InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Verkeersborden Nederland en Duitsland

Verkeersborden Nederland en Duitsland

Verkeersborden Nederland en Duitsland Nederland en Duitsland kennen binnen de regelgeving in het verkeer vele overeenkomsten, maar -in details- ook enkele verschillen. Beide landen hebben hun verkeersborden en verkeersregels, die zorg moeten dragen voor een goede veiligheid op de weg en een soepele doorstroming van het verkeer binnen het beschikbare wegennet. Onderstaand een vergelijking tussen de verkeersborden zoals die in beide landen geplaatst zijn en volgens welke verkeersregels gehandeld worden.

Hoe verhoudt Nederland zich tot Duitsland, of Duitsland zich tot Nederland

In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de borden in Nederland; daartegenover staan de overeenkomstige of meest overeenkomende borden die in Duitsland het verkeersbeeld bepalen. Niet altijd worden dezelfde verkeersborden gebruikt, of is de regelgeving geheel identiek. In dergelijke gevallen volsta ik met: 'geen vermelding'.

Onderscheid en begrip

Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.

Verkeersborden Nederland

Duitsland

A-borden: snelheid
B-borden: voorrang
C-borden: geslotenverklaring
D-borden: rijrichting
E-borden: parkeren en stilstaan
F-borden: overige geboden en verboden
G-borden: verkeersregels
H-borden: bebouwde kom
J-borden: waarschuwing
K-borden: bewegwijzering
L-borden: informatie
101 - 151 Gefahrenzeichen
201 - 292 Vorschriftzeichen
301 - 630 Richtzeichen

A-borden: snelheid

A1
A1
A1 Maximumsnelheid
274
274
274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit
A2
A2
A2 Einde maximumsnelheid
278
278
278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
A3
A3
A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Geen vermelding
A4
A4
A4 Adviessnelheid
380
380
380 Richtgeschwindigkeit
A5
A5
A5 Einde adviessnelheid
381
381
381 Ende der Richtgeschwindigkeit

B-borden: voorrang

B1
B1
B1 Voorrangsweg
306
306
306 Vorfahrtsstraße
B2
B2
B2 Einde voorrangsweg
307
307
307 Ende der Vorfahrsstraße
B3
B3
B3 Voorrangskruispunt
301
301
301 Vorfahrt
B4
B4
B4 Voorrangskruispunt. Zijweg links

Geen vermelding
B5
B5
B5 Voorrangskruispunt. Zijweg rechts

Geen vermelding
B6
B6
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
205
205
205 Vorfahr gewähren!
B7
B7
B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
206
206
206 Halt! Vorfahr gewähren!

C-borden: geslotenverklaring

C1
C1
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
250
250
250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
C2
C2
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
267
267
267 Verbot der Einfahrt
C3
C3
C3 Eenrichtingsweg

353 Einbahnstraße
C4
C4
C4 Eenrichtingsweg
220
220
220 Einbahnstraße links
C5
C5
C5 Inrijden toegestaan

Geen vermelding
C6
C6
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
251
251
251 Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge
C7
C7
C7 Gesloten voor vrachtauto's
253
253
253 Verbot für Kraftfahrz. mit einem zul. Gesamt-gewicht über 3,5 Tonnen...
C8
C8
C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

Geen vermelding
C9
C9
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Geen vermelding
C10
C10
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

Geen vermelding
C11
C11
C11 Gesloten voor motorfietsen
255
255
255 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas
C12
C12
C12 Gesloten voor motorvoertuigen
260
260
260 Verbot für Krafträder, mehrspurige Kraftfahrzeuge
C13
C13
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor
256
256
256 Verbot für Radfahrer
C14
C14
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
254
254
254 Verbot für Radfahrer
C15
C15
C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Geen vermelding
C16
C16
C16 Gesloten voor voetgangers
259
259
259 Verbot für Fußgänger
C17
C17
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
266
266
266 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Länge einschl. Ladung
C18
C18
C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven
264
264
264 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschl. Ladung
C19
C19
C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven
265
265
265 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschl. Ladung
C20
C20
C20 Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
263
263
263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast
C21
C21
C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
262
262
262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht
C22
C22
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
261
261
261 Verbot für kennzeich-nungspflichtige KFZ mit gefährlichen Gütern

Geen vermelding
268
268
268 Schneeketten sind vorgeschrieben

Geen vermelding
269
269
269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

Geen vermelding
270
270
270 Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen

Geen vermelding
245
245
245 Linienomnibusse

Geen vermelding
258
258
258 Verbot für Reiter

Geen vermelding
273
273
273 Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand

Geen vermelding
275
275
275 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit

Geen vermelding

279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
C23-01
C23-01
C23-01 Spitsstrook open

Geen vermelding
C23-02
C23-02
C23-02 Spitsstrook vrijmaken

Geen vermelding
C23-03
C23-03
C23-03 Spitsstrook gesloten

Geen vermelding

D-borden rijrichting

D1
D1
D1 Rotonde, verplichte rijrichting
215
215
215 Kreisverkehr
D2
D2
D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
222
222
222 Vorgeschriebene Vorbeifahrt: links
D3
D3
D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

Geen vermelding
D4
D4
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
209
209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus
D5
D5
D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
209
209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts
D6
D6
D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
214
214
214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts
D7
D7
D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
209
209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und links

Geen vermelding
211
211
211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung

E-borden: parkeren en stilstaan

E1
E1
E1 Parkeerverbod
286
286
286 Eingeschränktes Haltverbot
E2
E2
E2 Verbod stil te staan
283
283
283 Haltverbot
E3
E3
E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

Geen vermelding

Geen vermelding
290
290
290 Eingeschränktes Haltverbot für eine Zone

Geen vermelding
292
292
292 Ende eines eingeschränkten Haltverbots
E4
E4
E4 Parkeergelegenheid
314
314
314 Parkplatz
E5
E5
E5 Taxistandplaats
229
229
229 Taxenstand
E6
E6
E6 Gehandicaptenparkeerplaats

Geen vermelding
E7
E7
E7 Gelegenheid voor het onmiddelijk laden en lossen van goederen

Geen vermelding
E8
E8
E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven

Geen vermelding
E9
E9
E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

Geen vermelding
E10
E10
E10 Parkeerschijfzone
291
291
291 Parkscheibe
E11
E11
E11 Einde parkeerschijf-zone
291
291
291 Parkscheibe
E12
E12
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
316
316
316 Parken und Reisen
E13
E13
E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

Geen vermelding

Geen vermelding
315
315
315 Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts

317
317
317 Wandererparkplatz

F-borden: overige verboden en geboden

F1
F1
F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
276
276
276 Überholverbot für KFZ aller Art
F2
F2
F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
280
280
280 Ende des Überholverbotes für KFZ aller Art
F3
F3
F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
277
277
277 Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F4
F4
F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
281
281
281 Ende des Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F5
F5
F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
208
208
208 Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!
F6
F6
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

308 Vorrang vor dem Gegenverkehr
F7
F7
F7 Keerverbod
272
272
272 Wendeverbot
F8
F8
F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
282
282
282 Ende sämtlicher Streckenverbote
F9
F9
F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden

Geen vermelding
F10
F10
F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
392
392
392 Zollstelle

G-borden: verkeersregels

G1
G1
G1 Autosnelweg
330
330
330 Autobahn
G2
G2
G2 Einde autosnelweg
334
334
334 Ende der Autobahn
G3
G3
G3 Autoweg
331
331
331 Kraftfahrstraße
G4
G4
G4 Einde autoweg
336
336
336 Ende der Kraftfahrstraße
G5
G5
G5 Erf

325 Beginn eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G6
G6
G6 Einde erf
326
326
326 Ende eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G7
G7
G7 Voetpad
239
239
239 Sonderweg Fußgänger
G8
G8
G8 Einde voetpad

Geen vermeldig
G9
G9
G9 Ruiterpad
238
238
238 Sonderweg Reiter
G10
G10
G10 Einde ruiterpad

Geen vermelding
G11
G11
G11 Verplicht fietspad
237
237
237 Sonderweg Radfahrer
G12
G12
G12 Einde verplicht fietspad

Geen vermelding
G12a
G12a
G12a Fiets/bromfietspad

Geen vermelding
G12b
G12b
G12b Einde fiets/bromfietspad

Geen vermelding
G13
G13
G13 Onverplicht fietpad

Geen vermelding
G14
G14
G14 Einde onverplicht fietspad

Geen vermelding

Geen vermelding
240
240
240 Gemeinsamer Fuß- und Radweg

Geen vermelding

241 Getrennter Rad- und Fußweg

Geen vermelding

242 Beginn des Fußgängerbereichs

Geen vermelding

243 Ende eines Fußgängerbereichs

Geen vermelding

244 Beginn einer Fahrradstraße

Geen vermelding
244a
244a
244a Ende einer Fahrradstraße

H-borden: bebouwde kom

H1
H1
H1 Bebouwde kom
310
310
310 Ortstafel
H2
H2
H2 Einde bebouwde kom
311
311
311 Ortstafel

J-borden: waarschuwing

J1
J1
J1 Slecht wegdek
112
112
112 Unebene Fahrbahn
J2
J2
J2 Bocht naar rechts
103
103
103 Kurve (rechts)
J3
J3
J3 Bocht naar links
103
103
103 Kurve (links)
J4
J4
J4 S-bocht(en), eerst naar rechts
105
105
105 Doppelkurve (zun. rechts)
J5
J5
J5 S-bocht(en), eerst naar links
105
105
105 Doppelkurve (zun. links)
J6
J6
J6 Steile helling
110
110
110 Steigung
J7
J7
J7 Gevaarlijke daling
108
108
108 Gefälle
J8
J8
J8 Gevaarlijk kruispunt
102
102
102 Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts
J9
J9
J9 Rotonde

Geen vermelding
J10
J10
J10 Overweg met overwegbomen
150
150
150 Bahnübergang mit Schranken
J11
J11
J11 Overweg zonder overwegbomen
151
151
151Unbeschrankter Bahnübergang
J12
J12
J12 Overweg met enkel spoor
201
201
201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!
J13
J13
J13 Overweg met twee of meer sporen
201
201
201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!
J14
J14
J14 Tram(kruising)
145
145
145 Kraftomnibusse
J15
J15
J15 Beweegbare brug
128
128
128 Bewegliche Brücke
J16
J16
J16 Werk in uitvoering
123
123
123 Baustelle
J17
J17
J17 Rijbaanversmalling
120
120
120 Beidseitig verengte Fahrbahn
J18
J18
J18 Rijbaanversmalling rechts
121
121
121 Einseitig links verengte Fahrbahn
J19
J19
J19 Rijbaanversmalling links
121
121
121 Einseitig rechts verengte Fahrbahn
J20
J20
J20 Slipgevaar
114
114
114 Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz
J21
J21
J21 Kinderen
136
136
136 Kinder
J22
J22
J22 Voetgangersoversteekplaats
134
134
134 Fußgängerüberweg
J23
J23
J23 Voetgangers
133
133
133 Fußgänger
J24
J24
J24 Fietsers en bromfietsers
138
138
138 Radfahrer kreuzen
J25
J25
J25 Losliggende stenen
116
116
116 Splitt, Schotter
J26
J26
J26 Kade of rivieroever
129
129
129 Ufer
J27
J27
J27 Groot wild
142
142
142 Wildwechsel
J28
J28
J28 Vee
140
140
140 Tiere
J29
J29
J29 Tegenliggers
125
125
125 Gegenverkehr
J30
J30
J30 Laagvliegende vliegtuigen
144
144
144 Flugbetrieb
J31
J31
J31 Zijwind
117
117
117 Seitenwind
J32
J32
J32 Verkeerslichten
131
131
131 Lichtzeichenanlage
J33
J33
J33 File
114
114
114 Stau
J34
J34
J34 Ongeval

Geen vermelding
J35
J35
J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist

Geen vermelding
J36
J36
J36 IJzel of sneeuw
113
113
113 Schnee- oder Eisglätte
Glatteisgefahr
J37
J37
J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
101
101
101 Gefahrenstelle
J38
J38
J38 Verkeersdrempel

Geen vermelding

Geen vermelding
115
115
115 Steinschlag

K-borden: bewegwijzering

K1
K1
K1 Lage beslissingswijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
453
453
453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K2
K2
K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
332
332
332 Ausfahrt von der Autobahn
K3
K3
K3 Beslissingswijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven

Geen vermelding
K4
K4
K4 Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
453
453
453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K5
K5
K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
440
440
440 Vorwegweiser zur Autobahn (nach RWBA)
K6
K6
K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
439
439
439 gegliederter Vorwegweiser(nach RWB)
K7
K7
K7 Wegwijzer voor fietsers en brom-fietsers (handwijzer) met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijke fietsroutenummer (boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)

Geen vermelding
K8
K8
K8 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

Geen vermelding
K9
K9
K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
458
458
458 Planskizze (Ausführung nach RUB)
K10
K10
K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met inerlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers
434
434
434 Wegweisertafel (nach RWBA)
K11
K11
K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
448
448
448 Ankündigungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K12
K12
K12 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

Geen vermelding
K13
K13
K13 Wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

]Geen vermelding
K14
K14
K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
442
442
442 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern

Geen vermelding
442
442
442 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

Geen vermelding
354
354
354 Wasserschutzgebiet

Aanduiding trap
355
355
355 Fußgängerunterführung

Vooraanduiding door verkeersbrigadiers geregelde oversteekplaats
356
356
356 Verkehrshelfer

Geen vermelding
358
358
358 Erste Hilfe

Geen vermelding
359
359
359 Pannenhilfe
L16
L16
L16 Noodtelefoon
360
360
360 Fernsprecher

Verwijzing naar tankstation
361
361
361 Tankstelle

Geen vermelding
363
363
363 Polizei

Verwijzing naar camping
366
366
366 Zelt- und Wohnwagenplatz

Aanduiding van informatieplaats

367 Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftstelle

Geen vermelding

375 Autobahnhotel

Verwijzing naar restaurant

376 Autobahngasthaus

Geen vermelding

377 Autobahnkiosk

Geen vermelding

378 Toilette

L-borden: informatie

L1
L1
L1 Hoogte onderdoorgang

Geen vermelding
L2
L2
L2 Voetgangersoversteekplaats
350
350
350 Fußgängerüberweg
L3
L3
L3 Bushalte/tramhalte
224
224
224 Haltestellen - Straßenbahnen oder Linienbusse

Geen vermelding
224
224
224 Haltestellen Schulbusse
L4
L4
L4 Voorsorteren

Geen vermelding
L5
L5
L5 Einde rijstrook
531
531
531 Einengung (Ende eines Fahrstreifens)
L6
L6
L6 Splitsing

Geen vermelding
L7
L7
L7 Aantal doorgaande rijstroken

Geen vermelding
L8
L8
L8 Doodlopende weg
357
357
357 Sackgasse
L9
L9
L9 Vooraanduiding doodlopende weg
357
357
357 Sackgasse
L10
L10
L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

Geen vermelding
L11
L11
L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
545
545
545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit
L12
L12
L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit


Overzicht verkeersborden Nederland en diverse landen


Lees verder

© 2008 - 2016 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPVoorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPWanneer verleen je voorrang en wanneer laat je voor gaan bij deelname aan het verkeer? Bij het verlenen van voorrang moe…
Verkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeersregels - WegenVerkeerswet. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW ken…
Shared Space - Minimum aan verkeersborden in het verkeerShared Space - Minimum aan verkeersborden in het verkeerShared Space, oftewel gedeelde ruimte in het verkeer. Is er sprake van plaatsing van een te veel aan verkeersborden en v…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenWe zien bij deelname aan het Nederlandse verkeer vele verkeersborden. Je wordt geacht als verkeersdeelnemer deze verkeer…
Wie heeft er voorrang?Wie heeft er voorrang?Verkeersregels: wie heeft er voorrang? Soms is het onduidelijk wie er voorrang heeft op een kruising of een T-splitsing.…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • CROW
  • Strassentechnik

Reageer op het artikel "Verkeersborden Nederland en Duitsland"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Wim Overmars, 29-04-2016 17:23 #8
Ik kom in Duitsland (langs de snelweg) regelmatig een verkeersbord tegen waarvan ik de betekenis niet ken (staat ook niet in de lijst met Duitse verkeersborden). Het bord valt het best te omschrijven als: een rechthoekig wit bord met een oranjekleurige "kroontjespen" erin. De kroontjespen komt zowel horizontaal als verticaal voor. Wat is de bedoeling van dit bord? Reactie infoteur, 30-04-2016
Beste Wim,

Waarschijnlijk bedoel je de gelinkte borden, die gebruikt worden bij alternatieve omleidingsroutes.
Zie 78 en 79 bij:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/Anlage_3.html

Mvg - Sjaak

Nico Leemkuil, 03-09-2013 12:52 #7
Vorige week was ik met mijn scooter (45km) in Duitsland, mijn vraag is nu moet ik daar op de weg of op het fietspad rijden?.B.V de rose brug bij kleef!.
voor de veilig heid heb ik op fietspad gereden, maar werd er een beetje gek aangekeken.
vriendelijke groet": nico Reactie infoteur, 03-09-2013
Beste Nico,

Een en ander zal aangegeven moeten worden / zijn op een onderbord.
Kijk even bij de volgende link voor meer informatie:
http://www.ansv.nl/wetgeving-en-verkeer/regels-in-het-buitenland-voor-scooters-en-brommers-in-europa/duitsland/

Mvg - Sjaak

Dirk Bouwman, 28-08-2013 12:36 #6
In Duitsland zie je stopverbod borden met pijltjes (links, rechts of beide) daar in. Daar snap ik niets van. Kunt u mij misschien vertellen wat dit betekend?
Vriendelijke groet,
Dirk Reactie infoteur, 28-08-2013
Beste Dirk,

Stond het bewuste bord op een T-splitsing, bij het verlaten van een parkeerterrein, uitrit e.d.?
In ieder geval geldt het stopverbod voor dat gedeelte van de weg, in de rijrichting(en) die door de pijlen worden aangegeven.

Mvg - Sjaak

Jan Evers, 17-12-2012 15:07 #5
Wij zijn van 14 tot 17 december in Duitsland geweest. Onderweg zag ik regelmatig een groot formaat oranje kleurige pijl rechtdoor of links/rechts aan geven. Ik zou graag willen weten wat voor verkeersteken dat is.
Mvg, Jan Evers. Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Jan,

Ik vermoed dat je een verkeersbord bedoeld voor de te volgen route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, vegelijkbaar met het Nederlandse verkeersbord K14.

Mvg - Sjaak

Bj, 31-01-2011 13:29 #4
Vraagje. Langs de Autobahn in Duitsland staan borden, die zijn wit en daar staat een grote oranje/gele pijl (meer een driehoek, maar moet toch duidelijk een pijl voorstellen. Wat betekenen die borden? Ik heb op een gegeven moment zo'n bord gezien met strepen er doorheen en bij een verkeersknoooppunt dat er zelfs twee stonden die ieder een andere kant op wezen en een bestemming aangaven. Reactie infoteur, 01-02-2011
Beste BJ,

Dit bord geeft een omleidingsroute aan vanaf autosnelwegen. Een beetje te vergelijken met de Nederlandse U-borden.
Zie voor meer info:
http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/

Mvg - Sjaak

Peter, 17-08-2010 14:21 #3
Hallo Sjaak, Alvast bedankt voor de reaktie maar heb toch nog een vraag. Ik begrijp dat ik dan geen personenauto mag inhalen mits ik een caravan achter de auto heb hangen. Maar mag ik dan wel, mits ik een caravan achter de auto heb hangen, ook geen vrachtauto cq bus inhalen die hooguit maar 50 km per uur rijden waar 80 is toegestaan. Reactie infoteur, 18-08-2010
Beste Peter,

Nee, officieel mag dit niet. Het inhaalverbod geldt voor de aangegeven catagoriën, waarbij niet over onderlinge snelheden gesproken wordt.
Echter… ik kan me voorstellen dat -vanuit verkeersinzicht- de doorstroming in bepaalde gevallen belemmerd wordt, zodat een ander gedrag logisch kan zijn en mogelijk niet tot een proces verbaal leidt!?

Mvg - Sjaak

Peter, 16-08-2010 12:24 #2
Onder het bord "F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen", hangt nog een vierkant wit bord met zwarte randen met een bus, een vrachtauto en een personenauto met aanhangwagen afgebeeld
wat betekend dit bord eigenlijk Reactie infoteur, 17-08-2010
Beste Peter,

Het onderbord geeft aan voor welke voertuigen of samenstellen van voertuigen het verbod of gebod geldt.

In jouw voorbeeld mag je met de auto zonder aanhanger gewoon inhalen. De vermelde catagoriën hebben overigens alle een beperking van de toegestane maximum snelheid. Inhalen door deze voertuigen belemmeren aldaar waarschijnlijk de doorstroming.

Mvg - Sjaak

Niki, 16-08-2009 08:02 #1
In duitsland staan ronde gele verkeersborden. Met zwarte getallen en pijltjes. Kan iemand mij zeggen wat die bordjes betekenen? Reactie infoteur, 16-08-2009
Beste Niki,

Kijk even bij bijgaande linken, mogelijk helpt dat je verder.

http://duits.skynetblogs.be/post/3005597/militaire-verkeersborden-aan-duitse-bruggen

http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Verkeersborden
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 8
Schrijf mee!