Hoe vul ik een Europees Schadeformulier in

Iedereen die op de weg rijdt loopt het risico bij een ongeval betrokken te raken. Vele zullen dan direct naar het aanrijdingsformulier grijpen dat zij bij hun verzekeringspapieren kregen. Het formulier zelf hebben ze echter nog nooit bekeken. Hoe vul je dit formulier het beste in

Het aanrijdingformulier of Europees Schadeformulier

Het formulier dat u van uw verzekeraar ontvangt bij uw autoverzekeraar is bedoeld voor de melding van een schade. Het is echter ook op een dusdanige manier opgesteld dat schaden eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld omdat de verzekeraars over de belangrijkste informatie beschikken. Bovendien wordt het formulier door ondertekening van beide betrokken partijen een document dat bewijskracht bezit hetgeen van belang kan zijn in de verdere afwikkeling van de schade.

Het is dus altijd verstandig ervoor te zorgen dat u een dergelijk aanrijdingsformulier in de auto heeft met een goed werkende pen. Op het moment van een aanrijding kunt u dan met de tegenpartij direct vastleggen wat er precies gebeurt is. Bovendien geeft dit beide partijen zo min mogelijk de mogelijkheid na te denken over de consequenties van een aanrijding. Helaas wijst de praktijk maar al te vaak uit dat betrokkenen enige tijd na de aanrijding het verhaal op een andere manier weergeven waardoor het in hun voordeel zou uitvallen. Leg desnoods een kopie van dit artikel in uw voertuig zodat u samen met de tegenpartij op een juiste manier de gegevens kunt invullen, het kan u veel ellende bij de afwikkeling van de schade besparen.

Hoe vult u dit formulier nu precies in

Hieronder zullen de vragen stapsgewijs worden behandeld zodat ook uw schade zo goed mogelijk en zo spoedig mogelijk kan worden afgewikkeld. Per aanrijding tussen 2 voertuigen wordt een formulier ingevuld. Zijn er 3 auto’s bij een aanrijding betrokken dan volstaan dus 2 formulieren. Overigens zijn de formulieren in verschillende talen in Europa uitgegeven. Elk formulier is echter wel hetzelfde, u kunt deze lijst dus ook gebruiken voor een buitenlands formulier. Indien u dit eenvoudiger vind kunt u, als er gebruik is gemaakt van een buitenlands formulier, wel de achterzijde van een formulier in uw eigen taal gebruiken om in te zenden aan uw eigen verzekeraar.

Vraag 1 tot en met 5, de “kop” van het formulier

Vraag 1

Vul altijd de juiste datum en het juiste tijdstip van het ongeval in.

Vraag 2

Vul naast de naam van de gemeente waar het ongeval plaatsvond, ook zoveel mogelijk gegevens als straat, nummer van rijksweg, huisnummer of kilometerpaal in. Mocht er dan later een discussie ontstaan over de situatie ter plaatse, zoals later ook geschetst, dan kan deze alsnog nauwkeurig worden opgenomen.

Vraag 3

Hier alleen kruisje of “ja” of “neen”.

Vraag 4

Hier ook een kruisje bij “ja” of “neen”. Wanneer u “ja” aankruist dient u de naam en het adres van degene die materiele schade heeft geleden in te vullen. U kunt hiervoor eventueel de ruimte bij vraag 14 benutten.

Vraag 5

Deze vraag is zeer belangrijk en kan bij de afwikkeling van de schade zelfs doorslaggevend zijn. Als er geen getuigen zijn vult u hier in geen. Probeer in uw eigen belang altijd wel de namen van getuigen of desnoods de kentekens van deze personen te noteren. Ook inzittenden van de betrokken voertuigen en zelfs familieleden kunnen optreden als getuige

De gegevens van de betrokken voertuigen, vraag 6 tot en met 11

Elk van de betrokken partijen vult een van de kolommen in. Het maakt niet uit wie welke kolom invult. Het is niet zo dat degene die A invult schuldig zou moeten zijn of niet. Het formulier dient alleen ter vastlegging van de gegevens.

Vraag 6

Hier komt naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar van de auto, op wiens naam ook de polis gesteld staat. Indien u in een bedrijfsauto rijdt zal dit vaak de naam van uw bedrijf zijn. Indien u een leaseauto rijdt zullen hier doorgaans de gegevens van de leasemaatschappij komen te staan.

Vraag 7

Vermeld hier het juiste kenteken en controleer of ook de tegenpartij het juiste kenteken van zijn auto heeft vermeld om onnodige vertraging te voorkomen. De gegevens van de aanhangwagen of oplegger moeten apart vermeld te worden.

Vraag 8

Hier komt dus het polisnummer van de, onder vraag 7 vermelde, auto alsmede de naam van de Verzekeringsmaatschappij of de naam van de eventuele tussenpersoon en het nummer van de groene kaart. Indien de tegenpartij deze gegevens niet bij de hand heeft hoeft hiervan geen halszaak te worden gemaakt. Aan de hand van het kenteken kunnen de verzekeringsgegevens ook worden nagegaan.

Vraag 9

Vermeld hier uw naam met de juiste voorletters, rijbewijsnummer, rijbewijs categorie en de datum van afgifte. Incidenteel kan een verzekeraar de gegevens willen controleren. Indien dit niet is ingevuld zullen de gegevens alsnog worden opgevraagd hetgeen vertraging in de afwikkeling van de schade kan opleveren.

Vraag 10

Geef duidelijk met een pijltje aan waar het voertuig het eerst werd geraakt. Indien aanhanger of oplegger werd beschadigd, tekent u die links van de motorfiets en zet daar een pijltje bij. Waar het voertuig voor het eerst geraakt wordt kan iets zeggen over het ontstaan van de schade en kan dus van belang zijn voor de afwikkeling van de schade.

Vraag 11

Vermeld hier de zichtbare schade bijvoorbeeld deuk in linker-voorspatbord. Dus niet alleen wat voor schade, maar ook waar die zich bevindt.

De middenkolom, vraag 12 t/m 13

Vraag 12

Kruis het vakje aan waarachter de situatie staat vermeld die op uw ongeval betrekking heeft (meerdere vakjes kunnen worden ingevuld). De mogelijkheid bestaat dat de tegenpartij op zijn gedeelte oorzaken aankruist die volgens u in strijd met de werkelijkheid zijn. probeer in zo’n geval de politie in te schakelen voor een proces-verbaal of getuigen te noteren. U staat dan sterker indien de verzekeraar van de tegenpartij u aansprakelijk gaat stellen op grond van de, door zijn verzekerde, opgegeven situatie. Vul onderaan wel precies het aantal kruisjes in dat door beiden is ingevuld om wijzigingen te voorkomen.

Vraag 13

Probeer hier zo duidelijk mogelijk de situatie weer te geven met enigszins redelijke verhoudingen van auto’s ten opzichte van breedte van de weg. Probeer de situatie weer te geven, ook al vindt u de beschikbare ruimte te krap, dit omdat ook de tegenpartij het formulier ondertekend. U kunt desnoods later thuis een uitvoerige situatieschets maken.

De laatste vragen aan de voorkant, vraag 14 en 15

Vraag 14

Deze ruimte kan benut worden zoals dat in vraag 4 vermeld staat, maar ook voor eventuele opmerkingen die van belang zijn, zoals bijvoorbeeld schade die al eerder aan het voertuig werd toegebracht en niet door deze schade is ontstaan.

Vraag 15

Hier komen de handtekeningen van zowel uzelf als die van de tegenpartij. Door deze handtekening geven u en de tegenpartij aan dat het ongeval zo is ontstaan als opgenomen in het formulier. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van het formulier dan moet u ook niet ondertekenen, doet u dit wel dan kunnen de foute gegevens op een later tijdstip tegen u gebruikt worden.

Na invulling van het formulier splitst u beide formulieren, iedere partij neemt zijn eigen formulier mee. Thuis kan de achterzijde van het formulier worden ingevuld. Doet u dit ook zo volledig mogelijk. Vervolgens kunnen beide partijen het formulier aan de eigen verzekeraar zenden als schademelding.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe moet ik een schadeformulier invullen?Hoe moet ik een schadeformulier invullen?Na een schade moet u een schadeformulier invullen om de verzekeraar een indruk te geven van de toedracht en de situatie…
Schadeformulier digitaal invullenSchadeformulier digitaal invullenHet invullen van een schadeformulier kan via de website mobielschademelden.nl of door middel van een app voor de smartph…
Wat te doen bij autoschade?De snelwegen staan in Nederland dagelijks volgepropt met voertuigen en ook in de stad wordt het steeds drukker. Het verk…
Wat te doen bij een aanrijdingWat te doen bij een aanrijdingEen aanrijding kan ontstaan door uw toedoen of door toedoen van een ander. In beide gevallen moet u weten wat u te doen…

Auto versus openbaar vervoerAuto versus openbaar vervoerWe kennen allemaal het fileprobleem en de stijgende brandstofprijzen. Ondanks deze twee negatieve factoren kiest de gemi…
Aanrijding in het buitenland en dan?Veel mensen trekken ook deze zomer weer naar het buitenland met de auto om vakantie te vieren. Helaas zal een enkeling v…
Reactie

Wim Rijnveld, 29-08-2009
De tegenpartij heeft na scheiding en ondertekening van beide formulieren, thuis meer kruisjes op zijn exemplaar ingevuld en het aantal kruisjes toen ingevuld. Ik heb gelukkig een copie van mijn exemplaar, zodat ik kan bewijzen dat er mee gemanipuleerd is. Wat raadt u mij aan? Reactie infoteur, 29-08-2009
Dat ligt natuurlijk aan de situatie. Indien u aansprakelijk wordt gesteld kunt u een kopie van uw eigen formulier inzenden aan uw autoverzekeraar. Deze zal de wijzigingen ook zeker opmerken en hiermee aan de slag gaan.

Indien u echter meent dat de tegenpartij aansprakelijk is dan kunt u, indien u beschikt over een rechtsbijstandverzekering of een cascoverzekering voor uw auto ook het formulier aan uw eigen verzekeraar zenden. Is dit niet het geval dan kunt u een kopie! zenden aan de verzekeraar van de tegenpartij en hierbij aangeven dat de tegenpartij met de gegevens heeft geknoeid.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u altijd per mail contact met mij opnemen, ik ben u graag van dienst

Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 14-06-2008
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.