Ouderen en verantwoord deelnemen aan het verkeer

Ouderen en verantwoord deelnemen aan het verkeer Ouderen willen blijven deelnemen aan het verkeer. In Nederland is men tot eind 2013 verplicht om bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd een medische keuring te ondergaan waarbij gekeken wordt of men nog mag deelnemen aan het verkeer. Vanaf 2014 werd deze grens gewijzigd naar 75 jaar. Andere Europese landen hanteren andere normen. Zo is men in Spanje vanaf 65 jaar al verplicht om een keuring te ondergaan. In Duitsland is er helemaal geen keuring, men ontvangt het rijbewijs voor het leven. Is een keuring van ouderen overbodig of noodzakelijk?

Ouderen worden gekeurd bij 75 jaar

In Nederland is het gebruikelijk om mensen vóór hun vijf en zeventigste jaar medisch te keuren indien zij hun rijbewijs BE willen behouden. Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar men het rijbewijs ontvangt voor het leven. In Spanje dient men vanaf 65 jaar al iedere vijf jaar een keuring te ondergaan om het Permiso de Conduccion te behouden. Hierbij wordt ook sterk gekeken naar de geestelijke gezondheid en niet alleen de lichamelijke gesteldheid. In Nederland werd in 2014 de leeftijdsgrens gewijzigd naar 75 jaar. Dit betekent dat men een rijbewijs ontvangt wat geldig is tot aan de datum waarop men 75 jaar wordt. Daarna moet er iedere vijf jaar gekeurd worden. Hierbij dienen mensen een eigen verklaring in te vullen. De medische keuring omvat:
  • Gezichtsvermogen
  • Bewegingsapparaat, hoofd, armen en benen
  • Bloeddruk

Economische motieven zijn de grondslag

De motivatie die door de overheid gegeven wordt is het feit dat de vergrijzing toeneemt en mensen langer in goede gezondheid leven. Men wil dat senioren participeren in het arbeidsproces tot 67 jaar en in dat beleid is het niet passend om bij zeventig jaar een keuring toe te passen of men wel geschikt is om een voertuig te besturen. Daarom werd dit vanaf 2014 veranderd. Mensen die in het buitenland wonen dienen binnen één jaar het rijbewijs om te ruilen voor het rijbewijs van het woonland. Veel Duitse mensen proberen dit te omzeilen omdat zij een rijbewijs voor het leven hadden. In 2018 heeft ook Duitsland de wet gewijzigd en men ontvangt een rijbewijs voor 15 jaar. Voor mensen die vóór die tijd hun rijbewijs haalden verandert er niks.

Mening van de Duitse ADAC

In Duitsland ontving men tot 2018 het rijbewijs BE voor het leven. Men ging uit van de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Er is geen beleid van de overheid dat bepaalt hoe lang men met de auto mag rijden. Het maakt groot verschil of mensen gedurende vele jaren regelmatig grote afstanden hebben afgelegd of dat zij al langere tijd zondagsrijders waren. Ook kunnen ouderen heel goed voor zichzelf inschatten hoe hun reactiesnelheid is en in hoeverre het bewegingsapparaat het mogelijk maakt om bijv. het hoofd voldoende te kunnen draaien. Zijn er problemen met schouders, armen of benen dan zal men zelf de arts bezoeken om te bekijken wat mogelijk is zo is de mening van de ADAC die tevens een grote rol wil toekennen aan de sociale omgeving van de senior. Mensen die gewend zijn om op de autobahn te rijden zullen dit lange tijd blijven doen, terwijl andere senioren veelvuldig de secundaire wegen gebruiken.

Het sociale netwerk

In de praktijk blijkt dat veel ouderen zelf goed in de gaten houden of hun deelname aan het verkeer nog veilig is. Sommige ouderen ondervinden problemen om te rijden in drukke steden en zij gaan dit uit zichzelf beperken. Andere mensen krijgen méér problemen gedurende de avondspits of in de avonduren. Belangrijk is het vooral om aan je omgeving te vragen of zij vinden dat je nog veilig kunt rijden. Er zijn senioren die gewend zijn om meerdere malen per jaar naar Spanje of Portugal te rijden. Zelfs op oude leeftijd met een camper of caravan. Zij hebben voldoende rij-ervaring en kunnen hier tot op hoge leeftijd mee door blijven gaan mits ze zelf alert blijven en vooral ook in goede geestelijke conditie blijven. Andere senioren zien hun actieradius verkleinen en rijden alleen nog naar een dorp of stad verderop die hun bekend is. Ook dit hoeft geen probleem te zijn mits ze zich veilig voelen en de sociale omgeving het hier mee eens is. Soms gaan ouderen uit zichzelf hun horizon al verleggen en blijven ze weg van drukke kruispunten tijdens de spits. Regelmatig zijn er senioren die het medisch onderzoek niet meer afwachten en hun auto cadeau doen aan kleinkinderen of andere familieleden als ze het gevoel hebben de situatie onvoldoende te kunnen overzien.

Medicijnen en senioren

Medicijnen zijn voor ouderen funest als het gaat om het reactievermogen. Maar dit geldt niet alleen voor senioren. Op de Nederlandse autowegen rijden veel mensen die medicijnen gebruiken die versuffend kunnen werken. Men hoort zelden dat hierop wordt gecontroleerd. We hoeven daarbij niet eens te spreken over het gebruik van alcohol en drugs wat ook veelvuldig voorkomt vooral onder jongeren en wat ieder jaar vele mensenlevens kost.

Mentaliteit van de weggebruiker

De mentaliteit van de gemiddelde weggebruiker in Nederland is om zo snel mogelijk van A naar B te rijden. Als we ons allemaal aan de regels houden zullen er weinig ongelukken gebeuren. Ook senioren kunnen dan rustig lange tijd blijven deelnemen aan het verkeer. Het zijn echter de onverwachte situaties die voor problemen zorgen. Mensen die bumperkleven of jongeren die te laat bemerken dat ze een afslag moeten nemen en dan maar van links voor de automobilist via de rechter weghelft snijden en nog snel de afslag nemen. Het Nederlandse beleid om de snelheid te verhogen naar 130 km. maakt de verkeerssituatie niet overzichtelijk. Men dient constant van snelheid te wisselen en wanneer je niet steeds dezelfde route rijdt is het nauwelijks in te schatten hoe hard er op bepaalde trajecten gereden mag worden. Als er dan ongevallen ontstaan waarbij senioren betrokken zijn dan zal al snel met de vinger gewezen worden naar de ouderen.

Geografische spreiding

Nederland is dicht bevolkt. Senioren gaan vaak kleiner wonen en in de directe omgeving van voorzieningen. In andere landen om ons heen is dit niet het geval. Zo is de geografische spreiding in Duitsland geheel anders. Veel senioren wonen op het platteland en zijn afhankelijk van de auto voor het doen van boodschappen en bezoek aan familieleden of arts. Ook in Spanje zien we dat veel ouderen in de Campo wonen en een enkele maal naar het stedelijk gebied komen voor hun inkopen. Dit maakt dat voor deze senioren er weinig andere mogelijkheden zijn dan het gebruik van de auto.

Licht en donker

In Nederland heeft men besloten dat vanaf september 2013 op veel plaatsen de verlichting vanaf 9 uur 's avonds uit gaat. Dit betekent dat de automobilist extra goed moet opletten. Hierbij werd al snel duidelijk geen rekening gehouden met senioren voor wie dit extra opletten te moeilijk kan worden. Natuurlijk kan men van mening zijn dat de senioren dan maar op andere tijden moeten rijden maar dit is niet altijd mogelijk. Ook senioren moeten deel kunnen blijven nemen aan het sociale verkeer en soms woont familie verder weg of men moet op ziekenbezoek gedurende de avonduren. Kinderen van ouderen werken overdag en dan zal men 's avonds de kinderen willen bezoeken. Uit het onderzoek van TNO is gebleken dat als gevolg van het doven van de lichten er minder zicht is op het verloop van de weg. Obstakels zijn pas later te zien. Er zijn grote delen in Nederland waar de lichten altijd al tijdens de nachtelijke uren waren gedoofd en waar dit geen problemen oplevert. De verkeerspunten die vanaf september in het duister zijn gezet zijn beslist niet bevorderlijk voor ouderen om in dit deel van het land in de avond deel te nemen aan het verkeer.

Extra rijlessen voor senioren om deel te nemen in het verkeer

Heel verstandig is het wanneer senioren zelf besluiten om nog eens een paar extra rijlessen te nemen. Men kan dan voor zichzelf helder krijgen waar de moeilijkheden liggen en waar extra aandacht nodig is. Niet alleen ouderen maar iedereen heeft wel eens een blinde vlek en dient gewaarschuwd te worden op verkeerde gewoontes.

Ook zijn er senioren die overstappen op een automaat. Ook in deze gevallen is het verstandig om een paar rijlessen te nemen om snel te wennen aan het nieuwe rijden.

Conclusie

Nederland wil een soepeler beleid voor wat betreft een verhoging van de leeftijd waarop mensen vrij deel mogen nemen aan het verkeer. Als mensen geestelijk en lichamelijk goed gezond zijn en frequent verkeersdeelnemer zijn, is dit een vooruitgang te noemen. Daarentegen worden er nauwelijks maatregelen genomen om het verkeer ook voor ouderen aantrekkelijk te houden. Het is de vraag in hoeverre senioren inspraak hebben bij regelgeving in het verkeer. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de toekomst vooral ouderen de belangrijkste verkeersdeelnemers zullen zijn. Onder jongeren worden minder auto's verkocht vooral in stedelijke gebieden waar men te kampen heeft met parkeerproblemen.
© 2013 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat houdt ouderen tegen om gezond te bewegen?Door technologische vooruitgang beweegt de mensheid veel minder dan gezond voor haar is. Deze immobiliteit geldt vooral…
Ouderen achter het stuur tot hoge leeftijdVelen kunnen ook op hoge leeftijd nog heel goed aan het verkeer deelnemen. Maar soms zijn de gebreken van ouderen te gro…
Kenmerken van ouderenKenmerken van ouderenEr zijn tegenwoordig veel ouderen. Er komen er steeds meer, dit noemen we vergrijzing. Hier zijn een aantal kenmerken va…
Slecht zien / horen en senior: Snel in gevaarlijke situatiesnieuws uitgelichtSlecht zien / horen en senior: Snel in gevaarlijke situatiesVan 17 juni tot en met 1 juli 2015 voerden de belangenorganisatie ANBO en Specsavers een online onderzoek uit onder ruim…

Een auto kopen bij Lidl: loont dat?Een auto kopen bij Lidl: loont dat?In oktober 2013 bood de supermarktketen Lidl in haar online shop winterbanden aan tegen dumpprijzen. En niet lang daarvo…
Schadeformulier digitaal invullenSchadeformulier digitaal invullenHet invullen van een schadeformulier kan via de website mobielschademelden.nl of door middel van een app voor de smartph…
Bronnen en referenties
  • ANWB
  • www.verkeerskunde.nl

Reageer op het artikel "Ouderen en verantwoord deelnemen aan het verkeer"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 22-05-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Auto
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!