Uitrit of inrit - Herkennen en de verkeersregels

Uitrit of inrit - Herkennen en de verkeersregels Bij het inrijden van een inrit of bij het uitrijden van een uitrit geldt de regel dat je als bestuurder al het overige verkeer voor moet laten gaan. Er bestaan richtlijnen hoe de wegbeheerder (de gemeente, de provincie of het rijk) inritten of uitritten zou aan moeten leggen. Dit is van belang om de inrit of uitrit herkenbaar te maken, zodat de regels van voorrang verlenen of voor laten gaan voor de weggebruiker duidelijk zijn en de verkeersveiligheid hiermee wordt bevordert. Daar waar in de tekst inrit staat kan ook uitrit gelezen worden.

Oude definitie van een uitrit of inrit

Een uitrit is een uitgang naar een gebouw of een besloten erf. Een uitgang, door middel van een verlaagd trottoir of een verlaagde trottoirband, vormt eveneens een uitrit. In het RVV 1990 komt nu géén definitie van een uitrit meer voor, omdat dit in de praktijk te veel verwarring gaf en deze vorm van een wegconstructie tegenwoordig breder wordt toegepast. (denk aan vele erven en bepaalde kruispunten in woongebieden). De foto's in het artikel geven je een aantal voorbeelden van uitritconstructies, zowel goed als foutief uitgevoerd/aangelegd.


Verkeersregels bestuurders bij inrit of uitrit

Artikel 54 RVV 1990

Dit artikel stelt dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, het overige verkeer voor moeten laten gaan. Het overige verkeer houdt in dat je ook voetgangers voor moet laten gaan. Dit is dan ook de reden dat er niet over voorrang gesproken wordt, maar over voor laten gaan. Voorrang geldt namelijk alleen tussen bestuurders onderling.
Bijzondere manoeuvres zijn:
 • Wegrijden.
 • Achteruit rijden.
 • Uit een uitrit de weg oprijden.
 • Van een weg een inrit oprijden.
 • Keren.
 • Van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden.
 • Van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden.
 • Van rijstrook wisselen.

Voorrang

Het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.

Verkeer

Het begrip verkeer omvat alle weggebruikers. Alle weggebruikers zijn:
Voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, bestuurders van een motorvoertuig of tram, ruiters, geleiders van rij- en trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.

Parkeren voor een uitrit

Voor het parkeren van een voertuig voor een uitrit is Artikel 24 van het RVV van belang. In dit artikel staat onder andere dat een bestuurder zijn auto niet mag parkeren voor een inrit of een uitrit. Het maakt dus in principe niet uit of het je eigen uitrit is, of de uitrit van een ander.

Belang duidelijke herkenbaarheid van uitrit en inrit

Het is van belang door middel van de aanleg of constructie van een uitrit of inrit deze duidelijk te onderscheiden van:
 • Kruispunten van gelijke orde, waar bestuurders van rechts voorrang verleend moet worden, en
 • kruispunten waar de voorrang door middel van verkeerstekens is geregeld.

Binnen het gebruiksdoel kun je twee uitritconstructies onderscheiden

 • Door het bestemmingsdoel bepaald.
 • Door de constructie bepaald.
Bij het bestemmingsdoel moet je denken aan inritten bij woonhuizen, garageboxen of bedrijven, terwijl in de overige situaties op de weg de inrit door middel van de wegconstructie/wijze van aanleggen duidelijkheid (zou) moet geven.

Voor elk van deze constructies gelden richtlijnen die de duidelijkheid en verkeersveiligheid moeten bevorderen. Dat de aanleg van inritten en uitritten niet altijd uniform zijn en als zodanig soms moeilijk herkenbaar voor de weggebruiker, maakt dat de tussenkomst van de rechter in bepaalde gevallen duidelijkheid moet geven.

Aanbevelingen kenmerken van uitrit en inrit

Aanbevelingen en kenmerken van een uitritconstructie op de doorgaande weg

 • Het trottoir (of fietspad) langs de doorgaande weg loopt op nagenoeg dezelfde hoogte, in dezelfde kleur en structuur door over de aansluitende weg (foto 6)
 • Het hoogteverschil wordt overwonnen met zogenaamde inritblokken (foto 3 en 4)
 • Een goed uitgevoerde uitrit moet aan beide zijden als uitrit herkenbaar zijn (foto 3 en 4)

Kenmerken uitritconstructie bedrijfsterrein

De aanbeveling is de uitrit volgens de volgende kenmerken aan te leggen:
 • Toepassen van verharding van de uitrit, die duidelijk verschilt van de kleur en het toegepaste bestratingsmateriaal van de doorgaande weg.
 • Het aanbrengen van hekken en poorten rondom het bedrijfsterrein.
 • Het plaatsen van schampblokken aan weerszijden van de uitrit.
 • Een doorgaande, verlaagde trottoirband.

Voorbeelden uitritconstructies met een bestemmingsdoel

Klik op de foto's voor een vergroting

1. Uitrit bij een woonhuis1. Uitrit bij een woonhuis
2. Uitrit bij een bedrijfspand2. Uitrit bij een bedrijfspand

Voorbeelden uitritconstructies door de constructie

3. 3.
4. 4.

Voorbeelden fout of onduidelijk uitgevoerde uitritconstructies

5. Voorrangskruispunt5. Voorrangskruispunt
6. Uitrit in een woonwijk6. Uitrit in een woonwijk

5. Dit betreft een voorrangskruispunt door plaatsing van verkeersbord B6 en aanbrengen van haaientanden.
6. Moeilijk waarneembaar als uitrit, inritblokken ontbreken, speciaal bij slecht regenachtig weer verwarrend.

Bekijk de situatie voor het totaalbeeld eventueel in Google Maps

 • Foto 1: Badhoevedorp, Kamerlingh Onneslaan
 • Foto 2: Hoofddorp, Bedrijventerrein, Parellaan
 • Foto 3: Badhoevedorp, Sloterweg - Havikstraat
 • Foto 4: Hoofddorp, Burg. Pabstlaan - Broekermeerstraat
 • Foto 5: Hoofddorp, Waddenweg - Lauwers
 • Foto 6: Hoofddorp, Wittenburg - Vinkenburg
© 2010 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…
Theorie voor het rijbewijs - Theorie voor gevorderdenTheorie voor het rijbewijs - Theorie voor gevorderdenVerkeerstheorie voor gevorderden. Voor het behalen van de diverse rijbewijzen moet je eerst een theorie-examen afleggen.…
Verkeersregels en Verlichting voor FietsersVerkeersregels en Verlichting voor FietsersVerkeersregels en de verplichte verlichting voor fietsers. Voor de meeste deelnemers aan het verkeer gelden in grote lij…
Autorijles - Kruispunt herkennen en voorrang verlenenAutorijles - Kruispunt herkennen en voorrang verlenenHerken kruispunten bij het naderen en pas de juiste manier van kijken toe. Een kruispunt is een kruising of splitsing va…

Rijbewijs kwijt door alcoholRijbewijs kwijt door alcoholJaarlijks worden er gemiddeld 30.000 automobilisten aangehouden, waar vervolgens het rijbewijs van ingevorderd wordt omd…
Rijbewijs voor slechtzienden met de telescoopMensen die slechtziend zijn, kunnen in bepaalde gevallen toch hun rijbewijs halen. Dit kan door gebruik te maken van een…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Google Maps
 • CROW
 • RVV
 • WvW
Reacties

Hendrik J. Kaput, 15-12-2020
Wat zijn de juridische rechten van een bestaande inrit? Voorbeeld: Is het parkeerbeheer van toepassing op de inrit. Of is de APV ook voor de inrit van toepassing? Reactie infoteur, 16-12-2020
Beste Hendrik,

Je mag voor een uitrit niet parkeren, zelfs voor de eigen uitrit niet. De bereikbaarheid bij calamiteiten wordt dan o.a. gewaarborgd. Er wordt via een AVP wel eens een uitzondering gemaakt. Denk b.v. aan de parkeer(over)last in Zandvoort of andere toeristische plaatsen waar de parkeerdruk erg hoog kan zijn.

Mvg - Sjaak

Loes Passieux, 29-06-2020
Mijn vraag: Mogen door het aanleggen van een uitweg een of meerdere openbare parkeerplaatsen weggehaald/verwijderd worden? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Loes,

Ja, tenzij het een privé initiatief is, is dit de verantwoording en beslissing van de gemeente/wegbeheerder.

Mvg - Sjaak

P. Smits, 20-06-2020
Foto 4 doet zich voor in Lelystad. Het Bildt/Fivelingo. 30 km gebied. Laatst beweerde iemand dat hij van rechts komend voorrang had, want de uitrit geldt niet in 30 km gebieden. Klopt dat? Of is hij in de war met een woonerf? Reactie infoteur, 22-06-2020
Beste Smits,

Het klopt niet; een 30km-zone kan samengaan met kruispunten met een uitritcontstructie… dus moet men komend uit of rijdend in een uitrit al het overige verkeer voor laten gaan.
In een erf gold een max snelheid van "stapvoets" maar is nader vastgelegd op 15 km. Binnen een erf (voorheen woonerf) gelden de normale/gangbare verkeersregels t.a.v. de voorrang.

Mvg - Sjaak

Diepens, 07-02-2020
Dit is een locatie in Deventer. Punt is ook erg onduidelijk over of het een uitrit betreft of gelijkwaardig kruispunt. Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste Diepens,

Er bestaan richtlijnen voor het aanleggen van een uitrit. De wegbeheerder / gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en uitvoering. Het kan vervelende consequenties hebben als er onjuist gehandeld wordt bij/rondom verkeerd of onduidelijk aangelegde uitritten.
In mijn eigen buurt heb iets soortgelijks meegemaakt waarbij ik de wethouder bewust heb gevraagd wie juridisch verantwoordelijk is als er iets fout gaat. Binnen twee dagen was de constructie aangepast! Mogelijk even contact opnemen met de gemeente en aangeven dat de uitrit onduidelijk en dus gevaarlijk is.

Mvg - Sjaak

Diepens, 07-02-2020
Https://maps.app.goo.gl/gAB9jktci31kf5Au5

Dit punt is in een 30km zone. Ik merk dat er voor onduidelijkheid is of dit nu uitritten betreft of gelijkwaardig kruispunt. Iemand die hier duidelijkheid over heeft? Reactie infoteur, 07-02-2020
Beste Diepens,

Ik krijg via de link geen duidelijk beeld van de locatie. Betreft het Wittenburg in Hoofddorp?

Mvg - Sjaak

P. G. H. Uges, 02-01-2020
Maakt een oprit naar een fietspad en of stoep, niet zijnde een als zodanig gekenmerkte inrit, deel uit van de rijbaan? Reactie infoteur, 02-01-2020
Beste P,

Ik zou de bewuste locatie moeten zien voor de zekerheid., maar in het algemeen kun je stellen dat dit wel deel uitmaakt van de weg, maar niet van de rijbaan.

Mvg - Sjaak

Ariena, 06-11-2019
Beste Sjaak,

Vraagje, Ben al een tijdje op zoek naar antwoord. Wij hebben een 2 onder 1 kap woning met een eigen oprit die bestemd is om onze woonkavel te bereiken en te parkeren op eigen terrein met 1 auto. In mijn beleving is dit dus geen openbare weg. Een deel van de grond van de oprit is wel eigendom van de gemeente. Maar volgens mij maakt dit juridische niet zoveel verschil behalve dat we geen toegangshek mogen plaatsen zonder toestemming van de gemeente. De oprit is bedoeld om ons huis te bereiken. Nu zijn wij in het bezit van een overbuurman die continue op onze oprit keert en draait en de oprit beschouwd als openbare weg. Kan je mij antwoord geven of hij dit gewoon mag doen. Ik vind het niet kunnen en volgens mij mag het ook niet. Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Ariena,

Als er geen keerverbod geldt, mag er -voor zover ik kan beoordelen- in principe gekeerd worden. U geeft zelf al aan dat het eerste gedeelte van in in-/uitrit gemeentegrond betreft. De openbare weg is sinds de aanpassing van het RVV 1990 niet meer nader gedefinieerd. Voor het parkeren geldt dat dit niet mag.
Zie o.a.:
https://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=34106

Mvg - Sjaak

Theo van Denzel, 07-08-2019
Wij hebben in ons appartementenblok een ondergrondse garage, het schuine deel van de op/afrit eindigt voor de stoep.
Bij het uit rijden moet je vaart maken om boven te komen, de in/uitrit is niet waarneembaar voor voetgangers en alle andere verkeer, als ik met mijn voorwielen op de stoep sta kan ik pas zien wat er voor weg gebruikers er aan komen.
Is het verplicht om spiegels te plaatsen zodat wij dan alle verkeer kunnen zien voor dat wij met onze voor wielen op de stoep staan. Moet er aan beide zijden van de in/uit rit een bord staan uitrit pas op of iets dergelijks? De in/uitrit is vrij stijl. Reactie infoteur, 07-08-2019
Beste Theo,

Nee, dat is niet verplicht. U kunt misschien wel een voorstel daartoe indienen bij VVE of het potentieel gevaar aan de gemeente voorleggen. Helaas wordt er in de huidige situatie een beroep gedaan op de voertuigbeheersing volgens de hellingproef.

Mvg - Sjaak

Roel, 06-08-2019
De gemeente wil onze straat herinrichten en hier een gebiedsontsluitingsweg van maken. Het gaat om een gedeelte van circa 200 meter. Op dit stuk bevinden zich maar liefst 18 uitritten van woningen en 1 uitrit van een hotel met 30 kamers.
Vraag: Ik heb begrepen van de Duurzaam Veilig filosofie dat het ongewenst is dat een uitrit van een erf op een gebiedsontsluitingsweg uitkomt (lijkt me ook logisch aangezien de nadruk van een GOW doorstroom van vekeer is). Wat is jullie mening en waar kan ik eventueel iets terugvinden in de CROW of andere richtlijnen?

Mijn dank is groot!
Roel Reactie infoteur, 06-08-2019
Beste Roel,

Een concreet antwoord kan ik niet geven, maar misschien vind je bij onderstaande link de gewenste informatie:
https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/principes-voor-veilig-wegontwerp

Mvg - Sjaak

Jaap den Hollandet, 22-07-2019
Inrit naar oprit woning, wat is de minimale afstand vanaf hoeken in/uitrit waar men mag parkeren? Reactie infoteur, 23-07-2019
Beste Jaap,

De afstand is niet aangegeven, wel dat er niet voor een inrit geparkeerd mag worden. Dit in tegenstelling tot een bocht, waar 5 meter geldt.

Mvg - Sjaak

Leo Burghart, 22-07-2019
Hallo, het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat de definitie van: "uitrit" is.
Is een verlaagde doch doorlopende stoeprand altijd een uit- of inrit?
mvrgr,
Leo Reactie infoteur, 22-07-2019
Beste Leo,

Een uitrit heeft geen definitie omdat deze niet uniform hoeft te zijn. Zoals op de foto's te zien is, is doorgaans het doel bepalend (woonhuis, bedrijventerrein, kruispunt). De bestrating kan afwijken (uitrit bij kruispunt), maar dit hoeft niet (uitrit woonhuis). Een willekeurige verlaging van de stoeprand hoeft geen uitrit te zijn; hierbij is het doel/ de bestemming bepalend. Alleen een verlaging van de stoeprand is niet voldoende. Er kunnen dus altijd situaties zijn waarbij het niet helemaal duidelijk is en oogcotact met de ander of een sociale opstelling uitkomst moet bieden.

Mvg - Sjaak

Taan, 10-10-2018
Het volgende: ik wil een inrit inrijden, daarvoor moet ik de andere weghelft kruisen. Er zijn geen tegenliggers en de auto achter mij is minimaal 100 meter verwijderd. Dus ik besluit om over te steken. Op het moment dat ik oversteek besluit een ander weggebruiker, die achter de auto die achter mij rijd te gaan inhalen met een snelheid van +-80 km /u. Dit alles gebeurt binnen een 40 km zone. Nu werd ik al seinend met alle toeters en bellen, een soort klem gereden en er op gewezen werd dat ik fout bezig was. Was ik fout? Reactie infoteur, 10-10-2018
Beste Taan,

Het zijn in feite twee verschillende zaken.
Artikel 18 van het RVV stelt o.a.: "bestuurders die afslaan, moeten verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt voor laten gaan.
Over (het overschrijden van) snelheid wordt niet gesproken. In het meest negatieve geval zou je zelfs kunnen stellen dat je de situatie verkeerd hebt ingeschat, alhoewel dit natuurlijk wel tegenstrijdig voelt.
De andere bestuurder kan hooguit aangesproken worden op zijn of haar (snelheids)gedrag, maar dat zal lastig te bewijzen zijn. Daarnaast kan het volgend artikel voor de ander gelden (wat ook weer bewezen moet kunnen worden of gesignaleerd door een bevoegde beambte) Artikel 5 van de wegenverkeerswet, het z.g. "kapstokartikel":
"het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd"
Hoop dat je wat met het antwoord kunt?

Mvg - Sjaak

Marcel, 07-08-2018
Als een automobilist wegrijdt bij een tankstation; is het tankstation dan feitelijk geen uitrit? Reactie infoteur, 07-08-2018
Beste Marcel,

Alhoewel de constructie van de weg niet correct is (als uitrit), moet je bij wegrijden wel alle weggebruikers/verkeer voor laten gaan, zoals bij een uitrit. Dit komt voort uit de regel die voor bijzondere manoeuvres geldt. Over het algemeen zullen er haaientanden geplaatst zijn op het wegdek voor de bestuurder die het tankstation uitrijdt, of een invoegstrook die de voorrang/het voor laten gaan regelt (autosnelweg, autoweg).
Dus… alhoewel het geen uitrit is, wordt er in de meeste gevallen wel eenzelfde weggedrag verlangd.

Mvg - Sjaak

Petra, 26-04-2018
Beste Sjaak,
onze op/afrit vanaf de garage komt uit op de uitrit van een straat. Onze nieuwe buren willen geen containers (7) voor hun tuin en nu plaatsen diverse buren hun containers voor de uitrit van de straat. Wij kunnen daardoor moeilijk van onze oprit af. Wij hebben duidelijk aangegeven hier veel last van te hebben, maar men blijft ze er neerzetten. Mag dit? Er is ook een lange stoep waar men ze kan plaatsen, maar dat wil de bewoner daar ook niet. Kliko's moet je toch op een stoep of verzamelplaats neerzetten? Mvg, Petra Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Petra,

Het meest logische is dat de containers centraal staan opgesteld, maar dit is veelal niet door de gemeente geregeld en "groeit" uit gewoonte. Als de uitrit niet te zeer wordt belemmerd, mag men een container rond de inzameldag op de openbare weg plaatsen.
Het beste kun je contact met de gemeente opnemen over de mogelijkheden ter plekke en bij hen je verhaal doen.

Mvg - Sjaak

Tjabringa, 03-10-2017
Mag een gemeente aan de doorgaande weg een bord plaatsen dat aangeeft dat verkeer van rechts (in dit geval de uitrit van het gemeentehuis) voorrang heeft? Reactie infoteur, 04-10-2017
Beste Tjabringa,

Als de uitrit duidelijk is aangelegd en goed herkenbaar/zichtbaar is voor bestuurders, is dit niet gebruikelijk. Ik ken de locatie niet, maar is de herkenbaarheid ter plekke het probleem? Is het daadwerkelijk een uitrit? Voorts mag dit wel; verkeerstekens (het verkeersbord) gaan voor de verkeersregels.
Alhoewel bestuurders van rechts toch al voorrang dient te worden verleend, vermoed ik dat het bord geplaatst is om extra duidelijkheid te creëren?

Mvg - Sjaak

I. Viazcan, 21-08-2017
Beste,
Voor een in of uitrit mag niet geparkeerd worden. Dat is voor iedereen* bekend.
Maar welke zijn de regels als: in plaats van een auto onze buren zetten hun containers elke keer voor mij garage?
Als ik goed begrijp een in of uitrit moet niet geblokkeerd worden toch?
Mvg Reactie infoteur, 22-08-2017
Beste Viazcan,

Ik kom in een later stadium nog op je vraag terug. Er wordt in het RVV namelijk niet gesproken over het blokkeren van een uitrit, maar slechts over het parkeren van een voertuig. Zal de regelgeving er nog even op na kijken.

Mvg - Sjaak

A. Stouthart, 22-06-2017
Mag ik voor mijn eigen oprit een aanhanger neerzetten wegens verbouwing en zo ja hoelang mag die daar staan. Reactie infoteur, 23-06-2017
Beste A,

Kan er niet op de oprit geparkeerd worden? Officieel mag er voor een inrit of uitrit niet geparkeerd worden volgens artikel 24 1b van het RVV, maar of dit prioriteit heeft bij handhaving?

Mvg - Sjaak

Bert, 10-10-2016
Beste Sjaak,
Bij plaatje 5 geef je aan dat het een voorrangskruispunt betreft. Bedoel je hiermee de gehele kruising of alleen de weg komende vanaf de brug met het (brom)fietspad? En wordt daar waar de rijbaan kruist met de weg komende vanaf de brug gezien als een uitrit-/inritconstructie?
Mocht het een voorrangskruising zijn, houdt dit dan in dat aan voetgangers geen vrije doorgang verleend hoeft te worden door verkeer komende vanaf de brug (voorrangskruising) maar wel door afslaand verkeer komende vanaf de rijbaan (inritconstructie)?
En indien het een voorrangskruispunt is, hoe weten (brom)fietsers rijdende over het (brom)fietspad dat zij voorrang hebben op het voor hen van rechts komend verkeer vanaf de brug?
Als laatste, wat zou hier anders hebben gemoeten om wel aan wet- en regelgeving te voldoen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, Bert Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Bert,

Zoals ik het beoordeel het volgende:
Komend vanaf de brug is verkeersbord B6 geplaatst, dit betekent: "verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg". Voor bestuurders op het fietspad -met verkeer uit beide richtingen- is dit niet aangegeven door bord B4 of B5
Zowel het fietspad als de rijbaan maken onderdeel uit van de weg. Vervolgens is er voordat de rijbaan opgereden wordt een uitritconstructie aangelegd, waarbij de bestuurder komend vanaf de brug al het overige verkeer voor moet laten gaan.
Beide regels worden verenigd in één (deel van het) kruispunt.
De bedoeling is op zich wel duidelijk (beetje dubbel op), maar het was mogelijk beter geweest om bord B6 te herhalen voor oprijden van de rijbaan in plaats van de uitritcontructie.

Mvg - Sjaak

Bleijerveld, 11-04-2015
Goedemiddag,
Moeten er twee ingangen zijn voor auto's, naar een parkeerterein achter een huizen blok met garage boxen die niet alleen bestemd zijn voor bewoners van het blok? Mijn buurman heeft een ingang gekocht van de woningbouw en hem dicht gemaakt. Laats kon een anderen buurman niet naar zijn werk omdat er een auto voorstond.
Wat als er brand zou komen en de anderen kant is geblokkeerd?

In afwachting van uw antwoord, vriendelijke groetjes,

Monique BLeijerveld Reactie infoteur, 11-04-2015
Beste Monique,

Er hoeven geen twee ingangen te zijn, maar voor een uitrit / inrit mag niet geparkeerd worden, zelfs voor de eigen inrit niet.
Uiteraard heeft dit mede te maken met de toegankelijkheid (hulpdiensten)

Mvg - Sjaak

Ger, 10-04-2015
Geachte lezer,

Een auto staat geheel of gedeeltelijk geparkeerd in een inrit bij een bedrijf. Door een indraaiende auto ontstaat schade wie is er aansprakelijk? Is dit idem bij schade door lossen / laden in de inrit?

Groeten, Ger. Reactie infoteur, 10-04-2015
Beste Ger,

Ik vrees dat de indraaiende auto voor de schade op zal moeten draaien.
De bestuurder van de foutief -stilstaande- geparkeerde auto kan wel bekeurd worden voor het parkeren daar waar het niet is toegestaan.

Mvg - Sjaak.

Carla, 10-02-2015
Mijn buurman komt achteruit zijn in/uitrit uitrijden en rijdt (niet zachtjes) tegen mijn auto aan terwijl ik achteruit langs zijn uitrit rijd. De straat loopt dood vóór mijn huis zodat ik (al 20 jaar) wel achteruit móet rijden.
De verzekering past de fifty/fifty regeling toe. Ik ben het hier niet mee eens omdat de buurman én achteruit rijdt én uit zijn uitrit komt, terwijl ik op de openbare weg rijd. De regel is toch dat je elke weggebruiker voorrang moet verlenen als je uit een uitrit komt?

Groet,
Carla Reactie infoteur, 10-02-2015
Beste Carla,

De algemene regel is dat je bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre -wat achteruit rijden is- al het overige verkeer voor moet laten gaan.
Dit geldt -zoals je al aangeeft- ook bij het in- of uitrijden van een inrit. (beide artikel 54 van het RVV 1990)
In die zin is je buurman met 2-1 in het nadeel. Alhoewel het recht niet mijn vakgebied is, kun je dit mogelijk binnen je argumentatie -bij bezwaar- meenemen.

In de toekomst is het probleem wellicht te ondervangen door de procedure om te draaien. Bij aan komen rijden / thuiskomst neem je nog actief deel aan het verkeer en ben je jezelf mogelijk meer bewust van het verkeer rondom het voertuig, zodat dan achteruit aan komen rijden misschien beter is. Bij weer wegrijden heb je dan volledig zicht op de situatie voor en rondom je voertuig en maak je het jezelf mogelijk makkelijker. (het gedrag van de buurman heb je uiteraard niet in de hand)
Bij vakparkeren geef ik dit altijd als advies.
Veel ongevallen gebeuren overigens binnen de eerste twee kilometer na vertrek van huis / aanvang van de rit. Reden vermoedt men is dat we dan nog óf nog niet voldoende wakker zijn óf deels nog met andere zaken. (denk b.v. aan: snel kinderen naar school brengen, afstellen van de spiegels, het afstellen van de radio)

Hoop dat je er met de verzekering uit komt; bezwaar indienen lijkt me altijd de moeite waard.

Mvg - Sjaak

Leendert, 25-05-2014
Als ik parkeer naast een uitrit, bijvoorbeeld een garagepad, hoeveel ruimte moet ik dan tussen mijn auto en de uitrit vrijhouden? Als ik mijn auto klem tegen de uitrit parkeer, dan maak ik het moeilijk voor de gene die de uitrit af wil draaien. Vooral bij smalle wegen. Ik was daarom van mening, dat je ten minste één meter van de uitrit af moest parkeren maar ik kan dit op internet nergens duidelijk vinden. Mijn vraag is dus, hoeveel ruimte moet ik naast een uitrit (garagepad) vrijhouden als ik mijn auto wil parkeren? Reactie infoteur, 25-05-2014
Beste Leendert,

In het RVV 1990 is in artikel 24 alleen beschreven dat er voor een uitrit of inrit niet geparkeerd mag worden (zelfs de eigen uitrit niet). Dit in tegenstelling tot parkeren rondom kruispunten, oversteekplaatsen of VOP's (5 meter).
Verder geeft u zelf -binnen uw wijze van handelen- eigenlijk het antwoord al. Door bij het parkeren rekening te houden met de doorgang die anderen hebben en daardoor anderen de gelegenheid te geven de inrit / uitrit te rijden.
Niet alles kan voor 100% geregeld worden omdat de situaties onderling te zeer kunnen verschillen. Ooit is in het verleden de slogan "geef uw verstand voorrang" bedacht, die eigenlijk op vele verkeerssituaties van toepassing zou kunnen zijn.

Mvg - Sjaak

Frans, 10-05-2014
Mijn uitritvergunning van mijn garage begint op een onverhard weg die breder is dan de garage. Pas na 150 meter kom ik uit op een verharde weg, waar de uitrit goed is aangegeven. Op deze onverharde weg staan her en der auto's geparkeerd waardoor ik moet zigzaggen om bij de verharde weg te komen. Is het parkeren op deze onverharde weg toegestaan? Reactie infoteur, 10-05-2014
Beste Frans,

Voor een uitrit mag niet geparkeerd worden. Het lijkt me niet duidelijk of er sprake is van een uitrit (150 mtr.)
Als er geen parkeerverbod of stopverbod geldt voor de betreffende (openbare) weg, mag daar geparkeerd worden.
Is het een eigen weg, dan is afsluiting door middel van een hek o.i.d. mogelijk de oplossing. De afwerking / bestrating van de weg maakt niet uit, anders dan waar het in jouw geval het verlenen van voorrang aan bestuurders op de kruisende weg betreft.

Mvg - Sjaak

Mvg - Sjaak

Marcel, 24-11-2013
Midden in de woon wijk ligt een op/afrit voor scoot mobiel/ fiets. auto's parkeren daar voor of net zo dat je er net wel of net niet je oprit kan gebruiken. de vraag is hoeveel meter moet men vrij houden weerszijde van de op /afrit om te parkeren?

b.v.d. marcel Reactie infoteur, 25-11-2013
Beste Marcel,

Bij een kruispunt wordt een exacte afstand omschreven; namelijk 5 meter. Bij een inrit/uitrit is dit niet het geval, maar geldt wel dat je hier niet mag parkeren. Dus… hier geldt de gehele breedte van de uitrit/inrit.
Zie ten aanzien van parkeren onder andere artikel 24:
http://www.autorij-instructie.nl/2011/12/rvv-1990-tekst-en-regelgeving/

Mvg - Sjaak

Frank, 29-01-2013
Net ruzie gehad met een buschauffeur die bijna tegen mijn auto aanreed. Ik nam voorrang terwijl ik daar geen recht op had. Ik kwam uit een zeer onduidelijke uitrit bij ons in de wijk. Kan dat met die in-en uitritten niet beter worden geregeld? Maak van mijn part de in- en uitriten pimpelpaars ( lelijke kleur overigens ), als het maar voor iedereen DUIDELIJK wordt. Reactie infoteur, 30-01-2013
Beste Frank,

Inritten zijn nogal eens onduidelijk aangelegd. Er zijn richtlijnen voor die door het CROW zijn opgesteld. Helaas zijn dit "slechts" richtlijnen.
Het beste advies is dan ook: bij twijfelen handelen alsof het een uitrit betreft.
Alleen een kleur zou voor mensen met een visuele beperking en/of kleurenblindheid weer andere problemen op kunnen roepen. (combinatie misschien?)

Mvg - Sjaak

J. Dooren, 02-04-2012
Ik ben woonachtig in de gemeente Ouderkerk a/d IJssel en in het bezit van een garage. Het komt regelmatig voor dat er voor de garage ander voertuigen geparkeerd staan, waardoor ik niet uit of in de garage kan. Bestaat er een mogelijkheid om hier iets aan te doen. Ik heb reeds een gesprek met de wijkagent gehad, echter zonder resultaat. Reactie infoteur, 02-04-2012
Beste John,

Voor een in- of uitrit mag niet geparkeerd worden. Dit staat in het RVV beschreven.
Dit betekent dat je theoretisch ook zelf niet voor je eigen inrit mag parkeren.
Mogelijkheden zijn om de bewuste parkeerders hierop aan te spreken, of (inderdaad) de wijkagent te vragen actie te ondernemen. Ik vrees alleen dat dit de prioriteit van de wijkagent niet heeft.
Alternatief is om een bordje "verboden te parkeren" of "wegsleepregeling" op te hangen. alhoewel dit zonder de steun van derden mogelijk niet het beoogde effect zal hebben.
Zie o.a.: http://www.informatiebord.nl/productgroep/9/eigen-terrein/?gclid=CNvXsY3Vlq8CFcyGDgodP2X7xQ

Mvg - Sjaak

J. H. Hoekstra, 16-02-2012
Mij is na lezing nog steeds niet duidelijk of men aan verkeer dat van rechts komt uit bijv. een woonwijk, zie plaatje 3, voorrang moet geven. De fietsers komen in dat plaatje uit een zijstraat die de kenmerken heeft van een uitritconstructie, maar het betreft geen uitrit van een gebouw of besloten erf. Moet een (goed uitgevoerde) uitritconstructie dan gelijkgesteld worden aan een uitrit? Volgens mij wordt dat bedoeld, maar niet gezegd. Reactie infoteur, 17-02-2012
Beste J.,

Een uitrit kan zowel op een kruispunt als een ontsluiting bij een woning of bedrijf aangelegd zijn.
Plaatje 3 geeft een correct aangelegde uitrit aan, waarbij je als bestuurder al het overige verkeer vóór moet laten gaan. Zowel bestuurders als voetgangers van rechts en links en -bij rechtdoor gaan- eventueel verkeer aan de overzijde als dat géén uitrit is.

Mvg - Sjaak

Siem, 20-10-2010
Hey had een vraagje ik heb moeite met het herkennen van zijstraten van recht met name parkeerplaatsen op bedrijfstereinen hebben hun nou voorrang ofniet een uitrit is doorlopend troiter met verlaagd stoeprand.
of kan je het zien van materiaal/kleur parkeerplaats naar de doorgaande weg gr siem Reactie infoteur, 20-10-2010
Beste Siem,

Het probleem rondom de herkenbaarheid geldt voor velen, vandaar het artikel, gebaseerd op de richtlijnen van het CROW.
Enerzijds komt dit omdat uitritten niet uniform worden aangelegd, andezijds omdat veel (oudere) verkeersdeelnemers niet zijn opgeleid met het fenomeen uitrit (of inrit).
Met de foto's binnnen het artikel heb ik de verscheidenheid aan willen geven, alhoewel ik de beperking er van inzie.
Mijn advies zou zijn: bij twijfel, zoek oogkontakt met de andere bestuurder, en geef indien er geen duidelijkheid over de contructie bestaat bestuurders van rechts voorrang.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 01-05-2018
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.