017
  Rubriek: Auto en Vervoer
  Subrubriek: Verkeer
  Bronnen en referenties: 5
  Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.