InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2014

Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2014

Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2014 Hoogte van de boetes bij te hard rijden, snelheidsovertredingen of overschrijding van de maximumsnelheid met de personenauto in 2014. De boetes voor snelheidsovertredingen in 2014 met de auto -en alle andere motorvoertuigen op meer dan twee wielen, plus brommobielen- zijn afhankelijk van het type weg waar de snelheidsovertreding plaatsvindt en de eventuele wisselende omstandigheden op de verschillende wegen. Onderstaand zijn de boetes voor snelheidsovertredingen opgenomen bij een snelheidsovertreding van 1 tot en met 30 km per uur. Het verschil in hoogte van de boetes wordt o.a bepaald door de gereden snelheid, de snelheidsovertreding, de weg waar de snelheidsovertreding plaatsvindt, zoals: 'binnen de bebouwde kom', 'buiten de bebouwde kom', op de autosnelweg, de autoweg, bij wegwerkzaamheden enzovoort.

Hoogte boetes, geldbedragen bij snelheidsovertredingen

Onderstaande bedragen van de boetes -voor te hard rijden- die in de tabel zijn opgenomen, betreffen boetes die nog administratief via de Wet Mulder worden afgedaan. Een minimumbedrag bij het overschrijden van de maximum toegestane snelheid waarvoor je -via de Wet Mulder- beboet kunt worden bedraagt 11 euro, de hoogste 410 euro. Beide na correctie van de gemeten snelheid.

Correctie op snelheidsovertredingen

De correctie op de gemeten snelheid bedraagt in km. per uur:
 • bij een snelheidsoverschrijding van 00 t/m 100 km/u. - 3 kilometer
 • bij een snelheidsoverschrijding van 101 t/m 130 km/u. - 4 kilometer
 • bij een snelheidsoverschrijding van 131 t/m 165 km/u. - 5 kilometer
 • bij een snelheidsoverschrijding van 166 t/m 200 km/u. - 6 kilometer
 • bij een snelheidsoverschrijding van 201 t/m 230 km/u. - 7 kilometer

Te vermelden gegevens in de toelichting
Gemeten, gecorrigeerde en toegestane snelheid, afstand waarover werd gevolgd en onderlinge afstand, wijze van constateren, snelheidsmeter wel/niet geijkt/getest, soort weg e.d.

Benadering bij wegwerkzaamheden
Bij wegwerkzaamheden moet sprake zijn van daadwerkelijk werkzaamheden op dat moment en/of van een gewijzigde wegsituatie, die een gevaarscheppend element oplevert. Dit moet vermeld worden.

Snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u.
(deze worden niet via de Wet mulder afgedaan)
Bij een snelheidsoverschrijding vanaf 50 km/h kan het rijbewijs ingevorderd worden en dient proces-verbaal te worden ingezonden aan het parket. Er moet dan wel een staandehouding plaatsvinden.

Inbeslagname van het voertuig
Bij overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 100% in samenhang met een geconcretiseerde gevaarzetting, kan je auto in beslag genomen worden. In twijfelgevallen zal -vóórdat tot inbeslagneming wordt overgegaan- overleg plaatsvinden met het OM.

Hoogte boete – beschikking voor bestuurders van personenauto’s volgens de Wet Mulder

 • Snelheden en bedragen zijn ná bovenvermelde correctie, maar zonder administratiekosten
 • Maximumsnelheden op de getoonde verkeersborden kunnen afwijken
 • In de tabel weergegeven getallen bij snelheidsovertredingen in km/u zijn bedragen in Euro's
(voor beginnende bestuurders -eerste vijf jaar- gelden andere / strengere regels)

Hoogte boete bij snelheidsovertredingen 2014


Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom en
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij plaatsing verkeersbord A1
MAXIMAAL € 316 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 2632394652596791100109118127136
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 147157168180193205218231244259274287301

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij plaatsing verkeersbord A1 -30km zone en binnen een erf.
MAXIMAAL € 410 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 445260708091102127138150162174187
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 200213228243258273288305322340358376393

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1)
Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3)
MAXIMAAL € 410 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 445260708091102127138150162174187
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 200213228243258273288305322340358376393

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom
Overschrijding van de maximumsnelheid (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A1)
Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A3)
MAXIMAAL € 301 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 232935414855638695104113122130
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 139149161172182194205218231244257270286

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1)
Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A3)
MAXIMAAL € 366 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 35435159687786111120130140151163
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 176189201213227242257272287302318334350

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom
MAXIMAAL € 271 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Euro 111519232834414753598289 94 103 112
Km/u 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Euro 121130139150162173183194205216227238249 260 271

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1)
MAXIMAAL € 350 bij een overschrijding van 30 kilometer
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 30384755637181104115125136147158
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 169180192205218231244258272287302318334

Lees verder

© 2012 - 2014 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte bekeuringen 2011Hoogte bekeuringen 2011Als automobilist moet u bekeuringen incalculeren. Zelfs als u probeert om geen regel te overtreden, zult u zo nu en dan…
Hoe hoog wordt mijn bekeuring? – 2012Hoe hoog wordt mijn bekeuring? – 2012De afgelopen jaren zijn de tarieven van boetes sterk verhoogd. Dit heeft niet op iedereen het gewenste effect, maar een…
Hoe hoog wordt mijn bekeuring? - 2011Hoe hoog wordt mijn bekeuring? - 2011Voor de meeste verkeersovertredingen staan vaste bedragen aan boete. Voor bepaalde overtredingen moet de rechter uitspra…
De hoogte van verkeersboetes voor te hard rijden bepalenDe meest gegeven en daardoor wellicht ook meest gehate en gevreesde boetes zijn in Nederland de boetes voor snelheidsove…
Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012In 2012 worden de verkeersboetes verhoogd. De verhoging is fors. De boete voor door rood rijden bedraagt € 220. Voor onn…
Bronnen en referenties
 • Openbaar mimisterie
 • Ministerie Verkeer en waterstaat
 • Autorij-instructie.nl

Reageer op het artikel "Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2014"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Rob, 08-09-2014 17:16 #5
Tijdens lasercontrole staande gehouden. Op proces verbaal staat bij overtreding alleen vermeld "snelheid" maar niet het aantal km en ook niet wat ter plekke de toegestane snelheid is. Is deze proces verbaal rechtsgeldig of niet? Reactie infoteur, 09-09-2014
Beste Rob,

Staat er geen feitcode vermeld?
Deze code staat dan voor het aantal te snel gereden kilometers (na correctie) en het type weg of de omstandigheden waarbinnen de overtreding geconstateerd is.

Mvg - Sjaak

Hilaire Bodein, 21-04-2014 11:26 #4
De hoogte van de boete weet ik niet aan de hand van de tabel.
Is het zó dat de rubriek Km/u van b.v. 04 vermenigvuldigt dient te worden met 26 - dus 4 x 26= 104 euro?
De uitleg is alweer typisch Belgisch. Niemand kan zich of wil zich precies engageren. Na verloop van tijd, na veel palaber en verwijzingen, zal men het misschien à peu près kunnen weten. De betaling die geen discussie duldt komt er toch.
Rijgedrag moet meer psychologisch benaderd worden. Op sommige plaatsen is er max. 50 omdat men uit een bebouwde kom rijdt. Op andere plaatsen, soms 10 meter verder staat er alweer een ander verkeersbord. Waarom niet meer inspraak geven aan de gemeenten die dan via de politie - door ervaring ter plaatse - passende borden kan laten plaatsen?. Reactie infoteur, 21-04-2014
Beste Hilaire,

De in de tabellen genoemde bedragen hoeven niet vermenigvuldigd te worden. De verschillen zijn vooral gelegen in de situatie waarbinnen de overtreding plaatsvindt.
Op plaatselijk niveau kan binnen de bebouwde kom al besloten worden tot afwijkende (langzamere) maximum snelheden dan de standaard geldende 50 km/u. Denk b.v. ook aan een erf (15), wegwerkzaamheden, 30 km-zone en dergelijke.

Mvg - Sjaak

Dolf Brugman, 26-06-2013 11:18 #3
Geachte redactie,
Een verkeersboete voor te hard rijden, OK. maar wanneer ik een kilometerteller in mijn auto heb die waarden als volgt noteert; 0-20-40-60-80-100, en tussen de 10 en 20 een streepje, moet ik zien af te lezen dat ik resp;2 danwel 4 km te hard rijd. Wat dus neerkomt op schatten in druk verkeer. Zonder ongelukken gaat dat echt niet. Vervolgens wordt ik beboet op gecorrigeerd 4 km., Dus in werkelijkheid 7 km te hard.
welke ik niet kan af lezen. Ik vind dus dat er eeen hogere ondergrens moet zijn. Zodat ik niet gepakt wordt op iets wat ik niet kon aflezen. MIJN VRAAG: maak ik met deze stelling een kans op een mildere bestraffing als ik dit voor leg aan een rechter bij een bezwaar? Reactie infoteur, 26-06-2013
Beste Dolf,

Ik denk het niet. Na correctie rijd je 7 km. te hard; mogelijk dus meer richting 11
Dat plusminus 11 km niet af te lezen zou zijn, zal bij bezwaar indienen denk ik geen steekhoudend argument zijn.

Mvg - Sjaak

Non, 12-02-2013 00:14 #2
Volgens een TV programma van vorig jaar Nederland verdient per jaar miljarden aan verkeersboetes maar waar het geld naar toe gaat? – dat kon niemand weten en het ging alleen maar over verkeersboetes dus excl. miljarden van vele andere soorten boetes! Interessant is dat rijke Nederland steeds rijker en rijker worden (ook van alle soorten boetes) en toch dagelijks kunnen wij op TV horen dat Nederland moet nog meer sparen… besparen… met minder doen….UTOPIE op zijn HOLLANDS dus alle boetes nog verhogen!

E. Remmers, 22-12-2012 17:06 #1
Vandaag: boete voor te hard rijden: €33, = Locatie: komend vanaf Zaltbommel op de A2 richting Tilburg in de tunnel bij Vught. Je rijdt een tunnel in, dus je gaat naar beneden. Als je met 100 komt aanrijden bij het bord waarop 70 staat, duurt het dus even voor je inderdaad op 70 bent. Bij mij was het dus 74. Nou én? Moet je dan als een gek op de rem gaan staan en verkeer achter je in gevaar brengen. Waar zijn die lui mee bezig? Of is alles toch gewoon om de staatskas te spekken? Maar het meest walgelijke vind ik de ambtenaren, die steeds weer bereid zijn om zonder enige vorm van kritiek altijd weer alles uit te voeren wat hen wordt opgedragen. En dat is nu precies wat er mis is met de wereld waarin wij leven: als er geen mensen waren die dat doen, zouden dictatoren en andere verkeerde overheden geen schijn van kans hebben. Dit gaat maar over een onterechte verkeersboete, maar het principe is en blijft hetzelfde. Reactie infoteur, 23-12-2012
Beste E,

Terecht of onterecht, daar kan en wil ik geen oordeel over vellen. Bekeurd worden is altijd vervelend en voelt vaak onrechtvaardig.
Maar… : ik neem aan dat de 74 km. van de beschikking na de correctie van 3 km. is.
Verder is de regel dat je bij passage van een bord dat de maximaal toegestane snelheid aangeeft, de aangegeven snelheid al zou moeten rijden en niet vanaf het bord. Over het algemeen moet de aangegeven snelheid haalbaar zijn -zonder te hoeven remmen of anderen in gevaar te brengen- als je voldoende ver vooruit kijkt en op tijd handelt.
Als je meent dat de bekeuring ten ontrechte is gegeven, kan je eventueel in beroep gaan.
Zie: http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/bezwaren/doe_de_bezwaartest/

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Bekeuringen en Boetes
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 5
Schrijf mee!