LNG: Schoon aardgas voor diverse motoren

LNG: Schoon aardgas voor diverse motoren Vloeibaar gemaakt aardgas, LNG (Liquefied Natural Gas) is een brandstof die zeer geschikt is voor verbrandingsmotoren en in tegenstelling tot dieselolie of benzine veel schoner is. Bij een lage temperatuur van -162 graden Celsius wordt het gas tot 600 keer gecomprimeerd. Door de lage dichtheid en de hogere verbrandingswaarde wordt dit gas al gebruikt voor motoren die veel kracht leveren zoals vrachtwagen- en scheepsmotoren. LNG wordt in Nederland met grote schepen aangevoerd, opgeslagen en op diverse manieren gedistribueerd. Het aantal gebruikers van LNG neemt sterk toe anno 2016. Diverse motoren voor de verbranding van dit gas zijn inmiddels ontwikkeld. Uiteraard kent LNG ook veiligheidsrisico’s evenals andere brandstoffen die elk hun gevaren kennen. Door strenge normen die zijn opgesteld kan ook LNG veilig in de dagelijkse praktijk gebruikt worden.

Gebruikers van LNG

LNG is in 2016 al beschikbaar als brandstof voor vrachtauto’s en voor de scheepvaart. Het is een ideale brandstof voor de zwaardere transportvormen. CNG (Compressed Natural Gas), drie keer minder gecomprimeerd dan LNG, is weliswaar meer geschikt voor het afleggen van kleine afstanden en kleine voertuigen doch heeft nogal wat opslagbeperkingen en een betrekkelijke lage actieradius. CNG is daardoor minder geschikt voor middellange afstanden en zwaar transport. LNG daarentegen heeft een hogere energiewaarde per liter wat het ideaal maakt als brandstof voor de transportsector, zoals: wegtransport, spoortransport of voor de kust- en binnenvaart.

Resultaten uit de onderzoeken om LNG als brandstof in voertuigen te gebruiken hebben de vraag naar LNG doen toenemen. In diesellocomotieven wordt LNG nog niet als brandstof toegepast, maar ook hier wordt onderzoek naar gedaan. In 2016 wordt door een aantal geïnteresseerde partijen eveneens een infrastructuur opgezet van LNG-tankstations voor vrachtwagens. Er zijn al transporteurs die een LNG-vrachtwagen hebben aangeschaft.

Niet alleen in Nederland of in Europa zijn ervaringen opgedaan met LNG als brandstof voor voertuigen. Weliswaar is LNG anno 2016 nog redelijk nieuw in Europa, in grote delen van de Verenigde Staten van Amerika is er al veel meer ervaring mee opgedaan en zijn er al LNG-tankstations. LNG-brandstof wordt er veel in vrachtwagens gebruikt waarmee prima ervaringen zijn opgedaan.

Waar LNG getankt kan worden

Ondernemers die over willen stappen op LNG-motoren willen graag weten waar deze brandstof getankt kan worden. Half 2016 zijn er nog slechts drie LNG-tankstations voor vrachtwagens in Nederland. Op de site en de app van PitPoint is te zien waar de LNG-tankstations zich bevinden. Met het toenemen van LNG-motoren in voertuigen zijn er eveneens plannen voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe LNG-tankstations.

Binnen- en scheepvaart

De infrastructuur voor de binnen- en scheepvaart is volop in ontwikkeling. Met name in de haven van Rotterdam vinden nogal wat initiatieven plaats. Op de site van het Havenbedrijf Rotterdam is hierover uitgebreide informatie te vinden. Schepen worden gebunkerd vanuit een tankwagen en enkele speciale LNG-schepen zijn al in gebruik genomen.

Kustvaart
Voor deze vorm van scheepvaart zijn weer andere oplossingen ontwikkeld. LNG-trucks zijn te klein om een kustvaartschip van LNG te voorzien. Oplossingen zijn:
 • Direct laden van kustvaarders in de in 2016 nieuw gegraven Yukonhaven op de Maasvlakte. Deze nieuwe haven ligt vlak naast de drie enorme gastanks van de GATE-Terminal. Deze nieuwe terminal in de Yukonhaven wordt de Break-Bulk-Terminal genoemd.
 • Ship-to-ship transfer waarbij LNG met behulp van een bunkerschip wordt aangeleverd. Grote schepen worden door middel van een kleiner bunkerschip volgetankt.
 • LNG-bunkerstations. Dit zijn opslagplaatsen aan de kade van havens, in grote pontons, liggend aan de diverse kades in Nederland. Bunkerstations bevatten voldoende voorraad om meerdere schepen van LNG en andere brandstoffen te voorzien.

Motoren, geschikt voor LNG

In het Nederlands vrachtvervoer en in de scheepvaart wordt voornamelijk gebruik gemaakt van dieselmotoren of motoren die op gasolie draaien. Deze motoren zijn ongeschikt voor de verbranding van LNG. Om schepen en vrachtwagens toch gebruik te laten maken zijn door motorenfabrikanten drie motoren voor deze brandstof ontwikkeld. Dit zijn de:
 • mono-fuelmotoren; de
 • dual-fuelmotoren, en de
 • hybride motoren.

Mono-fuelmotoren

Dit zijn motoren die ook wel aangeduid worden als dedicated aardgasmotoren. Ze zijn alleen geschikt voor LNG als brandstof. LNG ontbrandt anders dan diesel- of gasolie, die onder druk zichzelf ontsteken. Net als bij benzine moet ook het mengsel van LNG en lucht, om te ontbranden, gebruik maken van een bougie. Optimaal gebruik van LNG wordt in dit soort motoren gemaakt en ze worden zowel in schepen als in vrachtwagens gemonteerd.

Dual-fuelmotoren

Dual-fuel is, direct vertaald: twee soorten brandstof. Bij deze motoren worden twee brandstofsystemen naast elkaar gebruikt. Het zijn een dieselmotor en een LNG-motor ineen. Deze zijn al zo geavanceerd dat in deze motoren een mengsel van 99% LNG en 1% dieselolie gebruikt wordt. Maar, deze motoren kunnen altijd gebruik maken van dieselolie en zijn ook sterker. Als LNG dus (nog) niet verkrijgbaar is kan moeiteloos op diesel- of gasolie als brandstof overgeschakeld worden.

Hybride motoren

Hybride motoren, een combinatie van zowel elektrische en benzine als aandrijving, zijn ruimschoots bekend. Voor LNG zijn eveneens hybride motoren ontwikkeld die een combinatie van een elektrische en een LNG- of een CNG-motor vormen. Zij worden al in diverse voertuigen gebruikt, hebben een lager brandstofverbruik en zijn minder schadelijk voor het milieu. Combinatie met LNG of CNG maakt hybride motoren nóg zuiniger. Verduurzamen van motoren met LNG of CNG als brandstof is een ontwikkeling bij motorfabrikanten om de hybridetechniek nog meer te verduurzamen. Op verbruik en schadelijke uitstoot wordt hierdoor enorm bespaard.

De koppelmogelijkheden zijn het grote voordeel van de hybridetechniek. Motoren op gas hebben een laag koppel bij lage toeren in tegenstelling tot een dieselmotor. Zij kunnen een lagere last trekken wat voor zeer zware voertuigen onhandig is. Elektromotoren daarentegen genereren 100% koppel, wat vooral handig is voor aandrijvingen die kortstondig en snel veel koppelkracht nodig hebben.

Veiligheidsrisico’s

LNG dat vloeibaar is, is een cryogene (koudmakende) stof met een extreem lage temperatuur van -162 graden Celsius. LNG is ook kleur- en geurloos, niet brandbaar of giftig. Opgeslagen in opslagtanks kan LNG niet ontploffen of ontbranden door de afwezigheid van zuurstof. Komt gecomprimeerde LNG echter vrij in de buitenlucht, door het sterke comprimeren wordt 1 liter dan 600 liter, dan is dit gas in combinatie met de zuurstof wel brandbaar. Aardgas verdampt echter snel, verspreidt zich, is lichter dan lucht en daardoor binnen beperkte grenzen brandbaar.

Bij zulke gevaarlijke stoffen zijn veiligheidseisen cruciaal. Onder andere de volgende zeer strenge veiligheidsmaatregelen worden genomen bij de aanvoer, opslag en distributie van dit gas bij de LNG GATE-Terminal op de Maasvlakte:
 • Zeeschepen worden gelost of geladen langs twee steigers in een speciaal daarvoor aangelegde haven. Deze haven is uitsluitend toegankelijk voor LNG-schepen. Doorvaart van deze haven, met een open verbinding naar zee, is door andere schepen absoluut verboden.
 • Wanneer LNG-schepen aankomen wordt het overige scheepvaartverkeer gereguleerd zodat zij niet in de buurt van de manoeuvrerende LNG-schepen kunnen komen.
 • LNG-schepen boven een bepaalde lengte zijn verplicht niet één maar twee speciaal daarvoor opgeleide loodsen aan boord te nemen. Eveneens zijn voor het veilig manoeuvreren in bepaalde gevallen zelfs vier extra krachtige sleepboten verplicht gesteld.
 • Boven de gehele LNG-terminal, tanks, los- en transportinstallaties is luchtverkeer verboden. Helikopters die opstijgen (of landen) op het nabijgelegen heliplatform van het Loodswezen moeten altijd omvliegen.

Verschillende voorschriften gelden voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen en worden opgenomen in PGS33. Voor de vulstations staan hierin voorschriften, eisen en criteria voor verlenging van de milieuvergunningen alsmede een aantal algemene regels. Hoe toegezien moet worden op diverse vormen van veiligheid is ook in deze richtlijn opgenomen. Speciaal voor LNG is een deel 2 opgesteld. Deze richtlijn is geen opzichzelfstaande wet of regel, maar in de wet kan er wel naar verwezen worden. Exploitanten van LNG moeten zich daardoor wel aan deze richtlijnen houden.

Een standaard voor LNG-tankstations is door een internationale werkgroep ook voorgesteld: de ISO 16924-norm. Aan andere algemene wetten en regels moeten bedrijven zich ook houden, bijvoorbeeld de wet Milieubeheer. Door al deze richtlijnen, normen en wetgeving is de veiligheid van LNG dus redelijk gegarandeerd.
© 2016 - 2020 Pilotb, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rijden op CNG-aardgas: goedkoop, bi-fuel en milieubewustRijden op CNG-aardgas: goedkoop, bi-fuel en milieubewustDe keuze van een nieuwe wagen of auto is niet altijd eenvoudig. Kies je voor een nieuwe auto of ben je tevreden met een…
Waarvoor dient een schokdemper?Iedereen heeft er wel al van gehoord of je hebt er onlangs zelfs moeten laten vervangen. Je hebt ze gezien of zelfs even…
Rijden op aardgas: Is het beter, goedkoper en schoner?Rijden op aardgas: Is het beter, goedkoper en schoner?We zien steeds meer voertuigen op aardgas. Zo rijden er al veel bussen in Nederland op de brandstof. En in andere landen…
DAF Nederland: DAF TrucksDAF Nederland: DAF TrucksDAF is een Nederlandse vrachtwagenproducent. Het bedrijf is opgericht in 1928 als machinefabriek en kleine smederij. Het…

Zo haal je als vakman meer uit je camionetteArbeiders die een uitvoerende functie hebben op locatie bij klanten, zoals elektriciens, stukadoors of loodgieters, kunn…
LNG: Vloeibaar aardgas als brandstofLNG: Vloeibaar aardgas als brandstofLNG, een betrekkelijk nieuwe brandstof anno 2016, kent vele voordelen. Deze brandstof is goed op te slaan en te distribu…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Li Chao, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • LNG Brandstof http://www.lng.nl
 • Havenbedrijf Rotterdam https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/lng-liquefied-natural-gas
 • Pitpoint http://www.pitpoint.nl/tanklocaties

Reageer op het artikel "LNG: Schoon aardgas voor diverse motoren"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Pilotb
Gepubliceerd: Oktober 2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Transport
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!