Wanneer is cabotagevervoer toegestaan?

Wanneer is cabotagevervoer toegestaan? Je mag als vervoerder niet zomaar onbeperkt binnenlands beroepsvervoer verrichten in een ander land dan waar je gevestigd bent. Dit heet ook wel cabotagevervoer en dit cabotagevervoer is onderworpen aan strenge regels. Handelen in strijd met de cabotageregels levert hoge boetes op. In Europa bestaat anno 2019 al jarenlang veel discussie omtrent cabotage. Sommige Europese landen willen dat er vrij verkeer van goederen moet zijn. Andere landen willen juist dat het cabotageverbod blijft bestaan.

Definitie cabotage

Cabotage is het nationaal vervoer voor rekening van derden (ook wel beroepsgoederenvervoer genoemd) dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst.

Cabotageregels

Cabotagevervoer is onderworpen aan bepaalde regels. Deze regels zijn opgenomen in internationale wet- en regelgeving, waaronder verordening 1072/2009. De regels zijn als volgt:
 • Cabotage mag alleen als de internationale lading volledig is gelost.
 • Als de internationale lading volledig is gelost, mogen er maximaal drie cabotageritten worden gedaan binnen een termijn van zeven dagen.
 • Een vervoerder mag een land dus niet leeg binnenrijden en vervolgens cabotageritten verrichten.

Op deze laatste regel bestaat één uitzondering. Als een vervoerder een internationale lading volledig gelost heeft, dan mag hij met zijn lege vrachtauto een binnenlandse rit, dus cabotage, verrichten in een andere lidstaat. Hij mag maximaal drie cabotageritten verrichten en deze ritten moeten in drie verschillende lidstaten zijn uitgevoerd. Deze cabotageritten moeten binnen een termijn van zeven dagen worden uitgevoerd. De cabotagerit moet worden uitgevoerd binnen drie dagen nadat de vrachtauto leeg is binnen gereden binnen het land.

Als een Nederlandse vervoerder bijvoorbeeld naar Spanje rijdt en daar zijn vrachtauto lost en hij vervolgens leeg naar Frankrijk rijdt en daar een lading laadt, dan mag hij binnen Frankrijk één cabotagerit verrichten mits hij dat wel binnen drie dagen doet nadat hij leeg Frankrijk binnen is gereden. Vervolgens mag hij weer leeg naar België rijden om daar weer een cabotagerit te verrichten, wederom mits deze cabotagerit wordt verricht binnen drie dagen nadat hij België leeg is binnen gereden. De cabotageritten (maximaal drie dus) moeten binnen een termijn van zeven dagen worden uitgevoerd.

Van belang is om te kijken naar de nationaliteit van de eurovergunning en niet naar de nationaliteit van de chauffeur die de vrachtauto bestuurt. Er is dus geen sprake van cabotage als vervoer wordt verricht met een in Nederland afgegeven eurovergunning die wordt gebruikt op een vrachtauto met een Poolse chauffeur. In Nederland bestaat wel de eis van dienstbetrekking (of terbeschikkingstelling) zodat deze Poolse chauffeur wel een verklaring van dienstbetrekking of terbeschikkingstelling moet kunnen overleggen. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat indien de chauffeur onderdaan is van een derde land, deze chauffeur over een bestuurdersattest moet beschikken.

Bewijsstukken

De vervoerder moet duidelijke bewijsstukken kunnen overleggen van het inkomende internationale vervoer en van elke daaropvolgende cabotagerit die is uitgevoerd. Deze bewijsstukken moeten voor elke rit de volgende gegevens bevatten:
 • Naam, adres en handtekening van de opdrachtgever.
 • Naam, adres en handtekening van de vervoerder.
 • Naam, adres en handtekening van de geadresseerde en de datum van levering, wanneer de goederen zijn geleverd.
 • Plaats en datum van overname van de goederen en plaats van levering.
 • Handelsbenaming van de goederen, verpakkingsmethode en, in het geval van gevaarlijke goederen, de algemeen erkende beschrijving ervan, het aantal verpakkingen en hun bijzondere merktekens en nummers.
 • De brutomassa of de uitgedrukte hoeveelheid van de goederen.
 • De kentekenplaten van de motorvoertuigen en aanhangwagens.

CEMT-vervoer

Voor vervoer op landen buiten de Europese Unie kan naast een ritmachtiging ook een CEMT-vergunning worden gebruikt. Met de CEMT-vergunning kan beroepsvervoer worden gedaan naar, van en door de 44 landen die bij de CEMT zijn aangesloten. Met betrekking tot cabotage is van belang dat een CEMT-vergunning geen cabotage toestaat.

Sancties

Indien vervoer wordt verricht in strijd met de regels omtrent cabotage staat hier volgens de Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen anno 2020 een geldboete van 4.400,- op.

Nieuwe regels

De Europese Commissie heeft in 2017 het zogeheten Mobiliteitspakket gepresenteerd. Dit is een pakket van nieuwe regels om de wegvervoersector in de EU te hervormen. Een van de nieuwe regels ziet op cabotagevervoer. Deze nieuwe regels houden in dat vervoerders in zeven dagen drie cabotageritten mogen uitvoeren (dit is niet nieuw), en (dat is wel nieuw) dat tussen deze zeven dagen een pauze van vier dagen (cooling off periode) moet zitten. Het Mobiliteitspakket is op 31 juli 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb L249). De nieuwe cabotageregels zijn 18 maanden na publicatie van toepassing, dat wil dus zeggen februari 2022 (rekening houdend met de datum van inwerkingtreding op 20 augustus 2020).

Verenigd Koninkrijk en cabotage

Met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie is het VK een derde land geworden. Tot het einde van 2020 is er sprake van een overgangsperiode. Wat er vanaf 2021 gaat gebeuren en of Britse ondernemingen dan nog cabotageritten mogen uitvoeren in de EU is (in oktober 2020) onduidelijk. Op 1 juli 2020 is duidelijk geworden dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode. Dat betekent dat het VK hoe dan ook per 1 januari 2021 een derde land wordt. Op dit moment onderhandelen de EU en het VK over de toekomstige relatie na 31 december 2020.
© 2019 - 2024 Sensdemot, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vaarwegen van de binnenvaartNederland heeft als handelsland zeer gunstige mogelijkheden voor vervoer over water. De haven van Rotterdam is wat dat b…
Aftrek reiskosten openbaar vervoer 2020Aftrek reiskosten openbaar vervoer 2020Reis je in 2020 van en naar je werk met het openbaar vervoer: elke dag, een aantal dagen in de week of slechts incidente…
De Bijenkorf Den Haag - openingstijden, adres en parkerenDe Bijenkorf Den Haag - openingstijden, adres en parkerenDe Bijenkorf heeft een breed assortiment aan mode (kleding, schoenen, accessoires), cosmetica, boeken, elektronica, parf…
Reiskosten; woon-werkverkeerReiskosten; woon-werkverkeerVaak heeft men recht op een reiskostenvergoeding, maar veel mensen zijn niet precies op de hoogte over hoe de reiskosten…

TGV Postal  de gele posttrein van FrankrijkTGV Postal  de gele posttrein van FrankrijkDe gele TGV Postal was van 1984 tot 2015 een opvallende verschijning in het Franse landschap. In de laatste twee decenni…
(Euro)vergunning wordt alleen verleend aan een vervoerder(Euro)vergunning wordt alleen verleend aan een vervoerderAls een transportonderneming vervoer verricht voor derden (beroepsgoederenvervoer) moet de onderneming over een vergunni…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Umair Graphics, Pixabay
 • Verordening nr. 1072/2009
 • Wet wegvervoer goederen
 • www.niwo.nl
 • www.tln.nl
 • www.logistiek.nl
 • Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen
 • Ec.europa.eu
Sensdemot (7 artikelen)
Laatste update: 07-10-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Transport
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.