Cascoverzekering (all-risks) en autoschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje en helaas loopt u een redelijke grote kans dat uw voertuig beschadigd raakt door welke oorzaak dan ook. Indien u uw voertuig volledig casco of all-risks verzekerd heeft kunt u bij een schade gebruik maken van uw eigen verzekering. Hoe wikkelt uw verzekeraar deze schade af en waar moet u op letten ?

Hoe meldt ik een schade bij mijn verzekeraar ?

Doorgaans zal dit gebeuren door middel van een aanrijdingsformulier. Dit formulier kunt u in uw auto bewaren zodat u dit bij de hand heeft bij een aanrijding met een tegenpartij (dit hoeft niet perse een andere auto te zijn). Ook indien er geen tegenpartij is kunt u dit formulier gebruiken voor een aanrijding met bijvoorbeeld een paaltje of bij inbraakschade.

Ook is het mogelijk de schade telefonisch aan te melden bij uw verzekeraar of tussenpersoon, dit kan bijvoorbeeld als snel een expert nodig is om de schade aan uw voertuig vast te stellen zodat de reparateur uw voertuig snel kan herstellen. Ook na telefonische melding of expertise zult u nog een schadeformulier aan uw verzekeraar moeten zenden voordat deze tot afwikkeling van een schade kan overgaan. Uitzondering op deze regel kan een ruitschade zijn zoals later in dit artikel beschreven.

Aangesloten reparateurs:

Vrijwel alle verzekeraars maken gebruik van aangesloten reparateurs. Deze geselecteerde groep reparateurs moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en heeft afspraken gemaakt met uw verzekeraar over de afwikkeling van schaden. Dit betekend echter niet dat u niet de mogelijkheid heeft gebruik te maken van een hersteller die niet is aangesloten bij uw verzekeraar.

Indien u gebruik maakt van een aangesloten reparateur geeft u dit vaak een aantal voordelen als:
  • Gratis vervangend vervoer gedurende de reparatieperiode
  • Directe betaling van de reparatienota door de verzekeraar aan de reparateur
  • Vermindering of verval van het van toepassing zijnde eigen risico
  • Reparateur kan direct beginnen met het herstel van uw voertuig

Welke reparateurs zijn aangesloten en welke voordelen hieraan verbonden zijn kunt u doorgaans vinden op uw groene kaart. Geef bij de reparateur, voor zover deze u hier niet direct om vraagt, dat er u via uw verzekeraar bij hem terecht bent gekomen. Zo kan de reparateur ervoor zorgen dat de juiste stappen worden ondernomen richting de verzekeraar en dat u daadwerkelijk gebruik kunt maken van de voordelen. Voor meer informatie kunt u zich natuurlijk ook altijd wenden tot uw tussenpersoon of verzekeraar.

Financiële afwikkeling van uw schade

Een verzekeraar zal in eerste instantie altijd uw schade als eerste afwikkelen, danwel met de aangesloten reparateur, danwel met u als verzekerde rechtstreeks. Op de uitkering zal, indien van toepassing, uw eigen risico worden ingehouden. Dit is ook het geval als de schade wel verhaalbaar is op de tegenpartij, u doet immers een beroep op uw eigen verzekering en bij het aangaan van deze overeenkomst bent u met de verzekeraar overeengekomen dat op uitkeringen een eigen risico van toepassing is. Is de schade niet verhaalbaar op een aansprakelijke tegenpartij of op het waarborgfonds motorverkeer dan zal het dossier na financiële afwikkeling door uw verzekeraar worden gesloten.

Verhaalbare schade

Mocht de schade aan uw voertuig veroorzaakt zijn door een schuldige tegenpartij of een onbekend gebleven motorrijtuig, dan zal uw verzekeraar de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het ontstaan van de schade nadat zij tot afwikkeling van uw eigen schade is overgegaan.

Hierbij vordert de verzekeraar van de tegenpartij niet alleen het bedrag dat zij aan u uitbetaalde maar vaak ook een deel van de persoonlijke schade die u heeft opgelopen als bijvoorbeeld het eventueel ingehouden eigen risico of eventuele kosten voor autohuur die u heeft gemaakt. Zodra de schade dan ook is verhaald op de aansprakelijke tegenpartij kunt u hiervoor alsnog een vergoeding verwachten van uw verzekeraar.

Schademelding en uw korting voor schadevrij rijden:

Indien een schade volledig verhaalbaar is op een tegenpartij of het waarborgfonds zal deze uiteindelijk niet van invloed zijn op uw korting voor schadevrij rijden. Dit geldt ook voor een aantal andere schadeoorzaken als bijvoorbeeld inbraakschade, ruitschade en stormschade.

Bij de melding van een aanrijding zal een verzekeraar doorgaans een inschatting maken of de schade verhaalbaar is op grond van het aanrijdingsformulier. Er zijn echter ook verzekeraars die bij elke melding op uw verzekering de korting voor schadevrij rijden eerst negatief belasten en deze vervolgens herstellen als de schade volledig is verhaald. Vaak gebeurt dit terwijl u hier zelf niets van merkt omdat u tussen de tijd van de schade en de definitieve afwikkeling hiervan geen premienota ontvangt. Mocht u echter wel een premienota ontvangen met een verhoogde premie terwijl de schade nog niet is afgewikkeld, dan is dit nog geen reden tot paniek. Na de definitieve afwikkeling van de schade zal uw verzekeraar de korting alsnog herstellen en de door u teveel betaalde premie alsnog restitueren.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afwikkeling van mijn schade door mijn verzekeraar ?

In dat geval is het raadzaam eerst contact op te nemen met uw tussenpersoon of, als u deze niet heeft, uw verzekeraar. Deze kan u een uitgebreide toelichting geven op de schade en de wetten die op de schade van toepassing zijn, ook kunt u eventueel verzoeken de schade voor te leggen aan een andere (senior) behandelaar die werkzaam is bij de verzekeraar zodat ook deze nogmaals zijn licht kan laten schijnen over het dossier, wellicht ziet deze wel mogelijkheden om bijvoorbeeld uw schade te verhalen.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u, indien u hierover beschikt, de kwestie voorleggen aan uw rechtsbijstandverzekeraar.

Hoe lang duurt de afwikkeling van een schade ?

Dit is een vraag die meer dan regelmatig gesteld wordt aan schadecorrespondenten en die helaas niet eenduidig te beantwoorden is daar deze afhankelijk is elke schade op zich. De afwikkeling van een cascoschade kan doorgaans zeer snel en is vaak afhankelijk van hoe snel u uw voertuig zelf wilt en kunt laten herstellen. Doorgaans duurt de afwikkeling van uw eigen cascoschade niet langer dan 2 maanden maar kan deze ook binnen 2 weken geregeld zijn.

Het verhaal van de schade kan, zeker als er een discussie is over wie er aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade, wel een lange tijd in beslag nemen. Indien er geen discussie is kan ook dit binnen maand geregeld zijn. Bij een stevige discussie is het echter niet vreemd als de behandeling van het dossier meerdere maanden en soms zelfs meer dan een jaar in beslag neemt. Hierbij kan echter wel worden gesteld dat de afwikkeling aanzienlijk wordt bespoedigd indien u zelf de benodigde stukken als bijvoorbeeld getuigenverklaringen of foto's van de situatie ter plaatse zo spoedig mogelijk aanlevert. Feitelijk kunt u nooit teveel informatie over het ongeval geven, de schadebehandelaar zal gebruiken wat hij nodig heeft.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Autoschade door dieren en dan?Eenden, meeuwen, herten, zwijnen, ze kunnen allemaal nogal wat schade aan je auto toebrengen als je ermee in aanrijding…
Autoschade claimen of schade zelf betalen?In tegenstelling tot de meeste andere verzekeringen heeft het claimen op een autoverzekering gevolgen voor de hoogte van…
Schade aan uw auto door een onbekende veroorzaaktSchade aan uw auto kan grote financiële gevolgen hebben. De premie voor de autoverzekering wordt sterk beïnvloed door he…
Autoverzekering: welke verzekering past het best bij je autoAutoverzekering: welke verzekering past het best bij je autoJe hebt een auto gekocht en bent daarom verplicht om je te verzekeren. Wettelijke aansprakelijkheid is de autoverzekerin…

Aanrijding, zelf de tegenpartij aansprakelijk stellenAls u betrokken bent bij een aanrijding of als uw geparkeerd staande voertuig wordt aangereden door een tegenpartij kunt…
Auto onverzekerbaar?In Nederland bent u verplicht voor uw auto verzekering af te sluiten welke het risico van de wettelijke aansprakelijkhei…
Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 21-05-2008
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Auto
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.