InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Verkeersborden Nederland - Verkeersborden en de omschrijving

Verkeersborden Nederland - Verkeersborden en de omschrijving

Verkeersborden Nederland - Verkeersborden en de omschrijving Alle verkeersborden in Nederland. Overzicht van alle verkeersborden zoals die in Nederland in gebruik/geplaatst zijn, met de omschrijving zoals die in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 als bijlage 1 zijn weergegeven. Het overzicht is uitgevoerd in een gemakkelijk en handzaam formaat. Eenvoudig uit te printen als hulpmiddel voor het theorie-verkeersexamen op basisscholen, voor het rijbewijs A, B, AM, óf als naslagwerk voor op reis, vakantie of onderweg.

Nieuwe verkeersborden in Nederland per 1 januari 2015

LET OP: Invoering is uitgesteld tot een nadere datum in 2016

De laatste nieuw ingevoerde verkeersborden in Nederland dateren al weer uit 2008. Werd vanaf 2012 de "witte rand" ingevoerd, met ingang van 1 juli 2015 worden de volgende nieuwe verkeersborden in het RVV 1990 opgenomen.
F11F11
verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
geldt ook voor heftrucks, graafmachines en dergelijke. Verboden voor andere bestuurders
F12F12
einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u
F13F13
rijbaan of rijstrook,uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F14F14
Einde busbaan of busstrook
F15F15
rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams
voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F16F16
einde trambaan of tramstrook
F17F17
rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F18F18
einde busbaan of trambaan of busstrook of tramstrook
F19F19
verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen
voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F20F20
einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto's en lijnbussen
F21F21
verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto's
F22F22
einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto's
L20L20
uitwijkplaats rechts van de weg
L21L21
uitwijkplaats links van de weg

Verkeersborden Nederland


A. Snelheid

maximumsnelheid
einde maximumsnelheid
adviessnelheid
einde adviessnelheid
maximumsnelheid elektronisch signaleringsbord
einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen

B. Voorrang

voorrangsweg
einde voorrangsweg
voorrangskruispunt
voorrangskruispunt weg links
voorrangskruispunt weg rechts
verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

C. Geslotenverklaring

gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee
éénrichtingsweg. In deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
éénrichtingsweg
éénrichtingsweg
inrijden toegestaan
gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
gesloten voor vrachtauto's
gesloten voor autobussen
gesloten voor autobussen en vrachtauto's
gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsers , bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen
gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
gesloten voor motorfietsen
gesloten voor alle motorvoertuigen
gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met inwerking zijnde motor
gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
gesloten voor voetgangers
gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn op het bord is aangegeven
gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven
gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
gesloten voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
einde geslotenverklaring voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
spitsstrook open
spitsstrook vrijmaken
einde spitsstrook

D. Rijrichting

rotonde: verplichte rijrichting
gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

E. Parkeren en Stilstaan

parkeerverbod
verbod stil te staan
verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
parkeergelegenheid
taxistandplaats
gehandicaptenparkeerplaats
gelegenheid tot het onmiddellijk laden en lossen van goederen
parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
parkeerschijfzone
einde parkeerschijfzone
parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
"Kiss and Ride" Gelegenheid tot het onmiddellijk laten uitstappen van passagiers

F. Overige Geboden en Verboden

verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegenovergestelde richting
bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
keerverbod
einde alle door verkeersborden aangegeven verboden
einde van alle op elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen
stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt geplaatst

G. Verkeersregels

autosnelweg
einde autosnelweg
autoweg
einde autoweg
erf
einde erf
voetpad
einde voetpad
ruiterpad
einde ruiterpad
verplicht fietspad
einde verplicht fietspad
fiets/bromfietspad
einde fiets/bromfietspad
onverplicht fietspad
einde onverplicht fietspad

H. Bebouwde kom

bebouwde kom
einde bebouwde kom

I. Waarschuwing

slecht wegdek
bocht naar rechts
bocht naar links
S-bocht(en) eerst naar rechts
S-bocht(en) eerst naar links
steile helling
gevaarlijke daling
gevaarlijk kruispunt
rotonde
overweg met overwegbomen
overweg zonder overwegbomen
overweg met enkel spoor
overweg met twee of meer sporen
tram(kruising)
beweegbare brug
werk in uitvoering
rijbaanversmalling
rijbaanversmalling rechts
rijbaanversmalling links
slipgevaar
kinderen
voetgangersoversteekplaats
voetgangers
fietsers en bromfietsers
losliggende stenen
kade of rivieroever
groot wild
vee
tegenliggers
vliegtuigen
zijwind
verkeerslichten
file
ongeval
slecht zicht door sneeuw, regen of mist
ijzel of sneeuw
gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
verkeersdrempel

J. Bewegwijzering

lage beslissingswijzer langs autosnelweg (nieuwe blauwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)
voorwegwijzer langs autosnelweg
beslissingswijzer langs autosnelweg
hoge beslissingswijzer langs autosnelweg
voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
beslissingswijzer langs niet-autosnelweg
wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg
voorwegwijzer binnen de bebouwde kom
voorsorteren op niet-autosnelweg
wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

K. Informatie

hoogte onderdoorgang
voetgangersoversteekplaats
bushalte/tramhalte
voorsorteren
einde rijstrook
splitsing
aantal doorgaande rijstroken
doodlopende weg
vooraanduiding doodlopende weg
vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook / rijstroken
verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
model bord verkeerstunnel
vluchthaven
vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brand-blusapparaat
noodtelefoon
brandblusapparaat
noodtelefoon en brandblusapparaat
dichts bijzijnde uitgang of twee dichts bijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
"kiss and ride" stopplaats
alternatieve omleidingsroute bij file, ongevallen en calamiteiten

Nieuw te verwachten verkeersborden

haltebord bus
haltebord tram

Lees verder

© 2010 - 2017 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het water. Evenals voor het wegverkeer, kennen we op het water ook verkeersregels en…
Verkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeersregels - WegenVerkeerswet. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW ken…
Nieuwe verkeersregels en verkeersborden in België vanaf 2012Nieuwe verkeersregels en verkeersborden in België vanaf 2012Vanaf de zomer van 2012 zal het verkeersreglement in België aangepast worden. Er komen nieuwe regels, maar ook wijziging…
Scootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidScootmobiel - Verkeersregels en VeiligheidDe scootmobiel; rijden, verkeersregels en veiligheid op de weg. Een blik op de weg leert ons dat de scootmobiel niet mee…
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPVoorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPWanneer verleen je voorrang en wanneer laat je voor gaan bij deelname aan het verkeer? Bij het verlenen van voorrang moe…
Bronnen en referenties
  • RVV
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Autorij-instructie.nl

Reageer op het artikel "Verkeersborden Nederland - Verkeersborden en de omschrijving"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Ha, 29-11-2014 23:48 #3
Stel, je rijdt op een N weg met max snelheidsborden van 30km/u wegens wegwerkzaamheden en ook rood/witte borden langs de weg. Iedereen negeert dat. Hoe dan te handelen? Reactie infoteur, 30-11-2014
Beste Ha,

Als er duidelijk aan de weg gewerkt wordt, zou ik de maximum toegestane snelheid -ter bescherming van degene die om en aan de weg werken- wel aanhouden.
De boete voor te snel rijden bij wegwerkzaamheden buiten de bebouwde kom is al 35,00 bij een overschrijding van 4 kilometer van de maximum toegestane snelheid (na correctie). Denk hierbij aan plusminus 37 km. op de teller.
Hoe een ander handelt, is de verantwoording van de ander.
Zie blok 5 van:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/101282-boetes-snelheidsovertredingen-te-hard-rijden-2014.html

Mvg - Sjaak

Rosiers Jean, 24-10-2014 14:09 #2
Graag wil ik weten wat de boete is als ik op een voorbehouden rijvak kom van een bus (dus uitsluitend voor behouden voor de busbaan) wegens slechte weersomstandigheden reed ik verkeerd in Leiden en kwam terecht aan het station en ben verder gereden op een voorbehouden rijvak voor de bus. Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Jean,

Waarschijnlijk 140,00
Zie "Verkeerstekens op het wegdek" bij volgend artikel:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/101178-boetes-bij-overtredingen-voor-2014.html

Mvg - Sjaak

L. van Dommelen, 01-10-2012 15:03 #1
Goedemiddag, kunt u mij vertellen welke verkeersregel geld als er binnen een gebied waar de regel geld dat een touringcar niet na 18 uur geparkeerd mag worden, een busparkeerplaats is met het blauwe bord met P en een afbeelding van een bus.Mijn vraag is dus : Mag je hier wel of niet na 18.00 parkeren
bvd
met vriendelijke groet Reactie infoteur, 01-10-2012
Beste Lieke,

In principe zou je hier mogen parkeren, maar waarschijnlijk is er een plaatselijke verordening die dit na 18.00 uur (binnen de bebouwde kom?) anders regelt. Het beste kan je in dit geval even contact opnemen met de gemeente om duidelijkheid te verkrijgen.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 16-01-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Verkeersborden
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 3
Schrijf mee!