InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Boten > Boetes voor de scheepvaart & pleziervaart 2017

Boetes voor de scheepvaart & pleziervaart 2017

Boetes voor de scheepvaart & pleziervaart 2017 Evenals op de openbare weg gelden er op het water verkeersregels en verkeerstekens waaraan de schippers, bestuurders van een vaartuig of schip van de beroepsvaart of recreatievaart zich moeten houden. Door de toenemende drukte op het water, van met name de recreatievaart, is toezicht en regelgeving noodzakelijk. De boetes voor 2017 bedragen al snel enkele honderden euro's, waar het overtredingen van de gebodsborden of verbodsborden betreft. Voor snelheidsovertredingen kunnen de boetebedragen zelfs nog veel hoger uitvallen.

Boetes bij overtredingen op het water

De verkeersregels op het water zijn opgenomen in de Scheepvaartverkeerswet (SVW) en zijn in te zien op de site van Rijkswaterstaat. De meeste boetebedragen bij overtreding van de verkeersregels op het water worden volgens een strafbeschikking afgehandeld (zonder tussenkomst van de rechter, als bij de wet Mulder). Dit geldt bijvoorbeeld niet voor ernstige snelheidsovertredingen of het overmatig gebruik van alcohol, dat -evenals bij het verkeer op de weg het geval is- onder een misdrijf valt. Zowel voor de beroepsvaart als de recreatievaart geldt een maximaal toegestaan alcohol promillage van 0,5

Overtredingen kleine schepen - grote schepen

Er wordt bij het vaststellen van de hoogte van het boetebedrag een onderscheid gemaakt tussen grote (> 20 meter) en kleine schepen. Komen snelheidsovertredingen met een klein schip u bijvoorbeeld op een maximale boete van 650 te staan; bij snelheidsovertreding met een groot schip kan dit oplopen tot maximaal 1400.

Let op: de vermelde boetebedragen dateren nog uit 2016. Voor 2017 is er vertraging opgelopen omdat er nog een aantal wetswijzigingen doorgevoerd moeten worden. De tweede helft van 2017 worden de aangepaste boetebedragen en gewenste aanvullingen verwacht.

Boetebedragen overtredingen op het water zoals vastgesteld voor 2017

BordOvertreding bij plaatsing van verkeersbordSanctie in
Met een schip in- of uit- of doorvaren waar dat verboden is 340
Met een schip varen waar dat verboden is (uitgezonderd klein schip, zonder motor) 140
Met een groot schip het verbod voorbijlopen negeren 340
Met een klein schip het verbod voorbijlopen negeren 210
Met een samenstel het verbod voorbijlopen voor samenstellen onderling negeren (nvt als één van beide een duwstel is kleiner dan 110 x 12 m)340
Met een groot schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte negeren 340
Met een klein schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte negeren 240
Met een schip ligplaatsverbod negeren. Geldt aan de zijde waar het bord is geplaatst 210
Met een schip ligplaatsverbod negeren binnen de in meters aangegeven breedte vanaf het bord 210
Met een schip verbod te ankeren negeren of negeren verbod ankers, kabels en kettingen laten slepen. Geldt aan de zijde waar het bord is geplaatst 340
Met een schip meerverbod negeren. Geldt a/d zijde waar het bord is geplaatst] 210
Met een schip verbod te keren negeren 340
Met een schip verbod hinderlijke waterbeweging te veroorzaken negeren 230
Met een schip verbod buiten de aangegeven begrenzing te varen negeren230
Met een schip verbod in-, uit- of doorvaren negeren230
Met een schip doorvaar verbod negeren, terwijl stilhouden redelijkerwijs mogelijk was 230
Met een motorschip het verbod voor motorschepen negeren 230
Met een klein schip verbod voor kleine schepen negeren140
Met een schip verbod te waterskiën negeren 230
Met een zeilschip verbod voor zeilschepen negeren 230
Met een door spierkracht voortbewogen schip het verbod voor door spierkracht voortbewogen schepen negeren 90
Met een zeilplank het verbod voor zeilplanken negeren 230
Met een snelle motorboot het verbod einde zonder beperking van de snelheid varen negeren 230
Met een waterscooter het verbod voor waterscooters negeren 230
Met een schip de verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl negeren 230
Met een groot schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven negeren 230
Met een groot schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven negeren 230
Met een klein schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven negeren 140
Met een klein schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven negeren 140
Met een groot schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden negeren 230
Met een groot schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden negeren 230
Met een klein schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden negeren 140
Met een klein schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden negeren 140
Met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord negeren 230
Met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord negeren 230
Met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord negeren 140
Met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord negeren 140
Met een schip de verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden negeren 140
Met een schip de verplichting een geluidssein te geven negeren 140
Met een schip de verplichting bijzonder op te letten negeren 140
Met een schip in strijd met verkeersteken B. 9a het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (* BPR, SRKGT) 230
Met een schip in strijd met verkeersteken B. 9b het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (* BPR, SRKGT) 230
Met een schip in strijd met verkeersteken B. 9a het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (* RPR) welk schip/schepen; geldt niet voor grote schepen t.o.v. kleine schepen of slepen en gekoppelde samenstellen die uit kleine schepen bestaan 230
Met een schip in strijd met verkeersteken B. 9b het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (* RPR) welk schip/schepen; geldt niet voor grote schepen t.o.v. kleine schepen of slepen en gekoppelde samenstellen die uit kleine schepen bestaan230
Met een schip de verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften negeren 230

* RPR = Rijnvaartpolitiereglement 1995
* BPR = Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
* SRKGT = Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen

Boetes snelheidsovertredingen met een schip voor 2016

Overschrijden van de vaarsnelheid met een klein schip

tot 6 km/u 6 tot 15 km/u 15 tot 25 km/u 25 tot 35 km/u 35 tot 45 km/u 45 km/u en meer
90 euro130 euro200eurostrafbeschikkingstrafbeschikkingstrafbeschikking

Overschrijden van de vaarsnelheid met een groot schip voor 2016

tot 2 km/u 2 tot 3 km/u 3 tot 4 km/u 4 tot 5 km/u 5 km/u en meer
280 euro420 euro600 euro900 euro1400 euro

Lees verder

© 2015 - 2017 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2016 en 2017: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2016 en 2017: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2016 gaan weer omhoog, in 2017 gelukkig een jaartje niet. Te hard gereden met de auto, een snelheidsov…
Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012In 2012 worden de verkeersboetes verhoogd. De verhoging is fors. De boete voor door rood rijden bedraagt 220. Voor onn…
Hoe hoog wordt mijn bekeuring?  2012Hoe hoog wordt mijn bekeuring? 2012De afgelopen jaren zijn de tarieven van boetes sterk verhoogd. Dit heeft niet op iedereen het gewenste effect, maar een…
Hoogte van verkeersboetes voor te hard rijden bepalen (2012)De meest gegeven en daardoor wellicht ook meest gehate en gevreesde boetes zijn in Nederland de boetes voor snelheidsove…
Boetes en verplichte items in Europese vakantielanden (2017)Boetes en verplichte items in Europese vakantielanden (2017)Als iemand de verkeersregels overtreedt, kan hij of zij een boete krijgen. Dit is ook het geval in het buitenland, maar…
Bronnen en referenties
  • Feitenboekje Openbaar Ministerie
  • Rijksoverheid
  • Rijkswaterstaat

Reageer op het artikel "Boetes voor de scheepvaart & pleziervaart 2017"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Jvd
Laatste update: 02-08-2017
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Boten
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!