Biobrandstof: geschiedenis en toekomst

De laatste decennia komt de kwestie van de milieuproblematiek steeds meer op de voorgrond. Overal worden de woorden ‘duurzaamheid’ of ‘milieu- vriendelijk’ naar je hoofd geslingerd. Eén van de onderwerpen die veel stof doet opwaaien is het intreden van de biobrandstoffen als alternatief voor de fossiele brandstoffen zoals benzine en petroleum diesel. Het is bewezen dat benzine en diesel nefast zijn voor het milieu. Biobrandstoffen kunnen hier een betere oplossing bieden.

Fossiele brandstof

Het is bewezen dat benzine en diesel nefast zijn voor het milieu. Zowel bij de productie als bij de verbranding komen veel giftige gassen vrij en vele van deze gassen dragen bij tot de opwarming van de aarde, beter bekend als het broeikaseffect. Een ander nadeel van deze brandstoffen is dat ze niet duurzaam zijn, ze zijn niet hernieuwbaar. We weten niet wanneer de voorraden op zullen geraken, maar we weten zeker dat dit uiteindelijk wel zal gebeuren. Met de introductie van allerhande alternatieven wil men hier dan ook een oplossing voor creëren.

Biobrandstof

Een welbekend alternatief is biobrandstof. Vele mensen denken dat biobrandstoffen een uitvinding van de laatste jaren zijn, maar dat is zeker en vast niet het geval. Toen Rudolf Diesel eind 19de eeuw de dieselmotor uitvond, was deze gemaakt om op pinda-olie te rijden. Dit is een biobrandstof die deel uitmaakt van de pure plantaardige olies (PPO). Ook de eerste wagens van Henry Ford waren gemaakt om op ethanol te rijden. Later werden deze brandstoffen vervangen door fossiele brandstoffen. De reden hiervoor was enerzijds de prijs en de beschikbaarheid en anderzijds de hogere energie-inhoud.

Ondertussen wordt er heel veel onderzoek gedaan naar biobrandstoffen. Door het Kyoto-akkoord zijn er allerlei regelingen getroffen om uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Deze vooropgestelde reductiepercentages verschillen van land tot land. Het Kyoto-protocol werd in 1997 in de gelijknamige Japanse stad opgesteld en het is een akkoord over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het vooropgestelde doel dat hier uit is voortgevloeid, is de reductie van broeikasgassen met gemiddeld 5,2% tegen 2008-2012 ten opzichte van 1990. De Europese Unie heeft dit verdrag begin 2002 bekrachtigd.

Classificatie

De biobrandstof die momenteel gebruikt wordt, noemen we biobrandstof van de eerste generatie. Deze zijn biobrandstoffen waarbij voedselgewassen worden omgezet in brandstof. Biobrandstoffen van de tweede generatie zijn niet onmiddellijk aan voedsel gerelateerd. Ze worden o.a. gemaakt van bijvoorbeeld houtsnippers, stro of de oneetbare gedeelten van voedselgewassen. Ze moeten dus niet direct concurreren met voedsel, zoals de eerste generatie biobrandstoffen wel moeten, maar deze brandstoffen zijn momenteel economisch nog moeilijk haalbaar. De derde generatie biobrandstoffen zullen worden gemaakt van algen. Deze biedt volgens vele onderzoekers heel veel mogelijkheden, maar men moet hier nog veel onderzoek naar doen. Deze derde generatie brandstoffen zullen de eerste jaren nog niet commercieel zijn

Toekomstmogelijkheden

De grote vraag die velen bezig houdt is of er wel degelijk toekomst zit in de biobrandstoffen. De meningen hierover zijn verdeeld en de argumenten vaak tegenstrijdig. Er zijn natuurlijk een groot aantal biobrandstoffen en deze hebben elk eigen specifieke eigenschappen en toekomstmogelijkheden. Vele worden dan ook als CO2-neutraal beschouwd, aangezien de CO2 die tijdens de verbranding wordt afgegeven aan de atmosfeer, ook eerder werd opgenomen tijdens de groei van de plant. Dit is correct, maar meestal moeten we ook rekening houden met de energie (vaak fossiele brandstof) die nodig is voor het aanplanten, oogsten, verwerken en transporteren van de biomassa. Dan blijkt al snel dat het rendement toch iets daalt. Toch biedt dit veel mogelijkheden en zijn de emissies nog steeds minder dan bij fossiele brandstoffen. Het feit is dat biobrandstoffen een deel van de oplossing zullen zijn, maar nooit het gehele probleem kunnen oplossen. Er wordt wel verwacht dat tegen 2050 zo’n 25% van de brandstof in België afkomstig zal zijn van biobrandstof, maar deze voorspelling vraagt zeer veel inspanningen van iedereen.
© 2008 - 2020 Steff148, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Van frituurvet en slachtafval biodiesel makenVan frituurvet en slachtafval biodiesel makenVan frituurvet en slachtafval maken in 2010 al drie fabrieken biodiesel. Wie dus zijn afgewerkte frituurafval inlevert b…
Gebruikte auto: Kies je voor benzine, diesel of LPG?Brandstof is duur en het is daarom belangrijk om te kiezen voor een auto met een motor, die past bij jouw specifieke beh…
Een dieselauto gereed maken voor biodieselEen dieselauto gereed maken voor biodieselLees hier hoe je een dieselmotor kunt ombouwen voor het gebruik van biodiesel. Om biodiesel te gebruiken heb je twee bra…
Wat is duurzame energie?Duurzame energie is energie die is opgewekt op een milieu vriendelijk manier. Dit is steeds belangrijker aan het worden…

John Deere 6030De nieuwe 100 tot 155 pk 6030 John Deere Premium-serie trekkers met Intelligent power management. Meer comfort, betrouwb…
Sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein: een fluistertram?Sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein: een fluistertram?De sneltram Utrecht - Nieuwegein - IJsselstein heeft een verlenging gekregen naar Universiteitscomplex De Uithof (Utrech…

Reageer op het artikel "Biobrandstof: geschiedenis en toekomst"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter, 21-11-2014 21:27 #2
Een goed geschreven artikel.
Biobrandstoffen hebben zeker een toekomst. Als er een goede energi balance opgemaakt wordt en het gezonde verstand gebruikt wordt zullen uiteindelijk die biobrandstoffen overblijven waar het rendement het grootst is en de vervuiling het minst.

Een biobrandstof waar we snel mee zouden moeten stoppen is de biodiesel en het etanol wat gemaakt wordt uit planten die daarvoor geteelt worden. Het concureerd met landbouwgrond waar voedsel op geteelt kan worden, en ook met de grondstoffen en de energi die voor de voedselteelt nodig is. Eerst moet de grond bewerkt worden met traktoren die energi gebruiken, het gewas moet gezaaid, kunstmest wordt gebruikt, en de produktie van kunstmest gebruikt veel energi. Daarbij moeten de grondstoffen kalium en fosfor gewonnen worden met machines, die energi verbruiken, en moeten deze grondstoffen naar de fabriek getransporteert worden. Stikstof wordt uit de lucht gehaald met behulp van elektrolyse. Van fosfor is bekend dat de reserves in de wereld nog maar een 30 tot 40 jaar toereikend zijn en wijzer gebruikt moet worden voor de voedselproduktie.
Er moet zeker nog meerdere keren met middelen gespoten worden tegen ziektes en onkruid. Die moeten gemaakt, en dat en het spuiten kost energi. Dan moet het gewas geoogst, getransporteert, bewerkt tot brandstof, en dan vervoerd naar waar het gebruikt wordt, allemaal prosessen waar energi voor nodig is.
Het vervoer kan over grote avstanden zijn, wat het energi verbruik voor vervoer er nu niet bepaald beter op maakt. Als je dit bij elkaar optelt besef je dat de energi die gebruikt wordt bij het produseren van biobrandstof met gewassen die daar voor geteelt worden nauwelijks kan opwegen tegen de energi die uit die biobrandstof komt.
Kijk je dan ook naar de nadelen voor de voedselproduktie, de energi die ergens anders gebruikt kan worden, het zoetwater gebruik, waar al vaak een tekort aan is in warme landen, de vervuiling door landbouwgif, en dat er in sommige landen ook nog eens bos voor gekapt wordt om meer landbouw grond voor deze produktie te krijgen, dan besef jeg dat deze produktie van biobrandstof slecht uitkomt.

Een heel andere zaak is als de brandstof wordt gewonnen uit biologisch materiaal dat anders zou liggen te rotten. Bij rotten komt de CO2 weer vrij. Als je gemakkelijk aan dit materiaal kunt komen kun je dit beter bewerken en er brandstof van maken. Na verbranding komt er ook CO2 vrij, maar dan heb je er tenminste nog wat aan gehad. Avfal van voedsel en biologisch avfal van industri kan zeker meer gebruikt worden. Avfal is er ongeacht, en energi en grondstoffen werden al gebruikt voor het produkt wat mensen nodig hadden. Transport en bewerking is hier ook nodig, maar dit is een betere energi balance dan geteelde gewassen.

Abc, 08-10-2010 18:41 #1
Misschien ook "leuk" om te vermelden: de auto's van Henry Ford reden inderdaad op ethanol; CANNABIS ETHANOL wel te verstaan. Begrijpt u ook meteen de hetze tegen cannabis de afgelopen tijd.

Infoteur: Steff148
Gepubliceerd: 08-06-2008
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Transport
Reacties: 2
Schrijf mee!