Verkeer - Ergernissen in het Verkeer - Top 10

Verkeer - Ergernissen in het Verkeer - Top 10 Top 10 - Ergernis in het Verkeer. Waar erger jij je het meeste aan; onnodig links rijden of bumperkleven? Raak je het meest gefrustreerd door automobilisten die te langzaam rijden of zij die hun richtingaanwijzer niet goed gebruiken? Komen jouw ergernissen overeen met de top 10? In dit artikel alle ergernissen op een rijtje plus een toelichting c.q. de gevaren die hier mogelijk uit voort kunnen vloeien

Top Tien Ergernissen in het verkeer

Voor de hoogte van de boetes die aan het begaan van verkeersovertredingen in het verkeer verbonden zijn, kan je de special Boetes en overtredingen 2015 raadplegen. Dit betreffen overtredingen die nog via de wet Mulder worden afgehandeld (relatief kleine overtredingen)
 1. Bumperklevers
 2. Agressief Rijden
 3. Rijden met alcohol en/of drugs op
 4. Geen richting aangeven
 5. Onnodig links rijden
 6. Te hard rijden binnen de bebouwde kom
 7. Op het laatste moment ritsen
 8. Rechts inhalen
 9. Zondagsrijders
 10. Drempels


Top Tien Ergernissen in het verkeer 2009 – 2010

 1. Bumperkleven
 2. Alcohol- en drugsvrij achter het stuur
 3. Agressief rijgedrag
 4. Onnodig links rijden
 5. Hinderlijk langzaam rijden
 6. Langdurige inhaalmanoeuvres
 7. Hinder bij in- en uitvoegen
 8. File voorbijrijden over vluchtstrook
 9. Hinderen bij wisselen rijstrook
 10. Onjuist gebruik richtingaanwijzer


Top 10 Ergernissen in het Verkeer 2008 - 2009

We zijn als weggebruikers in Nederland standvastig waar het de ergernissen in het dagelijks verkeer betreft. De Top 10-ergernissen in het verkeer verandert in de loop der jaren niet of nauwelijks. Kijk in onderstaande lijst of jouw ergernissen in het verkeer overeenstemmen met die van de meeste Nederlanders. De vermelde boetes zijn vastgesteld per april 2009.

Onnodig links rijden 1

Boete: 90 euro
Onnodig links rijden. De algemene regel is: plaats van de bestuurder op de weg is rechts. Of inhalen geschiedt links (er zijn enkele uitzonderingen). Onnodig links rijden voedt de kans rechts ingehaald te worden. Daarbij is het mogelijk dat je net in de ‘dode hoek’ van het links rijdende voertuig rijdt op het moment dat de bestuurder besluit toch naar rechts te gaan. In deze situaties kan dit levensgevaarlijke gevolgen hebben. Uiteindelijk voedt het ook punt 2, als anderen zich genoodzaakt voelen hun ongenoegen kenbaar te maken.

Onvoldoende afstand houden 2

Boete tot 80 km/u: 180 euro
Boete 81 km/u tot en met 100 km/u > 3 meter onderlinge afstand: 260 euro
Dagvaarding/voorstel boetebedrag bij:
101-120 km > 3 meter onderlinge afstand: 380 euro
101-120 km < 3 meter onderlinge afstand: 480 euro

Bumperkleven. Meest bekend is bumperkleven. De stelregel is een volgafstand van 2 seconden aan te houden. Je hebt minimaal één seconde nodig om te reageren op een verkeerssituatie, waardoor je nog maar één seconde over hebt om te handelen. Wil je binnen één seconde nog iets kunnen doen, dan moeten de condities (niet vermoeid, droog wegdek, technisch goed voertuig etc.) wel heel gunstig zijn. Maak dus altijd van die 2 seconden minimaal 3 à 4 seconden, dan heb je tijd genoeg om op gevaarlijke situaties vóór de auto adequaat te reageren. Tevens geeft dit je ook nog de tijd om rekening te houden met het (rem)gedrag van bestuurders achter je, zodat jij je remgedrag daar op af kunt stemmen. Bij oplettendheid en een volgafstand van 3 à 4 seconden, is de kans dat je slachtoffer wordt bij bijvoorbeeld een aanrijding of kettingbotsing heel erg klein. Je hebt jezelf namelijk een veilige ‘buffer’ verschaft rondom de auto.

Te lage snelheid 3

Eventuele boete volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet zegt dat het verboden is om zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Te langzaam rijden. Minimum snelheden kent de wet eigenlijk niet; wel word je geacht vlot en vloeiend met de verkeersstroom mee te rijden, zodat je anderen in het verkeer niet hindert. Hierbij de -ter plaatse geldende- maximum snelheid wel in acht nemen. Te langzaam rijden leidt tot irritatie bij andere bestuurders en kan -als reactie hierop- resulteren in roekeloos weggedrag van deze bestuurders. Vooral op autowegen en autosnelwegen zal dit voorkomen. Deze wegen zijn bedoeld voor: bestuurders van motorvoertuigen die harder kunnen en mogen rijden dan 50 (autoweg) en 60 (autosnelweg).

Onjuiste verlichting voeren 4

Boete: 90 euro
Verkeerde verlichting. De aanwezigheid van verlichting op voertuigen heeft mede tot doel deze zichtbaar en herkenbaar te maken. Bij het onjuist voeren van verlichting kan dit tot verwarring leiden en tot het verkeerd inschatten van het voertuig (b.v. motor of auto). Het onjuist voeren van grootlicht leidt tot verblinding en dat van mistacherlicht tot een hinderlijke reflectie (zeker bij een nat wegdek) of kan gezien worden als remmen, wat weer onnodige reacties kan geven.

Inhalende vrachtauto’s 5

Boete: 150 euro
Inhalende vrachtwagens. De snelheidsverschillen tussen vrachtauto’s onderling zijn vaak klein, waardoor een inhaalaktie vrij veel tijd kan vergen. Dit leidt weer tot irritaties en onbegrip van andere bestuurders. Daarnaast gebruiken vrachtwagenchauffeurs hun richtingaanwijzer vaak dwingend bij een zijdelingse verplaatsing, waarbij je maar moet afwachten of zij hun plek ‘claimen’ of de verplaatsing direct inzetten. Dit geeft twijfel en onrust. Toch wil ik het gedrag van de vrachtwagenchauffeurs enigszins nuanceren. Een vrachtauto breng je niet zo maar even op snelheid of zomaar tot stilstand. Chauffeurs rijden vaak op tijd en 'tijd is geld'. Het dwingend gebruik van de richtingaanwijzer is –gezien de drukte op de weg- niet altijd te voorkomen. Probeer –als het kan- in de buitenspiegels van de vrachtauto te beoordelen wat de chauffeur doet of kan gaan doen. Houd rekening met de mogelijkheid van een zijdelingse verplaatsing en probeer je uitwijkmogelijkheden –op voorhand- in te schatten. Besef dat een vrachtauto een (zeer) grote ‘dode hoek’ heeft. Rekening houden met elkaar helpt!

Richtingaanwijzer niet of onjuist gebruiken 6

Boete: 60 euro
Gebruik richtingaanwijzer. Bij goed gebruik volgt op een teken met de richtingaanwijzer altijd een aktie. Zo gebruik je de richtingaanwijzer onder andere bij afslaan, invoegen, inhalen etc. Door tijdig en op de juiste wijze richting aan te geven, hebben overige weggebruikers een indicatie van wat jij gaat doen. Ze kunnen jouw gedrag als het ware voorspellen en daar hun handelen op afstemmen. Dit komt uiteindelijk de veiligheid en de doorstroming ten goede. Ga maar eens na hoe vervelend het is om –voor niets- te wachten op een bestuurder, omdat hij of zij geen richting aangeeft bij het afslaan of het verlaten van een rotonde.

Rechts inhalen 7

Boete: 150 euro
Rechts inhalen. Zie punt 1: onnodig links rijden. Feitelijk is het één een (on)logisch gevolg van het ander.

Geen ruimte geven aan in- of uitvoeger, of onjuist in- of uitvoegen 8

Boete: 150 euro
In en uitvoegen. Hierbij is het –in de beleving van de andere bestuurders- van belang hoe het gedrag van de in- of uitvoeger ervaren wordt. Geef je de indruk nog even snel vóór te willen, dan zal men niet snel bereid zijn je voor te laten gaan. Doe je het netjes, tijdig en laat je duidelijk zien wat je wilt, dan zal men je er over het algemeen gewoon tussen laten. Het komt te vaak voor dat iemand zijn of haar auto er nog even tussen drukt. De tijdswinst die men hiermee denkt te behalen is minimaal. Sterker nog: vaak is dit de oorzaak van het ontstaan van een file, waardoor de vermeende tijdswinst alleen maar teniet wordt gedaan en irritaties laat ontstaan.

Afwijkend gedrag door alcohol of drugs (medicijnen) 9

Boete:--------- personenauto - vrachtauto
0,54 - 0,80 promille 250 euro - 350 euro
0,81 - 1,00 promille 350 euro - 450 euro
1,01 - 1,15 promille 450 euro - 550 euro
1,16 - 1,30 promille 550 euro Individuele beoordeling OM

Alcohol en drugs horen niet in het verkeer thuis. Het onder invloed besturen van een auto is een misdrijf. Op de rijvaardigheid heeft het gebruik van alcohol de volgende negatieve invloeden:
 • Leidt tot zelfoverschatting
 • De waarneming wordt slechter
 • De reactiesnelheid neemt af
 • Leidt tot verminderde concentratie
 • Verminderde motoriek (controle over je eigen lichaam en handelen)

Ook drugs hebben een (negatieve) invloed op je denken en handelen. Globaal kun je ze in drie groepen indelen, namelijk:
 • Verdovende middelen (heroïne, methadon)
 • Stimulerende middelen (speed, XTC)
 • Bewustzijnsveranderende middelen (hasj)

Neem ook met medicijnen de nodige voorzichtigheid in acht. Lees de bijsluiter en ga na wat de eventuele bijwerkingen zijn.

Te hard rijden bij wegwerkzaamheden 10

Boete: afhankelijk van de snelheidsovertreding
Te hard rijden. Zo er wegwerkzaamheden zijn, leidt dit altijd tot een veranderde verkeerssituatie ter plaatse. Wegwerkzaamheden worden uitgevoerd om een oude situatie te veranderen en/of verbeteren. Meestal komt dit uiteindelijk de doorstroming en dus de automobilist ten goede. Dat dit voor (tijdelijke) overlast zorgt, is niet te vermijden. De matiging van de snelheid is bedoeld om de wegwerkers of het bouwverkeer veiligheid te bieden en dus zeker niet onbelangrijk. Wel is het vaak zo dat (tijdelijke) verkeerstekens blijven staan na afronding van de werkzaamheden, waardoor de noodzaak niet meer begrepen wordt.Wat moet je weten bij deelname aan het verkeer - verkeersdeelname

In het verkeer kennen we vele regels en gedragscodes die iedereen moet kennen en volgen. De verkeersborden (inclusief gevaarherkenning en voorbeelden van verkeersinzicht) in Nederland en de verklaring hiervan vind je in de special "verkeersborden". Maar wat nu zijn de gevolgen bij gebruik van te veel alcohol in het verkeer, hoe moet je handelen bij te water geraken met de auto, hoe belaad je de aanhanger, of hoe gaat de belijning op de Nederlandse wegen eruit zien....en meer? In de special ---Verkeersdeelname - Wat moet je weten--- vind je vele artikelen die ingaan op dit soort zaken en waar je als automobilist dagelijks mee te maken kunt krijgen. Lees de artikelen én draag bij aan de veiligheid voor jezelf en voor andere weggebruikers!

Lees verder

© 2007 - 2020 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
In Engeland rijden ze links!In Engeland rijden ze links!In Engeland rijdt men links. Waarom? Omdat die rare vastelanders besloten om rechts te rijden. Niet de Britten veranderd…
Hoe kun je een verkeersongeluk voorkomen?Hoe kun je een verkeersongeluk voorkomen?Piepende banden, brekend glas en gillende mensen. Dit zijn de dingen die men ervaart, wanneer je betrokken raakt bij een…
Ergernissen op rotondes tussen automobilisten en fietsersErgernissen op rotondes tussen automobilisten en fietsersNog steeds worden veel kruisingen vervangen door rotondes. Een rotonde bespaart ten opzichte van het kruispunt veel onde…

Regels Rotonde Rijden - Richting aangeven en afslaanRegels Rotonde Rijden - Richting aangeven en afslaanRijden, gedrag en richting aangeven op de meeste rotondes. Een rotonde moet je in je benadering beschouwen als een norma…
Straatje keren of steken - Bijzondere verrichtingStraatje keren of steken - Bijzondere verrichtingDe bijzondere verrichting 'straatje keren' zal het meest bekend zijn. Officieel spreek je van 'keren door middel van ste…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie
 • Openbaar Ministerie
 • Eileen

Reageer op het artikel "Verkeer - Ergernissen in het Verkeer - Top 10"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

S. Postmus, 27-08-2015 09:02 #7
Een grote ergernis voor mij is het gebruik van de plek voor een pomp bij een benzinepomp als parkeerplaats. Zelfs op drukke momenten worden daar auto's neergezet of blijven lang staan -als er al getankt- is voor uitgebreide pauzes. Ik kan mij voorstellen dat het voor pomphouders moeilijk is om daar opmerkingen over te maken richting hun klant. Het zou goed zijn als iedereen de plek voor de pomp alleen gebruikt om te tanken en voor pauzes, (kleine) boodschappen de auto op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen neer te zetten.

C. Willems, 29-10-2014 09:00 #6
In België wordt de rechter rijbaan nauwelijks gebruikt. Alleen vrachtauto's bemannen deze rijbaan. Personenauto's die vrachtauto's passeren blijven op de middenbaan rijden. De E411 b.v. zou daarom net zo goed een tweebaansweg kunnen zijn. Rechts inhalen is vaak onvermijdelijk, omdat er op de linkerbaan auto's rijden die de trage middenbaan rijders aan het passeren zijn. In Nederland doet zich dat fenomeen ook voor, maar minder dan in België. Ook het van rijbaan wisselen zonder te kijken (richtingaanwijzer uit en gaan!) is 'normaal'. Zou het een idee zijn om dit soort levensgevaarlijke en hoogst irritante rijgedrag d.m.v. t.v.spotjes onder de aandacht van de automobilist te brengen? En vrachtauto's zouden elkaar sowieso nooit moeten passeren. Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste Willems,

Als aanvulling op je vorige reactie: er wordt echt voldoende aandacht besteed aan de regelgeving en het gewenst / vereist / sociaal verkeersgedrag, maar als bestuurders zich hier -na behalen van het rijbewijs- niet aan houden wordt het een lastig verhaal. Mensen blijven kennelijk mensen én de pakkans is uiterst gering.

Wat mijn inziens ook een rol speelt is dat in de auto op de weg iedere vorm van hiërarchie wegvalt, die in het dagelijks leven de verhoudingen en de structuur bepaalt.
"Ieder is gelijk".

Enkele verkeersregels zijn in de loop van de jaren wellicht iets aangepast / aangescherpt, maar de basis is al decennia gelijk. Eenieder zal op de hoogte moeten / kunnen zijn van het voorkomen van de ergernissen die je in beide reactie uit; daar is geen excuus voor.

Mvg - Sjaak

Willem Miggelbrink, 10-11-2011 23:48 #5
Nummer 1 in de tiop-tien: KIJKERSFILES. De afgelopen 2 weken 3 keer bijna een uur vertraging opgelopen door een kijkersfile. ZET HIER EEN AGENT BIJ, DIE BIJ ELKE AUTO, DIE NIET OPSCHIET EN ZIT TE KIJKEN, EEN BOETE UITDEELT VAN € 100,00.
Nummer 2: Die hufters, die tot op het laatste moment op de linkerbaan zitten en dan bij de afslag van de snelweg (dus bij het begin van de afslag) hun kar naar de afrit knallen. Het merk van de auto en type chauffeur mag genoeg bekend zijn. Ga toch op tijd naar de rechterbaan, op zijn laatst bij de 600-meteraanduiding.
Nummer 3: Op de afrit van de snelweg lekker veel ruimte houden op je voorganger. Hierdoor moeten andere weggebruikers al op de vluchtstrook gaan rijden om de afslag te kunnen nemen. Dan heb ik het nog niet over die klojos, die dan plotseling toch weer de snelweg opschieten om de volgende afslag te nemen en terug te komen over de andere rijbaan. Sluit op de afriit aan op je voorganger.
Nummer 4: Ik houd voldoende afstand tot mijn voorganger. Bij een file (met name op de A50 Eindhoven-Oss), die ik dagelijks rijd stopt het verkeer regelmatig op. Ik rem af en zet de alarmlichten aan om het achteropkomende verkeer te waarschuwebn. Of je nu op de linker- of de rechterbaan zit, ze komen je voorbij stuiven of het niks is en dan moeten ze vol in de ijzers. HE SLIMMERIKKEN, HEB IK DIE ALARMLICHTEN VOOR DE KAT ZIJN VIOLEN AAN?
Nummer 5: Slechte/defecte verlichting. Ik heb het niet gezien is geen excuus. We staan allemaal wel eens voor een stoplicht of in een file. Kijk dan eens op de achterkant van je voorligger, om te zien of je lampen nog wel werken. Kost niks, is geen moeite, maar ga dan wel naar een tankstation of een garage om de defecte lamp te vervangen.
Nummer 6: Al die amateur-wielrenners, die denken dat ze Eddie Merckx zijn. Wij zijn aan het racen, dus alles moet maar aan de kant. Treffend voorbeeld: Bij een verkeerslicht heb ik groen en van links komen wielrenners. Ze scheuren gewoon door, dus door rood, terwijl ik (als verkeer van rechts) voorrang heb. Volegnde keer pech, ik (nood)stop niet meer.
Nummer 7: Bumperkleven. Ik maak het dagelijks mee, ze zitten op je kont te duwen bij 80-110-120 kilometer/uur. Komt er dan de mogelijkheid tot gasgeven, (en dan bedoel ik ook gasgeven tot 140 km/uur) dan zie je ze niet meer. Houd dan ook eerder afstand.
Nummer 8: Geen richting aangeven bij het wisselen van rijstrook of op een rotonde. In de Achterhoek zeggen ze: Hiet zakt mien de boks vanaf. Wat kost dit nu voor moeite, doen we aan energiebesparing of wat? Het kost toch geen moeite om dat handeltje om te zetten>?.
Nummer 9: Het steeds wisselen van rijbaan bij een file op de snelweg. Ik moet opschieten, ik heb een drukke baan, ik ben manager, dus dan kan ik dat wel maken. MOOI NIET! Door het steeds wisselen van baan ontstaan alleen maar gevaarlijke situaties.
Nummer 10: (Moet eigenlijk veel hoger staan in de top tien en het zijn meerdere items) Bellen onder het rijden, vaak ook nog met een sigaretje aan. Geen rekening houden met andere weggebruikers (iedereen kan een foutje maken), nog even gas geven bij een verkeersremmende maatregel (waar een kant voorrang heeft op de andere), fietser/brommers/scooters, die mar doen wat ze willen (en ook nog denken, dat ze hel volste recht hebben!?.

Zelf denk ik, dat ik een goede chauffeur ben. Ik ben niet te beroerd om een voetganger/oudere/invalide/gehandicapte of welke andere verkeersdeelnemer dan ook voorrang te verlenen. Mijn enige minpunt is mijn rechtervoet, deze staat nogal eens stevig op het gaspedaal, dus rijd ik te snel. Het zij dan maar zo.

Laten we eens beter op ons eigen weggedrag letten, die middelvinger blijft weg, geef een ander eens voorrang of laat hem invoegen, zeker een vrachtwagen op een invoegstrook. Een goede tip: op een kruising, waar een vrachtwagen bijna niet over kan, blokkeer of het achteropkomende verkeer, zodat de vrachtwagen de weg kan opdraaien. De meeste chauffeurs belonen je met een toeterconcert, waar je blij van wordt. Bedenk wel, dat zij je dagelijkse boodschappen naar de supermarkt brengen en wie weet wat nog meer.

R. van Kemenade, 19-08-2011 16:28 #4
Mijn nummer 1 staat er ook niet bij: Geluidsoverlast van motoren, scooters, brommers en auto's zonder fatsoenlijke demper. Hoe ze de sfeer verpesten op het terras, in je tuin, en zelfs in je eigen woonkamer.
"Loud pipes save lives"? Aangetoond is dat herrieschoppers juist vaker betrokken zijn zijn bij aanrijdingen. Of hun houding stinkt, of minder mensen zijn bereid voor ze te remmen als ze de fout in gaan. Spuit je motor oranje, of draag oranje kleding als je gezien wilt worden! Dat werkt namelijk wel.

Bert H., 03-06-2011 17:26 #3
Vreemd dat de voor mij ergernis nr1 nooit ergens wordt vermeld;
Voorkruipende motorrijders, dat het gedoogd wordt bij een file op de snelweg kan ik nog iets mee leven, maar overal te pas en te onpas inhalen als er een rij wachtenden voor een verkeerslicht, brug of spoorwegovergang staan is een kwalijke zaak, wacht op je beurt motorrijder, al veel te vaak heb ik een extra keer op groen moeten wachten, er komt een moment dat ik hetzelfde met mijn auto ga doen.

Don Quichot, 12-03-2011 11:05 #2
Mijn grootste ergernis is de torenhoge boetes die tegnwoordig worden uitgedeeld, boetes die niet in verhouding staan voor de misstap die is gepleegd.

K. Schoemaker, 26-02-2011 13:59 #1
Ik ben 57 jaar en rij sinds mijn 18 e motor en auto, maar heb niet alle verkeerskennis in pacht. Echter zie ik de opmerking en ergenis mbt slechte of geen verlichten niet terug in uw opsomming. Dit vind ik erg vreemd, want hoevaak wordt men niet verblind doorverkeerd afgestelde koplampen, zeker nu met de verbeterde types lampen. Mag of kan de politie daar niet beter op controleren. Reactie infoteur, 26-02-2011
Beste K,

Het is mijn opsomming niet, maar de uitkomst van een onderzoek dat ieder jaar gehouden wordt.
Kennelijk scoort slechte verlichting niet voldoende om in de top tien te komen, alhoewel dit natuurlijk wel ergerlijk kan zijn.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 30-05-2015
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 7
Schrijf mee!