Wijziging en regels voor het rijbewijs in de Europese Unie

Wijziging en regels voor het rijbewijs in de Europese Unie Er gelden nieuwe Europese richtlijnen voor de diverse rijbewijzen binnen de Europese unie. Met ingang van 19 januari 2013 zijn er een aantal regels veranderd met betrekking tot de rijbewijzen. Binnen de Europese Unie gelden vanaf deze datum in alle lidstaten dezelfde regels, zodat er geen onduidelijkheid meer bestaat over de regels. De aangepaste regels gelden voor eenieder die na 19 januari 2013 het rijbewijs heeft behaald. Heeft u het rijbewijs al vóór 19 januari 2013 behaald, dan heeft u de keuze en gelden de voor u meest gunstige regels voor de diverse rijbewijzen.

Eisen rijbewijs gelijk binnen Europese Unie per 19 Januari 2013

In de "derde Europese rijbewijsrichtlijn" zijn afspraken vastgelegd om binnen de lidstaten van Europese Unie tot gelijke richtlijnen te komen, opdat van iedere rijbewijsbezitter binnen de Unie dezelfde vaardigheden en (regel)kennis mag worden verwacht.

Wijziging rijbewijseisen personenauto en motorfiets

De belangrijkste wijzigingen in de regelgeving betreffen aanpassingen van de maximale gewichten met betrekking tot het rijden met de personenauto en het trekken van een aanhanger of oplegger voor de rijbewijzen B en BE. Daarnaast komt er een verandering in de minimum leeftijd waarop het motorrijbewijs A behaald kan worden én een uitbreiding van categorieën voor het rijbewijs A van twee categorieën (licht en zwaar) naar drie; A1, A2 en A.

Rijbewijs AM

Het rijbewijs AM is betrekkelijk nieuw en zal geen veranderingen ondergaan. Voor de volledigheid is deze categorie wel in het onderstaande overzicht opgenomen.


* Oude regeling gold tot 19 januari 2013. Voor eenieder die een bepaalde categorie rijbewijs vóór deze datum al had behaald, blijven de oude regels geldig. Indien van toepassing gelden de meest gunstige regels

Wijziging regels rijbewijs in de Europese Unie per 2013

Rijbewijzen - regels, eisen en mogelijkheden rijbewijs B, B+, BE, A1, A2, A, AM

Oude regels rijbewijs B

B
 • Trekkend voertuig: drie of vierwielige motorvoertuigen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg. en ingericht voor vervoer voor maximaal 8 personen, exclusief de bestuurder
 • Leeftijdseis: vanaf 18 jaar, met uitzondering van 17-jarige die het rijbewijs behaald hebben in het kader van de proef ‘2toDrive’
 • Examen: theorie- en praktijkexamen voor het rijbewijs B; geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar

Trekken aanhangwagen of oplegger toegestaan als/bij een

 • Toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg.
 • Toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, maar niet meer dan de ledige massa van het trekkend voertuig en het technisch maximum, aangegeven op het kentekenbewijs
 • De totale combinatie (auto plus aanhangwagen) met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg.

Nieuwe regels rijbewijs B

B
 • Trekkend voertuig: vierwielige motorvoertuigen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg. en ingericht voor vervoer voor maximaal 8 personen, exclusief de bestuurder
 • Leeftijdseis: vanaf 18 jaar, met uitzondering van 17-jarige die het rijbewijs behaald hebben in het kader van de proef ‘2toDrive’
 • Examen: theorie- en praktijkexamen bij het CBR; geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar

Trekken aanhangwagen of oplegger toegestaan als/bij een

 • Toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg.
 • Toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, maar totale combinatie (auto plus aanhanger) met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg. (toegestane maximum massa op het kenteken is mede bepalend)

Regels nieuw rijbewijs B+

B+ code 96
 • Trekkend voertuig: vierwielige motorvoertuigen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg. en ingericht voor vervoer voor maximaal 8 personen, exclusief de bestuurder.
 • Leeftijdseis: vanaf 18 jaar.
 • Examen: in het bezit van het rijbewijs B plus afleggen praktijkexamen gelijk aan dat voor het rijbewijs BE.

Trekken aanhangwagen of oplegger toegestaan als/bij een

 • Toegestane maximum massa meer dan 750 kg.
 • Totale combinatie met toegestane maximum massa tussen 3500 kg en 4250 kg. (toegestane maximum massa op het kenteken is mede bepalend)

Oude regels rijbewijs BE

BE
 • Trekkend voertuig: categorie B.
 • Leeftijdseis: vanaf 18 jaar.
 • Examen: theorie- en praktijkexamen voor het rijbewijs B; geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.
 • Let op: voor rijbewijshouders categorie BE blijven de regels onveranderd als het rijbewijs BE behaald is vóór 19 januari 2013.

Trekken aanhangwagen of oplegger toegestaan als/bij een

 • Toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, in andere gevallen dan benoemd bij het rijbewijs B

Regels nieuw rijbewijs BE

BE
 • Trekkend voertuig: categorie B.
 • Leeftijdseis: vanaf 18 jaar.
 • Examen: theorie- en praktijkexamen rijbewijs B, plus praktijkexamen rijbewijs BE; geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.

Trekken aanhangwagen of oplegger toegestaan als/bij een

 • Toegestane maximum massa van aanhangwagen of oplegger mag ten hoogste 3500 kg bedragen
 • Toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer bedragen dan 3500 kg mits:
1. de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenas-aanhangwagen niet meer bedraagt dan
het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig
2. de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenas-aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg.

Oude regels rijbewijs A

A
 • Motorrijwiel - beperkt/licht.
 • Maximaal 25 kW en ten hoogste 0,16 kW per kg ledige massa.
 • Leeftijdseis: vanaf 18 jaar.
 • Examen: theorie- en praktijkexamen, geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.
 • Na 2 jaar rijbewijscategorie A-licht in bezit te hebben, verkrijgt de bestuurder automatisch categorie A (zwaar)

Regels nieuw rijbewijs A

A
 • Motorrijwiel - beperkt/licht (gelijk aan de oude regeling)
 • Maximaal 25 kW en ten hoogste 0,16 kW per kg ledige massa.
 • Leeftijdseis: vanaf 18 jaar.
 • Examen: theorie- en praktijkexamen, geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.
 • Na 2 jaar rijbewijscategorie A-licht in bezit te hebben, verkrijgt de bestuurder automatisch categorie A (zwaar).

Regels nieuw rijbewijs A1

A1
 • Motorrijwiel, maximaal 125 cc.
 • Maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg of motorrijwiel met volledig elektrische aandrijving, maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg of gemotoriseerde driewieler met maximaal 15 kW.
 • Leeftijdseis: lessen vanaf 17 jaar, examen vanaf 18 jaar.
 • Examen: theorie- en praktijkexamen, geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar

Regels nieuw rijbewijs A2

A2
 • Motorrijwiel, maximaal 35 kW, minder dan 0,2 kW per kg en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.
 • Leeftijdseis: vanaf 20 jaar.
 • Examen: praktijkexamen, geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.
 • Minimaal 2 jaar in het bezit van rijbewijs categorie A1 (alleen praktijkexamen volstaat)

Oude regels rijbewijs A

A
 • Motorrijwiel met onbeperkt vermogen (zwaar)
 • Leeftijdseis: vanaf 21 jaar.
 • Examen: theorie- en praktijkexamen, geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.

Regels nieuw rijbewijs A

A
 • Motorrijwiel met onbeperkt vermogen (zwaar - gelijk aan de oude regeling)
 • - Leeftijdseis: vanaf 21 jaar.
 • - Examen: theorie- en praktijkexamen, geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.

Regels nieuw rijbewijs A

A
 • Motorrijwiel met onbeperkt vermogen of gemotoriseerde driewieler meer dan 15 kW
 • Leeftijdseis: vanaf 22 jaar indien al 2 jaar in bezit van rijbewijs A2 en vanaf 24 jaar bij rechtstreekse verkrijging.
 • Examen: vanaf 24 jaar: zonder in bezit te zijn van rijbewijs A2 moet, het theorie-examen en tweedelig praktijkexamen.
 • Examen: indien in het bezit van rijbewijs categorie A2, alleen het tweedelig praktijkexamen.

Regels rijbewijs AM

AM
 • Voertuig: bromfiets, snorfiets (AM2) of vierwielige brommobiel.
 • Toegestane maximum massa van ten hoogste 350 kg., exclusief het gewicht van de accu’s in elektrische voertuigen (AM4)
 • Maximum toegestane snelheid: maximaal 45 km per, met uitzondering van een snorfiets (25 km)
 • Leeftijdseis: vanaf 16 jaar.
 • Examen: theorie- en praktijkexamen, geldigheid van het rijbewijs: 10 jaar.

* het rijbewijs categorie AM wordt automatisch verkregen bij het halen van een rijbewijs voor een andere categorie
© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Soorten rijbewijzenVoor het besturen van een voertuig heb je altijd een rijbewijs nodig. Dit kan dus een rijbewijs zijn voor het besturen v…
Het rijbewijs - Eisen en leeftijd voor alle rijbewijzenHet rijbewijs - Eisen en leeftijd voor alle rijbewijzenWat zijn de eisen voor het behalen van een rijbewijs, van het rijbewijs AM tot en met het rijbewijs DE. Voor het besture…
Wat houdt de code 96 voor het B+ rijbewijs in?Wat houdt de code 96 voor het B+ rijbewijs in?Om een aanhanger met de auto te mogen trekken is er het nieuwe B+ rijbewijs met code 96 verklaring. Dit is een aanvullen…
Senioren: rijbewijs verlengenEen rijbewijs heeft een beperkte geldigheid, namelijk tien jaar. Wanneer de geldigheid verloopt moet het rijbewijs worde…
Beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillenBeginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillenWat is het verschil tussen een beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs? In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt is…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Rijksoverheid
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 05-10-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.