Wegenverkeerswet 1994 - Nederlands en Engels

Wegenverkeerswet 1994 - Nederlands en Engels Wegenverkeerswet 1994 - Verkeersgedrag en Gedragsregels. Een aantal artikelen uit de Wegenverkeerswet zijn -voor u als bestuurder of weggebruiker- van belang. Onderstaand vindt u de artikelen 5 tot en met artikel 8 weergegeven in het Nederlands, met daaropvolgend -cursief gedrukt - de Engelse vertaling. Deze artikelen geven inzicht in het gedrag en handelen bij onder andere: algemene gedragingen, een verkeersongeval en gebruik van alcohol in het verkeer.

Wegenverkeerswet 1994 - Nederlands - Engels

Artikel 5

(zogenaamde “Kapstokartikel”)
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

It is an offence for any road user to act in such manner as to cause a hazard (or a potential hazard) on the public highway or to obstruct other road users in any way.

Artikel 6

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

All participants in traffic are forbidden to behave in such a way that a traffic accident attributable to them occurs in which another person is killed or sustains serious physical injury or physical injury such that temporary illness occurs or that person is prevented from engaging in normal activity.

Artikel 7

1. Het is degene die op één of andere manier bij een verkeersongeval is betrokken, verboden de plaats van het ongeval te verlaten.

1. It is an offence for any person involved in a road accident of any kind to leave the scene of the accident.

2. Deze plaats mag slechts worden verlaten wanneer:
 • a. behoorlijk de gelegenheid is gegeven de identiteit van de betrokkene vast te stellen;
 • b. behoorlijk de gelegenheid is gegeven de identiteit van het motorrijtuig vast te stellen;
 • c. niemand, die bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

2. Persons are only permitted to leave the scene of an accident as soon as:
 • a. the opportunity has arisen to establish the identity of the person or persons involved;
 • b. the opportunity has arisen to establish the identity of the motor vehicle involved;
 • c. it is clear that no person or persons sustaining injuries in the accident has or have been left at the scene of the accident in need of treatment

Artikel 8

1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.

1. It is expressly forbidden to drive or allow a driver to operate a motor vehicle, when he is under the influence of a substance, whether used alone or in combination with another substance, which he
knows, or should reasonably be expected to know, may compromise his driving ability to such an extent that he is not fit to operate a motor vehicle.


2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
 • a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
 • b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.

2. It is expressly forbidden to operate a motor vehicle or allow a driver to operate a motor vehicle when one has consumed alcoholic beverages to the
point that:
 • a. upon analysis the alcohol level in his breath appears to be greater than 220 micrograms per litre of exhaled breath and/or
 • b. upon analysis the alcohol level in his blood appears to be greater than 0.5 milligrams per millilitre of blood.

3. In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
 • a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
 • b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.

3. Contrary to subsection 2 above, the driver of a motor vehicle which requires a driver’s licence, should the date of first issue of said licence not yet be five years ago and should this date of first issue
have been on or after 20 March 2002, is forbidden to operate or be permitted to operate a motor vehicle when he has consumed alcoholic beverages to the point that:
 • a. upon analysis the alcohol level in his breath appears to be greater than 88 micrograms per litre of exhaled breath and/or
 • b. upon analysis the alcohol level in his blood appears to be greater than 0.2 milligrams per millilitre of blood.

4. In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen
zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig
gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
 • a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
 • b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.

4. Contrary to that stated in section 2, it is prohibited for the driver of a motor vehicle for which a driving licence is required, if the first licence issued was a licence authorising the holder to drive a moped and this licence was issued to a person who was not yet eighteen at the time of issue and the date of issue was less than seven years previously and occurred on or after 20 March 2002, to drive said motor vehicle or operate it as the driver after having consumed such an amount of alcohol that:
 • a. his or her breath is shown in a test to contain more than 88 micrograms of alcohol per litre of exhaled air, or
 • b. his or her blood is shown in a test to contain more than 0.2 milligrams of alcohol per millilitre.

5. Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede of derde lid is omschreven.

5. It is forbidden to allow a person to operate a motor vehicle when one knows or may reasonably be expected to know that this person is in a physical state as described in subsection 1, 2, 3, or 4 above.

6. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland

6. In applying subsection 3 above, driver’s licence is taken also to mean a driver’s licence issued by a relevant authority outside of the Netherlands.
© 2011 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…
Plaatsen Gevarendriehoek of Waarschuwende KnipperlichtenPlaatsen Gevarendriehoek of Waarschuwende KnipperlichtenGevarendriehoek in de auto. In Nederland is het niet verplicht een gevarendriehoek in de auto te hebben en / of de gevar…
Verkeer - Hulp verlenen bij aanrijding of verkeersongevalVerkeer - Hulp verlenen bij aanrijding of verkeersongevalEen aanrijding of verkeersongeval - Wat moet je doen? In het drukke en intensieve verkeer in Nederland is een aanrijding…
Rechten en plichten bij een verkeersdelictRechten en plichten bij een verkeersdelictNagenoeg iedereen is wel eens betrokken geweest bij een verkeersdelict. Hierbij is het belangrijk om te weten wat uw rec…

Verkeersborden Nederland - Nederlands en EngelsVerkeersborden Nederland - Nederlands en EngelsVerkeersborden Nederland - Nederlands en Engels. Onderstaand een overzicht van alle verkeersborden zoals die in Nederlan…
Files: Oorzaken & oplossingenFiles: Oorzaken & oplossingenAutorijden in Nederland is met de groei van de files een ellende. Wie de auto pakt ziet al snel waar het misgaat: Overvo…
Bronnen en referenties
 • Overheid
 • Verkeer en waterstaat
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 18-03-2015
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.