Ergernissen op rotondes tussen automobilisten en fietsers

Ergernissen op rotondes tussen automobilisten en fietsers Nog steeds worden veel kruisingen vervangen door rotondes. Een rotonde bespaart ten opzichte van het kruispunt veel onderhoudskosten, onder andere door het ontbreken van dure verkeerslichten. Rotondes bevorderen bovendien de doorstroom van het verkeer en verminderen de uitstoot. Toch hebben rotondes ook nadelen. Vaak ontstaan er irritaties tussen automobilisten en fietsers. Met name fietsverkeer dat op de rotonde blijft rijden krijgt niet altijd voorrang, en automobilisten storen zich op hun beurt aan fietsers die geen richting aangeven. Een overzicht van de meest voorkomende ergernissen plus een advies.

Ergernissen van automobilisten op rotondes waar zowel auto als fietser voorrang hebben

Dé irritatie bij uitstek van de automobilist is de fietser die de rotonde (ook wel minirotonde genoemd) verlaat en geen richting aangeeft. De automobilist stopt netjes, omdat deze denkt dat de fietser de rotonde niet wil verlaten. En dan ziet de automobilist dat de fietser alsnog naar rechts gaat en de rotonde verlaat. Als deze fietser wél richting had aangegeven, zoals het moet, dan had de automobilist in een vloeiende beweging de rotonde vlot kunnen verlaten. Nu moet deze auto afremmen, stoppen, en weer opschakelen. Overigens is elke automobilist een fietser voor eeuwig dankbaar als deze wél een hand uitsteekt.

Als gevolg van het vaak geen richting aangeven door fietsers op de rotonde kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Sommige automobilisten kunnen misschien verkeerde inschattingen gaan maken en denken dat een fietser rechts afslaat zonder een hand uit te steken. Met vervelende gevolgen. Een andere irritatie van automobilisten bestaat uit fietsers die geen licht hebben in het donker. Ook op rotondes is dit voor de automobilist zéér vervelend.

Een situatie die ook veel verwarring in de hand werkt bestaat uit fietsers die hun arm naar links uitsteken, om zo aan te geven dat ze op de rotonde willen blijven. Dit is op zich wel heel duidelijk en het is begrijpelijk dat fietsers dit doen, maar het is niet volgens de verkeersregels. Een volgende keer denkt een automobilist misschien bij een fietser die geen hand naar links uitsteekt dat die de rotonde gaat verlaten. Verwarrend!

Ergernissen van automobilisten op rotondes waar alleen de auto voorrang heeft

Met name buiten de bebouwde kom zijn er rotondes waar de fietser op de rotonde géén voorrang heeft. Een fietser die op zo'n rotonde rechtdoor rijdt, terwijl deze in dit geval geen voorrang had kan voor veel ergernis bij de automobilist zorgen. En ook op dit soort rotondes zijn fietsers zonder licht in het donker een bron van ergernis.

Ergernissen van fietsers op rotondes waar zowel auto als fietser voorrang hebben

Dé ergernis van de fietser bij uitstek is de automobilist die er al te gemakkelijk vanuit gaat dat een fietser rechts gaat afslaan in plaats van op de rotonde blijft rijden. Een rechts afslaande auto op de rotonde kan zo makkelijk tegen een fietser aanrijden. Er heeft al menig fietser stevig in de remmen moeten knijpen om een aanrijding te voorkomen!

Ook oprijdende automobilisten hebben soms de gewoonte om nog even snel voor de fietser (die op de rotonde rijdt en dus voorrang heeft) langs te duiken en de rotonde op te rijden. Ook hier moet de fietser vaak weer in de remmen knijpen. De Fietsersbond omschrijft het op hun website als volgt: “Vooral oprijdende automobilisten maken er wel eens een wedstrijd met de fietser van: wie het hardste en het meest vastberaden doorrijdt krijgt voorrang.” Het recht van de sterkste lijkt hier helaas te gelden.

Uit onderzoek onder fietsers van dezelfde Fietsersbond blijkt bij nieuw aangelegde rotondes in de wijk Vleuten- De Meern het volgende:
  • 23% van de fietsers krijgt op rotondes altijd voorrang.
  • 59% van de fietsers krijgt meestal voorrang.
  • 17% van de fietsers krijgt soms voorrang.
  • 2% van de fietsers krijgt nooit voorrang.
  • 19% van de fietsers meldt dat zij niet altijd de voorrang krijgen waar ze recht op hebben.

Een andere irritatie van de fietser doet zich vaak voor op rotondes waar fietspaden met twee richtingen zijn aangelegd. Voor de automobilist is die situatie extra onoverzichtelijk, maar deze heeft het rijbewijs niet voor niets. Het is hier duidelijk de taak van de automobilist om goed de borden op de toevoerstrook te lezen en zowel naar links als naar rechts te kijken. Ook hier heeft al menig fietser een duik moeten maken om een aanrijding te voorkomen.

Een bijzondere situatie doet zich voor als een fietser, die naar rechts afslaat en de rotonde wil verlaten, netjes de arm en hand uitsteekt. De auto die aan de linkerkant van de fietser rijdt ziet soms niet goed dat de fietser richting aangeeft. Gevolg: de automobilist, die ook rechts wil afslaan, remt voor de zekerheid alsnog, ziet vervolgens de fietser rechts afslaan en denkt dat de fietser geen richting heeft aangegeven. Zowel de fietser als automobilist zijn in dit geval van goede wil, maar de soms slechte zichtbaarheid op een rotonde werkt verwarrend.

Ergernissen van fietsers op rotondes waar alleen de auto voorrang heeft

Ook op rotondes waar de fietser op de rotonde geen voorrang heeft gaat het vaak mis. Automobilisten die rechts afslaan hebben voorrang, maar vergeten wel eens om richting aan te geven. Voor fietsers is het dan flink schrikken als ze op de rotonde rechtdoor willen rijden en ineens merken dat een auto rechts afslaat.

Advies aan de betrokken bestuurders op de rotondes

Advies aan automobilisten

Het is inderdaad erg vervelend als een fietser voor de zoveelste keer alweer geen hand uitsteekt en toch de rotonde verlaat. Maar er kan ook nog wat anders aan de hand zijn. Fietsers kunnen met volle boodschappentassen vaak moeite hebben om de bocht uit te sturen en ook nog eens een hand uit te steken. Voor hen is het dan kiezen uit twee “kwaden”. Het kan ook zijn dat je als automobilist niet zag dat de fietser even met een hand de richting aangaf. Je zat namelijk in de binnenbocht en daardoor is een uitgestoken hand van een fietser niet altijd goed te zien. Dus er hoeft bij de fietser niet altijd sprake te zijn van onwil. Het beste kun je als automobilist maar even over je ergernis heen stappen. De volgende keer steekt een fietser wel weer netjes een hand uit.

Het advies aan automobilisten is in elk geval om altijd de richtingaanwijzer aan te zetten wanneer de rotonde wordt verlaten (dit is uiteraard ook verplicht). Dit is niet alleen erg fijn voor fietsers, maar ook voor autoverkeer dat de rotonde op wil rijden. Bij twijfel of een fietser op de rotonde wil blijven of de rotonde wil verlaten dient de automobilist altijd te stoppen. Daarnaast; matig je snelheid op een rotonde.

Advies aan fietsers

Het is absoluut zeer vervelend wanneer automobilisten het recht van de sterkste lijken op te eisen en voor jou langs een rotonde oprijden, of zonder op jou te letten de rotonde verlaten. Het beste is om goede remmen op je fiets te hebben en voor de zekerheid de remmen altijd in de aanslag te hebben. Vooral als er sprake is van fietspaden in twee richtingen is het voor een fietser verstandig om ervan uit te gaan dat een auto jou niet altijd ziet.

Het advies aan fietsers is in elk geval om bij het verlaten van de rotonde altijd richting aan te geven. Ook op rotondes waarop jij als fietser geen voorrang hebt is het voor automobilisten toch fijn als ze kunnen zien welke richting je opgaat. En dan de verlichting; twee lampjes kosten niets, repareer je verlichting en je maakt een hoop automobilisten blij.

Gezamenlijk advies aan automobilisten en fietsers

In het algemeen staat de fietser altijd voorop! En terecht. Die is het meest kwetsbaar van de twee. Bij twijfel behoort de auto altijd te stoppen en te kijken wat de fietser gaat doen. Het mag niet zo zijn dat automobilisten het recht van de sterkste en snelste opeisen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor fietsers met een zogenaamde sportieve rijstijl (ook fietsers zijn er soms goed in het recht van de sterkste op te eisen, bijvoorbeeld ten opzichte van voetgangers).

Dus houdt rekening met elkaar, en kijk elkaar aan, mocht er een keer een misverstand zijn waarin jij fout zat probeer je dan te verontschuldigen en rij dan niet achteloos door. En mocht je je een keer ergeren aan het gedrag van een ander bedenk dan dat dat gedrag niet altijd een gevolg van onwil hoeft te zijn. Er kunnen andere dingen meespelen zoals die zware boodschappen op de fiets. Het is ten allen tijde onze taak als verkeersdeelnemers en weggebruikers om ons op rotondes op een uiterst verstandige manier te gedragen.

De geschiedenis van de rotonde in Nederland

Rotondes zijn in Nederland vooral aangelegd om drukke kruispunten te vervangen. Dure verkeerslichten konden weg, dit scheelde in de onderhoudskosten. De eerste rotondes in Nederland waren groot van formaat en het oprijdend verkeer van rechts kreeg voorrang. Deze rotondes hebben als nadeel dat het verkeer op de rotonde vaak moet stoppen voor oprijdend verkeer. In de jaren tachtig werd een nieuw type rotonde ontworpen, de voorrangsregel werd gewijzigd en het autoverkeer op dit type rotondes kreeg voorrang. In tegenstelling tot de eerste rotondes stroomt het verkeer sneller door. En met name door de gewijzigde voorrangsregel konden rotondes opeens ook veel kleiner worden gemaakt; één rijstrook was vaak al voldoende. Dit was het begin van de minirotonde, die zeer geschikt bleek om in de bebouwde kom toe te passen.

De minirotonde

De auto’s op de nieuwe minirotonde kregen voorrang, maar de fietsers hadden dat nog niet (wel in het geval de fietsstrook niet gescheiden was, en aangegeven werd door een markering op het asfalt). Maar later, begin jaren negentig, kregen ook de fietsers voorrang. Dit was op zich heel mooi, maar het leidde ook tot een onoverzichtelijke hoeveelheid aan soorten rotondes. Om dat op te lossen is er in 1998 een richtlijn gekomen, de richtlijn “Eenheid in rotondes” opgesteld door het C.R.O.W. (dit is een kennisorganisatie voor onder andere verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte). Deze richtlijn schrijft voor dat binnen de bebouwde kom fietsers voorrang hebben op de rotonde en buiten de bebouwde kom niet. Helaas houden niet alle gemeentes zich altijd aan deze richtlijn. Dus ook binnen de bebouwde kom zijn er nog steeds veel rotondes waarop je als fietser geen voorrang hebt, en rechts afslaand of oprijdend autoverkeer voorrang moet verlenen. Dus fietsers, let goed op haaientanden, waarschuwingsborden en markeringen!
© 2014 - 2024 Blauwevinvis, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Regels Rotonde Rijden - Richting aangeven en afslaanRegels Rotonde Rijden - Richting aangeven en afslaanRijden, gedrag en richting aangeven op de meeste rotondes. Een rotonde moet je in je benadering beschouwen als een norma…
Ambulance of brandweer met sirene: wat moet je dan doen?Ambulance of brandweer met sirene: wat moet je dan doen?Veel mensen weten niet wat ze moeten doen als er een ambulance, brandweer of politiewagen langs scheurt die met sirene a…
Mag je een rouwstoet inhalen?Vroeger hadden mensen vaak nog respect voor een rouwstoet. Als dan een begrafenisoptocht langskwam met de lijkwagen voor…

Rijden bij ingevorderd rijbewijsRijden bij ingevorderd rijbewijsBij het invorderen van het rijbewijs door de politie wordt er vaak verteld dat je een misdrijf pleegt als je een voertui…
Automatische kentekenherkenningAutomatische kentekenherkenningAutomatische kentekenherkenning, ook wel automatische nummerplaatherkenning, is een videobewakingstechniek die optische…
Bronnen en referenties
  • http://www.fietsersbond.nl/de-feiten/verkeer-en-veiligheid/infrastructuur/rotondes/geschiedenis-van-rotondes#.VEuly1d-i_w
  • http://www.fietsersbond.nl/de-feiten/verkeer-en-veiligheid/infrastructuur/rotondes/fietsers-willen-voorrang-op-rotondes#.VEutl1d-i_w
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/CROW
Blauwevinvis (114 artikelen)
Laatste update: 02-05-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.