InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Transport > Wanneer is cabotagevervoer toegestaan?

Wanneer is cabotagevervoer toegestaan?

Wanneer is cabotagevervoer toegestaan? Je mag als vervoerder niet zomaar onbeperkt binnenlands beroepsvervoer verrichten in een ander land dan waar je gevestigd bent. Dit heet ook wel cabotagevervoer en dit cabotagevervoer is onderworpen aan strenge regels. Handelen in strijd met de cabotageregels levert hoge boetes op. In Europa bestaat anno 2019 al jarenlang veel discussie omtrent cabotage. Sommige Europese landen willen dat er vrij verkeer van goederen moet zijn. Andere landen willen juist dat het cabotageverbod blijft bestaan.

Definitie cabotage

Cabotage is het nationaal vervoer voor rekening van derden (ook wel beroepsgoederenvervoer genoemd) dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst.

Cabotageregels

Cabotagevervoer is onderworpen aan bepaalde regels. Deze regels zijn opgenomen in internationale wet- en regelgeving, waaronder verordening 1072/2009. De regels zijn als volgt:
 • Cabotage mag alleen als de internationale lading volledig is gelost.
 • Als de internationale lading volledig is gelost, mogen er maximaal drie cabotageritten worden gedaan binnen een termijn van zeven dagen.
 • Een vervoerder mag een land dus niet leeg binnenrijden en vervolgens cabotageritten verrichten.

Op deze laatste regel bestaat één uitzondering. Als een vervoerder een internationale lading volledig gelost heeft, dan mag hij met zijn lege vrachtauto een binnenlandse rit, dus cabotage, verrichten in een andere lidstaat. Hij mag maximaal drie cabotageritten verrichten en deze ritten moeten in drie verschillende lidstaten zijn uitgevoerd. Deze cabotageritten moeten binnen een termijn van zeven dagen worden uitgevoerd. De cabotagerit moet worden uitgevoerd binnen drie dagen nadat de vrachtauto leeg is binnen gereden binnen het land.

Als een Nederlandse vervoerder bijvoorbeeld naar Spanje rijdt en daar zijn vrachtauto lost en hij vervolgens leeg naar Frankrijk rijdt en daar een lading laadt, dan mag hij binnen Frankrijk één cabotagerit verrichten mits hij dat wel binnen drie dagen doet nadat hij leeg Frankrijk binnen is gereden. Vervolgens mag hij weer leeg naar België rijden om daar weer een cabotagerit te verrichten, wederom mits deze cabotagerit wordt verricht binnen drie dagen nadat hij België leeg is binnen gereden. De cabotageritten (maximaal drie dus) moeten binnen een termijn van zeven dagen worden uitgevoerd.

Van belang is om te kijken naar de nationaliteit van de eurovergunning en niet naar de nationaliteit van de chauffeur die de vrachtauto bestuurt. Er is dus geen sprake van cabotage als vervoer wordt verricht met een in Nederland afgegeven eurovergunning die wordt gebruikt op een vrachtauto met een Poolse chauffeur. In Nederland bestaat wel de eis van dienstbetrekking (of terbeschikkingstelling) zodat deze Poolse chauffeur wel een verklaring van dienstbetrekking of terbeschikkingstelling moet kunnen overleggen. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat indien de chauffeur onderdaan is van een derde land, deze chauffeur over een bestuurdersattest moet beschikken.

Bewijsstukken

De vervoerder moet duidelijke bewijsstukken kunnen overleggen van het inkomende internationale vervoer en van elke daaropvolgende cabotagerit die is uitgevoerd. Deze bewijsstukken moeten voor elke rit de volgende gegevens bevatten:
 • Naam, adres en handtekening van de opdrachtgever.
 • Naam, adres en handtekening van de vervoerder.
 • Naam, adres en handtekening van de geadresseerde en de datum van levering, wanneer de goederen zijn geleverd.
 • Plaats en datum van overname van de goederen en plaats van levering.
 • Handelsbenaming van de goederen, verpakkingsmethode en, in het geval van gevaarlijke goederen, de algemeen erkende beschrijving ervan, het aantal verpakkingen en hun bijzondere merktekens en nummers.
 • De brutomassa of de uitgedrukte hoeveelheid van de goederen.
 • De kentekenplaten van de motorvoertuigen en aanhangwagens.

CEMT-vervoer

Voor vervoer op landen buiten de Europese Unie kan naast een ritmachtiging ook een CEMT-vergunning worden gebruikt. Met de CEMT-vergunning kan beroepsvervoer worden gedaan naar, van en door de 44 landen die bij de CEMT zijn aangesloten. Met betrekking tot cabotage is van belang dat een CEMT-vergunning geen cabotage toestaat.

Sancties

Indien vervoer wordt verricht in strijd met de regels omtrent cabotage staat hier volgens de Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen anno 2019 een geldboete van 4.400,- op.
© 2019 - 2020 Sensdemot, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vaarwegen van de binnenvaartNederland heeft als handelsland zeer gunstige mogelijkheden voor vervoer over water. De haven van Rotterdam is wat dat b…
Drie Dwaze Dagen bij De Bijenkorf - een terugblikDrie Dwaze Dagen bij De Bijenkorf - een terugblikVoor de ware modeliefhebber stonden de Drie Dwaze Dagen bij de Bijenkorf al maanden van tevoren in de agenda aangekruist…
Reiskosten; woon-werkverkeerReiskosten; woon-werkverkeerVaak heeft men recht op een reiskostenvergoeding, maar veel mensen zijn niet precies op de hoogte over hoe de reiskosten…
Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2019 en 2020Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2019 en 2020Een werkgever mag een werknemer een onbelaste vergoeding geven voor zijn reizen naar het werk toe. Of dit nu een reis na…
Hoe verbeter ik mijn conditie?Hoe verbeter ik mijn conditie?Wil je je conditie gaan verbeteren omdat je conditie verminderd is de afgelopen jaren? Lees dan hieronder hoe je dit kan…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Umair Graphics, Pixabay
 • Verordening nr. 1072/2009
 • Wet wegvervoer goederen
 • www.niwo.nl
 • www.tln.nl
 • www.logistiek.nl
 • Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen

Reageer op het artikel "Wanneer is cabotagevervoer toegestaan?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sensdemot
Laatste update: 31-12-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Transport
Bronnen en referenties: 7
Schrijf mee!