Boete voor aanhangwagen of caravan voor 2020

Boete voor aanhangwagen of caravan voor 2020 Hoe hoog zijn de boetes voor 2020 bij een afwijkende constructie van, of het rijden met, caravan of aanhangwagen en aan welke eisen moet het trekkend voertuig oftewel de auto voldoen? De eisen waaraan een caravan of aanhangwagen moet voldoen, staan beschreven in het Reglement Voertuigen, dat een onderdeel is van de Wegenverkeerswet. Evenals bij ander voertuigen die zijn goedgekeurd en op de openbare weg zijn toegelaten, ziet het RDW hier op toe. Het is van belang de regels voor bijvoorbeeld verlichting, deelbare en ondeelbare lading, eisen aan banden en reminrichting te kennen om onnodige boetes te voorkomen en de veiligheid op de weg te bevorderen.

Kenteken caravans en aanhangwagens

Los van de categorie rijbewijs dat bepaalt met welke combinatie u achter de personenauto mag rijden, is het gewicht op het kentekenbewijs of de kentekencard bepalend. Het maximaal (technisch) te trekken gewicht van aanhangwagen of caravan staat op de kentekencard vermeld en mag niet overschreden worden. Bij het maximaal te trekken gewicht gaat het verder om de maximum massa van de aanhangwagen of caravan = ledig gewicht + het laadvermogen.

Regeling Voertuigen

In de Regeling Voertuigen wordt voor personenauto's onderscheid gemaakt tussen twee 'gewichtsklassen' aanhangwagens, te weten:
  • Aanhangwagens, opleggers en caravans met een maximaal toegestane massa tot 750 kg. Deze moeten bij rijden op de openbare weg een witte kentekenplaat voeren, die gelijk is aan het kenteken op de personenauto. (de witte kentekenplaat geldt ook voor een fietsendrager)
  • Aanhangwagens, opleggers en caravans met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg. Deze hebben een eigen kenteken. De kentekenplaat mag langwerpig of rechthoekig zijn, maar wel volgens voorgeschreven maatvoering.
De categorie rijbewijs die u in het bezit heeft bepaalt in Nederland en de rest van de EU met welke combinatie u mag rijden.

Aanhangwagen - RVV 1990

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bijlage 3, staat de aanhangwagen als volgt beschreven:

Aanhangwagens

Voertuigen die door een ander voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.

Begripsbepaling voertuigen volgens het RVV 1990

Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.

Trekkend voertuig

Bovenstaande houdt ook in dat een trekkend voertuig een ander voertuig kan zijn dan bijvoorbeeld een personenauto, autobus of vrachtauto en de aanhangwagen meer kan zijn dan dat we over het algemeen als aanhangwagen en caravan beschouwen. Als u bijvoorbeeld met de auto een andere auto sleept, wordt de gesleepte auto hierdoor een 'aanhangwagen'. Het gaat in dit voorbeeld om een voertuig dat door een ander voertuig wordt voortbewogen. Het woord 'voertuig' maakt het begrip dus breder. De volgende voertuigen mogen volgens het RVV 1990, bijlage 3, een aanhangwagen trekken, die aan de gestelde eisen voldoen.

Boete 2020 - Aanhangwagen of caravan


Algemeen

In het algemeen geldt dat u een boete van 240 euro opgelegd krijgt als de gegevens op de aanhangwagen of caravan niet in overeenstemming zijn met de gegevens op de kentekencard, het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens. (er gelden enkele uitzonderingen voor oude aanhangwagens en caravans, welke niet volledig in het overzicht zijn opgenomen)

Boete - Lading aanhangwagen of caravan

U mag met aanhanger of caravan niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete in euro's bij gewicht meer dan 750 kgBoete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg
De bestuurder wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze. 240 240
De lastdrager niet deugdelijk is bevestigd. 140 140
De lading niet deugdelijk is bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager. 140 140
De lastdrager inclusief lading meer dan 0,35 m buiten zijkant voertuig uitsteekt.140 140
De lastdrager in de breedte meer dan 10 cm buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt en aan de voor- en/of achterzijde niet is voorzien van een markeringsbord dat aan de eisen voldoet. 140 140
De breedte van voertuig inclusief lastdrager en lading meer bedraagt dan 2,75 m. 140 140
De lading meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt. 140 140
De deelbare lading voor het voertuig uitsteekt. 140 140
De in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen voor de voorzijde van de aanhangwagen uitsteekt. 140 140
Ondeelbare lading die meer dan 1 m voor of achter het voertuig uitsteekt aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die aan de eisen voldoet. 140 140
De lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteekt.> 0.75 - 140 <0.75 - 140
> 0.75 - 210
Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading.140 140
De lading van voertuig scherpe delen heeft (geldt niet voor lading of delen hoger dan 2 m) 240 240
Bij het vervoer van glas, plaatmateriaal of soortgelijke goederen -aan één of beide zijkanten van een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg- de lading uitsteekt. 140 140
De voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen of stuwagemiddelen niet zodanig is bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen. 390 390
De losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden niet deugdelijk is afgedekt terwijl gevaar of hinder is ontstaan of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. 390 390
Het uitschuifbare voertuig, waarvan de uitgeschoven delen niet zijn voorzien van zijdelingse afscherming in onbeladen toestand niet geheel is ingeschoven. 240 n.v.t.
Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen of onderdelen hiervan niet goed functioneren dan wel niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. 190 190
De opgeklapte opklapbare delen aan de buitenzijde van het voertuig niet deugdelijk zijn vergrendeld. 240 240
De aanhangwagen niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig. 140 140
De aanhangwagen niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermde en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat. 140 140
Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading. 140 140
Verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren of meeneemheftrucks niet deugdelijk bevestigd zijn met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen of stuwagemiddelen (zoals spanbanden of opsluitmaterialen) 390 390
Het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading of verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding: > 0,21 m - 280
> 0,21 m en t/m 0,45 m - 470
> 0,46 m en t/m 0,70 m - 700
> 0,71 m - 1000
> 0,21 m - 280
> 0,21 m en t/m 0,45 m - 470
> 0,46 m en t/m 0,70 m - 700
Vanaf 0,71 m - 1000
Het voertuig met inbegrip van de ondeelbare lading de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding: < 0,26 m - 470
> 0,26 m en t/m 0,50 m - 700
> 0,51 m - 1000
< 0,26 m - 470
> 0,26 m en t/m 0,50 m - 700
Vanaf 0,51 m - 1000
De op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa (van het samenstel) wordt overschreden of de som van de aslasten in beladen toestand. > 10 % t/m 25 % - 140
> 25 % t/m 50 % - 210
> 51 % t/m 75 % - 310
Vanaf 76 % - 470
n.v.t.
De massa niet op de voorgeschreven wijze kan worden vastgesteld en de massa meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met: n.v.t. > 10 % t/m 25 % - 140
> 25% t/m 50% - 210
> 51% t/m 75% - 310
Vanaf 76% - 470
De op het kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum last van enige as of asstel wordt overschreden, een overschrijding met: > 10 % t/m 25 % - 140
> 26 % t/m 50 % - 210
> 51 % t/m 75 % - 310
Vanaf 76 % - 470
n.v.t.
Het voertuig zodanig is beladen dat de op de kentekencard, op het kentekenbewijs of de in het kentekenregister van de aanhangwagen vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling wordt overschreden, een overschrijding met: > 10 % t/m 25 % - 140
> 26 % t/m 50 % - 210
> 51 % t/m 75 % - 310
Vanaf 76 % - 470
n.v.t.
De totale massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen meer bedraagt dan de maximum massa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig (toegestane massa max. 3500 kg) aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk, of indien zo’n merk niet aanwezig is, de massa meer bedraagt dan 750 kg en meer dan de ledige massa van het trekkend motorvoertuig en meer dan de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig, een overschrijding met: > 10 % t/m 25 % - 140
> 26 % t/m 50 % - 210
> 51 % t/m 75 % - 310
Vanaf 76 % - 470
> 10 % t/m 25 % - 140
> 26 % t/m 50 % - 210
> 51 % t/m 75 % - 310
Vanaf 76 % - 470

Boete - Verlichting op aanhangwagen of caravan

Als de verlichting op het voertuig niet voldoet aan de voorschriften en/of niet is voorzien van goed werkende:
Feit of overtreding Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kgBoete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg
Richtingaanwijzers 95 95
Remlichten 140 140
Rode retroreflectoren 95 95
Mistachterlicht(en) 95 95
Achteruitrijlicht(en) 45 n.v.t.
Markeringslichten. Bij voertuigen, breder dan 2.10 m. 95 n.v.t.
Zijmarkeringslichten. Bij voertuigen langer dan 6 m. 95 95
Zijreflectoren. 95 95

Als de verlichting afwijkt:
Feit of overtreding Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kgBoete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg
Als de verlichting/retroreflecterende voorzieningen niet de vereiste kleur hebben. 140 140
Als de verlichting of retroreflectoren niet op de juiste plaats zijn bevestigd. 95 95
Het is voorzien van niet toegestane verblindende/knipperende verlichting. 140 140
Het is voorzien van meer lichten of retroreflecterende voorzieningen dan is toegestaan. 140 140
Als de glazen van de verlichtingsarmaturen of de retroreflectoren niet aan de gestelde eisen voldoen. 95 95
Als de verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd (geldt ook voor niet verplichte verlichting) 95 95
Als de verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd (geldt ook voor niet verplichte verlichting) 95 95
Als de verlichtingsinstallatie van de aanhangwagen niet zodanig functioneert, dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen overeenkomen met die van het trekkend voertuig. 140 140
Als de verlichtingsinstallatie van het verwisselbare gedragen of de lastdrager uitrustingsstuk niet zodanig functioneert dat de functies van verlichting en lichtsignalen op het verwisselbare gedragen uitrustingsstuk of de lastdrager overeenstemmen met die van het voertuig. n.v.t. 140

Boete - Banden en wielen aanhangwagen of caravan

Boete bij gebruik van de openbare weg met aanhangwagen of caravan als:
Feit of overtreding Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kgBoete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg
De wiellagers niet deugdelijk zijn. 140 140
De wielbasis te veel afwijkt. 95 n.v.t.
De wielen/de velgen niet deugdelijk (bevestigd) zijn. n.v.t. 240
De wielen/de velgen/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn (stabilisatoren mogen (ook) geen breuken of scheuren vertonen) 240 n.v.t.
De op de band aangegeven draairichting niet overeenkomt met de draairichting van het wiel in voorwaartse rijrichting. 140140
De banden op één as niet dezelfde maataanduiding hebben (geldt niet voor nood- of reservewiel)140 140
Een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen n.v.t.1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
Het loopvlak uitstekende metalen elementen bevat, per (band) beschadiging1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
De profilering van een band/de banden niet voldoet aan de gestelde eisen van min. 1.6 mm (profilering moet aanwezig zijn over de gehele omtrek en breedte) 1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
De aanhangwagen is voorzien van banden waarvan het loopvlak bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft.1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
De wielen niet goed afgeschermd zijn, aanlopen of te ver buiten de afscherming uitsteken230230

Boete - Afmetingen aanhangwagen of caravan

Boete bij gebruik van de openbare weg als het voertuig:
Feit of overtreding Boete in euro's bij een gewicht van meer dan 750 kgBoete in euro's bij gewicht van minder dan 750 kg
Langer is dan 12 m (geldt niet voor opleggers) 140 140
Breder is dan 2,55 m (geldt niet voor geconditioneerde voertuigen en voertuigen met een tmm > 10 ton en ingebruikname voor 01-02-1999)140 140
Hoger is dan 4 m bij overschrijding van: < dan 0,11 - 470
> dan 0,10 m t/m 0,20 - 700
> dan 0,21 m - 1000
< dan 0,11 - 470
> dan 0,10 m t/m 0,20 - 700
> dan 0,21 m - 1000

Overige boetes - Aanhangwagen en caravan

(onder andere: sturen, remmen, brandstof, kopelling)
Boete bij gebruik van de openbare weg met aanhangwagen of caravan als:
Feit of overtreding Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kgBoete in euro's bij gewicht van minder dan 750 kg
Het voertuig scherpe delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten. 240 240
Gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde. 140 140
Het voertuig niet afgeschermde uitstekende delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten. 240 240
De as(sen) niet deugdelijk (bevestigd) is (zijn)230 n.v.t.
Het veersysteem, (indien vereist of aanwezig) de onderdelen daarvan of de schokdemper (indien vereist) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn of niet goed werken.140 140
De fuseeonderdelen en overige draaipunten niet deugdelijk (bevestigd) zijn.240
De losbreekreminrichting niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig is verbonden (ook van toepassing als kabel afwezig is) 95 95
De aanhangwagen, niet is voorzien van een reminrichting, terwijl de totale massa hoger is dan de helft van de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig. n.v.t. 240
De aanwezige reminrichting van de aanhangwagen niet in werking treedt bij het bedienen van de bedrijfsrem van het trekkend voertuig. 240 240
Het voertuig niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting (indien aanwezig) 140 n.v.t.
De vastzetinrichting of de veerrem niet aan de eisen voldoet.95 n.v.t.
(De onderdelen van) de reminrichting niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) dan wel niet aan de eisen voldoet/voldoen.240 240
De bedrijfsrem niet op alle wielen remt, dan wel het voertuig op een (nagenoeg) droge weg uitbreekt ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as, of ten gevolge van overberemming van de achteras.240 n.v.t.
De reminrichting van de aanhangwagen (niet zijnde een middenasaanhangwagen en aanhangwagen met een stijve dissel met een toegestane maximum massa van ten hoogste 1500 kg) niet automatisch in werking treedt bij het verbreken van de verbinding, dan wel niet automatisch in de bedrijfstoestand komt bij het koppelen met het trekkende voertuig (noot: als bij een lichtere aanhangwagen een losbreekreminrichting is gemonteerd dan moet deze goed werken en is deze bepaling van toepassing)240 Alleen indien aanwezig 240
De koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een massa van niet meer dan 750 kg meer bedraagt dan 50 kg dan wel niet neerwaarts is gericht. 140 n.v.t.
De koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een toegestane massa van meer dan 750 kg of de aanhangwagen met stijve dissel minder bedraagt dan 1 % van de toegestane maximum massa van dat voertuig (de koppelingsdruk behoeft niet meer dan 50 kg te bedragen)140 n.v.t.
Gereden wordt zonder dat de aanhangwagen en het trekkend voertuig -terwijl deze zijn uitgerust met een ABS- of EBS-systeem- via de voorgeschreven stekkers met elkaar zijn verbonden. n.v.t. 240
De aanhangwagen of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk niet middels een deugdelijke koppeling zodanig met het trekkend voertuig is verbonden dat zijdelings uitwijken van de aanhangwagen of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk zoveel mogelijk wordt voorkomen. 230 230
De bovenbouw ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd. 140 140
De ondersteuning van de laadvloer/laadruimte niet deugdelijk is. 140 140
De accu en -indien aanwezig- de bedrading niet deugdelijk is bevestigd en niet goed is geïsoleerd.140 140
Het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie breuken en of scheuren vertoont. 240 240
Het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie is aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht. 240 240
© 2018 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Parkeerregels voor de caravan: 3 dagen voor de deurParkeerregels voor de caravan: 3 dagen voor de deurDe caravan voor de deur parkeren. Na de vakantie stallen veel mensen hun caravan of vouwwagen vaak voor de deur. Omdat h…
Regeling Voertuigen - Lengte voertuigen en aanhangwagensRegeling Voertuigen - Lengte voertuigen en aanhangwagensDe Regeling Voertuigen -voorheen Reglement Voertuigen- is een onderdeel van de Wegenverkeerswet 1994. In de regeling zij…
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Boete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringBoete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringOnverzekerd, geen verzekeringspapieren kunnen tonen? Als uw auto of motorvoertuig onverzekerd is in 2022 en u gaat toch…

(Euro)vergunning aanvragen bij de NIWO(Euro)vergunning aanvragen bij de NIWOU wilt een transportonderneming, een koeriers- of verhuisbedrijf beginnen? Dan zult u eerst over een transportvergunning…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: RVV 1990
  • Feitenboekje 2019
  • Regeling Voertuigen
  • Rijksoverheid.nl
  • RDW.nl
  • RVV 1990
Reacties

Sibo, 03-12-2020
Vraagje: Bij een verkeerscontrole bleek (overdag) één achterlicht van de trailer het niet te doen. Verder was alles in orde. Direct boete van € 95,-.
Er is niet gevraagd of er reservepitten aanwezig waren. Had dit uitgemaakt voor de boete? Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste Sibo,
Soms word je in de gelegenheid gesteld het lampje te vervangen, maar het hoeft niet. Officieel hoor je de verlichting te controleren voordat je gaat rijden… dat we dit niet of nauwelijks doen is een ander verhaal. Dat het overdag geconstateerd is maakt in principe niet uit… een tunnel of slecht weer e.d. komen ook op de dag voor.

Mvg - Sjaak

Rob, 10-06-2020
Stel:
Ik heb een B-rijbewijs
ik leen een aanhanger voor meer dan 750 kg max. met eigen kenteken en zet daar het kenteken op van mijn auto in de witte uitvoering. Ik zorg ervoor dat de aanhanger met lading onder de 750 kg blijft en ook niet het maximale trekgewicht van de auto overschrijd. Ben ik dan strafbaar? Reactie infoteur, 11-06-2020
Beste Rob,

De aanhangwagen voldoet dan niet aan de eisen van een "wit gekentekend" voertuig; eigen geel kenteken is verplicht. Theoretisch zou er een mogelijkheid zijn met de combinatie mogen rijden, als het aan de voorwaarden voldoet.
Zie o.a.:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/63254-rijden-met-auto-aanhanger-of-caravan-in-nederland-en-eu.html

Mvg - Sjaak

Gerard, 02-05-2020
Is extra beveiliging naast een goede koppeling verplicht tussen auto en aanhanger tot 750kg. als dat zo is mag dat kabel, ketting of touw zijn, wat zijn daarvan de voorschriften? Reactie infoteur, 04-05-2020
Beste Gerard,

De eisen staan beschreven in de Regeling Voertuigen.
Zie o.a.: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2020-01-01/#Hoofdstuk3
Vanaf: Artikel 5.12.66

Mvg - Sjaak

Koster, 29-01-2020
Kan een aanhanger bekeurd worden voor een snelheidsovertreding? Reactie infoteur, 29-01-2020
Beste Koster,

Een aanhangwagen heeft een kenteken. Of een wit gelijk aan het trekkend voertuig, of een geel zelfstandig kenteken. Kentekens staan op naam of bedrijf geregistreerd en dus is de eigenaar te achterhalen en kan er op kenteken bekeurd worden. De persoon / bedrijf op wiens naam het kenteken staat zal dan de beschikking ontvangen.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 11-12-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Transport
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.