Boete of bekeuring bij gebrek aan de auto - 2020

Boete of bekeuring bij gebrek aan de auto - 2020 Hoe hoog zijn de boetebedragen voor 2020 als het voertuig of de personenauto niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoet en/of de lading niet volgens de regels wordt vervoerd of verankerd? In de Regeling Voertuigen staan de eisen omschreven waaraan voertuigen wettelijk moeten voldoen. Afwijkingen of aanpassingen in de constructie op of aan het voertuig kunnen bij politiecontrole tot een boete leiden en/of tot een afkeuring bij de Algemene Periodieke Autokeuring. Personenauto's vanaf 4 jaar oud moeten aan een APK-keuring worden onderworpen om aan de minimale veiligheidseisen te voldoen. De boetes bij afwijken van de voorschriften die gelden voor de personenauto lopen vanaf 45 euro tot honderden euro's bij ernstige gebreken of nalatigheid.

Regeling voertuigen

In de Regeling Voertuigen zijn de eisen opgenomen waaraan voertuigen moeten voldoen. Wijzigingen in of aan de constructie van een auto kunnen dan ook niet vrijelijk worden uitgevoerd, maar moeten voldoen aan de in regeling omschreven voorwaarden. Binnen het dagelijks gebruik zullen voor de gemiddelde consument zaken als verlichting, blindering van de autoruiten, staat van de autobanden, goede ventilatie e.d. van belang kunnen zijn. De meer technische zaken zullen doorgaans worden uitbesteed aan garage of specialist, die doorgaans ook de APK kan uitvoeren.

RDW

Het RDW is een semi-overheidsinstelling en houdt onder andere toezicht op de toelating van voertuigen op de openbare weg. Bij twijfel aan veranderingen of aanpassingen aan de constructie van voertuigen kunt u de vraag voorleggen aan het RDW. Ook kunt u bij deze instantie terecht voor vele zaken betreffende voertuiggegevens, waaronder kentekengegevens van uw huidige of toekomstige auto.

APK - Algemene Periodieke Autokeuring

Bij de APK keuring wordt er alleen gekeken of het voertuig aan de minimale eisen voldoet met betrekking tot de veiligheid en het milieu. De keuring zegt op zich weinig over de kwaliteit of staat van onderhoud van het voertuig. Wilt u zekerheid over de kwaliteit van uw auto, dan kunt u dit op eigen initiatief door een keuringsstation uit laten voeren.

De verplichte APK

De regeling ten aanzien van de APK-keuring is opgenomen in de Wegenverkeerswet en geldt voor voertuigen vanaf een bepaalde leeftijd. Voor een personenauto met een benzine- of elektromotor moet de eerste APK keuring na 4 jaar vanaf de datum van eerste toelating plaatsvinden. Vervolgens twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar. De auto moet vóór de vervaldatum van de APK bij een RDW erkend APK-keuringsstation/garage ter keuring worden aangeboden.


Boetes 2020 - Gebreken op of aan de auto

De weergegeven overtredingen en de daaruit voortvloeiende boetebedragen worden nog afgedaan via de "wet Mulder". Dit houdt in dat de boetes administratief worden afgedaan via een beschikking van het CJIB, zonder dat de officier van justitie hier aan te pas komt. Voor zwaardere overtredingen beslist het OM over de strafmaat en de hoogte van de boete.

Boete algemeen - Als bestuurder van een voertuig rijden

Kenteken en specifieke kenmerken van het voertuig.
Feit of overtreding Boete
De gegevens zijn niet in overeenstemming met de gegevens op de kentekencard, het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens. 230
Het voertuigidentificatienummer is niet ingeslagen of niet goed leesbaar. 230
Het voertuig is niet voorzien van de juiste kentekenpla(a)t(en) of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn niet voorzien van het goedkeuringsmerk, dan wel niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde bevestigd. 95
Het kenteken is niet goed leesbaar of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd. 140

Boete - Verlichting op of aan de auto

Als het voertuig niet is voorzien van (een) goed werkend(e):
Feit of overtreding Boete
Richtingaanwijzers en/of waarschuwingsknipperlichten en/of zijrichtingaanwijzer(s). 95
Remlichten. 140
Rode reflectoren. 95
Mistachterlicht(en) 95
Achteruitrijlicht(en) 45
3e remlicht (na 30-09-01) 95
Witte retroreflectoren. 95

Als de verlichting afwijkt door:
Feit of overtreding Boete
Verlichting/retroreflecterende voorzieningen, welke niet de vereiste kleur hebben. 140
Verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd. 95
De mistvoorlichten niet goed zijn afgesteld. 95
De dimlichten niet aan de eisen voldoen. 95
Het voertuig is voorzien van niet toegestane verblindende/knipperende verlichting. 140
Het voertuig is voorzien van meer lichten of retroreflecterende voorzieningen dan is toegestaan. 140
In het voertuig aanwezige lichten of objecten licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig. 140

Boete - Autobanden, conditie en profieldiepte

Boetebedragen met betrekking tot de autobanden als:
Feit of overtreding Boete
  • De wielen niet voorzien zijn van luchtbanden en/of
  • Een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen en/of
  • De profilering van een band/de banden niet voldoen aan de gestelde eisen of is/zijn nageprofileerd (profilering moet aanwezig zijn over de gehele omtrek en breedte)
1 band - 140
2 banden - 210
3 banden - 310
4 banden - 470
De op de band aangegeven draairichting niet overeenkomt met de draairichting van het wiel in voorwaartse rijrichting. 140
De banden op één as niet dezelfde maataanduiding hebben (geldt niet voor nood- of reservewiel) 140
De banden op één as niet dezelfde maataanduiding hebben vanwege het gebruik van een nood- of reservewiel en rijsnelheid en rijgedrag niet zijn aangepast aan de door de fabrikant voor dat nood- of reservewiel vastgestelde voorschriften. 230
De banden van het motorvoertuig voorzien zijn van sneeuwkettingen die bestaan uit metalen elementen. 230

Boete - Voorruit, ruitenwissers, ontwaseming, autospiegels

U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
De voorruit, de naast de bestuurders zitplaats aanwezige zijruiten dan wel het windscherm (indien vereist) en bij afwezigheid van een rechterbuitenspiegel de achterruit is beschadigd of verkleurd. 230
Aanwezigheid van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren. 140
De lichtdoorlatendheid van de voorruit en/of de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten minder dan 55% bedraagt. 230
Het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie. 230
Het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit die de bestuurder voldoende uitzicht geeft. 140
Het voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit. 140
Het voertuig niet is voorzien van de noodzakelijke spiegels en/of cameramonitor-systeem die/dat aan de eisen voldoen/voldoet.140

Boete - Zitplaatsen en autogordels

U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
De na 31-12-2014 in gebruik genomen personenauto mag niet zijn voorzien van zijdelings gerichte zitplaatsen. 140
De zitplaatsen, rugleuningen of de verstelinrichtingen niet deugdelijk (bevestigd) zijn. 140
  • De personenauto met naar voren gerichte zitplaats(en), in gebruik genomen na 31-12-1989, niet is voorzien van autogordels.
  • De personenauto met naar achteren gerichte zitplaats(en), in gebruik genomen na 30-09-2000, niet is voorzien van autogordels.
140
De/een gordel(s) voor de voorzitplaats(en) die aan een portier gren(st)(zen) van de na 01-01-1971 en voor 01-01-1990 in gebruik genomen personenauto niet aanwezig is/zijn. 140
De/een gordel(s) niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) 140
Het na 01-09-2008 in gebruik genomen en voor het vervoer van één of meer passagiers in een rolstoel ingericht voertuig niet voldoet aan de gestelde eisen. 140

Boete - Vervoeren en zekeren van lading inclusief lastdrager

U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
De lastdrager inclusief lading meer dan 0,20 m buiten de zijkanten van het voertuig uitsteekt. 140
Meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd. 140
De lastdrager aan de achterzijde niet op de voorgeschreven wijze is voorzien van twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingaanwijzers aangezien de verlichting en retroreflectoren van het voertuig worden afgeschermd. 140
De lastdrager niet is voorzien van een goed leesbare, van een goedkeuringsmerk voorziene en niet afgeschermde kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht aangezien de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat wordt afgeschermd. 140
De koppelingsdruk van de op de trekhaak bevestigde lastdrager meer bedraagt dan voorgeschreven. 140
of, indien geen waarde is vermeld, meer bedraagt dan 75 kg. 95
De lastdrager het wegdek kan raken. 95
De achtergebleven bevestigingsdelen van de lastdrager de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen beperken. 95
Bij het vervoer van goederen op het dak van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig. 140
De goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager. 140
De lastdrager niet deugdelijk is bevestigd. 140
De maximale daklast wordt overschreden. 140
Meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd. 140
De lading van voertuig scherpe delen heeft (geldt niet voor lading of delen hoger dan 2 m) 230
Lengte deelbaar; uitstekende lading voorzijde, als de lading voor het voertuig uitsteekt. 140
Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading. 140
De lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteekt. t/m 0,75 m - 140
meer dan 0,75 m - 210
De in lengte ondeelbare lading bij een personenauto, een bedrijfsauto tmm niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig aan de voor- en/of achterzijde meer dan 1 m uitsteekt. 140
De lading meer dan 0,20 m buiten de zijkant(en) van het voertuig uitsteekt. 140
Het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading of verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding t/m 0,20 m - 280
0,21 m t/m 0,45 - 420
0,46 m t/m 0,70 - 600
meer dan 0,70 m - 900
Voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen of stuwagemiddelen niet zodanig is bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen. 380
De losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden niet deugdelijk is afgedekt terwijl gevaar of hinder is ontstaan of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading (1. zoals zand, puin, grind en granen. 2. indien losgestorte lading in een laadbak is geladen en die lading in het midden boven zijschotten uitsteekt, slechts verbaliserend optreden indien de vrije ruimte onder de rand van de zijschotten onvoldoende is en daardoor kans bestaat dat lading tijdens het rijden op de weg valt. 380
Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen of onderdelen hiervan niet goed functioneren dan wel niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. 190
Bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd. 140
De verlichtingsinstallatie van het verwisselbare gedragen of de lastdrager uitrustingsstuk niet zodanig functioneert dat de functies van verlichting en lichtsignalen op het verwisselbare gedragen uitrustingsstuk of de lastdrager overeenstemmen met die van het voertuig. 140

Boete - Rijden met motorvoertuig of samenstel van motorvoertuigen

Onder andere slepen en aanhangwagens. U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
Een verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk wordt gebruikt terwijl dit niet is toegestaan (voor bedrijfsauto's uitsluitend toegestaan voor wegwerkzaamheden of gladheidsbestrijding) 140
Meer dan één aanhangwagen wordt voortbewogen. 230
Het samenstel van motorvoertuig en aanhangwagen meer dan twee draaipunten heeft. 230
Met een motorvoertuig, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid een landbouw- of bosbouwaanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk wordt voortbewogen. 230
Met het motorvoertuig meer dan één motorvoertuig wordt gesleept.230
Met het motorvoertuig een tweewielig motorvoertuig of samenstel van voertuigen wordt gesleept. 230
Met het tweewielig motorvoertuig, de gelede bus of het samenstel van voertuigen, een motorvoertuig wordt gesleept. 230
Het drukluchtsysteem van het gesleepte voertuig niet is aangesloten op het drukluchtsysteem van het trekkend voertuig. 230
Met een dolly of afsleepas waarop zich een motorvoertuig bevindt, terwijl de reminrichting van de dolly of afsleepas ontbreekt. 230
Een afsleepas wordt gebruikt zonder dat zich daarop een motorvoertuig bevindt. 230
Hij of zij wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze. 230
In dat voertuig, waarin vervoer van een passagier in rolstoel plaatsvindt losse voorwerpen, die het risico op letsel bij een noodstop, aanrijding of botsing kunnen verhogen, aanwezig zijn. 230
De bestuurder niet voldoende zicht door de voorruit en/of de voorste zijruiten naar voren en opzij heeft. 230
De bestuurder met behulp van de voor dat voertuig of samenstel van voertuigen voorgeschreven spiegels of camera-monitorsysteem niet voldoende zicht heeft op het naast en/of achter hem gelegen weggedeelte. 140
De bestuurder niet voldoende zicht door de voorruit en de voorste zijruiten naar voren en opzij heeft en met behulp van de voor dat voertuig of samenstel van voertuigen voorgeschreven spiegels of camera-monitorsysteem niet voldoende zicht heeft op het naast en achter hem gelegen weggedeelte. 380
Het niet is voorzien van de vereiste buitenspiegels, indien het zicht door lading achter het voertuig of door een achter het voertuig gekoppelde aanhangwagen is beperkt. 230
De last onder de bestuurde as(sen) van een motorvoertuig (in beladen toestand) minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van het voertuig in beladen toestand. 230
Een aanhangwagen voortbewegen terwijl in het kentekenregister of op het kentekenbewijs geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld. 470
Een aanhangwagen wordt voortbewogen zonder dat iedere zijkant van het trekkend voertuig is voorzien van een zijrichtingaanwijzer. 95

Boete - Overige gebreken op of aan het voertuig

U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
De parkeerrem niet aan de eisen voldoet. 95
Het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting. 95
De deuren niet goed sluiten of de deuren die direct toegang geven tot de personenruimte niet op normale wijze vanaf de binnenzijde en/of vanaf de buitenzijde kunnen worden geopend. 140
Het slot of de scharnieren van de motorkap of het kofferdeksel aan de voorzijde geen goede sluiting waarborgen 140
de bevestiging van de scharnieren ernstig zijn gecorrodeerd.
140
Het voertuig scherpe delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten. 230
Het voertuig niet afgeschermde uitstekende delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten. 230
Het voertuig aan de voorzijde (een) voorziening(en) heeft die in geval van botsing de kans op lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kan/kunnen vergroten 230
De wielen niet goed afgeschermd zijn, aanlopen of te ver buiten de afscherming uitsteken. 230
Gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde. 140
De frontbeschermingsinrichting van het na 31-12-2008 in gebruik genomen voertuig met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg niet is goedgekeurd voor het voertuig waarop deze is aangebracht en/of niet voorzien is van het voorgeschreven EG-typegoedkeuringsmerk. 230

Boete - Stuur, vering en remmen

U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
Het veersysteem, (indien vereist of aanwezig) de onderdelen daarvan of de schokdemper (indien vereist) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn of niet goed werken. 140
Het voertuig niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting. 230
(de onderdelen van) de reminrichting niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) dan wel niet aan de eisen voldoet/voldoen 230
in het hydraulisch remsysteem onvoldoende remvloeistof aanwezig is.
230
In het hydraulisch remsysteem onvoldoende remvloeistof aanwezig is. 230
In gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting.
De bedrijfsrem niet op alle wielen remt (uitgezonderd driewielige motorrijtuigen met een massa van minder dan 400 kg in gebruik genomen voor 1 april 1990), dan wel het voertuig op een (nagenoeg) droge weg uitbreekt ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as, of ten gevolge van overberemming van de achteras. 230
De parkeerrem het samenstel op een helling van 10 % niet in stilstand kan houden. 95

Boete - De motor, veiligheid, ophanging en aandrijving

U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
Het brandstofsysteem niet veilig is of deugdelijk is bevestigd en/of lekkage vertoont. 230
Het brandstofreservoir niet deugdelijk is afgesloten. 230
Een LPG, CNG- of LNG- installatie niet voldoet aan de eisen. 230
Het voertuig niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat 230
Een uitlaatsysteem dat niet deugdelijk is bevestigd 140
Het toegestane geluidsniveau van het voertuig, waarvoor geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld, wordt overschreden. 280
Een onderdeel van het na 31-12-2017 in gebruik genomen voertuig overmatige lekkage van vloeistof, niet zijnde water, vertoont (geen brandstofsysteem, remsysteem, stuurbekrachtiging of veersysteem) 230
De accu of tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd. 280
De bedrading niet deugdelijk is bevestigd/goed is geïsoleerd. 420
De onderdelen van de elektrische aandrijflijn van het elektrisch aangedreven of hybride elektrische voertuig niet aan de gestelde eisen voldoet. 140
De motorsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd/in ernstige mate zijn beschadigd. 140
De rubbers van de motorsteunen zijn doorgescheurd/de vulkanisatie is losgeraakt. 140
Het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht, afleesbare snelheidsmeter.
95
De aandrijving of transmissie (of onderdelen hiervan) niet deugdelijk bevestigd (is) zijn.
140
De as(sen) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn. 230
De fuseeonderdelen en overige draaipunten niet deugdelijk (bevestigd) zijn 230
De wiellagers niet deugdelijk zijn. 140
De wielbasis te veel afwijkt. 95
De afstanden tussen de fuseedraaipunten en het chassis of de carrosserie te veel verschillen. 95
De spoorbreedte te groot is. 95
De wielen/de velgen/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn (stabilisatoren mogen (ook) geen breuken of scheuren vertonen) 230

Boete - Bouwwijze, afmetingen en massa van het voertuig

U mag niet op de openbare weg rijden als:
Feit of overtreding Boete
Het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie breuken en of scheuren vertoont. 230
Het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie is aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht. 230
De bovenbouw van het frame ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd. 140
Als de bovenbouw van het frame ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd. 140
De lengte van het voertuig langer is dan 12 meter. 140
De breedte van het voertuig breder is dan 2.55 meter. 140
De hoogte van het voertuig hoger is dan 4 meter:
van 0,01 m t/m 0,10 meter
vanaf 0,11 m t/m 0,20 meter
vanaf 0.21 meter

470
700
1000
Massa de toegestane asdruk. Als massa of som van de aslasten wordt overschreden met:
meer dan 10%
meer dan 25%
meer dan 50%
meer dan 75%

280
420
600
900
© 2018 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringBoete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringOnverzekerd, geen verzekeringspapieren kunnen tonen? Als uw auto of motorvoertuig onverzekerd is in 2022 en u gaat toch…
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
LEZ Brussel: boete 2020 en 2021 bij niet registreren autoLEZ Brussel: boete 2020 en 2021 bij niet registreren autoEr is steeds meer aandacht voor de luchtkwaliteit in steden, zo ook in Brussel. Dat betekent dat sommige auto's Brussel…

Bekeuringen 2021: verkeersboetes en snelheidsovertredingenBekeuringen 2021: verkeersboetes en snelheidsovertredingenDe boete voor te hard rijden kan u in 2022 en 2023 veel geld kosten, maak een eigen berekening. Zeker als er werkzaamhed…
Porsche Design - een kleine geschiedenisPorsche Design - een kleine geschiedenisDe meeste concurrenten van sportwagenmerk Porsche zijn in de loop der tijd opgegaan in grotere fabrikanten. Zij hebben h…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: RVV 1990
  • Feitenboekje 2018, OM.nl, RDW.nl, Regeling Voertuigen
Reacties

J,broekman, 04-06-2019
Goedendag!
Is het ook zo dat als je achteruitwisser het niet doet je een bekeuring krijgt?
Daar kan ik niks van vinden.
mvg jadranka Reactie infoteur, 04-06-2019
Beste Jadranka,

Nee, een niet werkende achter ruitenwisser is zelfs geen AKP afkeuringspunt. Op de voorruit moet de ruitenwisser uiteraard wel werken.

Mvg - Sjaak

H. Messchendorp, 29-09-2018
Ik heb niets kunnen vinden over de hoogte van de boete bij het vervoeren van meer personen in een personenbus als waar deze voor is ingericht. (B.v. het vervoeren van 6 personen in een busje die voor het vervoer van max. 5 personen is ingericht).
Vraag: wat is de hoogte van de boete bij het vervoeren van meer personen in een personenbus als waar deze voor is ingericht? Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste H.

Klopt, het artikel gaat over gebreken aan het voertuig. Voor verkeersovertredingen 2018 zie bij:
Zitplaatsen en autogordels
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/101178-boetes-of-sancties-bij-verkeersovertredingen-voor-2018.html

De hoogte van de boete is 140 euro.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 05-01-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Auto
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.