InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Boetes - Verkeersboetes in België voor 2017

Boetes - Verkeersboetes in België voor 2017

Boetes - Verkeersboetes in België voor 2017 In België kent men, bij verkeersovertredingen, vier verschillende categorieën, namelijk: overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Het vaststellen van de graad van de overtreding wordt bepaald door de ernst van de gemaakte overtreding. Hoe groter het risico op een ongeval ten gevolge van uw verkeersgedrag is, des te hoger de boete die zal worden opgelegd. De boetes variëren bij onmiddellijke inning/betaling vanaf 55 euro. Het gaat dan om boetes die vallen onder de eerste graad. Als Nederlander/buitenlander moet u - bij uw bezoek aan België - de verkeersboetes in principe direct contant betalen. Voor snelheidsovertredingen starten de boetes bij 53 euro.

Overtredingen en verkeersboetes van de eerste tot en met de vierde graad in België

Onder de eerste graad vallen de lichte overtredingen. Denk hierbij aan het niet gebruiken van de richtingaanwijzer of het parkeren bij een onderbroken gele belijning. Oplopend in ernst wordt bekeurd voor overtredingen in de tweede, derde of vierde graad. Voor zwaardere overtredingen uit de vierde graad wordt de hoogte van de boete - voor inwoners van België - altijd door de rechtbank vastgesteld, waarbij een geldboete van maximaal 4000 euro opgelegd kan worden en waarop mogelijk een rij-ontzegging of intrekking van het rijbewijs kan volgen.

Voor buitenlanders op bezoek, vakantie of "doorreis" geldt een directe inning van een enkelvoudige boete van maximaal 450 euro.
Voor alle opgelegde verkeersboetes geldt dat er direct betaald moet worden. Zo niet, dan loopt u de kans op inbeslagname van het voertuig en... in het ernstigste geval tot verbeurdverklaring van het voertuig.

Inhoud


Boetes bij snelheidsovertredingen in België

Voor boetes, opgelegd voor overschrijding van de maximum toegestane snelheid geldt een aparte, overzichtelijke regeling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen snelheidsovertredingen "binnen de bebouwde kom" en snelheidsovertredingen, begaan op "overige wegen".

Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom

Dit geldt ook voor 30-km zones, omgevingen van scholen en op erven en woonerven.

SnelheidsoverschrijdingBoetebedragSanctie*
Tot 10 km/uEuro 53--
10 tot 20 km/uEuro 53, plus 11 euro per te hard gereden km/u --
20 tot 30km/uEuro 53, plus 11 euro per te hard gereden km/uMogelijke rij-ontzegging voor een bepaalde tijd
Vanaf 30 km/u Tussen 80 euro en 4000 euroMogelijke rij-ontzegging voor een bepaalde tijd
mogelijke intrekking van het rijbewijs

* wordt bepaald door een uitspraak van de rechter/het parket

Snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom

Onderstaande geldt voor overige wegen.

SnelheidsoverschrijdingBoetebedragSanctie*
Tot 10 km/uEuro 53--
10 tot 20 km/uEuro 53, plus 6 euro per te hard gereden km/u--
20 tot 30 km/uEuro 53, plus 6 euro per te hard gereden km/uMogelijke rij-ontzegging voor een bepaalde tijd
Vanaf 30 km/uTussen 80 euro en 4000 euroMogelijke rij-ontzegging voor een bepaalde tijd
mogelijke intrekking van het rijbewijs

* wordt bepaald door een uitspraak van de rechter/het parket

Overtredingen van de eerste graad

De verkeersovertredingen die niet zijn ondergebracht in de tweede, derde of vierde graad - waarvan de tweede en derde graad weergegeven worden in onderstaande tabellen - vallen onder de eerste graad. De hoogte van de boete voor overtredingen die vallen onder de eerste graad bedragen:
  • Bij onmiddellijke inning: vanaf 55 euro
  • Bij minnelijke schikking: 65 euro

Bij niet betalen na een minnelijke schikking wordt de hoogte van de boete door de rechter bepaald en ligt tussen de 60 en 1500 euro.

Omschrijving overtredingen van de tweede en derde graad

Let op: de omschrijving van de overtredingen betreft trefwoorden/omschrijving van de kern van de overtreding. Voor een volledige tekst en aanvullende informatie gaat u naar het artikel dat bij elke overtreding is aangegeven op wegcode.be..

Overtredingen van tweede graad

De hoogte van de boete voor overtredingen die vallen onder de 2de graad bedragen:
  • Bij onmiddellijke inning: 110 euro
  • Bij minnelijke schikking: 120 euro

Bij niet betalen na een minnelijke schikking wordt de hoogte van de boete door de rechter bepaald en ligt tussen de 120 en 1500 euro.

Het als bestuurder en/of weggebruiker handelen in strijd met de regels voor/betreffende

Bij een aantal overtredingen wordt verwezen naar één of meerdere verkeersborden. De bedoelde verkeersborden en de beschrijving kunt u nazien in het overzicht op: verkeersborden België.

Art. 7.3 Art. 8.3 Art.8.3 Art.8.4 Art.10.1.1
Onveilig weggedragVoertuigbeheersing lichaamsgesteldheidBegeleiding dierenMobiel bellenSnelheidsaanpassing
Art.10.1.3 Art 10.2 Art.10.3 Art.12.1 Art.12.2
Tijdig kunnen stoppen Aangeven stoppen Vee op de weg Spoorwegvoertuigen Oprijden kruispunten
Art.12.3.1 Art.12.3.1 Art.12.4 Art.12.5 Art.16.3
Voorrang verlenen Verkeersborden
B1 en B5
Voorrang kruisen trottoir, fietspad Voorrang nemen,afdwingen Inhalen bij voorsorteren
Art.16.9 Art.18.2 Art.19.2.2 Art.21.4.4 Art.22
Inhalen spoorvoertuigen Volgafstand buiten bebouwde kom Voorsorteren rechts afslaan Stilstaan autoweg, autosnelweg Verkeersborden F99a en F99b
Art.24 Art.25.1.4 Art.25.1.14 Art.30.1.1 Art.30.1.2
Verbod parkeren, stilstaan Verbod parkeren Parkeren gehandicapten- parkeerplaats Voeren grootlicht Voeren mistachterlicht
Art.35.1.1 Art.35.1.3 Art.44.1 Art.45.1 Art.45.2
Dragen veiligheidsgordel Wijze dragen veiligheidsgordel Aantal personen veiligheidsgordel Vervoeren lading Afdekken lading
Art.45.3 Art.45.4 Art.45.6 Art.61.1.2 Art.5 en 67.3
Ondeelbare lading Vastzetten lading Lading bij open deuren Stoppen verkeerslicht Verkeersborden B1 en B5

Overtredingen van derde graad

De hoogte van de boete voor overtredingen die vallen onder de derde graad bedragen:
  • Bij onmiddellijke inning: 165 euro
  • Bij minnelijke schikking: 175 euro

Bij niet betalen na een minnelijke schikking wordt de hoogte van de boete door de rechter bepaald en ligt tussen de 180 en 3000 euro.

Het als bestuurder en/of weggebruiker handelen in strijd met de regels voor/betreffende

Art.4.1 Art.9.2 Art.15.1 Art.15.2 Art.15.3 en 16.5
Bevelen bevoegde personen Volgen van de rijbaan Kruisen, tegemoet komend verkeer Zijdelingse afstand kruisen Gebruik berm bij kruisen
Art.15.4 Art.16.7 Art.17.1 Art.17.2.1 Art.17.2.4
Kruisen spoorvoertuigen Gedrag bij ingehaald worden Verbod links inhalen Verbod links inhalen bij A45 en A47 Verbod inhalen bij ingehaald worden
Art.17.2.5 Art.19.2. Art.19.3.3 Art.19.4 Art.19.5
Inhalen bij oversteekplaats Inhalen bij voorsorteren Voorrang bij richting veranderen Voorrang aan rechtdoorgaand verkeer Voorrang voetgangers bij afslaan
Art.22bis Art.22quinq Art.22sexies Art.22septies Art.30.1
Rijgedrag in woonerven en erven Gedrag zwakkere verkeersdeelnemers onderling Rijgedrag in voetgangerszones Rijgedrag in speelstraten Voeren van verlichting op motorvoertuigen
Art.30.3.2 Art.30.4 Art.35.1.1 Art.35.1.1 Art.35.1.1
Voeren van verlichting aanhangwagens Voeren van omtreklichten brede voertuigen Personen in kinderbeveiligings- systemen Zitplaatsen zonder veiligheidsgordel Taxi's en kinderbeveiligings- systemen
Art.35.1.1 Art.35.1.1 Art.35.1.1 Art.35.1.1 Art.35.1.1
Vervoer kinderen onder 18 jaarKinderbeveiligings- systemen in motorvoertuigen, anders dan auto'sVervoer op bromfiets of motorfietsVervoer op zware motorfietsVervoer op tweewielige bromfiets
Art.35.1.1 Art.35.1.2 Art.35.1.3 Art.38 Art.39bis
Vervoer op motorfiets met zijspanwagen Vervoer personen voertuigen acht zitplaatsen Gebruik kinderbeveiligings- systemen Voorrang verlenen voorrangsvoertuigen Gedrag bij schoolkinderen vervoer
Art.40.1 Art.40.1 Art.40.1 Art.40.1 Art.40.3.1
Gedrag bij verkeersborden D9 en D10 Gedrag bij verkeersborden F99a en F99b Gedrag bij verkeeersborden F12a en F12b Gedrag bij verkeersborden F103 en F105 Rijgedrag bij haltes
Art.40.3.2 Art.40.4.1 Art.40.4.2 Art.40bis1 Art.40bis2
Rijgedrag haltes, bij afwezigheid vluchtheuvel Overstekende voetgangers Naderen voetgangers- oversteekplaats Voor laten gaan groepen voetgangers Volgen aanwijzingen verkeersbrigadiers
Art.40ter Art.41.1 Art.41.2 Art.41.3.1 Art.44.1 lid 3
In gevaar brengen voetgangers, fietsers,bromfietsers Doorsnijden colonneNaderen wielerwedstrijd Opvolgen aanwijzingen Aantal toegestane inzittenden
Art.44.1 lid 4 48bis 1 Art.61.1.1 Art.61.1.5 Art.63.2.1
Beveiligingssysteem inzittenden kleiner dan 135 cm. Verkeersborden: C24a, C24b, C24c Negeren rood licht Gedrag bij verkeerslicht met groene pijl Lichten boven rijstroken van de rijbaan
Art.5 en 68.3 Art.5 en 68.3 Art.5 en 68.3Art.5 en 68.3Art.5 en 68.3
Verkeersbord C1 Verkeersbord C24a Verkeersbord C24b Verkeersbord C24c Verkeersbord C35
Art.5 en 68.3 Art.72.2 Art.73.1en 73.2 Art.45bis 4 en 5Art.85.3
Verkeersbord C39 Overrijden doorlopende streep Overrijden doorlopende oranje streep Zekeren van de lading Norm kinderbeveiligings- systeem

Lees verder

© 2015 - 2017 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012In 2012 worden de verkeersboetes verhoogd. De verhoging is fors. De boete voor door rood rijden bedraagt € 220. Voor onn…
Hoogte van verkeersboetes voor te hard rijden bepalen (2012)De meest gegeven en daardoor wellicht ook meest gehate en gevreesde boetes zijn in Nederland de boetes voor snelheidsove…
Verkeersboetes 2015Verkeersboetes 2015In 2014 zijn de verkeersboetes 2,8% omhoog gegaan, in 2015 zijn er amper wijzigingen. De meeste boetes blijven gelijk, a…
Lenen zonder BKR: geld lenen in België als NederlanderLenen zonder BKR: geld lenen in België als NederlanderNederlanders die in België geld willen lenen, kunnen dit doen om meerdere redenen. Eén daarvan is om niet bij het BKR ge…
Schoolvakanties België 2017, 2018 en 2019Schoolvakanties België 2017, 2018 en 2019In België vinden er gedurende het jaar diverse vakanties plaats. Voornamelijk scholen maken gebruik van de vaststaande v…
Bronnen en referenties
  • Wegcode België, http://www.wegcode.be

Reageer op het artikel "Boetes - Verkeersboetes in België voor 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Jeffrey, 15-07-2017 13:21 #26
Hallo,

Ik heb een lichte snelheidsovertreding in België gemaakt buiten de bebouwde kom waar 70 is toegestaan en ik 78 reed. Er zit een vragenlijst bij, volgens de Belgische politie hoef ik de vragenlijst niet in te vullen en zou ik een brief van het CJIB krijgen met een boetebedrag. Echter staat op de vragenlijst dat deze ingevuld moet worden en teruggestuurd moet worden?
Wie kan ik in dit geval geloven? Reactie infoteur, 17-07-2017
Beste Jeffrey,

Je moet gewoon de vragenlijst invullen en opsturen. Laat je dit na, dan kan de vordering eventueel overgedragen worden aan het CJIB.

Mvg - Sjaak

Bolderkar, 20-06-2017 00:41 #25
Te hard in België gereden. 122 waar je normaal 90, nu vanwege werkzaamheden 70, mocht rijden. Na correctie 114. Wat staat mij te wachten? Reactie infoteur, 20-06-2017
Beste Bolderkar,

In het algemeen ligt de boete tussen de 80 en 4000 euro.
In jouw geval MINIMAAL 53 euro plus 6 euro per te snel gereden kilometer.
Dus 53 plus (44 x 6 euro) 244 = 297 euro.
De boete kan nog verzwaard worden omdat er wegwerkzaamheden waren.

Mvg - Sjaak

Irma, 03-06-2017 12:48 #24
Goedemiddag,

Hoe weet ik of een bekeuring echt is, ik heb een bekeuring gekregen van het openbaar ministerie (bij de google afbeeldingen zie ik alleen bekeuringen met een politie logo) en hij is aan mij gericht terwijl de huurauto op naam stond van mijn man. Ik was slechts tweede bestuurder. Kan iemand mij tips geven wat te doen? Groeten! Reactie infoteur, 05-06-2017
Beste Irma,

Kijk even bij de volgende link. Daar kun je eventueel ook voor info terecht.
https://www.cjib.nl/contact
of log in met DigiD op de site, dan krijg je als het goed is een overzicht.

Mvg - Sjaak

Karin, 06-05-2017 10:02 #23
Hey,

PV in de bus gehad voor het negeren van een C1 bord. Maar geen boete bijgekregen? Hoeveel kan dit bedragen en wanneer komt deze meestal in de bus aangezien er op het antwoordformulier staat, enkel in te vullen bij niet betaling van de boete?
Bedankt! Reactie infoteur, 09-05-2017
Beste Karin,

Negeren van verkeersbord C1 (zie artikel 5 en 68.3 in het overzicht) is een overtreding van de derde graad en geeft een boetebedrag van Euro 175 bij minnelijke schikking.

Mvg - Sjaak

Tinny, 23-03-2017 22:49 #22
Mijn vriend is gepakt omdat hij een trailer achter had en hij heeft geen rijbewijs BE. Nu is de aanhangwagen aangeslaan door de politie. Weet iemand wat de boete hiervan is? Ik heb op een andere website gelezen dat het 330€ kan zijn omdat hij een geldig rijbewijs B heeft maar geen BE. Reactie infoteur, 24-03-2017
Beste Tinny,

Ik kan niet achterhalen welke graad de overtreding betreft. Kijk even bij de volgende link voor de minimum en maximum boetes en/of bepaling door de rechter.
http://www.wegcode.be/boetetarieven

Mvg - Sjaak

Solange, 25-02-2017 17:21 #21
Beste,
Ik had 2 maanden geleden door het rode licht gereden(met een voorlopig rijbewijs). Ben nog altijd op een schikking aan het wachten. Mijn vriend heeft vandaag ook door het rode licht gereden. Hij had al 3 jaar geleden een boete (175 euro voor hetzelfde overtreding) moeten betalen. Kan iemand mij zeggen wat dat wij kunnen verwachten aub?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Solange,

Door rood licht rijden betreft een overtreding van Artikel 61.1.1 en daar geldt het volgende voor:
Overtredingen van derde graad
De hoogte van de boete voor overtredingen die vallen onder de derde graad bedragen:
Bij onmiddellijke inning: 165 euro
Bij minnelijke schikking: 175 euro

Bij niet betalen na een minnelijke schikking wordt de hoogte van de boete door de rechter bepaald en ligt tussen de 180 en 3000 euro.

Mvg - Sjaak

Hendrik, 27-01-2017 17:22 #20
Geachte,
Ik heb een boete ontvangen voor een snelheidsovertreding van 102,46 (gecorrigeerd) op een locatie van 70km/h.
Er wordt medegedeeld dat er een 2e schrijven volgt met een onmiddellijke inning van 160€.
Wil dit zeggen dat na betaling de overtreding afgehandeld is? Of zal ik alsnog moeten verschijnen?

Alvast bedankt. Gr, Hendrik. Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Hendrik,

De onmiddellijke inning is in feite een schikking. Na betaling is het inderdaad afgehandeld.

Mvg - Sjaak

Victor, 15-12-2016 14:45 #19
Hoi,

Ik heb in België op de snelweg 150km/u gereden, waar 120 is toegestaan.
Wordt er hierbij naar de gecorrigeerde snelheid van 141 km/u of de originele snelheid van 150 km/u gekeken?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 15-12-2016
Beste Victor,

De correctie gaat nog van de gemeten snelheid af, dus inderdaad over 141 km/u.

Zie ook:
http://www.wegcode.be/boeteberekening

Mvg - Sjaak

Jeff, 25-10-2016 16:37 #18
Ik heb op de snelweg waar het 120 is 30 km te hard gereden na correctie en kom uit Nederland… Kan je dan ook voor moeten komen en mijn rijbewijs voor 8 dagen ofzo kwijt zijn? Reactie infoteur, 26-10-2016
Beste Jeff,

De rechter zal beslissen wat de gevolgen zijn. Je rijbewijs kwijt in Nederland is niet aannemelijk.
Op de volgende site kun je het zelf berekenen. Het resultaat naar aanleiding van jouw gegevens zijn:
http://www.wegcode.be/boeteberekening

Resultaat van de berekening :

De toegelaten snelheid voor uw voertuig op de door u opgegeven weg is 120
Uw gereden snelheid na toepassing van de marge is 150.4
Mogelijke gevolgen (enkel voor deze overtreding):
Onmiddellijke inning
150€

Minnelijke schikking
Niet van toepassing

Rechtbank
60-3000€
Verval van het recht tot sturen : facultatief
De mogelijkheid bestaat dat u gedagvaard wordt.

Mvg - Sjaak

M. van den Burg, 15-10-2016 12:41 #17
Aan dhr./mw.
Hoe en waar kan ik bewaar indienen bij een boete van 369 euro i.v.m. verkeerd parkeren in België? Reactie infoteur, 17-10-2016
Beste M,

Als het goed is krijg je een vragenformulier toegestuurd dat je moet invullen en opsturen. Het formulier is mogelijk in het Frans. Geef dan aan dat je de vervolg correspondentie in het Nederlands wilt ontvangen.

Mvg - Sjaak

Clydd, 07-10-2016 13:02 #16
Ik heb 30 km te hard gereden waar je 70 mocht in Antwerpen maar weet iemand wat de gevolgen zijn? Reactie infoteur, 08-10-2016
Beste Clydd,

In basis betaal 50 euro, plus 5 euro per te hard gereden km.
Dus: 30 x 5 = 150, plus 50 = 200, exclusief administratiekosten.

Mvg - Sjaak

Thomas Cat, 26-09-2016 14:18 #15
Tav Menno … 129km/h waar 90 toegelaten is:
50€ + (5€ x 29) = 50 + 145 = 195 €…
Grts, TomCat Reactie infoteur, 26-09-2016
Bedankt voor de correctie Thomas, ik heb abusievelijk het tarief voor binnen de bebouwde berekend.

Mvg - Sjaak

Menno, 19-09-2016 11:43 #14
Beste mensen,

Vandaag heb ik een brief gekregen van de wegpolitie Namur vanwege een flits voor te hard rijden bij wegwerkzaamheden. De maximum snelheid op deze snelweg was beperkt tot 90Km. Gemeten snelheid 129. Na berekenen op wegcode.be ben ik nog steeds weinig wijzer geworden. Wegcode.be vertelt het volgende: Mogelijke gevolgen:
Onmiddellijke inning
155€

Minnelijke schikking
Niet van toepassing

Rechtbank
60-3000€
Verval van het recht tot sturen: facultatief
De mogelijkheid bestaat dat u gedagvaard wordt.

Kan iemand mij vertellen op welk bedrag ik kan rekenen?

Gr. Menno Reactie infoteur, 26-09-2016
Zie de correctie van Thomas!


Beste Menno,

Het basisbedrag is 50 euro. Hierbij komt minimaal 10 euro per te hard gereden kilometer. In jouw geval 390 euro.
Alhoewel het voor België niet goed te achterhalen is, zal het minimaal 440 euro bedragen, maar bedragen van 825 euro worden ook genoemd.
Zie ook:
http://www.anwb.nl/vakantie/belgie/informatie/verkeersboetes

Mvg - Sjaak

C. Stemgée, 24-08-2016 15:01 #13
Goedemiddag allen, Ik ben in maart geflitst voor 8 km te hard rijden en na correctie 2 km over gebleven. Hier kreeg ik in april bericht over dat ik te hard gereden zou hebben dmv een brief dat ik binnenkort een boete zou krijgen maar dat dit nog voorgelegd moest worden. Ik heb nu vandaag de dag nog steeds niks gehoord. Kan het zijn dat hij is kwijt gescholden of krijg ik hem als ze me een keer aanhouden of hoe gaat dit in zijn werk? Reactie infoteur, 25-08-2016
Beste Carlo,

Kwijtschelding is niet aannemelijk. Het kan tot enkele maanden duren voordat je de definitieve beschikking krijgt.

Mvg - Sjaak

Gert Jan Verweij, 11-08-2016 21:54 #12
Ik ben afgelopen week meerdere malen via Eersel naar houthalen gereden. Ik rij daar over een twee baans weg maar heb geen enkel idee hoe hard daar is toegestaan. Bij de afritten wordt 90 en 70 aangegeven dus neem aan dat ik ook harder mag daar. Heb mijn cruise controle op 118 gezet. Vele auto's halen mij gewoon in. Nu stond er vandaag een flitser langs de route en begin ik te twijfelen, heeft iemand enig idee hoe hard ik er daadwerkelijk mag? En als ik een boete krijg waar ik dan toch rekening mee moet houden?

Mvg Gert Jan Reactie infoteur, 12-08-2016
Beste Gert Jan,

De maximum toegestane snelheid op autosnelwegen in België is 120 km/u (personenauto en lichte bedrijfswagens).
Staat er geen verkeersbord dat de snelheid aangeeft, dan is 120 km/u het maximum, net als in Nederland het geval is.
Dat je nu -als er geen verkeersbord met een snelheidsaanduiding staat- een boete voor te hard rijden krijgt, is bij aanhouden van 118 km/u niet aannemelijk.

Mvg - Sjaak

Anita, 22-07-2016 11:48 #11
Kan iemand mij zeggen hoe hoog de boetes zijn bij alcohol in het verkeer. Een kennis heeft vorige week € 1200,00 meteen moeten betalen. Ze gingen zelfs nog mee naar de pinautomaat. Reactie infoteur, 22-07-2016
Beste Anita,

Voor een onmiddellijke inning lijkt het te hoog.
Zie:
http://www.arroieper.be/nl/pagina/9-65-220/boetetarieven-alcohol.html

Mvg - Sjaak

Chris, 12-06-2016 12:13 #10
Mijn dochter heeft een bekeuring gekregen voor het rijden zonder rijbewijs en een verkeersbord verboden in te rijden over het hoofd gezien op het industrieterrein Hazeldonk. Kunt u mij zeggen hoe hoog hier de boetes voor zijn? Het is haar eerste bekeuring b.v.d. Reactie infoteur, 12-06-2016
Beste Chris,

Een en ander zal afhankelijk zijn van de beoordeling van de officier van justitie.
Zie voor een idee:
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/straffen-rijden-zonder-rijbewijs/

Mvg - Sjaak

De Greef Wim, 05-06-2016 06:20 #9
Als je cash een boete wilt betalen, waar kan je dit doen? (snelheidsovertreding) Reactie infoteur, 05-06-2016
Beste Wim,

In principe moeten buitenlanders de boete direct contant betalen, zo niet dan wordt er een minnelijke schikking voorgesteld.
Informeer even via onderstaande link óf en waar een boete voldaan kan worden als de schikking voor de snelheidsovertreding je toegestuurd is.
http://www.lokalepolitie.be/5377/bereken-uw-verkeersboete.html

Mvg - Sjaak

Bianca, 07-05-2016 19:44 #8
Ik heb een verkeersboete opgelegd gekregen van 60 euro in belgie woon zelf in NL, erg omslachtig om via internet bankieren dit over te maken. Wie s nu de ontvange ropenbaar ministerie of ontvanger des boetes Kan iemand me hierbij helpen Reactie infoteur, 09-05-2016
Beste Bianca,

Ik kom ook niet achter de juiste gegevens.
Op het bureau van de gelinkte site is men -weet ik uit ervaring- welwillend om je te woord te staan.
http://www.lokalepolitie.be/5416/contact.html

Mvg - Sjaak

Frans van den Broek, 29-03-2016 17:45 #7
Ik heb een boete gekregen voor het niet voldoende afstand houden op een voorganger, mijn afstand was 30 meter wat volgens mij voldoende moet zijn maar de Belgische justitie oordeelde ander, 165,- euro boete. Maar op de brief en de accept giro staat mijn naam verkeerd, mijn adres verkeerd en mijn postcode klopt niet. Moet ik deze boete dan nog betalen? Reactie infoteur, 30-03-2016
Beste Frans,

In Nederland zou het in het door jou geschetste om een vormfout gaan, waarbij het kenteken bepalend is. In België lijkt het om dezelfde benadering te gaan.
Ik heb contact gehad met de politie in België (tel.: 003211 22 29 82) en die gaven de volgende informatie:
De persoonsgegevens worden -in Nederland- opgevraagd via het kenteken van het voertuig; de Belgische politie heeft geen invloed op de juistheid hiervan (postcodes b.v. kennen ze niet).
Bezwaar aantekenen kan eventueel door een toelichting op het bijgevoegde formulier, maar zal ingeval van "bumperkleven", zo men mij aangaf, geen zin hebben omdat de overtreding op kenteken geconstateerd is.
Bezwaar aantekenen zou b.v. wel zinvol kunnen zijn als je kunt aantonen niet ter plekke geweest te zijn.

Hoop dat je wat met de informatie kan, anders is het wellicht raadzaam zelf bovenstaand nummer te bellen om het specifieke geval toe te lichten.

Mvg - Sjaak

Patrick, 05-03-2016 17:56 #6
Goedendag, ik heb zojuist een boete ontvangen van het Openbaar Ministerie in Luik. Iemand ervaring met het overboeken/betalen van de boete? Kan dat gewoon via internetbankieren onder vermelding van de juiste gegevens of mort je daadwerkelijk langskomen zoals dat in de brief vermeld staat. Ik heb wel keurig een rood overschrijfformulier gekregen. Het is nogal omslachtig…

Dank voor de hulp! Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Patrick,

Het blijkt inderdaad nogal eens onduidelijk te zijn welke procedure er gevolgd moet worden. Zelf kom ik er ook niet uit.
Volgens de ANWB geldt het volgende:
" Boete thuis ontvangen?
Wanneer de bekeuring naar het huisadres wordt gestuurd, is meestal ook een vragenformulier bijgevoegd waarop ook de 'eigen versie' van de overtreding aangegeven kan worden. Pas nadat dit formulier is teruggestuurd, wordt de boete vastgesteld.
Instructies voor betaling van de boete staan in de brief. Er kan met een bankoverschrijving betaald worden "
Of de site:
http://www.anwb.nl/vakantie/belgie/informatie/verkeersboetes

Mogelijk kan een Belgische infoteur op InfoNu -die dit leest- aanvullende informatie verschaffen?

Mvg - Sjaak

Erwin, 12-01-2016 17:30 #5
Heb ook zo'n minnelijke schikking gehad, 1km te hard. Vreemd. Ik ben in december helemaal niet in Belgie geweest, daar kom ik sowieso al zelden. Ik ga dan natuurlijk geen 50 euro betalen. En nu? Reactie infoteur, 13-01-2016
Beste Erwin,

Schijnt in België nogal omslachtig te zijn.
Kijk even bij deze link:
http://www.lokalepolitie.be/5416/faq/120.html#H

Mvg - Sjaak

David, 14-12-2015 15:57 #4
Afgelopen zomer ben ik op de ringweg van Antwerpen geflitst en heb ik daarvoor vorige maand een boete van 90 euro ontvangen. Nu ben ik deze brief kwijt en heb ik daar verder geen gegevens meer van. Ik heb de federale politie gebeld en die kon mij alleen vertellen, op basis van mijn kenteken, dat de zaak was doorgestuurd naar het Ministerie van Justitie gezien het een NLse kenteken betreft. Daar heb ik ook de brief van gehad, daar dus heen gebeld, kunnen zij niet op kenteken zoeken. En hebben zij een dossiernummer nodig. Dat nummer staat op de brief en de brief ben ik kwijt. Zij kunnen mij nu niet verder helpen.
En ze geven aan dat ik geen aanmaning krijg. Dit lijkt mij erg onlogisch, wat kan ik het beste doen? Ik wil geen verhoging, en ik heb geen zin om de volgende keer dat ik in BE rijd extra op te moeten letten. Reactie infoteur, 14-12-2015
Beste David,

Ik kan de te volgen procedure in jouw geval ook niet achterhalen. Is er via Ministerie van Justitie niet iets te regelen onder vermelding van je (kenteken)gegevens?
Alhoewel dit niet de "normale" procedure is, kan dit wellicht een verhoging in de toekomst voorkomen?

Mvg - Sjaak

Jeanine, 11-10-2015 10:31 #3
Ik heb een boete ontvangen met een antwoord formulier. Ik heb na correctie 79 km per uur gereden waar 70 is toegestaan.
Formulier heb ik ingevuld en word terug gestuurd, hier stond ook op of ik bereid ben een minnelijke schikking te aanvaarden en in welke taal ik mij wil uitdrukken bij het gerecht. Wat zijn nu de gevolgen? Alleen een boete? verder heb ik nog nooit boetes gehad.
Groet, Jeanine Reactie infoteur, 11-10-2015
Beste Jeanine

Een "minnelijke schikking" betekent dat je akkoord gaat met de opgelegde boete voor de gemaakte overtreding. Je hoeft je dan niet voor de rechter te verantwoorden.
In het geval dat je de minnelijke schikking aanvaardt zullen ze je de bekeuring opsturen, waarna je deze kan betalen.

Een keuze voor de taal komt omdat België een drie-talig land is. (Nederlands - Frans - Duits). Dit geldt alleen als je de minnelijke schikking zou weigeren/het er niet mee eens bent en besluit het op een rechtzaak aan te laten komen.

Als je de boete betaalt, zijn er verder geen gevolgen.

Mvg - Sjaak

Peter Hardy, 07-10-2015 15:37 #2
Heb vandaag brief ontvangen van verkeersdienst bilzen. Een aanvankelijk proces verbaal Heb na correctie 71 gereden waar 70 de grens is. Krijg form met vragen mbt of ik bereid ben minnelijke schikking te aanvaarden. En in welke taal ik me wens uit te drukken voor het gerecht. Graag uw mening in deze. Reactie infoteur, 07-10-2015
Beste Peter,

Een minnelijke schikking lijkt me de juiste weg in dezen. Het lijkt me niet zinvol voor 50 euro een rechtzaak te beginnen, tenzij het een principe kwestie is.

Mvg - Sjaak

Ilse Vandenbulcke, 18-08-2015 16:14 #1
Boete ontvangen op mijn naam maar bestuurder was mijn zoon die nog maar 7 maanden rijbewijs heeft: 128 km/u waar 90 toegelaten dus heeft hij document moeten invullen en terugsturen.

Wat zijn nu de gevolgen voor hem?

Met vriendelijke groet,

Ilse Vandenbulcke Reactie infoteur, 19-08-2015
Beste Ilse,

Dat is zo niet te zeggen. De rechter zal een uitspraak doen.
Er kan een ontzegging van de rijbevoegdheid volgen, die afhankelijk van de ernst kan variëren van enkele dagen tot langere tijd.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 20-06-2017
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Bekeuringen en Boetes
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 26
Schrijf mee!