Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2020

Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2020 Boete of bekeuring bij te hard rijden, oftewel overschrijding van de maximum toegestane snelheid met de personenauto of lichte bedrijfsauto in Nederland voor 2020. De weergegeven boetebedragen gelden voor de snelheidsovertredingen in 2020 met de personenauto en alle andere motorvoertuigen op meer dan twee wielen, plus brommobielen. De opgelegde boetes zijn afzonderlijk weergegeven en afhankelijk van het soort weg waarop de snelheidsovertreding plaatsvindt; binnen de bebouwde kom, een erf of 30-km-zone en buiten de bebouwde, op autowegen en autosnelwegen. Het rijden met een te hoge toegestane snelheid op bedoelde wegen bij wegwerkzaamheden wordt met een hogere bekeuring beboet.

Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden 2020

Meer dan tachtig procent van alle verkeersboetes wordt uitgedeeld vanwege te hard rijden, oftewel voor snelheidsovertredingen.
De bedragen van de boetes -voor te hard rijden- die in de tabel zijn opgenomen, betreffen boetes die nog administratief via de Wet Mulder worden afgedaan. Een minimumbedrag bij het overschrijden van de maximum toegestane snelheid waarvoor u -via de Wet Mulder- beboet kunt worden bedraagt: vanaf 12 euro tot een maximum van 423 euro. Vermelde boetebedragen zijn na de wettelijk verplichte correctie op de gemeten snelheid en administratiekosten.

Vaststellen boetebedragen 2020

De boetebedragen voor snelheidsovertredingen zijn opgenomen voor snelheidsovertredingen van 1 tot en met 30 km per uur. Het verschil in hoogte van de boetes wordt onder andere bepaald door de gereden snelheid, de snelheidsovertreding, de weg waar de snelheidsovertreding plaatsvindt, zoals: 'binnen de bebouwde kom', 'buiten de bebouwde kom', op de autosnelweg, de autoweg en bij wegwerkzaamheden.


Vaststellen boetebedragen 2020

De boetebedragen voor snelheidsovertredingen zijn opgenomen voor snelheidsovertredingen van 1 tot en met 30 km per uur. Het verschil in hoogte van de boetes wordt onder andere bepaald door de gereden snelheid, de snelheidsovertreding, de weg waar de snelheidsovertreding plaatsvindt, zoals: 'binnen de bebouwde kom', 'buiten de bebouwde kom', op de autosnelweg, de autoweg en bij wegwerkzaamheden.

Te vermelden gegevens in de toelichting

Gemeten, gecorrigeerde en toegestane snelheid, afstand waarover werd gevolgd en onderlinge afstand, wijze van constateren, snelheidsmeter wel/niet geijkt/getest, soort weg e.d.

Benadering bij wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden moet sprake zijn van daadwerkelijk werkzaamheden op dat moment en/of van een gewijzigde wegsituatie, die een gevaarscheppend element oplevert. Dit moet vermeld worden.

Snelheidsoverschrijding met meer dan 50 km/u

(deze worden niet via de Wet mulder afgedaan)
Bij een snelheidsoverschrijding vanaf 50 km/h kan het rijbewijs ingevorderd worden en dient proces-verbaal te worden ingezonden aan het parket. Er moet dan wel een staandehouding plaatsvinden.

Inbeslagname van het voertuig

Bij overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 100% in samenhang met een geconcretiseerde gevaarzetting, kan je auto in beslag genomen worden. In twijfelgevallen zal -vóórdat tot inbeslagneming wordt overgegaan- overleg plaatsvinden met het OM.

Hoogte boete snelheidsovertreding 2020

 • Snelheden en bedragen zijn ná aftrek van ondervermelde correctie, maar zonder administratiekosten.
 • In de tabel weergegeven getallen bij snelheidsovertredingen in km/u zijn bedragen in Euro's.

Correctie op snelheidsovertreding

De correctie op de gemeten snelheid bedraagt in km. per uur:
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 00 t/m 100 km/u. - 3 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 101 t/m 130 km/u. - 4 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 131 t/m 165 km/u. - 5 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 166 t/m 200 km/u. - 6 kilometer.
 • Bij een snelheidsoverschrijding van 201 t/m 230 km/u. - 7 kilometer.

Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar soms andere, strengere regels.

Hoogte boete snelheidsovertreding 2020

Algemeen

 • Als bestuurder niet in staat zijn, het voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is bij snelheden tot en met 80 km/u. (kleven) - 280 euro.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg - 140 euro
 • Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg - 240 euro

Boete binnen de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom en overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij plaatsing verkeersbord A1, uitgezonderd 30-km aanduiding.
MAXIMAAL € 340 bij een overschrijding van 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 2835434956647298107118127137147
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 158170181194207221235247263277295309325

Boete 30-km zone en erf

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij plaatsing verkeersbord A1 -30km zone en binnen een erf.
MAXIMAAL € 423 bij een overschrijding tot 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 475665768796108137148161174188201
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 215230245260277294310328347367387405423

Boete wegwerkzaamheden - Bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1 en A3).
MAXIMAAL € 423 bij een overschrijding tot 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 475665768798108137148161174188201
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 215230245260277294310328337367387405423

Boete (auto)wegen buiten bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1 en A3)
MAXIMAAL € 394 bij een overschrijding van 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 3846556474816892102112121131140
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 150160173185196209221235248263276290308

Boete wegwerkzaamheden - (auto)wegen

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1 en A3)
MAXIMAAL € 394 bij een overschrijding van 30 kilometer.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 38465564748191116128140151162176
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 190203216230245260276290308325340359377

Boete autosnelweg

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom
MAXIMAAL € 419 bij een overschrijding van 39 kilometer.
Km/u 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Euro 121622253037445057648896 103 112 121
Km/u 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Euro 130141152162174186196209221232245257267 282 297
Km/u 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Euro 311326340357372388404420431

Boete wegwerkzaamheden - Autosnelweg

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1)
MAXIMAAL € 377 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 33405060697988113124134145155168
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 181194207221235248263277295310326343359

Bezwaar indienen tegen een bekeuring voor te hard rijden

Boetes voor te hard rijden zijn -naast die voor fout parkeren of foutief stilstaan- waarschijnlijk het meest voorkomend. Twijfelt u aan de hoogte van de boete, of meent u dat deze onterecht is "uitgeschreven", dan bestaat er de mogelijkheid hiertegen Bezwaar in te dienen.

Regels beginnersrijbewijs

Sinds 30 maart 2002 gelden voor beginnende bestuurders -de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs- strengere regels dan voor bestuurders die hun rijbewijs al langer in het bezit hebben. Word je voor onderstaande feiten staande gehouden door de politie, dan volgt registratie bij het Openbaar Ministerie en eventuele vermindering van de de punten van je beginnersrijbewijs. Vanaf oktober 2014 geldt bij een veroordeling voor twee zware overtredingen -binnen vijf of zeven jaar- dat je het rijbewijs moet inleveren en opnieuw examen voor het rijbewijs moet doen bij het CBR. De periode van 7 jaar kan gelden voor degene die op de leeftijd van 16 jaar het rijbewijs heeft behaald; vijf jaar voor degene die op de leeftijd vanaf 18 jaar het rijbewijs heeft behaald.

Overtredingen bij een beginnersrijbewijs

Overtredingen die tot ongeldig verklaren van het rijbewijs kunnen leiden:
 • Snelheidsovertredingen van méér dan 30 km. per uur.
 • Het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet*
 • Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet.
 • Overtreding van artikel 19 van het RVV 1990 - De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Onder andere bumperkleven.
 • Forse overtreding van artikel 20, 21, 22 van de Wegenverkeerswet. (artikelen die de toegestane maximumsnelheden regelen)
 • Het negeren van verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden (artikel 62 van het RVV 1990/ Wegenverkeerswet)
 • Het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels dan wel verkeerstekens, indien daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht.

Wegenverkeerswet - Belangrijke artikelen

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet - Kapstokartikel

Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Het gebruik van het woord "eenieder" houdt in dat in dat je niet direct zelf aan het verkeer deel hoeft te nemen, om toch in overtreding te zijn. Verbrand je bijvoorbeeld takken in de tuin dat een grote rookontwikkeling tot gevolg heeft, dan kan dit je aangerekend worden als het verkeer er ernstige hinder van ondervindt.

Gevaarzettend gedrag

Hier valt onder andere ook agressief rijgedrag, oftewel "gevaarzettend gedrag" onder. Agressief rijgedrag kan -afhankelijk van de ernst- tot een veroordeling van 2 maanden hechtenis, of hoge geldboetes leiden. De rijbevoegdheid kan bij veroordeling tot 2 jaar ontzegd worden.

Artikel 6 van de Wegenverkeerswet: letsel of dood door schuld

Letsel of dood door schuld: het is eenieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Dodelijke slachtoffers verkeersongeval

Vindt er ten gevolge van agressief verwijtbaar rijgedrag een ongeval plaats waarbij (dodelijk) slachtoffers vallen, dan wordt dit aangerekend als een misdrijf, waarbij ontzegging van de rijbevoegdheid van 5 jaar kan volgen en maximaal 9 jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden.

Artikel 7 van de Wegenverkeerswet: betrokkenheid bij een ongeval

Bij betrokkenheid bij een (ernstig) ongeval geldt het volgende:
 • Het is degene die op één of andere manier bij een verkeersongeval is betrokken verboden de plaats van het ongeval te verlaten.
 • Deze plaats mag slechts worden verlaten wanneer behoorlijk de gelegenheid is gegeven de identiteit vast te stellen, zowel van de betrokken personen, als de betrokken motorrijtuigen.
 • Niemand die bij het ongeval letsel is toegebracht in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

Artikel 8 van de Wegenverkeerswet: stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden

Bezwaar - Rijden onder invloed van stoffen of een combinatie van stoffen waarvan je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze de rijvaardigheid kunnen verminderen, zodat je niet tot het behoorlijk besturen van een voertuig in staat bent.
Alcoholdelicten tellen niet mee voor het puntenrijbewijs. Rijden onder invloed kunnen wel leiden tot het verplicht volgen van LEMA (lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer) of EMA (educatieve maatregel alcohol en verkeer). Het maximum toegestane promillage alcohol voor een beginnende bestuurder is 0,2 (plusminus één standaardglas alcohol)

Lees verder

© 2012 - 2020 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Verkeersboetes 2020 - overzicht hoogte bekeuringenVerkeersboetes 2020 - overzicht hoogte bekeuringenTe hard gereden, fout geparkeerd of gebeld achter het stuur? Hierop kunnen in Nederland fikse boetes staan. De hoogte va…
Waar snelheidscontroles op de weg?Waar snelheidscontroles op de weg?Natuurlijk wil je ook in 2020 geen boete voor te snel rijden. Bescherm jezelf. Op het internet vind je meerdere sites om…
Verkeersboetes 2020: bezwaar en beroepschriftVerkeersboetes 2020: bezwaar en beroepschriftU wilt in 2020 bezwaar maken tegen een verkeersboete van de politie. Dat kan een in 2019 uitgeschreven bekeuring zijn, m…

Maximumsnelheid met de auto: volgens regels CBRIn Nederland is het vaak erg onduidelijk welke maximumsnelheid geldt op de weg. Er bestaan basisregels, maar daar worden…
Van woonerf naar erf - Regels en maximumsnelheidVan woonerf naar erf - Regels en maximumsnelheidBinnen een erf staan wonen, verblijven en spelen centraal; voetgangersvoorzieningen als stoep of trottoir ontbreken. Het…
Bronnen en referenties
 • Openbaar mimisterie
 • Ministerie Verkeer en waterstaat
 • CJIB
 • Autorij-instructie.nl

Reageer op het artikel "Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Lars, 26-09-2020 17:31 #110
Ben geflitst tegen 191, 185 correctiesnelheid op de autosnelweg. De toegestane snelheid was 120km/h. De feitcode van de overtreding is VM070. Wat gaat mijn boete zijn en wat kan er gebeuren (ben een belg). CJIB heeft me al gecontacteerd om te weten wie de bestuurder was, heb dit meteen via de website doorgegeven. Hoelang gaat het duren vooraleer ik meer weet?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 28-09-2020
Beste Lars,

Via onderstaande link kun je berekenen wat de boete / gevolgen zijn voor België. Het kan tot enkele maanden duren voordat je wat hoort. Dit geldt voor beide landen.
Zie:
https://www.wegcode.be/boeteberekening
Voor Nederland geldt dat het OM de hoogte van de boete bepaalt omdat de snelheidsovertreding te hoog is. Dit is mede afhankelijk van de verkeerssituatie op het moment van de overtreding, de duur van het bezit van het rijbewijs en het "verkeersverleden".

Mvg - Sjaak

Iam, 06-08-2020 13:23 #109
Goedendag,

Vanmorgen reed ik te snel over autosnelweg en ben ik aan de kant gehaald.
Een agent in burger liet me weten dat ik 200km pu ging terwijl ik zag dat ik tussen de 160/170 zat. Veel te hard, klopt!
Hij gaf ook aan dat hij vond dat ik 5 kreeg had zitten bumperkleven, niet mijn beleving maar die discussie ga ik liever niet aan.

Aangezien ik al 13 jaar mijn rijbewijs heb en misschien 2 keer een flitsboete voor 10 km te hard heb gehad in mijn leven ben ik benieuwd wat me te wachten staat.

de agent liet mij weten dat hij het toch gaat afronden naar 150 waar ik blij mee ben maar ook gek vind als je zo overtuigt bent dat ik 200 reed. ik ben in afwachting van de OvJ maar ik zag dat bumperkleven en 50 te hard al snel op een boeten van 600+770 = 1300 euro neer komt…

klopt dit een beetje? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Iam,
Ik kan niet aangeven of het bedrag zal kloppen. Zowel bij de snelheidsovertreding als bij het bumperkleven is het aan het OM om de hoogte te bepalen. Bumperkleven valt niet meer onder de wet Mulder. In ieder geval zal het boetebedrag voor de snelheidsovertreding meer dan 440 euro bedragen. Ik neem aan dat de maximum toegestane snelheid op de autosnelweg 100 km/u was?

Mvg - Sjaak

P., 05-08-2020 20:50 #108
Beste,
Onlangs ben ik bekeurd binnen de bebouwde kom. Feitcode VA035 met correctie 81 ipv 50.
Ik was de bestuurder. Heb ik online doorgegeven. We zijn nu 10 weken verder en nog steeds hoor ik niets. Is lang wachten een reden om me zorgen te maken. Een vriend van me is onlangs bekeurd voor een gelijkwaardig feit en had binnen 6 weken zijn strafbeschikking in huis. Ben geen recidivist, alleen in 1990 een keer ontzegging gehad ivm te hoge snelheid. Waarom duurt het zo lang. Ik wil graag de duidelijkheid, het kan maar duidelijk zijn. Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste P.

Dit kan tot vier maanden duren. Het zal geen invloed hebben op de trafeis, ook al zal het OM over de hoogte beslissen.
Zie ook:
https://www.bezwaartegenverkeersboetes.nl/hoe-lang-voordat-je-boete-binnen-krijgt/#:~:text=Bij%20verkeersboetes%20geldt%20in%20principe, Houd%20daar%20rekening%20mee.

Mvg - Sjaak

M., 28-07-2020 16:34 #107
Goeiedag,

Laatst was ik aan het rijden op de snelweg in de ochtend na 06:00. Het was dus weer 100 km per uur op de wegen. Ik reed 180 op de snelweg. Naast mij op een weiland (ertussen nog een vangrail en dan de snelweg) reed er een politie auto op een weggetje naast de vangrail. Ze stonden niet stil. Ik zag ze pas toen ik net naast hun reed zeg maar en remde gelijk af naar 130/120. Niet genoeg natuurlijk. Ik ben niet achtervolgd of staande gehouden of wat dan ook.

Kan ik nu een boete verwachten of heb ik geen probleem? Er was ook geen flitspaal, dus dan zou ik echt gelaserd moeten zijn door de politieauto. Hopelijk is dat niet het geval omdat ik van mensen te horen kreeg dat ze je echt staande moeten houden.

Groetjes Reactie infoteur, 29-07-2020
Beste M,

Gezien de beschrijving is het niet aannemelijk dat je een boete kunt verwachten. Een correcte meting / waarneming is waarschijnlijk niet te maken. Een staande houding is in principe niet nodig om een overtreding te constateren, wel als het om een overtreding gaat die tot inname van het rijbewijs zou kunnen leiden (er is niet waar te nemen wie de bestuurder is/was). Bekeuring kan dan hooguit op kenteken plaatvinden.

Mvg - Sjaak

Natan, 21-06-2020 11:42 #106
Goedemorgen,

Ik heb even een vraag, vannacht ben ik aangehouden en de reden daarvoor was dat ik te hard had gereden binnen de bebouwde kom. Ik kwam van een 80 weg die vervolgens en 50 weg werd. Ik reed 46 km te hard. Toen ik werd gemeten. Daarnaast had ik ook iets teveel alcohol op. Ik had 480 geblazen en ik heb nog net geen 5 jaar mijn rijbewijs. Helaas was die ook gelijk ingenomen.

Dit is wel pas de eerste keer dat ik in aanraking ben gekomen met de politie.

Dus vandaar dat ik echt benieuwd ben wat mijn straf is. En Hoelang ik mijn rijbewijs kwijt ben.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 22-06-2020
Beste Natan,

Daar is geen uitspraak over te doen, het OM beslist hierover en de strafmaat zal -los van het persoonlijk verkeersverleden- ook afhangen van het gevaar dat het gedrag ten tijde van de overtreding heeft opgeleverd.

Mvg - Sjaak

Kees, 03-06-2020 18:22 #105
Beste S,

Ik ben vannacht 01:00 staande gehouden en ben gelaserd met 188 km/h met een correctie van 6 km. 182 km te hard op de autosnelweg. Dit is mijn 2e keer voor een snelheidsovertreding. De 1e keer reed ik binnen de bebouwde kom 52 km/h te hard en was ik 10 dagen mijn rijbewijs kwijt en moest een EMG cursus doen.
Wat kunnen nu de gevolgen voor mij zijn en wat kan ik zelf doen om zsm me rijbewijs terug te krijgen?

Met vriendelijke groeten

Kees Reactie infoteur, 04-06-2020
Beste Kees,

Terug krijgen van het rijbewijs wordt door het OM bepaald, evenals de gevolgen die het kan hebben. Gezien de herhaling (recidieve) zal de strafeis waarschijnlijk hoger uitvallen. Zie de link voor de eventuele stappen die u kunt ondernemen:
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Verzoek-teruggave-rijbewijs#8749df1b-3639-4517-b7d1-d28d8de8ff750

Mvg - Sjaak

Joost, 28-05-2020 08:35 #104
Beste S,
laatst ben ik staande gehouden door een politie agent. Die verklaarde dat ik 50 km te hard heb gereden waarop ik zei dat het onmogelijk was omdat het nog geen 200 meter was van stoplicht tot stoplicht. Wel heb ik 70 gereden op een 50 weg dit geef ik dan ook eerlijk toe. De politie agent kon geen bewijs aan me geven en ik moest het er maar mee doen dat hij een eed heeft afgelegd. wel heeft hij er 90 km van gemaakt omdat volgens meneer politie de 100 werd aangetikt maar voor 1 seconden omdat ik moest stoppen voor rood. ik weet zelf dat dit nooit kan zo hard rijden met een up!, graag zou ik willen weten wat de gevolgen van mij zijn. de politie agent was ook nog eens alleen.
mvg,
joost Reactie infoteur, 28-05-2020
Beste Joost,

Dat een agent alleen is hoeft geen probleem te zijn, dat is voor een bevoegde beambte voldoende om een overtreding te constateren en te handelen. Het meten van de snelheid zal door een geijkt apparaat moeten gebeuren. Het is uiteraard onmogelijk om de snelheid van een object met het blote oog waar te nemen (hooguit bij benadering). Hoe heeft hij geconstateerd dat de 100 werd aangetikt? Daar moet dan een bewijs van zijn. Wacht de feitcode op de beschikking even af; aan de hand daarvan is te bepalen wat de geconstateerde overtreding is geweest.

Mvg - Sjaak

S., 17-05-2020 23:21 #103
Beste Sjaak,

Ik ben in een bedrijfsauto geflitst terwijl ik 40 km/h te hard reed (160 km/h waar 120 was toegestaan). Het bedrijf heeft een brief van het CJIB ontvangen met daarin de vraag om aan te geven wie er op dat moment reed.

Ik heb nog een beginnersrijbewijs en vraag me nu af of ik een punt in mindering krijg als ik mezelf aangeef voor deze overtreding. Ik lees overal dat zoiets alleen gebeurt als je daadwerkelijk staande wordt gehouden door de politie. Toch vraag ik me af of dit zo is, omdat er dus wel een bestuurder moet worden aangewezen.

Alvast veel dank,
S. Reactie infoteur, 18-05-2020
Beste S,
Als je meer dan 40 km. per uur te hard had gereden, dan had dit tot puntenaftrek kunnen leiden. Nu zit je precies op de grens en krijg je geen aantekening. Moet de correctie er nog van af?
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

S. T., 17-05-2020 15:56 #102
Hallo, ook ik zou graag een advies van u willen.

Ik ben in april met een mobiele radar geflitst met 38 km te hard, bij wegwerkzaamheden. Ik ben echter niet staandegehouden maar partner (zijn auto) heeft verzoek om contact gekregen en ik heb mij als bestuurder gemeld, verder geen verklaring.
Heeft het zin om in verzet te gaan vanwege het feit dat ik niet staande ben gehouden? Naar mijn idee had dit gemoeten, en als ze dit niet hebben gedaan, moeten ze dit toch motiveren? Ook meldt het CJIB via hun klantenservice dat er geen foto aanwezig is.

alvast dank! Reactie infoteur, 18-05-2020
Beste ST,

Een staandehouding hoeft niet plaats te vinden, constatering door een bevoegde beambte en/of geijkte apperatuur is voldoende. Als het goed is geeft de feitcode op de beschikking de aard van de overtreding aan. Bezwaar indienen zal dan ook geen positief resultaat opleveren.

Mvg - Sjaak

L., 14-05-2020 23:30 #101
Graag zou ik advies willen krijgen,

Ik ben een beginnend bestuurder van 20 jaar en heb sinds mijn 17e mijn rijbewijs.
In deze 3 jaar heb ik een keer een boete gehad voor per ongeluk door rood rijden.

Nu ben ik een paar dagen geleden gelaserd door een motoragent op een 60km weg buiten de bebouwde kom.
Ik werd gelazerd met 109 km per uur. 49 te hard dus.
Hier ging nog een correctie van 5 vanaf dus het komt uit op 45 km per uur te hard.

Kan iemand mij vertellen wat hier de waarschijnlijke gevolgen van zijn en is een rijbewijs inname mogelijk?

Ik hoor graag wat de opties zijn in deze situatie. Reactie infoteur, 15-05-2020
Beste L,

De snelheidsovertreding valt nog binnen de overschrijding van maximaal 50 km p/u. Waarschijnlijk kom je er dan vanaf met een strafbeschikking (hoge boete)
Zie o.a. ook:
https://www.juridischloket.nl/politie-en-justitie/verkeersovertredingen/snelheidsovertreding/

Mvg - Sjaak

Melandri Midhoven, 24-04-2020 21:34 #100
Ik ben naar alle waarschijnlijkheid gemeten op de snelweg door een voertuig welke voor mij reed met een boordsnelheidsmeter. (Niet staande gehouden)

Wat schrijft de wet m.b.t. deze snelheidsmeter. Quote:
'… De snelheid van het gevolgde voertuig wordt immers geconstateerd door op (nagenoeg) gelijkblijvende afstand te volgen en vervolgens de overtreding af te leiden van de met het dienstvoertuig gereden snelheid. De goede werking van de boordsnelheidsmeter is echter essentieel voor de bewijsvoering en daarom wordt ten aanzien van de geldigheidsduur van de ijking in deze aanwijzing aangesloten bij de bepalingen die in de Regeling meetmiddelen politie gelden voor radarsnelheidscontrolemeters.' unquote

Het gaat mij niet over de werking van deze snelheidsmeter, maar hoe deze dient te worden gebruikt. Namelijk er wordt gesproken over het gevolgde voertuig en… gelijkblijvende afstand te volgen.

Een voertuig kan mij niet volgen als deze voor mij rijdt.

Is hier jurisprudentie over? zo ja, stuur de link(jes) Reactie infoteur, 27-04-2020
Beste Melandri,

Ik ken er geen jurisprudentie over, maar ik denk dat je "het gevolgde voertuig" in de geest van de bedoeling van de wet moet zien, waarbij het dan niet uitmaakt of het volgen voor of achter het voertuig heeft plaatsgevonden, ook al is dit taalkundig niet juist.

Mvg - Sjaak

Patrick van der Hamsvoort, 16-03-2020 14:43 #99
Beste,

Ik heb een boete gekregen voor te hard rijden in het dorp bij wegwerkzaamheden

frappante is: geen werkzaamheden gezien, geen bord 30 gezien. Oorspronkelijk was het 50 daar, maar er zou een bord 30 hebben gestaan. (en samen honderden mensen met mij)

Nu heeft de agent gereageerd op mijn bezwaar met een PV en een inhoudelijke motivatie.

Echter zitten daar fouten in.

Zo is bijvoorbeeld de lokatie van de vaststelling niet correct beschreven. Gezien de foto kan de radarwagen daar nooit hebben gestaan, maar 60 - 70 mtr eerder. Dat betekent dat er 80 - 90 mtr zat tussen het bord en de radarwagen.
Agent beweert zelfs de afstand tot het bord te hebben gemeten met zijn radar, echter kan dan helemaal niet.

2 zaken:
1 het PV klopt derhalve enkel op dit punt niet
2 de vaststelling is niet op de lokatie gedaan waarvan de verbalisant beweert te hebben gestaan in zijn PV

Is dit in den beginne mede een argument tot seponeren.

Daarnaast, ondanks de foto's met zichtbaar de bebording, heeft niemand deze borden gezien.

2 maanden naar de vaststelling is het natuurlijk moeizaam verder bewijs te vinden hiervoor of er idd een bord heeft gestaan én dat men vrij zicht op dit bord had.


2 zaken hier Reactie infoteur, 17-03-2020
Beste Patrick,

De situatie ter plekke kan ik helaas niet beoordelen. Indien er een (tijdelijke) verlaging van de maximum toegestane snelheid is, moet dit duidelijk aangegeven worden door de wegbeheerder. Ingeval van wegwerkzaamheden is er een uitspraak van de hoge raad geweest dat er wel sprake moet zijn van werkzaamheden/activiteit (tenzij de werkzaamheden gewijzigde omstandigheden opleveren - wegversmalling, slecht wegdek e.d.)
Vormfouten in de gegevens leiden o.h.a. niet tot wijziging.
Wellicht is het een mogelijkheid de krachten te bundelen en in beroep te gaan.
Zie: https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-mijn-boete

Mv - Sjaak

Rick Visscher, 08-01-2020 18:25 #98
Ik ben vandaag bij de zitting geweest.
1e x : 37 km/h te hard rekening betaald
2e x : 40 km/h te hard hiervoor moest ik voor komen.
Buiten de bebouwde kom ( A1 Bord ) 100 km waar ik 60 mocht rijden.
Eis: 2 maand Rijontzegging en een bekeuring van 600 €

Doordat het zolang geleden is (2 jaar en 2 maand) krijg ik 5 % korting waardoor de rijontzegging is opgeheven maar de bekeuring van 600 € is blijven staan. Ik had gevraagd als er rekening schap hadden gehouden dat het in 2017 was gebeurd qua (betaling), ze zijden van wel alleen 600 vind ik nog een hoog bedrag.

Sjaak bedankt voor reactie, groeten. Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Rick,

Over de hoogte van het bedrag kan ik niet zoveel zeggen. De rechter zal het feit dat het al een keer eerder is gebeurd mee hebben gewogen in de strafbepaling. Dat de rij-ontzegging is ingetrokken moet je maar als een cadeautje zien.
Zie ook: https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/

Mvg - Sjaak

Rick Visscher, 05-01-2020 19:48 #97
In november 2017 ben ik voor de tweede keer in de fout gegaan dat ik te hard heb gereden (30 km/h). Ik ben deze dag staande gehouden, maar kreeg deze middag geen bekeuring, of een brief of dergelijke mee dat ik daad werkelijk te hard had gereden.

Dit stond in de brief die ik kreeg. Hij, op of omstreeks 7 november heeft gereden met een snelheid van ongeveer 100 km/h, in elk geval de aldaar toegestane maximumsnelheid 60 km/h met meer dan 30 km/h heeft overschreden.

Nu de vraag, gebeurd het vaker dat je pas na 26 maanden wordt opgeroepen voor een hoorzitting? Wat zou je kunnen verwachten van een Rechter? Ik was met stomheid geslagen, dat ik meer naar 2 jaar na dato nog moest voorkomen, of is dit normaal? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Rick,

Het kan inderdaad lang duren voordat je wordt opgeroepen. Wat er beslist gaat worden is zo niet te zeggen. Dit heeft onder andere te maken met herhaling (recidieve), beginnersrijbewijs en de omstandigeheden waarbinnen de overtreding heeft plaatsgevonden.
Zie ook:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/vraag-antwoord/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/

Mvg - Sjaak

Leon Jacobs, 11-12-2019 13:50 #96
Hoi Sjaak,

Ik ben net 20 en heb sinds 2017 mijn rijbewijs. Nu ben ik in een bestelbus van de zaak geflitst (flitspaal) terwijl ik binnen de bebouwde kom (50km/u) 54 km/u te hard reed. (Hoe dan ook dom, dus ga mezelf niet zitten verdedigen)

Nu hebben we bij het bedrijf zojuist een brief gekregen waarin kortom wordt gevraagd om de gegevens aan te leveren van de persoon die op het moment van de overtreding bestuurder was. Het bedrijf heeft meerdere busjes en het is niet te achterhalen wie op welk moment met welk busje reed. Wat gebeurt er wanneer ik niet (officieel) naar voren kom? Dit doe ik namelijk alleen wanneer er anders iemand anders voor moet opdraaien.

Ik hoor het graag.

Mvg,
Leon Reactie infoteur, 11-12-2019
Beste Leon,

Als er geen staandehouding heeft plaatsgevonden, zal de wekgever -die de auto op kenteken/naam heeft staan- aangesproken worden, de boete moeten betalen en dit vervolgens op jou moeten verhalen. Probleem is dat de overschreden snelheid dusdanig hoog is dat het OM zal moeten beslissen. Wat hieruit voortvloeit durf/kan ik niet zeggen. Maar even met de werkgever overleggen, voordat deze in de problemen komt lijkt me de beste oplossing.

Mvg - Sjaak

Edwin, 08-12-2019 13:28 #95
LS,

Ik ben onlangs geflitst op de N201 Provincialeweg, kruising Loenenseweg. Ik stond voor het stoplicht naast een aantal busjes en auto's en wilde deze even snel voorbij voordat de weg weer terug gaat van 2 naar 1 baan.
Met mijn A3 - Etron gaat dat redelijk rap en zit ik met 7,6 sec op 100 km. Na de inhaalmanoeuvre moest ik uiteraard snelheid verminderen en weer aansluiten in de rij. ik ben echter door de Roodlicht en snelheidscamera geflitst met een snelheid gemeten van 97 km/h. Ter plaatse van de kruising met verkeerslichten is de maximumsnelheid 60 km/uur voor de doorgaande delen geldt een snelheid van max 80 km/uur.
NB: op de flitsfoto is duidelijk te zien dat ik tijdig voor het verdrijfvak weer tussen de auto's in kon voegen en de snelheid juiste aannemen.
VRAAG: heeft het zin hier bezwaar voor te maken of kan ik beter de strafbeschikking accepteren?
Met vriendelijke groet, Edwin Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Edwin,

Bezwaar indienen zal m.i. geen zin hebben omdat je gecontroleerd om en nabij 40 km/u te hard hebt gereden. De plaats op de weg voor het verdrijvingsvlak weer innemen zal geen argument zijn. Inhalen is in deze een vrije keus; invoegen achter de andere voertuigen had ook gekund.

Mvg - Sjaak

Ivo, 28-09-2019 23:41 #94
Beste,

Ik ben zojuist aangehouden binnen de bebouwde kom met 31km te hard. 8 maanden geleden ben ik aangehouden op de snelweg met 48km te hard. Moet ik nu vrezen voor een rijontzegging?

Mvg Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste Ivo,

Dat hangt een beetje van de beoordeling van de officier van justitie af, in combinatie met je eerdere overtreding(en) en het feit of je een beginnersrijbewijs hebt of niet. Er is dus helaas geen concreet antwoord op te geven.

Mvg - Sjaak

S., 12-09-2019 23:36 #93
Hallo Sjaak,
Mijn dochter heeft nu 3 jaar haar rijbewijs en is zojuist staande gehouden door under cover agenten. Ze reed 46 km te hard op een autoweg waar ze op dat deel maar 50 km mocht rijden.
De zaak gaat naar het OM.
Wat zijn de gevolgen? Krijgt ze een boete of raakt ze haar rijbewijs kwijt en hoelang gaat het duren voordat je dit weet?
Ze is nog nooit staande gehouden.
Gr. Reactie infoteur, 13-09-2019
Beste S,

De snelheidsovertreding valt nog net binnen de 50 km/u.dat is geluk anders zijn de gevolgen groter. Uw dochter heeft wel een beginnersrijbewijs waarvoor het gevolgen heeft. Verder is het afhankelijk wat het OM beslist, wat weer mede afhankelijk is van het "verkeersleden" (recidive)
Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/welke-strafbare-feiten-tellen-mee-voor-het-beginnersrijbewijs
en
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/?goto=tarieven_berekening&tarieven_mode=bereken_&BerekenTariefForm.Max=50&BerekenTariefForm.WW=False&BerekenTariefForm.Snelheid=100&BerekenTariefForm.Weg=BuiBebKo&BerekenTariefForm.Cat=1

Mvg - Sjaak

Jc Hoek, 08-09-2019 01:01 #92
Ik reed 145km waar je 80km mag, wat is mijn boete? Reactie infoteur, 09-09-2019
Beste JC,

Dat beslist het openbaar ministerie omdat de snelheidsoverschrijding meer dan 50 km/u is geweest. De hoogte van de straf/boete zal mede afhankelijk zijn overtredingen, gemaakt in het verleden (recidive)

Mvg - Sjaak

John, 29-08-2019 10:56 #91
Goedemorgen,

Zojuist een bekeuring ontvangen betreft een snelheidsovertreding. Daar staat de volgende locatie op: A37 LI hmp 20.38.
Sinds wanneer heeft een hmp twee decimalen? Ik weet dat de flitser bij hmp 20.3 stond, niet 20.38 want die bestaat niet.

Heeft het zin dat ik in bezwaar ga, omdat locatie niet geheel juist is?

Mvg John Reactie infoteur, 29-08-2019
Nee dat zal geen zin hebben John. Feitelijk zou het nog nauwkeuriger zijn. Vormfouten leiden ook niet kwijtschelding.

Mvg - Sjaak

Cengiz Donmez, 18-08-2019 20:05 #90
Tot heden snelheid informatie op rails van A4 met zwarte tape afgeplakt, zelfs traject controle aanwijzing bij het invoer vanuit leiden is was ook afgeplakt tot 25 juni, toch heb ik 7 keer in eerste twee weken van juni bekeuring
Ontvangen hoe kan ik op die bekeuringen bezwaar maken terwijl maximum snelheid. Aanwijzer met zwarte tape afgeplakt zijj Reactie infoteur, 19-08-2019
Beste Cengiz,

Ik weet niet of bezwaar maken zin heeft; je vermeldt niet wat je gereden snelheid is geweest. Als er geen lagere maximum snelheid staat aangegeven, geldt de algemene regel dat er op autosnelwegen maximaal 130 km/u gereden mag worden.

Mvg - Sjaak

Emmy, 12-08-2019 17:08 #89
Mijn zoon heeft in een 30 km zone tegen de 60 km gereden en is aangehouden door een agent in burger, in een 20 jaar oude opel corsa (dus niet herkenbaar als politie-auto. Hij krijgt onder artikel 5 een boete van 450 euro. In de brief (die we 4 maanden na de gebeurtenis ontvingen) staat een verkeerde locatie (daar is hij die dag niet geweest). Wij gaan opvragen wat er nu precies in het proces verbaal staat (dat hij niet heeft ontvangen). Wij hebben gebeld over de gevolgen maar kregen een zeer warrige dame aan de telefoon. Wat wij helder willen weten is of het afgedaan is als hij de boete betaalt. De dame aan de telefoon had het namelijk ook nog over een mogelijke zitting waarover in de brief in ieder geval niets vermeld staat. Daarnaast willen we ook graag weten hoe het zit met de opmerking dat er mogelijk een aantekening gemaakt wordt in de justitiële documentatie. M.i. wordt die gemaakt of niet, maar zou dat ook in de brief vermeld moeten zijn. Boel onduidelijkheid waar het OM ons totaal geen info over kan geven. Reactie infoteur, 13-08-2019
Beste Emmy,

Zo ver ik kan beoordelen blijft het bij de boete. Anders zou m.i. de hoogte van het boetebedrag niet direct gegeven zijn, maar dit ter zitting door de officier van justitie vastgesteld moeten worden. Een onherkenbare auto en/of vormfouten danwel de verstreken duur tussen de overtreding en de ontvangen beschikking zal niet van invloed zijn.
Mocht de overtreding van invloed zijn op het beginnersrijbewijs, dan krijgt u hier bericht van. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/welke-strafbare-feiten-tellen-mee-voor-het-beginnersrijbewijs

Mvg - Sjaak

Kees, 30-07-2019 12:24 #88
Beste Sjaak,
Bedankt voor uw reactie. Het gebeurde op een 100 weg dus mocht maar 30 te hard maar ik zal mijn rijbewijs dus waarschijnlijk niet kwijt raken? Reactie infoteur, 30-07-2019
Beste Kees,

Het Openbaar Ministerie beslist. Een en ander zal ook afhankelijk zijn van overtredingen in het verleden. Invordering van het rijbewijs vindt plaats vanaf 50 km/u. Mogelijk een aantekening bij een beginners of puntenrijbewijs.
Zie ook: https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Kees, 30-07-2019 01:59 #87
Beste Sjaak,

Ik heb afgelopen week staande gehouden door een laser agent, ik reed gecorrigeerd 31km te hard en zal daar een boete voor krijgen. Ook heeft de agent doorgegeven dat ik mijn gordel niet om had en mijn telefoon in mijn handen had en volgens de agent geen richting aangaf. Dat laatste klopt niet want dat deed ik wel.

Kunt u mij de hoogte van de boete geven en als de officier me alsnog een boete gaat geven voor iets van de andere dingen behalve de snelheid? Verder is dit de eerste keer dat ik een snelheidsovertreding hebt gemaakt. Dus mag ik mijn rijbewijs gewoon houden toch maar krijg een strafpunt? Of denkt u dat het ook gevolgen gaat hebben op mijn rijbewijs. Reactie infoteur, 30-07-2019
Beste Kees,

Het niet dragen van een autogordel en het geen richting aangeven kosten elk 95 euro, het niet handsfree bellen 240 euro.
Voor de snelheidsovertreding is het afhankelijk onder welke omstandigheden de overtreding heeft plaastgevonden; binnen of buiten bebouwde kom, op autoweg, opautosnelweg etc. Dit kan ik uit de vraag niet opmaken. Het bedrag zal dus in ieder geval hoger zijn dan het bedrag dat in het overzicht staat aangegeven. Overigens kun je "slechts" voor maximaal 3 overtredingen per keer beboet worden.

Mvg - Sjaak

Stefan, 09-07-2019 22:31 #86
Beste,
Ik ben 2jaar geleden staande gehouden op de snelweg waar je 100 mocht. Nadat een agent met lasergun mij van voren heeft gelaserd om 02.00 uur snachts op een 5 baansweg, (door de weeks, niet tot nauwelijks verkeer).Gepakt met 60km te hard. Nu was mijn rijbewijs voor 11 dagen ingenomen. Vanaf dat moment augustus 2017 heb ik nooit meer iets gehoord over dit voorval. Geen plaats, geen snelheid totaal niks. Tot ik deze week een brief kreeg dat ik mij moet verantwoorden bij de rechtbank. Voor het verpleegde feit. Nu wel met datum tijd en plaats.

Is dat normaal dat daar 2 jaar overheen gaat.?
Gelukkig de afgelopen 2 jaar 0 boetes gehad, anders zou dit waarschijnlijk zwaar tegen werken? Kan ik dat in mijn voordeel gebruiken nu?
Wat is ongeveer de Minimale boeten zoals mijn verhaal beschreven?

Gr stefan en bedankt alvast Reactie infoteur, 10-07-2019
Beste Stefan,

Over de hoogte van de boete kan ik niet zo veel zeggen, anders dan dat het aanzienlijk meer zal zijn dan 300 euro. Het feit dat het al meer dan twee jaar geleden is kan in je voordeel werken. Een educatieve maatregel verkeer b.v. zal nu niet zo veel nut meer hebben, gezien de tijd die er tussen ligt. Verder durf ik geen uitspraken te doen en moet de rechter beslissen. Die zal je gedragingen in het verkeer -in het verleden- wel in zijn of haar overweging meenemen.

Mvg - Sjaak

Piet, 03-05-2019 11:08 #85
Beste,

Van de week ben ik staande gehouden door een agent. Deze gaf aan dat ik te hard reed. Op de reguliere verkeersborden stond dat ik er 100 km/u mocht rijden.

De agent gaf aan dat er ivm wegwerkzaamheden 70 gereden mocht worden. Dit was volgens hem aangegeven op de matrixborden. Ik heb dit niet gezien en bovendien waren er helemaal geen wegwerkzaamheden, maar was de politie controle aan het uitvoeren bij verschillende voertuigen aan de zijkant van een 6baans weg?!

De agent heeft mij nooit verteld hoeveel te hard ik heb gereden volgens hem en gaf aan dat ik een proces-verbaal kreeg (en dus een cursus moet volgen etc etc.)

Mag dit gewoon of kan ik straks beroep gaan tegen dit proces-verbaal en maak ik kans om te winnen?

Groet,
Piet Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Piet,

Als de maximum toegestane snelheid correct was aangegeven op (matrix)borden én je reed te hard, zoals medegedeeld bij de staandehouding, dan zal het geen zin hebben bezwaar in te dienen. Of je een cursus moet volgen is afhankelijk van het aantal kilometers die je te hard hebt gereden na aftrek van de correctie!?

Mvg - Sjaak

Piet, 23-04-2019 15:51 #84
Beste,
Gisteren ben ik op de terugweg van vakantie in de Eifel in Duitsland hoogstwaarschijnlijk geflitst toen ik iemand inhaalde die continu 40-50km/u reed op een toen nog 100km/u weg. Na een hele tijd niet kunnen inhalen heb ik hem getracht voor de wijziging in 70km/u in te halen, maar op het moment dat ik naast hem reed, ging de persoon in de witte auto ineens wel harder rijden. Door degene die nog vlak achter hem zat kon ik alleen nog maar kiezen om op tijd, voor er tegenliggers aankwamen, voor hem te komen en iets harder te gaan dan de 100km/u. ik schat in dat het tussen de 110 en 115km per uur is geweest waar men net 100 a 150 meter van maximaal 100km/u naar maximaal 70km/u mocht rijden. Dit is mijn eerste snelheidsovertreding in Duitsland (en de laatste grove snelheidsovertreding in 9,5 jaar) welke gemaakt is en ditmaal om een ongeluk te voorkomen.
Ik weet in ieder geval dat ik voortaan maar lekker 40-50 in de kolonne blijf tuffen op een 100km/u weg dan dat dit me ooit nog eens overkomt. mijn vraag is: Zal dit hoogstwaarschijnlijk een rijontzegging voor een x aantal maanden in Duitsland opleveren, of wordt er voor de eerste keer vaak nog vanaf gekomen met een strikte waarschuwing als ik de omstandigheid toelicht waarin ik mij haast gedwongen voelde om deze beslissing te nemen?
Ik verneem graag uw mening.

Met vriendelijke groet,
Piet Reactie infoteur, 24-04-2019
Beste Piet,

Ik denk dat het geen positief resultaat zal hebben bezwaar in te dienen. Het is namelijk nooit hard te maken dat de beschreven situatie is ontstaan zoals deze ontstaan.
Je kunt de waarden eventueel zelf invoeren bij onderstaande link:
https://www.bussgeldkatalog.org/geschwindigkeitsueberschreitung/

Mvg - Sjaak

Bb, 23-04-2019 13:43 #83
Beste,
Ik ben onlangs door een videoauto opgenomen. De uitgevoerde meting is in drie verschillende toegestane maximale snelheidsgebieden uitgevoerd. In het proces-verbaal is de maximale toegestane snelheid van één van deze gebieden benoemt (middelste). Mag er een gemiddelde maximale snelheid worden gehanteerd? En moet men met een videoauto rekening houden met de minimale afstand tot de borden snelheidswijziging zoals met flitser locaties?
BVD Reactie infoteur, 24-04-2019
Beste BVD,

Ja dat mag; men zou ook de gemiddelde hoogst gemeten snelheid over een bepaald traject als uitgangspunt kunnen nemen. Of men een bepaalde vaste afstand hanteert vanaf een snelheidswijziging weet ik niet. Wel is het zo dat de aangegeven maximum toegestane snelheid geldt vanaf passage van een bord/teken en niet dat met daar pas van het gas af moet. Je wordt dus geacht een snelheidsverandering -aangegeven door verkeersborden of verkeerstekens- tijdig op te merken en hier het gedrag tijdig op aan te passen, zodat bij passage de correcte snelheid gereden kan worden. Vanuit deze regel geredeneerd maakt het dus niet uit vanaf welk punt na een snelheidsverandering men meet, ook al komt dit wellicht onrechtvaardig over.

Mvg - Sjaak

Freek, 21-04-2019 20:50 #82
Ik ben onlangs geflits op een 50km weg met een gecorrigeerde snelheid van 113km.
Ik ben niet staande gehouden en heb daar ook geen verleden in.
Kunt u inschattent wat daar de evt gevolgen van zouden kunnen zijn.
Overigens ben ik beroepschauffeur. Reactie infoteur, 23-04-2019
Beste Freek,

Hier kan ik helaas geen concreet antwoord op geven. Een dergelijke hoge snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom zou alsnog kunnen leiden tot een rij-ontzegging, dit wordt ter zitting bepaald door de rechter/officier van justitie. Bij staande houding gaat het om de directe inname van het rijbewijs.

Mvg - Sjaak

Arnold, 19-04-2019 13:26 #81
Beste Sjaak,

Op 8 Januari 2019 heb ik fiks te hard gereden (200 waar 130 toegestaan is). Op deze weg staan geen vaste flitsers.

Stel dat er een mobiele flitser heeft gestaan: Dan komt hier waarschijnlijk een zitting voor. Hoe snel krijg je die normaliter thuis?

Ik ben nu ruimschoots 3.5 maand verder dan de pleegdatum, moet ik nog rekening houden hiermee? Voor mij even belangrijk daar ik op het punt van baanwissel sta, waarbij ik veel dien te rijden.

Grt Arnold Reactie infoteur, 23-04-2019
Beste Arnold,

Dit kan tot enkele maanden duren. Zie
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/vraag-antwoord/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/
Alleen.zoals ik het lees kan dit -anders dan een geldelijke boete- geen vergaande consequenties meer voor je hebben als het te lang duurt, omdat het tegendeel nog moeilijk te bewijzen zal zijn. Zie
https://www.pauwelsadvocaten.eu/just-a-knack/artikel/a/140/Binnen-welke-termijn-ontvangt-u-uw-proces-verbaal-na-een-verkeersovertreding

Mvg - Sjaak

Emiel, 17-04-2019 07:07 #80
Ben gisteren aangehouden voor de 1e keer ooit in 20 jaar. En helaas direct voor 32 km te hard op 60km weg. Wat staat me te wachten nu? Krijg blijkbaar bericht v officier van justitie. Krijg ik een boete of is wordt dit zwaarder gestraft? Reactie infoteur, 17-04-2019
Beste Emiel,

De officier van justitie bepaalt inderdaad de hoogte van de boete en deze zal mede afhankelijk zijn van overtredingen, begaan in het verleden. Dat is individueel dan ook lastig in te schatten.
Wel zal de boete hoger zijn dan de in het artikel vermelde 317 euro. Het feit dat je geen beginnend bestuurder bent zal in het voordeel werken.

Mvg - Sjaak

Henk Voorbij, 05-01-2019 18:42 #79
Waarom zijn de boetes zo belachelijk hoog in vergelijking met andere Europeese landen.
Kan er ook niet gekeken worden of men te maken heeft met een "veelpleger" of met iemand die de laatste jaren
geen snelheidsovertredingen heeft gemaakt. Dit lijkt mij in het digitaletijdperk een kleine moeite, een soort bonus-
malus regeling.

Mvgr. Henk Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste Henk,

Zou het niet weten; hoef het beleid gelukkig niet te maken. De automobilist is door de jaren heen wel een gewillige "melkkoe" gebleken, rijden doen we toch. Het "kwartje van Kok" wachten we tenslotte ook nog op. Het rekeningrijden van Camiel Eurlings ligt op de plank te verstoffen. Hier zou men een dergelijk systeem ook aan kunnen koppelen. Maar ja… de politiek!
In geringe mate wordt de veelpleger ook wel aangepakt door middel van het puntenrijbewijs en het beginnersrijbewijs. Recidiven krijgen uiteindelijk ook wel hogere/zwaardere straffen. Daarnaast zou je ook kunnen stellen dat de veelrijders door meer kilometers te maken een grotere kans hebben op een overtreding en dus op een boete. Afhankelijk van het rijgedrag zal dit evenredig moeten stijgen.
(maar ja, aan de andere kant… worden de algemene lasten niet uit het ene potje betaald, dan komt het wel uit het andere potje)

Mvg - Sjaak

Simondg, 14-11-2018 09:22 #78
Ik ben in een auto van de firma geflitst geweest aan 114 km/h gecorrigeerd waar ik 90 km/h mocht rijden.
Normaal is dit geen enkel probleem maar ik ben ondertussen al 2 x beboet geweest voor overdreven snelheid (Eerste keer was 60 km/h teveel en tweede maal was 55 km/h teveel) en heb bij beide keren ook een effectief rijverbod gehad. Bij de laatste boete heb ik ook al mijn proeven moeten opnieuw doen.

Ik vraag me af als recidive, kan een minnelijke schikking mij kwaad doen? Of kan ik dit op mij nemen en betalen en is de kous daarmee af?

Hartelijk bedankt voor je hulp!

Mvg,

Simon Reactie infoteur, 14-11-2018
Beste Simon,

Zijn de eerdere overtredingen ook met de auto van zaak gepleegd?
Het kenteken zal niet op jouw naam staan vermoed ik. De werkgever kan dan het boetebedrag op jouw verhalen, maar jij als bestuurder blijft dan buiten schot.

Mvg - Sjaak

Jack, 21-10-2018 02:35 #77
Beste Sjaak,

Ik ben in een leenauto geflitst bij een binnen bebouwde kom toegestaan 50km waar ik zelf 95km heb gereden. Wat zijn hier de gevolgen verder van?
Krijg ik een boete of moet ik voorkomen?

Alvast bedankt voor u reactie.
J.J Reactie infoteur, 22-10-2018
Beste Jack,

Als er geen staande-houding heeft plaatsgevonden zal de eigenaar (kentekenhouder) in eerste instantie aangeschreven worden. Verder is het afhankelijk van o.a. leeftijd en je "verkeersverleden" en/of de bereidheid van de eigenaar om de boete op zich te nemen. De hoogte van de strafmaat wordt hoe dan ook door het OM bepaald omdat de snelheidsoverschrijding binnen de bebouwde kom te hoog is om geldelijk via de wet Mulder af te handelen. De gevolgen zijn individueel bepaald en kunnen verschillen van persoon tot persoon.
Zie ook:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/

Mvg - Sjaak

Hasan, 19-09-2018 18:15 #76
Beste Sjaak,
Onlangs heb ik een boete voor maximum snelheid overtreding voor 40 tot 45 km gekregen.
Ik ben een beginnende bestuurder en het is eerste keer dat ik een boete ontvang. Kunt u mij toelichten dat wat de gevolgen voor mij zijn?
Alvast bedankt voor uw reactie.

Mvg,
H.R.K Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Hasan,

Het ligt er aan in welke situatie de snelheidsovertreding plaats heeft gevonden (binnen, buiten bebouwde kom, autosnelweg?) en.of het de eerste of tweede etc. ernstige overtreding is.
Is het de eerste, dan valt de sanctie - los van de boete- wel mee.
In het algemeen geldt:
"Bent u als beginnende bestuurder binnen 5 of 7 jaar (als u uw eerste rijbewijs voor uw 18e heeft gehaald) voor de 2e keer voor een verkeersovertreding aangehouden en veroordeeld? Dan moet u uw rijbewijs inleveren bij de politie."
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Mike, 26-06-2018 22:18 #75
Dank je wel Sjaak, ik ga zeker bezwaar indienen.
Ik reed van A naar B en B wordt later beboet?
Maar net als jij zegt, het is wel degelijk een vormfout maar ik weet niet wat het OM hiervan zegt, ik heb er wel gereden
Als het verdrijvingsvlak gegrond wordt verklaard dan klopt de plaats van de snelheid niet met de tijd, toen reed ik niet op de dijk waar die staat uitgeschreven.
Helaas staan er geen hectometer punten bij, alleen de naam van de dijk, anders was het nog duidelijker. Ik ga dit bij de lokale politie navragen, net als de ijkingsrapporten en ben benieuwd.

Groet Mike Reactie infoteur, 27-06-2018
Beste Mike,

Succes! Als je t.z.t. de uitslag wilt laten weten… graag (daar zijn anderen mogelijk weer bij geholpen)

Mvg - Sjaak

Mike, 24-06-2018 12:16 #74
Beste Sjaak,

Dank voor jouw reactie maar waarom geen beroep?
Ik zie dat er op DigiD staat dat ik het ijkingsrapport bij de instantie op de beschikking kan navragen wat ik ook zeker ga doen want mij is niet medegedeeld of dat ik gelazerd ben of dat er een trajectcontrole is gedaan, over hoeveel meter is dit gemeten etc. Van alles is mij niet medegedeeld behalve dat ik 108 km reed Ze kunnen ook zeggen dat ik 128 heb gereden of 98, ik heb geen bewijs gezien.
Daarnaast zie ik dat er tijdsfouten staan op de beschikking in DigiD.
Ik ben eerst over het verdrijvingsvlak gereden en heb daarna te hard gereden. De snelheid staat eerder als het verdrijvingsvlak, is dit reden om aan te vechten dat dit niet klopt.
Op de snelheid staat 20.14 uur en bij het verdrijvingsvlak 20.18 uur. Dit klopt niet en omdat ze nu 2 afzonderlijke beschikkingen staan (vermoedelijk dat ze dan 2 x € 9,-- administratiekosten kunnen innen) klopt het dus niet.
Graag jullie advies.

Groet Mike Reactie infoteur, 25-06-2018
Beste Mike,

Je kunt natuurlijk altijd (online) bezwaar indienen. Wat het resultaat zal zijn kan ik niet beoordelen. De verwarring omtrent de snelheid en verdrijvingsvlak zal waarschijnlijk als vormfout worden afgedaan, wat niet meer automatisch leidt tot "kwijtschelding" van de boete. (dit was vroeger wel het geval)

Mvg - Sjaak

Mike, 13-06-2018 23:14 #73
Ik ben vanavond staande gehouden na een domme actie om een oudere in te halen over een verdrijvingsvlak en daarna te hard gereden. Het eerste deel klopt en het tweede deel waarschijnlijk ook maar hoe kom ik er achter wat de exacte snelheid was die de dienders mij mededeelde? Ik reed 108 waar ik 80 mocht op een lege dijk langs het Veluwemeer en omdat ik wilde eten en moe was heb ik ook gelijk meegewerkt en had ik niets te verklaren omdat ik snel naar huis wilde. Ik vraag me nu eigenlijk af of de snelheid gemeten is met de auto, of deze dan gekalibreerd moet zijn etc. Kan ik dit opvragen of moet ik dan in beroep als ik de boete ontvang?

In afwachting op uw antwoord.

Mvg Mike Reactie infoteur, 14-06-2018
Beste Mike,

In beroep gaan zal niet zoveel zin hebben. De apparatuur van de politie moet aan bepaalde eisen voldoen en geijkt zijn. Via inloggen met DigD kun je de overtreding wel inzien.
Zie:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/vragen-antwoorden/

Mvg - Sjaak

Dries, 02-06-2018 22:02 #72
Afgelopen week staande gehouden. Ik reed pieksnelheid 140 waar ik 100 mocht. Boete is binnen en daar staat op meetsnelheid 132 en met correctie 127. Boete is dus voor 27 km te hard.

Ik heb een beginnersrijbewijs. Krijg ik nu aan strafpunt of aantekening? Of heeft dit verder geen gevolgen? Reactie infoteur, 04-06-2018
Beste Dries,

De snelheidsovertreding blijft onder de 40 km/u en zal verder geen gevolgen hebben.
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Bayar, 28-05-2018 20:56 #71
Goedendag,

Miscchien een stomme vraag, kon het antwoordt niet zo snel vinden, maar hoe zit het kwa wet omtrent het volgende?
Ik heb binnen 2 uur tijd op hetzelfde plek snelheidsboete gekregen (zelfde radar op zelfde dag dus). mag dit?
Kan ik vrijstelling/bezwaar maken hierop dat ik 1 van de 2 betaal?

Mvg en alvast erg bedankt Reactie infoteur, 29-05-2018
Beste Bayar,

Ja, dat mag. In feite staan de overtredingen los van elkaar. Wordt je b.v. twee maal bekeurd voor fout parkeren op dezelfde plaats, dan zou het anders zijn.

Mvg - Sjaak

Imke, 15-04-2018 21:36 #70
Beste Erik,

Ik ben zojuist gelaserd met 128kmh buiten de bebouwde kom waar je maar 80kmh mocht. Ik ben mij zeker bewust ervan dat dit te snel was. Alleen ben ik 27weken zwanger en werd in eens echt niet goed/ misselijk. Ik persoonlijk voelde mij tijdens het te snel rijden echt niet veilig om op een niet belichte parkeerplek aan de N375 (volgens mij) te stoppen. Daarnaast wist ik ook dat alleen een paar minuten vandaan de snelweg kwam en direct voor de oprit van de A28 een Shel pompstee was waar ik gewoon 10x liever ging stoppen omdat deze 10x veiliger voelde ivm licht, shop, wc, andere mensen enz. Het is echt zo dom verlopen… Ik heb ook aan de meneer uitgelegd dat ik misselijk was en liever bij een belichtte pompstee wou stoppen ipv een niet belichte parkeerplek. Ze zagen mij ook aansluitend (toen ze mijn rijbewijs enz hadden opgevraagd en weer weg reden) frisse lucht snappen, water drinken en misschien nog overgeven want dat gebeurd vlak ernaar… Maak ik kans op boetevermindering? Boetevervalling? Ik hoor graag uw mening. Reactie infoteur, 16-04-2018
Beste Imke,

Ik ben bang dat je argumenten niet tot een boetevermindering zullen leiden. Er zijn wellicht ook genoeg argumenten te verzinnen waarom je hoogzwanger juist niet te hard moet rijden.
Mocht je bezwaar in willen dienen, dan kan dit online via:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Erik, 29-03-2018 20:49 #69
Beste Sjaak,
Heb een beschikking ontvangen, als eigenaar van de auto verdacht van 50 km te hard gereden op de autosnelweg. Ik moet aangeven of ik de bestuurder was op dat moment. Als er nu wordt ingevuld dat een kennis uit Timboektoe heeft gereden, kan ik dan maximaal een geldboete verwachten als eigenaar van de auto of moet ik alsnog voorkomen? Ik ben niet staande gehouden en geen beginnend bestuurder. Dank alvast. Reactie infoteur, 01-04-2018
Beste Erik,

Als eigenaar/kentekenhouder van het voertuig bent u verantwoordelijk voor dat wat met het voertuig gebeurd, indien er geen staandehouding plaatsvindt. De verrekening met de persoon uit "Timboektoe" moet u zelf verzorgen. Tenzij… u kunt aantonen dat u op het bewuste moment niet op de bewuste plek geweest kan zijn.

Mvg - Sjaak

Simone, 18-03-2018 12:29 #68
Beste Sjaak,

Mijn rijbewijs is gister ingevorderd omdat ik de matrix borden boven de weg genegeerd heb en dus 130 bleef rijden op een snelweg naar ik 70 moest. Ik ben bewust op de linkerbaan gaan rijden omdat ik niemand tot last wilde zijn. Toen zat er een politieauto achter me en mocht ik dus mijn rijbewijs inleveren. Ik dacht altijd dat de matrixborden een adviessnelheid waren en alleen met een rode rand een maximum snelheid. Daar had ik dus ongelijk in. Het aantekenen van bezwaar zal dus wel weinig zin hebben, maar ik vroeg me wel af of je weet wat ik nu ongeveer kan verwachten als sanctie? Daarbij heeft de politieagent me toestemming gegeven om, nadat hij mijn rijbewijs ingenomen had, mijn auto aan de kant te zetten. Is dat niet tegen de procedure in?

Alvast bedankt! Groet, Simone Reactie infoteur, 19-03-2018
Beste Simone,

De matrixborden geven een maximum toegestane snelheid aan; dit is al lang zo. Lastig om iets over de sanctie te zeggen, want dit is o.a. afhankelijk van beginnersrijbewijs en de overtredingen die in het verleden zijn gemaakt (recidieve). Betreft het een eerste grove snelheidsovertreding (meer dan 50 km) dan kan een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd worden van 2 maanden en een boete van minimaal 750 euro, maar dit beslist het Openbaar Ministerie. De auto aan de kant zetten lijkt me wel te mogen als je hier toestemming voor hebt. Dit doet overigens niets af aan de snelheidsovertreding.
Zie ook:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/?goto=tarieven_berekening&tarieven_mode=bereken_&BerekenTariefForm.Max=70&BerekenTariefForm.Snelheid=130&BerekenTariefForm.Weg=As&BerekenTariefForm.Cat=1&BerekenTariefForm.WW=False

Mvg - Sjaak

Neil, 23-02-2018 08:04 #67
Beste Sjaak, Ik heb vorige jaar een flitsboete ontvangen voor 34 km waar 80 gereden mocht worden. Ik heb toen de tijd 02-02-2017 een bezwaar ingediend omdat er op de flitsoto stond aangegeven dat de toegestane snelheid 0 km was. Ik heb mijn bezwaar aangetekend opgestuurd echter heb ik hiervan nooit een terugkoppeling ontvangen of een bevestiging van ontvangst. Daarnaast ben ik op 3-3-2017 ook aangehouden door een motoragent voor een snelheid overtreding voor 43km te hard op een weg waar 80km gereden mag worden. De agent had mijn details genoteerd maar ik kreeg geen boete mee, ook heb ik daar verder niks meer van gehoord. Het is nu inmiddels al een jaar geleden sinds de eerste overtreden. Kan ik nog een boete verwachten voor beide situaties? Mvg Neil Reactie infoteur, 23-02-2018
Beste Neil,

Het kan enige tijd duren; een absolute termijn is er niet.
Kijk even bij de volgende link onder "binnen welke termijn moet de bekeuring op de mat liggen"
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/

Mvg - Sjaak

Leen, 08-01-2018 12:07 #66
Mij is ooit verteld dat pas verbaliseerd wordt bij een bepaalde hoogte van een snelheid overschrijding. Ik heb te hard gereden dat is een feit, op de A4 en dat zal ongetwijfeld ook vastgelegd zijn op een foto.
Volgens de acceptgiro reed ik 138 waar 130 gereden mocht worden. Daar ging de correctie nog vanaf en bleef 133 km/h over. Dus uiteindelijk wordt ik beboet voor een overschrijding van 3 km/h. Mijn vraag is wordt er nu werkelijk verbaliseerd voor zulke lage snelheid overschrijdingen? Reactie infoteur, 08-01-2018
Beste Leen

In het blok "Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom" staat het boetebedrag vanaf een snelheids overschrijding van 1 km/u vermeld.

Mvg - Sjaak

Jan, 30-12-2017 12:56 #65
Ik heb met de vrachtwagen minder als 50 mtr afstand achter mijn voorganger gereden op de autobaan in Duitsland, wat zijn hier de kosten van? Reactie infoteur, 02-01-2018
Beste Jan,

Dit is mede afhankelijk van de ter plaatse geldende maximum toegestane snelheid.
Zie onder de kop "Niet aanhouden van voldoende volgafstand, oftewel "bumperkleven" bij volgend artikel:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/168716-boetes-verkeersboetes-in-duitsland-voor-2017.html#go-3

Mvg - Sjaak

Pieter, 30-11-2017 09:54 #64
Sjaak,

Heb 50 km/u ( gecorrigeerd) te hard gereden en ben geflitst in een 100 zone. Tot nu toe alleen kleine boetes gehad. Waar moet ik rekening mee houden qua strafmaat? Boete of meer? Reactie infoteur, 30-11-2017
Beste Pieter,

Het zal waarschijnlijk bij een geldelijke boete blijven. Zie ook de reactie bij Alp, volgend op jouw reactie onder aan het artikel.

Mvg - Sjaak

Alp, 18-10-2017 01:55 #63
Ik heb een beetje te hard gereden 130km/h op een 50 weg, maar ik weet nou net niet zeker of ik geflits ben daar. Wat zou de boete kunnen bedragen? Reactie infoteur, 18-10-2017
Beste Alp,

Een eventuele boete wordt door de rechter bepaald. De wet schrijft voor dat de politie verplicht is om het rijbewijs in te vorderen bij een snelheidsovertreding van 50 km/u of meer. Dit geldt echter alleen bij staandehouding. Wanneer u niet bent staande gehouden, raakt u uw rijbewijs niet direct kwijt, maar de rechter kan later wel een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen waardoor u alsnog uw rijbewijs kwijt kan raken.

Zie ook:
https://www.rijontzegging.com/snelheidsovertredingen/boete-snelheidsovertreding/

Mvg - Sjaak

Frank, 05-10-2017 08:21 #62
Ben onlangs gelaserd buiten de bebouwde kom met snelheid 78 waar 60 toegestaan is.
Niet staande gehouden ondanks dat dit eenvoudig mogelijk was op deze rustige polderweg.
Inmiddels beschikking ontvangen met alleen een omschrijving (feitcode) datum en tijdstip, locatie (globale locatie gezien het een lange weg betreft) kenteken en gemeten en gecorrigeerde snelheid.
Op beschikking wordt op geen enkele wijze vermeld hoe deze constatering heeft plaats heeft gevonden.

Is het gebruikelijk om een bestuurder niet staande te houden en is de beschikking wel compleet aangezien er niet wordt vermeld hoe constatering heeft plaatsgevonden. Reactie infoteur, 05-10-2017
Beste Frank,

Voor snelheidscontrole is een staandehouding niet nodig; voor zwaardere overtredingen waar het de persoon "raakt" wel. Registreren van het kenteken is voldoende, ook al zou je zelf niet gereden hebben.

Mvg - Sjaak

Harold, 26-09-2017 22:03 #61
Hallo,

Is het mogelijk om na geflitst te worden door een mobiele flitser (geen staande houding) met een overschrijding van meer dan 50 kmph op een snelweg met een maximum van 100 kmph een rijontzegging te krijgen naast de hoge geldboete, of wordt dit over het algemeen afgehandeld met enkel een fikse boete? Geen eerdere substantiële snelheidsovertredingen en geen beginnend bestuurder.

Mvg, Harold Reactie infoteur, 27-09-2017
Beste Harold,

Voor een rij-ontzegging moet een staandehouding plaatsvinden; dit is persoonsgebonden. Nu is alleen een overtreding op kenteken geconstateerd.

Mvg - Sjaak

Auke Poelman, 14-08-2017 00:41 #60
Hoi sjaak,
Vandaag terugreis van Oostenrijk naar huis. 14 uur rit gehad door file, was er dus al een beetje klaar mee. Nu reed ik net de grens over van Duitsland naar Nederland. (Grens was van autobahn naar de a73) dus van zo hard als je wil naar 120. Echter 50 meter binnen Nederland geflitst. Eerste verkeersbord dat aangegeven was na de autobaan van Duitsland. Ik was nog aan het uitrollen van 150km/u naar 120km/u dus heb ook geen flauw idee hoe hard ik nou precies reed. Kan ik tegen deze flitser bezwaar indienen? Omdat het het eerste bord was na de autobaan van Duitsland? Heb deze weg nog nooit gereden dus wist ook niet van te voren wat de snelheid zou zijn. (ging eigenlijk van 130km/u uit.) Dit is dus een vervelende situatie en moreel niet een eerlijk flitspunt. Je kan bijvoorbeeld niet van iemand verwachten die 230 op de autobaan rijd en het bord van 120 zier dat hij binnen 30 seconden 120 rijd. Er is enige tijd nodig om uit te rollen. Kan ik hier iets mee?
Mvg Auke Reactie infoteur, 15-08-2017
Beste Auke,

Ik vrees dat je er niet veel mee kunt, ook al lijkt het wel makkelijk scoren.
Je wordt officieel namelijk geacht -voldoende ver vooruit kijkend- een bepaalde snelheid bij passage van een bord al aan te houden. Niet vanaf een bord -of in dit geval de grens- dat de snelheid aangeeft. In jouw geval zou je zodra je de grens passeert in principe niet sneller gereden mogen hebben dan de in Nederland geldende maximum toegestane snelheid van 130 km/u. In dit licht bezien zou de snelheidsoverschrijding slechts maximaal 10 km/u kunnen zijn. Het feit dat je het hebt gehad en/of elders een hogere max. snelheid mag rijden, zal het CJIB vrees ik niet overtuigen.

Mocht je toch bezwaar in willen dienen, dan kan dit via:
https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Giovanni, 10-07-2017 10:38 #59
Zijn de tarieven ook gelijk als je bijvoorbeeld 10 km te snel rijdt met een aanhanger achter je personenauto?

mvg. Giovanni Reactie infoteur, 10-07-2017
Beste Giovanni,

Ja, de tarieven zijn dan gelijk, ook al geldt het dan eventueel al vanaf 90 km/u (autoweg/autosnelweg), bij een gewicht onder de 3500 kg.

Mvg - Sjaak

Karel, 02-05-2017 14:30 #58
Wat bedoelt men de snelheid op de foto wordt genomen? Is dit dezelfde als gps snelheid?

Mvg karel Reactie infoteur, 03-05-2017
Beste Karel,

Wat voor situatie bedoel je?
Enerzijds heb je b.v het door rood licht rijden (2 x een foto van een situatie), anderzijds de controle via elektronische apparatuur (laser) en/of trajectcontrole (gps).

Mvg - Sjaak

Reno, 18-04-2017 13:56 #57
Hallo,

Ik heb volgens de lasermeting 34 KM te hard gereden op een 50 KM weg, dit is bij het optrekken geweest en dus mijn pieksnelheid. Ik ben me zeker van bewust dat dit te snel was, maar weet ook dat ik na 200 meter optrekken meteen gezakt ben na 50 KM, maar na ongeveer 500 meter werd ik aangehouden door een laseragent. Zij gaven me ook te kennen dat ze de pieksnelheid aannemen voor de verkeersboete. De lengte van de weg waar ik het over heb ongeveer 1 KM, en nogmaals ja ik was te hard en zal hiervoor moeten boeten, maar mogen ze je beboeten op je pieksnelheid van enkele seconden ipv gemiddelde snelheid?

Groet, Reactie infoteur, 18-04-2017
Beste Reno,

Met een goedgekeurde laser mag dit. Het betreft geen traject-controle, dus het gemiddelde over de gehele afstand is niet relevant, ook al betreft het een relatief korte afstand.
Zie voor de regelgeving:
https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/verkeer-vervoer/@88635/aanwijzing-meting-1/

Mvg - Sjaak

Esa, 13-02-2017 10:37 #56
Ik zie bij topic #40 (Saloem) precies hetzelfde als wat ik nu mee ga maken. (Te hard in Belgie, en dan dagvaarding). Snelheid was ongeveer gelijk. Kan Saloem me zeggen of hij op de zitting geweest is over verstek heeft laten gaan? Wat was het vonnis? Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Esa,

Ik hoop dat Saloem dit leest; ik heb verder niets vernomen.

Mvg - Sjaak

Roelofs, 01-01-2017 13:55 #55
Vraag: maakt het uit als in een jaar meer van dezelfde snelheidsovertredingen op je naam hebt (meer dan 20/25km per uur)? Reactie infoteur, 02-01-2017
Beste Roelofs,

Over het algemeen is dit afhankelijk van het beginnersrijbewijs of puntenrijbewijs en/of de omstandigheid waarbinnen de overtreding begaan is.
Bij snelheidsovertredingen geldt het volgende:
"u op autosnelwegen meer dan 40 kilometer per uur harder rijdt dan toegestaan. Of op andere wegen meer dan 30 kilometer per uur harder rijdt dan toegestaan"

Het ligt er dus aan wat je met "meer dan 20/25 km/u" bedoelt.

Zie ook: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Josephine, 16-12-2016 19:30 #54
Hallo,
Ik ben me vandaag rot geschrokken door de boete die ik ontvangen heb. €417! Ik heb op de snelweg 39 km te hard gereden. Normaal is de weg 130km maar door afsluiting van de brug voor vrachtwagens was het verlaagd naar 70km. Ik heb die snelheid gereden omdat er een politie auto met zwaailicht achter me zat. Naar rechts kon niet ivm alle vrachtwagens die van de snelweg afmoesten en door het midden kon niet ivm de ruimte. Ik ben dus op de eerste beste moment naar rechts gegaan maar was net in de 70km gedeelte.

De boete is op de leaseauto. Mijn man heeft een stuk of drie boetes eerder gehad voor 5 of 10km te hard. Nooit zoiets. Ik heb nooit een boete tot nu toe.

Kan ik bezwaar aantekenen al is het om mijn stukje te zeggen! Ik schaam me kapot, ben helemaal gestresst over het weggooien van zoveel geld en baal ervan omdat ik niet zomaar gas ging geven!

Alle advies is welkom. Ik kan alleen de type politie auto omschrijven, voor de rest geen gegevens tenzij zwaailicht te zien is op foto…

Alvast bedankt,

Josephine Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste Josephine,

Ik ben bang dat bezwaar indienen niet zal helpen. De maximum toegestane snelheid zal niet in één keer van 130 km/u naar 70 km/u teruggebracht worden. Eerder al zal waarschijnlijk een aanduiding van 90 km/u zijn aangegeven, zodat je -in stappen- voorbereid wordt op een lagere, aankomende maximum snelheid.
Is dit niet het geval dan zal bezwaar maken mogelijk wel zin hebben.

Mvg - Sjaak

Waldreef, 10-12-2016 04:39 #53
We reden met 2 witte werkbusjes over de A15, toen plots ver van achteren een onopvallende politie wagen opdook, de agent was alleen. Hij kwam met een noodgang ons voorbij gooide zijn wagen voor ons en ging afremmen, toen verscheen stop politie. Eenmaal aan de kant werden direct onze rechten voorgelezen alsof hij ons ging arresteren, ik weet ook niet waarom hij dat zei. Toen ik hem vroeg of hij kon aantonen hoe hard wij nou precies reden werd hij een beetje vaag we kregen 3 snelheden te horen. Toen zei de agent, dat hij een eed heeft afgelegd en dat niet nodig was om bewijs te leveren voor de snelheid, dit lijkt me wat onwaarschijnlijk. Wij burgers hebben ook rechten een agent kan niet klakkeloos zeggen dat jij te hard reed. Misschien zat hij er wel 5 of 10km naast daarbij was de agent erg onprofessioneel. Hij zei dat we niet moesten klagen en dat hij het ons nog veel lastiger kon maken hij was erg bijdehand. Wij zouden graag willen weten of wij enig recht hebben om onder deze boete uit te komen, want het was een vaag verhaal allemaal. We kregen niet eens een kennisstelling van schikking. Reactie infoteur, 12-12-2016
Beste Waldreef,

Ik vrees dat het jouw woord tegen de zijne is. Kijk even bij de volgende links wat wel en niet kan.
Zie:
http://www.ikkie.org/cjib/cjib-artikel.php?artikel=bezwtips.art
en
https://www.politie.nl/themas/bevoegdheden-politie.html#alinea-title-welke-bevoegdheden-heeft-de-politie

Mvg - Sjaak

I., 02-12-2016 03:28 #52
Dag gisteravond 120 gereden na correctie op een 80 km weg buiten de bebouwde kom.
Dit is mij eerste snelheidsovertreding in 12 jaar. Ben geen beginnend bestuurder. De agent vertelde mij dat hij geen goede trajectmeting heeft kunnen doen. Hij vertelde mij wel dat ik geluk mocht hebben dat ik mijn rijbewijs mocht houden. Hoe kan deze agent dan mijn snelheid bepalen zodat het voor hem ook geldig is? Reactie infoteur, 02-12-2016
Beste I,

Waarschijnlijk bedoelt de agent dat de tijdsspanne over een bepaald traject te kort was om te meten. Dit houdt in dat de pieksnelheid wellicht nog hoger is geweest dan de opgegeven 120 km/u, die wel redelijkerwijs te meten was over voldoende afstand.

Mvg - Sjaak

Mieke, 23-11-2016 22:46 #51
Vandaag met een dagtekening van 24 november 2016 een bekeuring binnen gekregen voor een snelheidsovertreding van 15 km op 22 mei 2016. Kan dit na een half jaar of kan ik hiervoor vezwaar indienen? Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Mieke,

Meestal krijg je de beschikking binnen 4 maanden, maar dit kan ook langer duren.
Bezwaar indienen zal geen nut hebben.
Zie:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/

Mvg - Sjaak

Helena, 11-11-2016 19:19 #50
Op 30-10-2016 op de snelweg geflitst in mijn zoon zijn auto met 63 km te hard. Waar kan ik rekening mee houden? Het is gelukkig mijn eerste keer. Reactie infoteur, 14-11-2016
Beste Helena,
Dat ligt er aan hoe hoog de aangegeven maximum snelheid is op het bewuste stuk van de autosnelweg en/of er sprake was van wegwerkzaamheden. Minimaal zal het 309 euro zijn (zie overzicht tot en met 30 km/u), plus verder zal de rechter bepalen hoe veel hoger het wordt gegeven de (weg)omstandigheden, het feit of er meer dan 50 km/u te hard is gereden en het verkeersgedrag in het verleden (recidive).

Mvg - Sjaak

Mooy, 11-10-2016 07:42 #49
Bekeuring gehad voor te hard rijden maar op de brief staat een foutieve straatnaam.
Moet ik hem dan evengoed betalen? Reactie infoteur, 11-10-2016
Beste Mooy,

"Vormfouten" leiden niet tot een vernietiging. Mocht u bezwaar aantekenen, dan ontvangt u een nieuwe beschikking met de gecorrigeerde gegevens. Helaas betalen dus.
Zie o.a.:
http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=23739

Mvg - Sjaak

Gamal, 08-09-2016 18:12 #48
Beste Sjaak,
ik was gestopt door een politie agent vanwege te hard rijden binnen de bk, maximum snelheid was 70 km/u en ik reed 123 km/u, 53km/u te hard dus, volgens de politie agent gaat 3km/u vanaf (correctie), en hier komt de eerste vraag : klopt dat? ik dacht het 4km/u correctie moet zijn.
tweede vraag is wat voor straf verwacht ik?
dit is mijn 2de overtreding, de eerste was meer dan 2 jaren geleden (58km/u op 50km/u weg ook binnen de bk)
Mvg Reactie infoteur, 09-09-2016
Beste Gamal,

De correctie tot een snelheidsoverschrijding van 100 km/u per uur is 3 km. Dit is spijtig omdat je dan boven de magische grens van 50 km/u komt.
De rechter zal beslissen wat er nu gaat gebeuren, mede afhankelijk van het feit of je beginnend bestuurder bent of niet
Zie:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html
Voor een mogelijke invordering, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-wordt-mijn-rijbewijs-ingevorderd

Mvg - Sjaak

Chris, 06-09-2016 16:26 #47
Beste Sjaak.

Ik heb zojuist een brief binnen gekregen van het cjib. Er staat in dat ik 50 km te hard heb gereden binnen de bebouwde kom. Ik kom van een 80 km weg waar ik 100 reed zo de bebouwde in… en ze hebben daar meteen voor aan een flitser gezet. Met wat voor sancties moet ik rekening houden? Reactie infoteur, 07-09-2016
Beste Chris,

Dat beslist de officier van justitie en is mede afhankelijk van het feit of je een beginnend bestuurders bent en de overtredingen die je eventueel eerder al begaan hebt (recidive).
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-wordt-mijn-rijbewijs-ingevorderd

Mvg - Sjaak

Daniel, 05-09-2016 23:58 #46
Beste Sjaak,

Ik ben vanavond staande gehouden omdat ik 54km (50km na correctie) te hard reed op een weg waar de maximaal toegestane snelheid 50km/uur is. Mijn rijbewijs is ingevorderd en ik heb te horen gekregen dat ik een EMG (volgens mij heet dat zo) zal moeten volgen. Niet geheel onbelangrijk is dat ik een beginnend bestuurder ben. Ik ben doorgereden na het stopteken van de laserende agent. Tevens heb ik meerdere zware boetes binnengehad de afgelopen tijd. Mijn vraag aan jou is hoelang ik mijn rijbewijs kwijt ben.

Met vriendelijke groet,
Daniel Reactie infoteur, 06-09-2016
Beste Daniël,

De rechter kan beslissen het rijbewijs voor maximaal 6 maanden in te houden. Of dit korter zal zijn, is mede afhankelijk van je verleden/recidive (herhaling). Een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom zal je uiteraard zwaarder aangerekend worden dan buiten de bebouwde kom.

De maatregel heet afgekort inderdaad EMG (educatieve maatregel gedrag)
Zie voor meer info:
https://www.cbr.nl/11325.pp

Mvg - Sjaak

Jweijers25 (infoteur), 20-06-2016 18:37 #45
Beste Sjaak,

Het is wel zo dat het ongeluk wat ik veroorzaakt heb voor 2015 was, om precies te zijn 7 januari 2013.
En ik heb daarvoor moeten voorkomen bij de kantonrechter en is mij een straf oplegd van 2 maanden rijontzegging en 600 euro boete.
De rijontzegging vond vorig jaar april en mei plaats en de boete moest ook in die periode betaald worden.
Dus ik hoop dat die overtreding niet meetelt volgens de nieuwe regeling wat per 1 januari 2015 is volgens de website van het OM.
Ik hoop dat je hierbij een beter beeld krijgt van de situatie en meschien nog iets voor mij kan opzoeken ondanks dat je niet direct deskundig en bekend bent met juridische zaken.
En ik wil je alvast bedanken voor de info en linkjes die je mij gaf kan ik me alvast een beetje voorbereiden met wat komen gaat.
Ik hou je op de hoogte van hoe het verder afloopt.

Mvg Jarno Reactie infoteur, 21-06-2016
Beste Jarno,

Nog even een aanvulling.
Ik weet niet of je beginnend bestuurder bent, dan is dit boven de "magische" snelheidsoverschrijding van 30 km/u; een registratie bij het OM blijft dan vijf jaar staan.
Zie: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html
En dan met name:
"Sancties voor een beginnend bestuurder"

Mvg - Sjaak

Jweijers25 (infoteur), 19-06-2016 23:56 #44
Beste Sjaak,
als ik het dus goed gelezen heb is het zo dat ik een geldboete krijg omdat dit de eerste overtreding is binnen twee jaar na mijn eerste straf die 600 euro boete en 2 maanden rijontzegging.

Mvg Jarno Reactie infoteur, 20-06-2016
Beste Jarno,

Ik ben niet direct deskundig en bekend met juridische zaken, maar volgens de tabel geldt het volgende:
Tarief 1e overtreding + 20% + OBM 2 mnd. Dus in het slechtste geval de boete plus 20% en inderdaad een ontzegging van twee maanden.
Echter:
de volgende publicatie is in strijd met mijn vorige antwoord. Volgens de volgende link is een OBM geen gegeven, maar wordt een eis ter zitting vastgesteld voor de eerste 3 overtredingen.
Zie: 3.7.4 recidiveregeling veelplegers.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037399/2016-01-01#Circulaire.divisie3_Circulaire.divisie3.7

Is de vorige overtreding van voor januari 2015, dan telt deze waarschijnlijk niet eens mee en wordt het -zoals ik het lees- gezien als een eerste overtreding.
Zie:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/recidiveregeling/@89377/tellen-alle-feiten/

Helaas dus geen eenduidig antwoord. Zou graag van je horen hoe het verder verloopt.

Mvg - Sjaak

Jarno, 19-06-2016 18:05 #43
Hallo,

Ik heb een dringende vraag.
Ik ben gisteren avond door een moteragent aangehouden omdat ik te hard reed hij heeft mij gelaserd en kwam op een snelheid van 119 km per uur op een 80 weg buiten bebouwde kom daar ging nog een correctie af van 4 km dus 115 km per uur dat is dus 35 km te hard.
Het grote probleem is dat ik vorig jaar april en mei een rijontzegging heb gehad en een boete van 600 euro moest betalen wegens een ongeluk waar voor ik schuldig was.
Mijn vraag is wat kan ik nu verwachten een geld boete of weer rijontzegging?
Ik hoop dat jullie mij kunnen informeren wat de gevolgen zijn en kosten.

Gr jarno Reactie infoteur, 19-06-2016
Beste Jarno,
.
Omdat er sprake is van recidive durf ik het niet met zekerheid te zeggen.
Kijk even bij de volgende link bij 3.3.2 Recidive Snelheidsovertredingen (weg)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037399/2016-01-01

Mvg - Sjaak

Halil, 17-06-2016 12:38 #42
Ik heb een dagvaarding kregen van de kantonrechter. omdat ik op de snelweg 153 km heb gereden. Wat zal de gevolgen zijn? enige idee?

Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten Reactie infoteur, 17-06-2016
Beste Halil,

De gevolgen zullen mede afhankelijk zijn van je persoonlijke verleden (recidive) met betrekking tot overtredingen of misdrijven in het verkeer en het feit of je een beginnend bestuurder bent of niet.
In het algemeen is dus lastig om de gevolgen in te schatten, maar reken op een boete vanaf een kleine 700 euro.
Zie ook:
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/boetes-snelheidsovertreding-op-snelwegen/

Mvg - Sjaak

Frederic, 22-05-2016 15:57 #41
Ik ben 3 weken geleden aangehouden omdat ik 130 reed terwijl 90 was toegestaan ivm slecht wegdek op de snelweg. De agent was alleen en gaf aan dat ik geluk had, want er ging 15 km correctie vanaf. 5 km de wettelijke correctie plus 10 km. De reden heb ik niet gevraagd, stom eigenlijk, maar op dat moment niet aangedacht. Tot op heden geen boete ontvangen. Heeft iemand een idee betreft die 10 km correctie? Ik kan dit nergens terugvinden. Alvast bedankt voor de reactie! Reactie infoteur, 22-05-2016
Beste Frederic,

De wettelijke correctie ligt vast; een extra 10 km. is niet geregeld. Mogelijk wilde hij het binnen de Wet Mulder houden en heb je geluk gehad.
Maak je geen zorgen… de boete komt ongetwijfeld, maar dit kan even duren.

Mvg - Sjaak

Saloem, 13-05-2016 12:31 #40
Hoi,

Ik heb in België als Nederlander te hard gereden op de auto snel weg. Gemeten snelheid 178kM en gecorrigeerde snelheid 167KM. Ik moet nu voor de rechtbank verschijnen, wat zijn de mogelijke straffen? Reactie infoteur, 13-05-2016
Beste Saloem,

Kijk even bij de volgende link. Straffen kunnen nogal variabel zijn en de consequenties mede afhankelijk van de frequentie waarmee je België bezoekt met de auto.
http://www.wegcode.be/boetetarieven

Mvg - Sjaak

Sebastian, 07-05-2016 17:09 #39
Goedemiddag
Normaal op snelweg(A27) mag 120-130 km/h rijden maar ivm werkzaamheden mag niet meet dan 70km/h. Ik heb met 115km /h gerij (41 gecorrigeerd ) heb ik geen boete gekregen of brief van justitie. Dat is eerste keer die politie stop mij voor snelheid en heb rijbewijs bijna 4.5 jaar. Heb ik kans op rijbewijs kwijt? Ben benieuwd naar jullie reacties.
Gr sebastian Reactie infoteur, 08-05-2016
Beste Sebastian,

Als dit de eerste grote overtreding is, zal er geen schorsing van het rijbewijs plaatsvinden (beginnersrijbewijs)
Zie: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Invorderen van het rijbewijs vindt pas plaats bij een snelheidsovertreding met meer dan 50 km.

Mvg - Sjaak

Mike, 26-04-2016 20:47 #38
Op een zondag morgen rond 11,00 uur reed ik 108 km per uur op de A4 tussen Den haag en Leiden waar is maximum snelheid 100 km per uur tussen 06,00 en 19,00 mijn vraag is hoe zit het met het weekeind! mag ik tot 120 km rijden of niet? Reactie infoteur, 27-04-2016
Beste Mike,

De maximum toegestane snelheid op autowegen in Nederland is 130 km/u, tenzij anders aangegeven.
Staat er niets aangegeven, dan zou je max. 130 km/u mogen rijden. De dag maakt hierbij niet uit.

Mvg - Sjaak

Jeroen, 23-04-2016 21:15 #37
Half maart ben ik BUITEN de bebouwde kom staande gehouden omdat ik de snelheid na correctie met 19 km/h overschreed. Op de beschiking die na 8 dagen ontving is de feitcode VB019 met omschrijving "overschrijding maximumsnelheid BINNEN de bebouwde kom, (verkeersbord A1) met 19 km/h". Totale boete (incl. administratiekosten) € 190,-. Echter, de overtreding vond BUITEN de bebouwde kom plaats, waarmee ook de opgelegde sanctie lager dient te zijn. Heeft het zin hier bezwaar tegen te maken? Reactie infoteur, 24-04-2016
Beste Jeroen,

Je kunt een onderbouwd bezwaar indienen, waarschijnlijk zal dit tot een correctie van de code leiden.
Het verschil zal 6 euro bedragen. Of dat de moeite waard is?

Mvg - Sjaak

Melis, 19-04-2016 19:54 #36
Hoi,
ik als Nederlander wonende in België ben geflitst met gecorrigeerd 52 km te hard op 80 km weg met een Belgisch kenteken. Feitcode VF055. Zuur natuurlijk en best wel geschrokken maar wat kan ik doen als beste? Bezwaar maken? Flitsfoto opvragen? (al poging gewaagd op mijnpolitie.nl maar ik heb geen digid, dus kan nooit inloggen.) Maakt het wat uit als je een buitenlands kenteken hebt? Schikking? Op internet kon ik in dit specifieke geval niks vinden ben dus ook benieuwd naar de reacties. Reactie infoteur, 20-04-2016
Beste Melis,

Een en ander kan ook schriftelijk worden afgehandeld.
Zie voor het opvragen van de foto:
https://www.cjib.nl/Internationaal/Nederlands/Boete-voor-een-verkeersovertreding/vanuit-het-buitenland-informatie-opvragen-over-uw-overtreding.aspx

En voor het eventueel bezwaar indienen:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/schriftelijk-in-beroep.aspx

Mvg - Sjaak

Theo, 17-04-2016 10:30 #35
Vraag: Op 9 maart, 2014, staande gehouden (laser) 33 km te hard buiten bebouwde kom.
Nooit meer iets van gehoord totdat gisteren, 16 april 2016, brief van ministerie dat ik moet voorkomen, althans bij de officier van justitie. Is dit nog steeds conform de regels i.e. is hier geen sprake van verjaring? Ben benieuwd naar jullie reacties. Reactie infoteur, 17-04-2016
Beste Theo,

De verjaringstermijn voor overtredingen is 3 jaar.
Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/inhoud/verjaringstermijn-misdrijven

Mvg - Sjaak

Elke, 15-04-2016 12:34 #34
Ik reed in de bebouwde kom voor ik me realiseerde dat het zover was…
Ik maak me een beetje zorgen, heb sinds 2 weken een nieuwe auto die het gevoel geeft sneller te rijden…
Ik vraag me nu af als ik geflitst ben met correctie op 80 km, volgt er een boete,
Maar wat als ik 90 km/uur reed… rijbewijs kwijt?Boete? Bedrag?
Heb dit nog nooit aan de hand gehad…
Weet totaal niet wat ik gereden heb, al lijkt me 90 onwerkelijk… Reactie infoteur, 15-04-2016
Beste Elke,

De snelheidsovertreding ligt hoger dan de 30 km/u die onder de wet Mulder valt. Hoe hoog de boete zal uitvallen wordt door het OM beslist en zal mede afhankelijk zijn van eerdere overtredingen e.d.

Je rijbewijs ben je niet kwijt. Enerzijds moet er dan een staande houding plaatsvinden, anderzijds moet je dan meer dan 50 km/u sneller dan ter plaatse toegestaan gereden hebben.
Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-wordt-mijn-rijbewijs-ingevorderd

Een staande houding geldt ook voor het beginnersrijbewijs of puntenrijbewijs, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-beginnersrijbewijs

Mvg - Sjaak

Patrick, 15-04-2016 06:57 #33
Goedemorgen,

Ik ben vannacht rond de klok van 01:00 uur staande gehouden na een meting van 67km te hard hebben gereden op de autosnelweg a16.
Ben al 18 jaar in bezit van rijbewijs en eerste keer dat ik zo'n overtreding bega, tevens ook nooit onder invloed gereden. Wat is de verwachting hoe lang ik mijn rijbewijs kwijt zal zijn?

Verneem graag van u.
Mvg Patrick Reactie infoteur, 15-04-2016
Beste Patrick,

Mogelijk ben je het rijbewijs voor een periode van 2 maanden kwijt, maar dat is mede afhankelijk van de omstandigheden ter plekke en je eigen (blanco) verleden.
Zie ook:
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/straffen-te-hard-rijden-50-km/

Mvg - Sjaak

Gwendolyn, 02-04-2016 12:31 #32
Op 02-03-2014 heb ik op een 80 kmh weg (buiten bk) 132 km (al gecorrigeerd) gereden en hier op 25-3-2016 een oproep voor een OM zitting voor gekregen. In de tussentijd op 22-01-2015 nog een boete van 40 km/h te hard gekregen en op dezelfde dag als de 52kmh (02-03-2014) te hard een boete van 10 km t hard. Is de kans groot dat mijn rijbewijs wordt afgepakt? Zo ja, wat valt hier tegen te doen? Heeft het zin om te zeggen dat ik het nodig heb voor mijn werk, of word ik dan juist zwaarder beoordeeld? Ik heb mijn rijbewijs nog geen vijf jaar (4,5 jaar), en ben dus nog beginnend bestuurder, maar rij elke dag. Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Gwendolyn,

Zie voor de gevolgen voor een beginnend bestuurder:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Bezwaar maken lijkt me niet zo veel zin te hebben, daar de regelgeving bekend geacht mag worden. Dat je het rijbewijs voor je werk nodig hebt, zal niet zwaarder wegen, maar zal waarschijnlijk ook geen voordeel opleveren.

Eventueel kun je wel online bezwaar aantekenen, zie:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Jan, 31-03-2016 08:58 #31
Beste,

Ik ben vorige week geflitst op de A2 en bij de boete staat dat er borden staan bij hmp 69,4. Vandaag heb ik nog eens gekeken, maar ik zie de borden helemaal niet, en ook de flitspaal niet. Kan ik hier wat mee?

Mvg,
Jan Osterholt Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste Jan,

Als de wisseling van de toegestane maximumsnelheid niet staat aangegeven, kun je hier met succes bezwaar tegen indienen.
Echter… waarschijnlijk staat het door middel van de borden A1, A2 en/of A3 wel al eerder aangegeven. Rijd je b.v. net naast een vrachtauto bij passage van de bedoelde borden, naast of boven de weg, dan kan het zijn dat je het gemist hebt.

In een publicatie van Rijkswaterstaat staat het volgende beschreven:
"De hectometerborden met snelheidsaanduiding zijn informatief en zijn puur ter ondersteuning. De aangegeven snelheid op de snelheidsborden langs en boven de weg is leidend.

In het geval dat de matrixborden boven de weg, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, (tijdelijk) een andere snelheid aangeven, dan geldt op dat moment die snelheid als maximum. Ook al vermelden de gewone borden en/of de hectometerborden een andere snelheid ".

Zie:
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Factsheet%20nieuwe%20hectometerbordjes_tcm174-365017_tcm21-37640.pdf

Mvg - Sjaak

Joey, 19-03-2016 01:51 #30
Goedenacht
Paar maanden geleden staande gehouden op de A2 onherkenbare auto
Mocht video terug zien 42Km/h te snel gereden ik ben nog beginnend bestuurder is wel mijn eerste overtreding ooit
24/12/2015 is me dit overkomen maar het is inmiddels als 19/3/2016 en ik heb niks meegekregen of thuis ontvangen?
Ze zeiden dat het via het OM zal gaan toen ze me aanhielden maar om eerlijk te zijn had ik onderhand toch wel een bericht verwacht?
Geen woorden erover bij hun in de auto gehad reageerde sportief wellicht gematst of? iemand enig idee hoor het graag! Reactie infoteur, 19-03-2016
Beste Joey,

Voor lichte overtredingen kan dit tot 4 maanden duren, via het OM zelfs langer.

Zie ook: https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/boetes-beschikkingen-0/

Mvg - Sjaak

Aad, 16-03-2016 12:57 #29
Goedemiddag.

Paar weken geleden op een woensdag ben ik geflitst bij een weg waar je normaal 70 mag, maar sinds een paar weken staat er dat je 50 mag ivm wegwerkzaamheden (voordat ik geflitst werd). Ik reed toen 76 en met correctie dus 73. Nu heb ik een vermoeden dat ze op dat moment helemaal niet aan het werk waren, want ik heb gelezen en gezien dat ze eigenlijk alleen maar in het weekend aan het werk zijn. Nu vraag ik me af, moeten zo ook echt daadwerkelijk aan het werk zijn op dat moment terwijl er sprake is van het verkeersbord A1 of niet? Want ik vind het een beetje tegenstrijdig de redenering van de boete…

Mvg,

Aad Reactie infoteur, 16-03-2016
Beste Aad,

Hoe de situatie ter plekke is of was kan ik niet beoordelen, maar in het feitenboekje staat hierover het volgende:'
" Bij wegwerkzaamheden moet bord J6 zijn geplaatst en moet sprake zijn van enige vorm van werkzaamheden op dat moment en/of van een gewijzigde wegsituatie, die een gevaarscheppend element oplevert. Dit moet worden vermeld. "

Mvg - Sjaak

Julian, 07-03-2016 12:00 #28
Goedemorgen,

Vanochtend reed ik over een 50 weg binnen de bebouwde kom. Ik rij standaard op de CruiseControl en zo nu ook weer. Helaas kwam ik er te laat achter dat deze nog ingesteld stond op 100 km/h van de weg ervoor. Tegen de tijd dat ik door had dat de auto bleef versnellen zat ik rond de 80 km/h. Ik weet niet zeker of ik met 80 geflitst ben of dat het er toch net onder of boven zat. Als ik een boete krijg voor onder de 30km/h maak ik me hier geen zorgen om maar wat gebeurt er als ik wel net boven de 30km/h te hard uitkom met correctie? Ik heb nog nooit eerder een dergelijke overtreding begaan en het is gebeurd in de auto van mijn vader. Zelf rij ik al zo'n 3+ jaar.

Groet,
Julian Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Julian,

Het zal alleen bij een boete blijven. De hoogte van het boetebedrag -dat wordt vastgesteld door de officier van justitie- is niet te zeggen omdat dit van een aantal factoren afhankelijk kan zijn (wegomstandigheden, ernst, recidieve e.d.)

Voor een beginnend bestuurder kan het een aantekening opleveren als de snelheidsoverschrijding hoger uit komt te vallen dan 30 km/u. Er moet dan wel een staandehouding en/of een dagvaarding plaats vinden, waarbij je op persoonlijke titel aangesproken kan worden.

Mvg - Sjaak

Jim, 05-03-2016 23:38 #27
Goedenavond,

kan iemand mij helpen? ik heb in 2013 1 zware overtreding gemaakt, kreeg daar boete van €390,- voor, netjes betaald. in 2014 heb ik er helaas nog 2 gemaakt en moest bellen naar het cjib voor telefonische overhoring heb dit gedaan en er werd kij verteld dat er een brief zou komen met wanneer ik moet voorkomen. in de tussentijd is er nog 1 bij gekomen wat betekend dat ik als beginnende bestuurder in 5 jaar maximaal 3 zware overtredingen mag maken zonder er echt een zware straf voor te krijgen zoals rij-ontzegging. nu heb ik eind 2015 een beief gekregen dat 1 van de overtredingen niet werd vervolgd en de laatste 2 moet ik nogsteeds voor voorkomen. vandaag heb ik, bijna 2 jaar later, 2 brieven van het OM met daarin een datum voor wanneer ik moet voorkomen. vroeg mij af of ze het na die tijd nog mogen behandelen?

groetjes,

jim Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Jim,

Voor zover ik kan achterhalen is de verjaringstermijn 3 jaar.
Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/inhoud/verjaringstermijn-misdrijven

Mvg - Sjaak

Ruben, 05-03-2016 08:44 #26
Hoi,

Ik heb een vraagje. Ik werd vanochtend staande gehouden. De agent zei dat ik buiten de bebouwde kom bijna 50 km te hard reed en hij mijn rijbewijs kon innemen. Deed deed hij echter niet. Hij stelde nog een aantal vragen en zei dat er wel een aantekening op mijn rijbewijs kwam. Dit was alles. Nu is mijn vraag: wat betekent dit? Reactie infoteur, 05-03-2016
Beste Ruben,

Bij een snelheidsoverschrijding van "bijna" 50 km/u kan je rijbewijs niet ingenomen worden. Dit geldt vanaf 50 km/u.
Voor de aantekening is het afhankelijk van een aantal factoren. Is het de eerste keer, dan hoef je je niet al te veel zorgen te maken.
Zie:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

M., 17-01-2016 00:52 #25
Miste afgelopen dinsdag 2 afslagen A50/A325 en kwam daardoor te laat bij de fysiotherapie. Zonder na te denken ging ik harder rijden, en ben gelazerd. Na correctie 54 te hard, rijbewijs in beslag genomen. Nu heb ik mijn rijbewijs echt nodig om naar mijn werk te gaan. Kan helemaal niks op het moment, en kan niks op internet vinden wat ongeveer de richtlijnen zijn. De ene keer krijgen mensen 3 maanden ontzegging en de andere keer krijgen ze hem binnen een week terug. Wat kan ik het beste doen om mijn rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen? Reactie infoteur, 17-01-2016
Beste M,

Op korte termijn helaas weinig. De officier van justitie zal binnen 10 dagen een beslissing nemen nadat deze het rijbewijs heeft ontvangen. In principe kan het tot twee weken duren.
De beslissing die de officier neemt zal mede afhankelijk zijn van je verleden (recidive).

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-wordt-mijn-rijbewijs-ingevorderd
en
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/rijontzegging-ontzegging-van-de-rijbevoegdheid/

Mvg - Sjaak

M., 15-01-2016 14:46 #24
Onlangs kreeg ik een boete ivm te hard rijden (116 km) op de A2 150 meter voor het punt waarop de max snelheid wordt verhoogd naar 120km/h. Deze boete voelt hij onrechtvaardig omdat je het bord 120 al ziet en je dus harder gaat rijden. Is het zinvol hiertegen in bezwaar te gaan? Reactie infoteur, 15-01-2016
Beste M,

Officieel mag je de snelheid pas opvoeren na passage van het bewuste verkeersbord. Het omgekeerde geldt qua snelheid bij passage van een verkeersbord dat een lagere snelheid aangeeft.
Bezwaar aantekenen zal mijn inziens niet zo veel zin hebben, ook al lijkt het vergezocht.

Mvg - Sjaak

A., 13-01-2016 11:33 #23
Ik heb 2 boetes gehad op dezelfde plek binnen 2 uurtjes het zijn snelheidsboetes en werd namelijk geflitst. En ik zie ook nergens een bord op die weg staan met maximale toegestane snelheid. is bezwaar maken een optie en is het ook terecht? Reactie infoteur, 13-01-2016
Beste A.

Als je een foto van de locatie hebt, dan kan ik het beter beoordelen (Google maps?)
In het algemeen kun je stellen dat er een situatie ontstaat binnen de bebouwde kom (50), buiten de bebouwde kom (80), autoweg (100), autosnelweg (130). Dit is het uitgangspunt en zou zichtbaar moeten zijn (b.v. bord begin of einde bebouwde kom, begin of einde autoweg etc.).
Alhoewel er tegenwoordig meer en meer extra borden worden geplaatst worden die de snelheid regelen en/of het type weg aanduiden, hoeft dit niet als het standaardsituaties betreft zoals boven beschreven.
Rijd je b.v. binnen de bebouwde kom op een weg waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt en sla je af zonder dat er een andere, afwijkende maximum snelheid door bebording wordt aangegeven, dan blijft de max. 50.

Dus… zijn de kenmerken/de bebording duidelijk, dan lijkt het me niet zinvol bezwaar te maken. Maximaal kunnen er drie (achtereenvolgende) boetes uitgeschreven worden.

Mvg - Sjaak

Anja, 09-01-2016 19:22 #22
Ik heb van de week een verkeersboete overschrijding max snelheid binnen bebouwde kom gekregen. Het betreft een overtreding van 54 km/h waar je 50 km/h mag. De weg waar ik de boete heb opgelopen heb ik al vaak gereden en sinds kort staat er dus blijkbaar een flitskast. Eindhoven - beukenlaan zeelsterstraat - strijpsestraat
De situatie is als volgt: men rijdt van de N weg 80km/h die overgaat naar 70 km/h en vervolgens aan het eind van de weg overgaat naar 50 km/h. De weg komt uit op een rotonde. So far so good. Als bestuurder vind ik het ook niet prettig om een rotonde met 70km/h te nemen. Na de rotonde blijkt dit stuk weg nog steeds 50 te zijn. Na het eerste stoplicht gaat deze over naar 70 de gehele randweg is 70km/h. Nu blijk ik in een paar dagen tijd al 2 boetes op dit zelfde stuk te hebben gereden en mogelijk komen er nog meer binnen. Is er een manier om hierop bezwaar aan te tekenen en zo ja wat zou ik hierin aan kunnen geven? Gezien ik bij het binnen krijgen van mijn eerste boete bewust ben dat dit stuk (blijkbaar) 50 is ipv 70. Tevens vraag ik me ook af. in dit geval gaat het niet om het handhaven van de veiligheid maar om gewoon op een lullige plek een flitskast neer te zetten en geld binnen te halen. Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste Anja,

Wat de reden is om flitskasten te plaatsen weet ik niet, maar als de toegestane maximum snelheid door middel van bebording goed staat aangegeven, dan heeft bezwaar maken m.i. niet zo veel zin. Is de bebording onduidelijk, dan zou je bezwaar kunnen maken met een onderbouwing van de onduidelijk situatie.

Mvg - Sjaak

Marco, 10-12-2015 23:04 #21
Hallo een vraagje, vandaag staande gehouden een boete gehad van 41 km te hard en inhalen over een witte punt (230,-) alleen nu heb ik in het begin van het jaar ook al een boete van 42 km te hard (450,-)gehad. Ben geen beginnend bestuurder maar destijds een brief gehad met het feit dat ik een aantekening kreeg. Krijg ik nou een zwaardere boete als de vorige keer? of maak ik kans op cursus of iets dergelijks? (voorheen geen vergelijkbare zware overtredingen gehad)

mvg marco Reactie infoteur, 11-12-2015
Beste Marco,

Je hebt al een registratie, dit kan betekenen dat je een EMG wordt opgelegd.
Zie voor een overzicht:
http://cbr-advocaat.nl/overzicht-van-gedragingen-waarvoor-een-emg-kan-worden-opgelegd/

Mvg - Sjaak

De Putter Andy, 24-11-2015 01:22 #20
Geachte, ik reed vorig jaar in een zone waar ik 80km/u mocht 135 km/u, nu is het zo dat ik nog maar net in Nederland woon en ik totaal niet op de hoogte ben van de boetes die in Nederland gegeven worden.
Ik moet op 9 December voor de rechter verschijnen, kunnen jullie mij zeggen aan wat ik mij kan verwachten? Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Andy,

Wat je kunt verwachten is afhankelijk van je verkeersgedrag in het verleden (recidief).
De bekeuring zal in ieder geval een stuk hoger uitvallen dan het maximum dat nog via de "wet Mulder" wordt afgehandeld. Dit zou maximaal 305 euro zijn voor een overschrijding van de maximumsnelheid met 30 km/u buiten de bebouwde kom.
Zou je staande gehouden zijn, dan geldt boven een overschrijding van 50 km/u of meer zelfs een inbeslagname van het rijbewijs.

Mvg - Sjaak

Aldert, 23-11-2015 12:26 #19
Goedemiddag,

Gisteren een proefritje gemaakt in de nieuwe auto van mijn broer (had hij die dag ervoor opgehaald). Op een 80 km weg reden wij ca 90km/h, op het rechte stuk even kijken hoe dat accelereren gaat bij het inhalen van een voorganger. Blijkbaar stond er ca een km verder op een motoragent vanaf een zijweggetje te laseren. Bij de inhaalactie reed ik 128km/h daarna weer gewoon gereden, dus ca 90km/h. Ik heb al 9 jaar geen snelheidsboete gehad en vindt het toch wel een beetje kinderachtig om mij precies op mijn hoogste snelheid te pakken hij heeft toch ook gezien dat ik hierna weer naar een normale snelheid ga?

Nu het volgende we werden aangehouden door de motoragent, blijkbaar kreeg deze een melding en gaf het kenteken door aan de meldkamer en reed weer weg. Hij gaf alleen aan hoe hard ik gereden had, maar ik kon niet toelichten dat ik niet de eigenaar was van de auto. Nu krijgt waarschijnlijk mijn broer de boete binnen, wat moet ik nu doen om de boete op mijn naam te krijgen?

Is er trouwens ook niets te doen aan deze boete, wat ik zeg een kort proefritje en één inhaalactie en je bent ca €500+ kwijt. Mijn mening is dat dit niet redelijk en billijk is, maar ik zal wel de pineut zijn.

B.v.d. voor de reactie. Reactie infoteur, 23-11-2015
Beste Aldert,

De afstand waarover een meting plaatsvindt is gebonden aan regels.
Zie onder 2.2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030828/geldigheidsdatum_21-02-2015

Bij een staandehouding -waar zoals ik begrijp sprake van is geweest- zou de bekeuring op naam van de bestuurder uitgeschreven moeten kunnen worden.
Zie vraag 2:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/vragen-antwoorden/

Ben je het niet eens met de bekeuring, dan kan je bezwaar indienen.
Zie:
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@33403/bekeuring/

Mvg - Sjaak

Jos, 17-11-2015 10:45 #18
Heb 2x een verkeersboete gekregen van 9 km te hard rijden waar 50 km is toegestaan. De beide boetes werden gegeven binnen 30 sec. op dezelfde weg. M.a.w. we zijn 2x geknipt binnen een afstand van nog geen 240 meter. De officier heeft mijn ingestelde beroep reeds afgewezen. Is het zinvol/verstandig/wijs om in beroep te gaan bij de kantonrechter? Kunnen de kosten niet meer belopen dan de boete maar betalen?

Bij voorbaat dank voor een reactie Reactie infoteur, 17-11-2015
Beste Jos,

Ik zou er geen uitspraak over kunnen doen, maar kijk even bij de volgende link, daar vind je ook een link naar een gerechtelijke uitspraak.
https://www.anwb.nl/experts/juridisch/vraag/7658055a-2767-4960-b899-c72476713762/3-x-snelheidsboete-flits-binnen-5-minuten-op-zelfde-weg

Mvg - Sjaak

Sietse, 15-11-2015 10:20 #17
Goeiedag,

Ik ben deze week staande gehouden voor door rood licht rijden.
Het was op het nippertje, maar gewoon rood klaar.
Maar de agent die mij aanhield beweerde dat ik ook 120 heb gereden (was op een 70 stuk na de stoplichten)
Ik heb niet ontkent te snel te hebben gereden, maar geen 120. Achteraf heb ik ze zien staan voor de stoplichten, waar ik doorreed. Zij moesten optrekken om mij in te halen, ik zag ze aankomen, zijn voor me gaan rijden en deden het stopbord aan.
Nu heb ik de bekeuring binnen gekregen, voor rood is logisch, maar er zit een bekeuring bij voor 114 km te snel en na correctie blijft er 110 km over.
Nu heb ik 2 dingen 1. De agent zei eerst dat het 120 was, maar krijg 114 en 2. Over de afstand dat ze mij na zijn gereden hebben ze volgens mij nooit een snelheidsmeting kunnen doen. Heb ik ook niet kunnen zien bij hun in de auto.

Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 15-11-2015
Beste Sietse,

Op zich zal de afronding van de te snel gereden kilometers altijd naar beneden worden bijgesteld (niet erg toch?)
Kijk even op de volgende site voor meer informatie:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/vragen-antwoorden/

Mvg - Sjaak

T. Pillen van Maaskant Z. L., 14-11-2015 11:26 #16
Recent uitspraak van Kantonrechter Arnhem Mr.C.van Linschoten, 2015/6950; boetes zijn te hoog! Dus advies: altijd in beroep gaan; boetebedrag delen door indexcijfer 179,8 en vermenigvuldigen met 117,5 geeft het - wettelijk - juiste bedrag weer mbt 2015, volgens deze jurisprudentie. Schema's met betrekking illegale verhogingen door o.a. Minister Opstelten staan in deze uitspraak!

Roosje, 11-11-2015 19:11 #15
Vandaag een dagvaarding binnen gekregen. Gaat om een bekeuring uit 2013. Nooit een bericht hiervan gehad. Zou gaan om 118 km te rijden waar je 80 mag. Verder geen info. We zijn nu 2 jaar en 3 mnd verder. In ned te hard gereden en wonen in Duitsland. Kan dit na zo' n lange tijd.
De auto is op drie dag ws ook geleend door iem Reactie infoteur, 12-11-2015
Beste Roosje,

Kijk even bij de volgende link voor de verjaring.
https://www.jurofoon.nl/nieuws/2725-boetes-6-boetes-en-verjaring

Als het kenteken op jouw naam staat, is het aan jou om de bekeuring op de ander te verhalen.

Mvg - Sjaak

Druppie, 24-10-2015 16:00 #14
Zojuist aangehouden door een (onherkenbare) motorpolitie die mij met een lasergun ff had gemeten. Hij stond me gewoon op te wachten en leek wel uit te zijn op een hard rijder. Het was een stukje weg waar ik schijnbaar maar 60 km mocht terwijl het volgens mij niet duidelijk was aangegeven. Ik wist namelijk niet anders dan dat ik er 80 km mocht.

Op t.v. zie je vaak een trajectmeting die dan over een bepaalde afstand gaat maar dit is zomaar ff pats-boem ik meet je en heb je. In principe vind ik dit echt niet eerlijk omdat ik over nog geen 500meter te hard heb gereden. Nu reed ik 95 km en krijg dus een bekeuring en ik als brave burger moet dit maar gewoon betalen. 35 km te hard betekend dat het opgestuurd wordt naar officier van justitie. Ik heb al heel lang geen bekeuring meer gehad, wat zal de hoogte dan zijn? Reactie infoteur, 25-10-2015
Beste Druppie,

De maximum toegestane snelheid zal aangegeven hebben gestaan. Dat je het niet opgemerkt hebt!? De snelheid meten met een lasergun, over een bepaalde afstand, is toegestaan.

Ik neem aan dat het een weg buiten de bebouwde kom is.
De boete is dan ten minste 305 euro. De exacte hoogte is niet aan te geven, omdat dit door de rechter wordt bepaald.

Mvg - Sjaak

Etienne, 20-08-2015 19:39 #13
Beste,

Ik ben zojuist aangehouden bij een radar controle en staande gehouden met 34kmh na correctie.
In maart 2012 heb ik ook zo'n zelfde situatie gehad. Ik ben geen beginnend bestuurder en destijds werd gemeld dat ik binnen 2 jaar niet zo'n zelfde situatie mag meemaken, want anders wordt mijn rijbewijs ingevorderd.
Nu zijn wij 3,5 jaar verder en werd mij gemeld dat zo'n zelfde situatie kan leiden tot invordering van het rijbewijs wanneer dit weer binnen 2-5 jaar plaatstvindt door de dame. Is de wet veranderd in de tussentijd? Nu vraag ik mij af of ik daar voor moet vrezen of dat de boete uit 2012 niet meetelt?

Gr,
Etienne Reactie infoteur, 21-08-2015
Beste Etienne,

In principe geldt het beginnersrijbewijs voor vijf jaar, maar overtredingen binnen deze periode kunnen gevolgen hebben op langere termijn.
Zie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-beginnersrijbewijs.html

Mvg - Sjaak

Glenn, 19-08-2015 19:32 #12
Hallo, heb een vraagje.

Heb vandaag een brief gekregen van de politie heb te snel gereden, om het kort uit te leggen ik rij 48 km/u te snel want zijn de oorzaken? Hoeveel boete ga ik hebben? Ben ik men rijbewijs kwijt?

Is men allereerste keer dat ik dit tegen kom. Er stond wel op de brief proces verbaal? Heb van alles moeten invullen, & terug moeten sturen is het nu afwachten of? Reactie infoteur, 20-08-2015
Beste Glenn,

Dat is zo niet te zeggen. Één en ander is mede afhankelijk van het feit of je beginnend bestuurder bent en in welke omstandigheden de overtreding heeft plaatsgevonden (binnen, buiten bebouwde kom, autoweg, autosnelweg etc.)
Je rijbewijs ben je nog net niet kwijt bij 48 km/u (wel vanaf 50).
Het boetebedrag zal hoe dan ook hoger zijn dan het hoogste bedrag in de tabel die van toepassing is.
Kijk verder even bij de volgende link:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-wordt-mijn-rijbewijs-ingevorderd.html

Mvg - Sjaak

Robin, 11-08-2015 08:43 #11
Beste,

Ik ben onlangs staande gehouden en heb inmiddels een bekeuring gekregen. De snelheid die gemeten is 148 na correctie, maar dit is mijn topsnelheid geweest volgens de agent. Ik ben niet gelaserd met deze snelheid. Mijn vraag is: Zou ik niet bekeurd moeten worden over de gemiddelde snelheid i.p.v. over mijn topsnelheid?

Alvast bedankt.

met vriendelijke groet,

Robin Lindeboom Reactie infoteur, 11-08-2015
Beste Robin,

Nee, helaas niet. De (piek)snelheid waar je op "geklokt" bent is bepalend (deze heb je dan ook enige tijd gereden)
Op zich ook wel logisch. Stel dat je door omstandigheden een bepaalde tijd max. 30 km/u hebt gereden en vervolgens eenzelfde tijd 200 km/u. Dan zou je slechts bekeurd kunnen worden voor een max. over 115 km/u!?
Zuur… maar helaas.

Mvg - Sjaak

Frans van Doorn, 18-06-2015 16:22 #10
Uit alle tabellen, meningen etc. blijkt dat men een proces-verbaal krijgt voor het overschrijden van de max. snelheid indien er na correctie min. 3 km overblijft.
Wat schetst mijn verbazing… op de A2 onder Maasbracht controleerde het korps landelijke politiediensten rond het middaguur op de snelheid. Toegestaan 130 km. Gemeten snelheid 136 km en na correctie 131. Dus een acceptgirokaart van 11 euro + 7 euro adm. kosten voor het overschrijden van de maximum snelheid met 1 km!

Is het beleid gewijzigd, uw zienswijze of info onjuist?

Mvrgr
F.van Doorn Reactie infoteur, 18-06-2015
Beste F,

Is correct… zie het zesde blok na de statistiek.
(administratiekosten staan er los van)

Mvg - Sjaak

Jaimy, 12-06-2015 18:10 #9
Beste meneer/mevrouw

Vandaag ben ik staande gehouden tijdens een laser controle. ik reed 33 km/u te hard (je mocht daar 50)
Het betreft een 2 baans weg waar ingehaald mag worden. ik versnelde omdat ik 3 vrachtwagens op de rechter rijstrook voorbij wou gaan, daarna ben ik weer ingevoegd en 50 gaan rijden.

Omdat ik meer dan 30km/u te hard reed bepaald de OvJ mijn boete, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een boete krijg (met welk voertuig dan ook) Mijn vraag aan luidt als volgt: ik hou rekening met een behoorlijke geldboete, maar is het ook mogelijk dat de OvJ mij een rijontzegging geeft? Ik ben een beginnend bestuurder (rijbewijs nu 4,5 jaar) en ik heb nog nooit eerder een overtreding begaan.

Mvg

Jaimy Reactie infoteur, 14-06-2015
Beste Jaimy,

Is bij de 33 km/u de correctie al doorgevoerd?
De grens die leidt tot registratie ligt namelijk op 30 km/u. Het gaat dan uiteindelijk om 3 "zware" registraties in de vijf jaar dat je een beginnend bestuurder bent.
Waarschijnlijk zijn de gevolgen voor jou -gezien de 4,5 jaar- niet al te groot (los van de boete, die in ieder geval hoger dan 322 euro zal uitvallen).
Zie :http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101598-beginnersrijbewijs-en-puntenrijbewijs-de-verschillen.html

Mvg - Sjaak

Mike van den Houten, 21-03-2015 14:28 #8
Ik ben onlangs aangehouden voor te hard rijden 50km te hard, met feitcode VI050a en nou is mijn vraag, wat staat mij te wachten? Reactie infoteur, 21-03-2015
Beste Mike,

Feitcode VI 050a geeft een snelheidsoverschrijding aan van 45 tot 50 kilometer per uur.
Overtreding is -als ik het goed heb- begaan met de bromfiets of snorfiets, buiten de bebouwde kom, bij wegwerkzaamheden.
Het Om zal beslissen over de hoogte van de boete en er is je een OBM opgelegd.
OBM = ontzegging besturen motorvoertuigen (ook bromfiets)
De boete zal in ieder geval aanzienlijk hoger liggen dan € 356 (tot 30 km/u)

Mvg - Sjaak

Patrick, 03-01-2015 14:15 #7
Ik heb onlangs een brief van het CJIB ontvangen met de titel: Kennisgeving strafbaar feit en ontbinding verhoor. Dit is voor mij een grote verrassing. De feitcode is VA055 (52km/u harder dan de toegestane 50km/u binnen de bebouwde kom).

Nu is het zo dat ik op dat moment niet op de motor zat, want 'iemand' reed erop voor en proefrit. Ik kan niet bewijzen dat dat zo is, want ik ken die persoon niet (geen gegevens gevraagd destijds). Er is een brief meegestuurd waarop ik kan aangeven dat ik het niet geweest ben, maar moet dan wel invullen wie het wel geweest is. Dat kan ik dus niet, maar ik heb de overtreding niet begaan.

Hoe kan ik hier nu het beste mee omgaan?

Ter info: Overtreding begaan op 11-11-2014, dagtekening 29-12-2014 Reactie infoteur, 04-01-2015
Beste Patrick,

Als kentekenhouder ben je verantwoordelijk voor het (motor)voertuig waarmee de overtreding is begaan.
Met uitzondering van een "staandehouding", waarbij de bestuurder direct aangesproken kan worden.
Bezwaar indienen kan, maar lijkt me niet veel kans te maken als de bewuste bestuurder niet bekend is.

Mvg - Sjaak

Yvonne, 19-12-2014 08:45 #6
Is het nu ook zo dat je een boete kan krijgen als je te langzaam rijdt op de snelweg, bij normale weersomstandigheden.Dus bv als ik 60 of 80 km rijd, waar je 100 120 of 130 km mag rijden. Reactie infoteur, 19-12-2014
Beste Yvonne,

Dit staat niet apart beschreven, maar in dergelijk gevallen kan artikel 5 van de wegenverkeerswet toegepast worden.
" het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd.

Een minimumsnelheid geldt op de autosnelweg niet (denk aan files, calamiteiten). Wel is het zo dat een autosnelweg slechts is toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van ten minste 60 km/u mag en kan worden gereden.

Mvg - Sjaak

Rob, 08-09-2014 17:16 #5
Tijdens lasercontrole staande gehouden. Op proces verbaal staat bij overtreding alleen vermeld "snelheid" maar niet het aantal km en ook niet wat ter plekke de toegestane snelheid is. Is deze proces verbaal rechtsgeldig of niet? Reactie infoteur, 09-09-2014
Beste Rob,

Staat er geen feitcode vermeld?
Deze code staat dan voor het aantal te snel gereden kilometers (na correctie) en het type weg of de omstandigheden waarbinnen de overtreding geconstateerd is.

Mvg - Sjaak

Hilaire Bodein, 21-04-2014 11:26 #4
De hoogte van de boete weet ik niet aan de hand van de tabel.
Is het zó dat de rubriek Km/u van b.v. 04 vermenigvuldigt dient te worden met 26 - dus 4 x 26= 104 euro?
De uitleg is alweer typisch Belgisch. Niemand kan zich of wil zich precies engageren. Na verloop van tijd, na veel palaber en verwijzingen, zal men het misschien à peu près kunnen weten. De betaling die geen discussie duldt komt er toch.
Rijgedrag moet meer psychologisch benaderd worden. Op sommige plaatsen is er max. 50 omdat men uit een bebouwde kom rijdt. Op andere plaatsen, soms 10 meter verder staat er alweer een ander verkeersbord. Waarom niet meer inspraak geven aan de gemeenten die dan via de politie - door ervaring ter plaatse - passende borden kan laten plaatsen?. Reactie infoteur, 21-04-2014
Beste Hilaire,

De in de tabellen genoemde bedragen hoeven niet vermenigvuldigd te worden. De verschillen zijn vooral gelegen in de situatie waarbinnen de overtreding plaatsvindt.
Op plaatselijk niveau kan binnen de bebouwde kom al besloten worden tot afwijkende (langzamere) maximum snelheden dan de standaard geldende 50 km/u. Denk b.v. ook aan een erf (15), wegwerkzaamheden, 30 km-zone en dergelijke.

Mvg - Sjaak

Dolf Brugman, 26-06-2013 11:18 #3
Geachte redactie,
Een verkeersboete voor te hard rijden, OK. maar wanneer ik een kilometerteller in mijn auto heb die waarden als volgt noteert; 0-20-40-60-80-100, en tussen de 10 en 20 een streepje, moet ik zien af te lezen dat ik resp;2 danwel 4 km te hard rijd. Wat dus neerkomt op schatten in druk verkeer. Zonder ongelukken gaat dat echt niet. Vervolgens wordt ik beboet op gecorrigeerd 4 km., Dus in werkelijkheid 7 km te hard.
welke ik niet kan af lezen. Ik vind dus dat er eeen hogere ondergrens moet zijn. Zodat ik niet gepakt wordt op iets wat ik niet kon aflezen. MIJN VRAAG: maak ik met deze stelling een kans op een mildere bestraffing als ik dit voor leg aan een rechter bij een bezwaar? Reactie infoteur, 26-06-2013
Beste Dolf,

Ik denk het niet. Na correctie rijd je 7 km. te hard; mogelijk dus meer richting 11
Dat plusminus 11 km niet af te lezen zou zijn, zal bij bezwaar indienen denk ik geen steekhoudend argument zijn.

Mvg - Sjaak

Non, 12-02-2013 00:14 #2
Volgens een TV programma van vorig jaar Nederland verdient per jaar miljarden aan verkeersboetes maar waar het geld naar toe gaat? – dat kon niemand weten en het ging alleen maar over verkeersboetes dus excl. miljarden van vele andere soorten boetes! Interessant is dat rijke Nederland steeds rijker en rijker worden (ook van alle soorten boetes) en toch dagelijks kunnen wij op TV horen dat Nederland moet nog meer sparen… besparen… met minder doen….UTOPIE op zijn HOLLANDS dus alle boetes nog verhogen!

E. Remmers, 22-12-2012 17:06 #1
Vandaag: boete voor te hard rijden: €33, = Locatie: komend vanaf Zaltbommel op de A2 richting Tilburg in de tunnel bij Vught. Je rijdt een tunnel in, dus je gaat naar beneden. Als je met 100 komt aanrijden bij het bord waarop 70 staat, duurt het dus even voor je inderdaad op 70 bent. Bij mij was het dus 74. Nou én? Moet je dan als een gek op de rem gaan staan en verkeer achter je in gevaar brengen. Waar zijn die lui mee bezig? Of is alles toch gewoon om de staatskas te spekken? Maar het meest walgelijke vind ik de ambtenaren, die steeds weer bereid zijn om zonder enige vorm van kritiek altijd weer alles uit te voeren wat hen wordt opgedragen. En dat is nu precies wat er mis is met de wereld waarin wij leven: als er geen mensen waren die dat doen, zouden dictatoren en andere verkeerde overheden geen schijn van kans hebben. Dit gaat maar over een onterechte verkeersboete, maar het principe is en blijft hetzelfde. Reactie infoteur, 23-12-2012
Beste E,

Terecht of onterecht, daar kan en wil ik geen oordeel over vellen. Bekeurd worden is altijd vervelend en voelt vaak onrechtvaardig.
Maar… : ik neem aan dat de 74 km. van de beschikking na de correctie van 3 km. is.
Verder is de regel dat je bij passage van een bord dat de maximaal toegestane snelheid aangeeft, de aangegeven snelheid al zou moeten rijden en niet vanaf het bord. Over het algemeen moet de aangegeven snelheid haalbaar zijn -zonder te hoeven remmen of anderen in gevaar te brengen- als je voldoende ver vooruit kijkt en op tijd handelt.
Als je meent dat de bekeuring ten ontrechte is gegeven, kan je eventueel in beroep gaan.
Zie: http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/bezwaren/doe_de_bezwaartest/

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 19-03-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Bekeuringen en Boetes
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 110
Schrijf mee!