Verkeersborden Nederland - Nederlands en Engels

Verkeersborden Nederland - Nederlands en Engels Verkeersborden Nederland - Nederlands en Engels. Onderstaand een overzicht van alle verkeersborden zoals die in Nederland geplaatst zijn, met de omschrijving in het Nederlands en het Engels (cursief gedrukt), gebaseerd op RVV 1990, zoals in bijlage 1 opgenomen. Het overzicht is uitgevoerd in een gemakkelijk en handzaam formaat. Eenvoudig uit te printen als hulpmiddel voor op reis en onderweg.

Verkeersborden Nederland


A. Snelheid - Speed restrictions

maximumsnelheid
Speed limit
einde maximumsnelheid
End of speed limit
adviesnelheid
Recommended speed
einde adviessnelheid
End of recommended speed
maximumsnelheid electronisch signaleringsbord
Speed limit displayed on an electronic display panel
einde van alle op een electronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviesen
End of speed limit displayed on an electronic display panel

B. Voorrang - Priority

voorrangsweg
Priority road
einde voorrangsweg
End of priority road
voorrangskruispunt
Crossroads with priority
voorrangskruispunt weg links
Road junction with priority over minor road from the left
voorrangskruispunt weg rechts
Road junction with priority over minor road from the right
verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Give priority to traffic on the main road ahead
stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Stop: Give priority to traffic on the main road ahead

C. Geslotenverklaring - Road closed warnings

gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee
Road closed in both directions to vehicles, riders and persons in charge of animals or livestock
éénrichtingsweg. In deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
No entry in this direction for vehicular traffic, horse riders and persons in charge of animals or livestock
éénrichtingweg
One-way road
éénrichtingsweg
One-way road
inrijden toegestaan
Access permitted
gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
No access for vehicles with more than 2 wheels
gesloten voor vrachtauto's
No access for goods vehicles
gesloten voor autobussen
Closed to buses
gesloten voor autobussen en vrachtauto's
Closed to buses and lorries
gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
No access for motor vehicles that cannot exceed 25 km/h
gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigendie niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen
No access for riders, cattle, wagons, motor vehicles not able to exceed a speed of 25 km/h, microcars, bicycles, mopeds or invalid carriages
gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
No access for motor vehicle towing trailers
gesloten voor motorfietsen
No access for motor cycles
gesloten voor alle motorvoertuigen
No access for motor vehicles
gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehadicaptenvoertuigen met inwerking zijnde motor
No access for mopeds, motor-assisted bicycles or motor-powered invalid carriages
gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
No access for bicycles or for non-motor-powered invalid carriages
gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
No access for bicycles, mopeds and invalid carriages
gesloten voor voetgangers
No access for pedestrians
gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
No access for vehicles or combinations of vehicles with a length, including the load, greater than indicated
gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
No access for vehicles with a width, including the load, greater than indicated
gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn op het bord is aangegeven
No access for vehicles with a height, including the load, greater than indicated
gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven
No access for vehicles with an axle load greater than indicated
gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
No access for vehicles or combinations of vehicles with a total weight greater than indicated
gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
No access for vehicles carrying hazardous substances
gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
Closed to lorries not meeting the requirements stated in Article 86d
einde geslotenverklaring voor vrachtauto;s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
End of closure for lorries not meeting the requirements stated in Article 86d
spitsstrook open
Rush-hour lane open
spitsstrook vrijmaken
Clear rush-hour lane
einde spitsstrook
Rush-hour lane closed

D. Rijrichting - Signs giving positive instructions

rotonde: verplichte rijrichting
Roundabout - compulsory direction of travel
gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
Instruction to all drivers to keep to the right of the sign (or left if arrow is reversed)
bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
The sign may be passed on either side
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Instruction to drive ahead only
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Instruction to follow the direction ahead shown by the arrow
gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Instruction to follow one of the direction ahead shown by the arrow
gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Instruction to follow one of the direction ahead shown by the arrow

E. Parkeren en Stilstaan - Parking and stopping

parkeerverbod
No parking
verbod stil te staan
No stopping
verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
No parking bicycles or mopeds
parkeergelegenheid
Parking area
taxistandplaats
Taxi rank
gehandicaptenparkeerplaats
Parking for disabled drivers
gelegenheid tot het onmiddellijk laden en lossen van goederen
Parking permitted for the immediate loading and unloading of goods only
parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
Parking facilities only for the category or group of vehicle shown
parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
Parking for permitholders only
parkeerschijfzone
Entrance to controlled parking zone
einde parkeerschijfzone
Entrance to controlled parking zone
parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
Park and ride facilities
parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
Parking facilities for car sharers
"Kiss and Ride" Gelegenheid tot het onmiddellijk laten uitstappen van passagiers
"Kiss and Ride" facilities

F. Overige Geboden en Verboden - Other signs giving orders

verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
No overtaking
einde verbod voor motorvoetuigen om elkaar onderling in te halen
End of no overtaking zone
verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
No overtaking of cars by lorries
einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
End of zone with no overtaking of cars by lorries
verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegenovergestelde richting
Give way to oncoming vehicles
bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
Priority over oncoming vehicles
keerverbod
No U-turns
einde alle door verkeersborden aangegeven verboden
End of all restrictions imposed by traffic signs
einde van alle op electronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen
End of all restrictions and advisories indicated on an electronic signalling panel
stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt geplaatst
Stop. The sign can also contain further information as to whom it is directed and why

G. Verkeersregels - Traffic Regulations

autosnelweg
Motorway
einde autosnelweg
End of motorway
autoweg
Main highway
einde autoweg
End of main highway
erf
Recreation area
einde erf
End of recreation area
voetpad
Footpath
einde voetpad
End of footpath
ruiterpad
Bridleway
einde ruiterpad
End of bridleway
verplicht fietspad
Compulsory cycle lane
einde verplicht fietspad
End of compulsory cycle lane
fiets/bromfietspad
Route for pedal cycle and mopeds only
einde fiets/bromfietspad
End of route for pedal cycles and mopeds
onverplicht fietspad
Optional cycle path
einde onverplicht fietspad
End of optional cycle path

H. Bebouwde kom - Built-up area

bebouwde kom
Built-up area
einde bebouwde kom
End of built-up area

J. Waarschuwing - Warning signs

slecht wegdek
Uneven road
bocht naar rechts
Bend to right
bocht naar links
Bend to left
S-bocht(en) eerst naar rechts
Double bend, first to right
S-bocht(en) eerst naar links
Double bend, first to left
steile helling
Steep hill upward
gevaarlijke daling
Steep hill downward
gevaarlijk kruispunt
Dangerous crossing
rotonde
Roundabout
overweg met overwegbomen
Level crossing with barrier or gates ahead
overweg zonder overwegbomen
Level crossing without barrier or gates ahead
overweg met enkel spoor
Level crossing with single track
overweg met twee of meer sporen
Level crossing with two or more tracks
tram(kruising)
Tram (crossing) ahead
beweegbare brug
Opening or swing bridge ahead
werk in uitvoering
Road works ahead
rijbaanversmalling
Road narrows on both sides
rijbaanversmalling rechts
Road narrows on the right side
rijbaanversmalling links
Road narrows on the left side
slipgevaar
Slippery road
kinderen
School crossing
voetgangersoversteekplaats
Pedestrian crossing
voetgangers
Pedestrians
fietsers en bromfietsers
Cyclists and moped riders
losliggende stenen
Loose chippings
kade of rivieroever
Quayside or river bank
groot wild
Wild animals
vee
Livestock
tegenliggers
Two-way traffic
vliegtuigen
Low-flying aircraft
zijwind
Side winds
verkeerslichten
Traffic lights
file
Queues likely
ongeval
Danger of accidents
slecht zicht door sneeuw, regen of mist
Reduced visibility because of snow, rain or fog
ijzel of sneeuw
Risk of ice or snow
gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
Danger. (Details of the danger are shown on the plate beneath)
verkeersdrempel
Road hump

K. Bewegwijzering - Direction signs

lage beslissingswijzer langs autosnelweg (nieuwe blauwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)
Low level motorway information sign showing both main and intermediary destinations and the motorway number
voorwegwijzer langs autosnelweg
Advance warning sign for an exit on a motorway showing the distance to the exit, the exit number, destinations after the exit (top destination is the name of the exit), direction to aerodrome/airport and the non-motorway road number
beslissingswijzer langs autosnelweg
Information sign for exit to motorway service area, showing the name of the rest area and symbols for the services offered
hoge beslissingswijzer langs autosnelweg
High level motorway information sign showing lane instructions for through traffic and exit panel showing intermediary destinations, with the motorway number and European route numbers
voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
Non-motorway advance information panel showing intermediary destinations, road numbers, a viaduct symbol and a sign for an industrial zone
beslissingswijzer langs niet-autosnelweg
Non-motorway information panels showing intermediary destinations and non-motorway road numbers
wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
Signposts for cyclists and moped riders (finger posts) showing local and intermediary destinations, municipal cycle route numbers (above) and showing intermediary destinations and intermediary cycle route numbers (below)
wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
Signposts for cyclists and moped riders (finger posts) showing local and intermediary destinations, municipal cycle route numbers (above) and showing intermediary destinations and intermediary cycle route numbers (below)
omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg
Diversion with alternative route shown on an advance warning panel for a non-motorway highway
voorwegwijzer binnen de bebouwde kom
Advance warning panel within a built-up area showing an intermediary destination, local destinations, local tourist sights, local facilities and road numbers through the town
voorsorteren op niet-autosnelweg
Lane instructions on a non-motorway highway. Panel showing intermediary destinations, road numbers and directions to a motorway
wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
Local signpost within a built-up area showing names of individual districts (in traffic areas)
wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
Signpost within a built-up area showing district numbers (in traffic areas)
route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
Route for the conveyance of hazardous materials

L. Informatie - Information

hoogte onderdoorgang
No vehicles over height shown
voetgangersoversteekplaats
Pedestrian crossing
haltebord bus
Bus stop
haltebord tram
Tram stop
bushalte/tramhalte (oud)
Bus stop / Tram stop (old)
voorsorteren
Get in lane
einde rijstrook
End of lane
splitsing
Lane fork
aantal doorgaande rijstroken
Number of through lanes
doodlopende weg
No through road for vehicles
vooraanduiding doodlopende weg
Advance warning of a no through road for vehicles
vooraanduiding verkeers-maatregel voor de aangegeven richting
Advance warning of traffic information for the direction shown
verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook / rijstroken
Information on panel applies only to the lane indicated
verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
Information on panel applies only to the lane(s) indicated
model bord verkeerstunnel
Model sign traffic tunnel
vluchthaven
Hard shoulder
vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brand-blusapparaat
Hard shoulder equipped with emergency telephone and fire extinguisher
noodtelefoon
Emergency telephone
brandblusapparaat
Fire extinguisher
noodtelefoon en brandblusapparaat
Emergency telephone and fire extinguisher
dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
Nearest exit or second nearest exits in the directions and at the distances indicated on the sign
Alternatieve route ingeval van calamiteiten op de autosnelweg
Alternative route in case of problems on the motorway

Aanwijzingen verkeersregelaars - Appendix 2 Signals by authorised persons

Algemeen stopteken
General stop signals
Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren nadert
Stop signal for traffic approaching from the front
Stopteken voor her verkeer, dat de verkeersregelaar van achteren nadert
Stop signal for traffic approaching from behind
Stopteken zowel voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert.
Stop signal for traffic approaching from both front and behind
Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert
Stop signal for traffic approaching from the right
Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken.
Stop signal for traffic for traffic in free-moving lanes. Traffic in other lanes to proceed with caution. Clear the junction
Teken tot snelheid verminderen
Signal to reduce speed
Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10
Stop signal given by lollipop lady using the sign F 10
© 2011 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het water. Evenals voor het wegverkeer, kennen we op het water ook verkeersregels en…
Scootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidScootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidDe scootmobiel; rijden, verkeersregels en veiligheid op de weg. Een blik op de weg leert ons dat de scootmobiel niet mee…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…

RVV 1990 Nederlands en Engels Artikel 2 tot 87RVV 1990 Nederlands en Engels Artikel 2 tot 87RVV 1990 Nederlands en Engels - Artikel 2 tot 87. Als bestuurder of andere weggebruiker zult u binnen het dagelijks verk…
Wegenverkeerswet 1994 - Nederlands en EngelsWegenverkeerswet 1994 - Nederlands en EngelsWegenverkeerswet 1994 - Verkeersgedrag en Gedragsregels. Een aantal artikelen uit de Wegenverkeerswet zijn -voor u als b…
Bronnen en referenties
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 28-06-2013
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.