RVV 1966 - Oude Nederlandse verkeersborden

RVV 1966 - Oude Nederlandse verkeersborden RVV 1966 - Oude Nederlandse verkeersborden. De verkeersborden zoals we die nu volgen, vinden hun oorsprong in het RVV 1990, die het RVV uit 1966 opvolgde. Uiteraard is het de RVV in de loop van de jaren steeds geactualiseerd en aan de nieuwe ontwikkelingen op verkeersgebied aangepast. Voor de 'nostalgisie' onder ons een weergave van de Nederlandse verkeersborden, gebaseerd op het RVV 1966, uit een weergave uit 1984

Nederlandse verkeersborden RVV 1966

De meeste verkeersborden uit het RVV 1966 (Bijalge II) zullen ook nu voor velen nog herkenbaar zijn en overeenkomsten hebben met de borden zoals we die nu volgen. De meest in het oog springende veranderingen zijn wellicht de matrix- of elektronische signaleringsborden, waarbij de maximum advies snelheid veranderd is in een toegestane maximum snelheid. De -al dan niet bespannen (hand)karren- die uit het straatbeeld verdwenen zijn en waaraan de verkeersborden zijn aangepast.
Gold in het verleden voor de verkeersborden 46a, 46b en 47 een verbod tot afslaan, tegenwoordig moeten we het met de verkeersborden uit de G-serie doen, die ons gebieden de aangegeven rijrichting(en) te volgen. Ook zijn we vertrouwd geraakt met de periodieke openstelling en afsluiting van de spitsstrook (borden C23-01, 02 en 03) en behoort de aanduiding van de B-wegen al enige tijd tot het verleden.

Verkeersborden RVV 1966 - RVV 1990

Attentie: de getoonde verkeersborden in kolom 1 zijn NIET actueel. Dit geldt ook voor de Aanwijzingen (Bijlage I) volgend op de weergave van de verkeersborden. Voor weergave van de -nu geldende- verkeersborden uit het RVV 1990 raadpleegt kolom 4 of: Verkeersborden Nederland - Verkeersborden en de omschrijving.

Verkeersborden RVV 1966 - Bijlage II - Verkeersborden RVV 1990 - Bijlage I

Verkeersbord
Nederland
Beschrijving RVV 1966 Verkeersbord
Nederland
Beschrijving RVV 1990
11
Maximumsnelheid
A1A1
Maximumsnelheid
1a1a
Adviessnelheid
A4A4
Adviessnelheid
1a1a
Electronisch signaleringsbord adviessnelheid
A3A3
Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
22
Einde maximumsnelheid
A2A2
Einde maximumsnelheid
2a2a
Einde adviessnelheid
A5A5
Einde adviessnelheid
2a2a
Electronisch signaleringsbord Einde adviessnelheid
A3A3
Einde maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
33
Plaatsnaam (bebouwde kom)
H1H1
Bebouwde kom
55
Einde bebouwde kom
H2H2
Einde bebouwde kom
66
Voorrangsweg
B1B1
Voorrangsweg
6a6a
Indien een voorrangsweg bij een kruising of splitsing naar links of naar rechts afbuigt moet onder bord 6 een onderbord worden aangebracht waarop de situatie schetsmatig duidelijk is aangegeven
OB711OB711
Indien een voorrangsweg bij een kruising of splitsing naar links of naar rechts afbuigt moet onder bord B1 een onderbord worden aangebracht waarop de situatie schetsmatig duidelijk is aangegeven
6b6b
OB712OB712
Onderborden kunnen worden toegepast bij de borden B1, B3, B5 en B6
6c6c
OB713OB713
77
Einde voorrangsweg
B2B2
Einde voorrangsweg
8a8a
Voorrangskruising
 B3 B3
Voorrangskruispunt
8b8b
Voorrangs T-splitsing links
B4B4
Voorrangskruispunt. Zijweg links
8c8c
Voorrangs T-splitsing rechts
B5B5
Voorrangskruispunt. Zijweg rechts
99
Nadering voorrangsweg, -kruising of -splitsing
B6B6
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
1010
Nadering voorrangsweg, -kruising of -splitsing; verplicht vóór het oprijden van de weg kruising of splitsing te stoppen
B7B7
Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
1111
Gesloten in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers
C1C1
Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
1212
Gesloten in één richting voor alle verkeer behalve voetgangers
C2C2
Éénrichtingsweg. In deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
1313
Éénrichtingsweg
C3C3
Éénrichtingsweg
1414
Gesloten voor alle verkeer behalve voetgangers in een andere richting dan de pijl aanwijst
C4C4
Éénrichtingsweg
1515
Verkeersplein, verplichte rijrichting
D1D1
Rotonde, verplichte rijrichting
1616
Verbod voor alle verkeer behalve voetgangers de weg in te rijden of te gaan aan de andere zijde van het bord dan de pijl aangeeft
D2D2
Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die het bord aangeeft
1717
Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C6C6
Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
17a17a
Gesloten voor vrachtauto's
C7C7
Gesloten voor vrachtauto's
17b17b
Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 20 km/uur
C8C8
Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
1818
Gesloten voor motorvoertuigen waardoor één of meer aanhangwagens worden voortbewogen
C10C10
Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
1919
Gesloten voor motorvoertuigen op twee wielen
C11C11
Gesloten voor motorfietsen
2020
Gesloten voor alle motorvoertuigen
C12C12
Gesloten voor alle motorvoertuigen
2121
Gesloten voor bromfietsen met in werking zijnde motor
C13C13
Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
2222
Gesloten voor fietsen
C14C14
Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
2323
Gesloten voor fietsen en bromfietsen
C15C15
Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
2424
Gesloten voor bespannen wagens
-
2525
Gesloten voor onbespannen wagens
-
2626
Gesloten voor alle wagens
-
2727
Gesloten voor voetgangers
C16C16
Gesloten voor voetgangers
2828
Gesloten voor rij- en trekdieren en vee
-
2929
Gesloten voor voetgangers rij- of trekdieren en vee
-
3030
Gesloten voor alle wagens en voor rij- en trekdieren en vee
-
3131
Gesloten voor alle wagens rij- en trekdieren, vee en voetgangers
-
3232
Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading , een bij de geslotenverklaring bepaalde lengte te boven gaan en voor voertuigen waardoor één of meer aanhangwagens of opleggers worden voortbewogen, indien het samenstel van het voertuig met de aanhangwagen(s) of de oplegger(s), met inbegrip van de lading, die lengte te boven gaat
C17C17
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
3333
Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading een bij de geslotenverklaring te bepalen breedte te boven gaan
C18C18
Geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
3434
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, een bij de geslotenverklaring te bepalen hoogte te boven gaan
C19C19
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
3535
Gesloten voor voertuigen die, een bepaalde asdruk te boven gaan
C20C20
Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven
3636
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die een bepaald totaalgewicht te boven gaan
C21C21
Verboden voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
3737
B-weg. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 2.2 meter en/of voor voertuigen met een wieldruk boven 2.4 ton
-
3838
Aanduiding B-weg, die is gesloten voor voertuigen, die inclusief de lading de op het bord aangegeven breedte en/of wieldruk te boven gaan
-
3939
Einde B-weg
-
4040
Verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkander onderling in te halen
F1F1
Verbod voor motorvoertuigen elkaar onderling in te halen
4141
Einde verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkander onderling in te halen
F2F2
Einde verbod voor motorvoertuigen elkaar onderling in te halen
4242
Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen op meer dan twee wielen in te halen
F3F3
Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
4343
Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen op meer dan twee wielen in te halen
F4F4
Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
4444
Verbod doorgaan bij nadering verkeer uit tegengestelde richting; geldt niet voor voetgangers
F5F5
Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
4545
Verkeer uit tegengestelde richting mag niet door gaan, wanneer van deze zijde verkeer nadert; geldt niet voor voetgangers
F6F6
Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
46a46a
Verbod rechts afslaan
D6D6
Gebod tot het volgen van één van de richtingen die op het bord zijn aangegeven
46b46b
Verbod links afslaan
D6D6
Gebod tot het volgen van één van de richtingen die op het bord zijn aangegeven
4747
Verbod naar links en naar rechts af te slaan
D4D4
Gebod tot het volgen van de richting die op het bord is aangegeven
4848
Verbod om te keren
F7F7
Keerverbod
4949
Parkeerverbod. Het verbod geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, behoudens voor de tot parkeren bestemde weggedeelte
E1E1
Parkeerverbod
50a50a
Parkeerverbod op oneven dagen voor de linkerzijde en op even dagen voor de rechterzijde van de weg
E1E1
Op een onderbord staan eventuele beperkingen aangegeven
50b50b
Parkeerverbod op oneven dagen voor de rechterzijde en op even dagen voor de linkerzijde van de weg
E1E1
Op een onderbord staan eventuele beperkingen aangegeven
5151
Verbod stil te staan. Het verbod geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst , behoudens voor de tot parkeren bestemde weggedeelten
E2E2
Verbod stil te staan
5252
Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
E3E3
Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
5353
Parkeerverbod langer dan een bepaalde tijd met een verplicht gbruik van een parkeerschijf
E10E10
Parkeerschijfzone
5454
Einde parkeerverbod langer dan een bepaalde tijd met gebruik van een parkeerschijf
E11E11
Einde parkeerschijfzone
54a54a
Taxistandplaats; tevens parkeerverbod ter plaatse, behalve voor taxi's
E5E5
Taxistandplaats
54b54b
Invalidenparkeerplaats gereserveerd voor het motor- of invalidenvoertuig waarmee een bepaalde invalide zich pleegt te vervoeren dan wel waarmee hij pleegt te worden vervoerd. Parkeerverbod voor andere voertuigen. Op onderbord: kenteken of het woord "invalidenvoertuig"
E6E6
Gehandicaptenparkeerplaats
54c54c
Algemene invalidenparkeerplaats. Tevens verbod ter plaatse te parkeren, behalve indien dit geschiedt door of ten behoeve van het vervoer van een invalide die blijkens een geldige, hem verstrekte invalidenparkeerkaart gerechtigd is van de parkeerplaats gebruik te maken
E6E6
Gehandicaptenparkeerplaats
54d54d
Laad- en loshaven; tevens parkeerverbod ter plaatse gedurende de aangegeven uren
E7E7
Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen
5555
Einde van alle door borden aangegeven verboden
F8
Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
5656
Verplichting tot stoppen bij een douanekantoor
F10F10
Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
57a57a
Autosnelweg. Deze weg heeft gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen
G1G1
Autosnelweg
57b57b
Autoweg
G3G3
Autoweg
57c57c
Woonerf met onderbord
G5G5
Erf
58a58a
Einde autosnelweg
G2G2
Einde autosnelweg
58b58b
Einde autoweg
G4G4
Einde autoweg
58c58c
Einde woonerf
G6G6
Einde erf
5959
Verplicht fietspad voor fietsers en bromfietsers
G11G11
Verplicht fietspad
6060
Onverplicht fietspad; verboden voor bromfietsen met een in werking zijnde motor. Verbod geldt niet voor invalidenvoertuigen
G14G14
Onverplicht fietspad
6161
Voetpad
G7G7
Voetpad
6262
Voorzijde verkeerszuil die door bestuurders uitsluitend rechts voorbij gegaan mag worden
DO2-BB22DO2-BB22
Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
6363
Voorzijde verkeerszuil die door motorvoertuigen, welke sneller kunnen en mogen rijden dan 20 km. per uur, aan beide zijden voorbijgegaan mag worden en door de andere bestuurders uitsluitend rechts. Dit is niet van toepassing, indien de rijbanen ter plaatse zijn verdeeld in rijstroken waarin pijlen zijn aangebracht
DO3-BB22DO3-BB22
Bord mag aan beide zijden worden voorbij gegaan
6464
Achterzijde van de verkeerszuilen 62 en 63
-
6565
Uitholling overdwars of slecht wegdek
J1J1
Slecht wegdek
 65a 65a
Waarschuwingsbord voor bestuurders van diepladers. Plaatsing onder bord ->>
J1J1
Slecht wegdek
6666
Bocht naar rechts
J2J2
Bocht naar rechts
6767
Bocht naar links
J3J3
Bocht naar links
6868
S-bocht of bochten, eerst naar links
J5J5
S-bocht(en), eerst naar links
6969
S-bocht of bochten, eerst naar rechts
J4J4
S-bocht(en), eerst naar rechts
7070
Steile of gevaarlijke helling
J6J6
Steile helling
7171
Gevaarlijk kruising of splitsing
J8J8
Gevaarlijk kruispunt
7272
Spoorweg- of tramwegovergang met beweegbare afsluitingen of halve overwegbomen
J10J10
Overweg met overwegbomen
7373
Spoorweg- of tramwegovergang zonder beweegbare afsluitingen
J11J11
Overweg zonder overwegbomen
7474
Bebakening bij nadering spoor- of tramwegovergang of beweegbare brug. (De getallen geven de afstand tot de overweg of brug in meters aan
BB23BB23
Bakens nadering spoorwegovergang
7575
Niet van beweegbare afsluitingen voorziene spoorwegovergang (Andreaskruis): enkel spoor
J12J12
Overweg met enkel spoor
7676
Niet van beweegbare afsluitingen voorziene spoorwegovergang: twee of meer sporen
J13J13
Overweg met twee of meer sporen
7777
Gevaarlijke tramwegovergang
J14J14
Tram(kruising)
7878
Richtingverandering tram
J14J14
Tram(kruising)
7979
Beweegbare brug
J15J15
Beweegbare brug
8080
Werk in uitvoering
J16J16
Werk in uitvoering
81a81a
Wegversmalling
J17J17
Rijbaanversmalling
81b81b
Wegversmalling
J18J18
Rijbaanversmalling rechts
81c81c
Wegversmalling
J19J19
Rijbaanversmalling links
81d81d
Versmalling of einde vluchtstrook (minder dan 2 meter). Versmalling of einde invoegstrook die niet overgaat in een vluchtstrook
BBO4BBO4
Versmallingsschild vluchtstrook
8282
Slipgevaar
J20J20
Slipgevaar
8383
Nadering school, speelterrein of andere plaats waar kinderen plegen over te steken
J21J21
Kinderen
84a84a
Nadering plaats waar voetgangers plegen over te steken
J23J23
Voetgangers
84b84b
Nadering plaats waar voetgangers plegen over te steken
J22J22
Voetgangersoversteekplaats VOP
8585
Opspattende stenen
J25J25
Losliggende stenen
8686
Kade of rivieroever
J26J26
Kade of rivieroever
8787
Nadering plaats waar fietsers en bromfietsers plegen over te steken
J24J24
Fietsers en bromfietsers
8888
Overstekend groot wild
J27J27
Groot wild
8989
Loslopend vee
J28J28
Vee
9090
Algemeen gevaarsteken (Een onderbord moet steeds de aard van het gevaar aangeven
J37J37
Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
9191
Tegenliggers
J29J29
Tegenliggers
9292
Laagvliegende vliegtuigen
J30J30
Laagvliegende vliegtuigen
9393
Zij- en rukwinden
J31J31
Zijwind
9494
Nadering verkeerslichten
J32J32
Verkeerslichten
94a94a
File
J33J33
File
94b94b
Ongeval
J34J34
Ongeval
94c94c
Slecht zicht ten gevolge van sneeuw, regen of mist
J35J35
Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
94d94d
IJzel of sneeuw
J36J36
IJzel of sneeuw
9595
Oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers
BWO7BWO7
Fietsers oversteken
9696
Voetgangersoversteekplaats VOP
L2L2
Veotgangersoversteekplaats VOP
96a96a
Voetgangerstunnel of voetgangersbrug
L301L301
Trap
9797
Richtingsaanduiding. (Pijl links- of rechts wijzend. Geen verplichte rijrichting)
OB501OB501
Onderbord: aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van toepassing is
9898
Routebord gevaarlijke stoffen. De pijl geeft de richting aan die voertuigen met bepaalde gevaarlijk stoffen moeten volgen krachtens plaatselijke voorschriften op grond van Bijlage I van het Reglement Gevaarlijke Stoffen
K14K14
Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
9999
Parkeerplaats. Op een onderbord kan worden aangegeven de tijdsduur gedurende welke parkeren is toegestaan, de categorieën voertuigen waarvoor parkeren is toegestaan en de wijze waarop het parkeren dient te geschieden
E4E4
Parkeergelegenheid
99a99a
Parkeren alleen voor vergunninghouders
E9E9
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
99b99b
Parkeergelegenheid voor openbaar vervoer reizigers bij een Parkeer-en-Reis-halte
E12E12
Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
100100
Nadering voorsorteervakken (Het bord moet de indeling nabij de kruising op het wegdek aangeven)
L4L4
Voorsorteren
100a100a
Aanduiding einde rijstrook
L5L5
Einde rijstrook
101a101a
Doodlopende weg
L8L8
Doodlopende weg
101b101b
Vooraanduiding doodlopende weg
L9L9
Vooraanduiding doodlopende weg
101c101c
Vooraanduiding doodlopende weg
Vooraanduiding doodlopende weg
101d101d
Vooraanduiding doodlopende weg
Voooraanduiding doodlopende weg
102102
Bushalte
L3L3
Bushalte/tramhalte
104104
Blindenstok
105105
Hulppost of meldingspost
106106
Hospitaal
107107
Reparatiepost
108108
Telefoon
L16L16
Noodtelefoon
109109
Benzinepomp
BW101BW101
Verwijzing naar benzinestation
110110
Kampeerterrien
BW101BW101
Verwijzing naar camping
111111
Kampeerwagenterrein
BW101BW101
Verwijzing naar camping
112112
Kampeer- en kampeerwagen terrein
BW101BW101
Verwijzing naar camping
113113
Jeugdherberg
114114
Terrein voor dagrekreatie
E4E4
Parkeergelegenheid
115115
Café
116116
Restaurant
BW101BW101
Verwijzing naar restaurant

RVV 1966 - Bijlage I - Aanwijzingen

Aanwijzingen, collectief aan het gehele verkeer te geven

A. Stopteken voor het verkeer, dat de verkeesregelaar van voren nadert.
Wanneer een stopstreep aanwezig is, moet op het teken “stop” vóór deze streep gestopt worden. Wanneer geen stopstreep aanwezig is, moet zodanig worden gestopt, dat het kruisende rij- en voetgangersverkeer redelijk vrij blijft.

B. Stopteken voor het verkker, dar de verkeersregelaar van achteren nadert. Zie ook de op merking onder A.

C. Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van rechts nadert. Zie ook de opmerking onder A

D. Stopteken zowel voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer, dat hem van achteren nadert. Zie ook de opmerking onder A.

E. Teken “Let op” voor het verkeer in de stopgezette richting. Teken “Stop” voor het verkeer in de tot dusverre vrije richting. Teken “Kruising vrijmaken” voor het verkeer, dat zich op een kruispunt bevindt.

F. Rijteken voor het verkeer, dat aan de linkerzijde van de verkeersregelaar is opgesteld

G. Rijteken voor het verkeer, dat aan de rechterzijde van de verkeersregelaar is opgesteld

H. Rijteken zowel voor het verkeer, dat aan de linkerzijde, als voor het verkeer, dat aan de rechterzijde van de verkeersregelaar is opgesteld.

I. Teken tot snelheid vermeerderen voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van links nadert.

J. Teken tot snelheid vermeerderen voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van rechts nadert.

K. Teken tot snelheid verminderen voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van rechts nadert (rechterarm naar voren, op en neer gaand, handpalm naar beneden)

L. Stopteken voor het verkeer op welks richting het bord loodrecht of nagenoeg loodrecht wordt getoond.
Een naast het stopteken of na het ophouden van het stopteken veerschijnend groen vlak, waarin een witte pijl, geeft een rijteken aan voor het rechtdoorgaande verkeer.

M. Rijteken voor het verkeer op welks richting het bord loodrecht of nagenoeg loodrecht wordt getoond.

N. Stopteken, bedoeld bij artikel 106 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

O. Algemeen stopteken.

© 2011 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden, hoe en watVerkeersborden, hoe en watOns verkeer wordt voor een groot gedeelte geregeld door verkeersborden. Verkeersborden zijn een van de drie verkeersteke…
Wat betekenen die strepen op de weg?Wat betekenen die strepen op de weg?Op een heleboel wegen buiten de bebouwde kom komen we tegenwoordig een ander soort belijning tegen. De oude doorgetrokke…
Duitse taal – verkeersbordenOnze oosterburen, de Duitsers, hebben een heel andere taal dan wij Nederlanders. Ook langs de weg zie je dit verschil te…
Vakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie–Regelgeving en maximumsnelheid in Europa. Goed voorbereid op reis! Voor velen staat de (auto) zomervakantie wee…

Risicogroepen in het verkeerRisicogroepen in het verkeerSommige verkeersdeelnemers lopen meer risico om bij ongevallen ernstige verwondingen op te lopen dan andere verkeersdeel…
Wie heeft er voorrang?Wie heeft er voorrang?Verkeersregels: wie heeft er voorrang? Soms is het onduidelijk wie er voorrang heeft op een kruising of een T-splitsing.…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: RVV 1966
  • RVV 1990
  • RVV 1966
  • Autorij-instructie.nl
Reacties

Rob, 07-12-2020
Hallo,
Ik ben op zoek naar wat meer info over een verkeersbord maar kom 'm in beide RVV's niet tegen.
Het betreft een blauw bord wat ik in de jaren '70 toch veel tegenkwam. Het geeft een 'klaar-over' bordje weer en 2 overstekende kinderen met de waarschuwing: 'Let op'
Ik kan blijkbaar hier geen foto toevoegen en hoop dat beschrijving een lampje doet branden. Misschien dat onderstaande link werkt: https://flic.kr/p/2if1EEu
Kunnen jullie iets meer hierover vertellen of is het nooit een officieel erkend bord geweest?

Groet,
Rob Reactie infoteur, 07-12-2020
Beste Rob,

Dat is geen officieel RVV verkeersbord geweest, maar een bord om weggebruikers / bestuurders extra te attenderen op de aankomende VOP. Bij interesse: regelgeving volgt over het algemeen het verdrag van Wenen
https://wetten.overheid.nl/BWBV0003507/2016-09-19#Verdrag_2

Mvg - Sjaak

R. de Jong, 13-06-2016
Hallo,

Vraag mbt de oude borden uit bijlage ll 1966. Mogen deze nog worden gebruikt of moeten die vervangen worden door de nieuwe uit bijlage l 1990? Zo ja welk artikel spreekt hierover en in hoeverre kan het rijk hiervoor aansprakelijk worden gesteld? Reactie infoteur, 14-06-2016
Beste R,

Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar er zal altijd een overgangsperiode zijn waarbinnen borden vervangen moeten worden.
In een aantal gevallen tref je nog oude borden aan, hetgeen doet vermoeden dat er geen plicht geldt, zolang de borden nog eenzelfde afbeelding/strekking hebben.
Zijn het oude borden die -ook in de nieuwe vorm- niet meer als zodanig worden toegepast en dus verwarrend kunnen zijn ten aanzien van de regelgeving, dan is de gemeente of de wegbeheerder aansprakelijk.

Mvg - Sjaak

B. Kuipers, 25-11-2015
Waarom staan de vervallen zoneborden er niet bij? Reactie infoteur, 25-11-2015
Beste B,

Daar heb ik helaas zelf geen afbeeldingen van.
Als iemand me er aan kan helpen graag.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 06-03-2018
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.