InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Aantal doden in het verkeer - periode 2003-2013

Aantal doden in het verkeer - periode 2003-2013

Aantal doden in het verkeer - periode 2003-2013 Dodelijke slachtoffers in het verkeer over de periode 2003 tot 2013. De afgelopen tien jaar is er veel geïnvesteerd in de verkeersveiligheid. Waren in 2003 nog 1088 dodelijke slachtoffers in het verkeer te betreuren, in 2013 bedroeg het aantal dodelijke slachtoffers -het nog altijd aanzienlijke aantal- van 650 personen. De laatste drie jaar is het aantal slachtoffers min of meer gelijk gebleven. In de loop van de afgelopen tien jaar zijn er procentueel helaas wel groepen weggebruikers die stilstand of een geringere daling laten zien of ... zelfs een aanzienlijke stijging.

Dodelijk verkeersslachtoffers - periode 2003 - 2013

Uitgangspunt voor de procentuele vergelijking tussen 2003 en 2013 is het jaar 2003 (is 100%).
Zoals uit onderstaande statistieken is af te lezen, pakt de daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers niet voor iedere groep weggebruikers even positief uit. Daar waar het aantal slachtoffers bij kinderen in het verkeer "slechts" gelijk is gebleven, valt vooral onder de ouderen procentueel een aanzienlijke stijging van het aantal slachtoffers te betreuren. Binnen de leeftijdsgroep van 70 tot 80 jarige is er een procentuele stijging van ruim 70% (van 9,7% in 2003 naar 16,5% in 2013). Of de toename in mobiliteit en het langer zelfstandig functioneren van ouderen een reden zou kunnen zijn, valt uit de cijfers niet op te maken.

Achtereenvolgens vindt u een statistische weergave van het aantal verkeersdoden voor de volgende weggebruikers:

 • Mannen versus vrouwen
 • Kinderen
 • Fietsers
 • Leeftijdsgroepen
 • Bromfietsers/snorfietsers
 • Motorfietsen
 • Personenauto

Totaal aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer 2003 - 2013

Het totaal aan dodelijke slachtoffers in het verkeer is teruggelopen van 1088 naar 650 personen. De cijfers laten zien dat het aantal slachtoffers tussen mannen en vrouwen procentueel nauwelijks verandert is in de periode van tien jaar.
JaarVerkeersdodenAantal MannenAantal Vrouwen
2003 1088 804 = 73,9% 284 = 26,1%
2013 650 479 = 73,7% 171 = 26,3%

Totaal aantal Verkeersdoden 2003 - 2013Dodelijk verongelukte Kinderen in het verkeer 2003 - 2013

Alhoewel het aantal dodelijke verkeersongelukken bij kinderen getalsmatig is teruggelopen van 41 naar 25 personen, heeft er procentueel geen verbetering plaatsgevonden. De laatste twee jaar neemt het aantal dodelijke ongevallen waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar betrokken zijn zelfs weer enigszins toe.
JaarVerkeersdodenAantal Kinderen
2003 1088 41 = 3,8%
2013 650 25 = 3,8%

Verkeersdoden onder kinderen 2003 - 2013Dodelijke verkeersongevallen leeftijdsgroepen

De slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen laat gekoppeld aan de leeftijd -door de jaren heen- lichte verschuivingen zien. De leeftijdsgroepen waar veel verkeersslachtoffers vallen zijn die van 20 - 30 jaar en in toenemende mate de groep 70 - 80 jarigen. Deze laatste leeftijdsgroep laat zelfs een zeer sterke procentuele toename zien van 70%.
JaarVerkeersdodenLeeftijdsgroepAantal slachtoffers
2003 1088 20 - 30 jaar 214 = 19,7%
2013 650 20 - 30 jaar 106 = 16,3%
2003 1088 70 - 80 jaar 105 = 9,7%
2013 650 70 - 80 jaar 107 = 16,5%

Dodelijke ongevallen ouderen 2003 - 2013Dodelijke ongevallen met fietsers in het verkeer 2003 - 2013

De behaalde winst bij het terug brengen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers is in absolute cijfers al weinig, procentueel is er zelfs een toename waar te nemen van ruim 50%.
JaarVerkeersdodenAantal Fietsers
2003 1088 219 = 20,1%
2013 650 200 = 30,8%

Dodelijke ongevallen met fietsers 2003 - 2013Dodelijke ongevallen Bromfietsers en Snorfietsers

Voor de bromfietsers en snorfietsers zijn de cijfers niet zuiver te vergelijken omdat er een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals:
 • 2006: invoering rijbewijs AM
 • 2008: verhoging maximumsnelheid voor bromfietsers op de rijbaan naar 45 km/u
 • 2010: invoering praktijkexamen voor de bromfiets / snorfiets

Opvallend is dat er -ondanks bovenstaande maatregelen- juist de laatste twee jaren een stijging valt waar te nemen onder de verkeersdoden bij bestuurders van bromfietsers en snorfietsers.
JaarVerkeersdodenAantal Bromfietsers
2003 1088 99 = 9,1%
2013 650 73 = 11,2%

Dodelijke ongevallen met bromfietsen 2003 - 2013Dodelijke ongevallen bij Motorrijders

Bij de motorrijders is de laatste 10 jaar veel winst behaald. In absolute aantallen laten de cijfers een mooie daling zien, procentueel is de daling van het aantal dodelijke verkeerssslachtoffers ten opzichte van 2003 plusminus 46%.
JaarVerkeersdodenAantal Motorrijders
2003 1088 96 = 8,8%
2013 650 54 = 8,3%

Dodelijke ongevallen met motorfietser 2003 - 2013Dodelijk ongevallen met de Auto

In absolute aantallen is het aantal dodelijke slachtoffers met de personenauto meer dan gehalveerd, terwijl het aantal particulier gereden kilometers op jaarbasis met plusminus19.500 miljoen kilometer is toegenomen, namelijk van 94924 miljoen kilometers in 2003, tot 104244 miljoen kilometers in 2012.
JaarVerkeersdodenAantal Motorrijders
2003 1088 496 = 45,6%
2013 650 232 = 35,7%

Dodelijke ongevallen met de Auto 2003 - 2013

© 2013 - 2019 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vermindering aantal verkeersdoden periode 2004 - 2009Vermindering aantal verkeersdoden periode 2004 - 2009Dodelijke slachtoffers in het verkeer. Minder verkeersdoden in 2009. Alhoewel het aantal verkeersdoden de laatste jaren…
Verkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeer - Verkeersregels - WegenverkeersWetVerkeersregels - WegenVerkeerswet. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW ken…
Tien redenen waardoor verkeersongevallen worden veroorzaaktTien redenen waardoor verkeersongevallen worden veroorzaaktAls de vereiste leeftijd van achttien jaar is bereikt, is het rijbewijs het eerste wat op het verlanglijstje van een jon…
Spanje en de veiligheid in het verkeerSpanje en de veiligheid in het verkeerSpanje heeft een uitgebreid en zeer goed wegennet wat regelmatig wordt uitgebreid. Ook de verkeersveiligheid in dorpen e…
Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMAVerkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMAVerkeersovertreders kunnen -bij gebruik van alcohol in het verkeer of vertonen van risicovol rijgedrag- worden geconfron…
Bronnen en referenties
 • CBS
 • Verkeer en Waterstaat

Reageer op het artikel "Aantal doden in het verkeer - periode 2003-2013"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Andre, 24-04-2014 11:50 #2
Beste infoteur,

Ik kan nergens in de cijfers terugvinden hoeveel slachtoffers er zijn in relatie tot alcohol. En dan met name hoeveel slachtoffers er vielen als DIRECT gevolg van het alcoholgebruik (dus niet dat iemand met alcohol op geschept is door een nuchtere bestuurder die door het rood reed).

Zijn daar cijfers van? In 2009 zou het over 46 ongevallen gaan als gevolg van alcohol gebruik (van de 720 in 2009).

Bij voorbaat dank,
Vriedelijke groet,
andre. Reactie infoteur, 24-04-2014
Beste Andre

Volgens de gelinkte factsheet van het SWOV zou dit in de periode 2002 - 2010 3% zijn.
Zie:
SWOV-Factsheet, Rijden onder invloed van alcoholwww.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/29/factsheet-rijden-onder-invloed-van-alcohol.html
( SWOV-Factsheet, Rijden onder invloed van alcohol )

Mvg - Sjaak

Is Aantal Kettingbotsingen Z. Toegenomen, 25-01-2014 09:39 #1
Is aantal kettingbotsingen toegenomen in 2013? Reactie infoteur, 26-01-2014
Beste Larry,

Dat onderscheid wordt in de statistieken niet gemaakt.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 18-11-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Schrijf mee!