InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > De kilometerheffing en het rekeningrijden: in 2017 een feit?

De kilometerheffing en het rekeningrijden: in 2017 een feit?

De kilometerheffing en het rekeningrijden: in 2017 een feit? De vertraging op de wegen neemt anno 2016 toe: de kilometerheffing en het rekeningrijden komen in de loop van 2016 steeds vaker ter sprake. Volgens de ANWB, Bovag, Rai en Natuur & Milieu moet de kilometerheffing zo snel mogelijk worden ingevoerd, als oplossing tegen de almaar toenemende verkeersdrukte. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid verwacht namelijk dat de dagelijkse files tot 2021 t.o.v. 2015 met maar liefst 38% gaan stijgen. Maar wat houdt de kilometerheffing eigenlijk in en is er een verschil met rekeningrijden? Hoe is de stand van zaken in 2016?

Wat is de kilometerheffing?

De kilometerheffing staat ook wel bekend als rekeningrijden. Het is het belasten van het gebruik van de auto, en niet langer de aanschaf en het bezit (zoals nu het geval is). Dit kan d.m.v. een heffing per kilometer of een heffing gekoppeld aan het gebruik van een bepaalde weg op een bepaald tijdstip. Betalen naar gebruik doen we in Nederland deels eigenlijk al via de brandstofaccijnzen maar met de kilometerheffing is het de bedoeling dat de BPM (belasting bij aanschaf nieuwe auto) en de MRB die we momenteel betalen, worden verlaagd en/of afgeschaft.

Hoe werkt de kilometerheffing?

De vorm waarin de kilometerheffing gaat verschijnen is anno 2016 nog niet vastgesteld maar de meeste bronnen spreken van een soort kastje dat in iedere auto wordt gemonteerd. Dit kastje registreert tijdens iedere rit de locatie waar het voertuig zich bevindt en het tijdstip. Zo kan de kilometerheffing worden gekoppeld aan drukke trajecten en bijv. spitsuren om het rijden op deze trajecten op een bepaald tijdstip te kunnen belasten. Of de kilometerheffing alleen in de spitsuren wordt toegepast of ook daarbuiten is anno 2016 nog ongewis. Veel automobilisten die zijn aangewezen op de spitsuren vinden het namelijk niet eerlijk dat zij extra worden belast.

Wat zijn de gevolgen van de invoering?

De kilometerheffing heeft diverse gevolgen, al is de exacte impact voor de daadwerkelijke invoering van de kilometerheffing nog onduidelijk. Allereerst leidt beprijzen naar gebruik tot meer zichtbare kosten voor de automobilist, in tegenstelling tot bijv. de MRB die maandelijks of per kwartaal stilzwijgend van de bankrekening wordt afgeschreven. Met andere woorden, het bewustzijn van de kosten van autogebruik neemt toe en de verwachting is dan ook dat meer automobilisten ervoor kiezen om tijdens daluren te reizen. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat een kilometerheffing op drukke snelwegen leidt tot 35 tot 55% minder files op werkdagen.

De kilometerheffing kan ook gevolgen hebben voor het milieu. Bijvoorbeeld via een badge die verwerkt is in het kenteken. Deze badge bevat de technische gegevens van het voertuig zoals het gewicht, de motorinhoud, het verbruik en de uitstoot van schadelijke gassen. Dus dan is het niet alleen ‘de gebruiker betaalt’ maar ook ‘de vervuiler betaalt’. Dit zou kunnen worden gekoppeld aan de kilometerheffing en het rijden met een zuinigere, schone auto meer stimuleren. Wat het openbaar vervoer betreft, de verwachting is dat maar een klein deel van de automobilisten zal overstappen naar het OV. Het OV is maar een klein deel van de markt (die van automobilisten is veel groter) maar omdat het een kleine markt is zullen de veranderingen wel degelijk zichtbaar zijn. Het grootste deel van de automobilisten zal nog steeds liever de auto gebruiken, alleen dan op andere tijdstippen, met alternatieve routes of een rit gewoonweg niet meer maken.

Wat zijn de voordelen van de invoering?

 • Het is hopelijk dé oplossing voor het fileprobleem, iets waar iedereen baat bij heeft.
 • Nederlandse automobilisten behoren tot de meest betalende van Europa, veel geld gaat naar de overheid. Het totaalbedrag dat het rijk, Provincie en gemeente spenderen aan de wegen wijkt anno 2016 veel af van wat ze aan inkomsten hebben uit BPM, MRB etc. Als de kilometerheffing wordt ingevoerd dan komen alle inkomsten daaruit ten goede aan de mobiliteit in het algemeen dus bijv. ook OV en fiets.
 • Het milieu gaat erop vooruit als de kilometerheffing ook wordt gekoppeld aan de milieuvriendelijkheid van het voertuig.

Wat zijn de nadelen van de invoering?

 • Sommigen vrezen dat autogebruik voor lage inkomens onbetaalbaar wordt.
 • Provincies zullen de inkomsten van de MRB moeten missen en dit waarschijnlijk gaan compenseren met een nieuwe provinciale belasting.
 • Er moet politiek draagvlak voor zijn en dat is heel erg moeilijk.
 • Een kastje in iedere auto is privacygevoelig.
 • Het systeem moet juridisch waterdicht zijn, de wetgeving vraagt een forse aanpassing.
 • Handhavingskosten zullen erg hoog uitvallen waardoor de inkomsten weer kunnen tegenvallen.

Wanneer wordt de kilometerheffing ingevoerd?

In het voorjaar van 2017 zijn er nieuwe verkiezingen en wordt er een nieuw kabinet gevormd. Mocht de kilometerheffing serieus ter sprake komen dan gaan er nog maanden, misschien wel jaren overheen voordat de kilometerheffing wordt ingevoerd. Uitvoerig onderzoek is nodig (en natuurlijk een lange testperiode) en er moet natuurlijk ook politieke draagkracht voor zijn. Er zijn dus nog vele obstakels te overwinnen voor het zover is.

Is er een verschil tussen de kilometerheffing en rekeningrijden?

De begrippen kilometerheffing en rekeningrijden worden veelal in één adem genoemd: van een wezenlijk verschil lijkt geen sprake te zijn. Anno 2016 is er ook nog veel onduidelijk omtrent de kilometerheffing en rekeningrijden en de precieze invulling hiervan. Wel kan (met de dan beschikbare informatie) worden gesteld dat rekeningrijden meer betrekking heeft op een vast tarief per kilometer (ongeacht tijd) en de kilometerheffing meer ingaat op de spitsperioden (meer tijdgebonden). Mochten deze verschillen aanwezig zijn dan is de kilometerheffing wat flexibeler (i.p.v. een vaste prijs per kilometer, ongeacht tijd) en dus ook ingewikkelder. In 2016 is echter nog niet duidelijk of rekeningrijden en de kilometerheffing worden samengevoegd of dat ze verder worden uitgewerkt als twee aparte concepten.
© 2016 - 2018 Ledje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Veel bedenkingen tegen rekeningrijden zoals kilometerheffingVeel bedenkingen tegen rekeningrijden zoals kilometerheffingDe overheid overweegt al jaren via een kostbaar, fraudegevoelig en gecompliceerd systeem van kilometerheffing het rijged…
Een file zit in een klein hoekje!Een file zit in een klein hoekje!Elke dag hoor je telkens weer op de radio; File’s op de A… van … naar. Ons leek het interessant om te onderzoeken waardo…
Hoeveel belasting betalen over Google Adsense inkomsten?Hoeveel belasting betalen over Google Adsense inkomsten?Indien u naast uw regulier inkomen ook nog bijverdiensten hebt, moet u hierover nog belasting betalen. Dit is dus ook he…
Belastingvrij bijverdienen kan nietBelastingvrij bijverdienen kan nietTen onrechte wordt vaak gedacht dat werknemers die fulltime werken belastingvrij kunnen bijverdienen. Dit is echter niet…
Begroting makenBegroting makenDoor het maken van een begroting kun je inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven. Een begroting is niets anders dan e…
Bronnen en referenties
 • https://www.kimnet.nl/actueel/nieuws/2016/10/24/mobiliteitsbeeld-2016
 • https://www.wegenwiki.nl/Kilometerheffing
 • http://www.kilometerheffingnederland.com/nl/
 • https://www.cpb.nl/persbericht/3215679/kilometerheffing-op-drukke-wegen-spits-gunstig-voor-de-welvaart-maar-lastig-uitvoerbaar
 • http://www.telegraaf.nl/binnenland/26911870/___Meerderheid_wil_km-heffing___.html
 • De bronnen zijn op 18-11-2016 geraadpleegd.

Reageer op het artikel "De kilometerheffing en het rekeningrijden: in 2017 een feit?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Ledje
Laatste update: 25-11-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!